Page 1

Proba ispitei - a fost lăsat singur să se lupte cu fariseii şi nu a cedat ispitei de a se dezice de Cel ce l-a vindecat. Mai mult, L-a mărturisit şi apărat riscând să-și atragă ura şi răzbunarea fariseilor; Proba credinţei - după înfruntarea cu fariseii, Iisus îl întreabă: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Dumnezeu nu obligă, ci în deplină libertate îi cere credinţa. Liber, fostul orb întreabă: Cine este, ca să cred în El? Iar Iisus îi spune: L-ai şi văzut, vorbeşte cu tine! Făpturii libere şi înţelegătoare, Domnul îi lasă loc să chibzuiască. Iar omul vindecat, auzind ce mare este Vindecătorul său, mai mult decât un profet, îndată a strigat: Cred, Doamne! şi I s-a închinat. „Prin aceasta el a mărturisit dumnezeiasca Lui putere; şi ca să nu fie doar o slujbă a buzelor, a adăugat şi fapta” (Sf. Ioan Gură de Aur) Pr. Emil Tanca Parohia Ortodoxă Română "Sfântul Cosma şi Sfântul Damian" din Mulhouse – Franța sursa: http://paroissemulhouse.free.fr

Fericirea de a vedea pe Iisus Orb fiind şi a căpăta prin minune o pereche de ochi, e o mare bucurie a vieţii, o ieşire fericită din întuneric, ieşirea la lumina veacului acestuia. Pământean fiind şi a te hotărî să mărturiseşti pe Dumnezeu cu orice preţ şi cu orice luare în derâdere, e o şi mai mare bucurie, care te poate duce până la deschiderea ochilor duhovniceşti, ai credinţei, şi să-L vezi pe Iisus, să ţi Se descopere Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Cel care e cu noi în toate zilele până la sfârşitul veacului. A vedea pe Iisus e o fericire care nu se aseamănă cu nici o bucurie

pământească; iar aceasta se întâmplă din când în când şi din neam în neam, ca să nu se stingă dintre oameni siguranţa existenţei lui Dumnezeu. Credinţa în Dumnezeu şi mărturisirea Lui este acelaşi lucru cu ieşirea sufletului din întuneric în lumina dumnezeiască, ieşirea în lumina veacului viitor. Iată o tămăduire deplină. Iată un misionar neînfricat al lui Iisus. Ierom. Arsenie Boca, Rostul Încercărilor , Ed. Pelerinul – Iași 2004 Omul surd la glasul lui Dumnezeu Dumnezeu totul întrebuinţează ca să-l cuminţească pe om: dacă un lucru nu îl smereşte, altceva face pentru el, dacă nici atunci nu are izbândă, foloseşte un al treilea mijloc… şi tot aşa până la sfârşit. Cine se supune, acela se mântuieşte; iar cine nu ascultă, începând cu prima mustrare până la ultima, acela tot mai mult se îndârjeşte şi, în cele din urmă, devine bun de nimic şi neisprăvit. Tocmai acest rezultat este arătat prin cuvintele: Dumnezeu i-a acoperit urechile… Acesta este chipul hotărârii lui Dumnezeu: „Eu nu mai am ce face pentru tine ca să Mă auzi – căci nu mai auzi nimic, aşadar rămâi surd…” Sfântul Teofan Zăvorâtul, Sfaturi înţelepte, Editura Egumeniţa "Roagă-te lui Dumnezeu să te întărească şi să te lumineze cu harul Său, ca să înţelegi că trebuie să-i ierţi pe aceia care ţi-au greşit. Numai aşa poţi să speri că vor fi iertate şi propriile tale păcate." Din „Povețe duhovnicești” - Sfântul Macarie de la Optina

Un altfel de sinaxar: Martiri și mărturisitori români, în temniță cu Hristos! Pr. Zosim Oancea Născut: 21 Iulie 1911 Locul nașterii: Alma, Sibiu Ocupația la arestare: preot Întemnițat timp de: 15 ani Întemnițat la: Aiud, Bărăgan, Noua Culme și Periprava Data adormirii: 20 Mai 2005 În perioada 1935-1936 a fost profesor de religie la liceul ”I. G. Duca”, în Cristur, dincolo de Sighişoara. Între 1936 şi 1937, a făcut parte din asociația ”Oastea Domnului”, înfiinţată de Pr. Iosif Trifa, pe care o frecventa de fapt din studenţie. În Sibiu a fost adus de către Mitropolitul Bălan drept preot la Catedrală şi profesor de religie la liceul ”Andrei Şaguna”. Primind catedră proprie la Şcoala normală de fete, a renunţat la postul de preot de la Catedrală. Astfel, a devenit inspector de religie pe toată Arhiepiscopia. În 1948 a tipărit un calendar religios, cu un moto aparţinând lui Avram Iancu. Figura marelui Avram lancu i-a fost impusă de autorităţi, căci el îl propusese de fapt pe Andrei Şaguna. În urma acestei apariţii editoriale a fost acuzat de către autorităţi de ”crimă de uneltire”, condamnat în februarie 1949 la 19 ani de închisoare, la care s-au adăugat ulterior încă 5 ani. A fost arestat împreună cu soţia sa în gara oraşului Copşa Mică şi dus în temniţele Securităţii. Din fericire, Dorina Maria a fost eliberată după o detenţie de o săptămână, deoarece era însărcinată. Despre caznele suferite în detenţie a scris

în lucrarea ”Datoria de a mărturisi. Închisorile unui preot ortodox”, apărută abia în 1995. A fost supus aici, el şi alţi colegi de suferinţă, la o serie de chinuri, cu scopul de a-i obliga să semneze o declaraţie falsă; a îndurat chinurile moriştii care îl învârtea până ameţea, după care era atârnat între două mese, şi rămânea astfel o bună bucată de vreme. (...) Mulţi au murit în chinuri groaznice, neputând suporta durerile. Aşa a petrecut o săptămână, timp în care spera ca ziua procesului să vină mai repede şi să poată spune adevărul. .. Pr. Zosim spune că, dacă ar fi trăit 100 de ani în libertate, nu ar fi putut face pentru sufletul omenesc ce a făcut acolo, în temniţă. Preotul a fost silit de autorităţi la domiciliu forţat în Bărăgan, la Bumbăcari. Cei care locuiau acolo aveau libertatea de a se deplasa doar pe o rază de 15 kilometri. Acolo a avut voie să vină şi familia sa şi astfel şi-au întemeiat o gospodărie. Dar nici aici nu a avut parte de linişte, căci autorităţile au venit din nou şi l-au arestat. A fost dus în lagărul de la Noua Culme, unde a muncit la Canal. De acolo, a fost mutat la Periprava, în Deltă. Aici, şi-a văzut pentru prima dată fiul cel mic, Doru Oancea. ... În Bărăgan a stat până în septembrie 1963 când, la întoarcerea în Sibiu, rectorul Institutului de Teologie din acea vreme, Nicolae Colan, l-a ajutat să primească parohia din Sibiel, care fusese liberă timp de doi ani. La aniversarea a 90 de ani, preotul Zosim Oancea, făcând bilanţul vieţii sale, poate spune cu mândrie că I-a slujit pe Dumnezeu timp de 65 de ani, dintre care 35 doar în Sibiel. . (Beatrice Gheorghe - Revista Memoria)


Sf. Nicolae Velimirovici Credința Sfinților Catehismul Bisericii Ortodoxe ( XXXII ) Cele 10 porunci Decalogul 3. „Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deşert numele Lui” (Ieş. 20, 7). Ce suntem cu desăvârșire opriți a face prin această poruncă? Nu ne este îngăduit: - să ne folosim de cuvinte necuviincioase atunci când vorbim despre Dumnezeu; - să ne folosim de numele lui Dumnezeu când întărim povestiri neînsemnate sau chiar minciuni; - să rostim cuvinte obscene și triviale și să înjurăm; - să ne încălcăm făgăduința făcută lui Dumnezeu cu jurământ. Cum trebuie să pomenim numele lui Dumnezeu? Rar, numai în rugăciuni și întodeauna cu mare cinste, căci este numele cel mai sfânt care face demonii să tremure, prin care se binecuvântează ființele și lucrurile, se tămăduiesc boli și se sfințește gura care îl rostește. - va urma -

"Dacă crinii cresc mai cu seamă în văi, inima care se face vale prin smerenie va naște şi ea crini" Cuviosul Ioan Carpatiul

Dacă tu însuţi te vei lăuda, atunci Dumnezeu nu te va lăuda Nu te asemăna găinii, lăudându-te cu oarecare faptă de-a ta, ca să nu te lipseşti de ajutorul lui Dumnezeu. Găina, când face oul său, de-îndată vesteşte tuturor despre aceasta şi, ca şi cum s-ar lăuda, cotcodăceşte că a fost făcut oul. Nu fi atât de fără de minte, nu aşeza în faţa tuturor faptele tale - ca să nu primeşti aici răsplata faptelor tale; ci acoperă faptele tale cu tăcerea - ca să fie cunoscute acestea de Unul Dumnezeu şi de către El lăudate. Căci dacă tu însuţi te vei lăuda, atunci Dumnezeu nu te va lăuda; dacă te vei preamări însuţi, atunci nici unul dintre oameni nu te va preamări; însă de nu te vei preamări, atunci toţi te vor plăcea. Mai bine este ţie ca alţii să te laude, decât să te lauzi însuţi, fără de minte: „Nu te lăuda cu ziua de mâine, că nu ştii la ce poate da naştere. Să te laude altul şi nu gura ta, un străin şi nu buzele tale" grăieşte Solomon (Pilde 27,1-2). Sfântul Dimitrie al Rostovului, Alfabet duhovnicesc, Editura Sophia

Anunț

Corul parohiei ortodoxe Simeria-Biscaria organizează preselecție pentru cei care doresc să se alăture corului în fiecare zi de joi, ora 18:30. Se pot înscrie atât femei cât și bărbați care doresc să învețe arta muzicală corală. Alăturați-vă corului deja existent în a aduce Slavă Lui Dumnezeu, cântând la cor și învățând împreună să ne rugăm cu evlavie și folos. Redacţia şi administraţia: Parohia Ortodoxă Simeria Biscaria, loc. Simeria, str. Pr. Nistor Socaciu, nr. 20 parohiabiscaria@gmail.com http://parohiasimeriabiscaria.blogspot.ro

Publicaţie a Parohiei Simeria - Biscaria, Hramul „Adormirea Maicii Domnului“

Cuvânt ortodox Anul II, Nr. 34 (90), 19 - 25 mai, 2014

Minunea şi șhow-ul Lumea de azi abundă în spectacole. Parcă nimic altceva nu este căutat cu mai multă ardoare decât spectacolul. Dacă cineva are de spus ceva, trebuie neapărat să-l îmbrace în haina strălucitoare a showului, altfel va trece neobservat, nimeni nu are timp să asculte un mesaj lipsit de senzaţional. Din păcate mulţi creştini prețuiesc credinţa după cât de mult spectacol oferă. Smerenia, credinţa simplă, osteneala, metaniile, rugăciunea nu aduc mulțumire “consumatorilor” de religie . S-a petrecut undeva o minune? Este pe undeva vreun preot care poate să-ţi spună problemele tale înainte de a te vedea? Sau te dezleagă de orice, fără nici o osteneală din partea ta? Acolo e adevărata credinţă, acolo trebuie să mergem! Evanghelia e plină de minuni, dar paradoxal pentru unii, este total lipsită de spectaculos! Mântuitorul Hristos vindecă bolnavi, incurabili, alungă demonii, înmulţeşte pâinea şi peştele, înviază morţii simplu, doar cu un cuvânt! Lipsesc total cuvântările pompoase, pregătirea aperceptivă a celor prezenţi (azi s-ar numi spectatori), efectele speciale! Şi în cazul vindecării orbului din naştere minunea s-a făcut simplu, fără nimic spectaculos. Așa sunt lucrurile Domnului nostru.

Apare cu binecuvântarea Preasfinţitului † Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei

Diavolul în schimb este maestrul efectelor speciale. Neavând nimic de dăruit, rău fiind şi dătător de rău, diavolul are nevoie să impresioneze, să-şi ascundă sub falsa strălucire a senzaționalului, goliciunea şi nimicnicia. Astăzi mulți oameni caută în credinţă spectaculosul, dar prin aceasta se fac de bună voie victime sigure a diavolului. Dorești show? Satana o să ți-l ofere cu prisosinţă! Dar abia după tragerea cortinei vei afla că preţul “biletului” a fost sufletul tău. Sunt mulți vânzători de idei religioase în zilele noastre care fac show din numele Lui Dumnezeu, înşelând astfel pe toţi doritorii de fericire fără osteneală, ascunzându-le sub luciul calp al vorbelor lor întunericul iadului!! Orb plin de … Lumină Prin orb, Iisus Hristos ne arată drumul care duce la mântuire. Pentru a fi vindecat şi sufleteşte, orbul a trecut 3 probe: Proba ascultării – a primit să fie uns cu tină şi s-a supus poruncii de a merge să se spele la scăldătoarea Siloamului; continuarea pe pagina următoare

Cuvant ortodox anul ii, nr 34 (90), 19 25 mai, 2014  
Advertisement