Església d'Urgell 495

Page 1

Església

d Urgell

# 495 - SETEMBRE-OCTUBRE 2021

Inici a Urgell de l’etapa diocesana del Sínode 2021-2023