Page 1

15 de juny de 2014

MEMÒRIA 2013 - CÀRITAS DIOCESANA D’URGELL

I Càritas

Construint espais d’esperança

Diocesana d’Urgell

C

àritas és molt conscient que el que fem avui és un actiu per a demà: combatre la pobresa infantil és fonamental per equilibrar la societat del demà. La pobresa infantil es manifesta en diverses dimensions: inclou la manca d’aliments, el poc o nul accés a serveis, el fracàs escolar, l’habitatge i les possibilitats de participar en activitats socials i de lleure. Ajudem les famílies per tal que els infants puguin superar els factors d’exclusió. Càritas ha esmerçat sempre una atenció especial vers els joves i els infants, i el projecte pioner de la UEC és una mostra; però en l’any 2013, la nostra atenció ha reblat els seus esforços. 482 infants han estat becats amb 61.000 euros per a comprar material escolar, accedir al menjador de l’escola. Cents d’infants són ajudats setmanalment en tallers de reforç escolar en els quals els voluntaris dediquen temps i energia, però sobretot, amor. Als casals d’estiu organitzats per Càritas els infants aprenen valors i dinàmiques de relació social òptimes. A les Aules de Suport i a la Unitat d’Escolarització Compartida els joves retroben el camí per superar-se. A l’any 2013 s’han realitzat 915 hores de classes lectives i 33 de classes extracurriculars (UEC), els joves han fet col·laboracions en activitats de Càritas, hi ha hagut una gran coordinació amb els instituts i govern... tot ha donat com a resultat una sensible millora en els resultats dels joves amb problemes: en aquest curs un 50% dels joves han obtingut el seu títol d’ESO, un 67% han passat de curs. Els programes d’atenció als joves i als infants són un objectiu per a nosaltres: «Aquest és un dels programes més durs, però també dels més gratificants dels que portem a terme: veure que els infants s’ho passen bé i que estimen Càritas, que els estem ajudant, fa sentir que estem fent una feina amb futur» apunta Marta Fortuny, membre del Consell de Càritas i directora del Centre de Càritas a Balaguer.

Aquesta és la nostra memòria d’activitats. Més d’un 20 % (661) del total del nostre balanç d’acció social s’ha orientat a les generacions joves. Els in-

fants i les seves famílies, i totes les persones que necessiten suport, compten amb nosaltres. I estem aquí, per ajudar-los a construir un futur millor.

Innovar el compromís amb els més necessitats i febles de la nostra societat

E

ls dos centres de gestió d’activitats de Càritas, situats a l’antic Convent de Sant Domènec de Balaguer i al centre de Puigcerdà, han acollit i atès el 53 % del total de persones o famílies en els diferents àmbits de Càritas d’Urgell (veure balanç social). També el treball en aquests dos centres han possibilitat la participació, durant el 2013, de 36 voluntaris. Aquest model de centre d’activitats, ideat per ser un recurs dinamitzador del nostre pla d’acció i del pla de voluntariat, ens fa valorar de forma positiva la idoneïtat i també l’oportunitat d’estendre el model.Volem innovar el nostre compromís de donar suport als que ho necessiten amb dignitat. L’esforç que hem dedicat durant l’any en el programa de formació i inserció laboral s’explica amb l’augment de hores de serveis (+940 hores), i dels tallers de formació. En el projecte Activa’t hi han participat 325 persones aturades (+25%) i s’ha arribat a 32 insercions laborals (+150 %). Acompanyar als que no tenen feina es fa ara més complicat, per l’entorn actual de manca de llocs de treball, i per això valorem i considerem que el nostre programa laboral precisa fer un pas endavant creant un recurs nou: l’em-

presa d’inserció laboral, entesa com una extensió del mateix programa de formació i inserció laboral de Càritas. Amb el programa infància i joventut, hem apostat per dinamitzar i potenciar les ajudes escolars, pel que hem invertit 61.000 euros distribuïts amb 482 beneficiaris. Aquesta nova línia ens ha implicat un notable esforç en la gestió de les diverses actuacions en 12 poblacions i 29 escoles diferents. El servei d’atencions i ajudes ha incrementat la seva activitat en un 15%, s’han fet 4.134 intervencions i un total de 167.000 euros en ajudes, distribuïdes en 893 participants. En el projecte suport familiar hi ha participat 60 persones (+45%), de les quals 10 són nous participants. Per mitjà de la col·laboració de 64 donants i 14 parròquies hem captat 19.162 euros, per fer arribar a Càritas Espanyola amb destí a les emergències humanitàries causades pel tifó de Filipines. Durant l’any hem organitzat tres campanyes de captació de voluntaris, s’han dedicat més de 150 hores a la dinamització de més de 20 projectes de voluntariat. L’estimació econòmica de l’aportació dels 246 voluntaris de Càritas és de 34.695 hores de treball.

Dels 543.400 euros de recursos invertits (+10%), el 78% han estat destinats a l’acció social (pla d’acció i ajudes), 11 % al projecte amb la roba, el 9 % al pla de voluntariat, i administració i comunicació el 3%. Dels 549.551 euros de recursos captats (+10%), el 61% són d’activitats pròpies i la resta el 39% són ingressos condicionats per convenis amb organismes públics i entitats privades. Amb el compromís de rendir comptes del que fem, reflexionem sobre com orientar el camí que hem de recórrer, seguint el model d’acció que el Papa Francesc ens proposa pels seguidors de Jesús: Servir, acompanyar, defensar. Compromesos amb el futur de les noves generacions, centrem els nostres esforços en els joves que són els més fràgils de patir risc d’exclusió. Per a ser més Càritas, i perquè el nostre treball social sigui un referent en una societat cada vegada més empobrida de valors i de iniciatives que ens portin a un món més just i solidari, avui tenim que arremangar-nos i ser emprenedors projectant un nou projecte de treball en xarxa amb el residu tèxtil. Josep Casanova Director de Càritas


15 de juny de 2014

II

MEMÒRIA 2013 - CÀRITAS DIOCESANA D’URGELL Càritas Diocesana d’Urgell

Activa’t

Residu tèxtil

Acollida

Han participat en projectes de formació i reinserció laboral, especialitzats en diverses àrees (cuina, tasques de la llar, soldador, electricitat…) 148 homes i 177 dones. S’ha incrementat el nombre d’hores de formació i en atenció en un 120% respecte de l’any anterior. 32 persones han tornat a reinsertar-se social i laboralment.

S’han recollit 135.000 quilos de roba en 20 municipis a través dels 35 contenidors disposats. 5.873 quilos de roba han retornat al circuit de vida útil, a través de Grapats, la botiga de roba de segona mà de Càritas, que ha complert 10 anys de feina: enguany ha venut 12.367 peces de roba. Les persones que ho necessiten poden accedir a la roba de manera gratuïta: s’han distribuit 750 peces als robers.

Quan algú arriba a Càritas ho fa mogut per una situació molt difícil de manca d’ingressos. La mitjana d’ingressos familiars dels nostres usuaris és de 489 euros al mes. Un 48 % viuen de prestacions de la Seguretat Social, un 28 % del treball propi i un 22% no aconsegueixen tenir cap ingrés. Càritas ha invertit 24.912 euros en ajudar a la manutenció familiar. S’han repartit 24.912 euros en aliments, 4.916 euros per a despeses de salut i 7.284 en ajuts de divers signe.


15 de juny de 2014

MEMÒRIA 2013 - CÀRITAS DIOCESANA D’URGELL

III Càritas

Radiografia social

Diocesana d’Urgell

Q

ui som i a qui ajudem? 893 famílies han rebut ajudes monetàries el 2013 per un valor de 167.000 euros. I els infants que depenen d’aquestes famílies han pogut trobar en les classes de reforç, en el lleure amb valors dels casals d’estiu, en les beques de menjador i material escolar, l’impuls necessari per a no quedar enrere. El nostre model de treball en xarxa ens implica a tots. 13 professionals, 246 voluntaris, 241 donants, tots treballem al servei d’una societat més justa. Amb visió de futur: oferint l’oportunitat a les persones de cambiar el signe de la seva vida i assegurar-se un demà millor. La nostra gestió ha portat a invertir 543.400 euros, i un 78 % d’aquests diners han anat a parar a l’àmbit social. Només un 2 % són despeses de l’administració. Càritas Urgell cerca la sensibilització de tots: s’han fet 11 campanyes de difusió, de conscienciació i de captació. Dels recursos captats, 103.210 euros vénen de socis i donants i 79.656 euros de col·lectes i aportacions parroquials. Perquè Càritas és l’expressió de la comunitat eclesial, i ens movem des del cor, per construir espais d’esperança.

Voluntaris

Suport

Vers un món més just

Càritas és voluntariat. El nostre capital humà, els nostres valors i la nostra fe ens porten a dedicar energies de manera natural per als altres. A Urgell hi ha 246 voluntaris. S’hi han esmerçat 34.695 hores de treball en activitats molt diverses: suport i reforç escolar, tallers, tasques de coordinació, treball i distribució a robers i banc d’aliments. Participen en 59 projectes diferents. 241 donants ofereixen el seu suport econòmic incondicional.

Les famílies necessiten més suport i el nombre de persones ateses ha augmentat en un 20% respecte de l’any anterior. Més del 51% de les famílies que hem ajudat el 2013 estaven formades per parelles amb fills, 19% eren famílies monoparentals, i un 19% eren persones soles. El 70% de les famílies tenen infants al seu càrrec. La pobresa té rostre femení: un 64 % dels quals han acudit al serveis de suport, acollida i projectes eren dones.

Càritas som missió: també hem ajudat a aquelles comunitats que més enllà de les nostres fronteres volen superar l’explotació o una situació greu d’emergència. En la campanya de recollida de recursos per millorar les condicions dels afectats pel tifó Haiyan, a Filipines, es van recollir 19.162 euros el 2013. A la botiga Grapats comercialitzem productes de comerç just: s’han venut productes per valor de 1.035 euros que revertiran en les comunitats del sud.


15 de juny de 2014

IV

MEMÒRIA 2013 - CÀRITAS ANDORRANA Càritas

Càritas Andorrana: més atenció i acollida als usuaris

Andorrana

L

’any 2013 Càritas Andorrana va atendre a 1.298 famílies en els diferents programes que desenvolupa en l’àmbit nacional. Les atencions realitzades han estat de forma general inferiors respecte a l’any anterior, en més d’un 6%. Paral·lelament, el programa Atenció Primària ha incrementat més d’un 10% els usuaris atesos respecte a l’any anterior. Encara que de forma global s’ha reduït el nombre de persones ateses, el temps d’atenció i els recursos emprats per donar resposta a aquestes famílies s’incrementa en els darrers anys. Igualment, és remarcable que la freqüència de les visites i de les demandes hagi augmentat, així com també la detecció de més problemàtiques en un mateix nucli familiar. La Comissió d’Acció Social està formada per voluntaris i professionals de la nostra entitat, i té com a finalitat la detecció i l’estudi de situacions d’injustícia social i promoure’n la denúncia. És responsabilitat seva també l’avaluació dels projectes, així com l’anàlisi de les situacions que ens envolten per tal d’avançar-nos a les necessitats de les persones. L’any 2013, Càritas Andorrana va rebre la visita del Secretari general de Càritas Europa, en una trobada de coneixement i d’intercanvi mutu, força enriquidora per ambdues parts. D’aquesta trobada va sorgir la proposta de presentar el nostre Vicepresident, Sr. Francesc Mora, per al càrrec d’auditor de Càritas Europa. També vàrem rebre la responsable de la «Comunidad San Pablo Apóstol de Bolivia», com a part de col·laboració en el finançament de projectes de cooperació al desenvolupament. Finalment, en el marc de l’acció de Càritas Andorrana, l’any 2013 va destacar per la importància de la sensibilització a la societat andorrana de la situació social del nostre país, entenent que és un pas decisiu per fer créixer la solidaritat en la nostra comunitat. Igualment ressaltar durant l’any la importància del voluntariat i el valor afegit que aporta a la nostra entitat, especialment en aquests moments difícils.

PROBLEMÀTIQUES DETECTADES

ACOLLIDA I ATENCIÓ PRIMÀRIA

CAMPANYA REIS

ROBER

BANC ALIMENTS

384

247

220

189

VOLUNTARIAT

TRANSEÜNTS

SUPORT

SENSIBILITZACIÓ

118

57

46

37

ENCAMP

LA MASSANA

CANILLO

ORDINO

40

25

15

4

USUARIS

1.298

ACOLLIDA I ATENCIÓ PRIMÀRIA

389

ANDORRA LA VELLA

ESCALDESENGORDANY

SANT JULIÀ DE LÒRIA

172

92

41

RESPOSTES DONADES ORIENTACIÓ 25%

ECONÒMICA 34%

PROGRAMES CÀRITAS 25%

ALTRES AJUDES 15%

HABITATGE 8%

MANUTENCIÓ 25%

SANITÀRIA 13%

LABORAL 19%

INFORMACIÓ 10%

INGRESSOS

DESPESES

Donatius i patrocinis privats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subvencions públiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finançament propi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plataforma ONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aportacions Càritas parroquials . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOTAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ROBA RECOLLIDA:

236.437,09 E 52.040,26 E 39.756,72 E 30.080,00 E 27.013,22 E 385.327,29 E

32.700 kg / Visitants 5.760

Programes socials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funcionament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cooperació internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comunicació i difusió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOTAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BANC D’ALIMENTS: recollida

248.327,79 E 56.551,15 E 70.225,38 E 6.519,10 E 381.623,42 E

73.693 unitats / 2.419 lots lliurats

Edita: Càritas d’Urgell - Delegació de Mitjans de Comunicació de la Diòcesi d’Urgell - A/e: caritas.cdurgell@caritas.es Web: www.caritasurgell.org - Dip. legal: L. 722-2012 - Realització: Impresión Offset Derra, s.l.

ALTRES 26%

22 de juny - Extra Càritas  
22 de juny - Extra Càritas  
Advertisement