Page 1

Generell katalog Industri

VibrationsISOLERING, FLEXIBLA KOPPLINGAR OCH ljudisolering


LIMO

Vi behåller rätten att ändra designen och tillverkningen av produkterna och materialen som är beskrivet i denna katalog. Bilderna av produkterna är enbart för information.

2


INNEHÅLL - RUBRIKERNA R L NKADE! ALLMÄNT OM VIB.- OCH SHOCKISOLERING GUIDE FÖR GUMMIISOLATORER GUIDE FÖR STÅLISOLATORER INDUSTRIISOLATORER RADIAFLEX PAULSTRADYN STABIFLEX STABIFIX MOTORFÄSTE S.C. ISOLATORER METALLKUDDAR 7002 V1H-6000, V1H-6100 V1H751, V1H752 V118-MG, V118-DG, V318, V318-D STOPP S.T.C FLEX-LOC 22000 EVIDGOM V1B FJÄDERISOLATOR SLM LUFTFJÄDERISOLATOR NIVOFIX VIBSOL V43, V44, V45, V46 STRASONIC DÄMPPLÅT SANDWICH-ELEMENT TRAXIFLEX VI786-A06, VI700 METALLISOLATOR RÖR

11 13

16 22 26 29 31 33 37 41 43 45 47 49 54 56 58 62 65 68 71 73 75 78 80 81 83 85 88

ELEKTRONIKISOLATORER SILIKONGUMMI E4330 ELEKTRONIK SPECIAL S.L.F E1E11/E1E12/E1E13 E1E21/E1E22/E1E23 E1E31/E1E32 E1E41/E1E42/E1E43 ARDAMP

92 95 96 96 97 99 100 101 102

MARINISOLATORER VIBMAR VIB HD GB 530 ANDRA MARINA ISOLATORER

107 111 116 117

GUMMIBUSSNINGAR BUSSNING

123

FLEXIBLA KOPPLINGAR MINIFLEX MPP JUBOFLEX STRAFLEX CARDAFLEX

136 140 144 146 148

3


ALLMÄNT OM VIB. & SHOCKISOLERING INTRODUKTION Reduktion av ljud och vibrationer har blivit mycket viktigt: • Kraven på bättre arbetsmiljö. • Automatisering innom så väl industrin som hemmet. • Lättare, snabbare och mera komplexa maskiner.

LIMO

Följande sidor är avsädda att ge en första inblick i vibrations- och chockisolering. Vi kommer att ge er nödvändiga grunder och termenologin för att kunna välja typ och storlek av vibrationsisolator. Vi kommer även att presentera olika egenskaper hos olika typer och utförande av isolatorer.

4

Varning: Många aplikationer kräver avancerade beräkningar och mätningar för att hitta bästa möjliga isolator, varför vi rekomenderar er att kontakta LIMO´s beräkningsingenjörer som allid står till er tjänst.


MÅLET MED EN ELASTISK FJÄDRING

Ett fjädrande element plaserad mellan underlaget och utrustningen fyller vanligtvis två funktioner.

δ

Statiskt: Utjämna lasten och bära lasten Dynamiskt: Isolera från vibrationer och stötar.

M

TEORI Normal uppställning

En vibrationsisolator karaktiseras av dess last-nedfjädringskurva. Lasten är objektet som plaseras ovanpå (M) statisk Nedfj. S nedfjädring (höjdskillnad mellan obelastad och belastad isolator och en subtangent Δ. Belastad

Obelastad

Egenfrekvensen ges i formeln 1 2π

K M

Optimal fjäder

Last Isolator

K=Styvhet i N/m M kg f= 15,8 √δ

Δ=dynamic nedfjädring i mm Last/nedfjädringskurvan är linjär för en teoretisk fjäder, men variera hos olika isolatorer beroende på form och materialegenskaper.

Δ= subtangent

Nedfjädring

δ

Statisk nedfjädring

ALLMÄNT OM VIB. & SHOCKISOLERING

Hz f=

5


Syfte

Syftet med en vibrationsisolator är att reducera överföringen av rörelser mellan den fjädrade massan och fundament/infästning. Isoleringsgraden är i huvudsak beroende av förhållandet mellan uppställningens egenfrekvens fn och störfrekvensen fe. Detta i enklaste form med en frihetsgrad (vertikal rörelse) och ingen dämningsfaktor hos isolatorn.

fn = 1

K M

fn=Hz K=Isolatorns styvhet Nm M=Kg

M

Modell elastisk uppställning. K=styvhet Ð=dämping

K

ε

Förstrkning

Transmissibility är förhållandet mällan kraft/rörelse till överförd kraft/rörelse.

Isolering

-

fe/fn < √ 2 i princip när egenfrekvensen hos isolatorn är större än störfrekvensen så har man snarare förstärkning av vibrationen än isolering.

Det här visar att fel vald isolator kan ge större vibrationer än vad man har från början. - fe/fn > √2, ger en isolering. Detta visar att en isolator med lägsta möjliga egenfrekvens ger högsta isolering. Det finns dock en nackdel med en låg egenfrekvens isolatorn / utställningen blir mjukare vid lägre frekvens.

Fr Transmissibility = ___ Fe

Kurvan visar följande:

2

1

LIMO

Dämpning (hysteres)

6

En isolator som har en hög dämpning har en inre tröghet där energin absorberas, i jämförelse med en fjäder som är helt utan dämpning. - fe/fn<√2, förstärkningen ökar fram till resonans men oftast lägre mitt i resonanse. - fe/fn>√2, isoleringen ökar med minder dämning.

1 √2

2

3

4 Frekvens ___fe fn


Oftast behöver man hitta en kompromiss mellan isolering och dämpning för den optimala isolatorn. Transmission coefficient

5

4

εο

=0

Isolering

3

εο

εο

2

= 0.1

= 0.2

1

1

ω ___ ωο

√2

ω ___ ωo =1 λ >

Resonance amplitude vid resonance ökar om εο minskar.

ω ___=√2 λ<1 ωo Isolationsområde av vibrationer.

ω ___ < 2, λ >1 ω √

As

εo har liten påverkan.

Förstärkning oavset εο.

För en effetiv isolator: högt värde av ω ω0 högt värde av

ε0

ω_= ökar om, λ minskar. ωo

lågt värde av ω0

lågt värde av λ

- minskar förstärkning i resonanse - mindre effekt i isolationsområdet

ALLMÄNT OM VIB. & SHOCKISOLERING

Förstärkning

7


Isolationsgraden är en funktion av uppställningens egenfrekvens och strfrekvens (teoretisk graf för isolator utan dämpning)

Sub-tangent (mm)

Uppställningens egenfrekvens (Hz)

Störfrekvens (rpm)

LIMO

Störfrekvens (Hz)

8

• • •

Välj varvtal (rpm) eller störfrekvens (Hz) för utrustningen som är skapar vibrationerna. Dra en horisontal linje från egenfrekvensen på vald uppställning. Där den vertikala och horisontala linjen skär varandra avläses isoleringsgraden i %


STÖT / CHOCK

För installationer där stöt/chock förekommer så som stannsar, pressar, etc, gäller förhållandet fn/fs relationen ( fn: egenfrekvens fs: stötfrekvens) som måste vara rätt för att erhålla isolation. Diagrammet nedan visar att -för att reducera ½ sinuc slag (T<1) fn/fs förhållandet måste vara mindre än 0.30 Värden högre förstärker snarare kraften. På detta sätt är ett slag varande 0.02 sekunder, ljudlighets frekvensen av valda isolatorer måste vara så låg som möjligt och i vilket fall som helst lägre än tahn 7.5 Hz;) - Förekomsten av dämpningen mellan 0 och 0.5 av avgörande för förtunningen av ett slag, men den här förbättringen är lindrig för fn/fs < 0.3. Påverkandet av dämpningseffekten kommer att bli bättre i händelsen av multi-frekvens stimuleringen om inte är möjlig att välja en egenfrekvens långt från stimulerings frekvensen. Det är också sant vid sökning för en kompromiss mellan slag förtunning (kraft spridning) och begränsningen av flyttning.

εο =0 εο =0.05

Transmissibility

εο =0.2

εο =0.3 εο =0.5

Natural frekvens, fn x duration of slag, T (secs) - for ½ sine slag

ALLMÄNT OM VIB. & SHOCKISOLERING

εο =.1

9


10

LIMO


GUIDE FÖR GUMMIISOLATORER Stor radiell flexibilitet

Låg frekvens

Radiaflex

Paulstradyn®

D D D D

D D D D

Hög axiell styvhet Stabiflex

S.C.

S.T.C.®

D D D D D D

D D D D

D

APPLIKATION

Luftkonditionering Pumpar Kompressor Växellådor Generator

D

D

Elmotorer Hyttupphängning Vibrationsbord/matare Screenmaskin

D D

D D

D D D D

Verktygsmaskiner Press /stans Gantries Byggnation Hängande Laboratorier Elektriska kabinett

D D

Transformator Fragmenters Sieves

D D D D

D DRekomenderas DMöjligt

Generellt: För fasta installationer: RADIAFLEX. PAULSTRADYN and BECA. För mobil installation: STABIFLEX, S.C., S.T.C. Undvik att använda gummiisolatorer i draglast, skall endast användas i kompression.

ALLMÄNT OM VIB. & SHOCKISOLERING

Fläkt

11


Låg

frekvens Evidgom®

Hög axiell flexibilitet Traxiflex

Nivofix

Hög Radiell

flexibilitet

Låg frekvens

Sandwich

Beca APPLIKATION

D D

D D D D

D

Fläkt Luftkonditionering Pumpar Kompressor Växellådor

D

D

D

Generatorer Elmotor Arbetshytt

D D

D D D D

D D D D

Pressar / Stansar Gantries Byggnation Hängande

D

LIMO

D Rekomenderas D Möjligt

12

Screenmaskiner Verktygsmaskiner

D

D D

Vibrationsmatare/bord

D D

D D D D

Laboratorieutrustning Elektriska kabinett Transformatorer Fragmenters Sieves


GUIDE FÖR METALLISOLATORER Axiell flexibilitet

PRODUKT

Metal kudde & V1B5984

V4* VIBSOL PDM-1000 PDM-2000 SP55*W SP56*W V120 & V125

Axiell & radiell flexibilitet + dragavlastare

V118-DG V118-MG V318 V318-D

V164 V168

V402MG

V1H751 V1H752

APPLIKATION

Hiss

D D

D

D

D

D D D

D

D

D

D

D

D D D

Crusher Fordon Luftkonditinering Sieve

D D D D

D D D D

Generatorer Verktygsmaskiner Fartygsinstallationer Laboratorieutrustning

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D D D

D

D

D D D D D

D D D D D D

Pumpar Växellådor Fläkt Byggnation Hängande Gantries Stans Screen Transformator Skakbord Rörinstallation

D D D D

D D D

D D

D

D

D

D D D D

D

D D

D

D D D

D

D

D D

Elmotorer Kompressorer

D D

D D D D D D

D

D

ALLMÄNT OM VIB. & SHOCKISOLERING

Elektriska kabinett

13


Axiell flexibilitet

SP539-***

Axiell & radial flexibilitet + anti-rebound

Axiell & radial flexibilitet

Axiell & radial flexibilitet + anti-rebound

Axiell flexibilitet

Multiaxiell flexibilitet

V1H-6000 V1H-6100

V1B1114 V1B1115 V1B1116 V1B1134 V1B1135 V1B1136 V1209 - V1210

7002 MV801 MV803

VE101 VE111 VE112 VE113 V1N30*

VIBCABLE

PRODUCT RANGE

APPLIKATION

D D D D D D D D D D D D D D D D

Fix

D D D D D D

LIMO

D

14

D D D D D

D D D D D

D D D D D D D D D D D D D D D D D D

D

D

D D

Elektriska kabinett Hiss Kross

D D D

D

D

Fordon Luftkonditionering

D

D

Sieve Generator

D 7002 D D

D D

D D D

Verktygsmaskiner Fartygsinstallationer Laboratorieutrustning Elmotor

D

D

D

Kompressor Pumpar

D

D

D

Växellådor Fläkt

D D

D D D

D

Byggnation Hängande

D

Gantries Stans/press

D

D

D

Screen Transformator

D

D

D D

D

Skakbord Rörinstallationer


INDUSTRIISOLATORER • PAULSTRA OCH VIBRACHOC GUMMIISOLATORER • VIBRACHOC METALLISOLATORER

15


RADIAFLEX

BESKRIVNING • • •

Metalldelar vulkade mot gummi Naturgummi. Svetsade mutterstycken/skruvar

EGENSKAPER Designen av RADIALFLEX har följande EGENSKAPER: • Radiell elasticitet högre än axiell elasticitet. • Gummit arbetar i: - komprecision (axiell). - skjuvning (radial). - kompression/skjuvning (kombination) . Fördelar: • Enkel att montera. • Enkel och ekonomisk • Finns i flera olika diametrar och höjder

LIMO

Rekomendationer: • Vid installation i skjuvning var noga med att den radiella kraften inte bilr för stor.

16


ØA

RADIAFLEX

C

G

B

DIMENSIONER OCH LAST UTVÄNDIG GÄNGA DUBBELSIDIG

B mm

C mm

G mm

10

8

M3

12

8

M3

12,5

10 15 20

16

20

25,5

30

10 15 0 15 20 25 8.5 15 20 25 30 10 15 20

Radiell*

Max. last daN

Nedfj.. mm

Max. last daN

Nedfj.. mm

Artikel.

6

10

1.6

1.25

0.9

**

6

12

1.2

1.5

0.75

**

M5

10

12 10 8

2 3 3.5

1.5 2.5 2.5

1.5 2 4

521293 521128 521295

M4

10

20

1.5 3

M5

12

1.5 2 2.5 2.5 2.5 2 5 5 5 4.5 4.5

521650 521651 521292 521294 521296 521298 521178 521249 521297 521299 521319

20 20 15 15 40 35 30 30 25

0.6 3 4.5 5.5 7

80 60 50

1.5 2.5 2

30

50

7.5

10 15 22 25 30 40

M8

20

80 60 50 50 50 50

1.5 2.5 4 5.5 7.5 10

8 8 8 8 8 6.5

1.5 2.5 4 4.5 6 6

521655 521656 521652 521653

15 22 30 40

M8

25

90 80 70 60

3 5 8 9

11 11 11 11

2.5 4 6 7.5

521308 521310 521312 521314

30 40

M8

20

150 120

6 10

20 20

5.5 7.5

521181 521657

4 6 8 10 11

20 20 20 20 20

3 5.5 6.5 7.5 9

21450 521401 521452 521454 521456

M6

M6

16.5

18

1.5 4 5

2.5 2.5 2.5 2 1 2.5 3.5 4.5 1.5 2.5 4

8 8 8 8

6

521655 521656 521652 521653

20 28 35 40 45

M10

25

160 150 120 120 120

50

25 35 45

M10

25

300 250 190

6 8 11

25 25 25

4.5 7 9

521580 521581 521582

60

25 36 45

M10

25

400 300 250

5 8 11

30 30 30

4.5 7 9

521601 521603 521641

70

35 50 70

M10

25

450 350 300

8 11 14

35 35 35

6.5 11 15

521705 521710 521711

40

40

80

100

M12

28

600

9

40

7

521658

0 30 40 70 80

M14

45 35 35 35 35

950 950 600 500 450

7 7 9 17 19

40 40 40 40 40

5 5 7 15 17

521803 521840 521841 521842 521843

40 55 80

M16

47

1100 900 750

8 12 19

60 60 60

7 10 17

521908 521909 521910

INDUSTRIISOLATORER

Kompression ØA mm

17


RADIAFLEX UTVÄNDIG GÄNGA ENKELSIDIG ØA

B

G

C

Kompression ØA mm

B mm

C mm

G mm

12,5

10 13.5 15 20

M5

10 15 10 15 20 25

16

20

25,5

30

Nedfj. mm

Artikel.

10

12 11 10 8

2 2.5 3 3.5

511110 511128 511115 511125

M4

10

20

2 3

511150 511151

M5

12

20 20 15 15

2 3 4 5

511292 511294 511296 511298

1.5 4 5 5.5 7

511200 511215 511220 511225 511230

8.5 15 20 25 30

M6

16.5

40 35 30 30 25

10 15 20 30

M6

18

80 60 50 50

2 3.5 5 8

511158 511155 511159 511160

20

80 60 55 50 50 50 50

2 3.5 4.5 5.5 6 8 10

511265 511270 511251 511275 511280 511285 511290

3.5 6 8 9

511308 511310 511312 511314

10 15 19 22 25 30 40

M8

15 22 30 40

M8

25

90 80 70 60

30 40

M8

20

120 120

7 10

511157 511161

5 6 8 10 11

511450 511401 511452 511454 511456

20 25 35 40 45

M10

25

160 150 120 120 120

50

25 35 45

M10

25

300 250 190

6 9 11

511525 511535 511545

60

22 25 36 45

M10

25

350 400 300 250

3 6 9 11

513601 511625 511635 511645

70

35 50 70

M10

25

450 350 300

9 12 14

511735 511750 511770

80

25 30 40 70 80

M14

45 35 35 35 35

1100 950 600 500 450

6 8 10 17 19

513801 511830 511840 511870 511880

40

LIMO

Max. last daN

1 kg=1 daN

18


RADIAFLEX テ連

H

B

G

C

C

16

20

25.5

30

B mm

C

G mm

H mm

Max Last daN

10 15

M4

10

2

10 15 20 25

M5

12

20

1.5 3

2.5

1.5 2.5

520053 520054

3

20 20 15 15

1.5 3 4 5

2.5 2.5 2.5 2

1.5 2 4 5

520010 520011 520012 520013

2.5 4.5 5.5 7

5 5 4.5 4.5

2.5 5 4.5 4.5

520015 520016 520017 520018

Artikel.

M6

16.5

4

15 20 30

M6

18

4

60 50 50

2.5 3.5 7.5

8 8 8

8.5 4 6

520052 520055 520057

22 25 30 40

M8

6

50 50 50 50

3.5 5 7.5 10

8 8 8 6

4 4.5 6 6

520021 520022 520023 520024

6

90 80 70 60

3 4.5 7.5 9

11 11 11 11

2.5 4 6 7.5

520025 520026 520027 520028

6

150 120

4.5 10

20 20

5.5 7.5

520056 520058

8

160 150 120 120 120

4 5 7.5 10 11

20 20 20 20 20

3 5.5 6.5 7.5 9

520029 520030 520031 520032 520033

250 190 300 250

8 11 8 10

25 25 30 30

7 9 7 9

520035 520036 520038 520039

450 350 300

7.5 10 14

35 35 35

6.5 11 15

520040 520041 520042

15 22 30 40

M8

30 40

M8

50

35 45

M10

60

36 45

M10

70

35 50 70

M10

40

M12

100

Nedfjテ、dr. mm

35 30 30 25

M10

80

Nedfjテ、dr. mm

15 20 25 30

20 28 35 40 45

40

Radiell* Max Last daN

40 70 80

M14

40 55 80 100

M16

20

25

20

25

25 25

25 28

35

47

8 8

9 10

600

8

40

7

520059

12

600 500 400

8 17 19

40 40 40

7 15 17

520044 520045 520046

14

1100 900 750 600

8 12 12 23

60 60 60 60

7 10 17 20

520100 520101 520102 520103 1 kg=1 daN

INDUSTRIISOLATORER

Kompression テ連 mm

19


RADIAFLEX ØA

INVÄNDIG GÄNGA

C

16

20

25.5

30

40

50 60

70

80

100

B mm

C

H mm

10 15

M4

10 15 20 25

M5

Radiell*

Nedfädring mm

Max Last daN

Nedfädring mm

Artikel.

2.5

20 20

1.5 3

2.5 2.5

1.5 2

520550 520551

3

20 20 15 15

1.5 3 4 5

2.5 2.5 2.5 2

1.5 2 4 5

520500 520501 520502 520503

2.5 4.5 5.5 7

5 5 4.5 4.5

2.5 3.5 4.5 4.5

520505 520506 520507 520508

15 20 25 30

M6

4

35 30 30 25

20 30

M6

4

50 50

3 7.5

8 8

4 6

520554 520555

3 4.5 7.5 10

8 8 8 6

4 4.5 6 6

520511 520512 520513 520514

22 25 30 40

M8

6

50 50 50 50

22 30 40

M8

6

80 70 60

4 7.5 9

11 11 11

4 6 7.5

520516 520517 520518

30 40

M8

6

150 120

4.5 10

20 20

5.5 7.5

520552 520553

150 120 120 120 250 190 300 250

4.5 7 10 11 7 10 7 9

20 20 20 20 25 25 30 30

5.5 6.5 7.5 9 7 9 7 9

520520 520521 520522 520523 520525 520526 520528 520529

450 350 300

7 9 14

35 35 35

6.5 11 15

520530 520531 520532

28 35 40 45 35 45 36 45

M10

8

M10

8

M10

8

35 50 70

M10

9

40

M12

10

600

7

40

7.5

520556

12

600 500 450

7 17 19

40 40 40

7 15 17

520534 520535 520536

14

1100 900 1100 600 750 600

8 12 8 10 19 23

60 60 180 140 60 60

7 10 10 12 17 20

520541 520542 520545 520546 520543 520547

40 70 80 40 55 60 75 80 100

M14

M16

Ø 16 isolatorn med invändig gänga. Maxåtdragningsmoment 1.8-m.N.

H

B

Max Last daN

1 kg=1 daN

* Radiell karateristik är uppmätt under axiell belastning.

INVÄNDIG GÄNGA EN SIDA Kompression ØA

ØA mm

B mm

C

H mm

20

B

LIMO

H

C

Max Last daN

Nedfjädr.

Artikel.

mm

16

10 15

M4

2.5

20 20

2 3

511152 511153

20

15

M6

4

35

4

511154

25.5

15 20 30

M6

4

60 55 50

3.5 5.5 8

511164 511162 511163

30

22

M8

6

80

6

511156

INDUSTRIISOLATORER

Kompression ØA mm


C

DIABOLO ISOLATOR

G

P

F B

S

G

(cm²)

P C ØA

Kompression ØA mm 12.5

B mm

C

G mm

14

M5

10

S cm² 0.3

Radiell*

Max Last daN

Nedjädring mm

Max Last daN

Nedfädring mm

Artikel.

3

1.4

0.5

1.2

521300

20

19

M6

16.5

1.6

12

2.5

3

5

521201

40

28

M10

25

3.1

30

5

2.5

4.5

521403

57

44

M8

20

5

40

5

7

5

521571

57

44

M8

20

9.5

75

5

12

6

521572

60

60

M10

25

19.5

150

8

30

10

521602

80

70

M14

35

38.5

300

9.5

55

9.5

521801

95

76

M16

45

50

400

9.5

70

8

521951 1 kg=1daN

B mm

C

80

60

M14

15.5

Kompression S cm²

38.5

Radiell*

Max Last daN

Deflection mm

Max Last daN

Deflection mm

Artikel.

250

5

70

8

521802

MONTAGEEXEMPEL

Kompression

Kompression/Radiell

Radiell

INDUSTRIISOLATORER

ØA mm

Depth of thread mm

21


PAULSTRADYN

(1) Egenfrekvens: • axiell 7 Hz • radial 3 to 5.5 Hz

EGENSKAPER • • • • • •

Bättre än 90% isolation vid 1500 rpm (25-Hz). Alla storlekar har samma inbyggnadshöjd. Liten åldring och permanent deformation. Enkel att montera. Klarar 400 timmars saltspray* Konstruktion.

* Måste monteras enligt anvisningarna i katalogen.

Finite element modeling

LIMO

Ny design som skyddar metalldelar för korrosion SILTECH - Styveheten likvärdig i stort frekvens spektrum. - Liten åldring.

22


ANVÄNDNING Vibrationsisolering för fasta installationer: • roterande maskineri som fläktar, luftkonditionering, pumpar kompressor, generator. • rörkonstruktioner, tak, transformator,el-installationer.

Fig. 1

DIMENSIONER

ØA ØI

B

N

C

E

G

ØA

E

Fig. 2

H

J

G

ØI N

C

J

B

D

Paulstradyn

Paulstradyn

Paulstradyn

Paulstradyn

Paulstradyn

Paulstradyn

Artikel.

Nominell last NL (daN)

Dimensioner (mm) Fig. ØA

B*

C

D

E

F

G

H

ØI

J

N

4 7 12

533701 533702 533703

4 7 12

1

40

40

M6

52

6.2

64

6.2

44

12

2.5

6

20 30 50

533704 533705 533706

20 30 50

2

60

40

M6

76

6.2

90

8.2

64

32

2.5

6

70 100 130

533707 533708 533709

70 100 130

2

80

40

M8

100

8.2

122

12.2

84

48

2.5

12

160 200 260

533710 533711 533712

160 200 260

2

100

40

M10

124

10.2

152

16.2

104

68

3

10

325 400 500

533713 533714 533715

325 400 500

2

150

40

M12

182

12.2

214

20.2

154

116

4.5

10

640 820 1050 1350

533716 533717 533718 533719

640 820 1050 1350

2

200

40

M16

240

14.2

280

24.2

204

159

5.5

20

* O-belastad höjd 40 mm, under last 32 mm NL: Nominell statisk belastning axiellt.

1 kg 1daN

INDUSTRIISOLATORER

Artickel

F

23


PAULSTRADYN TEKNISK EGENSKAPER Isolationsvärdedena är uppmätta efter en månads nominell belastning vid 20°C.

• Axiell egenfrekvens: 7 Hz, vid nominell belastning. • Radiell egenfrekvens: 3 till 5.5 Hz. • Max nedfjädring:

Generell egenskaper

- axielll: 12 mm. - radiell: Ð 10 mm. Rotation (rpm) Vibrationsisolering

100

900 5700

1500

2100

2700

3300

3900

4500

5100

20

AL Last ____ = Rotation _______________ NL Nominell last

AL =1 NL AL = 0.8 NL AL = 0.9 NL AL = 0.7 NL

80

70

14

Isolation (dB)

Isolations grad i %

90

10

60

80

50

60

10 100

20

30

40

50

60

70

Störfrekvens (Hz)

Höjd / last

Höjd med last (mm)

Nedfädringsdiagram

AL/NL ratio (faktisk last/Nominell last)

LIMO

Temperatur

24

Arbetstemperaturr: - 20°C till + 70°C.

Anndra egenskaper* • Bra isolation vid hög frekvens. • Bra livslängd även vid stötbelastningar. • Mycket liten åldring.

80

90


MONTERING Standard mountering

Underlag (golv)

Monterings skruv Ø C**

Skruv Ø K, använd alltid bricka!

Skruv Ø K, använd alltid bricka!

Note:

**

ØM

25 Max

Maskinfot

① ⑤

25 Max

Skruv kvalitet minst 4:6 .

Betong golv

K

Balk Fig. 1

Åtdragningsmoment Diameter K (mm)

M6

M8

M10

M12

moment N.m.

2

5

12

20

OBS: Måla inte isolatorn efter monteringen.

Montering för hängande last

Lastfördelnings bricka (tillval - se abell)

Fig. 2

Isolator och bricka Dimensioner (mm) Paulstradyn Artikel

K Fig. 1

Ø L max Fig. 2

Ø M max Fig. 1

Lastfördelnings bricka (tillval)

533701, 533702, 533703

M5

27

14

342919

533704, 533705, 533706

M5

40

34

342356

533707, 533708, 533709

M6

46

50

342733

533710, 533711, 533712

M8

47

70

342734

533713, 533714, 533715

M10

99

118

342353

533716, 533717, 533718, 533719

M12

127

162

342354

INDUSTRIISOLATORER

Ø L max

25


STABIFLEX

(1) Egenfrekvens: 6 to 11 Hz

BESKRIVNING STABIFLEX bygger på ett koniskt gummielement vulkat mellan inre och ytre metall del. • Centrum hål, genomgående gänga. • Kvadratisk (4 hål) eller dimond utförande (2 hål). • Skyddskåpa över gummielementet.

FUNKTION STABIFLEX har följande specifika egenskaper: Radiella styvheten är 2-3 gånger i jemförelse med den axiella. • Isolatorn arbetar både axiellt och radielt. • Progressive dämpning vid stötbelastning. • Anti-slip (kan bli placerad direkt på underlaget).

LIMO

Fördelar: • Maskinen kan placerar direkt på underlaget. • Snabb installation. • Lätt att flytta maskinen. • Gummibotten skyddar matalldelarna mot korrosion. • Omfattande modellutbud: 3 gummihårdheter för 5 av isolatorena, ger möjlighet att optimera isolatrn för applikationen. • Kan monteras med dragavlasning för negativa axiella rörelser.

26

Rekomendationer: • För att uppnå bästa möjliga isolaton krävs att andra kopplingar så som röranslutningar etc. är flexibla. • STABIFLEX skall monteras med för-axiell belastning. (1) Egenfrekvens med max/min last se separat diagram.


DIMENSIONER ØA

C

C

B

B

ØA

ØE J

J

ØE

F D

X

X’

X

F

D

F

D X’

STABIFLEX - diamond

STABIFLEX - kvadratisk

Typ

Artikel

Hårdhet

ØA mm

B mm

C

D mm

E mm

F mm

J mm

Vikt g

Diamond

530603 530613

45.60.75 45.60.75

69 84

41 51

M12 M12

98 115

9 11

114 137

6 7

250 450

530622 530642 530652*

45.60.75 45.60 45.60.75

100 133 133

52 71 71

M12 M16 M16

90 114 114

11 13 13

114 144 144

7 9 9

1000 2300 2700

Kvadratisk

KARAKTERISTIK

Nominell statisk last daN

Nedfj. mm

Artikel

10 - 42 15 - 60 20 - 93 30 - 125 40 - 165 50 - 210 65 - 260

3.5 3 3.5 4 3.5 5 3

530603 530603 530613 530603 530613 530622 530613

Hårdhet

45 60 45 75 60 45 75

Nominell statisk last daN

Nedfj.. mm

Artikel

65 - 275 95 - 380 110 - 450 175 - 700 250 - 1000 325 - 1300 450 - 1800

4.5 3.5 8 8 8 8 8

530622 530622 530642 530642 530652 530652 530652

Hårdhet.

60 75 45 60 45 60 75 1 kg 1daN

INDUSTRIISOLATORER

* Isolator märkt med “R” (förstärkt)

27


STABIFLEX

LAST/NEDFJÄDRING DIAGRAM I AXIELL KOMPRESSION

MONTAGE Standard montering

Montering med dragavlastning

• Dragavlastningsbrickan monteras undertil, levereras ej som standard. • Distans måste monteras se tabell nedan. 530603 h: 2 mm 530613 h: 4 mm 530642 h: 14 mm

LIMO

530652 h: 14 mm

28

h

530622 h: 7 mm

Isolatorena är märkta med gummits hårdhet: grå= hårdhet 45, grön= hårdhet 60, blå= hårhet 75.


STABIFIX

(1) Egenfrekvens: 7 to 12 Hz

BESKRIVNING STABIFIX och STABIFIX AR ( drag avlastad) bygger på ett koniskt gummielement mällan innre och ytter stål detalj. Dragavlastningen är integrerad i STABIFLEX AR versionen. • • •

Centrumhål med genåmgående gänga. Kvadratis ( 4 hål) eller dimond utförande ( 2 hål) Naturgumm

FUNKTION STABIFLEX har följande specifika egenskaper.

Högre radiell styvhet än axiellt. Isolatorn arbetar både axiellt och radielt. Progressive dämpning vid stötbelastning.

Fördelar:

• • • •

Snabb installation Enkel att flytta maskinen. Gummi botten skyddar matalldelarna mot korrosion. Omfattande lmodellutbud: 3 gummihårdheter för 5 av isolatorena, ger möjlighet att optimera isolatrn för applikationen. Kan monteras med dragavlasning för negativa axiella rörelser.

Rekomendationer:

• •

För att uppnå bästa möjliga isolaton, krävs att andra kopplingar så som röranslutningar etc. är flexibla. STABIFLEX skall monteras med för axiell belastning.

INDUSTRIISOLATORER

• • •

(1) Egenfrekvens med max/min last se separat diagram.

29


DIMENSIONER ØA Ø A1

J

B

Ø A1 C C J

B

ØA F Ø A1 ØA J

B

C

G

F

D STABIFIX AR anti-rebound 530181 - 530184 - 530185

ØE

Type

Artikel

Hårdhet

ØA mm

Ø A1 mm

530181

45.60

82

Diamond base

530184

45.60

110

530185

45.60

530170 530175

Square base

B mm

C

60

35

M10

87

42

M16

101

81

38

M16

70

170

118

63

70

170

118

63

LIMO

KARAKTERISTIK OCH DIMENSIONER

Nominell statisk last daN

Nedfj. mm

Artikel

Hårdhet

30 - 75 70 - 160 110 - 220 130 - 270 180 - 380 230 - 480 1000 - 2000 1000 - 2000

3.5-5 3.5-5 3.5-5 3.5-5 3.5-5 3.5-5 5 5

530181 530181 530184 530185 530184 530185 530170 530175

45 60 45 45 60 60 70 70 1 kg=1daN

Alla isolatorer är uppmärkta med hårdheten.

30

E

D

D mm

ØE mm

F mm

J mm

G mm

110

11

135

3

15

144

14

175

3

15

144

14

175

3

18

24,5

150

13

184

4

M20

150

13

184

4


MOTORFÄSTE

(1) Egenfrekvens: 6 Hz

BESKRIVNING Det här isolatren är i första hand avsed för motorinstallationer. Isolatorn bygger på ett konikt gummielement som är vulkat i ett gjutet isolatorhus. Isolatorn har ett inbyggt justerbart stop för den axiella rörelsen. Den här isolatorn finns i 4 hårdheter för olika aplikationer. Det kan levereras med inbyggt nivileringssystem.

Den här isolatorn är konstruerad för mobila installationer där det krävs en hög isolationsgrad och chock/stöt tålighet. Belastningen per isolator varierar från 600kg till 2300kg. 5 olika hårdheer täcker belstningsområdet, isolatrn är färgmärkt för de olika vikterna.t • 905201: M24 x 3.00 invändig gänga • 905202: Ink nivilering - M24 x 3.00 invändig gänga • 905203: M24 x 3.00 utvändig gänga • 905206: Ink nivilering - M24 x 3.00 utvändig gänga Se ritning för mera detaljer. (1) Egenfrekvens vid max/min lasts, se diagram.

INDUSTRIISOLATORER

FUNKTION

31


KARAKTERISTIK OCH DIMENSIONER •

Belastbarhet: Hänvisa till tabellen bredvid last för de olika färg koderna.

Nedfädring vid statisk belastning: 8 till 10 mm som ger en Egenfrekvens ca 6 Hz

Max nedfjädring: Vertikal ( Axiell): Ð 6 mm. Lateral (Radial): Ð 5 mm. Dynamisbelastning: Vertikal (Axiell): Ð 4 g. Lateral (Radial): Ð 3 g.

Arbets temperaturområde: - 10°C upp till + 70°C.

Vikt: 11.5 till 12.8 kg (beroende på utförande).

Last

Typ

Färg

600 - 850 kg

12

Vit

850 - 1150 kg

13

Gul

1100 - 1450 kg

14

Grön

1400 - 1900 kg

15

Blå

1700 - 2300 kg

16

Lila

R 20 Ø 96

190

230

12

133 unlasted

160 maximum height

M24 x 3.00

Ø 18

140 180

Artikel 905202

MONTAGE OCH JUSTERING Isolatorn levereras med detaljerad information för korrekt injustering.

LIMO

Artikel. 905201

32

Artikel. 905202

Artikel. 905203

Artikel. 905206


S.C. ISOLATOR

(1) Egenfrekvens: 6 to 30 Hz

BESKRIVNING S.C. isolatorn har ett gummiellement mellan två hylsor. Yttre hylsan finns med 4 olika kragar för varierande infästning.

FUNKTION S.C. isolatore har följande specifika egenskaper.

Axielleflexibillitet fyra gånger högre än radial flexibilitet Gummit jobbar i skjuvning. Progresiv axiell karakteristik om övre delen arbetar mot ett plant mothåll. Kan moteras med dragsäkring, se figur 1.

Fördelar: • 3 olika hårdheTer och 20 olika modeller ger stora valmöjligheter. Rekomendationer: • För att uppnå bästa möjliga isolaton, krävs att andra kopplingar så som röranslutningar etc. är flexibla. • S.C. skall monteras med för axiell belastning. (1) Egenfrekvens med max/min last se separat diagram.

INDUSTRIISOLATORER

• • •

33


S.C. ISOLATOR DIMENSIONER

B J

G

J

G J

J

G

B

B

B

H

H

H G

H

F

F

ØC

ØC

ØA

ØA

ØC

ØC

ØA

ØA

F

K K

D

D

K

E

F

K

ØE

ØE

D F

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Fig. d

Artikel ØA mm

TYP

LIMO

Monteringstyp

34

S.C. 000 S.C. 00 S.C. 01 S.C. 02 S.C. 10 S.C. 11 S.C. 20 S.C. 21 S.C. 21 S.C 30 S.C. 31 S.C. 40 S.C. 41 S.C. 50 S.C. 51 S.C. 70 red. S.C. 70 S.C. 71 S.C. 80 S.C. 81

531201 531301 --531216 531611 --531240 531259 531261 531714 531327 531939 531947 531933 531932 531931 531940 531941

Fig. c Fig. c --Fig. d Fig. d --Fig. d Fig. b Fig. d Fig. d Fig. d Fig. d Fig. b Fig. b Fig. b Fig. b Fig. b Fig. b

B mm

ØC mm

D mm

E mm

F mm

G mm

Monteringstyp --531401 531402 --531701 531702 -------------

--Fig. a Fig. a --Fig. a Fig. a -------------

20 26 37.5 37.5 49.1 49.1 55.7 55.7 57.2 65 66.5 76 76 87.5 86 118 118 118 170 170

11 28 40 51 47 60 55 70 70 75 93 90 110 100 120 98 140 170 167 185

6.2 8 12.1 12.1 12.2 12.2 18.2 18.2 18.2 20.2 20.2 22.2 22.2 40.2 40.2 60.2 60.2 60.2 80 80

19 26 --69 69 --86 78 95 100 100 114 104 145 145 145 204 204

3.2 5.2 --8.2 8.2 --10.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 10.5 10.5 10.5 10.5 12.2 12.2

25 36 48 48 72 72 70 70 90 90 107 112 112 127 120 164 164 164 230 230

3 12.5 18 24 20 31 27 39 39 29 47 42 49 47 63 36 66 96 95 113


KARAKTERISTIK

1-6 2-8 2-10 5-20 7-30 10-40 10-50 15-65 15-65 15-70 20-80 20-85 20-85 25-100 25-100 25-110 30-120 30-120 30-135 30-135

Artikel Nedfj. mm

Artikel

1 0.8 0.5 1.5 1.2 0.8 2.5 1.8 2.5 4 1.5 1.8 4 3 3.5 1.5 2 3 3.5 3.5

531201 531201 531201 531301 531301 531301 531401 531401 531402 531216 531401 531402 531611 531216 531701 531402 531216 531611 531240 531702

Hårdhet

45 60 75 45 60 75 45 60 45 45 75 60 45 60 45 75 75 60 45 45

Nominell statisk last daN 35-150 35-150 40-175 45-180 45-190 45-190 55-225 60-240 60-250 60-250 60-250 60-250 75-300 80-320 80-325 85-350 90-360 95-380 100-400 105-420

Artikel Nedfj. mm 1.5 3 5 2 3 3 5 3.5 2 2 5 5 2 4.5 4.5 3.5 4.5 3 4.5 2

Artikel

Hårdhet

531611 531701 531259 531701 531240 531702 531714 531259 531240 531702 531261 531327 531259 531714 531939 531261 531327 531714 531947 531261

75 60 45 75 60 60 45 60 75 75 45 45 75 60 45 60 60 75 45 75

Nominell statisk last daN

Artikel Nedfj. mm

Artikel

Hårdhet

110-440 110-450 110-450 135-550 135-550 150-600 165-670 175-700 210-850 225-900 275-1100 275-1100 310-1250 350-1400 400-1600 450-1800 525-2100 575-2300 650-2600

3.5 3 6.5 2.5 3.5 5 2.5 6.5 6.5 5 3 5 11 3 11 8.5 8.5 5 5

531939 531327 531933 531939 531947 531933 531947 531932 531931 531932 531932 531931 531940 531931 531941 531940 531941 531940 531941

60 75 45 75 60 60 75 45 45 60 75 60 45 75 45 60 60 75 75

1 kg 1daN

LAST/NEDFJÄDRING KURVA I AXIELL BELASTNING

INDUSTRIISOLATORER

Nominell statisk last daN

35


MONTAGE

• Standard montering Last

statisk chassis

Fig. 1 - Montering i metall chassi).

Fig. 2 - Monteing med konsoll.

• Omvänd montering

Fig. 3 - Montering i hålrum

• Dubbelmontage

LIMO

Last

36

Chassi

Fig. 4

Fig. 5 -

Fig. 6 - Två S.C isolatore monterade mot varandra för att uppnå större nedfjädring.


METALLKUDDAR

(1) Egenfrekvens: 10 to 25 Hz

BESKRIVNING Metallkuddar är tillverkade av en rostri tråd som vävs samman till en "stumpa" och där efter pressformas till önskad form. Vibrachoc har mer än 1000 standard metallkuddar av olika storlekar ock karaktäristik. Eftersom metallkuddar är lätta att forma, är det enkelt att skreddarsy en special anpassad kudde för en specifik appliktion.

Metallkuddarnas funktion kan i mångt och mycket liknas med en gummikudde men med fördear när det gäller höga temperaturer (- 70°C to + 300°C) och andra besvärliga miljöer så som UV-ljus, oljor, syror och havsvatten. Metallkuddarna har mycket bra åldringsegenskaper och mycket låg permanent sättning. Deras normala egenfrekvens ligger mellan 12 och 25 Hz och med en dämpning på 15 till 20% , vilket gör dom lämpiga att anväda för roterande maskiner med en rotaionshastighet över 2000 rpm.

INDUSTRIISOLATORER

ANVÄNDNINGS OMRÅDEN

37


METALLKUDDAR DIMENSIONER

RUND

ØD

H

Ød

Artikel

Ø Ext. D mm

VI168-B V3CNVI653-A02

53 33

Height H mm

Ø Int. d mm 16.5 14

Last range daN

Natural Frekvens Hz

Dynam. force daN

14 19

20 to 250 75 to 300

1250 900

15 to 22 15 to 22

CH440-A02 VI771-A02 MC345-A02 CH281-A02 CH283-A02 VI996-A02

72 40 72 119 159 203

50 15 34 34 70 121

21 20 21 21.5 21.5 21

50 to 350 150 to 550 300 to 1300 700 to 2700 250 to 7000 250 to 7000

1000 1700 5000 12500 22500 22500

15 to 20 15 to 20 15 to 20 15 to 20 15 to 20 15 to 20

CH438-A02 CH265-A02 CH264-A02 VI771-B02 CH472-A02

72 70 116 40 156

51 34 36 15 72

10 10.5 11 11.5 10.5

50 to 350 300 to 1300 700 to 2700 750 to 3000 2000 to 7000

1000 5000 8000 9000 21000

20 to 25 20 to 25 20 to 25 20 to 25 20 to 25 1 kg=1daN

RUND MED FLÄNS

Ø D1 Ø D2

H2

Artikel

Ø D1 mm

Ø D2 mm

Ø int. d mm

H1 mm

H2 mm

Statisk last daN

Dynam. force daN

VJ148-A05 V3CNCH682-A05 V3CNVJ044-A05 V3CNVJ102-A05 VJ164-A05

72 69.5 52.6 49 34.5

48 52 26.5 27.5 20

33 34 16 18 12.5

25 30 21.5 30 14

21 23.5 14 24.5 10

50 to 350 50 to 300 25 to 200 20 to 100 15 to 100

1050 900 600 300 300

Natural Frekvens Hz

H1

Ød

15 to 20 15 to 20 15 to 22 15 to 20 20 to 25 1 kg=1daN

REKTANGULÄR Lxl

B

Lxl

LIMO 38

Shape

Dim. Lxl mm

Ø int. d mm

VI786-A06 * VI830-B06 VI700-A06 * VI700-B06 * CH422-A06 V3CNVI 034-A06 VJ149-A06 V3CNVJ006-A06

B C C C C B B B

53 x 49 28 x 28 50 x 47 50 x 47 45 x 36 100 x 100 28 x 28 157 x 157

8 10.5 30

H

Ød

C

Artikel

H mm 25 30 21.5 30 14

Statisk last daN

Dynam. force daN

Natural Frekvens Hz

30 to 200 50 to 300 75 to 400 75 to 400 400 to 1500 2000 to 7000 25 to 150 500 to 5000

800 1000 1200 1600 5000 20000 450 15000

12 to 18 17 to 22 12 to 18 17 to 22 20 to 25 12 to 18 20 to 25 13 to 18

H 1 kg=1daN

*: detajerad info nästa sida.


MONTAGEEXEMPEL

Installation som kan användas för stående och hängande motage.

Isolering av skruv

Stopp eller mothål

Kudde

Distans

klack

Var noga med at skruv intte har direkt kontakt med maskinfot.

Upp- och nedvänd kudde

INDUSTRIISOLATORER

Fot

Rörupphängning

39


METALLKUDDAR KARAKTERISTIK

TYPISK STYVHETSKURVA FÖR METALL KUDDAR

Last

1 Δ2

2

Δ1

3 4

M2

M1

Last zone

5 6

Δ1: subtangent minimum last M1. Δ2: subtangent maximum last M2. Δ1 = Δ2

Nedfjädring

LIMO

Egenfrekvensen är relativt konstant inom arbetsområdet. Den maximala belastningen för en metall isolator är ca 3-5 ggr mot värdena som kan avläsas i tabellerna.

40

Utmärkt resistans mot olja, fett, lösningsmedel, vatten, damm, kemikalier. Klarar av temperaturer från -70°C to +300°C och i särskilda applikationer -150°C to +400°C. Bra åldringsegenskaper. Hög dämpning från 15 till 20%. δ från 0.3 till 0.4 motsvarande, förstärkning i resonans < 4. Belastbarhet 150 kg/cm2 statiskt, 500 kg/cm2 för shock. Egenfrekvens mellan 15 och 25-Hz


7002

(1) Egenfrekvens: •axiell 7 to 10 Hz •radiell 4,5 to 6 Hz

BESKRIVNING 7002-isolatorn har en satinfinish behandlat AG3 yttre hus, en rostfritt stål centeraxell. En fjäder och rostfristål kudde arbetar som isolator och lastbärare. Den har fyra Ø 5.2 för montering och ett gängat centrumhål.

ANVÄNDNING

(1) Egenfrekvens with max/min lasts, se: diagram.

INDUSTRIISOLATORER

Egenfrekvensen är mellan 7 och 10 Hz , typiska applikationer är elektronikutrustning, datutrustning, navigationsutrustning och mätinstrument. De kan också användas för stillastående utrustning för att hänga upp kontrollpaneler, etc. Den är helt tillverkad i metall för att klara svåra miljöer.

41


7002 DIMENSIONER

Centrumhål Ø 6 (version GA to TA) Ø 8 (version RB to TB)

Ø 30.2 minsta frigång 5 mm

49.2

42 Obelastad 34.5 Belastad

5.2 49.2 60.5

KARAKTÄRISTIK - Egenfrekvens: • axiell: 7 till 10 Hz beroende på vikt, • radiell: 4.5 till 6 Hz beroende på vikt. - Max amplitud i resonans Ð 0.75 mm. - Förstärkning i resonans: < 4. - Arbetstemperatur: - 70°C to + 300°C. - Max acceleration med max belastning 10 g. - Max tillåten rörelse: • axiell: Ð 6 mm, • radiell: Ð 5 mm. - Vikt: 100 till 200 g ( beroende på version).

LIMO

Artikel

42

Axiell statisk last daN

Centrumhål

7002 GA 7002 HA 7002 JA 7002 KA 7002 LA 7002 UA 7002 MA 7002 PA

0.70 - 1.25 1.15 - 2.30 2.00 - 4.50 2.80 - 5.60 4.50 - 9.00 7.00 - 14.00 8.00 - 18.00 16.00 - 22.00

M6

7002 RB 7002 SB 7002 TB

20.00 - 33.00 28.00 - 45.00 40.00 - 60.00

M8 1 kg=1daN

60.5

4 Ø 5.2 Montage hål

8 djup


V1H-6000 & V1H-6100

(1) Egenfrekvens: 12 to 18 Hz

BESKRIVNING V1H-6000 och V1H-6100 är en helstål isolator. Som standard tillverkas dessa isolatorer i förzinkat stål med rostfria stålullskuddar som dämpmedia. Dom kan även levereras i ett helt rostfritt utförande.

V1H-6000 och V1H-6100 isolatoreen har en Egenfrekvens mellan 12 och 18-Hz och är avsedd för uppstälning av roterande maskiner, elektronik skåp, rör, luft konditionering, etc. Isolatorn har mycket bra åldringsegenskaper och påverkas mycket ite av den yttre miljön. Isolatorn är konstruerad för att ge en mycket bra sidostbilitet vilket gör den mycket lämpad för mobila aplikationer både cevilt och militärt, isolatorn klarar upp till 3g i belastning med full last. (1) Egenfrekvens max/min lasts, se: Karakteristik.

INDUSTRIISOLATORER

ANVÄNDNING

43


V1H-6000 & V1H-6100 DIMENSIONER

ØA

Obelastad höjd B1 Belastad höjd B2

I

C ( 7H hål)

J

H

ID märkning

G

2 Ø E holes

R=

K

“VIBRACHOC” märkning

D

F

Artikel

Ø A mm

B1 mm

B2 mm

C

D mm

Ø E mm

F mm

Ø G mm

H mm

I mm

J mm

K mm

V1H-6000 *

105

62

57

M12

130

11

160

110

50

5

3

15

V1H-6100 *

82

56

51

M10

98

9

120

85

46

3

2

11

* last se tabell nedan.

KARAKTÄRISTIK - Egenfrekvens: • axiell • radiell } 12 to 18 Hz beroende på last.

LIMO

- Max shock belastning vid max last radiellt: 3 g. - Uppfyller standards: GAMT13-MIL.STD. 167-1. - Arbetstemperatur: - 70°C till + 300°C. - Förstrkning i resonans: < 4.

c

Standard Artikel

304# rostfri Artikel

Last daN

Vikt kg

V1H-6100-01 V1H-6100-02 V1H-6100-03

V1H-6100-01NX V1H-6100-02NX V1H-6100-03NX

25 to 75 50 to 150 100 to 250

0,65

V1H-6000-21 V1H-6000-01 V1H-6000-02 V1H-6000-03

V1H-6000-21NX V1H-6000-01NX V1H-6000-02NX V1H-6000-03NX

30 to 75 50 to 150 100 to 300 200 to 500

1,6

Vid radiell motering, kontakta våra tekniker.

1 kg=1daN

44


V1H751 & V1H752

(1) Egenfrekvens: 15 to 25 Hz

BESKRIVNING V1H751 och 752 är tillverkad av pressformad stålplåt som målats. Islatrkudden är av rostfritt material, cetrumfästet av alumium.

ANVÄNDNING

Modell -11 och -12 har förstärkt radial dämpning vilket gör dessa lämpade för olika fordonsapplikationer. (1) Egenfrekvens max/min lasts, se: Karakteristik.

INDUSTRIISOLATORER

V1H751 och 752 har en Egenfrekvens mellan 15 och 25 Hz.

45


V1H751 & V1H752 DIMENSIONER 2Ød ØC ØE D L

J H obelstad. h belastad

G f A e

B

Ø K max. hålrum under isolatorn

Artikel

A mm

B mm

ØC mm

D

ØE mm

G mm

H mm

J mm

Ø K mm

L mm

Ø d mm

e mm

V1H751

92*

110

69

M12

32

47

54

27

40

90

11*

5,5

40,5

50

V1H752

126

152

96

M20

41

51

60

36

60

124

15

7

45

56

f mm

h mm

* Oblong holes with 2 mm aperture.

KARAKTÄRISTIK - Egenfrekvens: • axiell • radielll

} 15 to 25 Hz beroende på last.

- Max amplitud i egenfrekvens: Ð 0.4 mm. - Förstärkning i resonans:< 4. - Max shock belastning vid max last radiellt: 5g för 751 och 10 g för 752 vid max belastning. - Arbetstemperatur: - 70°C to + 300°C. - Vikt V1H751: 0.75 kg / V1H752: 1.6 kg.

Max dynamisk kraft daN Artikel

Statisk axiell last daN

Centrumskruv Skruvlängd

Kompression

Drag

Radial

Nm min.

V1H751-01 V1H751-11 V1H751-02 V1H751-12

LIMO

V 318 V318-D

46

max.

70 - 250 70 - 250 150 - 500 150 - 500

900 900 2000 2000

900 900 1800 1800

300 800 650 1600

25

45

18 40 18 40

300-1000 300-1000

4000 4000

3000 3000

1000 3000

35

50

50 140 1 kg 1daN


V118-MG, V118-DG, V318, V318-D

(1) Egenfrekvens: 11 to 22 Hz

BESKRIVNING V118-MG och V318 har ett gjutjärnshus med rostfria metallkuddar som isolator. • •

V118-MG och V318 har två kuddar; V118-DG och V318-D har tre kuddar.

ANVÄNDNING

• •

Typiska applikationer är tunga maskiner så som kvarnar, stenkrossare, exenterpressar, tryckpressar och textil maskiner. roterande maskiner så som motorer, generator, pumpar, etc. För V118-MG och V318 mer än 200 rpm. Kranar och arbetshytter.

Den isometriska styvheten och höga dämpningen gör dom lämpade för motor uppställningar på fartyg, fordon, etc. Eftersom de kan klara temperaturer mellan - 70°C och + 300°C, är de även lämpade för avgasrör och skorstenar. (1) Egenfrekvens max/min lasts, se: Karakteristik.

INDUSTRIISOLATORER

De här serierna av isolatorer har en egenfrekvens mellan 18 och 25-Hz :

47


V118-MG, V118-DG, V318, V318-D DIMENSIONER V118-MG

FV1

FV2

V318 FV1 = axiell kraft i Kompression FV2 = axiell dragkraft ØD

ØE

Usable deepth

G

Usable deepth

H unlasted h approx. under last

f

H unlasted h approx. under last

G

6

ØD ØE

H obelastad h belastad

f

f

Usable deepth

H obelastad h belastad

G ØD

ØD

V118-DG

V318-D

AÐ1 4Ød screw holes

Artikel

B

A

B

4Ød montagehål

AÐ1

A

B

B

h FV1 app. mm

B mm

ØD

Ø E mm

G mm

H mm

Ø d mm

fmm

V118-MG

100

130

M16

16,5

30

73

12

63

V118-DG

100

130

M16

16,5

30

98

12,5

84

-

-

V 318

170

220

M27

-

59

97

17

-

93

100

V318-D

170

220

M27

-

-

125

17

112

-

-

68

KARAKTÄRISTIK • Max rörelse i resonans: Ð 0.3 mm. • Förstärkning i resonans: < 4.

LIMO

Artikel

Last område daN

Max dynamisk kraft daN Axiell

Radial

Egenfrekvens Hz

Vikt

V118-MG V118-DG

50 to 900

4500

1500

16 to 22 11 to 17

2 2,4

V 318 V318-D

250 to 7000

21000

9000

16 to 22 11 to 17

10 13 1 kg=1daN

48

h FV2 app. mm

A mm

77


STOPP

Koniskt progressivt stopp

LEVAFLEX EVIDGOM stopp Progressivt stopp

BESKRIVNING Det finns ett antal olika stopp: • Cylindriska eller DIABOLO stopp. • Koniska progressiva stopp. • LEVAFLEX progressiva stopp. • EVIDGOM stopp.

FUNKTION PAULSTRA gummistopp har följande speciella egenskaper: • Stor sammantryckning, ger möjlighet att absorbera mycket energi. • Progressiv energiabsorbering beroende på konstruktion. Fördelar: • Genom att använda ett mjukt stopp reduseras bullernivå och tillåter högre arbetstempon. Rekomendationer: • Montera stoppet vinkelrätt med anslaget. • Stoppet måste monteras så att det tillåts att exap och era vid arbetet.

INDUSTRIISOLATORER

Cylindriskt stopp

49


STOPP DIMENSIONER OCH KARAKTERISTIK CYLINDERStopp Fig. 1

B

G

ØA C

ÐA mm

B mm

12.5

10 13.5 15 20 10 15 10 15

Fig. 2 16

ØA

B

H

C

20

25.5

C

M5

M4

G mm

Fig.

H Max. mm last daN

Nedfjfj mm

Energi Joules

Artikel A tik l

12 11 10 8

2 2.5 3 3.5

0.12 0.13 0.16 0.14

511110 511128 511115 511125

0.20 0.30 0.20 0.30

511150 511151 511152 511153

0.20 0.30 0.30 0.30

511292 511294 511296 511298

10

1

-

-

1 1 2 2

2.5 2.5

20

2 3 2 3

20 20 15 15

2 3 4 5

10 15 20 25

M5

12

1

-

15

M6

-

2

4

30

4

0.70

511154

40 35 30 30 25

1.5 4 5 5.5 7

0.30 0.70 0.70 0.80 0.80

511200 511215 511220 511225 511230

0.80 1.00 1.20 2.00 1.00 1.20 2.00

511158 511155 511159 511160 511164 511162 511163

8.5 15 20 25 30 10 15 20 30 15 20 30

M6

16.5

1

-

M6

18 18 18 18 -

1 1 1 1 2 2 2

4 4 4

80 60 50 50 60 55 50

2 3.5 5 8 3.5 5.5 8

1 kg=1daN

KONISKT Stopp Repetitive shocks Artikel

ØA mm

B mm

C

25.5 30 30 50 50 50 50 50 50 60 60 72 72 95

19 30 30 50 50 64 64 58 58 40 40 58 58 80

M8 M8 M6 M10 M8 M10 M8 M10 M8 M10 M14 M10 M12 M16

G mm

ØA C

B

G

512251 512307 512301 512515 512501 512516 512502 512517 512503 512608 512601 512700 512721 512951

DIABOLO Stopp

20 25 13.5 25 20 25 35 25 15 25 62 25 30 45

Energi Joules

Nedfj. mm

ReactiondaN

3 6 6 30 30 40 40 37 37 27 27 50 50 120

8 15 15 25 25 32 32 28 28 18 18 26 26 37

100 140 140 340 340 370 370 400 400 550 550 550 550 1100

Exceptional shock Energi joules 9 18 18 90 90 120 120 110 110 70 70 150 150 350

Wght g 20 37 30 85 75 150 150 130 120 140 200 290 300 750 1 kg 1daN

S (cm²)

B

LIMO

G

C

ØA

Artikel

S cm²

ØA mm

B mm

511571 511572 511601 511801 511951

5 9.5 19.5 38.5 50

57 57 60 80 95

42 42 57 65 70

C

G mm

Max. stöt last daN

Nedfj. mm

Max. statisk last daN

Nedfj. mm

Energi Joules

Vikt g

M8 M8 M10 M14 M16

20 20 25 30 35

100 200 350 800 1000

10 12 15 16 18

40 75 150 300 400

4 5.5 8 9.5 9.5

1 2 6 15 20

60 80 190 500 790 1 kg 1daN

50


STOPP LEVAFLEX PROGRESSIVA STOPP B mm

ØC mm

D mm

ØE mm

ØG mm

H mm

Vikt g

514085 514110 514130 514160 514200

85 110 130 160 200

85 110 130 160 200

8.5 12.5 19 23 28

69 90 106 132 168

8.5 8.5 11 11 13

20 30 40 45 60

5 6 6 8 10

600 1200 2000 3000 7000

ØG

H

A mm

B

Artikel

170 280 330 550 600 650 1050 1200 1300 2200

Infäst last daN 1200 1700 1800 3400 2800 3000 4500 4000 6000 7800

40 40 50 50 65 60 75 90 70 85

ØC

Engångs stöt Energi Joules

Artikel hårdhet

500 850 1000 1500 1800 1900 3000 3600 3900 6600

514085/60 514085/75 514110/60 514110/75 514130/60 514130/75 514160/60 514200/60 514160/75 514200/75

D

ØE

D

Energi Joules

Samman tryckning mm

A

Återkommande stöt

A

1 kg 1daN

EVIDGOM STOPP

190 580 600 750 1250 1400 1500 900 1625 2375 5500 11000 9500 18000 19000 25000 35000 70000 55000

C

Artikel hårdhet

95 300 330 540 1050 1100 1200

810644 810645 810666 810642 810653 810655 810669 810784 810775 810776 810733/60 810732/60 810731/60 810732/75 810731/75 810735/60 810734/60 810735/75 810734/75

-------------

C

ØC2

ØC2

ØA

ØA

Fig. 1

Fig. 2

ØC1

1 kg 1daN

Stopp Artikel

Fig.

Evidgom Artikel

810642 810644 810645 810653 810655 810666 810669 810731 810732 810733 840734 810735 810775 810776 810784

1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1

810022 810004 810035 810023 810025 810046 810029 -----810015 810016 810014

ØA mm 85 55 66 100 110 76 110 250 250 250 350 350 155 188 125

B mm

C

Ø C1 mm

Ø C2 mm

ØD mm

ØA under last mm

M16 20 30 -120 M10 14 14 -55 M16 20 14 -93 M16 20 30 -130 M16 20 30 -132 M16 20 14 -90 M16 20 30 -150 6 X M24 70 70 150 400 6 X M24 70 70 150 315 6 X M24 70 70 150 230 8 X M24 85 85 196 500 8 X M24 85 85 196 395 M16 25 40 -150 M24 40 30 -180 M16 30 25 -140 OBS! värdena i tabellerna är för en anslagshastighet av 1m/s, vid högre hastigheter kontakta våra tekniker.

114 72 100 140 142 98 155 360 380 370 445 500 202 256 168

ØA

ØC2

Fig. 3

C

ØD

INDUSTRIISOLATORER

30 50 45 67 75 65 85 70 75 90 90 1 50 2 00 130 1 75 2 00 2 50 2 00 2 50

Engångs stöt Energi Joules

B

31 100 110 180 350 360 400 300 600 1050 2500 7100 9500 13000 17500 21000 29000 41000 50000

Infästn last daN

B

Energi Joules

Samman tryckning mm

B

Återkommande stöt

51


STOPP

LIMO

NEDJÄDRINGSKURVOR FÖR PROGRESIVA STOPP, LEVAFLEX OCH EVIDGOM

52


INDUSTRIISOLATORER

STOPP

53


S.T.C

(1) Egenfrekvens: 10 till 25Hz

BESKRIVNING S.T.C. är av typen bussning vulkad på centrumstödhylsa. • Innerhylsa: stål. • Gmmit är vulkat på centrumhylsan med bussning på ena änden och en krage som kragar upp sig vid montage i andra änden. Krage på ena sidan och för montaget.

FUNKTION S.T.C. Har följande specifika egenskaper: • • •

Arbetar i kompression. Inbyggd drag avlastning. Kan användas som säkerhetsinstallation.

LIMO

Fördelar: • Enkel montering. • Enkel och ekonomisk. • Stort lastområde.

54


STC Dimensioner ØD ØC

B

G

E

Montage plåt / hål

ØF

ØA

ØA mm

Artikel 539887 539190 539886 539191* 539920 539951

20.6 31.5 34.3 41.1 38 56.6

B mm 17.5 25.4 35 44.5 23 50.8

ØC mm 10 13 13 16 16 20

ØD mm

E mm

27.7 44.5 50.8 63.5 64 95

5.6 10.4 13.5 15.7 16 25.4

ØF mm 20.6 31.5 34.3 41.1 38.5 56

G mm 8 10 16 19 19 20

* monterade i pare se fig 2.

Karakteristik

Artikel

Hårdhet

Nominal statisk last daN

Nedfäd mm

Artikel

Hårdhet

Nominal statisk last daN

Nedfäd mm

539887

45 60

8-35 10-50

0.7 0.7

539191

60 75

60-250 125-500

2 2

539190

45 60

15-75 25-100

1.2 1.2

539920

45 75

100-400 250-1000

2 1

539886

60 75

35-150 80-330

1.2 1.2

539951

45 65

175-700 250-1000

3 3 1 kg 1daN

Fig. 1

INDUSTRIISOLATORER

MONTAGE

Fig. 2 (för 539920)

55


FLEX-LOC

BESKRIVNING En flexibel bussning som expanderar och låser vid åtdragning.

FUNKTION FLEX-LOC har följande egenskaper: •

Jobbar i alla riktningar: - kompression (axiell), - sidobelastning (radiell), - ev båda ovanstående beroende på montering.

Fördelar: • 80% isolering. • Enkel och billig. • Enkel montering. • Låg vikt.

LIMO

APPLIKATIONER

56

FLEX-LOC är lämplig för montering av plåtr, ramverk, motillrer, ventilationsfläktar, datillrer, LCD skärmar, etc.


FLEX-LOC Karakteristik ØA

ØC

E

F

D

ØB

Paulstra Artikel

Barry Controls Artikel *

Nut

530909 03 530909 04 530909 05 530909 06 530909 07

Q3 Q4 Q5 Q6 Q8

M3 M4 M5 M6 M8

ØA mm

ØB mm

9 12 15 18 24

7.2 9.3 10.2 12.7 16.5

ØC mm 3.4 4.4 5.4 6.4 8.4

D mm 9 11.5 14.5 17 22

E mm

F mm

2.5 3 3.5 4 5

8 10.5 13 15 19.5

* Barry Controls Artikel som refferens.

Karakteristik II

III

G

ØB

Moment Paulstra Artikel

530909 03 530909 04 530909 05 530909 06 530909 07

Barry Controls Artikel *

Q3 Q4 Q5 Q6 Q8

Montage hål ØB

7.2-7.5 9.3-9.6 10.2-10.5 12.7-13.0 16.5-16.8

* Barry Controls Artikel som refferens.

Plt tjocklek G mm

0.6-2.5 0.8-3.3 0.8-4.3 1.5-5.0 1.5-6.5

Statisk last (daN) I

I N.m 0.5 0.6 1.0 3.5 4.0

II III N.m 0.4 0.5 0.6 0.9 1.8

II eller III

Axiell/ radiell

Axiell

Radiell

1 1 1.5 3 5

5 7 10 14 28

2.5 3.5 5 7 14

INDUSTRIISOLATORER

I

1 kg =1daN

57


22000

(1) Egenfrekvens: 8 till 18 Hz

BESKRIVNING 22000 isolator bygger på 2 separata delar där den ena har en invulkad centrumhyllsa. • Invändig stödhyllsa i stål. • Kloroprengummi i 5 olika hårdheter.

FUNKTION 22000 isolatorn har följande specifika egenskaper. • Gummimaterial som arbetar både radielt och axiellt och som är oljeresistent. • Axiell och radiell styvhet 1:1. • Absorberar vibrationer och ljud i alla riktningar. Fördelar: • God stomljudsisolering. • Oljeresistent. • Enkel och ekonomisk. • Enkel att montera. • Fem olika hårdeheter med axiell lastkapacitet från 15 till 2100kg, radiellt upp till 650 kg. • Ingyggd dragavlastning.

LIMO

APPLIKATIONER

58

22000 isolatorn lämpar sig för många olika applikationer så väl för stationära installationer som mobila. Exempel: pumpar, kompressorer, generatillrer, electronik, fläktar, växellådor, etc. (1) Egenrekvens se tabell.


22000 DIMENSIONER Egenskaper G: Ø Montage hål C: Ø Gummi element F: Inbyggnads höjd R: Radie för montagehålet

ØA

ØB

ØB Bricka för dragavlastning

maskinfot

D E

ØC

Maskinfot

R

ØG

F ØG

Ram

F

R

E

ØC D Bricka för dragavlastning

Barande

E: Tjockleken kan variera mellan E1 och E2 beroende på nedfjädring / egenfrekvens, se tabell.

530903 11 / 15 530903 21 / 25 530903 31 / 35 530903 41 / 45 530903 51 / 55

Barry Controls * Artikel 22001-11 / 15 22002-11 / 15 22003-11 / 15 22004-11 / 15 22005-11 / 15

ØA mm

ØB mm

ØC mm

D mm

F mm

10.4 13.5 16.7 23.8 27

33.2 47.7 64.8 88.9 123.9

20.1 33 40.1 58.4 64.8

12.3 19.8 22.8 25.4 31.7

31.7 49.2 61.7 73.1 85.8

Montage hål E1 mm

E2 mm

9.5 14 22 28.5 32

9.5 12.5 19 25.5 25.5

ØG mm 19 31.7 38.1 57.1 63.5

R mm 1 1.5 2.3 3 3

Vikt g 43 142 313 670 1306 1 kg 1daN

Øb

Vi rekomenderar att en bricka används vid monteringen för att få dragavlastning.

Bricka e

Øa

PAULSTRA Artikel

530903 11 / 15 530903 21 / 25 530903 31 / 35 530903 41 / 45 530903 51 / 55

Øa mm

Øb mm

39.6 54.1 71.3 98.5 133.3

10.3 13.5 16.7 23.8 27.0

c mm 2.2 3.4 4.7 6.3 9.5

Vikt g 24 54 140 368 991

INDUSTRIISOLATORER

Paulstra Artikel

59


22000 KARAKTERISTIK Max belastning styrs av gummits kompression, vilket påverkas av tjockleken E1 och E2.

Belastning med tjocklek E1

Paulstra Artikel

Barry Controls * Artikel

530903 11 530903 12 530903 13 530903 14 530903 15

22001-11 22001-12 22001-13 22001-14 22001-15

18 40 63 113 136

9 13 18 22 27

530903 21 530903 22 530903 23 530903 24 530903 25

22002-11 22002-12 22002-13 22002-14 22002-15

59 79 109 172 286

22 29 40 75 127

530903 31 530903 32 530903 33 530903 34 530903 35

22003-11 22003-12 22003-13 22003-14 22003-15

95 159 222 390 604

40 63 102 175 313

530903 41 530903 42 530903 43 530903 44 530903 45

22004-11 22004-12 22004-13 22004-14 22004-15

122 231 350 531 954

61 104 156 268 443

530903 51 530903 52 530903 53 530903 54 530903 55

22005-11 22005-12 22005-13 22005-14 22005-15

518 877 1172 1609 2072

109 154 277 404 640

Axiell daN

Radiell daN

Fo Hz

15

12

11

10

10

Belastning med tjocklek E2 E1 mm

Axiell daN

9.5

18 40 63 113 136

Radiell daN

Fo Hz

E2 mm

9 13 18 22 27

15

9.5

14

27 54 72 118 172

18 36 56 81 127

15

12.5

22

40 68 102 147 227

31 47 72 111 163

15

19

28.5

68 136 181 227 272

50 100 136 181 263

15

25.5

32

136 227 318 409 545

68 100 136 213 300

15

25.5

1 kg=1daN * Barry Controls artikel som refferens

NEDJÄDRINGSKURVA AXIELL BELASTNING

LIMO

E1 OCH E2

60


22000 530 903 25

E2

23

03

09

53

22 903 530 1 3 0 2 5309

03

09 53

33

09

53

03

32

09

2 03 3

903

530

31

3

34

0 09

43

42 903 530 41 3 0 9 530

53

09

03

53

53

53

09

09

03

03

54

54

530

530 903

903

55

53 2 03 4 5309 3 41 53090

03

09

53

2 35

0 09 53 51 03 9 0 53

03

53

09

53

03

09

53

52

530

51 903

INDUSTRIISOLATORER

44

55

3

90

0 53

53 09 03 4

4

530

530

903

903

45

9 530 1 03 3 5309

53

45

53

09

03

34

03

33

53

09

03

34

530

530

903

903

35

35

22 903 530 21 3 0 9 530

53 09 03

23

53

53

09

09

03

03

24

24

530

903

25

E1

61


®

EVIDGOM

(1) Egenfrekvens: 2.5 till 7 Hz

BESKRIVNING EVIDGOM bygger på ett dubbel koniskt ihålig gummielement med invulkade mutterstycken. Tra varienter: • EVIDGOM helt i gummi. • EVIDGOM invulkade mutterstycken. • EVIDGOM två olika montage plåtar plattillrna levereras som tillbehör.

FUNKTION EVIDGOM har följande specifika egenskaper: • Mycket stor axiell nedfjädring. • Mycket låge egenfrekvens frn 2 Hz. • Progresiv fjäderkarakteristik. Fördelar: • Isolatorn har bred inre dämpning vilket ger den vissa fördelar i gemförelse med fjäderisolatorer. Rekomendationer: • Använd inte en isolator med stor nedfädring (låg egenfrekvens) för apparter som är högre än basen, (ex höga skåp) • Vid höga apparater använd sidostöd.

LIMO

(1) Egenfrekvens se diagram.

62


EVIDGOM Dimensioner ØA

ØC1

C

ØC1

B

B

ØA

B

ØA

P

P Ø C2

ØC3

Ø C2 3xT

ØW

Fig. 1

T

ØW

Fig. 2

Fig. 3

Evidgom Artikel ØA mm 34 40 50 60 85 95 108 120 140

B mm 25 55 70 40 70 90 90 110 120 140 90 56 150 180 230 290

Enbart gummi

Fig.

Med infäst

Fig.

C

Ø C1 mm

Ø C2 mm

Ø C3 mm

ØW mm

T

P mm

810002 810003 810005 810006 810008 810009 810012 810013 810014 810019 810020 810015 810016 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

810780 810766 810768 810769 810773 810784 810779 810770 810775 810776 810733 810736

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

M10 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M24 -

8 14 14 20 20 20 20 25 25 28 30 25 40 70 85

8 14 14 25 30 30 30 30 40 30 12 30 30 40 70 85

25 30 30 34 35 25 28 30 30 40 -

40 60 60 70 70 70 70 70 90 90 150 196

M6 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M14 M14 6 X M24 8 X M24

6 8 8 10 10 10 10 10 14 14 40 40

Fig. a

Fig. b

F mm

G mm

H mm

8.2

117

65

5

10.2

158

110

5

Evidgom Artikel

Montage pak Artikel

Fig.

810780

337566

a

98/102

810766

337567

a

124/128

810768

337567

a

124/128

10.2

158

110

5

810769

337568

a

178/182

10.2

214

150

6

D mm

ØE mm

810773

337568

a

178/182

10.2

214

150

6

810784

337568

a

178/182

10.2

214

150

6

810779

337568

a

178/182

10.2

214

150

6

810770

337568

a

178/182

10.2

214

150

6

810775

337569

b

170

10.5

200

-

8

810776

337569

b

170

10.5

200

-

8

F

ØE

INDUSTRIISOLATORER

D

D

H

F

D

G

E

Undre monteringsplåt

63


KARAKTERISTIK

Nominell statisk last daN

5-15 10-40 20-80 15-60 25-100 35-150 100-400 100-390 150-600

Nedfj.Ð 15% mm

5 11 14 10 15 18 20 23 24

Ø A mm under nominal charge

Höjd B mm

Artikel

Nominell statisk last daN

40 50 63 80 105 124 136 134 175

25 55 80 40 70 90 90 110 120

810002 810003 810005 810780 810766 810768 810769 810012 810773

200-800 200-800 200-800 325-1300 500-2000 1250-5000 2000-8000 2250-9000 3500-14000

Nedfj.Ð 15% mm

Ø A mm under nominell last

26 16 10 30 35 50 50 60 60

170 175 166 175 240 345 345 500 500

Höjd B mm

140 90 56 150 180 230 230 290 290

Artikel

810784 810779 810770 810775 810776 810733Δ60 810733Δ75 810736Δ60 810736Δ75 1 kg 1daN

LIMO

NEDFÄDRINGSKURVA AXIELL

64


V1B FJÄDERISOLATOR V1B1114 V1B1134 V1B1115 V1B1135 V1B1116 V1B1136

(1) Egenfrekvens: 3 till 9 Hz

BESKRIVNING Den här isolatorn bygger på en stålfjäder och med en ståltrådskudde invändigt för att ge en ökad dämpning. Finns i olika varienter av infästning. Plåtdetaljer är lackerade.

Applikationer

Helstålisolatorn lämpar sig väl för aplikationer utomhus eller där miljön kan vara ett problem. Ingen åldring, isolatorn har oftast en livslängd så som maskinen den monteras på. Stålullskudden invändigt ökar dämpningen och reducerar där med förstärkningen i resonance som annars kan vara ett problem hos den här typen av isolatorer. (1) Egenfrekvens se tabell.

INDUSTRIISOLATORER

Det här är en lågfrekvens isolator med uppställnings frekvens från 3Hz , lämpar sig för roterande maskiner med varvtal från 450rpm.

65


V1B FJÄDERISOLATOR DIMENSIONER 2 Ø E hål

ØD

ØF

B

H obelastad h belastad

H1 max obelastad h1 belastad

C Ð 0.5 G Utan montage plåt

A

Med montageplåt

Med montageplåt (typ A)

Artikel

A mm

B mm

C mm

ØD

ØE mm

V1B1114 V1B1115 V1B1116 V1B1134 V1B1135 V1B1136

90 90 90 140 140 140

60 60 60 100 100 100

69.6 69.6 69.6 110 110 110

M8 M8 M8 M12 M12 M12

7 7 7 11 11 11

ØF mm

G mm

H mm

h mm

H1 mm

47 47 47 78 78 78

2.5 2.5 2.5 4 4 4

59 59 88 88 88 142

47.5 47.5 68 78 78 120

61.5 61.5 90.5 92 92 146

h1 mm 50 50 70.5 82 82 124

2 3 5 2 3 5

KARAKTERISTIK • VIBRATIONS EGENSKAPER Isolation av roterande maskin med minimum rpm:

Typ

Axiell egenfrekvens = fz

Radiell egenfrekvens = fr

Axiell max. kraft

Radiell max. kraft

Förstärkning i resonance

V1B1114 & V1B1134 V1B1115 & V1B1135 V1B1116 & V1B1136

7 till 9 Hz 5 till 6 Hz 3 till 4 Hz

fr = fz fr = fz fr = 0.7 fz

4g 2g 2g

1.2 g 1.2 g 0.5 g

≤5 ≤ 10 ≤ 10

Rpm 1000 650 450

Max amplitud i egenfrekvens: Ð 1 mm.

• LAST OMFÅNG

Artikel

LIMO

Artikel Statisk last daN

Utan montageplåt

Med montageplåt

V1B1114-01 V1B1114-02 V1B1114-03 V1B1114-04 V1B1114-05 V1B1114-06

V1B1114-01A V1B1114-02A V1B1114-03A V1B1114-04A V1B1114-05A V1B1114-06A

V1B1115-01 V1B1115-02 V1B1115-03 V1B1115-04 V1B1115-05 V1B1115-06

V1B1115-01A V1B1115-02A V1B1115-03A V1B1115-04A V1B1115-05A V1B1115-06A

5 till 7 6 till 9 9 till 14 14 till 20 20 till 30 30 till 50

V1B1116-01 V1B1116-02 V1B1116-03 V1B1116-04 V1B1116-05 V1B1116-06

V1B1116-01A V1B1116-02A V1B1116-03A V1B1116-04A V1B1116-05A V1B1116-06A

5 till 7 6 till 9 9 till 14 14 till 20 20 till 30 30 till 50

6 till 10.5 7.5 till 13.5 12 till 20 18 till 30 24 till 46 40 till 75

Statisk last daN

Utan montageplåt

Med montageplåt

V1B1134-01 V1B1134-02 V1B1134-03 V1B1134-04 V1B1134-05 V1B1134-06 V1B1134-07

V1B1134-01A V1B1134-02A V1B1134-03A V1B1134-04A V1B1134-05A V1B1134-06A V1B1134-07A

40 till 85 65 till 125 110 till 190 175 till 270 250 till 400 360 till 560 540 till 730

V1B1135-01 V1B1135-02 V1B1135-03 V1B1135-04 V1B1135-05 V1B1135-06 V1B1135-07

V1B1135-01A V1B1135-02A V1B1135-03A V1B1135-04A V1B1135-05A V1B1135-06A V1B1135-07A

30 till 48 48 till 80 80 till 130 130 till 200 200 till 310 310 till 400 420 till 560

V1B1136-01 V1B1136-02 V1B1136-03 V1B1136-04 V1B1136-05 V1B1136-06 V1B1136-07

V1B1136-01A V1B1136-02A V1B1136-03A V1B1136-04A V1B1136-05A V1B1136-06A V1B1136-07A

75 till 105 95 till 130 115 till 160 160 till 230 220 till 310 300 till 415 410 till 550 1 kg=1daN

66


Dimensioner e

290 2 holes Ø 13

250

e

270

15

15

50

50

350

315

50 450

50

207 300

207 300

17

15 46.5

350

46.5

V1B1134-66 or -67 V1B1135-66 or -67 V1B1136-66 or -67

22

315

285

17

15 46.5

300

300 V1B1134-56 or -57 V1B1135-56 or -57 V1B1136-56 or -57 15

285

220

220

200

M20 on plate V1B1134-45, -46 or -47 V1B1135-45, -46 or -47 V1B1136-45, -46 or -47

15

15

270

17

15 4 holes Ø13 17

140

330 V1B1134-36 or -37 V1B1135-36 or -37 V1B1136-36 or -37

V1B1134-25, -26 or -27 V1B1135-25, -26 or -27 V1B1136-25, -26 or -27

H2 max unload - h2 under load

100

2 holes Ø 13

100

h2

H2

210

46.5 450

V1B1134-86 or -87 V1B1135-86 or -87 V1B1136-86 or -87

V1B1134-125, -126 or -127 V1B1135-125, -126 or -127 V1B1136-125, -126 or -127

V1B1134-205, -206 or -207 V1B1135-205, -206 or -207 V1B1136-205, -206 or -207

Karakteristik

Artikel

Statisk last daN

H2 unlast. mm

h2 under last mm

e mm

V1B1134-25 V1B1134-26 V1B1134-27 V1B1134-36 V1B1134-37 V1B1134-45 V1B1134-46 V1B1134-47 V1B1134-56 V1B1134-57 V1B1134-66 V1B1134-67 V1B1134-86 V1B1134-87 V1B1134-125 V1B1134-126 V1B1134-127 V1B1134-205 V1B1134-206 V1B1134-207

500 till 800 720 till 1120 1080 till 1460 1080 till 1680 1620 till 2190 1000 till 1600 1440 till 2240 2160 till 2920 1800 till 2800 2700 till 3650 2160 till 3360 3240 till 4380 2880 till 4480 4320 till 5840 3000 till 4800 4300 till 6720 6480 till 8760 5000 till 8000 7200 till 11200 10800 till 14600

96 96 106 106 106 104 104 106 108 110 108 110 108 110 108 108 110 108 108 110

86 Ð3 86 Ð3 94 Ð3 94 Ð3 94 Ð3 94 Ð3 94 Ð3 94 Ð3 98 Ð3 98 Ð3 98 Ð3 98 Ð3 98 Ð3 98 Ð3 98 Ð3 98 Ð3 98 Ð3 98 Ð3 98 Ð3 98 Ð3

4 4 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

V1B1135-25 V1B1135-26 V1B1135-27 V1B1135-36 V1B1135-37 V1B1135-45 V1B1135-46 V1B1135-47 V1B1135-56 V1B1135-57

390 till 620 620 till 840 840 till 1120 930 till 1260 1260 till 1680 780 till 1240 1240 till 1680 1680 till 2240 1550 till 2100 2100 till 2800

96 96 106 106 106 104 104 106 108 110

86 Ð3 86 Ð3 94 Ð3 94 Ð3 94 Ð3 94 Ð3 94 Ð3 94 Ð3 98 Ð3 98 Ð3

4 4 8 8 8 8 8 8 10 10

Artikel

Statisk last daN

H2 utan last. mm

h2 med last mm

e mm

V1B1135-66 V1B1135-67 V1B1135-86 V1B1135-87 V1B1135-125 V1B1135-126 V1B1135-127 V1B1135-205 V1B1135-206 V1B1135-207

1860 till 2520 2520 till 3360 2480 till 3360 3360 till 4480 2340 till 3720 3720 till 5040 5040 till 6720 3900 till 6200 6200 till 8400 8400 till 11200

108 110 108 110 108 108 110 108 108 110

98 Ð3 98 Ð3 98 Ð3 98 Ð3 98 Ð3 98 Ð3 98 Ð3 98 Ð3 98 Ð3 98 Ð3

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

V1B1136-25 V1B1136-26 V1B1136-27 V1B1136-36 V1B1136-37 V1B1136-45 V1B1136-46 V1B1136-47 V1B1136-56 V1B1136-57 V1B1136-66 V1B1136-67 V1B1136-86 V1B1136-87 V1B1136-125 V1B1136-126 V1B1136-127 V1B1136-205 V1B1136-206 V1B1136-207

440 till 620 600 till 830 820 till 1100 900 till 1260 1230 till 1650 880 till 1280 1200 till 1660 1640 till 2200 1500 till 2075 2050 till 2750 1800 till 2490 2460 till 3300 2400 till 3320 3280 till 4400 2640 till 3720 3600 till 4980 4920 till 6600 4400 till 6200 6000 till 8300 8200 till 11000

148 148 158 158 158 156 156 158 160 162 160 162 160 162 160 160 162 160 160 162

128 Ð5 128 Ð5 136 Ð5 136 Ð5 136 Ð5 136 Ð5 136 Ð5 136 Ð5 140 Ð5 140 Ð5 140 Ð5 140 Ð5 140 Ð5 140 Ð5 140 Ð5 140 Ð5 140 Ð5 140 Ð5 140 Ð5 140 Ð5

4 4 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

INDUSTRIISOLATORER

• Specifika egenskaper se separat dokument • Last omfång

1 kg=1daN

67


SLM LUFTFÄDERISOLATOR

(1) Egenfrekvens: 3 till 5 Hz

BESKRIVNING SLM är tillverkad av syntetgummi som är oljeresistent och förstärkt med invändig stålfjäder. Isolatorn monteras enkelt med sina 4 fästhål, lufttrycket kontrolleras via en ventil av bildäcks typ. • •

Gumielementet har en arbetstemperatur på - 30°C till +80°C, olje och kemikalieresistent. Metalldelarna kan levereras i stål alternativt aluminium.

FUNKTION SLM har följande specifika egenskaper. • • • • •

Vid eventuell tryckförlsust bär gummielementet lasten. Radiell och Axiell styvhet är 1:1 Åtta olika storleker med kapacitet från 10 kg till 10.000kg Enkel nivåjustering via lufttrycket. Egenfrekvensen kan justeras med lufttrycket.

APPLIKATIONER •

LIMO

68

Industriella appliktioner så som kopressorer, vacumpumpar, mät maskiner, elktronik, generatillrer, fläcktar. Yttre störning: mätmaskiner, optisk utrustning, etc.

(1) genfrekvens se tabell.


SLM LUFTFJÄDER DIMENSIONER OCH Karakteristik

B C ØF

T

G

B

A

J

ØH

ØE A

Paulstra Artikel

Barry Controls * Artikel

Nominell statisk last daN

A mm

B mm

530904 01 530904 02 530904 03 530904 04 530904 05 530904 06 530904 07 530904 08

SLM-M1A SLM-M3A SLM-M6A SLM-M12A SLM-M24A SLM-M48A SLM-M96A SLM-M192A

11 - 45 34 - 136 68 - 272 136 - 545 272 - 1090 545 - 2180 1090 - 4360 2180 - 8720

76.2 106.4 130.0 174.8 254.0 342.9 469.9 609.6

60.4 88.9 108.0 152.4 215.9 304.8 406.4 508.0

C

M10 M12 M12 M12 M16 M16 M24 M24

ØE mm

ØF mm

G mm

ØH mm

7 7 7 7 14.2 14.2 20.6 20.6

73.2 105.2 126.7 171.2 245.4 338.1 468.4 609.6

63.5 62.2 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9

25.4 44.4 54.1 76.2 138.2 190.5 266.7 400.1

J mm 12.7 12.7 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2

T mm 3.2 3.2 3.2 3.2 4.8 4.8 6.4 6.4

Vikt kg 0.5 0.7 1.5 2.5 6 11.8 26.0 45.0

1 kg 1daN

* Barry Controls Artikel som refferens.

08

07

04 09

04

3

53

53

53

09

04 09

09 0 53

06

5 40

04 04 53 09

53

09

4

09 04 02 53 09 04 03

04

01

5

3

4 2

5

1

0

20

40

60

80 100

200

400

600

1000

2000

4000 6000 10000 daN

INDUSTRIISOLATORER

Hz

6

53

P. bar

Höjd och egenfrekvens vid tryck

69


SLM LUFTFÄDERISOLATOR MONTAGE INSTALLATION

ØF

G

1 - Motera isolatorn

2 - Montera maskinen

3 - Fyll luft till lämpligt tryck

Rekomendationer: • • •

• • •

Låt maskinen vila på isolatorns yttre hus vid monteringen. Före maskinen placeras på isolatorn, släpp ut eventuellt tryck i isolatorn. Maskinfoten som monteras på isolatorn måste ha en storlek större än (Ø F). Om maskinfoten är mindre i diameter skall en brika med lämplig diameter monteras först, brickan bör ha en tjocklek 5-10mm beroende på belastnig. Isolatorn fixeras med de 4 montagehålen i foten. Kontrollera att ventilen går fri och att det är lätt att kommaåt ventilen för påfyllning. Överbelasta inte isolatorn, se tabell.

Felaktig installation

LIMO

Trycksatt före montaget

70

Lutande underlag

För högt tryc


NIVOFIX ® NIVOFIX torer all isola Se met för V46 - V45 4 4 V 3 4 V

BESKRIVNING NIVOFIX är en typisk maskinfot bestående av ett gummielement med skruv för enkel nivilering.

FUNKTION

Fördelar: • Snabb installation. • Enkelt att flytta utrustningen. • Snabb och enkel nivåjustering.

INDUSTRIISOLATORER

NIVOFIX har följande egenskaper: • Enkel nivåjustering med centrumskruven • Isolerar högfrekventa vibrationer. • Korrosionsresistent, syntetgummi som är oljeresistent. Finns även rostfri. • Friktions fot behöver inte förankras.

71


®

NIVOFIX DIMENSIONER

B min.

B max.

G max.

G min.

C

ØA

Artikel Rostfri steel 530815 530825 530835 -

B mm Artikel Stål

530810 530820 530830 530840 530850

ØA mm

65 88 133 200 260

G mm

B max. = B min. + adjustment

31.5 46 58 70 83

26.5 33 46 58 65

5 13 12 12 18

C

M12 M16 M20 M24 M24

min.

max.

105 114 130 145 158

110 127 142 157 176

Vikt g

280 690 1820 5250 10000

Längd skruv mm 128 150 173 195 215

KARAKTERISTIK

Artikel

530810 530815 530820 530825

Nominell statisk last min. - max. in daN 100 - 600 100 - 600 325 - 1300 325 - 1300

Nedfjädring mm 1 - 3.5 1 - 3.5 2-4 2-4

Artikel

530830 530835 530840 530850

Nominell statisk last min. - max. in daN

Nedfädring mm

650 - 2600 650 - 2600 1500 - 6000 3000 - 12000

2-4 2-4 1.5 - 3 2-4 1 kg 1daN

APPLIKATIONER

LIMO

NIVOFIX används för maskiner som bör nivåjusteras

72

Typiska appliktioner: • Svarv • Kabinett • Kontillrsmaskiner • Tryckpress • Kompressor

• Fräs • Power pack • Förpackningsmaskiner • Press/stans • Borrmaskin


VIBSOL ® VIBISOL

(1) Egenfrekvens: 15 till 30 Hz

BESKRIVNING •

VIBSOL stålullskudde med gummerad ovan och undersida för att enkelt kunna läggas på plats utan att behöva förankras. VIBSOL finn i 2 utföranden: - Hård, egenfrekvens 22 till 30 Hz (för verktygsmaskiner etc) - Mjuk, tjockare (W) egenfrekvens 15 till 22 Hz.

• • • •

VIBSOL är en enkel och snabb lösning för verktygsmaskiner, bara att skjuta in under ramen. Olje och kemikalieresisten samt stora temperaturområden. Mycket stabil uppställning. Liten variation av egenfrekvensen oavsett belastning inom sitt arbetsområde.

(1) Egenfrekvens se tabell.

INDUSTRIISOLATORER

Applikationer

73


EVIDGOM DIMENSIONER ØD Typ

H

Ød

ØD mm

Artikel

Höjd H mm

Ød mm

Last område daN

Egenfrekvens Hz

VIBSOL 43 VIBSOL 43W

V6080 F43 V6080 F43W

72 72

51 50

12 23

50 - 350 50 - 350

22 - 30 15 - 22

VIBSOL 44 VIBSOL 44W

V6080 F44 V6080 F44W

70 70

34 34

13 23

300 - 1300 300 - 1300

22 - 30 15 - 22

VIBSOL 45 VIBSOL 45W

V6080 F45 V6080 F45W

116 116

36 34

13 24

700 - 2700 700 - 2700

22 - 30 15 - 22

VIBSOL 46 VIBSOL 46W

V6080 F46 V6080 F46W

156 156

72 70

14 24

2000 - 5000 2000 - 5000

22 - 30 15 - 22 1 kg 1daN

KARAKTERISTIK

200

12000

100

6000

80

4800

60

3600 - 40dB/99%

- 30dB/97%

- 20dB/90%

-10dB/69%

0dB/0%

40

2400

30

1800 1500

20

1200

16 14

960 840

12

720

10

600 5

6

7

8

9 10

12

14 16 18 20 15 22

2 VIBSOL 4*W stacked

VIBSOL 4*W

LIMO

VIBSOL mountings

74

30

VIBSOL 4*

40

50

Natural frequency - Hz

Rotatting speed - rpm

Frequency of excitation - Hz

VibrationS ISOLERING


V43, V44, V45. V46

(1) Egenfrekvens: V4* = 22 till 30 Hz V4*W= 15 till 22 Hz n Se äve x - Minifi Nivofix

BESKRIVNING V43, V44, V45 OCH V46 maskinfot i helstål utförande modell H har centrumskruv och nivileringsmöjlighet. Typ W har en tjockare stålullskudde vilket ger större nedfjädring

En maskinsko för typisk industrimiljö, egenfrekvens på 15 till 30 Hz, kan instaleras i svåra miljöer. Isolatorerna på verkas inte av oljor, kemikalier eller temperatur, livslängden är oftast lika med maskinens. Typ W lämpar sig väl för olika stansar och pressar då den har en större nedfjädring. (1) Egenfrekvens se diagram.

INDUSTRIISOLATORER

Applikationer

75


V43, V44, V45. V46 MONTERINGSTILLBEHÖR Tillbehören på den här sidan kan beställas separat eler som komplett isolatr:

Artikel

TILLVAL

KT43H KT44H KT45H KT46H

Nivilering

Komplett enhet med nivåjustering

Artikel

Standard

W Tjock kudde

V43-H V44-H V45-H V46-H

V43-WH V44-WH V45-WH V46-WH

ISOLATOR Alla med rostfri stålullskudde och gjutjärnsplatta

Standard

W Tjock kudde

V43 V44 V45 V46

V43-W V44-W V45-W V46-W

eller

Artikel

TILLVAL

LIMO

Friktionsbotten

76

KT43G KT44G KT45G KT46G

TILLVAL Golv fixering

Artikel KT43F KT44F KT45F


V43, V44, V45, V46 DIMENSIONER C

M

Ø d1 Ø d2 P

H3

45° H2 H1 Ø D2

Ø D1

V4*(-W)

KT4*H

* Komplett fot se tabell nedan. W = Låg frekvens isolator.

Karakteristik

Artikel

Statisk last daN

Max. dynamisk fraft i kompression daN

Egenfrekve Hz

V43

Ø D2 mm

H2 mm

H3 maxi mm

Ø d1 mm

Ø d2 mm

P mm

-

-

17

12

3

8

115

-

-

-

-

-

17

12

3

8

125

-

-

-

-

-

17

12

3

M16

10

135

-

-

-

-

-

-

17

12

3

Ø D1 mm

H1 mm

81

20

-

-

-

-

-

96

35

M12

81

31

-

-

-

-

-

96

46

M12

81

20

-

-

-

-

-

96

35

81

31

-

-

M

C mm

22 till 30 V43-H 50 till 350

750

V43-W 15 till 22 V43-WH V44 22 till 30 V44-H 200 till 1300

4000

V44-W

-

-

96

46

M16

10

147

-

-

-

V45

128

26

-

-

-

-

-

33

18

3

-

-

152

45

M20

13

155

-

-

-

128

36.5

-

-

-

-

-

33

18

3

22 till 30 V45-H V45-W

700 till 2700

8000 15 till 22

V45-WH

-

-

152

56

M20

13

163

-

-

-

V46

170

34.5

-

-

-

-

-

44

28

4

22 till 30 V46-H V46-W

2000 till 5000

-

-

190

60

M24

16

160

-

-

-

170

43.5

-

-

-

-

-

44

28

4

-

-

190

71

M24

16

170

-

-

-

15000 15 till 22

V46-WH

1 kg=1daN Max amplitud i resonans: Ð 0.2 mm (Ð 0.4 mm för typ W).

INDUSTRIISOLATORER

15 till 22 V44-WH

77


STRASONIC

BESKRIVNING STRASONIC är en serie cellgummimaterial avsedda för ljud och vibrationsisolering.

APPLIKATIONER

LIMO

Typiska applikationer för STRASONIC är: Luftkonditionering, pumpar, pressar, kompressorer, el-motorer, dieselmotorer, generatorer, växellådor, turbiner och datillrer. STRASONIC fins i självhäftande utförande eller helt utan lim. För lämpliga limmer ber vi er kontakta våre tekniker

78


STRASONIC

EGENSKAPER FÖR STRASONIC®

POLYURETAN CELLMATERIAL Ref.

Utseende

841000

841001 841001-50*

841002

Beskrivning

Akustiska egenskaper

Applikationer

50 mm PU Ether cell. Självhäftande på ena sidan. Temperaturområde: från - 25°C till + 110°C. Brandklass: M4/UL94.

Absorationsfaktor K 65%. Isolation vid montering på 2 mm plåt: --10 dB (A). Ytstrukturen ökar isolationen med ca 40%.

- Luftkonditionering - Fläkt - Ventilation - Pumpar - Pressar - Kompressorer

50 mm vikt 5-kg/m2, PU Ether med 3 mm högdensitets skiva i botten. Temperaturområde: från - 25°C till + 110°C. Brandklass: M4/UL94.

Absorbtionsfaktor K 68%. Isolation vid montering på 2 mm plåt: --25 dB (A). Mycket bra isolation från 500-Hz till 5000 Hz.

- Kompressorer - Växellådor - Pressar - El-motorer

100% vattentät svart PU film limmad mot 25-mm vikt 5-kg/m2 PU Ether med 3 mm högdensitets skiva i botten. Temperaturområde: från - 25°C till + 110°C. Brandklass: M4/UL94.

Isolation vid montering på 2 mm plåt: --20 dB (A). Mycket bra isolation från 125-Hz till 4000 Hz.

- Generatorer - Lantbruksmaskiner och entreprenad maskiner - El- och dieselmotorer - Kompressorer, pumpar - Turbiner - Laboratorier

Skivformat 500 x 700 mm.

* Artikel 841001-50: med dubbelheftande .

BRANDSÄKRA ISOLATIONSSKIVOR Ref.

Utseende

841007

Beskrivning g

Akus Akustiska egenskaper

aserad vattentät NBR-PVC-baserad (Ð-3-mm) cellgummi tjocklek 30 mm (Ð-3-mm), självheftande. Temperatur område: - 40°C up till + 90°C . Oljeresistent. Mycket liten rökavgivelse vid brand, självslocknade. Brandklass M1/F4 (NFP 92507).

Ljudi Ljudisolering K ≥ 20% från 600 Hz (ö (ökar med ökande frekvens). Mycket goda akustiska egenskaper vid frekvenser över 2000 Hz.

Applikationer - Akkustisk isolation i byggnader

Isolation vid montering på 2 mm plåt - 10 dB (A) vid 2500 Hz / 20 dB (A) vid 5000 Hz.

- Luftkonditionering - Fläktar - Ventilation - Studios - Kompresorer - Vakuum pumpar - Injectionsgjutning - Växellådor

Ref.

841003

841004

841005

Utseende

Beskrivning

Akustiska egenskaer

Applikationer

NBR-baserad vattentät cellgummi 33 mm, självhäftande. Temperaturområde från - 40°C till +-105°C . Olje- UV- och ozoneresistent. Brandklass: M4/FMVSS 302.

Ljudisolering K ≥ 30% från 500 Hz. Mycket bra akustiska egenskaper vid frekvenser över 2500 Hz. Isolation vid montering på 2 mm plåt: - 10 dB (A) vid 2500 Hz / - 20-dB (A) vid 5000 Hz.

- Verktygsmaskiner - Vakuum pumpar - Injections pressar - Växellådor

EPDM-baserad cellgummi med halvslutna celler 15 mm. självhäftande. Temperaturområde från -40°C till +-130°C. Olje- UV- och ozonresistent, mycket flexibel. Vattentät vid kompression. Brandklass: FMVSS 302.

Ljudisolering K ≥ 30% från 600 Hz. Mycket goda akustiska egeskaper vid frekvenser över 2000 Hz. Isolation vid montering på 2 mm plåt: - 8 dB (A) vid 2500 Hz / - 20 dB (A) vid 5000 Hz.

Olika typer av verktygsmaskiner

EPDM-baserad cellgummi med halvslutna celler 22,5 mm. självhäftande. Temperaturområde från -40°C till +-130°C. Olje- UV- och ozonresistent, mycket flexibel. Vattentät vid kompression. Brandklass: FMVSS 302.

Ljudisolering K ≥ 30% från 500 Hz. Mycket goda akustiska egeskaper vid frekvenser över2000 Hz. Isolation vid montering på 2 mm plåt: - 10 dB (A) vid 2500 Hz / 27 dB (A) vid 5000 Hz.

Olika typer av verktygsmaskiner

INDUSTRIISOLATORER

Skivformat 500 x 500 mm. (tollerance: + 5 till - 20 mm)

Skivformat 500 mm x 500 mm. (tollerance: + 5 till - 30 mm)

79


DÄMPPLÅT DÄMPANDE SKIVMATERIAL

BESKRIVNING Dämpskivorna bygger på en mjuk aluminiumplåt som är belaggd med ett högdämpande gummimaterial och med självhäftande baksida. Produkten reducerar vibrationer och ljud med hjälp av det (tröga) högdämpande gummiskicktet.

APPLIKATIONER Typiska applikationer är hytter, olika typer av ljudhuvar där plåtar vibrerar och alstar oljud, andra applikationer är vid extrema ljudinstalationer i fordon.

EGENSKAPER

• • • •

Aluminium plåt

Artikel: 820189 (500 x 500 mm),820248 (300 x 200 mm). Tjocklek: 1.5 mm. Vikt : 0.7 kg (820189) OCH 0.2 kg (820248) per skiva. Temperatur område: - 30°C till + 80°C.

Självhäftande

LIMO

INSTALLATION

80

Ytan skall vara torr och ren lämpligt är att först tvätta med fettlösande lösningsmedel. Klipp dämpskivan till lämplig storlek, ta bort skydspappret på skivans baksida. Applicera skivan, pressa ut eventuella luftbubblor. Vid installation på en böjd yta rekomenderar vi att skivan först formas efter underlaget innan skyddspapret avlägsnas. Full vidheftning erhålles efter 72 timmar.

Högdämpande gummi


SANDWICH-ELEMENT

(1) Egenfrekvens: 5 till 13 Hz

BESKRIVNING

SANDWICH-element kan liknas med en sandwich med flera olika lager som är vulkat mot en övre och undre plåt. Plåtarna kan vara kvadratiska, rektangulära eller runda. Antalet mellanlägg varieras för olika belastningar och nedjädringar.

FUNKTION

SANDWICH-elemenen har följande egenskaper: • • • • • •

Mycket låga. Stor yta. Kan monteras i par för att uppnå större nedjädring. Isolerar i alla riktningar. Hög sidostabilitet i förhållande till axiell styvhet. Mycket stora laster.

(1) Egenfrekvens se tabell.

INDUSTRIISOLATORER

Gummielementet är tillverkat i CR kloropren.

81


SANDWICH-ELEMENT H

A

D

H

B

=

A

=

L

B

E

L

ØC

M H

Fig. A

Fig. B

MOUNTERINGSPLÅT FIG. A Artikel utan mällan plåt

Artikel med mällan plåt

A mm

B mm

D mm

E mm

H mm

h mm

539607 539933 539267 -

182 372 702 160 283

142 252 252 110 140

255 460 805 230 380

170 300 300 110 140

49 61 61 58 76

40 50 50 44 60

539608 539612 539613 539821

Nominal statisk last daN 1000-4000 1250-5000 2500-10000 6250-25000 3750-15000

Nedfjädr mm 12 7 6 3.5 5

Artikel

Hårdhet sh

539821 539608 539607 539267 539607

50 60 45 70 60

Ant hål x Ø C (mm) 6x9 6 x 13 6 x 17 4 x 15 6 x 18

Nominal statisk last daN

L mm 58 100 95 35 50

M mm 235 430 765 202 340

Vikt kg 5 18 35 5 9.5

Nedjädr mm

Artikel

Hårdhet sh

6 7 5 4

539612 539612 539613 539933

45 60 60 60

5000-20000 7500-30000 11250-45000 15000-60000

1 kg 1daN

LIMO

MONTERING PLÅT FIG. B

82

Artikel

A (=D) mm

539832 539823 539833 539992 539820 539835 539537 539890 539939 539520 539924 539903 539701 519821 519822 519823

200 220 240 250 400 405 500 510 600 650 702 800 750 200 260 280

B (=E) mm

H mm

165 220 200 250 300 255 500 410 500 650 252 250 750 190 230 180

38 270 38 140 78 61 66.5 82 125 152 52 190 300 60 60 60

Maximum statisk last daN 95 000 150 000 145 000 200 000 380 000 310 000 870 000 700 000 1 000 000 1 500 000 450 000 480 000 2 000 000 115 000 185 000 143 000 1 kg 1daN


TRAXIFLEX TRAXIFLEX

(1) Egenfrekvens: 8 till 10 Hz orer: llisolat

eta även m 113 achoc r VE ib V 2 e S E11 VE111, V VE101 -

BESKRIVNING TRAXIFLEX består av två U-formade metalldelar som sammanvulkats. Finns i två olika utförande utvändig-/invändig gänga eller med invändiga-/invändig gänga.

FUNKTION TRAXIFLEX har följande egenskaper.

Arbetar i kopression och skjuv. Samma nedfjädring hos samtliga moddeller vid nominell belastning. Vid evetuellt haveri finns det säkerhetslåsning.

Fördelar: • Ekonomsk lösning för hängande applikationer. • Olika montagemetoder. • Lång livslängd. • lvanizerade metall delar. • CR kloroprengummi, oljeresistent. • Utformad för enkel montering. • Två hårdheter. • Klarar termiska förändringar i rörsystem.

(1) Egenfrekvens se tabell.

INDUSTRIISOLATORER

• •

83


TRAXIFLEX DIMENSIONER

B

H

C

A

Artikel

Type

utvändig/invändig TR 12-30 TR 12-30 TR 12-30 TR 40-80 TR 100-250

535600* 53560361** 535603 535611 535612

G

Hårdhet 2*invänd ---535621 535622

45-60 60 45 45-60 45-60

A mm

B mm

C

G mm

H mm

47 47 47 55 74

38 38 38 47 50

M7 x 1.50 M6 x 1.00 M6 x 1.00 M8 x 1.25 M12 x 1.75

16 16 16 30 40

7 17 12 13 17

* 535600 har skruv anpassad för "ATLAS" bricka. **53560361 finns med extra lång skruv, H = 17 mm även brand klassad enligt M1.

KARAKTERISTIK

Last daN 4-18 4-18 7-30 7-30 10-52 20-80 20-92 30-136

Artikel

Nedfäd mm 4 4 4 4 4 4 4

Hårdhet utvndig/invändig

2*mutter

535600 535603 535600 53560361** 535611 535611 535612 535612

----535621 535621 535622 535622

45 45 60 60 45 60 45 60 1 kg=1daN

MONTAGE

LIMO

Före montage kontrollera att lasten för varje TRAXIFLEX är likvärdig för att få lika höjd/nedfjädring efter belastning/ montage. TRAXIFLEX lämpar sig för olika tper av takhängd utrustning.

84

• • • •

Ventilationsrör. Fläktar. Takhängda luftkonitioneringsaggregat. Kabelsetgar.


VI786, VI700 VI786, VI700 VI786-A06 VI700-A06 VI700-B06 RÖRISOLATOR

(1) Egenfrekvens: 15 till 20 Hz

BESKRIVNING En rektangulär isolator av så kallad typ "stålullskudde". Kudden tillverkas av rostfro spunnen tråd som pressformas till slutgiltig form. VI786 har ett Ø 9 skruvhål för att kunna monteras i en hållare för att kunna instalera olika rör.

Applikationer

Egenfrekvens från 15 till 20 Hz röret måste vara flexibelt monterat för att inte överföra vibratoner på annat vis. (1) Egen frekvens se tabell.

INDUSTRIISOLATORER

Hududsakliga applikationen för den här isolatorn är olika typer av skorstenar och avgasrör för mobila eller fasta istallationer. Isolatorn arbetar innom ett temperatrområde från - 70°C till + 300°C, är oljeresitent och klarar de flesta svåra arbetsmiljöer.

85


DIMENSIONER VI786-A06 Ø 20 9 25

MONTAGE: Försänkt skruv skal användas vid montage i hållaren. Antalet kuddar skall vara en multipel av 4, för antalet kuddar se tabell. För små rördiametrar kan två hålare med två kuddar i varje, monterade diagonalt mot varandra även användas..

Ø9 53

49

KARAKTERISTIK

Metallic cushion

StillCHard collar Countersunk screw

Ø rör dia mm

Antal kuddar

75 - 175 175 - 425 425 - 550 550 - 700 700 - 850 850 - 1000 1000 - 1150 1150 - 1300 1300 - 1450 1450 - 1600 1600 - 1750

4 8 12 16 20 24 32 36 40 44 48

Max. dynamisk kraft i kompression: 800 daN. Statisk last område från 30 till 200 daN.

LIMO

Hållare och skruv tillhanda hålles ej.

86


VI786, VI700 Dimensioner VI700-A06 - VI700-B06 50

MONTAGE: Användningsområdet för den här isolatorn är mycket stort och kan anpassas till många olika installationer. För bästa resultat bör installationen följa rekomendationerna nedan. 47

Rekomendation: Kuddarna är 16 mm eller 26 mm tjocka, vi rekomenderar: VI700-B06 (16 mm thick) för rör dia Ø D < 270 VI700-A06 (25 mm thick) för rör dia Ø D > 270

B06 = 16

A06 = 25

Exempel: - för Ø D 140: använd 9st VI700-B06. - for Ø D 1000 använd 61st VI700-A06.

Karakteristik

Använd shimms mällan hållarna för att erhålla rätt samntryckning. ØD

Rördia Ø D mm

DETAIL A

H

16 eller 25 beroende av Ø D

75 till 85 80 till 90 90 till 100 95 till 105 105 till 120 120 till 135 135 till 150 150 till 170 165 till 185 180 till 200 195 till 220 210 till 240 240 till 270 270 till 305 300 till 340

H mm

Anntal kuddar

50 47 50 47 50 50 50 50 50 50 50 50 47 47 50

5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 20

Max dynamisk kraft i kompression:

Rördia Ø D mm 335 till 380 360 till 410 400 till 450 445 till 500 500 till 560 560 till 630 620 till 700 700 till 790 780 till 880 875 till 985 975 till 1100 1100 till 1240 1230 till 1385 1370 till 1550 1530 till 1725

H mm

Anntal kuddar

47 50 50 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

21 24 27 28 31 35 39 44 49 55 61 69 77 86 96

VI700-A06 = 1200 daN VI700-B06 = 1600 daN

INDUSTRIISOLATORER

A

Statisk last område från 75 till 400 daN

87


METALLISOLATOR

(1) Egenfrekvens styrs av beastningen

BESKRIVNING Den här isolatorn är tillverkad av rostfri syrafast spunnen tråd som pressformats till slutgilltigt utförande, kudden är avsedd att användas som vibrationsisolerande rörupphängning. Isolatorn kan monteras med eller utan stödbrickor (se bild).

APPLIKATIONER Isolatorn arbetar i temperaturer från - 70°C till + 300°C, oljeresistent och klarar de flesta svåra arbetsmiljöer.

LIMO

(1) enfrekvens se tabell.

88

RÖR


METALLKUDDE Dimensioner • Enkeltkudde E ØD

h H1 R

L2

L1

Artikel enbart kudde

R mm

000 51 430 000 51 431 000 51 432 000 51 433 000 51 423 000 51 422 V3CNVJ123-A06 V3CNVJ122-A06 V3CNVJ121-A06

5.10 6.75 8.60 10.65 16.50 24.00 20.00 25.00 30.00

L1 mm

L2 mm

60 60 70 70 87 88 115 115 115

H1 mm

30 30 30 30 31 32 35 35 35

h mm

15 15 20 20 30 30 35 35 35

ØD mm

12 12 16 14 20 15 15 15 15

7 7 7 7 9 9 13.5 13.5 13.5

E mm 40 40 50 50 65 65 85 85 85

Dimensionen gäller för obelastad kudde.

• Monteringskitt inklusive 2 kuddar, plåt (skruv inngår ej) E

H3 ØD

H2 L2 L1

Kitt V6056K01 V6057K01 V6058K01

ØD mm 40 50 60

L1 mm 115 115 115

Dimensioner gäller för obelastad kudde.

L2 mm

H2 mm

H3 mm

E mm

35 35 35

32,5 37,5 42,5

73 83 93

85 85 85

INDUSTRIISOLATORER

8

89


90

LIMO


ELEKTRONIKISOLATORER

PAULSTRA OCH VIBRACHOC

91


SILIKONGUMMI Gummi gjutningar

KARAKTERISTIK De flesta av dessa artiklar tillverkas i högdämpande silikon, artikelnummret innehåller "S".

Karakteristik Artikel

Färg

G: skjuvmodul. (MPa)

E: Elastisitetsmodul (MPa)

Tolerans: Ð 10%

Tolerans: Ð 15% 16 20 25

gul mörkblå svart

33 38 42 48 55 63 72 77

ljusblå grå brun mörkgrön tegelröd orange ljusgrön mörk marinblå

Hårdhet (1)(2) (N/mm)

19 20 25 0.4 0.47 0.53 0.6 0.67 0.8 1 1.1

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.4 3.0 3.3

36 40 45 50 55 65 75 100 1 kg 1daN

(1) uppmätt på standard kropp Ø 19 - h 12.7 mmt. (2) linjär kopression mellan 1 till 3 mm. Exempel: E3RP0754S55 plnbricka ID 7, YD 30, höjd 6, i högdämpande silikon, styvhet 2 MPa; färg; tegelröd.

LIMO

Andra gummikvaliteter finns på beställning.

92


ELEKTRONIK special DIMENSIONER

Planbricka

Ø YD.

e

Artikel

Ø ID. mm

Ø YD. mm

e mm

Artikel

E3RP2439 E3RP3419 E3RP2062 E3RP3291 E3RP2061 E3RP2667 E3RP2025 E3RP2024 E3RP2401 E3RP2282 E3RP2281 E3RP2959 E3RP2453 E3RP2403 E3RP3534 E3RP2402 E3RP3162 E3RP2882 E3RP0590 E3RP2883 E3RP0591 E3RP2404 E3RP0754 E3RP2148 E3RP2149 E3RP2454 E3RP2406 E3RP2405 E3RP0607 E3RP0608 E3RP0588 E3RP0777 E3RP2436 E3RP0609 E3RP2045

2 2 4 4 4 5 5 5 6 6.1 6.1 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7 7 7 7 7 7 7.4 7.6 7.7 8 8 8 8 8 8 8 8 8.5

6 7 8 9 12 12 15 22 18 12 20 12 11.8 13.5 15 18 25 12 12 16 16 30 30 11.5 17.6 11.8 13 16 18 18 22 24 26 26 26

10 1 5 3.4 4 5 4 4 6 6 4 3 2.5 10 4.5 14.5 2 4 6 6 8 3 6 7.5 6 7.7 4 4 6 8 4 4 6 10 4

E3RP2604 E3RP2605 E3RP2330 E3RP2181 E3RP2570 E3RP2446 E3RP3500 E3RP0613 E3RP2346 E3RP2437 E3RP0584 E3RP2345 E3RP2645 E3RP0614 E3RP0615 E3RP2435 E3RP0644 E3RP0585 E3RP0643 E3RP0586 E3RP2329 E3RP2328 E3RP0694 E3RP0695 E3RP0738 E3RP2407 E3RP3222 E3RP2408 E3RP2409 E3RP3532 E3RP0782 E3RP2434 E3RP0744 E3RP0745 E3RP2341

Ø ID. mm

Ø YD. mm

e mm

9 9 9 9.5 9.5 9.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 14 14 16 20 20 21 22 31 36 44.5

13 19 36 20 24 26 18 20 21 22 22 24 25 26 26 30 30 34 34 34 36 36 17 18 50 22 30 29 32 38 29 38 36 44 83

4 4 6 6 4 4 4 6 6 4 6 6 4 6 12 6 12 6 8 12 4 6 4 4 12 6.5 3 7 10.5 3 5 17 3 3 3.2

ELEKTRONIKISOLATORER

Ø ID.

93


SILIKONGUMMI DIMENSIONER FLÄNSAD BRICKA

Ø D2

Ød

h2

H

h1 Ø D1

Artikel

Ød mm

Ø D1 mm

E3RP0712 E3RP2292 E3RP3290 E3RP0647 E3RP0997 E3RP2192 E3RP2410 E3RP3533 E3RP0755 E3RP2374 E3RP2379 E3RP0563 E3RP2173 E3RP0778 E3RP2042 E3RP3491 E3RP3490 E3RP0553 E3RP0575 E3RP2315

3.5 3.5 4 4.2 5 6 6 6.5 7 8 8 8 8 8 8.5 9.5 10 11 12 16

10 13 9 8 18 12 18 15 30 18 18 19.8 21 24 26 24 18 24 50 50

Artikel

Ø D1 mm

Ø D2 mm

E3RP2364 E3RP0648 E3RP0576 E3RP3295 E3RP3258

4 4.2 5 8 8

6 5.8 8 12 12

Ø D2 mm

H mm

7.5 6 6 5.8 10 8.5 10 11 17 12 13 13.8 13 14 17 18 14 17 28 28

h1 mm 3.2 3.3 3.4 1.7 14 4 6 4.5 6 3 2 2 4 4 4 4 4 4 12 12

4.7 7 5.4 3.3 24 7 10 8 14 6 3.5 7 6 8 8 8 8 9 22 22

h2 mm 1.5 3.7 2 1.6 10 3 4 3.5 8 3 1.5 5 2 4 4 4 4 5 10 10

BUSSNING Ø D3 Ø D2

A2

B

Ø D3 mm

A1 mm 2.2 1.7 2 5.5 5.5

8 8 12 18 18

A2 mm 2.2 1.7 2 5.5 5.5

B mm 1.6 1.6 4 3 6

A1

Ø D1

CYLINDERISOLATOR H

ØD

LIMO

Artikel

M

L

94

L

E3RP0953 E3RP0956 E3RP2118 E3RP0757 E3RP0954 E3RP0708 E3RP0686

ØD mm 10 12 16 20 33 33 33.2

H mm 8 8 16 23 26 39 53.5

L mm 6 6 8/9.5 12 13.2 13.2 12

M M3 M3 M5 M5 M6 M6 M6


SPECIAL ELECTRONICS E4330F (1) Egenfrekvens: 20 to 30 Hz

BESKRIVNING Isolator tillverkad av högdämpande silikon med ingjutet muterstycke. Isolatorbenen dras igenom plåten eller underlaget. Apparaten monteras där efter ovanpå isolatorn med M3 skruv, utstickande ben kan klippas.

APPLIKATION - Dator/hårddisk. - Elektronikkort, med små vikter.

3

Egenfrekvens : • Axiell : 15 to 30 Hz • Radiell : 15 to 30 Hz. Förstärkning i resonance < 5. Arbetstemperatur : -50°C to +150°C.

1.6

6.5

KARAKTERISTIK

Ø3

E4330F01 E4330F11 E4330F21 E4330F31 E4330F71

Montage

Last daN

Last M3 ingår ej

0.03 0.035 0.036 0.042 0.1

1.6 max

20

Två olika montage :

Kopression (1) Egenfrekvens se tabell.

Två genomgående hål Ø 3.1 +0.1 0

Skjuvningr

ELEKTRONIKISOLATORER

Artikel

95


ELEKTRONIK SPECIAL S.L.F. Små laster Stor nedfjädring (1) Egenfrekvens: 10 till 25 Hz

BESKRIVNING Lågfrekvens isolatorer för små laster, flera olika utföranden och storleker. Kan levereras i högdämpande silikon gummi.

APPLIKATION Den här isolatorn är i första hand avsedd för olika installationer där man har små laster men kräver låga egenfrekvenser, så som olika elektronikenheter eller små pumpar etc.

DIMENSIONER 555507

17.5

8.5

8.75

12.5

M4x 0.7

Rull

10

Ø 14.0

Skjuv

M 4 x 0.7

Vikt: 6 gr

Kompression

Gäng djup. 5.0mm

KARAKTERISTIK Max amplitud i resonance: Egenfrekvenst: Axiell / radiell styvhet: Förstärkning i resonance: Max nedfjädring vid shock:

Ð 0.5 mm. 10 till 25 Hz beroende på riktning och nedfjädring. 3 : 1. silikon: 4 natur gummi NR: 10. axiell: 5 mm. radiell: 7 mm.

Max g belastning med full last 10 g.

Artikel

Gummi

Last i kompression kg

Last i skjuv kg

Last i rull kg

55500*42 55500*72

Silikon 42 Sh Silikon 70 Sh

0.10 - 0.50 0.60 - 0.80

0.10 - 0.25 0.25 - 0.50

0.10 - 0.15 0.15 - 0.30

- 54 to + 150°C

55500*01 55500*02

NR 50 Sh NR 70 SH

0.10 - 1.50 1.50 - 3.00

0.10 - 0.50 0.50 - 1.00

0.10 - 0.40 0.40 - 0.80

- 40 to + 70°C

LIMO

OBS: * välj infästning:

96

invändig/utvändig: 555007

utvändig/utvändig: 555005

Arbetstemperatur

invändig/invändig: 555006

FÖRSLAG PÅ INSTALLATION För en ökad sidostabilitet kan isolatorerna monteras i 45° mot centrum under lasten.


E1E11S**E* E1E12S**E* E1E13S**E*

(1) Egenfrekvens: 20 till 25 Hz

BESKRIVNING - Högdämpande silikongummi arbetar både i kompression och drag. - Metalldelar i syrafast rostfritt material.

APPLIKATION - Elektronikutrstningar på fartyg, flygpln, hellikoptrar och andra fordon.

KARAKTERISTIK Egenfrekvens:

4 monteringshål Ød

• axiell: 20 till 25 Hz • radiell: 20 till 25 Hz. Max amplitud i resonance: Ð 0.5 mm. Förstärkning i resonance < 5. Arbetstemperatur: - 54°C to + 150°C. Max g belastning med full last 10 g. Max nedfjädring vid shock E1E11: + 4mm / E1E12: + 5 mm / E1E13: + 7 mm. Vikt: E1E1: 60 g / E1E12: 120 g / E1E13: 225 g.

A

J

B

A B ØC

1 gngat hål gänga D

Axiell last i daN

Artikel E1E11S38EC E1E11S42EC E1E11S48EC E1E11S55EC E1E11S63EC E1E11S72EC

1.60 - 2.80 1.80 - 3.20 2.10 - 3.80 2.50 - 4.50 3.00 - 5.30 3.50 - 6.20

E1E12S38ED E1E12S42ED E1E12S48ED E1E12S55ED E1E12S63ED E1E12S72ED

3.70 - 5.70 4.00 - 6.30 4.60 - 7.10 5.20 - 8.10 6.00 - 9.30 6.60 - 10.30

E1E13S38EE E1E13S42EE E1E13S48EE E1E13S55EE E1E13S63EE E1E13S72EE

5.50 - 8.50 6.00 - 9.50 6.50 - 10.50 7.50 - 12.00 8.50 - 14.00 10.00 - 16.00

G

H o-belastad h belastad

1 kg 1daN

Artikel

A mm

B mm

ØC mm

D

ØE mm

H mm

J mm

Ød mm

h mm

G mm

E1E11S ÐÐ EC

25.4

34

28.5

M5

23

29

14

4.3

28

10

E1E12S ÐÐ ED

34.9

44.4

40

M6

34.6

35.6

19

4.3

34.5

12

E1E13S ÐÐ EE

49.2

60.5

57

M8

45

47

23

5.3

45.5

16

ELEKTRONIKISOLATORER

ØE

(1) Egenfrekvens se tabell.

97


E1E11S**AL E1E12S**AL E1E13S**AL

(1) Egenfrekvens: 20 to 25 Hz

BESKRIVNING - Högdämpande silikonisolator som arbetar i kompression och drag. - Metalldelar i rostfritt syrafast material.

APPLIKATION - Elektronik, navigation- radio och annan komunikationsutrustning på fartyg, flygplan och andra fordon.

KARAKTERISTIK Egenfrekvens:

4 monteringshål för skruv Ø d

• axiell: 20 till 25 Hz • radiell: 20 till 25 Hz. Max amplitud i resonance: Ð 0.5 mm. Förstärkning i resonance < 5. Arbetstemperatur: - 54°C to + 150°C. Max g belastning med full last 10 g. Max axiell rörelseväg vid shock: E1E11: + 4mm / E1E12: + 5 mm / E1E13: + 7 mm. Vikt: E1E11: 25 g / E1E12: 75 g / E1E13: 225 g.

LIMO

Artikel E1E11S38AL E1E11S42AL E1E11S48AL E1E11S55AL E1E11S63AL E1E11S72AL

1.60 - 2-80 1.80 - 3.20 2.10 - 3.80 2.50 - 4.50 3.00 - 5.30 3.50 - 6.20

E1E12S38AL E1E12S42AL E1E12S48AL E1E12S55AL E1E12S63AL E1E12S72AL

3.70 - 5.70 4.00 - 6.30 4.60 - 7.10 5.20 - 8.10 6.00 - 9.30 6.60 - 10.30

E1E13S38AL E1E13S42AL E1E13S48AL E1E13S55AL E1E13S63AL E1E13S72AL

5.50 - 8.50 6.00 - 9.50 6.50 - 10.50 7.50 - 12.00 8.50 - 14.00 10.00 - 16.00

1 kg 1daN

B

A B ØF

Axiell stisk last daN

(1) Egenfrekvens se tabell.

98

A

1centrumhål D

e G

H O-belastad

ØC

h belastad.

Artikel

A mm

B mm

ØC mm

ØF mm

G mm

Ød mm

e mm

H mm

h mm

ØD mm

E1E11S ÐÐ AL

25.4

32

23

25.6

19

3.6

1.5

10

9

5.2

E1E12S ÐÐ AL

34.9

44.5

34.6

38.7

25.4

4.2

1.8

11.5

10.5

6.7

E1E13S ÐÐ AL

49.2

80.5

45

53

38

5.3

2.5

17.75

16.5

8.3


E1E21 E1E22 E1E23

(1) Egenfrekvens: 20 to 25 Hz

BESKRIVNING - Högdämpande silikon. - Metalldelar i rostfritt syrafast material.

2 brickor Ø C måste monteras för att få dragsäkring.

APPLIKATION - Elektronik, navigation- radio och annan komunikationsutrustning på fartyg, flygplan och andra fordon.

KARAKTERISTIK Egenfrekvens:

1 centrumskruv D 4 montagehål Ød

• axiell: 15 to 25 Hz • radiell: 20 to 35 Hz. Max amplitud i resonance: Ð 0.5 mm. Förstärkning i resonance < 4. Arbetstemperatur: - 54°C to + 150°C. Max g belastning med full last 10 g. Max axiell rörelseväg vid shock: E1E21: Ð 4 mm for f min / E1E22: Ð 4.5 mm for f min Ð 6 mm for f max Ð 6 mm for f max. Vikt: E1E21: 9 g / E1E22: 25 g / E1E23: 63 g.

B

A

A

LOAD e

Artikel

A mm

B mm

ØC mm

D

E mm

Ød mm

e mm

H mm

h mm

E1E21S ÐÐ AL

25.4

32

24

M4

19

3

0.8

12.5

11

E1E22S ÐÐ AL

34.9

44.5

28

M5

25.4

4

1.5

16.5

15

E1E23S ÐÐ AL

49.2

60.5

42

M6

36

5

2

22

20

Radiell las daN

E

H Ð O-belastad h belastad

Artikel

Axiell last daN

Frekvens Hz

Frekvens Hz

E1E21S38AL E1E21S63AL E1E21S77AL

0.15-0.40 0.30-0.90 0.40-1.20

15-20

0.10-0.15 0.20-0.30 0.26-0.40

20-25

E1E22S38AL E1E22S63AL E1E22S77AL

0.40-1.00 0.70-1.70 0.90-2.20

12-18

0.20-0.40 0.40-0.70 0.50-0.90

18-25

E1E23S42AL E1E23S77AL

0.40-1.20 1.00-2.90

10-15

Ø C min rekomenderas

ELEKTRONIKISOLATORER

B

1 kg 1daN (1) Egenfrekvens se tabell.

99


ELEKTRONIK SPECIAL E1E31 E1E32

(1) Egenfrekvens: 20 to 25 Hz

BESKRIVNING - Högdämpande silikongummi. - Metalldelar i rostfritt syrafast material.

2 brickor Ø C måste monteras för att få dragsäkring.

APPLIKATION - Elektronik, navigation- radio och annan komunikationsutrustning på fartyg, flygplan och andra fordon.

KARAKTERISTIK Egenfrekvens: 4 monteringshål för skruv Ø d

• axiell: 15 to 25 Hz • radiell: 20 to 35 Hz. Max amplitud i resonance: Ð 0.5 mm. Förstärkning i resonance < 4. Arbetstemperatur: - 54°C to + 150°C. Max g belastning med full last 10 g. Max axiell rörelseväg vid shock E1E 31: Ð 4 mm för f min Ð 6 mm föor f max. E1E 32: Ð 4.5 mm för f min Ð 6 mm för f max. Vikt: E1E31: 9 g / E1E32: 25 g.

A

A B ØE 1 centrumhål för skruv D

1 bricka Ø K (fot)

Artikel

Axiell last daN

E1E31S38AL E1E31S55AL E1E31S77AL

0.20-0.70 0.30-1.00 0.50-1.70

E1E32S38AL E1E32S55AL E1E32S77AL

0.30-1.10 0.60-1.80 0.80-2.60

Frekvens Hz

Radiell last daN

f

Frekvens Hz

e F i

0.20-0.40 0.30-0.50 0.50-0.90 15-20

20-25

H O-belastad h belastad

0.30-0.70 0.60-1.10 0.80-1.60

j

frigång Ø K min ØC

LIMO

1 kg 1daN

A mm

B mm

ØC mm

D

ØE mm

F mm

J mm

K mm

d mm

e mm

Min

E1E31S ÐÐ AL

25.4

32

25

M4

8.5

10.5

2

25

3.6

1

3.2

E1E32S ÐÐ AL

34.9

44.5

35

M5

13

14.5

3

35

4.3

1.5

4.5

(1) Egenfrekvens se tabell:

100

f (mm)

Artikel

j (mm)

Max

H mm

Min

Max

h mm

5

4.5

0

1.75

3.5

7

6.2

0

2.5

5


E1E41 E1E42 E1E43

(1) Egenfrekvens: 10 to 25 Hz

BESKRIVNING - Högdämpande silikongumm, endast axiell belastning i kopression. - Metalldelar i rostfritt syrafast material.

APPLIKATION - Elektronik, navigation- radio och annan komunikationsutrustning på fartyg, flygplan och andra fordon.

KARAKTERISTIK Egenfrekvens: • axiell och radiell: 10 till 25 Hz.

4 moterings hål Ø d

B A

Max amplitud i resonance: Ð 0.5 mm. Förstärkning i resonance < 4. Arbetstemperatur: - 54°C to + 150°C. Max g belastning med full last 10 g. Max axiell rörelseväg vid shock E1E41: 8.8 mm / E1E42, E1E43: 12 mm. Vikt: E1E41: 22 g / E1E42: 60 g / E1E43: 96 g.

Axiell static loads in daN

E1E41-S38EB E1E41-S63EB E1E41-S77EB

1.20-2.10 2.00-3.80 3.00-5.20

E1E42-S38EC E1E42-S63EC E1E42-S77EC

1.75-3.30 3.20-5.90 4.40-8.30

E1E43-S38ED E1E43-S63ED E1E43-S77ED

3.10-5.50 5.40-10.80 7.50-13.60

ØC

H O-belastad

ØE hbelastad

G

1 gängat centrumhål D

N

These isolators exist with an oval flange (FB). 1 kg 1daN

f e

ØC

Artikel

A mm

B mm

ØC mm

D

ØE mm

G mm

H mm

N mm

d mm

e mm

f mm

h mm

E1E41- ÐÐ EB

25.4

34

30.5

M4

10

6

23

14.2

4.3

0.8

14

21

E1E42- ÐÐ EC

34.9

43

41.5

M5

12

8

33

20

4.3

1.5

18

31

E1E43- ÐÐ ED

49.2

60.5

57

M6

21.5

8

33

20

5.3

2

16

31

ELEKTRONIKISOLATORER

Artikel

A B

(1) Egenfrekvens se tabell:

101


ARDAMP

(1) Egenfrekvens: 10 to 25 Hz

BESKRIVNING ARDAMP är en serie isolatorer med mycket hög dämpning och låg förstärkning i resonansfrekvensen. Isolatorn är uppbyggd av ett metallhus, stålfjäder, silikongummi och en dämpkropp.

APPLIKATION ARDAMP har en mycket bra chockdämpning och mycket låg förstärkning i resonansfrekvensen vilket gör den mycket lämpad till att skydda känslig elektronik eller mätutrustning i flygplan, helekoptrar, fartyg och andra fordon för så väl civila som militära aplikationer

LIMO

(1) Egenfrekvens se tabell:

102

®


DIMENSIONER ØC ØE

ØC ØD

ØD 1 gängat

1 gänga

G djup G gäng djup H

H

h e

e

S01

4 moteringshål Ød

E1FH781

4 monteingshål Ød

C01

B

ØC

J

A

ØD

J

1 Gänga

A

B

G usable e

H

A

A B B

4 monteringshål Ød

E1FH76 E1FH77 E1FH78

E1FH866C01 E1FH2507-01 A

J

B

A

Artikel

H O-belast mm

E1FH781S01 E1FH781C01

42 43

E1FH866C01 E1FH2507-01

H belastad. mm

G maxi mm

J mm

Ød mm

e mm

M5

10

12

4.5

5.5

120 g

61.5

M6

15

12

5.2

5

230 g 215 g

77

70

M10

30

19

24

8.4

7.2

49

390 g

88

110.5

96

M12

40

24

34

8.4

8.5

62

930 g

107.9

132

117

M16

54

25

44

11

9.5

77.5

1.5 kg

ØA mm

B mm

C mm

D

39 41

35

54

43

47

46

49.2

65.3

E1FH76-01 E1FH76-02

70 67

66 65

63.5

E1FH77-01

86

82

E1FH78-01 E1FH78-02

102 98

99 95

E mm

h mm

Vikt

ELEKTRONIKISOLATORER

B

103


ARDAMP KARAKTERISTIK Egenfrekvens: • axiell: 10 till 25 Hz • radiell: 10 till 20 Hz. Dämpning: 20% c/cc (E1FH781, 866, 2507-01). 17% c/cc (E1FH76, 77, 78). Förstärkning i resonance: 2.5 till 3 max. AIRDAM uppfyller följande normer: SEFT 001A, AIR 7304, MIL STD 810 C.

SEFT 001 A

Artikel

Last kg / isolator

Axiell Fn Hz

Radiell Fn Hz

LIMO

E1FH781S01 E1FH781C01

104

MIL STD 810 C

AIR 7304

Industriell applikation

Shock OZ axis

6 ms ½ sine shock max in g

11 ms ½ sine shock max in g

Last kg / isolator

Axiell Fn Hz

Radiell Fn Hz

Last kg / isolator

Axiell Fn Hz

Last kg / isolator

0.2-2 2-5

20-25

15-20

4

16

1.5-3.5 3.5-8

10-20

70 g

38 g

Radiell Fn Hz

E1FH866C01 E1FH2507-01

8-15 -

10-20 -

12-20 -

6-8 -

20-25 -

15-20 -

8 -

20 -

8-15 5-8

10-20 6-10

50 g -

27 g -

E1FH76-01 E1FH76-02

14-20 18-30

10-20 -

12-20 11-16

7-12 9-20

20-25

15-20 -

14 18

18 17

14-20 18-30

10-20

40 g 55 g

22 g 30 g

E1FH77-01

20-50

10-20

10-17

30

15

20-50

10-20

50 g

25 g

E1FH78-01 E1FH78-02

50-100 90-130

10-20 -

10-16 10-15

75 100

10 11

50-100 90-130

10-20

40 g

22 g


MARINISOLATORER

Paulstra, Vibrachoc och Barry Controls

105


MARINISOLATRER BESKRIVNING En shockiolator måste ha följande unika egenskaper: • Stabil bärare av lasten då den inte belastas, samtidigt skall den arbeta som vibrationsisolator. • Vid shockbelastning, reducera ingående shock till föreskriven nivå. • Efter shock belastning skall isolatorn återgå till ursprungligt läge. Principiellt finns det två typer av shockbelastning: • Shock stöt från underlaget där isolatorn är monterd, då skall isolator skydda den utrustning som är monterad på isolatorn. Exempel, fartyg vid hård sjö. • Utrustningen som monterats på isolatorn faller och skall skyddas vid uppbromsningen. Exempel, En transportlåda tappas från en lastkaj, objektet i lådan måste då skyddas när lådan tar mark.

Standards som anväds för marinisolatorer. Artikel*

Applikation

BR 3021 BR 8470 BV 043 DIN 95365

Stötar för utrustning ombord på fartyg. Sttar för ytfartyg och u-båtar Marinisolatorers geometri och karakteristik

GAM-EG-13C

Vibration och shock ombord på fartyg

MIL-S-901D

Shock ombord på fartyg

MIL-STD-167

Vabrationer för marinutrustning

STANAG 4142

Shock annalys för ytfartyg

STANAG 4549

Provning av ytfartygsutrustninge för shock test

STI-MM-305

Vibration och shock test för utrustning ombord

*: För mera detaljer kontakta våra tekniker

FÖRDELAR • Isolatorerna vi beskriver här är stabila och klarar shockbelastning utan deformation och återgår alltid till ursprungs läget.

LIMO

• Viktigt är att använda rätt ingångsvärden vid dimensioneringen av isolator och att lasten är beräknad per isolator om tyngdpunkten ej är centrerad.

106

• PAULSTRA samtliga shockisolatorer är även mycket bra vibrationsisolatorer.


VIBMAR VIBMAR

(1) Egenfrekvens: 5 to 12 Hz

BESKRIVNING VIBMAR en serie isolatorer med 2 olika monteringsutföranden. Tillverkade av stål och gummi som vulkats mot ståldetaljerna, finns även i rostfritt syrafast utförande. E1N104 och E1N106 har en stålspiralfjäder ingjuten i gummielementet. Metall delar är epoxylackerade och gummiytorna belagda med ozonskydd.

Den här isolatorn är utvecklad för att arbeta i alla riktningar låg uppställningsfrevens och med en form som ger den en progresiv dämpning vid shock. Typiska applikationer är elektronik, och annan känslig utrustning ombord på fartyg och fordon.

(1) Egenfrekvens se tabell:

MARINISOLATORER

APPLIKATION

107


VIBMAR VIBMAR E1N2296 DIMENSIONER

Ø 84 Ø 28

100

2 monteringshål Ø 9

1 gängat centrumhål M10 4 26 gäng djup

61 O-belastad. 56 belastad.

110 130

5

KARAKTERISTIK Egenfrekvens: • axiell: 8 till 12 Hz • radiell: 6 till 10 Hz. Max amplitud i resonance: Ð 1,25 mm. Förstärkning i resonance < 6 och < 4 för silikongummiutförande. Arbetstemperatur: - 30°C to + 100°C. - 54°C to + 150°C i silikongummiutförande. Max konstant g belastning med full last 3 g. Max axiell rörelseväg vid shock: 30mm Vid behov av stabilisator vid höga installationer skall samma isolator användas. Vikt: 0.6 kg.

SILIKON GUMMI ISOLATOR

Artikel

Last daN

Artikel

E1N2296-01 E1N2296-02 E1N2296-03

17-30 35-55 55-70

E1N2296 S01 E1N2296 S02 E1N2296 S03

Last daN 10-18 17-25 20-30 1 kg 1daN

LIMO

OBS! Isolatorn finns att få i rostfritt utförande eller alternativa gummikvaliteter, kontakta våra tekniker.

108


VIBMAR E1N101 DIMENSIONER

Ø 152 4 monterings hål Ø 13

Ø 50 6

138

165

1 gängat cntrumhål M16 gäng djup 44 96 O-belastad. 86 belastad.

6

138 165

KARAKTERISTIK Egenfrekvens: • axiell: 5 to 9 Hz • radiell: 4.5 to 9 Hz. Max amplitud i resonance: Ð 1,5 mm. Förstärkning i resonance: typ -01 till -04 < 6. typ -05 till -06 < 10. Arbetstemperatur: - 30°C to + 100°C. Vid behov av stabilisator vid höga installationer skall samma isolator användas. Vikt: 2 kg.

E1N101-01 E1N101-02 E1N101-03 E1N101-04 E1N101-05 E1N101-06

Last daN 50 - 85 85 - 120 100 - 150 130 - 210 210 - 310 310 - 530 1 kg 1daN

OBS! Isolatorn finns att få i rostfritt utförande eller alternativa gummikvaliteter, kontakta våra tekniker.

MARINISOLATORER

Artikel

109


VIBMAR VIBMAR E1N104 - E1N106 DIMENSIONER Ø 200

Ø 58 1 gängat centrumhål M20 10

220

180

4 montage hål Ø 17.5

gäng djup 55 146 O-belastad. 135 belastad.

180 220 8

KARAKTERISTIK

Egenfrekvens: • axiell: 5 to 7 Hz • radiell: 6 to 8 Hz. Max amplitud i resonance: Ð 1,5 mm. Förstärkning i resonance typ -04 <4 och <10. Arbetstemperatur: - 30°C to + 100°C. Max konstant g belastning med full last 10 g. Max rörelseväg vid shock: - axiell Ð 45 mm. - radiell Ð 25 mm. Vikt: 2 kg.

LIMO

Artikel

110

Last daN

E1N104C45AS E1N104C60AS E1N104C75AS

200 - 360 360 - 600 500 - 800

E1N106C60AS E1N106C75AS

700 - 1000 900 - 1300 1 kg 1daN

OBS! Isolatorn finns att få i rostfritt utförande eller alternativa gummi kvaliteter, kontakta våra tekniker.


VIB HD HÖG ABSORBERANDE SHOCKISOLATOR

901D MIL-SG STANA

BESKRIVNING En serie hög absorberande shock isolatorer som är speciellt framtagen för marina aplikationer. Isolatorn tillverkas i en speciellt framtagen NBR gummikvalitet, andra gummikvaliteter finns på specialbeställning.

EGENSKAPER Dessa isolatorer ger en mycket hög shockisolation och vibrationsisolering, dom klarar även höga kontinuerliga shockbelastningar upp till 12g med full last.

VIB HD uppfyller de senaste US marine och Europeisk standard för shockisolering ombord på fartyg. Metalldelar är korrosionsskyddade för att möta saltspray testvärdena enligt standards. Typ 2 och 3: dessa isolatorer är utrustade med ett M20 hål för förspänning. Extra dämpsystem kan beställas för E1N-4066. Isolatorerna kan levereras viktanpassade, kontakta våra tekniker.

MARINISOLATORER

Isolatorerna finns i 23 olika utföranden med kapacitet från 15 kg upp till 7000 kg per isolator.

111


VIB HD DIMENSIONER

(TYP1)

Typ 1 ØB F 4 hål Ø K

H/h

I

J

h belastad

C

A

E

I J

KARAKTERISTIK

(TYP 1)

A

ØB mm

C gäng djup mm

H O-belast mm

h belast mm

E mm

F mm

I mm

J mm

ØK skruv hål mm

E1N-3628-52 E1N-3628-51 E1N-3454-54 E1N-3454-53 E1N-3454-52 E1N-3454-51 E1N-3454-56

M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10

37 37 37 37 37 37 37

20 20 20 20 20 20 20

100 100 100 100 100 100 100

89 89 89 89 89 89 89

5 5 5 5 5 5 5

27 27 27 27 27 27 27

114 114 114 114 114 114 114

150 150 150 150 150 150 150

9 9 9 9 9 9 9

85 to 196 115 to 265 160 to 370 213 to 490 280 to 645

E1N-3455-54 E1N-3455-53 E1N-3455-52 E1N-3455-51 E1N-3455-56

M20 M20 M20 M20 M20

54 54 54 54 54

40 40 40 40 40

126 126 126 126 126

115 115 115 115 115

10 10 10 10 10

41 41 41 41 41

140 140 140 140 140

165 165 165 165 165

13 13 13 13 13

250 to 575 313 to 720 400 to 920 540 to 1212 725 to 1670

E1N-3456-54 E1N-3456-53 E1N-3456-52 E1N-3456-51 E1N-3456-55

M24 M24 M24 M24 M24

116 116 116 116 116

48 48 48 48 48

154 154 154 154 154

141 141 141 141 141

15 15 15 15 15

41 41 41 41 41

210 210 210 210 210

250 250 250 250 250

18 18 18 18 18 1 kg 1daN

Last daN

Artikel

15 to 35 23 to 52 30 to 69 43 to 98 55 to 126 65 to 150 83 to 190

LIMO

• Vertikal last: från 15 kg till 1670 kg per isolator. • Axiell och radiell egenfrekvens: 4 till 8 Hz, se tabell. • Max axiell nedfjädring: 45 mm (kan utökas till 63 mm med mällanlägg). • Maximum radiell rörelse: 45 mm. • Max shock belastning med max last: 10 g. • Arbetstemperatur: - 30°C till + 80°C.

112


MONTAGEBRICKA (TILLVAL) Bottenplatta

(TYP 1) Topp plåt

L

Es

ØP

Ø Ap ØB

I

J

4 hål Ø K

Bottenplatta

E1N-3628-XX E1N-3454-XX E1N-3455-XX E1N-3456-XX

63 63 67 69

Topp plåt

Es mm

ØP mm

J mm

I mm

ØK mm

ØB mm

Ø Ap mm

L mm

8 8 5 5

88 88 105 130

150 150 165 250

114 114 140 210

9 9 13 18

37 37 54 116

11 11 22 26

10 10 10 10

Installation utan plåtar

Installation med plåtar

MARINISOLATORER

För artikel

Max axiell nedfjädring mm

113


VIB HD DIMENSIONER I MM

(TYP 2 & 3)

TYP 2

TYP 3

Ø204.6

352

217

237

73.5

27 gängad

37

190 Ð 2.5

90

20

M20 x 2.5

12 Hål M12 on Ø240

4 x M20

Ø296 262 115 6 x M20

57.5 °

90

352

57.5

115

115

A A

4 hål M20 x 2.5 30 gänga

115 115

LIMO

KARAKTERISTIK

114

(TYP 2 & 3)

Höjd max last mm

Last daN

Artikel

Typ

850 to 1955 1050 to 2415 1250 to 2875 1600 to 3680

E1N-4001-54 E1N-4001-52 E1N-4001-53 E1N-4001-51

2

177

2

3000 to 5000 4200 to 7000

E1N-4066-52 E1N-4066-51

3

220

2

• Vertikal last: från 850 kg till 7000 kg per isolator. • Axiell och radiell egenfrekvens: 4 till 7 Hz, se tabell. • Max rörelse vid shock: 56 till 60 mm beroende på riktning. • Maximum radiell rörelse: 45 mm. • Max shock belastning med max last: 10 g. • Arbetstemperatur: - 30°C till + 80°C.. För 4001, kan rörelsevägen ökas till 63 mm med mälanlägg.


VIB HD MOTAGE Dessa isolatorer är konstruerade för axiell vertikal. Dom skall monteras på ett horizontalt och plant underlag, lasten måste nyttja hela ytan på isolatorns topp. Montageskruvana som används skall vara av högklassig kvalitet. Före en väl fungerande uppställning skall lasten vara jämnt plaserad/distrubuerad över antalet iolatorer. Vid installationer av höga laster typ skåp etc, bör man anvnda så kallade stabilistorer för att stabilisera den höga lasten. VIB HD r inte konstruerae för att bära en kontinuerlig last i drag eller skjuv. Var noga med att samtliga kopplingar, sladdar, rör etc, har en flexibillitet för att lasten skall kunna få en fri rörelse vid shockpåverkan Vi rekomenderar er att utnyttja våra kostnadsfria tekniker för att diskutera er installation innan ni beställer isolatorer.

MARINISOLATORER

Montage

115


GB530 901D MIL-SG A N A T S

(1) Egenfrekvens: 5 Hz

BESKRIVNING GB530, Gummi metall isolator avsedd för shock och vibrations isolering. Finns att få i omagnetiskt utförande. Egenskaper: • • • •

Stor nedfjädring vid shock. Åldringsbeständig. Eenfrekvens (5 Hz axiell). Låg förstärkning i resonance.

APPLIKATION Den här isolatorn är avsedd för elektronik, radae och vapensystem på fartyg som kräver bra shock och vibrationsisolering. Uppfyller mil standard 901D.

DIMENSIONER Dimensioner i mm

140 4 holes Ø 13

Ø 151

25

200

120

M20 (or adapted M12)

140

Ø 101

38

Rostfri säkerhetsband, på begäran.

38

200

LIMO

KARAKTERISTIK

116

PAULSTRA Artikel

Barry Controls Artikel *

Last daN

530901 21 00 530901 21 10 530901 21 20 530901 21 30 530901 21 40

GB530-NR1 GB530-NR2 GB530-NR3 GB530-NR4 GB530-NR5

7.5 - 75 15 - 150 25 - 250 40 - 400 60 - 600 1 kg 1daN

* Barry Controls Artikel anges som ref.

Temperature område: - 30°C till + 70°C. Vikt: 3-4 kg.


Andra isolatorer som används marint GUMMI ISOLATORER

PAULSTRA

VIBRACHOC

Stabiflex

Motorfäste

Ardamp ®

E1E Series

Traxiflex ®

S.L.F. ® Mounting

“Sandwich”

BARRY CONTROLS

22000

Cupmount

VIBRACHOC range

Metall stållulls kuddar

V1H751 - V1H752

V1H-6000 - V1H-6100

Vajerisolatoer

V1N303 - V1N 304 V1N 305 - V1N 306 V1N 308

MARINISOLATORER

METALL ISOLATOER

117


118

LIMO


GUMMIBUSSNINGAR BESKRIVNING En flexibel bussning består av en yttre och en inre stålhyllsa, hyllsorna är sammanvulkade med ett gummimaterial mellan hylsorna som har i uppgift att flexa och på de viset eliminera vibrationer, stötar och vinkelavvikelser. Gummibussningar används mer och mer inom industrin då dom reducerar slitage och oljud. Bussningarna kan ha många olika utföranden för att ge olika typer av egenskaper som krävs för olika applikationer. Följande sidor visar olika typer av bussningar som vi har i vårt standard sortiment.

För Ljud- och vibrationsisolering samt slitagereduktion

119


GUMMIBUSSNINGAR SIMPLE BUSHES

FLEXIBLOC (fig. 1) - Helvulkad Detta är en typ där gummielementet mellan yttre och inre hylsa är helvulkad. Vid radiell, axiell alternativt vridning deformeras gummit vilket gör infästningen flexibel.

SILENTBLOC (fig. 2) - Förkomprimerat gummielement Detta är en typ där gummielementet mellan yttre och inre hylsa är monterat under press. Vid radiell, axiell alternativt vridning deformeras gummit vilket gör infästningen flexibel. Vid en vid ett visst vridmoment kommer gummielementet at börja rotera mellan hylsorna.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

BUSSNING MED FLÄNS Den här typen av bussning bygger på att ena hylselementet har en fläns

force

a

k1 k1

k2

k2

k1

= k2

a

displacement

LIMO

Styvheten mellan k1 och k2 är likvärdig om rörelsen ej överstigera,k1 kommer bli högre än k2 om rörelsen är större än a.

120


LAMINERAD BUSSNING

Den här bussningen har ett invulkat rör mällan yttre och inre hylsa för att ge en styvare radiell belastningskurva.

VOID BUSSNING

En void bussning är konstruerad för att ha olika radiella styvheter beroende på hålrummets placering och storlek.

FLUIDBLOC Den här typen av bussning är konstruerad för att ge ett minimum i friktion "vridmoment". Gummielementet är vulkat endast på den ena hylsan och pressas in i den andra hylsan. Mellan gummit och den yttre hylsan appliceras smörjmedel för att minimera friktionen.

GUMMIBUSSNINGAR

PIVOT BUSSNING

121


SFÄRISK BUSSNING

SPHERIFLEX: Konstruktionen av den här bussningen ger hög belastbarhet radiellt och axiellt med en likvärdig styvhet i stora vinkelavvikelser.

ANDRA BUSSNINGAR

“FÖRPRESSADE BUSSNINGAR” Den här typen av bussning klarar större belastningar trots sin lilla storlek.

KONISK BUSSNING:

LIMO

Bussningen bygger på två separata enheter vilka klarar axiella krafter till små yttre mått.

122


BUSSNING

FLEXIBLOC® OCH SILENTBLOC®

Sammantryckning under axiell last

Radiell kraft

Torsional vinkel

L

D

d

Vinkelavvikelse Axiell kraft

Sammantryckning under Radiell last

l

FLEXIBLOC - Helvulkad: Gummielementet är vulkat mällan hylsorna. Artikel 560 ***, 561 ***

SILENTBLOC - Pressmonterad: Gummielementet sitter med presspassning mällan hylsorna. Artikel 861***, 862***, 864***

BL: Bussning med längd stopp.

d mm

D mm

L mm

l mm

6

16 16 16 20 16 16 16 16 20 20 32 21 22

14 14 24 22 17 24 25 28 17 19 23.2 21 17

12 12 20 16 15 20 22 25 15 15 18 17 15

8

9 10

Standard artikel i fetstil.

Typ

BL

TORSION

Axiell

Vinkel av

Kraft daN

Sammant mm

Max vinkel

Kraft daN

Sammant mm

Max vinkel

10 10 20 25 30 50 55 65 15 20 30 40 40

0.1 0.07 0.05 0.4 0.1 0.1 0.03 0.03 0.1 0.1 0.5 0.2 0.3

25° 30° 30° 30° 15° 10° 20° 20° 30° 30° 35° 30° 25°

10 5 15 20 15 15 35 45 10 10 20 15 15

0.6 0.3 0.4 2.2 1.3 1 0.2 0.2 0.3 0.3 1.5 0.8 0.8

5° 7° 3° 6° 3° 1° 1° 1° 7° 7° 6° 5° 6°

Artikel

561101 861601 861602 561239 561102 561104 861104 861103 861603 861783 561418 561258 561205 1 kg . 1 daN

GUMMIBUSSNINGAR

Radiell

123


Radiell d mm

LIMO

10

D mm

22 22 22 22 22 22 24 24 27 28 28 28 19.85 11.3 25 12 25 25 25 25 25 26 26 28 28 28 30 30 30 30 32 53 12.04 41.27 27 14 27 27 27 27 27 27 27 28 28 29 30 30 30 30 30 30 30 32 32 32 32 32 14.3 30.2 28.1 16 30 32 32 32

L mm

l mm

19 23 24 30 33 34 22 24 22 26 27 32 30.2 23 28 34 38 44 54 24 34 28 38 49 30 30 30 42 40 46.5 76.03 25 28 28 33 45 49 54 58 44 54 44 28 28 30 30 30 42 42 33 46 48 54 70 69.8 34 30 26 28 28

15 20 18 25 30 30 18 18 17 20 20 26 25.4 20 25 30 35 35 50 20 32 25 32 45 24 24 24 36 24 34 52 17 25 25 25 40 45 50 50 40 50 32 25 25 25 25 25 38 38 30 38 40 46 65 63.5 25 25 20 22 25

Standard artikel i fetstil.

124

Typ

BL BL BL BL

BL

BL BL BL

BL BL

BL

BL

BL BL BL

TORSION

Axiell

Vinkel av

Kraft daN

Sammant mm

Max vinkel

Kraft daN

Sammant mm

Max vinkel

40 55 90 100 110 55 50 70 65 80 80 110 45 55 100 120 145 145 550 35 80 50 120 130 110 110 70 210 190 140 100 60 120 90 150 120 250 280 350 250 250 120 120 50 80 120 50 150 100 130 170 250 190 300 370 30 200 70 120 140

0.3 0.03 0.2 0.2 0.03 0.1 0.4 1.3 0.5 0.6 0.5 0.4 0.05 0.04 0.2 0.2 0.04 0.04 0.3 0.06 0.07 0.07 0.25 0.2 0.5 0.5 0.1 0.55 0.55 1.5 1 0.2 0.2 0.04 0.15 0.2 0.04 0.04 0.1 0.1 0.1 0.2 0.7 0.08 0.2 0.3 0.08 0.2 0.08 0.4 0.3 0.1 0.08 0.2 0.1 0.05 0.2 0.05 0.2 0.2

25° 20° 20° 20° 20° 30° 25° 30° 30° 30° 20° 30° 10° 20° 20° 20° 20° 20° 15° 30° 30° 30° 20° 30° 35° 25° 5° 30° 20° 50° 40° 20° 20° 20° 20° 25° 20° 20° 20° 15° 15° 20° 30° 30° 25° 25° 30° 30° 30° 25° 25° 15° 25° 30° 20° 20° 5° 20° 20° 20°

15 35

0.8 0.4 0.4 1.5 0.6 0.3 0.2 0.8 1.5 1.5 1 0.8 0.3 0.2 1 0.8 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 1.5 1.6 1.5 1.5 0.6 1.1 1 2 2 1.1 1.8 0.4 1 1.5 0.7 0.5 1 0.7 0.7 2.5 1.1 0.4 1.2 1.2 0.4 1.9 0.4 2 2 0.5 0.6 1.1 0.9 0.4 0.5 0.3 2 1.6

6° 1° 2° 3° 1° 3° 5° 3° 3° 3° 5° 2° 2° 3° 4° 3° 1° 1° 1° 7° 3° 7° 3° 4° 6° 3° 4° 2° 2° 6° 4° 3° 4° 3° 3° 2° 1° 1° 1° 1° 1° 2° 5° 7° 5° 5° 7° 3° 3° 4° 2° 2° 2° 1° 1° 1° 1° 2° 5° 5°

15 40 70 35 25 25 25 25 30 40 35 25 40 50 95 95 45 20 50 25 60 60 40 40 25 35 30 50 50 30 50 45 40 80 165 185 80 80 70 50 45 25 50 55 25 70 65 60 80 100 125 200 190 15 35 35 50 50

Artikel

561206 861112 561112 561207 861114 861607 561209 561445 561613 561150 561424 561518 561103 861118 561212 561213 864105 861197 561250 861611 861613 861614 561446 561224 561302 561341 864801 561395 560034 561122 561677 561120 561227 861128 561747 561269 861132 864109 561748 561458 561617 561594 561303 861618 561377 561304 861619 561305 861620 561307 561492 561340 864403 561309 861251 861834 561348 861136 561313 561312 1 kg . 1 daN


d mm

D mm

L mm

l mm

16

32 32 32 32 32 32 36 36 40 40 40 40 52 52 34 34 34 34 34 34 36 42 70 38 38 38 38 38 38 38 40 42 42 44 45.15 48 50 52 40 40 42 42 42 44 48 48 48 58 44 48 48 48 48 48 52 66 66 66 50 52 52

32 54 54 59 66 76 38 43 40 40 50 54 34 48 33 33 36 54 66 71 46 38 58 42 59 59 76 76 81 90 45 42 42 45 42 46 50 66 45 86 50 55 96 58 44 58 93 58 66 36 55 66 66 118 108 66 66 76 128 66 66

28 50 50 55 60 70 35 35 32 32 32 50 30 40 30 30 32 50 60 65 40 35 45 38 55 55 70 70 75 84 38 38 38 38 38 33 40 60 40 80 45 50 90 48 40 50 85 48 60 34 50 60 60 110 100 56 56 70 120 60 60

18

20

22 24

26 28

30 32

Standard artikel i fetstil.

Typ

BL

BL

BL

BL

BL

Kraft daN 130 330 330 400 450 500 90 90 200 95 135 250 70 90 120 150 160 600 490 540 220 100 225 230 300 410 400 630 700 600 70 300 165 210 300 65 155 300 250 850 340 400 1100 125 160 350 560 215 500 315 420 400 540 1500 800 500 350 850 1900 600 600

Sammant mm 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.8 0.6 0.6 0.5 1 1 0.1 0.05 0.05 0.3 0.05 0.05 0.04 0.1 2.5 0.2 0.15 0.04 0.2 0.04 0.04 0.1 0.15 0.3 0.08 0.5 0.8 0.2 0.5 1 0.05 0.06 0.06 0.05 0.02 0.08 0.3 0.3 0.15 1 0.2 0.05 0.05 0.15 0.06 0.07 0.1 1.5 1 1 0.07 0.15 0.06

TORSION Max vinkel 20° 20° 20° 20° 20° 20° 30° 30° 30° 5° 5° 35° 40° 40° 20° 20° 20° 12° 20° 20° 20° 30° 50° 25° 20° 20° 15° 20° 20° 15° 25° 25° 20° 25° 25° 5° 5° 25° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 30° 5° 15° 20° 20° 20° 20° 20° 30° 40° 5° 30° 20° 10° 20°

Axiell Kraft daN 65 220 220 260 300 180 45 45 45 120 30 50 60 75 80 100 320 360 145 50 100 75 50 270 200 420 465 200 35 90 80 90 60 25 150 130 560 170 200 730 60 110 120 370 160 160 210 190 270 900 500 140 100 320 1000 260 300

Vinkel av

Sammant mm

Max vinkel

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.5 0.5 0.5 1.5 3 3.5 4 1.1 0.4 0.4 1 1.5 1.5 0.4 0.5 4 1 1 1.5 1 1.5 1.5 1 0.6 1.5 0.5 3 1.6 0.7 3 0.4 1.5 0.4 0.4 1 0.8 1.5 2 0.7 1 0.5 0.5 1.1 0.5 2 0.7 3.5 3 3 2.5 2.2 0.3

3° 1° 1° 1° 1° 1° 7° 7° 2° 4° 4° 3° 7° 7° 4° 3° 3° 1° 1° 1° 1° 7° 5° 3° 2° 1° 1° 1° 1° 1° 2° 4° 3° 4° 2° 4° 4° 5° 3° 1° 3° 3° 1° 3° 2° 2° 3° 4° 1° 3° 3° 2° 3° 1° 3° 7° 4° 6° 1° 1° 3°

Artikel

861141 861143 864108 861145 861146 561358 861624 861756 561401 861810 861931 561402 561511 561520 561328 861151 861152 561455 861153 861154 861156 861627 561543 561384 561335 861160 561337 861162 861163 561382 861830 561404 861165 561440 561451 861934 861817 561521 861166 861167 861169 861170 861171 861831 561411 561400 861634 861818 561454 861173 861174 561409 861175 861177 861637 561601 861819 561660 861178 561503 861180

GUMMIBUSSNINGAR

Radiell

1 kg . 1 daN

125


BUSSNING Radiell d mm

D mm

56 56 70 50 34 58 36 60 64 38 64 66 78 42 78 78 78 78 80 44.45 76.2 80 46 86 80 50 93 56 93 58 95 105 60 110 140 105 62 105 68 120 70 120 120 80 140 140 140 140 90 145 170 110 175 160 120 160 125 160 138 192 150 185 185 210 170 230 190 260 210 32

L mm

55 50 116 108 76 70 45 39.5 130 120 60 55 76 70 135 125 60 55 66 60 86 80 86 80 140 130 140 130 85 79 63 60 86 80 110 100 83 79 250 170 132 117 90 83 87 90 182 170 182 170 120 110 120 110 120 115 182 170 120 110 98 98 98 98 98 98 182 170 170 145 105 105 205 190 190 170 190 170 185 184 130 124 210 209 240 239 270 269 270 258 300 290

LIMO

Standard artikel i fetstil.

126

l mm

Typ

SP

Kraft daN 310 1000 1100 200 1900 400 900 2400 450 680 1000 1270 2000 2800 1400 700 1500 1400 1500 2600 2000 1600 2000 4000 5400 2500 2500 3000 4500 3000 3000 3000 2300 5400 5500 1500 7500 6000 4000 4300 5500 5500 6500 8000 8500 10500

Sammant mm 0.08 0.10 1.10 0.20 0.08 0.15 0.07 0.10 0.10 0.07 0.50 0.08 0.60 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.20 0.60 0.20 0.30 0.20 0.20 0.30 0.20 0.20 0.30 0.20 0.20 0.60 0.30 0.20 0.10 0.25 2.30 0.15 0.10 0.10 0.10 1 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

TORSION Max vinkel 30° 30° 25° 6° 20° 30° 20° 20° 30° 30° 10° 20° 20° 20° 15° 30° 15° 20° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 10° 8° 10° 15° 15° 10° 12° 12° 12° 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10°

Axiell

Vinkel av

Artikel

Static Sammant Max Kraft mm vinkel daN 150 650 190 100 1000 200 450 1300 220 340 200 630 400 1500 100 700 150 1400 200 200 400 360 250 250 300 450 300 1800 540 550 750 600 400 430 550 650 800 850 1000

0.7 0.7 2.3 2.5 1 0.7 0.5 1.5 0.7 1 1.6 0.8 2 2 0.2 1.5 0.7 2 1.2 1.2 0.8 2 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 2 0.8 0.8 0.9 0.7 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4

7° 3° 2° 1° 1° 7° 3° 1° 7° 7° 1° 3° 1° 1° 3° 3° 3° 1° 1° 0,3° 2° 3° 2° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 2° 2° 1° 1° 1° 5° 1° 1° 1° 1° 3° 1° 1° 1° 1° 1°

861638 861639 561703 561141 861182 861640 861183 861184 861642 862601 561701 862101 561702 862102 862111 862140 862137 862422 862614 561901 862444 862646 862435 862510 862512 862421 561657 862434 862480 561658 561009 561043 862481 862414 862627 561956 862513 561928 561938 561913 862810 561916 561925 561184 561003 561989 1 kg=1 daN


KOPPLINGAR FLEXIBLA KOPPLINGAR GENERELLT Överförande av rotationsrörelser med en flexibel koppling: •

Absorberar och utjämnar ojämnt vridmoment.

Dämpar ryckkrafter.

Tillåter vinkelavvikelser

Minskar överfört ljud och vibrationer

Möjliggör enklare, lättare och billigare installation.

Gummikoppling är ett måste då maskinen eller motorn är installerad vibrationsisolatorer. Gummikopplingar arbetar helt utan "glapp" eller spel vilket kraftigt reduserar ljudnivån.

Gummikopplingar för effektivare installationer Vinkelavvikelser • Ljudreduktion • Minskad friktion

127


FLEXIBLA KOPPLINGAR STYRANDE PARAMETRAR Proceduren att välja en flexibel koppling:

Kraft som skall överföras

Regelbundenheten i vridmoment

Nominellt vridmoment

Max rpm

Säkerets mariginal

Minsta nominella vridmoment för kopplingen

Vinkelavvikelse

Val av koppling

Styrande dimensioner (utrymme, axel etc)

Externa faktorer, miljö arbetstemperatur etc.

Val av koppling

LIMO

FÖR ATT KUNNA VÄLJA KOPPLING MÅSTE FÖLJANDE PARAMETRAR FINNAS:

128

• Vridmoment som skall överföras • Säkerhetsmariginal • Styvhet - Vinkelavvikelse. • Styrande dimensioner - axlar- utrymme. • Externa faktorer så som arbetstemperatur, miljö, förekommer oljor etc.


BERÄKNING AV VRIDMOMENT Nominellt vridmoment som skall överföras är tillsamans med axeldimensioner den mest avgörande parametern vid val av kopplingens storlek. Nominellt vridmoment är en funktion av kraften och rotationshastigheten. 7160 x P (hk) T (N.m) = _______________ N (rpm)

9735 x P (Kw) T (N.m) = _______________ N (rpm) Nominell kraft att överföras är maskinens motorkraft i (Kw) eller hästkrafter (hk). PAULSTRA's kopplingar finns i standard som klarar 1 Kw till mer än 2,000 Kw. Rotationshastighet utrycks i (rpm) varv per minut, maskinens maxiamala varvtal får inte överstiga max varvtal hos kopplingen. PAULSTRA har kopplingar som kalar över 10 000 rpm, vilket är mer än vad elektriska standard motorer varvar. Förutom kopplingens flexibellitet finns det kopplingar som har mer eller midre inre dämpning vilket utjämnar ryck och vibrationer på olika vis. Krafter och rörelser som dämpas omvandlas till värme vilket gör att gummielemntet upphettas. För att unvika att gummielementet överhettas är det viktigt att installationen är gjord med minsta möjliga vinkleavvikelse, specielt vid höga varvtal.

SÄKERHETSMARIGINAL Följande parametrar skall beaktas när nominellt vridmoment för kopplingen väljs. Regelbundenheten av vridmomentet. (K1), Start stopp (K2), Arbetstimmar per dag (K3).

K med största värde av K1, K2, K3, styr säkerhetsmariginalen.

Kopplingens nominella vridmoment = Nom vridmoment multipliceras med säkerhetsfaktorn. Använd inte n större säkerhetsfator än nädvändigt då detta ger en för stor, dyr och styv koppling.

FLEXIBLA KOPPLINGAR

• • •

129


FLEXIBLA KOPPLINGAR Styvhet - Vinkelavvikelse - Offsets Styvheten hos en flexibel kopling anges i 4 olika egenskaper/styvheter och varierar beroende på kopplingstyp och storlek. Vridstyvhet

Radiell styvhet

Axiell styvhet

Vinkels styvhet

X

Θ Y

Fy

Fx

Fx

α

Fy

Vridmoment Tθ Kθ = ________________ = ___ Vridningsvinkel Θ i m.kN/radian

Radiell kraft Fy Ky = ________________ = ___ Radiell Y förskjutning i m.kN/radian

Axiell kraft Fx Kx = ________________ = ___ Axiell förskjutning X i daN/mm

Vinkelkraft Tα Kα = ________________ = ___ Vinkelavvikelse α i m.KN/radian

Man kan tycka att en mjuk kopling vore det besta då den sväljer större felaktigheter så som vinkelavvikelser och axiella förskjutningar, men man skall då ha i åtanke att kraftöverföringen inte är lika "exakt" hos en mjuk koppling som hos en styv eller fast koppling varför det är viktigt att hita en lämplig medelväg.

STYRANDE DIMENSIONER Vi val av kopplinga ha då i åtanke:

• kopplingens fysiska storlek med axeltappar och dimension • tillgängligt utrymme för kopplingen och utrymme som krävs för service. • Externa faktorer som temperatur och miljö Standard kopplingar har ett gummielement i NBR gummi som har bra dynamiska egenskaper:

• lämpligt för de flesta maskininstallationer, • påverkas inte av syror, oljor eller pretroliumprodukter, • arbetstemperaturer upp till 70°C. Vid konstant högre arbetstemperaturer kommer livslängden på en standardkoppling drastiskt försämras. De flesta av PAULSTRA Gummi KOPPLINGAR kan special bestälas i olika gummimaterial för specifika krav och

LIMO

egenskaper, kontakta våra tekniker för att diskutera möjligheterna.

130


KOPPLINGAR VAL AV KOPPLING BERÄKNA VRIDMOMENT SOM SKALL ÖVERFÖRAS Nominell kraft att överföras hk/Kw

800 1,000 600

Bra linade maskiner Konstanta varvtal/krafter Ex: el-motor , roterande pump SÄKERHETSFAKTOR 1

500 400 500

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,500

100

100 60

60

MPP

40

30 25

30 20

5 4

5

600

800 1,000

400 1,500

300 250 200 150 100 80

2,000 2,500 3,000

4,000 5,000 6,000

MINIFLEX

15 8,000

10

5 4

10,000

3 2.5 2.0 1.2

4

3 0

Exempel: För att beräkna vridmomentet, dra en rak linje mellan kraften och rotationshastigehetn, läs där efter av vridmomentet på mitenskalan. Ex.: 25 Kw vid 800 rpm → 300 N.m. Där efter drar man en horisontell linje och läser av de kopplingar som kan användas, ha i åtanken säkerhetsfaktorn. Gå till sida 140-141 för att välja koppling.

FLEXIBLA KOPPLINGAR

6

6

500

MINIFLEX

7

7

400

30 25 20

15

15

10 9 8

1,000 800 600 500

60 50 40

25

10 9 8

JUBOFLEX

50

STRAFLEX

80

300

JUBOFLEX

150

150

20

200

AXOFLEX

AXOFLEX

200

40

150

10,000 8,000

250

50

80 90 100

250

300 250

80

Dåligt linade maskiner Variabla varvtal/vridmoment Ex: Förbräningsmotorer, maskiner i obalans SÄKERHETSFAKTOR 2

15,000

300

200

60,000 50,000 40,000

60 70

30,000 25,000 20,000

600

400

100,000 80,000

Rotations hastighet rpm

TORSOFLEX

800

Nominellt vridmoment att överföra N.m

131


FLEXIBLA KOPPLINGAR SÄKERHETSFAKTOR Kofficient K1 = Driftkälla

Drivande maskin Kolv motor Elmotor 4 till 6 1 till 3 turbin cylin. cylin. 1

1.2

1.2

1.4

1.4

Driven maskin

1.7

➋ 1.7

o-regelbunden drift låg massa

2

o-regelbunden drift medium massa

➍ 1.7

2

o-regelbunden drift medium massa små ryck

2.4

➎ 2

2.4

o-regelbunden drift stor massa stora ryck

2.8

➏ 2.4

2.8

• Centrifugal fläkt • Små generatorer • Centrifugal pump

Jämn/konstant drift

➌ 1.4

Exampel på driven maskin/utrustning

o-regelbunden drift mycket stor massa mycket stora ryck

3.3

• Transportband • verktygsmaskiner • Lyft • Små textilmaskiner • Förpackningsmaskiner • Hydarul aggeregat • Pumpar • Fläktar • • Omrörare tjocka vetskor • Skruvkompressrer • Transportrullar • Träbearbetningsmaskiner • Tryckpress • Stansar • Centrifugal godspumpar

• Cement blandare • Slungbläster • • Kolvkompressor med svängjul • Kedjetransportörer • Kran • minder kvarnar • Kolvpump med svängjul • Winch • Trumlings trummor • Kross • Calender (gummi, textil......) • Kolvkompressor med liten svängjuls massa • Wood shredder • Grävmaskiner • Vibrationsmatare

• Kolvkompressor utan svängjul • Stora krossar • Kolv pump utan svängjul • Stora tunga kvarnar • Tegel press

Koffisient K2 = Start Stopp

Styrs av maskintyp Se tabell K1

Antalet starter per timma 1

10

30

60

120

1

1.2

1.3

1.5

1.6

➋ ➌

1

1.1

1.2

1.3

1.4

➍ ➎ ➏

1

1.05

1.1

1.2

1.2

LIMO

Kofficient K3 = Arbetstimmar per dygn

132

Arbetstimmar per dygn Kofficient K3

0-2

2-8

8 - 16

16 - 24

0.9

1

1.1

1.2


NOMINELLT VRIDMOMENT FÖR KOPPLINGEN Nominellt vridmoment för kopplingen = Nominellt vridmoment som skall överförs * säkerhetsfaktorn. Säkerhetsfaktorn är, summan av de tre faktorerna K1, K2 och K3. Börja med att välja en eller två kopplinga som kan passa för applikationen, gå där efter in i tabellen/data bladen för varje koppling för att kontrollera följande:

• Axeldimension. • Inbyggnads dimension. • Kontrollera vrid, vinkelstyvheterna etc. • Andra styrande installationsparametrar. EXEMPEL EL-MOTOR TILL PUMP Drivande maskin: El-motor 160 M Effekt: 15 Kw Hastighet: 3000 rpm Utgående axel Ø: 42 mm - längd: 110 mm

Driven maskin: Vattenpump C2 Axeltapp Ø: 32 mm - lengd: 80 mm 30 starter/timma 8 timmars drift per dygn

Vridmoment att överföra: Tabelen visar 50 N.m. Säkerhetsmariginal: K1=1 K2 = 1.3 K3=1 K=K1 x K2 x K3 = 1.3. Nominellt vridmoment för kopplingen: NT = 50 N.m x 1.3 = 65 N.m. För maskiner som har en regelbunden drift och som är väl linad och stabill infästning rekomenderas en relativt styv koppling. Vi har därför valt följande alternativa kopplingar för den här applikationen. CARDAFLEX 80 N.m PAULSTRA MPP 80 N.m STRAFLEX 100 N.m Alla dessa KOPPLINGAR klarar varvtal upp till 3,000 rpm.

I det här fallet väljer vi en PAULSTRA MPP 80 N.m koppling vilken är den enda som klarar 42mm axel.

Drivande maskin: 200 L el-motor Effekt: 30 kW Hastighet: 1,500 rpm Utgående axel Ø: 55 mm - längd: 110 mm

Driven maskin: 2 cylindrig kompressor med svängjul Axeltapp Ø: 60 mm - lengd: 110 mm Midre än 1 start per timma 8 timmars drift per dygn

Vridmoment att överföra: Tabellen visar 190 N.m. Säkerhets mariginal: K1=1.7 K2=1 K3=1 K=1.7. Nominellt vridmoment för koppling: NT = 190 x 1.7 = 320 N.m. Kopplingen bör ha hög radiell flexibilliet för att klara vibrationerna från cylindrarnas "skakning".

JUBOFLEX 350 N.m väljs efter det att man kontrollerat att axeldimensionerna passar. Det här är några exempel på hur enkelt det kan vara att dimensionera en koppling för mindre komplexa installationer. Vid mera komplexa installationer rekomenderar vi att ni kontaktar våra tekniker.

FLEXIBLA KOPPLINGAR

EL-MOTOR - KOMPRESSOR

133


U R VA L K O P P L I N G A R Tabellen är avsedd att göra första enkla urvalet av koppling.

Tabellen visar även kopplingarnas olika styvehets egenskaper.

Vridning.

** ***

** *

Axiell

intryckt

intryckt

Vinkel

** MINIFLEX

Radiell

NT (N.m)

Artikel

*

*** ** *** ***

* * ** **

* * ** *

MPP

JUBOFLEX

STRAFLEX

AXOFLEX

Max Max Max Max Nom. Nom Nom Nom. Max axel Max axel Max axel Max axel Vrid Artikel vrid Artikel vrid Artikel vrid Ø Ø Ø Ø Artikel (rpm) (rpm) (rpm) (rpm) (N.m) (N.m) (N.m) (N.m) (mm) (mm) (mm) (mm)

Max Nom. Max axel vrid (rpm) Ø (N.m) (mm)

100,000 50,000 40,000 30,000

615418

20,000 635107

6000

2,000

3,200

2400

10,000 635106 5,000 4,000 3,000

635105

2,000

1,600

632320

1.200

2400

100

800

633055

650

3,000

633054

200

633051

380

200

3,000 60

4,000

55

100

LIMO

633053

134

633047 50 40 633044

60

4,000

55

40

4,000

55

30 20 633038

20

7,000 42

10 633039

10

9,000 28

2,5

10,000

633041

633052

14

80

30

700

2,400

7,000 42

3,600

2,500 100

615208

2,300

2,500 80

615206

1,300

3,000 80

3,500 700 615204

800

3,000 60

615203

600

3,000 60

2,800

100

632043

500

2,800

75

632031

350

3,000

632029 *632226

250

3,500

70 60

635302 *635306

632017 *632217

160

4,500

48

635301 *635305

632023 *632210

90

5,000

40

632027 *632205

40

6,000

30

80

75

500 400 300

632025

635303 *635307

400 4,500

50

200

5,000

42

100

5,500

32

50

6,000

30

635100

9,000 28

*separat hub

}24,000 1,400 200 170 }17,500 1,500 170 150 150 }12,000 1,500 120 1,800 120 7,500 1,800 120 } 5,000 2,000 100

615210

635304 *635308

1,000

2.5

615444 615414 615442 145 615412 615440 615410 615408 615212 110 615406

40,000 1,200 200


U R VA L K O P L I N G A R Mycket flexibel

***

Flexibel

Liten flexibillitet

**

*

Fast

Fรถr mera detaljerad informatin se separat datablad.

** *** *** ***

** * ** **

TETRAFLEX

CARDAFLEX

* TORSOFLEX Artikel

682140 682120

682100

682080

Nom vrid (N.m)

10,000 5,000

2,500

1,200

Max (rpm)

Artikel

Nom vrid (N.m)

Max (rpm)

Artikel

Nom vrid (N.m)

3,500

*** **

se Datablad

Intryckt

Max (rpm)

RADIAFLEX RTP* Artikel

Nom Vridm (N.m)

612616

104,000

612613 612612

72,000 60,000

612608

34,000

612606 612416

}17,500

Max (rpm)

3,000

1,500 1,500 2,000

2,500

3,000

612210 612406

2,800 2,500

2,500 1,500

2,000

3,500 612208

1,800

2,500

612206

1,100

3,000

4,000

630419 630802

1,000

4,200

Max (rpm)

Nom vrid (N.m)

5,000 4,000 3,000 2,000

4,000 630803

Nom Vridm (N.m)

Artikel

10,000

9,700

630470

CORDIFLEX

20,000

6,900 4,500 4,100

3,000 3,000

Axiell Vinkelav

50,000 40,000 30,000

612412

8,000 6,000

Radiell

100,000

612410 612408 612212

630421 630420

Vridning

**

3,000 3,200

* *

622407

622406

800

520

622407

622406

612204

630

3,000

612203

470

3,000

639066 43 639065 43 639066 42 639065 42 639066 41 639065 41 639066 40 639065 40

}

1,200

3,000

}

1,000

3,000

}

800

3,000

}

600

3,000

1,000

500 400 300

630408

250

6,000

630400

160

6,000

200 622405 622404

160 120

4.000 4.500

622403

80

5.500

100

622402

50

6.500

50 40

622401

30

7.000

30 20

10 2.5

FLEXIBLA KOPPLINGAR

**

135


MINIFLEX * * *

Vridstyvhet

* * *

Radiell styvhet

Intryckt

Axiell styvhet

* *

Vinklings styvhet

BESKRIVNING

• Gummi element: ① NBR gummi vulkad mot stål. ② V-formade metallklackar.

• Flänsar i aluminium eller gjutjärn. ③ Drive segment.

FUNKTION MINIFLEX har följande egenskaper:

• • •

Enkel att montera bara samantryckt. Liten och kompackt i cylindriskt utförande. Gummielementet är förspännt vid monteringen vilket ger en br styvhet redan innan koplingen belastas.

Fördelar:

• • •

Mycket passande för applikationer där det förekomer oregelbundna pikar. Mycket lång livslängd i och med det förspännda gummit. Klarar stora variatiner i lining av maskinen

Rekomendationer:

LIMO

136

Det får inte förekomma dragande krafter då detta kan orsaka att kopplingen delar sig.


DIMENSIONER Sektion YY’

Sektion XX’

J E

Y

X

C

A

Y’

D

X’

X

H B

Flänsar levereras oborrade.

ALUMINIUM FlänsS

CAST IRON FlänsS

Nom vridm N.m 2.5 10 20

Max vridm N.m 5 20 40

2.5 10 20 40 60

5 20 40 80 120

Max Max varv hole C rpm mm 10.000 14 9.000 19 7.000 28

A mm

B mm

D mm

E mm

Artikel

H mm

J mm

X mm

Vikt kg

45 58 80

41 61 88

28 36 48

14 20 30

633040 633010 633020

21 31 40

2 2 4

14 16 28

0.10 0.26 0.68

10.000 9.000 7.000 4.000 4.000

45 58 84 118 118

41 61 88 116 120

28 42 63 82 82

14 20 30 40 40

633041 633039 633038 633044 633047

21 31 40 51 55

2 2 4 6 10

14 16 28 38 38

0.25 0.6 1.8 4.5 4.5

14 28 42 55 55

Max vridmoment anges som konstant vridmoment.

KOMPONENTER

Koppling artikel

Gummi element artikel

St

Fläns artikel

St

Koppling artikel

Gummi element artikel

St

Fläns artikel

St

633010 633020 633038 633039

633510 633520 633520 633510

1 1 1 1

321521 321531 321534 321503

2 2 2 2

633040 633041 633044 633047

633501 633501 633540 633640

1 1 1 1

321511 321501 321535 321535

2 2 2 2

FLEXIBLA KOPPLINGAR

1 N.m ≠ 0.1 mkg

137


KAPACITET KRAFT

VINKELAVVIKELSE

Power Kw

Grader

20 5 Max vinkelavvikelse

4

10 8

3

6 2

4 1

2,000

0

4,000

6,000

8,000

rpm

03 8 33

44

33

30 20 10

04

Radiell avvikelse vid 1,500 rpm

30

40

-6

33

0.6

Nom vridm N.m

1

63

30

0.8

-6

63

1

RADIELL AVVIKELSE

03 9

-6

30 63

63

30

47

2

2.5 10 20 40 60

63

0.4

0.2

0.15 0.25 0.5 1 1

mm mm mm mm mm

Varv rpm

0.1 100

200

500

1,000

2,000

5,000

10,000

KARAKTERISTIK

LIMO

Nom Vibrat. Vridning vrid Koppling under NT Grader N.m N.m 2.5 10 20 40 60

1.2 5 10 20 30

1 N.m â&#x2030; 0.1 mkg

138

28 28 24 18 16

Styvhet Axiell daN/mm 0.3 1.5 1.25 2 4.5

Radiell daN/mm 2 5 7 8 12

Vridning m.KN/rad. 0.004 0.020 0.045 0.126 0.214

Vinkel m.KN/rad. 0.005 0.090 0.090 0.022 0.034 1 daN . 1 kg


MINIFLEX MONTAGE

Montaget av den här kopplingen är mycket enlekt då man endast skjuter i hop kopplingen. Beskrivning: Montera ena flänsen på drivkällan Montera den andra flänsen på den drivna maskinen. Skjutsamman motor och den drivna maskinen, lås positionerna av de båda. Kopplingen är färdig att tas i drift.

Exempel: el-motor/pump kopplingen är monterad på svänghjulet.

FLEXIBLA KOPPLINGAR

• • • •

139


MPP * *

Vridstyvhet

*

Radiell styvhet

Intryckt

Axiell styvhet

➂ ➀

*

Vinklings styvhet

BESKRIVNING

• •

Gummi element ➀: polyuretan i form av ett malteserkors. Fläns ➁: Gjutjärn ➂ Levereras oborrad (utom 633054 och 633055).

FUNKTION

MPP har följande fördelar:

• • • • •

Intryckt montage, Liten enkel cylidrisk koppling, Gummi elementet arbetar i kopression, Säker, Arbetstemperatur - 30°C till + 70°C .

• •

Kompakt, Enkel installation.

LIMO

Fördelar:

140

Rekomendationer:

Det får inte förekomma dragande krafter då detta kan orsaka att kopplingen delar sig.


DIMENSIONER Sektion XX’

Sektion YY’

Y

TYP 1

J E Y’ X

X

A

TYP 2

C

D

Y

X’ Y’ H B

MPP 3 MPP 8 MPP 20 MPP 38 MPP 65

1 1 1 2 2

30 80 200 380 650

90 240 600 1150 2000

9000 7000 4000 3000 3000

Hål storlek C mm min

max

-

28 42 55 60 75

20 20

A B D E mm mm mm mm 58 62 84 89 118 116 145 160 170 208

42 63 82 90 112

20 30 40 60 80

Artikel

H J X mm mm mm

633052 633053 633051 633054 633055

32 41 51 67 82

3 5 6 6 6

10 13 20 30 32

Vikt kg 0.6 1.8 4.5 9.4 18

1N.m ≠ 0.1 mkg

Max vridmoment anges som konstant vridmoment.

KOMPONENTER

Koppling Artikel

Gummi element Artikel

St

Fläns Artikel

St

633051

633551

1

321535

2

633052

633552

1

321503

2

633053

633553

1

321534

2

Koppling Artikel

Gummi element Artikel

St

Fläns Artikel

St

633054

633554

1

321464

2

633055

633555

1

321465

2

FLEXIBLA KOPPLINGAR

Nom Max Max Typ vridm vridm varv TCN-N.m N.m rpm

141


MPP KAPACITET KRAFT Effekt Kw 200

100

30

53

63

30

20

51

63

30

54

63

30

55

50

63

30

52

63

10

5

2

Varv rpm 1

100

200

500

1,000

2,000

5,000

10,000

LIMO

KARAKTERISTIK

Nom vridm N.m

Vibratory vridm N.m

Vridning under NT Grader

Radiell avvikelse* mm

Vinkel avvikelse* Grader

Axiell avvikelse mm

30 80 200 380 650

15 40 100 380 650

10° 10° 10° 10° 10°

0.2 0.4 0.9 1 1

1° 1° 1° 1° 1°

1.5 2.5 3 3 4

* vid varvtal 3,000 rpm.

142


MONTAGE

Exempel: el-motor/pump kopplingen är monterad på svänghjulet..

GUID PAULSTRA MPP® / ST och ARD, 50 HZ synkroniserad 3-fas motor. Tabellen använder en säkerhetsmariginal av 1.3 .

Effekt Effekt 2 polig 4 polig n . 3000 rpm Koppling n . 1500 rpm Kw

H.P.

Kw

Koppling

H.P.

Effekt 6 polig n . 1000 rpm Kw

Koppling

H.P.

Effet Axel dimensioner 8 polig DxE Koppling n . 750 rpm Kw

. 3000 rpm

H.P.

. 1500 rpm

56

0.09 0.12

0.12 0.16

MPP 3 MPP 3

0.06 0.09

0.08 0.12

MPP 3 MPP 3

0.06 0.09

0.08 0.12

MPP 3 MPP 3

9 x 20

63

0.18 0.25

0.25 0.34

MPP 3 MPP 3

0.12 0.18

0.16 0.25

MPP 3 MPP 3

0.12 0.18

0.16 0.25

MPP 3 MPP 3

11 x 23

71

0.37 0.55 0.55

0.5 0.75 0.75

MPP 3 MPP 3 MPP 3

0.25 0.37 0.37

0.34 0.5 0.5

MPP 3 MPP 3 MPP 3

80

0.75 1.1

1 1.5

MPP 3 MPP 3

0.55 0.75

0.75 1

MPP 3 MPP 3

0.37 0.55

0.5 0.75

MPP 3 MPP 3

90 S 90 L

1.5 2.2

2 3

MPP 3 MPP 3

1.1 1.5

1.5 2

MPP 3 MPP 3

0.75 1.1

1 1.5

MPP 3 MPP 3

3

4

MPP 3 MPP 3

2.2 3

3 4

MPP 3 MPP 3

1.5

112 M

4

5.5

MPP 3

4

5.5

MPP 3

2.2

3

MPP 3

1.5

2

MPP 3

132 S

5.5 7.5

7.5 10

MPP 8

5.5

7.5

MPP 8

3

4

MPP 8

2.2

3

MPP 8

5.5 7.5

MPP 8 MPP 8

3

4

MPP 8

4 5.5 7.5

5.5 7.5 10

MPP 8 MPP 20 MPP 20

100 L

132 M 160 M 160 L

11 15 18.5

15

MPP 20

7.5

10

MPP 20

15

20

MPP 20

11

15

MPP 20

MPP 20 MPP 20

15

20

MPP 20

11

15

MPP 20

18.5 22

25 30

MPP 38 MPP 38

15

20

MPP 38

25 30

MPP 38 MPP 38

MPP 20 MPP 20

30

40

MPP 38

50 61

MPP 38 MPP 38

200 L

MPP 3 MPP 3

11

25 30

40 50

1 1.5

4 5.5

18.5 22

30 37

24 x 50 0.75 1.1

MPP 8

MPP 20

30

MPP 3

10

MPP 8 MPP 8 MPP 8

22

2

19 x 40

7.5 15 20 25

180 M 180 L

14 x 30

28 x 60 28 x 60 38 x 80 38 x 80

42 x 110

48 x 110 55 x 110

225 S 225 M

45

61

MPP 38

37 45

30

40

MPP 38

18.5 22

56 x 110

60 x 140

250 M

55

75

MPP 38

55

75

MPP 65

37

50

MPP 65

30

40

MPP 65

60 x 140

65 x 140

280 S

75

100

MPP 65

75

100

MPP 65

45

61

MPP 65

37

50

MPP 65

65 x 140

75 x 140

FLEXIBLA KOPPLINGAR

Motor typ

143


JUBOFLEX * * * Vridstyvhet

* *

Radiell styvhet

* * * Axiell styvhet

* * * Vinklings styvhet

BESKRIVNING

Gummielement: ① Förspennt NBR gummi, ② Ingjutna metallgenomföringar, ③ Stålband, förspäner gummielementet (avlägsnas efter montage).

Fläns: ④ Stål (632320 gjutjärn).

FUNKTION

JUBOFLEX har följande egenskaper:

• •

Gummielementet kan btras utan att koppla isär maskinerna. Gummielementet är förspänt vilket gör att det sällan utsätts för drag vilket fölänger livslängden.

Fördelar:

• •

LIMO

144

Klarar höga vridmomentspikar och radial förskjutningar. Driftsäker, i och med förspänningen så är det lite risk att kopplingen kommer i självsvängning. Hanterar stora radiella avvikelser mellan maskinerna.

Rekomendationer:

Vid montaget är det viktigt att avlägsna kompressionsbandet runt gummielementet innan kopplingen tas i drift.


DIMENSIONER H H

A G

E

L

X

C D

E

K

C

D

L

E

M

JUBOFLEX Stål Fläns utom 632320

40 120 90 270 160 480 250 750 350 1050 500 1500 700 2100 1200 3600

JUBOFLEX Gjutjärns Fläns: ref. 632320

Max Hål storl A B D E C mm varv mm mm mm mm rpm min max 6000 30 5000 40 4500 48 3500 60 3000 70 2800 75 2400 80 2400 60 100

91 117 142 181 202 232 263 280

128 172 196 247 284 322 346 486

E

F B

M

B

Nom Max vridm vridm N.m N.m

A

J

J

F

G

X

Artikel (utan skydd)

42 47 632027 56 66 632023 68 70 632017 90 93 632029 105 109 632031 115 124 632043 122 133 632025 156 172 632320

F G H J K L M X* Vikt mm mm mm mm mm mm mm mm kg 28 65 50 32 85 60 46 100 80 51 132 93 54 150 96 62 170 108 68 190 116 78 210 222

8 10 12 14 18 20 20 20

87 113 135 172 196 225 246 -

11 50 14 70 17 75 21 98 21 115 23 130 24 139 52 204

23 35 40 63 68 75 82 110

2 3 5 12 18 25 32 57

1 N.m ≠ 0.1 mkg * Hålrum i gummielementet vid normalt vridmoment.

Max vridmoment anges som konstant vridmoment. För högre vridmoment se JUBOFLEX S.

OBS! Vid monategt är det viktigt att avlägsna kopressionsbandet runt gummielementet innan kopplingen tas i drift.

Koppling utan skydd Artikel

Gummi element Artikel

St

Fläns Artikel

St

Kompressionsband Artikel

632017 632023 632025 632027 632029 632031 632043 632320

632505 632503 632511 632502 632507 632508 632500 632520*

1 1 1 1 1 1 1 1

321334 321324 321364 321314 321344 321354 321374 321390

2 2 2 2 2 2 2 2

331242 331246 331241 331244 331245 331247 -

FLEXIBLA KOPPLINGAR

KOMPONENTER

* Detta element har 8 montage hål.

145


STRAFLEX *

Vridstyvhet

*

Radiell styvhet

* *

Axiell styvhet

* *

Vinklings styvhet

BESKRIVNING

• Gummi element:

① Metall skruvar ingjutna och samanlänkade med rayon fiber. ② Sexkantigt NBR gummielement.

• Fläns ③: Stål.

FUNKTION STRAFLEX Har följande egenskaper:

LIMO

• • •

146

Enkel monatge utan att låssa maskinerna. Liten storlek. Kan arbetar med relativt höga varvtal.

Rekomendationer: I och med att gummielementet är fiberförstärkt så har kopplingen lite vridnings flexibillitet.


DIMENSIONER H F

L

G

A

O

X

E

D

J

B

Montag modell ref. 635301, 635302, 635303, 635304 J

M

K

E A G

C D

F

L

H B

Montage modell ref. 635105, 635106, 635107: försänkta skruvar

Nom vridm N.m

Koppling ref. 635100 har fasta pinnar i flänsarna.

Max vridm N.m

50 100 100 200 200 400 400 800 800 1600 1600 3200 3200 6400 6000 12000

Max varv rpm 6000 5500 5000 4500 3500 2800 2400 2000

Hål storlek C mm

A B D E mm mm mm mm

Artikel

F G H J K L M X Vikt mm mm mm mm mm mm mm mm kg

min max -

30 30 40 48 60 100 110 145

78 94 120 140 178 232 268 330

80 115 158 171 222 280 340 424

43 42 56 68 90 126 142 184

32 635100 40 635301 66 635302 70 635303 93 635304 110 635105 123 635106 160 635107

12 50 32 15 65 37 10 18 85 46 12 21 100 55 14 26 132 68 16 32 170 102 14 42 190 130 16 48 240 136 16

32 37 37

8 11 14 17 21 35 44 44

7.8 20 24 24

20 28 40 44 66 86 94 120

1.3 1.6 3 5.5 12 36 50 97

1 N.m ≠ 0.1 mkg

KOMPONENTER Koppling Artikel

Gummi element ref.

St

Fläns Artikel

St

Koppling Artikel

635100 635105 635106 635107

635631 635636 635637 635619

1 1 1 1

331100 321826 331106 331107

2 2 2 2

635301 635302 635303 635304

Gummi element ref.

St

Fläns Artikel

St

635632 635633 635634 635635

1 1 1 1

321315 321325 321335 321345

2 2 2 2

FLEXIBLA KOPPLINGAR

OBS:

147


CARDAFLEX * *

Vridstyvhet

*

Radiell styvhet

➂ ➀

* *

Genomgående hål

Axiell styvhet

➂ ➀

* *

Vinklings styvhet

Solid centumdel

BESKRIVNING CARDAFLEX finns i 2 utföranden solid och med genomgående centrumhål:

Gummi element: ① Gummielement i NBR. ② Ytterhölje vulkat mot gummielementet. ③ Triangelformad axelkoppling. ⑤ eller axelkoppling för genomgående axel med triangel formad platta. Stålfläns: ④ Rund. ⑤ triangelformad.

fest-

FUNKTION CARDAFLEX har följande egenskaper:

LIMO

• • • •

148

Säker drift. Relativt låg vinkelstyvhet. Kompakt Bra funktion vid höga varv.

Fördelar: CARDAFLEX som monteras direkt med trekannts festena ger en mycket kompakt installation. • Kopplingen kan monteras direkt på svänghjulet.


DIMENSIONER Ø H: Ø A - 5

Ø H: Ø A - 5 J

A

M

D2

G C2

J

E1

C1 D1

L

A

G C2

D2

C3

K

K E3

E3 E2

L

E2

F

F

B

B

Koppling med centrumhål

Solidkoppling

Med centrumhål Nom vridm N.m

Max vridm N.m

Max varv rpm

50 80 120 160 520 900

100 160 240 320 1040 1800

6500 6000 5500 5500 4500 4000

Håls stor Hål stor C1 mm C2 mm

A B D1 D2 E1 E2 E3 F G J K L M Vikt Artikel mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

min max min max 7 9 9 9 11 12

19 20 25 32 42 55

7 9 9 9 11 12

28 105 100 30 120 125 36 130 140 42 155 155 56 205 203 70 255 250

34 45 32 50 40 55 49 60 67 80 86 100

33 44 49 55 71 85

30 40 45 50 65 80

622310 622311 622312 622315 622320 622325

28 35 35 43 57 72

40 45 50 55 73 90

86 6 8 52 30 100 6 8 52 30 108 8 10 64 36 130 10 12 76 42 175 12 16 100 56 225 12 20 127 70

1.6 2.3 2.8 4.5 10.7 22

1 N.m ≠ 0.1 mkg

SOLID

30 50 80 120 160 520 900

60 100 160 240 320 1040 1800

7000 6500 6000 5500 5500 4500 4000

7 7 9 9 9 11 12

24 28 30 36 42 56 70

10 16 17 18 22 30 40

21 85 28 105 28 120 36 130 42 155 56 205 72 255

60 40 70 45 85 50 95 55 105 60 138 80 170 100

28 30 40 45 50 65 80

26 28 35 35 43 57 72

622401 622402 622403 622404 622405 622406 622407

F G J K L Vikt mm mm mm mm mm kg 32 40 45 50 55 73 90

68 86 100 108 130 175 225

6 6 6 8 10 12 12

7 8 8 10 12 16 20

42 52 52 64 76 100 127

0.4 0.7 1 1.2 2.3 5 9.5

1 N.m ≠ 0.1 mkg

Max vridmoment anges som konstant vridmoment.

KOMPONENTER

Koppling artikel

Gummi element artikel

St

Rund fläns artikel

St

Trekantig fläns artikel

St

Koppling artikel

Gummi element artikel

St

Rund fläns artikel

St

622310 622311 622312 622315 622320 622325

622210 622211 622212 622215 622220 622225

1 1 1 1 1 1

321631 321641 321651 321661 321671 321681

1 1 1 1 1 1

321636 321646 321656 321666 321676 321686

1 1 1 1 1 1

622401 622402 622403 622404 622405 622406 622407

622108 622110 622111 622112 622115 622120 622125

1 1 1 1 1 1 1

321621 321631 321641 321651 321661 321671 321681

1 1 1 1 1 1 1

FLEXIBLA KOPPLINGAR

Nom Max Max Hål storl Hål storl A B D2 E2 E3 Artikel vridm vridm varv C2 mm C3 mm mm mm mm mm mm N.m N.m rpm min max min max

149


CARDAFLEX KAPACITET Effekt Kw 300

KRAFT 200

40

40 3

40

1 40

30 62 2

62 2

10

8-

31

62 2

0-

62 2

62 2

31

40 2

1-6 22

231

62 2

62 2

31

5-

62 2

62 2

20

4

40

5

62 2

32 0

-6 22

500

6

62 23 25 -6 22 4

07

100

5

2

Varv rpm

1 100

200

500

1,000

2,000

5,000

10,000

KARAKTERISTIK

LIMO

Nom Vibrat. Torsion vridm Koppling under NT N.m N.m Grader 30 50 80 120 160 520

15 25 40 60 80 260

1 N.m ≠ 0.1 mkg

150

6 7 5 8 5 7

Styvhet Axiell daN/mm 30 16 30 25 32 40

Radiell daN/mm 100 65 90 80 90 150

Vrid m.KN/rad. 0.286 0.400 0.860 0.860 1.72 4

Vinkel m.KN/rad. 0.114 0.114 0.23 0.23 0.46 1.14 1 daN . 1 kg


MONTAGE

Metod:

• Montera den runda flänsen på maskinens axel. • Montera:

Exempel: förbränningsmotor kopplad till hydraul pump.

FLEXIBLA KOPPLINGAR

- Montera den triangelformade flänsen på den andra axeln (koppling med genomgående hål). - Montera gummi elementet på den andra axeln (solid koppling). • Montera gummit mot den runda flänsen.

151


MetallIsolatorer

GummiBussningar

Flexibla KOPPLINGAR

OljeTätningar

Ny Teknologi

LIMO AB Box 39 601 02 NORRKÖPING SWEDEN Tel.: +46-11-367100 Fax: +46-11-144980 E-mail: inf@limo.se Internet: www.limo.se

Produktion: LIMO - FOTO: P. Lippmann

GummiIsolatorer

10. Vibrationsisolering  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you