Page 1

JANAR I / 2009

e Xhuma

II - Safer 1430 V.H.

1 Hëna e re 2 3 4 e Xhuma 5 Hamsini

27 28 29 30 31

e e e e e

martë mërkurë enjte premte shtunë

5.21 5.21 20 20 20 20 20 20 5.20 19 19 19 19 19 19 5.19 18 18 18 18 17 17 5.17 16 15 14

o.m.

7.03 7.03 02 02 02 02 01 01 7.01 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.59 59 59 58 58 57 56 6.55 54 53 52

o.m.

11.44 11.45 45 45 45 46 46 46 11.47 47 47 48 48 49 50 11.50 50 51 51 52 52 52 11.52 53 53 53

o.m.

14.05 14.06 06 06 07 08 08 09 14.10 11 12 13 14 15 16 14.17 18 19 20 21 22 23 14.24 25 26 27

II - Safer 1430 V.H.

o.m.

16.21 16.21 22 23 24 25 26 27 16.28 29 30 31 33 34 35 16.36 37 39 40 41 42 44 16.45 46 47 49

o.m.

18.00 18.00 18.00 01 02 03 04 05 18.06 07 08 09 10 11 12 18.13 14 15 16 17 18 19 18.20 21 22 23

sëtid e aisëtajG

e Xhuma

o.m.

aicaJ

Hëna e plotë

enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë

imahskA

e Xhuma

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

aidnikI

Dita e Ashureve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

akerD

martë mërkurë enjte premte shtunë

Viti i Ri 2009, Muharrem 1430 e Xhuma

tilleid e ajdniL

e e e e e

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Ditët e javës

ikasmI

enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë

Festat fetare dhe shënime të tjera astronomike

ataD

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

timivkaT sapis ataD

sapis ataD

27 28 29 30 31

rorëtob .lak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Ditët e javës

JANAR I / 2009 Kohët e namazit o.m.

9.18 9.19 20 21 22 23 25 26 9.27 29 30 31 33 34 35 9.37 38 40 42 43 45 48 9.50 52 54 57

5.14 6.51 11.54 14.29 16.50 18.24 9.59 13 50 54 30 51 25 10.01 12 49 54 31 53 27 04 5.12 6.48 11.54 14.32 16.54 18.28 10.06 5.11 6.47 11.54 14.33 16.55 18.29 10.08


SHKURT

Xhemra I në ajër e Xhuma

Xhemra II në ujë

III - Rebiul-Evvel 1430 V.H.

1 Hëna e re 2 e Xhuma 3

26 e enjte 27 e premte 29 e shtunë

5.10 09 08 07 06 5.05 03 02 5.01 4.59 58 57 4.56 55 54 53 51 50 49 4.48 46 44 43 41 40

o.m.

6.46 45 44 43 42 6.41 39 38 37 36 35 33 6.32 31 29 28 27 25 23 6.22 20 18 17 15 13

o.m.

11.54 54 54 54 54 11.54 54 54 54 54 54 54 11.54 55 55 55 55 54 54 11.54 54 54 54 53 53

o.m.

14.34 35 36 37 38 14.39 40 41 42 43 44 45 14.46 48 49 50 51 51 52 14.53 54 55 56 57 57

o.m.

16.57 58 16.59 17.00 02 17.03 04 05 07 08 10 11 17.13 14 16 17 18 19 21 17.22 23 25 26 27 28

III - Rebiul-Evvel 1430 V.H.

o.m.

18.30 31 32 33 34 18.35 36 37 39 40 42 43 18.45 46 48 49 50 51 52 18.53 54 56 57 58 58

sëtid e aisëtajG

Dita e Pavarësisë

o.m.

aicaJ

e Xhuma

diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë

imahskA

Hëna e plotë

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

aidnikI

e Xhuma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

akerD

Safer 1430

Ditët e javës

tilleid e ajdniL

26 e enjte 27 e premte 28 e shtunë

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

II / 2009

Kohët e namazit

ikasmI

diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë

Festat fetare dhe shënime të tjera astronomike

SHKURT

ataD

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

timivkaT sapis ataD

sapis ataD

rorëtob .lak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Ditët e javës

II / 2009

o.m.

10.11 13 15 17 20 10.22 25 27 30 32 35 38 10.41 44 47 49 51 54 10.58 11.00 03 07 10 12 15

4.39 6.11 11.52 14.58 17.29 18.59 11.18 4.37 6.08 11.51 14.58 17.30 19.00 11.22 4.36 6.06 11.51 14.59 17.31 19.01 11.25


MARS III / 2009

e Xhuma Pranvera

IV - Rebiul-Ahir 1430 V.H.

1 Hëna e re, e Xhuma 2 3 Llogaritja e kohës verore +1 orë 4 5

27 28 29 30 31

e e e e e

premte shtunë diel hënë martë

4.34 33 31 29 27 4.25 23 21 20 18 16 15 4.14 13 11 09 08 06 04 4.02 4.00 3.57 55 53 51 49

o.m.

o.m.

o.m.

o.m.

o.m.

6.04 03 02 01 6.00 5.58 56 55 53 51 49 47 5.46 44 42 40 38 36 35 5.33 31 29 27 25 24 22

11.51 50 50 50 50 11.50 50 50 50 50 50 49 11.49 49 49 49 48 48 48 11.48 48 47 47 46 45 45

14.59 15.00 01 02 02 15.03 03 04 05 06 06 07 15.08 08 08 08 09 09 10 15.11 12 12 13 13 14 15

17.33 34 36 37 38 17.39 40 42 43 44 45 47 17.48 49 50 51 52 53 55 17.56 57 58 17.59 18.00 02 03

19.03 05 07 08 09 19.10 11 13 14 15 16 18 19.19 20 21 22 23 25 26 19.27 28 30 31 32 34 35

5.20 5.18 6.16 14 6.13

11.45 11.45 12.44 44 12.43

15.15 15.16 16.16 17 16.17

18.04 18.05 19.06 07 19.08

19.36 12.44 19.37 47 20.38 12.50 40 53 20.41 12.55

IV - Rebiul-Ahir 1430 V.H. 3.46 3.44 4.41 39 4.37

o.m.

sëtid e aisëtajG

e Xhuma

o.m.

aicaJ

Hëna e plotë

diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte

imahskA

Nata e Mevludit Datëlindja e Muhamedit a.s. viti 571 e.r.

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

aidnikI

Xhemra III në tokë e Xhuma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

akerD

premte shtunë diel hënë martë

Rebiul-Evvel 1430

tilleid e ajdniL

e e e e e

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Ditët e javës

ikasmI

diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte

Festat fetare dhe shënime të tjera astronomike

ataD

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

timivkaT sapis ataD

sapis ataD

27 28 29 30 31

rorëtob .lak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Ditët e javës

MARS III / 2009 Kohët e namazit 11.29 31 34 36 38 11.41 44 47 50 53 56 12.00 12.02 05 08 11 14 17 20 12.23 26 29 32 35 38 41


PRILL

V - Xhumadel-Ula 1430 V.H. 1 Hëna e re 2 3 4 5

26 27 28 29 30

e e e e e

diel hënë martë mërkurë enjte

4.35 34 4.32 31 29 27 25 22 20 4.18 16 14 12 10 08 06 4.05 03 4.01 3.59 57 55 52 3.50 47

o.m.

6.11 09 6.07 06 04 02 6.01 5.59 57 5.56 54 52 51 49 48 46 5.44 42 40 39 38 36 35 5.33 31

o.m.

12.43 43 12.42 42 42 42 41 41 40 12.40 40 40 39 39 39 38 12.38 38 37 37 37 37 37 12.36 36

o.m.

16.17 18 16.18 19 19 20 20 20 21 16.21 22 22 22 22 22 22 16.22 22 22 23 24 24 25 16.25 25

o.m.

19.09 10 19.12 13 14 15 16 17 18 19.20 21 22 23 24 25 26 19.27 28 29 31 32 33 34 19.35 36

V - Xhumadel-Ula 1430 V.H.

o.m.

20.42 44 20.46 47 48 50 51 52 54 20.56 57 20.58 21.00 01 02 03 21.05 06 08 10 12 13 15 21.17 18

sëtid e aisëtajG

e Xhuma

o.m.

aicaJ

e Xhuma

mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë

imahskA

Hëna e plotë e Xhuma

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

aidnikI

e Xhuma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

IV / 2009

Kohët e namazit akerD

diel hënë martë mërkurë enjte

Rebiul-Ahir 1430

tilleid e ajdniL

e e e e e

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ditët e javës

ikasmI

mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë

Festat fetare dhe shënime të tjera astronomike

PRILL

ataD

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

timivkaT sapis ataD

sapis ataD

26 27 28 29 30

rorëtob .lak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Ditët e javës

IV / 2009

o.m.

12.58 13.01 13.04 07 10 13 15 18 21 13.24 27 30 32 35 37 40 13.43 46 49 52 54 57 59 13.02 14.05

3.45 5.30 12.36 16.26 19.37 21.20 14.07 43 29 36 26 38 22 09 41 28 36 27 40 24 12 39 27 36 28 41 25 14 3.37 5.26 12.36 16.29 19.42 21.27 14.16


MAJ V / 2009

VI - Xhumadel-Uhra 1430 V.H. 1 Hëna e re 2 3 4 5 e Xhuma 6 7

25 26 27 28 29 30 31

e e e e e e e

hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel

3.35 33 31 29 27 25 23 3.21 19 17 15 13 11 09 3.07 06 04 02 01 3.00 2.59 2.57 56 55

o.m.

5.25 24 22 20 18 17 15 5.14 13 12 10 09 08 07 5.06 05 04 03 02 01 5.00 4.59 58 57

o.m.

12.36 36 36 35 35 35 35 12.35 35 35 34 34 34 34 12.34 34 34 34 34 35 35 12.35 35 35

o.m.

16.29 30 30 30 30 31 31 16.31 31 31 31 32 32 32 16.32 33 33 34 34 35 36 16.36 36 37

o.m.

19.43 44 45 46 47 48 49 19.50 51 52 53 54 55 56 19.57 58 19.59 20.00 02 03 04 20.05 06 07

VI - Xhumadel-Uhra 1430 V.H.

o.m.

21.28 30 31 32 33 35 36 21.37 38 40 41 43 45 46 21.48 50 51 53 55 57 21.58 22.00 02 03

sëtid e aisëtajG

e Xhuma

o.m.

aicaJ

e Xhuma

premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel

imahskA

e Xhuma, Hëna e plotë

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

aidnikI

Shëngjergji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

akerD

hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel

Xhumadel-Ula 1430, e Xhuma, Festa e punës

tilleid e ajdniL

e e e e e e e

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Ditët e javës

ikasmI

premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel

Festat fetare dhe shënime të tjera astronomike

ataD

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

timivkaT sapis ataD

sapis ataD

25 26 27 28 29 30 31

rorëtob .lak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ditët e javës

MAJ V / 2009 Kohët e namazit o.m.

14.18 20 23 26 29 31 34 14.36 38 40 43 45 47 49 14.51 53 55 14.57 15.00 02 04 15.06 08 10

2.54 4.57 12.35 16.38 20.08 22.05 15.11 52 56 35 38 08 06 12 50 55 35 38 09 07 14 48 55 35 38 10 09 15 2.47 4.54 12.35 16.39 20.11 22.10 15.17 45 54 36 39 12 12 19 2.44 4.53 12.36 16.40 20.13 22.13 15.20


QERSHOR

Vera

VII - Rexheb 1430 V.H.

1 Hëna e re 2 Nata e Regaibit 3 e Xhuma 4 5 6 7

24 25 26 27 28 29 30

e e e e e e e

mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë

2.43 42 41 40 2.38 37 36 35 34 34 33 2.33 32 32 32 32 32 32 2.33 33 33 33 33

o.m.

4.53 52 52 51 4.51 50 50 49 49 48 48 4.48 48 48 49 49 49 50 4.50 50 51 51 51

o.m.

12.36 36 36 36 12.36 36 36 37 37 37 37 12.37 37 38 38 39 39 40 12.40 40 40 41 41

o.m.

16.40 40 40 40 16.40 40 40 40 40 41 41 16.41 41 42 43 44 44 44 16.45 45 46 46 46

o.m.

20.13 14 15 15 20.16 16 17 17 18 18 19 20.19 20 21 22 23 23 24 20.24 25 25 25 25

VII - Rexheb 1430 V.H.

o.m.

22.14 15 16 17 22.18 19 20 21 22 23 24 22.24 25 25 26 27 28 29 22.30 31 32 32 32

sëtid e aisëtajG

e Xhuma Dita më e gjatë e vitit: 15.35 min.

o.m.

aicaJ

e Xhuma

hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë

imahskA

Hëna e plotë

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

aidnikI

e Xhuma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

akerD

mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë

Xhumadel-Uhra 1430

Ditët e javës

tilleid e ajdniL

e e e e e e e

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

VI / 2009

Kohët e namazit

ikasmI

hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë

Festat fetare dhe shënime të tjera astronomike

QERSHOR

ataD

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

timivkaT sapis ataD

sapis ataD

24 25 26 27 28 29 30

rorëtob .lak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ditët e javës

VI / 2009

o.m.

15.20 22 23 24 15.25 26 27 27 29 30 31 15.31 32 33 33 34 34 34 15.34 35 34 34 34

2.34 4.51 12.41 16.46 20.25 22.32 15.34 34 52 42 46 26 33 34 2.35 4.52 12.43 16.47 20.26 22.32 15.34 36 52 43 47 26 32 33 36 53 43 47 25 31 32 36 53 43 47 25 31 32 2.37 4.53 12.43 16.47 20.25 22.31 15.32


KORRIK

Nata e Miraxhit

VIII - Sha'ban 1430

1 Hëna e re 2 e Xhuma 3 4 5 6 7 8 9 e Xhuma

V.H.

23 24 25 26 27 28 29 30 31

e e e e e e e e e

enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte

2.38 39 2.39 40 41 42 43 44 45 2.47 49 50 51 52 53 55 2.57 2.59 3.00 02 04 05

o.m.

4.54 54 4.54 55 55 56 57 57 58 4.59 5.00 00 01 01 01 02 5.03 04 05 06 06 07

o.m.

12.43 43 12.43 43 43 43 43 43 43 12.44 44 44 44 44 44 44 12.44 44 44 44 44 44

o.m.

16.47 47 16.47 47 47 47 47 47 47 16.47 48 48 48 48 47 47 16.47 47 46 46 46 45

VIII - Sha'ban 1430

o.m.

20.25 24 20.24 24 23 23 23 22 22 20.22 21 21 20 19 18 18 20.17 16 16 15 14 13

V.H.

o.m.

22.30 29 22.29 28 27 27 26 25 25 22.24 23 22 21 19 18 17 22.16 14 13 12 10 09

sëtid e aisëtajG

e Xhuma

o.m.

aicaJ

e Xhuma

mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë

imahskA

Hëna e plotë

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

aidnikI

e Xhuma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

akerD

enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte

Rexheb 1430

Ditët e javës

tilleid e ajdniL

e e e e e e e e e

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

VII / 2009

Kohët e namazit

ikasmI

mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë

Festat fetare dhe shënime të tjera astronomike

KORRIK

ataD

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

timivkaT sapis ataD

sapis ataD

23 24 25 26 27 28 29 30 31

rorëtob .lak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Ditët e javës

VII / 2009

o.m.

15.31 30 15.30 29 28 27 26 25 24 15.23 22 21 19 18 17 16 15.14 12 11 09 08 06

3.06 5.08 12.44 16.45 20.12 22.07 15.04 3.08 5.09 12.44 16.45 20.11 22.05 15.02 09 10 44 44 10 04 15.00 11 12 44 44 09 02 14.58 12 13 44 44 09 01 56 14 15 45 44 08 22.00 53 16 16 45 44 07 21.58 51 18 17 45 44 06 57 49 3.20 5.18 12.45 16.43 20.05 21.55 14.47


GUSHT

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

e e e e e e e e e e e

premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë

o.m.

o.m.

o.m.

3.22 5.19 12.45 16.43 24 20 45 43 26 21 45 42 28 23 45 42 30 24 45 42 32 25 45 42 3.33 5.26 12.45 16.41 35 27 45 41 37 28 45 40 39 29 45 40 40 30 45 39 42 31 45 39 43 32 45 38 3.45 5.33 12.45 16.37 47 34 44 36 49 35 44 35 50 36 43 34 52 37 43 33 53 38 42 32 55 39 42 31

o.m.

3.59 4.01 03 05 06 07 4.09 10 11 4.12

5.40 12.42 16.30 41 41 29 42 41 28 43 41 27 44 41 27 45 41 26 46 41 25 5.48 12.41 16.25 49 40 24 50 40 24 5.51 12.40 16.23

o.m.

20.04 21.54 14.45 03 52 43 02 50 41 01 49 38 20.00 47 36 19.58 45 33 19.57 21.44 14.31 56 43 29 55 41 27 53 39 24 52 38 22 50 36 19 49 34 17 19.47 21.32 14.14 46 30 12 44 28 09 43 26 07 41 24 04 40 22 14.02 38 20 13.59

IX - Ramazan 1430 V.H. 3.57

o.m.

sëtid e aisëtajG

1 Dita e parë e Ramazanit, e Xhuma 2 3 4 5 6 7 8 e Xhuma 9 10 11

o.m.

aicaJ

Nata e Ramazanit

IX - Ramazan 1430 V.H.

shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte

imahskA

e Xhuma

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

aidnikI

Nata e Beratit, Hëna e plotë Gjysma e verës e Xhuma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VIII / 2009

Kohët e namazit akerD

premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë

Shaban 1430 Aligjyni

tilleid e ajdniL

e e e e e e e e e e e

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Ditët e javës

ikasmI

shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte

Festat fetare dhe shënimet të tjera astronomike

GUSHT

ataD

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

timivkaT sapis ataD

sapis ataD

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

rorëtob .lak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ditët e javës

VIII / 2009

19.36 35 33 32 30 28 27 19.25 24 22 19.21

21.17 13.56 15 54 13 51 11 49 09 46 07 43 05 41 21.03 13.37 21.01 35 20.59 32 20.58 13.30


SHTATOR IX / 2009

Nata e Kadrit* e Xhuma Nata e Fitër Bajramit

X - Shevval 1430 V.H.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dita e I e Fitër Bajramit Dita e II e Fitër Bajramit Dita e III e Fitër Bajramit Vjeshta e Xhuma

* Dhënia e Sadekatul-fitrit, është e pëlqyeshme të bëhet prej Natës së madhe të Kadrit e deri në mbrëmje të Natës së Bajramit.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

e e e e e e e e e e e

diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë

4.14 16 18 4.19 20 21 23 24 26 27 4.28 29 30 31 32 34 36 4.38 40

o.m.

5.52 53 55 5.56 57 58 5.59 6.00 01 02 6.03 04 05 06 07 08 09 6.10 6.11

o.m.

12.40 40 40 12.40 39 38 38 37 37 37 12.37 36 36 36 35 35 35 12.34 34

o.m.

16.23 22 21 16.20 19 18 17 16 15 14 16.12 11 10 09 08 07 06 16.05 03

o.m.

19.19 18 16 19.14 12 10 08 07 05 03 19.01 19.00 18.58 56 54 53 51 18.49

X - Shevval 1430 V.H.

47

o.m.

20.55 54 52 20.50 47 45 43 41 39 37 20.35 33 31 29 27 25 23 20.21 19

sëtid e aisëtajG

e Xhuma

o.m.

aicaJ

I'tikjafi - Çlirimi i Mekës

martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë

imahskA

Dita e fitorës në Bedër

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

aidnikI

Hëna e plotë e Xhuma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

akerD

Ramazan 1430

tilleid e ajdniL

diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ditët e javës

ikasmI

e e e e e e e e e e e

martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë

Festat fetare dhe shënime të tjera astronomike

ataD

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

timivkaT sapis ataD

sapis ataD

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

rorëtob .lak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ditët e javës

SHTATOR IX / 2009 Kohët e namazit o.m.

13.27 25 21 13.18 15 12 09 07 04 01 12.58 56 53 50 47 45 42 12.39 36

4.41 6.12 12.33 16.02 18.45 20.17 12.33 42 13 33 16.00 44 16 31 44 14 33 15.59 42 14 28 45 15 32 58 40 12 25 46 16 31 56 38 10 22 4.47 6.17 12.31 15.55 18.36 20.08 12.19 48 18 30 53 35 06 17 49 20 30 52 33 04 13 50 21 30 51 31 02 10 51 22 29 50 29 20.00 07 4.52 6.23 12.28 15.48 18.27 19.58 12.04

Namazi i Fitër Bajramit falet në orën: 6.57 min.


TETOR

Hëna e re

V.H.

e premte Dita e OKB Llogaritja e kohës dimërore -1 orë

e Xhuma

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

e e e e e e e e e e e e e

hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë

4.52 4.53 53 54 55 56 58 5.00 5.01 03 05 06 08 09 10 5.11 12 13

o.m.

6.24 6.25 26 28 29 30 32 33 6.34 35 36 37 38 39 41 6.42 43 45

o.m.

12.28 12.28 28 28 27 27 27 27 12.26 26 26 26 26 26 26 12.25 25 25

o.m.

15.47 15.46 45 44 43 42 41 41 15.40 39 38 37 36 35 34 15.32 31 29

XI - Dhul-Ka'de 1430

5.14 15 16 17 5.18 5.19 4.20 21 23 24 25 4.26 4.27

6.47 48 50 51 6.52 6.53 5.55 56 57 5.58 6.00 6.01 6.02

12.25 25 25 25 12.25 12.24 11.24 24 24 24 24 11.24 11.24

15.28 27 26 25 15.24 15.22 14.21 20 19 18 17 14.16 14.15

o.m.

18.25 18.23 22 20 18 17 16 14 18.12 11 09 08 06 05 03 18.01 17.59 58 V.H.

17.56 55 53 51 17.49 17.48 16.46 45 43 42 41 16.39 16.38

o.m.

sëtid e aisëtajG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

o.m.

aicaJ

XI - Dhul-Ka'de 1430

enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel

imahskA

e Xhuma

e e e e e e e e e e e e e e e e e e

aidnikI

e Xhuma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

akerD

hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë

Shevval 1430 e Xhuma Hëna e plotë

Ditët e javës

tilleid e ajdniL

e e e e e e e e e e e e e

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

X / 2009

Kohët e namazit

ikasmI

enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel

Festat fetare dhe shënime të tjera astronomike

TETOR

ataD

e e e e e e e e e e e e e e e e e e

timivkaT sapis ataD

sapis ataD

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

rorëtob .lak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ditët e javës

X / 2009

o.m.

19.55 19.53 52 50 48 47 46 44 19.42 41 40 38 36 35 33 19.31 29 28

12.01 11.58 56 52 49 47 44 41 11.38 36 33 31 28 26 22 11.19 16 13

19.26 25 23 22 19.20 19.19 18.17 16 15 14 13 18.11 18.10

11.09 07 03 11.00 10.57 55 10.51 49 46 44 41 10.38 10.36


NËNTOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Hëna e re e Xhuma

Nata e Kurban Bajramit* Dita e I. e K. Bajramit, e Xhuma Dita e II e K. Bajramit Dita e III e K. Bajramit Dita e IV e K. Bajramit

* Pas çdo farzi të namazit këndohen Tekbiret, duke filluar nga sabahu i natës së Bajramit deri me Ikindi të ditës së katërt të tij.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

e e e e e e e e e e e e e

mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë

o.m.

o.m.

o.m.

o.m.

sëtid e aisëtajG

XII - Dhul-Hixhxhe 1430 V.H.

o.m.

aicaJ

e Xhuma

diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë

imahskA

Shmitri

e e e e e e e e e e e e e e e e e

aidnikI

e Xhuma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

akerD

mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë

Dhul-Ka'de 1430, Hëna e plotë

Ditët e javës

tilleid e ajdniL

e e e e e e e e e e e e e

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

XI / 2009

Kohët e namazit

ikasmI

diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë

Festat fetare dhe shënime të tjera astronomike

NËNTOR

ataD

e e e e e e e e e e e e e e e e e

timivkaT sapis ataD

sapis ataD

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

rorëtob .lak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ditët e javës

XI / 2009

o.m.

o.m.

17.53 52 17.51 51 51 51 50 50 49 17.49 49 49 17.49

9.51 49 9.47 45 43 42 40 39 36 9.35 34 32 9.31

4.28 6.04 11.24 14.14 16.36 18.08 10.32 29 05 24 13 35 07 30 30 07 24 12 34 06 27 31 08 24 11 33 05 25 33 09 24 10 31 04 22 4.34 6.10 11.24 14.09 16.30 18.03 10.20 36 11 24 08 29 02 18 37 13 24 07 28 18.01 15 38 14 24 06 26 17.59 12 39 15 24 05 25 58 10 40 16 24 04 24 57 08 41 17 24 03 23 57 06 4.42 6.18 11.25 14.02 16.22 17.56 10.04 43 20 25 02 21 55 10.01 44 22 25 01 20 54 9.58 45 24 25 14.00 20 54 56 47 26 26 14.00 19 53 53

XII - Dhyl-Hixhxhe 1430 V.H.

4.48 49 4.50 51 52 53 54 55 56 4.57 58 4.59 5.00

6.27 28 6.29 30 32 33 34 35 37 6.38 39 40 6.41

11.26 26 11.26 26 27 27 27 27 28 11.28 29 29 11.29

13.59 58 13.58 57 57 56 56 55 55 13.55 55 55 13.54

Namazi i Kurban Bajramit falet në orën 7.23 min.

16.18 17 16.16 16 15 15 14 14 13 16.13 13 12 16.12


DHJETOR

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

e e e e e e e e e e e e e e e

enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte

Viti i ri sipas Hixhretit 1431, Hëna e re e Xhuma Erbeini / Arbaini

e Xhuma Dita e Ashureve

o.m.

o.m.

o.m.

o.m.

sëtid e aisëtajG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I - Muharrem 1431 V.H.

o.m.

aicaJ

martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë

imahskA

enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte

e e e e e e e e e e e e e e e e

aidnikI

e e e e e e e e e e e e e e e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

akerD

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

14 Dhul-Hixhxhe 1430, Hëna e plotë 15 16 17 e Xhuma 18 19 20 21 22 23 24 e Xhuma 25 26 27 28 29

tilleid e ajdniL

martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë enjte premte shtunë diel hënë martë mërkurë

Ditët e javës

XII / 2009

Kohët e namazit

ikasmI

e e e e e e e e e e e e e e e e

Festat fetare dhe shënime të tjera astronomike

DHJETOR

ataD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

timivkaT sapis ataD

rorëtob .lak sapis ataD

Ditët e javës

XII / 2009

o.m.

o.m.

17.51 17.52 52 52 53 53 54 55 17.55 56 56 57 58 58 17.59

9.16 9.16 15 14 14 14 15 15 9.15 16 16 17 17 17 9.18

5.01 6.42 11.30 13.54 16.12 17.49 9.30 02 43 30 54 12 49 29 03 44 31 54 11 49 27 5.04 6.45 11.31 13.54 16.11 17.49 9.26 05 46 31 54 11 49 25 06 47 32 54 10 48 23 06 48 32 54 10 48 22 07 49 32 54 10 48 21 08 50 33 54 10 48 20 09 51 33 54 10 48 19 5.10 6.52 11.34 13.55 16.11 17.49 9.19 11 53 35 56 11 49 18 12 54 35 56 11 50 17 12 54 36 56 11 50 17 13 55 36 56 12 51 17 14 56 37 57 12 51 16

I - Muharrem 1431 V.H. 5.15 5.15 16 17 18 18 18 19 5.19 19 19 19 20 20 5.20

6.56 6.57 58 6.59 7.00 7.00 7.00 01 7.01 01 01 01 02 02 7.02

11.37 11.38 39 39 40 40 40 41 11.42 42 42 42 43 44 11.44

13.57 13.58 59 13.59 14.00 00 00 01 14.02 02 02 02 03 04 14.04

16.12 16.13 13 14 14 14 15 16 16.16 17 17 18 19 19 16.20

Takvimi 2009 -Pjesa Kalendarike  

Takvimi 2009 Pjesa kalendarike e koheve te namazit per territorin e Republikes se Kosoves