Page 1

Bisnode

LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT


Utan frågor & svar stannar världen

OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet och korrekta svar innan man kan fatta beslut och agera med kraft. Det är det här som är vår drivkraft på Bisnode. Att hjälpa människor hitta rätt svar. Vi är länken mellan all information som finns och insikterna de behöver för att kunna fatta smarta beslut. Nyckeln är att leverera svar och insikter och på så sätt göra det möjligt för våra kunder att fatta smarta beslut. Genom åren har vi lärt oss en hel del om beslutsfattandets ädla konst, erfarenheter som vi mer än gärna delar med oss av.

Lars Pettersson, koncern VD

Bisnode finns idag på 19 marknader och är en av Europas ledande leverantörer av beslutsstöd, huvudsakligen inom kredit-, marknads- och affärsinformation.


MÅNGFALD BERIKAR

BISNODE KONCERNEN

Totalt är vi cirka 3 000 medarbetare i vår organisation, individer som berikar oss med sin expertis, kultur och humor, med sina intressen, kunskaper och nationaliteter. Den här mångfalden är central. För det är när alla bidrar med just sina idéer, tankar och synpunkter som Bisnode utvecklas som företag.

Koncernen är indelad i fyra geografiska områden inom vilka Bisnode erbjuder sitt huvudsakliga utbud av lösningar inom kredit-, marknads- och affärsinformation.

Det faktum att vi finns lokalt är en enorm tillgång för er, våra kunder. Det betyder att vi kan agera snabbt och flexibelt när vi tar oss an era utmaningar. Samtidigt har vi möjlighet att dra nytta av det stora företagets muskler och resurser när det behövs.

GEOGRAFISKA REGIONER Norden (Danmark, Estland, Finland, Norge och Sverige) BeNeFra (Belgien, Frankrike och Nederländerna) DACH (Schweiz, Tyskland och Österrike) Central-och Östeuropa (Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Polen, Slovenien, Slovakien, Tjeckien och Ungern)

KORT OM BISNODE • • • • •

Vi finns i 19 länder i Europa Vi omsätter drygt 3,9 miljarder kronor Vi har drygt 172 000 kunder Vi består till 46% kvinnor och 54% män Medelåldern är 34 år


Bisnode Decision Solutions

EN LÅDA FULL MED SVAR Bisnode Decision Solutions är en lösning som underlättar för alla som vill fatta smarta beslut. Lösningen består av fem grupper av erbjudanden. Innehållet kan kombineras på olika sätt beroende på vilka svar du behöver få fram. I Bisnode Decision Solutions kan du plocka fram svar och insikter som täcker en uppsjö av olika behov och situationer. Från små beslut som varje dag behöver fattas för att driva verksamheten framåt, till stora strategiska beslut som ligger till grund för ett företags framtida arbete.

INTERNATIONELL DATA Genom vår egen verksamhet och samarbetet med vår partner D&B, förfogar vi över unik data från marknader över hela världen. Med vår lokala expertis kan vi sedan förvandla denna information till värdefulla svar och insikter för både lokala och globala kunder.


BISNODE DECISION SOLUTIONS ÄR EN PAKETLÖSNING SOM MÖJLIGGÖR FÖR VÅRA KUNDER ATT FATTA SMARTA BESLUT ANALYSE Identifiera rätt åtgärd

TARGET Hitta rätt målgrupp

COMMUNICATE Kommunicera på bästa sätt

VERIFY & ENHANCE Säkerställ och förbättra resultatet

MANAGE RELATIONS Bygg starka relationer

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR Bisnode Decision Solutions är ett stort antal lösningar som ger svar på många typer av frågor. Bisnode Decision Solutions gör att du kan ta rätt beslut, både i det dagliga arbetet och i strategiska frågor. Du får stöd att identifiera och hitta den eller de målgrupper som du ska vända dig till för att nå dem som verkligen är intresserade. Det finns lösningar som hjälper dig att kommunicera effektivt med dem.


Beslutsfattare lider av ett liv i överflöd

EN VÄRLD AV INFORMATION Varje dag skapas det enorma mängder data av privatpersoner, organisationer och företag. Faktum är att nittio procent av världens data har genererats bara under de senaste två åren. • Det görs 1 miljard Facebook-uppdateringar • Det skickas 400 miljoner tweets • Det sänds 354 miljarder jobbmail ...Varje dag under 2013! Och det kommer mera. Datamängden kommer att fördubblas vartannat år fram till 2020.

ETT ÖVERFLÖD AV INFORMATION Man skulle kunna tro att all denna information underlättar för människor som ska fatta beslut. Men mycket pekar på att det är precis tvärtom. För det är svårt att hitta precis det man söker. Och det är ännu svårare att veta om det man till sist hittar verkligen stämmer.


OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER Det är här Bisnode kommer in i bilden. För där somliga ser utmaningar och begränsningar, ser vi obegränsade möjligheter att hjälpa dig att ta nästa steg i ditt beslutsfattande. Du har mycket att vinna på att samarbeta med oss och använda våra beslutsunderlag i stället för massinformation som många gånger inte är tillförlitlig. På Bisnode använder vi data av högsta kvalitet. Vi har också den kunskap som krävs för att kombinera den med din data och få fram information som annars skulle vara omöjlig att hitta. Med vår analytiska kompetens kan vi tidigt upptäcka nya trender, mönster och konsumentbeteenden. Vi kan leverera fakta, svar och insikter som du verkligen kan lita på.

EN ENKLARE VARDAG Vi kan kort sagt se till att du får precis de beslutsunderlag du behöver för att lyckas. Och vi kan se till att de integreras i det dagliga arbetsflödet, att de presenteras i rätt ögonblick, på rätt enhet, på ett sätt som är tydligt och enkelt att förstå.

INFORMATION I SIFFROR • 2012 uppgick den totala mängden data i världen till 2,7 zettabyte (En zettabyte är en sextillion bytes). • 90% av världens data har skapats de senaste två åren. • Datamängden kommer att fördubblas vartannat år fram till 2020. • Endast 3% av världens data är taggad • 0,5% av världens data analyseras.


Från data till beslutsunderlag

EXPERTOMRÅDEN Alla behöver någon gång hjälp att fatta beslut. Det märks inte minst när man tittar på den spridning som finns bland våra kunder. Här hittar man allt från småföretagare med några få medarbetare till internationella koncerner med tusentals anställda. De har alla en sak gemensamt: behovet av korrekta och relevanta beslutsunderlag. Oavsett hur just dina behov ser ut, kan vi snabbt ta fram exakt det som krävs i en given situation. Vår specialitet är att skräddarsy kredit-, affärs- och marknadsinformation och på så sätt göra det lättare för dig att både fatta smarta beslut – och förbättra dina affärer och verksamheter. I grunden är det en kombination av fem saker som gör att Bisnode kan leverera överlägsna beslutsunderlag inom alla upptänkliga branscher och områden:

1. VI LYSSNAR 2. VI FÖRÄDLAR 3. VI ANALYSERAR 4. VI INTEGRERAR 5. VI HANTERAR DATA MED RESPEKT

VI MÖJLIGGÖR

SMARTA BESLUT


EXEMPEL PÅ... VAD VI HJÄLPER VÅRA KUNDER MED: • Hur blåser jag nytt liv i trötta kundrelationer? • Hur minskar jag mina finansiella risker? • Hur ser jag till att ligga steget före mina värsta konkurrenter? • Hur får jag maximal utdelning på min marknadsföringskampanj?

NÅGRA AV VÅRA KUNDSEGMENT:

Privatpersoner

Små och medelstora företag

Internationella koncerner

BRANSCHER DÄR VÅRA KUNDER FINNS:

BANK OCH FINANS | TELEKOM | OFFENTLIG SEKTOR | FÖRSÄKRINGSBOLAG | FASTIGHETSBOLAG | JOURNALISTER | HANDEL | STATLIGA MYNDIGHETER | TILLVERKANDE INDUSTRI


Bisnodes

LÖFTE & AMBITION BISNODES ETISKA RIKTLINJER I KORTHET Vårt samhälle är beroende av att information och kunskap kan flöda fritt. Här spelar Bisnode en nyckelroll. Vårt arbete för med sig både ansvar och skyldigheter som rör individens behov av integritet. • Vi väger alltid allmänhetens intresse mot individens behov av personlig integritet. • Vi försäkrar oss om, så långt det går, att informationen vi samlar in är korrekt, relevant och aktuell. • Vi vidtar kontinuerligt åtgärder för att förhindra spridning av information till aktörer som inte lever upp till Bisnodes principer. • Vi låter inte kortsiktiga vinstintressen gå före vår respekt för människors privatliv. • Vi utvärderar och svarar på alla synpunkter och åsikter som rör vår hantering av integritetsfrågor.


Vill du veta mer?

KONTAKTA OSS! Webb: www.bisnode.com E-post info@bisnode.com V채xel: 08 558 059 00

BISNODE I SOCIALA MEDIER Twitter: @bisnode Facebook: facebook.com/Bisnode Linkedin: linkedin.com/company/bisnode


Bisnode företagsbroschyr  
Bisnode företagsbroschyr  
Advertisement