Page 1

Citiți cu atenție următorul text:

Un om trecea cu trăsura pe lângă un lan cu porumb. Privind mai atent, văzu doi saci plini cu porumb la marginea lanului. Privi în stânga, apoi în dreapta şi nu văzu pe nimeni. Dar când era gata să apuce sacii şi să-i pună în căruţa lui, copila acestuia ia priceput gestul şi i-a şoptit: „Tată, tată, ai uitat să te uiţi în sus!” Ruşinat, bietul tată mulţumi copilei şi porni mai departe. De după colţ apăru un om. „Hei, cumătre, iami, te rog, sacii aceştia acasă! Băiatului meu i s-a defectat motocicleta şi văd că e deja târziu, iar el nu apare.” Bucuros, ajutându-şi vecinul, omul se gândea: „Îţi mulţumesc Domne, că m-ai salvat de păcat, dar şi de ruşinea care mă aştepta. Ce bine că am o copilă atât de bună şi cu frică de Dumnezeu” şi îşi cuprinse cu mult drag fiica. Bunul Dumnezeu ne porunceşte să nu furăm, să nu poftim bunul altuia, ci să ne iubim unii pe alţii aşa cum ne iubim pe noi înşine. Şi voi, copii, când observaţi că cineva greşeşte, amintiţi-i în şoaptă că-l vede Dumnezeu. Amintiţi-vă că Dumnezeu este bun, El este Izvorul bunătăţii şi ne îndeamnă şi pe noi să fim buni. Iar de cele trebuincioase nouă tot El se va îngriji şi le vom primi. În Sfînta Scriptură este scris aşa: “Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta şi cu adevărul” (I Ioan 3, 18). Atenție! Pe o foaie separată de această foaie parohială încercați să răspundeți la următoarele întrebări cu privire la cele spuse mai sus: De ce credeţi voi că ni se dă o asemenea povaţă? Ce înseamnă să iubeşti cu vorba ? Ce înseamnă să iubeşti cu fapta? Ce înseamnă să fii bun? Ai simţit vreodată că cineva ţi-a făcut un bine şi este bun? - dă un exemplu Ce bine faci tu? Aici, aveţi în vedere că

Hai să colorăm pe ,, SFÂNTUL NICOLAE PRIETENUL COPIILOR”

Dumnezeu ştie tot şi aude răspunsurile voastre. Chiar dacă nu faceţi prea multe lucruri bune, gândiţi-vă ce a-ţi putea face şi spuneţi că asta aţi dori să faceţi, dar niciodată să nu vă lăudaţi cu ceva ce n-aţi făcut. Nu uitați să atașați foaia cu răspunsurile între paginile acestui număr!

Încercuieşte varianta corectă, A = adevărat şi F = fals, la următoarele enunţuri: 1. Biblia sau Sfânta Scriptură se împarte în trei părţi. A. F. 2. Cartea Facerii este a treia carte din Biblie. A. F. 3. Cartea Facerii face parte din Noul Testament. A. F. 4. Sfintele Evanghelii fac parte din Noul Testament. A. F. 5. În Sfânta Scriptură avem 66 de Evanghelii. A. F. 6. Naşterea Domnului este relatată pe larg în Noul Testament. A. F. 7. Naşterea Domnului a fost proorocită în Noul Testament. A. F. 8. În Sfânta Scriptură avem patru Evanghelii. A. F. 9. Botezul este prima din cele şapte Taine ale Bisericii Ortodoxe. A. F. 10. Păcatul strămoşesc se şterge prin Sfânta Taină a Împărtăşaniei. A. F. 11. Botezul este o Taină care se repetă . A. F.

Rugăciune completează spațiile libere “Doamne, ajută-mă să mă fac dintr-un copil rău, un copil _______, dintr-un copil neascultător, un copil ____________, dintr-un copil necuminte, un copil __________, ca să nu-i mai supăr pe ________ mea și pe ________ meu, sau pe _____________ mei. Iar pe Tine, Doamne, ___________ să mă ajuți să Te _____________ din toată ___________ mea, așa cum și Tu, Doamne, ne iubești pe noi. Amin!”.


Insecte, păsări și animale din Biblie 1

2

3

5 7

4

6 8

9 10 11 12

13

14 15

EclipseCrossword.com

Orizontal: 1. Înainte să cânte _________, te vei lepăda de Mine de trei ori. (Matei 26:34) / 6. Duhul Sfânt S-a arătat la botezul Domnului Iisus sub forma acestei păsări. (Matei 3:16) / 7. Ispititorul în grădina Eden. (Geneza 3) / 10. Este mai uşor pentru o _________ să treacă prin urechea unui ac, decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu. (Marcu 10:25) / 11. Păziţi-vă de proorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte _____ răpitori (Matei 7:15) / 12. Insectă muncitoare în cartea Proverbe (Proverbe 6:6) / 14. Cum doreşte un ______ izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule! (Psalmul 41:1) / 15. Animalul menţionat cel mai frecvent în Biblie. Vertical: 2. Domnul Iisus a spus o pildă despre oi şi ______. (Matei 25: 31 ) / 3. Aşa că nu vă temeţi, voi sunteţi mai de preţ decât multe __________.(Matei 10:31) / 4. Iată _______lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii! (Ioan 1:29) / 5. Animal alb în cartea Apocalipsa. / 6. Domnul Iisus a hrănit 5000 de oameni cu doi ______ şi cinci pâini. (Matei 14:13 ) / 8. Să nu daţi ce este sfânt câinilor, şi să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea _______. (Matei 7:6) / 9. Mâncarea Sfântului Ioan Botezătorul (Matei 3:4) / 11. Daniel a fost aruncat într-o groapă cu _______ (Daniel 6:16) / 13. Prima pasăre trimisă afară de Noe (Geneza 8:6, 7)

1.Ce a făcut Dumnezeu în ziua a II-a? a)lumina şi întunericul b)pământul şi mările c)cerul 2.În a câta zi au apărut luminătorii pe tăria cerului? a)în ziua a IV-a b)în ziua a V-a c)în ziua a II-a 3.Când au început să mişune apele de vietaţi? a)în ziua a V-a b)în ziua a III-a c)în ziua a IV-a 4.În câte zile a făurit Dumnezeu lucrarea Sa? a)în şapte zile b)în şase zile c)în opt zile 5.În a câta zi S-a odihnit Dumnezeu? a)în ziua a IX-a b)în ziua a VI-a c)în ziua a VII-a 6.Din ce a fost zămislit Adam ? a)din maimuţă b)din ţărână c)din coasta lui Dumnezeu 7.Din ce a fost creată Eva? a)din ţărână b)din coasta lui Adam c)din pământ 8.Care a fost fructul interzis? a)mărul b)rodia c)caisul 9.Cine a convins-o pe Eva să mănânce roade din pomul interzis? a)şarpele b)vulpea c)crocodilul 10.Care au fost primii doi copii ai lui Adam? a)Noe şi Abel b)Ada şi Cain c)Cain şi Abel Numele și prenumele _______________________ ________________________________________ clasa _______ școala_______________________

Publicaţie a Parohiei Simeria Biscaria, Hramul „Adormirea Maicii Domnului“

Cuvânt ortodox Anul I, Nr. 6 (Nr. special), Concurs - Etapa a II-a

PAROHIA ,,ADORMIREA MAICII DOMNULUI” Simeria ORGANIZEAZĂ CONCURSUL ”SFÂNTUL NICOLAE PRIETENUL COPIILOR” - ediţia a I – a - noiembrie 2012 Coordonatori: Preot paroh, Gabriel Valeriu Basa Prof. de religie, Nicolae Daniel Ungureanu Prof. de religie, Alin Gheorghe Suciu Sorin Micuțiu și Ioan Bogdan Tomoiagă Motto: „Lăsaţi copiii să vină la Mine, căci a unora ca aceştia este Împărăţia Cerurilor” (Matei XIX, 14) Concursul ,, SFÂNTUL NICOLAE PRIETENUL COPIILOR” se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite, pentru disciplina Religie din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. Participarea este opţională și individuală. Concursul se desfășoară în perioada 05 noiembrie – 02 decembrie 2012. Această foaie parohială prezintă subiectele concursului, subiecte ce vor fi parcurse de către candidați. După rezolvarea acestora, foaia parohială va fi completată cu numele şi prenumele concurentului, clasa, şcoala de provenienţă și înmânate fie coordonatorilor mai sus menționați, fie aduse personal la biserică.

Apare cu binecuvântarea Preasfinţitului † Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei

Premierea: 09.12.2012, în cadru festiv, după Sf. Liturghie. Premii: Se vor acorda premiile I, II, şi III şi menţiuni pentru fiecare grupă şi diplome de participare . ărinții i-au pus a c es t u i a n u me l e Nicolae, care înseamnă ”biruitor de popor”. Acest nume arată darul pe care îl va primi mai târziu Nicolae de la Dumnezeu, acela de a învinge răutatea oamenilor. La scurt timp după nașterea pruncului, s-a petrecut un fapt care i-a uimit pe părinții săi. În timp ce mama sa îi făcea baie, Nicolae s-a ridicat în picioare și a stat așa timp de trei ore. - Acesta este semn dumnezeiesc, au zis cei care au auzit despre această minune și toți au fost de acord că aceasta s-a întâmplat pentru cinstirea Sfintei Treimi în slujba Căreia avea să fie mai târziu Părintele Nicolae. Și parcă pentru a dovedi adevărul spuselor oamenilor, Nicolae a început să fie și postitor ales: miercurea și vinerea sugea numai o dată lapte din sânul mamei sale și aceasta se întâmpla numai după terminarea obișnuitei rugăciuni cerești. Acest obicei de a posti miercurea și vinerea l-a păstrat toată viața sa.

Cuvant ortodox numar special concurs etapa a ii a  
Advertisement