Page 1

2

Юли 2015


В този брой: Интервю с доц. Седларски (продължение) … 6 Програмата Млад банкер на ПроКредит Банк … 11 Линия на Времето ... 15 Да бъдеш лидер с IBM … 19 Могат ли и как бедните страни да станат богати … 24 Кариерни предложения от: Sutherland Global Services … 34 Sofica Group … 37

Екип: Изабела Таскова Георги Демирев Адриан Йорданов Филип Борисов Владислава Сърбова Генерален спонсор:

Спонсор:


Юли 2015 | 3


С този брой искаме да ви провокираме да бъдете любопитни и да изследвате новото. Обръщайте внимание на малките детайли, защото съвкупността от всички тях е ключ към глобалната картина.

* Обърнете внимание, че всяка снимка, фигура или отличаващ се текст може да ви препрати към интересна информация.


Юли 2015 | 5


Интервю с...

доц. д-р Теодор Седларски

П РОФ. ПОРТЪР, ДОЦ. Д- Р СЕДЛАРСКИ И Д- Р КЕТЕЛС (продължение)

Вие сте академичен директор на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност към СУ "Св. Климент Охридски", афилиран с Института за стратегии и конкурентоспособност към американския университет Харвард. Как факултетът успя да изгради връзки с Харвард, съпоставимо ли е образованието в Стопански факултет и най-престижните университети на световно ниво- какви са разликите? Връзката с Харвардския университет се дължи на инициативата на няколко български студенти, завършили Факултета по бизнес (Harvard Business School, HBS) и междувременно успешни предприемачи, да преподават лицензираните курсове на проф. Майкъл Портър безплатно в България. За партньор те избират Софийския университет, а включването на курсовете в магистърските програми на Стопанския факултет се осъществява с активното съдействие на проф. Георги Чобанов, тогавашен декан на факултета и първи академичен директор на Центъра за икономически стратегии и

конкурентоспособност към СУ. В Ректората зала 224 се преустройва с помощта на фондация „Америка за България“, като се сключва договор за ползването на залата с предимство за целите на Харвардските курсове. Стилът на водене на занятията следва модела на преподаване в Harvard Business School с ориентация към непрекъснато взаимодействие със студентите, основано на предварителна самостоятелна подготовка на учебните материали. Голям брой от преподавателите в Стопанския факултет също започват да променят преподаването на традиционните


курсове в тази посока. Студентите от последните випуски са все повече предразположени към дискусионно провеждане на занятията. В това отношение настъпва забележима промяна – традиционната представа, че присъстваш на лекция, за да слушаш доцент или професор, прочел и знаещ несравнимо повече в своята област, която предишни поколения студенти считаме за естествена, отстъпва пред желанието за участие и лична изява.

Наблюденията ми на член на многобройни експертни групи към Агенцията по акредитация за оценка на различни български университети показват, че студентите на Стопанския факултет повече от всички свои връстници са възприели тези модерни сега форми на мислене и поведение, а обучението във факултета има потенциала да е най-близко до начина на преподаване в Harvard Business School.

Наскоро се връщате от посещение в Харвард. Какво е да си в Бостън? Посетих Факултета по бизнес към Харвардския университет през декември във функцията си на академичен директор на Центъра за стратегии и конкурентоспособност, имах лична среща с проф. Майкъл Портър, разказах му за постиженията ни и той остана изключително доволен. От своето възстановяване в началото на 90-те години на 20 в. Стопанският факултет ориентира учебната си дейност по

примера на водещите университети в света, учебните планове се структурират по техен образец, а в обучението се използват учебни пособия, прилагани и там. В този смисъл посещения като това са естествени и имат за цел да подпомогнат регулярното пренасяне на най-добрите практики в организацията на учебния процес, методите на преподаване, най-новите тенденции в научните изследвания.

Имали сте възможност да се срещнете лично с Майкъл Портър. Какви са впечатленията Ви от него? Личната среща с проф. Портър е привилегия, която той оказа на българския Център за икономически стратегии и конкурентоспособност към Софийския университет. Жестът от негова страна – въпреки претоварената му програма – може да се счита за знак за добро сътрудничество и положително отношение към дейността на Центъра. Встрани от приятелския тон на срещата, впечатлението, което Майкъл Портър оставя при своите презентации е на умел лектор, улавящ вниманието и запалващ

Юли 2015 | 7

интереса на голяма аудитория от професионалисти чрез ангажиращ и скъсяващ дистанцията постоянен контакт, резултат от опит, натрупан през цял човешки живот пред черната дъска. За Портър може да се каже, че е сред най-обичаните преподаватели във Факултета по бизнес в Харвард, автор на едни от най-разпознаваемите концепции в управлението днес, поставил си за цел да приложи теоретичните си идеи в практиката и така да издигне нивата на


конкурентоспособност на цели държави чрез широка мрежа от последователи в

политическия, академичния и бизнес елит на петте континента.

М ОДЕЛ НА ПЕТТЕ КОНКУРЕНТНИ СИЛИ СПОРЕД АНАЛИЗА НА ПОРТЪР НА ПЕТТЕ КОНКУРЕНТНИ СИЛИ ОТ 1979 Г., КОНКУРЕНЦИЯТА ВЪВ ВСЯКА ИНДУСТРИЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ОПАСНОСТИТЕ ОТ ЗАМЕСТИТЕЛИТЕ И НОВИТЕ УЧАСТНИЦИ , СИЛИТЕ НА СПАЗАРЯВАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ И КЛИЕНТИТЕ И ИНТЕНЗИТЕТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КОНКУРЕНТНИТЕ СИЛИ В ДАДЕН БРАНШ .

СПОРЕД МОДЕЛА, ИНДУСТРИИТЕ , КОИТО НАЙ - МНОГО СЕ ДОБЛИЖАВАТ ДО ПЕРФЕКТНА КОНКУРЕНЦИЯ , СА НАЙ - НЕАТРАКТИВНИ . З А АТРАКТИВНИ СЕ СЧИТАТ ТЕЗИ БРАНШОВЕ , ЧИИТО НЕСЪВЪРШЕНСТВА МОГАТ ДА БЪДАТ ОПОЛЗОТВОРЕНИ . И ЗТОЧНИК: WIKIPEDIA.ORG


Присъствахте на MOC workshop. Разкажете ни повече. В Харвардския университет участвах в т.нар. Microeconomics of Competitiveness (MOC) Faculty Workshop, организиран от Факултета по бизнес и Института за стратегии и конкурентоспособност (Institute for Strategy and Competitiveness), ръководен от проф. Портър. Тридневното събитие бе насочено към усъвършенстване на методите на преподаване на развития от проф. Портър курс "Микроикономика на конкурентоспособността" в мрежата от афилирани университети по света, предлагащи курса на своите студенти. То включваше лекции и дискусии с проф. Портър и други преподаватели във Факултета по бизнес, сред които Хиротака Такеучи, Уилис Емънс, Хорхе Рамирес-Валехо, Кристиан Кетелс и др.,

наред с представители на държавното управление и едрия бизнес на страни от международната университетска мрежа. В рамките на семинара членовете на т.нар. affiliated network участваха в представяне на актуални научни изследвания в областта на конкурентоспособността, срещнаха се в групи по континенти със своите колеги от мрежата, бяха ориентирани лично от проф. Портър за най-новите и интересни развития в преподавания курс, имаха възможност да преминат обучение по техники за водене на курса в стила на преподаването в Harvard Business School, да научат тънкости за успешното мотивиране на студентите и умело водене на дискусията по време на занятията в продуктивна посока.

Какви съвети за развитието на Стопанския факултет бихте дали след визитата си в Харвард? Едно от впечатленията, които посещението там оставя, е, че успехът на водещия в световен план Факултет по бизнес на Харвардския университет се дължи в немалка степен на умелото изграждане и поддържане на академичния образ на учебното заведение. Ако погледнем изучавания материал от съдържателната му страна, разликата със Стопанския

факултет на СУ вероятно няма да ни се стори толкова голяма, колкото очакваме. В дългогодишната си история на работа в конкурентна среда Харвардският университет е усвоил успешното управление на безукорната публична представа за себе си като обща задача на ръководството, преподавателите, настоящите и завършилите студенти.

В Харвард, за разлика от тук, е силно развито чувството за принадлежност. Именно. Това е едно от полетата, в които има потенциал за развитие – на управленското равнище на университета и факултета, макар че отново Стопанският факултет е по-напреднал от останалите в това отношение. Развиваме структурите и политиките, подкрепящи принадлежността и успешния имидж на

Юли 2015 | 9

завършилите. Нека не забравяме, че първият алумни клуб в български университет е основан от наши студенти, а Бизнес клубът допринася за формирането за представата за студентите на Стопанския факултет сред българските компании като по-активни и амбициозни от останалите им


връстници. В крайна сметка целта за нас бъдеще на световния образователен като факултет е да се утвърдим и да пазар. бъдем все по-забележими в обозримо Смятате ли, че това, което изучаваме във факултета е прекалено напреднало и поскоро актуално за случващото се в чужбина, отколкото за настоящата ситуация в България? Прегледът на учебните програми показва, че в Стопанския факултет студентите получават комбинация от стандартен западен теоретичен учебен материал и близко до българската действителност приложно знание. Съвременната икономическа и управленска теория са унифицирани в света, а приложното им измерение се поднася в национален контекст. Това е едно от важните конкурентни

предимства на факултета – от една страна използването на най-новите учебници на водещите университети по икономика и бизнес на английски, немски и френски език, което прави обучението съвместимо с програмите на Запад, а от друга – подготовката за кариерно развитие в България, което дава на студентите по-висок старт в сравнение с колегите им, завършили в чужбина.

Вашият съвет към студентите, решили да продължат кариерното си развитие в образованието. Поздравявам студентите, които са взели решение да се ориентират към преподавателска работа. Посвещаването на упражненията и лекциите, научните изследвания и изкачването на академичната стълбица има предимства, които не са за пренебрегване още от асистентското стъпало: преподавателят разполага с времето си и може да го управлява по свое усмотрение така, че да постига желаните от него резултати по най-ефективен начин, плаща му се, за да обогатява непрекъснато знанията си – да следи най-новата специализирана литература, да се развива интелектуално, да трупа ценен опит пред аудитория. Към минималната финансова сигурност, която университетът дава, се прибавят възможностите за допълнителни доходи от участието в екипи на научни проекти, консултантска дейност и др. Често се случва – противно на общоприетите нагласи – един асистент още в началото на своето кариерно развитие да е финансово по-добре поставен от свои бивши състуденти, избрали реализация в големи компании с цел по-висок материален статус. С времето с известна изненада установих, че горните преимущества на академичната кариера не са привлекателни за всекиго, а по-скоро за особена група от хора, за които работата е необходимо да бъде съчетание на хоби и страст, които имат поне малко вродено влечение към сценична изява, разполагат с идеи и самодисциплина за самостоятелно продуктивно приложение на свободното време – трите месеца лятна ваканция всяка година дават особено добра възможност за творческо развихряне – и които обичат да пътуват, за да завързват и поддържат връзки със свои съмишленици в университетите на други държави. Ако отговаряте на този профил и харесвате идеята да прекарвате много време сред млади хора, университетската кариера е вашият път.


Преживяване за цял живот

Програма Млад банкер на ПроКредит Банк и тази година подготвя младежи за работа в компанията, като ги учи на спецификите на банковия сектор и ценностите в живота Преди да дойде в България, Едона знае за страната, че е дестинация за зимен туризъм. В Албания няма нито толкова високи планини, нито толкова студено време. Украинката Катерина пък е чувала само за Слънчев бряг, а Антон от Молдова явно е футболен фен, защото досега е свързвал България само с изявите на Левски и ЦСКА. В момента всички те живеят заедно в тренинг центъра на банката в Драгалевци заедно с още 16 млади хора от Грузия, Румъния, Босна и Херцеговина, Украйна, Молдова, Албания и България. Това, което ги свързва е, че от началото на 2015 г. са част от Програма Млад банкер на ПроКредит Банк. Програмата е част от стандартния процес за подбор на Юли 2015 | 11

служители в банката и се провежда няколко пъти годишно във всички страни, в които ПроКредит оперира. В последните години в България са участвали 231 души, като след успешното й завършване две трети от тях са започнали работа в банката. От 2014 г. Програмата е съвместна и в София идват младежи на обучение и от други страни, където има ПроКредит банки. За да са част от Програмата, не е нужно участниците да имат каквото и да било финансово или икономическо образование. Например, Джио от Грузия е завършил Физика през 2013 г., а Каталин от Румъния – Политология през 2009 г. и досега е работил в сферата на недвижимите имоти. Това е и нещо,


което младите хора страшно много харесват – Програмата, освен че обяснява счетоводство, финансова математика и икономика на достъпен език, включва и сесии, които им помагат да развият мисленето си, да придобият комуникационни и презентационни умения, които са им необходими за бъдещата работа в банката. “Няма как това да не ни помага, казва Каталин. Наскоро дебатирахме по темата каква е цената на човешкия живот”. Така, според него, се учиш да мислиш преди да говориш, да се аргументираш смислено и да изслушваш събеседника си. Шестмесечната програма включва и много практика в клоновете на ПроКредит Банк – както в България, така и в родните страни на участниците. Това пък е любимата част на Катерина, защото по този начин се учиш как да общуваш с клиенти. Едона от Албания пък казва, че всичко, научено по време на тази програма, ще й е от полза, затова се надява да я завърши успешно и да стане част от екипа на ПроКредит Банк. Споделя, че за десет дни в България е научила повече за работата в банка отколкото за четири години в икономическата специалности на университета, който е завършила миналата година. Всички в курса са ентусиазирани от времето, което прекарват в България. Някои от тях за първи път се откъсват за толкова дълго от дома, а за други е първото излизане от родните им страни. Едно от най-големите предизвикателства за тях е българският

език. Занятията им са изцяло на английски, но пък всички останало в София е най-вече на кирилица. За украинците това не е проблем – с гордост момичетата казват, че дори могат да четат, но за албанците и румънците езикът им прилича на китайския. “В Албания азбуката е друга, което в началото ми беше сложно, казва Едона. Вярно, в групата работният език е английски, но на улицата веднъж ми се наложи да се разбирам с жестове, което беше много смешно”. Първата дума, която всички са научили е „наздраве”, а „зеленчуци” страшно ги забавлява с благозвучието си. Младите банкери живеят заедно в учебната база в Драгалевци, където са и целодневните им курсове от 9 до 6. Заети със занятията и подготовката на задачите през седмицата, те все пак намират време за екскурзии през уикендите. Успяват да се качват и на Витоша, където карат ски и сноуборд. И въпреки студеното време преживяването е “страхотно” и „щом започнем да се движим, всичко е супер,” разказва Каталин. От самата София участниците все още познават малко – мрачното и снежно време в началото на годината ограничава разходките им. Задължителната визита на храм-паметника “Александър Невски” обаче вече е направена, също и първите срещи с дискотеките около НДК. “Щом се стопли ще имаме време да опознаем града, убеден е грузинецът Джио. Сега е лесно само за момичетата в групата – те отиват на шопинг и всичко им е наред”, смее се той.


Местната кухня е друга любима тема на младите банкери в свободното им време. “Интересно е да експериментираме с традиционни български ястия” обяснява Катерина, макар да казва, че тук няма достатъчно добър борш. Основните ястия не са много по вкуса на Антон от Молдова, но пък десертите били страхотни. Едона е най-впечатлена от яйца по панагюрски, като дори почти успява да ги произнесе правилно. Отбелязва, че разликите между двете национални кухни е преди всичко в силата на подправките – в Албания слагат много повече сол и люто на всичко. Настрана от разходките и храната обаче, основната задача на всички в групата е да натрупат нов опит, за да развият своите качества и да разберат какво е важно да търсиш, когато избираш работодател. “За мен изборът беше между магистратура и Програма Млад банкер, казва Антон. В университета обаче учиш предимно теория. Тук към нея прибавяш и безценния опит на работното място, а ако се справяш започваш работа в банката”. Затова и изборът му е бил лесен. “Ключовото за мен беше, че не е нужен какъвто и да е опит в сферата – започваш да учиш от нулата”, казва Едона. Според нея младите хора без опит имат много трудности в албанското общество, а Програмата, в която участва сега й дава шанс да научи нови неща, да срещне интересни хора и да подобри английския Юли 2015 | 13

си. “Мога да опиша възможността само с една дума: страхотна!”. “Странно е, но едва след месец се чувстваме, все едно се познаваме от години”, казва Джио за атмосферата, която нарича “семейна”. “Да, това е много важно за мен, споделя Ена. Аз се чувствам много по-уверена, а вече и познавам толкова добре хора от различни култури”. Не че културните разделения са чак толкова големи. На младите банкери бързо им става ясно, че “всички толкова си приличаме, но просто говорим различни езици, както казва Едона. Много често в групата си казваме: „А?! И ние също имаме тази дума или обичай. Светът се оказва по-малък, отколкото си мислим”. Плановете за бъдещето на участниците в Програма Млад банкер са в една посока. Представят си работа с клиенти в банката, а след време да кандидатстват в Академиите на ПроКредит Банк в Македония или Германия. Едно обаче е сигурно: “Това е чудесен опит за всички нас”, както казва Антон. Той е имал много консервативна представа за работата в една банка, но тя се променила само за няколко дни след включването му в Програмата. Всички в курса са убедени, че и приятелството им ще се запази. “Това ще ми остане за цял живот, казва Джио. Всеки ден тук се обогатявам и като човек, и като професионалист. Всеки ден научавам много нови неща, както от менторите ни тук, така и от новите ми приятели. Каквото и да се случи с нас


след това, София ще остане ключово преживяване за развитието ни”.

Джио, Грузия

Едона, Албания

Каталин, Румъния

Ена, Босна и Херцеговина

Антон, Молдова

Катерина, Украйна


Как IBM работи с клиенти? По време на тази среща Биляна Соколова и Емил Гинев представиха най-добрите начини за справяне с проблеми при работата с клиенти и дадоха примери от техния професионален опит.

IBM представя: Лидерство и мотивация 25 март

11 март Как IBM работи с договори? Арминда Диас и Явор Китанов обобщиха какви трябва да бъдат характеристиките и съдържанието на всеки успешен за двете страни договор.

Юли 2015 | 15

22 април

20 април Силният долар: риск или възможност за българската икономика Валутният борд у нас, динамиката на FOREX пазара, влиянието на Европейската централна банка върху икономиката и инфлационните процеси, какви са задълженията на човек, управляващ ликвидност – това бях част от темите на дискусията с водещ Петьо Ленев, главен експерт "Ликвидност и капиталови пазари" в ПроКредит Банк.

29 април


Маргарита Етова и Цветомира Цветкова, експерти от отдел „Човешки ресурси“ на ПроКредит Банк, ни дадоха ценни съвети за това как да оформяме своите CV и мотивационно писмо, както и за това как да се държим на интервю. Подготвените документи трябва да подчертават индивидуалността на кандидатурата, а мотивационното писмо е нейният най-отличителен белег. Чрез него трябва да убедим отсрещната страна в нашата мотивация. По време на интервю би следвало да представим това, с което ние ще допринесем за развитието на компанията, в която кандидатстваме, и да посочим причините, поради които бихме искали да бъдем част от нея. Препоръчително е всичко, което казваме, да бъде подкрепено от факти. В основата на доброто представяне, както на интервю за кандидатстване за работа, така и във всичко останало, е подготовката. Добрата подготовка е ключът към успеха. Как да се справя успешно, когато кандидатствам за работа?

11 май

14 май Управление на проекти Су-Мей Савидж и Петя Венелинова бяха главните действащи лица в заключителното събитие от поредицата, организирана съвместно с IBM. След ентусиазираното споделяне на очакванията от срещата от страна на участниците и стимулираща доза бонбони научихме, че концепциите, използвани при управлението на проекти, могат да бъдат използвани и за изпълнението на ежедневната ни работа. Освен поставянето на началото, сред задълженията на мениджърите на проекти са:      

Планиране Проследяване и обобщаване на резултатите Нововъведения Управление на промените, а също и на риска Управление и разпознаване на очакванията на клиентите Ръководене на изпълнението на процеса

Публиката активно участва и в идентифицирането на ключовите умения, които ръководителите на проекти трябва да притежават. Лекцията завърши с представянето на същността на методологиите „Шест сигма“ и "Гъвкави методологии" .


Юли 2015 | 17


ФИГУРА 1 МЕТОДОЛОГИЯТА „ШЕСТ СИГМА“

ФИГУРА 2 ГЪВКАВИ МЕТОДОЛОГИИ


Да бъдеш…

лидер

„Можеш да бъдеш водач без формално да си на такава позиция“. Това и още споделиха лекторите на събитието под надслов „Лидерство и мотивация“ Димитър Бъйрев и Петя Венелинова от IBM България. По време на третата поред среща, организирана съвместно от IBM и Бизнес клуб, те обобщиха характеристиките на различните видове лидерство и комуникация и разгледаха предизвикателствата, пред които се изправя всеки лидер. Това направихме и ние в следващите няколко страници.

Това са лидерите, които претворяват реалността, като

Визионер

Лидерът

Майкъл Дел, Хюлет, Пакард.

определя какво, къде и как да се направи, а

останалите изпълняват. Автократичният (или военен) стил е подходящ в кризисни ситуации, а в противен случай е демотивиращ.

Юли 2015 | 19


Демократичен

Демократичен Тук е важно участието на целия екип и постигането на консенсус.

При

Дружелюбния

стил

фокусът е върху сработването на екипа.

Коучинг Този лидерски стил изисква време: състои се в насоки за това как човек от екипа ни сам да достигне до решаване на проблема, той се учи от грешките си и не получава готово решение.


Лидерът

определя темпото чрез личния си пример: „ Аз мога да направя това, а ти можеш ли?“

А кой е твоят стил?

Успешният лидер умее:

 Да мотивира своя екип. Лидерът трябва да разбира и помага на екипа си.

 Да отбелязва успехите. Успехите трябва да се празнуват, а от грешките винаги да се извлича поука.

 Да дава и получава обратна връзка

 Да съчетава използването на всички стилове на лидерство и комуникация Юли 2015 | 21


Recognise performance

Clear communication

Create positive climate

LEAD Foster teamwork

Develop people

Encourage innovation

Добрият лидер е този, чието присъствие не усещаме. Когато работата е свършена и целта е постигната, хората ще кажат: „Браво на нас! Справихме се сами!“ Лао Дзъ

50 велики...


Dear Friends, Sutherland is organizing multiple job fairs for German speakers. If you cannot come to our office we will come to you J Where?

On spot! On Skype!

When? From 10:00 to 18:00 Questions? email: jobsbg@sutherlandglobal.com or Skype: mgindeva

Юли 2015 | 23


Могат ли и как бедните страни да станат богати? Конкурс за есе на Българска Макроикономическа Асоциация Георги Атанасов Демирев gdemirev@uni-sofia.bg Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Икономика II курс

На границата между два свята Едва ли съществува място с по-неподходящо име от Корейската демилитаризирана зона. Простираща се на 250 км по дължината на 38ми паралел, разделителната ивица между Северна и Южна Корея е сочена за най-добре охраняваната граница на света. Мрежи бодлива тел, минни полета, бункери и тежковъоръжени патрули са обичайна гледка за широката 4 км буферна зона. Допреди едва 60 години Корейският полуостров е единна административна единица в рамките на Японската империя. Районът е сред най-бедните в света, а начинът на живот на гражданите на Сеул по нищо не се различава от този на сънародниците им в Пхенян. Днес демилитаризираната зона служи не просто за граница между две държави – тя разделя два противоположни свята.


Южна Корея днес е една от най-развитите икономики в света. „Чудото на река Хан“ е член на Г-20 и ОИСР. Южнокорейски фирми като Самсунг, Хюндай и LG са сред най-иновативните компании в света, а жителите на страната се радват на средна продължителност на живота от над 80 години. Междувременно Северна Корея е смятана за една от най-бедните държави на планетата. Дори базови удобства като жилищно отопление са недостижими за голяма част от населението, а глада и недоимъка са ежедневие. Средната продължителност на живота е с над 10 години пониска от тази на южните им съседи.

Снимка 1 Източник: Business Insider

Разликата между световете на Северна и Южна Корея може да се види най-добре от борда на Международната космическа станция. Снимка 1 показва нощен изглед над Корейския полуостров. Територията на юг от демилитаризираната зона е залята от море от светлина, докато този на север е обхванат от първобитен мрак. Историята на Южна Корея доказва, че една бедна държава може в рамките на половин век да влезе в редовете на най-богатите. В същото време историята на Северна Корея е пример за това как при същите начални условия същата тази бедна държава може да стане още победна. Защо двете половини на полуострова са толкова различни днес? Как бедните страни по света да повторят съдбата на Южна, а не на Северна Корея? Какво определя бедността и богатството на една държава?

Към черната дъска Какво определя бедността и богатството на една държава? От Адам Смит до наши дни редица икономисти са си задавали този въпрос. Задавал си го е и професорът от МИТ Робърт Солоу. През 1956 бъдещият нобелов лауреат прави първата крачка към отговора му със своя неокласически модел на растеж1. Именно този модел става основната теоретичната рамка за разбиране различията между бедни и богати държави. Юли 2015 | 25


Накратко, моделът на Солоу разглежда произведените блага в дадена икономика като функция на наличните количества труд (L) и капитал (K), на нивото на човешки капитал (H) 1 , както и на общата производителност (А). Константата А се счита за екзогенна променлива и включва в себе всеки един фактор, който мести производствената крива (например развитие на технологиите):

(𝑡) = А(𝑡)𝑓(𝐾, 𝐻, 𝐿) Солоу доказва, че всяка страна има свое „устойчиво състояние“ – равновесно ниво на производство на единица труд, към което икономиката на страната се стреми в дългосрочен план. Според модела, устойчивото състояние зависи от три параметъра: нормата на спестяване s, прираста на населението n и темпа на амортизация δ. При едни и същи нива на обща производителност увеличение в n или δ води до по-ниско ниво на производство в устойчивото състояние, а увеличение на s до по-високо. С толкова силен аналитичен инструмент, колкото е моделът на Солоу на пръв поглед изглежда, че можем лесно да предвидим (а оттам и да променим) темпа на растеж на дадена икономика. Истинският свят обаче се оказва по-сложен от диференциалните уравнения, използвани при конструирането на модела. Когато година по-късно Робърт Солоу решава да изпробва модела си с емпирични данни, той получава изненадващи резултати3. Оказва се, че всички ендогенни променливи и параметри – L, K, H, s, n, δ – могат да обяснят едва една-осма от растежа на САЩ в периода 1909-1949. Останалите седем-осми се дължат на преместване на производствената функция, т.е. на увеличение на константата А. Следователно, за да разберем какво прави една бедна държава богата трябва първо да разберем какво се крие зад тази константа.

От Блекбърн до Нотингам През 1768 година разярена тълпа нахлува в малка занаятчийска работилница в Блекбърн и унищожава намиращото се в нея оборудване. Собственик на работилницата е английския изобретател Джеймс Харгрийвс, а целта на нападението е неговата предачна машина – „the spinning Jenny“. Тълпата се състои изцяло от местни занаятчии, предвестници на лудитското движение. Причината за нападението е страхът им, че новото изобретение ще ги остави без препитание. След инцидента Харгрийвс се мести в Нотингам, където отваря нова работилница. Не след дълго получава патент за изобретението си и продължава да работи необезпокояван. Днес неговата „Джени“ се счита за едно от изобретенията дали начален тласък на индустриалната революция. Именно подобни нововъведения увеличават общата производителност в дадена икономика или, както би казал Солоу,

1

В допълнения модел на Манкю, Ромър и Уайл2


повишават стойността на А. Благодарение на тях Англия се превръща в най-богатата държава онова време. Борбата между лудитите и Харгрийвс е пример за съзидателно разрушение – процес, при който действащи технологии и обществени отношения биват унищожени за да направят път на нови, по-ефективни такива. Терминът съзидателно разрушение е въведен за пръв път от Карл Маркс за да илюстрира най-лошите черти на капитализма. По-късно последователите на Йозеф Шумпетер ще го използват за да покажат найдобрите. Съзидателното разрушение е процес, при който статуквото в икономиката е нарушено от предприемачи, които чрез въвеждането на иновации се надяват да извлекат печалба. Въпросните иновации могат да бъдат както технически, така и организационни, но винаги биват по-ефективни от съществуващите методи. В резултат на това иновативните предприемачи се радват за кратко на анормална печалба, докато иновацията не бъде усвоена и от други. Това води до ново статукво и процеса може да започне отначало4. Именно безкрайният процес на съзидателно разрушение се крие зад онези седем-осми от растежа на САЩ, които Солоу не може да обясни. Изводът е, че една страна трудно може да стане богата ако не разчита на интензивно съзидателно разрушение. Всички страни и епохи имат своите лудити и своите предприемачи, но само част от държавите се радват на съзидателно разрушение. Каква е причината лудитите да печелят толкова често и на толкова много места по света?

Създадени от човека ограничения „Велик е нашият грях, ако страданията на бедните са причинени не от природните закони, а от човешките институции“ записва на страниците на своя дневник Чарлс Дарвин по време на пътешествието си на борда на „Бийгъл“5. Именно различните „човешки институции“, различните начини на уредба на обществото определят победителя в битката между лудити и иноватори. Но какво точно са институциите? Според дефиницията на Дъглас Норт това са „правилата на играта в едно общество или, по-формално, създадените от човека ограничения, който оформят човешките взаимоотношения6“. С други думи институциите определят стимулите в една икономика. За да се радва една страна на скоростно нарастване на производителността и висок темп на икономически растеж, тези стимули трябва да благоприятстват процеса на съзидателно разрушение. Основната институция, която прави това е правото на собственост. Ако в една икономика съществуват ясно определени и стриктно спазвани права за собственост, собствениците на различни видове имущество имат интерес да инвестират в него и да развиват потенциала му. Ако, от друга страна, собствеността в една страна не е Юли 2015 | 27


неприкосновена не съществуват почти никакви стимули за инвестиции и иновации, тъй като никой не може да бъде сигурен, че ще пожъне плодовете от собствените си усилия. Ако лудитите можеха безнаказано да унищожават работилница след работилница индустриалната революция би била немислима. Правата на собственост се отнасят не само до физическото имущество, но и до интелектуалното такова. Най-ярък пример за значението на интелектуалната собственост е великият американски предприемач и изобретател Томас Алва Едисон. За своя 84годишен живот Едисон успява да придобие впечатляващите 1093 патента. От лабораторията в Менлоу Парк, която той ръководи, излизат такива изобретения като фонографа, филмовата камера и съвременната електрическа крушка. Благодарение на институцията на правото на собственост нововъведенията на Едисон допринасят за огромното увеличение на производителността в САЩ през първата половина на ХХ век. Именно това увеличение озадачава Робърт Солоу през 1957. Виждаме, че тези седемосми от растежа на САЩ, които моделът на професора не може да обясни не биха били възможни без институцията на правото на собственост. Но и най-ясно дефинираните права за собственост не са достатъчен стимул за инвестиции и иновации ако тази собственост може да бъде заграбена или отчуждена във всеки един момент. Едва ли някой може да си представи развиването на успешни и иновативни компании в Сомалия или Южен Судан. Безредието и политическата несигурност в тези две страни обезкуражават всяко едно продуктивно действие. Институцията, която решава този проблем е централизираната държавна власт, която упражнява „монопол върху насилието“. Единствено в страните, в които е налице политическа стабилност и държавата е способна да защити своите граждани е възможен процеса на съзидателно разрушение. Тук обаче възниква въпросът щом държавата притежава монопол върху насилието какво ще защити гражданите от държавата? Президент Мобуту Сесе Секо успява да се задържи на върха на властта в Конго (преименувана от него на Заир) повече от три десетилетия. За това време той управлява сравнително необезпокоявано, а режимът му разполага с пълен монопол върху насилието. Въпреки това в африканската държава не се случва никакво съзидателно разрушение. Напротив, по негово време страната страда от хронична инфлация, чести девалвации на валутата и е редовен претендент за държава с най-нисък БВП в света. Причината за това е, че Мобуту използва монопола върху насилието не за да защити своите съграждани, а за да извлече най-много лични облаги за тяхна сметка. Докато народа на Конго живее с доход на ръба на физическия минимум, Мобуту и съпругата му редовно пътуват с личния си Конкорд за следобедно пазаруване в Париж7. Историята показва, че поведение като това на президент Мобуту е по-скоро нормата, отколкото изключение в обществата постигнали монопол върху насилието. В


тези случаи съзидателното разрушение и произтичащият от него икономически растеж са също толкова невъзможни, колкото и при обществата, обхванати от анархия. Следователно за да може една бедна страна да стане богата на нея са й нужни и институции, които ограничават правомощията на изпълнителната власт. По времето на Джеймс Харгрийвс в Англия парламентът е именно такава институция. В този период властта на монарха вече е силно ограничена и почти всички важни решения се взимат от събранието. Макар по това време парламентът да не е бил представителство на всички граждани на Британската империя, в него все пак са били застъпени разнообразни интереси. Представителство имали и земевладелската аристокрация, и гилдиите на занаятчиите, и търговците, и зараждащата се класа на манифактуристите. Това широко споделяне на властта означава, че нито една малка група не може да спре процеса на съзидателно разрушение. Наличието на отворена политическа система позволява и съществуването на неприкосновено право на собственост, прозрачна и справедлива съдебна система, ефективни регулаторни органи, институции за социално включване8. Това поставя демокрацията в една или друга форма в ролята на основна институция за растеж и обяснява защо днес Демократична република Конго е една от най-бедните, а Великобритания една от най-богатите държави в света.

Рецепта за успех? Отворените и справедливи институции позволяват съзидателно разрушение. Съзидателното разрушение създава иновации. Иновациите водят до покачване на общата производителност в икономиката. По-високата производителност означава побърз икономически растеж, а икономическия растеж прави една бедна страна богата. Щом всичко е толкова ясно и праволинейно, защо тогава все още има бедни страни по света? Знаейки, че институциите стоят в основата на този механизъм изглежда логично да вземем институциите, които са доказали ефективността си в богатите страни и да ги приложим в бедните такива. По този начин бихме имали една универсална рецепта за успех, която да осигури растеж и просперитет за всички. Подобна логика е следвал и английският икономист Джон Уилямсън. През 1989г. той предлага списък от 10 мерки за институционална реформа, които би трябвало да гарантират растеж. В този списък може да намерим защита на правото на собственост, фискална дисциплина, отвореност към преки чужди инвестиции, пазарно-базирани лихвени проценти и либерализация на търговията. Трудно може да се намери икономист, който да оспори позитивния ефект, който мерките от списъка на Уилямсън са оказали на икономиките на развития свят. Затова и той бива използван като наръчник от Международния валутен фонд и Световната банка при съветите им за реформи в развиващите се страни. Тъй като и двете институции са базирани във Вашингтон, списъкът на Уилямсън става известен като Вашингтонския консенсус. Юли 2015 | 29


За момент изглежда сякаш загадката как бедните страни да станат богати е решена. Вашингтонския консенсус работи безупречно в редица от страните, в които е приложен – Чили, Чехия, Словакия, Полша успяват да постигнат впечатляващи темпове на растеж и да се придвижат нагоре по стълбицата на богатството. За жалост обаче не всяка страна, приложила рецептата на МВФ и Световната банка може да се похвали със същото. Въпреки, че Вашингтонският консенсус е приложен в малка или голяма степен в цяла Латинска Америка, резултатите са незадоволителни. Мексико, Аржентина, Бразилия, Колумбия, Боливия и Перу до една на успяват да увеличат значително стандарта си на живот в резултат от прилагането на мерките на Уилямсън9. В същото време на другия край на света започва да се говори за „чудеса на растежа“, за азиатски дракони и тигри. През втората половина на ХХ век регионът на Югоизточна Азия става свидетел на изключителни темпове на икономически растеж. Между 1954 и 1971 реалният брутен национален доход на Япония нараства близо 6 пъти10, а между 1965 и 1991 реалният БВП на Сингапур се увеличава 10 пъти11. Доскоро бедни азиатски държави като Китай, Тайван, Малайзия и Индонезия бързо се превръщат в едни от найразвитите икономики. Но за разлика от Латинска Америка, страните от Югоизточна Азия не спазват универсалната рецепта за растеж. Всяка една от тях, с изключение на Хонконг, полага основата на своя растеж върху субсидирани сектори и компании, подкрепени от държавата. Дълги години в повечето от тях съществуват значителни ограничения върху вноса и директните чужди инвестиции. Насочено кредитиране, субсидиран износ и протекционизъм са сред най-често използваните оръжия на Азиатските тигри. Това обичайно се случва в условията на авторитарни или в най-добрия случай меритократични режими. Всичко това е в остър конфликт с предписанията на Вашингтонския консенсус. Едва след като са се установили като част от развития свят държавите от Югоизточна Азия предприемат стъпки за дерегулация и либерализация, както и постепенно преминаване към демократично управление. Историите на Латинска Америка и Югоизточна Азия ни показват, че не съществува универсална рецепта за икономически растеж. Институциите, които работят толкова добре в Западния свят се оказват недотам ефективни на юг от Рио Гранде. Методите на азиатските тигри, от друга страна, едва ли биха сработили където и да е другаде по света. Институциите не идват в „един размер за всички“, а имат различни прояви при различни обстоятелства. Какви са точните правила, които трябва да въведе едно общество за да стимулира съзидателното разрушение и икономическия растеж зависи от уникалните особености на това общество. За да стане една бедна страна богата тя трябва сама да намери тези „създадени от човека ограничения“, които работят найдобре за нея.


Обратно на 38ия паралел Вече можем да дадем отговор на въпросите, които си зададохме в началото и да си обясним различията между двата свята, разделение от Корейската демилитаризирана зона. Причината за тези различия се корени в различните институции, които двете страни са изградили. При напълно идентични начални условия тези различни правила са успели само за шест десетилетия да преобразят до неузнаваемост двете половини на Корейския полуостров. В Северна Корея наблюдаваме един от най-авторитарните режими на света. Работническата партия на КНДР контролира всеки един аспект от живота на своите поданици, а самата партия е под едноличната власт на генералния си секретар Ким Чен Ун. Частната собственост не съществува, а разпределението на благата се извършва по усмотрението на Пхенян. Всяко едно отклонение от партийната линия се наказва в трудови лагери с нечовешки условия12. При тези условия и най-ограниченото съзидателно разрушение е немислимо. В резултат на това общата производителност остава на безпрецедентно ниски равнища, а икономически растеж на практика няма. Северна Корея е изглежда обречена на бедност. На юг виждаме коренно различна история. Южна Корея е един от примерите за азиатски тигър. След края на Корейската война страната успява да изгради свои собствен набор от институции, които, макар и да се отклоняват от рецептата на Уилямсън се оказват напълно благоприятни за растеж. Процесът на съзидателно разрушение се задейства на високи обороти, раждайки иновативни компании, които постоянно увеличават продуктивността на корейската икономика. Резултатът от това е, че днес Южна Корея е една от богатите държави на света и продължава да става все побогата. Когато дефинирахме институциите казахме, че те са създадени от човека ограничения. Всяко страна само избира правилата, по които ще се развива неговата икономика. Тя може да избере пътя на Северна Корея и да остане бедна завинаги или този на Южна Корея и да достигне богатството на развития свят. Правилният път не е лек - той почти винаги включва преодоляването на репресивен елит, подобен на този в Конго, както и изграждането на институции, улавящи местните особености. Въпреки това избор има и с правилните стъпки всяка страна може да премине от непрогледния мрак на бедността към морето от светлина на богатството.

Юли 2015 | 31


Използвана литература: 1

Acemoglu, D., & Robinson, J.A. (2012)

Theory of Economic Growth. The

“Why Nations Fail: The Origins of Power,

Quarterly Journal of Economics, 65-94

Prosperity and Poverty” Crown Business

2

8

Solow, R.M. (1956) A Contribution to the

Mankiw, N.G., Romer, D., & Weil, N.D.

(1992) A Contribution to the Empirics of Economic Growth. The Quarterly Journal

Rodrik, D. (2000) Institutions for HighQuality Growth: What are they and How to Acquire

of Economics, 407-437

Them? National Bureau of Economic Research, Working Paper 7540

3

9

Solow, R.M. (1957) Change and the

Aggregate Production Function. The Review of Economics and Statistics, 312320

Rodrik, D. (2004) Growth Strategies. Harvard University 10

Wells, L.T. (2008). Japan: The Miracle Years. Harvard Business School Case study 11

4

Schumpeter, J.A. (1942). “Capitalism, Socialism and Democracy” Routledge

Reinhardt, F.L. (1995) Singapore. Harvard Business School Case study 12

Darwin, C. (1839) “The Voyage of the Beagle” The Harvard Classics

Walker, P. (2014) North Korea: ‘You are brainwashed from the time you know how to walk’.

6

The Guardian, web edition, February 17

5

North, D.C. (1990) “Institutions,

Institutional Change and Economic Performance” Cambridge University Press


Кариерни предложения

Юли 2015 | 33


Sutherland Global Services е световна аутсорсинг компания за бизнес процеси и операции, която предлага възможности за професионално развитие и може да Ви направи част от нашия динамичен и професионален екип. Ние подкрепяме Вашата креативност и предизвикателството да се развивате успешно. При нас можете да получите достъп до най-добрите програми и всепризнати средства за Вашата професионална кариера. Компанията е установена в Рочестър, Ню Йорк, САЩ, и е наела над 36 000 служители в своите офиси, които надхвърлят 60 по целия свят: САЩ, Австралия, Бразилия, България, Канада, Китай, Колумбия, Египет, Естония, Индия, Ямайка, Малайзия, Мексико, Мароко, Филипините, Словакия, Швеция, Арбаските емирства и Великобритания.

Българският екип в Sutherland е разнообрзен със служители от различен произход, култура, националност, което прави и работната обстановка динамична и приятна. От друга страна, България е не само туристическа дестинация, но и дом за много чужденци, поради своето гостоприемство и толеранс към различните култури. В София Sutherland отваря врати през 2008г. и оттогава представлява многоезичен център, който продължава да расте с над 1000 служители в три различни локации: две в София и една в Бургас, която беше открита през 2014г. Нашият екип от професионалисти предлага техническа подръжка и комуникация с клиенти на над 16 ралични европейски езици.

Ако имате мотивацията, съответния опит и желание да се учите и да се развивате, ще се радваме да станете част от глобалния ни екип:

Специалист обслужване на клиенти за мултинационална компания с немски език

Изисквания:  Отлично ниво на немски език;  Опит в обслужването на клиенти;  Гъвкавост, възможност за работа на смени.


Основни задължения и отговорности:   

Ежедневна комуникация с клиенти по е-мейл, чат и/или телефон; Проследяване на цялостния процес до крайно разрешаване на проблема; Бек-офис работа. Работата при нас предлага:

      

Отлично възнаграждение; Възможност за професионално развитие; Гъвкаво работно време; Отлични социални придобивки - пакет, включващ здравно осигуряване, застраховка живот, ваучери за храна, допълнителни средства за транспорт; VIP карта за отстъпки в магазини и ресторанти в търговския център, където се намира офиса; Обучение по водещи световни стандарти за най-високо качество на обслужване на клиентите и техническа поддръжка; Отлично разположение на офиса; Тийм Билдинг дейности. Ако смятате тази възможност подходяща за Вас, моля изпратете вашето CV (на английски език). Информацията, предоставена от Вас е напълно защитена. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Месторабота: София или Бургас

Email and Social Media Consultant for Spotify

with English and German/ French/ Swedish/ Dutch/ Turkish/ Polish Overview: Our client Spotify is a commercial music streaming service providing digital rights management – restricted content from record labels. With Spotify, it’s easy to find the right music for every moment – on your phone, your computer, your tablet and more. There are millions of tracks on Spotify. So whether you’re working out, partying or relaxing, the right music is always at your fingertips. Choose what you want to listen to, or let Spotify surprise you. Soundtrack your life with Spotify! Our consultants will be offering support via email and social media channels (no phone support!). If you have the motivation, the relevant experience and the desire to learn and develop in a multinational corporate environment, we encourage you to read all the details below and apply for the open position of Email and Social Media Consultant for Spotify with English and German/ French/ Swedish/ Dutch/ Turkish/ Polish.

Юли 2015 | 35


Job Purpose: Ensure every Spotify customer is provided with a worldclass service that promotes loyalty and recommendations from customers. Captures on-going feedback that helps to continually improve service.

Main Responsibilities: ● Responsible for delivering support that results in a positive customer experience ● Achieve all agreed KPI’s (CSAT, Productivity, QA) ● Work pro-actively to ensure potential issues are escalated appropriately ● Work as part of the team to ensure the Sofia site is a positive and professional environment ● Provide support in projects and initiatives as and when required Applicant Profile Creative and articulate individuals, with great communication & decision-making skills and a general positive disposition to help customers, manage problems and find ways to achieve customer satisfaction. Skills / Experience ● Experience of working in a customer-centric environment is preferred ● Bachelor degree ● A background in working in an environment that offers customer service. ● Fluency in English and another language as required (strong grammar/written in both languages, correct phrase construction) ● Knowledge of working in a subscription / technical industry a plus.

Personal Characteristics ● Ability to gauge customer needs ● A positive attitude ● Can collaborate positively within a fast changing environment ● Articulate with great interpersonal skills ● Motivated to provide maximum customer satisfaction


Life@Sutherland:

• We offer competitive salary • Excellent social benefits package including Health Insurance, Life Insurance, Food vouchers, Compliments Card, Transportation allowance • Attractive retention bonus scheme • Rewards and recognition programs • Trainings following the leading global standards for highest quality of Customer Service and Technical Support • Structured working environment • Great office location • VIP card for discounts in the shops and food places in the Mall area where the office is located • Team Building activities

If the above opportunity excites you, please forward your CV (in English). For any questions regarding the position above you can contact our Recruitment team at +359 2 892 68 69. The information provided by you is personal and will be protected. Only the shortlisted candidates will be contacted. Job location: Sofia

Юли 2015 | 37


Founded in 2004, Sofica Group has become the largest independent BPO provider in Bulgaria, recently acquired by TeleTech. We currently have an operational capacity of 1000 seats split in three locations – Sofia and Plovdiv, Bulgaria and Skopje, Macedonia. Our experience allows us to provide leading local and global clients with a broad range of tailored BPO, ITO and HRO services. With regards to our partnership with Logitech a global provider of personal computer and tablets accessories we are looking for:

Technical Helpdesk Advisor fluent in German/French/Italian/Spanish and English Purpose/Job Summary: The Technical Helpdesk Adviser serves as first point of contact for customers of the company, provides technical assistance, troubleshoots to resolve customers’ problem in compliance with the established standards.

Duties and Responsibilities:     

Accepts requests through different communication channels, logs and indentifies the problem; Respond to customers via phone/mail/web. Manage customer expectations by taking into consideration customers’ entitlement and identified customer issue; Keep customers informed, set and follow up on commitments, keep precise case documentation and case ownership; Meet deadlines and deliver services according to customers’ service level agreements; Develop working knowledge of supported products and technology as well as applicable technical support tools.

Юли 2015 | 39


Required Skills:      

Excellent level of written and verbal communication in German; Fluency in English; Analytical and troubleshooting skills; Customer handling skills; Ability to prioritize tasks and manage time efficiently working with minimal supervision; Ability and willingness to learn new technologies, expand knowledge and solidify expertise in the Information Technologies field; Our offer:

   

Extensive training programs; Environment that stimulates achievement and excellent customer service; Competitive remuneration package; Work in a challenging and pleasant business environment; If you consider we can make a good team together please send your CV in English (jobs@soficagroup.com) stating the position you are applying for.

Business Process Assistant fluent in English for HP Account Position Description: The Business Process Assistant is a key member of the Document Management team and provides support to WW Customers. He/She is responsible to administer the Document Management Platform and Records Management (RM) environment in close collaboration with the DOCM Specialist, Account Lead, Account Business Manager (ABMgr) and the teams engaged in the Customer relationship. Primary responsibilities: • Administer the end-to-end process and collaboration platform(s); • Support the Specialist and Account Lead in implementing the process as part of the Account Governance model; • Support in set up and design the collaboration platform(s) and tool; • Support in migration/consolidation/optimization of the collaboration platforms; • Administer user access control to the collaboration platforms;

Юли 2015 | 41


• Maintain standard set of platform collaterals and standard communication set; • Monitor and maintain the Mailbox, e.g. organize and prioritize big amount of information and queries, including handling confidential and sensitive data pertaining to the service. • Act as an escalation point and provides first level of technical support to the team working on the Customer relationship and the Customer end-users. Requirements: • University degree in e.g. Business Administration, Public Administration, Marketing, etc.; • Fluent in English; • Experience in administration and co-ordination within an international environment is an advantage; • Advanced MS Office knowledge (Word, Excel, Access, Power Point, Outlook, Visio, MS Project) is a plus; • SharePoint and SharePoint Designer/MS FrontPage knowledge is a plus; • Web design knowledge is a plus. If you consider we can make a good team together please send your CV in English (jobs@sofica-group.com) stating the position you are applying for.

Dispatch Coordinator fluent in German for HP Account

Job scope/summary: As part of the Sofia Dispatch Team, the Dispatch Coordinator provides effective and timely remote support to HP customers. She/he is responsible for the proper handling of case types in scope for the team, in compliance with all processes and work instructions within Dispatch Organization. Job specifics/responsibilities: • Timely manages the service requests of customers through different access channels. Verifies the request details with the customers; • Monitoring of a case management tool; • Monitoring of the e-mail communication; • Coordinating of the whole process for repairing of non-working HP equipment at customer site; • Liaising with the corporate customers; • Ordering spare parts; • Scheduling of onsite engineers in the respective country/region;

Requirements: • Fluency in German;


• Good English skills; • Analytical and problem-solving skills; • Good computer literacy – MS Office (Word, Excel, Outlook); • Time management skills and working with tough deadlines.

We can offer: • Opportunity to practice your foreign language skills and gain new knowledge; • Different job related and skills development trainings; • Friendly and motivating environment; • Different corporate discounts; If you consider we can make a good team together please send your CV in English (jobs@sofica-group.com) stating the position you are applying for.

За още кариерни предложения следете редовно нашата страница във facebook.

Ако искате да се абонирате за бюлетина, изпратете ни имейл на адрес bisclub@feba.uni-sofia.bg.

Юли 2015 | 43


Profile for Business Club Sofia University

FEBA News: Issue #2  

The second issue of Business Club's bulletin

FEBA News: Issue #2  

The second issue of Business Club's bulletin

Profile for bisclub
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded