Page 35

en el context de l’evangelització, recollits en l’“Instrumentum laboris” de la tercera assemblea general extraordinària del Sínode de Bisbes que s'ha de celebrar del 5 al 19 d’octubre al Vaticà. Els nens van poder gaudir de moments d’esbarjo i espiritualitat gràcies al servei desinteressat d’una jove i un seminarista de la Diòcesi. En la pregària inicial i en l’Eucaristia, les famílies van resar pel proper Sínode sobre la Família amb la pregària proposada pel Papa Francesc [veure contraportada d’aquest mateix número].

CONVIVÈNCIES AL COL·LEGI SANT ERMENGOL Durant la darrera setmana de setembre i la primera d’octubre, el col·legi Sant Ermengol va organitzar unes convivències per a cada curs de secundària i batxillerat, sota la direcció del P. Joaquim Folqué, amb l’objectiu de compartir una jornada de companyonia, de reflexió i d’amistat, i

mirar d’arrelar en els joves aquells compromisos que vulguin prendre durant el curs i que els ajudin a tenir un any bo a en l’àmbit personal. Les convivències van comptar amb la presència del Delegat diocesà de Joventut, Lluís Plana.

LLIÇÓ INAUGURAL DE MN. PARÉS EN L’INICI DEL CURS A LES FACULTATS DE TEOLOGIA I FILOSOFIA DE CATALUNYA Mn. Xavier Parés, Rector de Sant Ot i Degà del Capítol Catedral d'Urgell impartí el 2 d’octubre la lliçó inaugural del curs 2014-2015 de les facultats de Teologia de Catalunya (FTC) i de Filosofia de Catalunya (FFC), en un acte celebrat al Seminari Conciliar de Barcelona, presidit pel Cardenal Zenon Grocholewski, Prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica. Per part del Bisbat d’Urgell hi van assistir l’Arquebisbe Joan-Enric, el Vicari General, Mn. Ignasi Navarri, i el Director espiritual del Seminari diocesà, Mn. Cinto Busquet.

Un dels grups participants en les convivències del col·legi Sant Ermengol.

Mn. Parés va dedicar la seva exposició a “La reforma litúrgica del Concili Vaticà II a les Diòcesis catalanes”, i la va dividir en quatre parts: 1.- Una referència als antecedents de la reforma litúrgica; és a dir: el moviment litúrgic de final del segle XIX i prina dreta, Mn. Navarri, Mons. Vives, Mn. Parés i Mn. cipi del segle D’esquerra Busquet, en l’acte d’inici del curs a les facultats de Teologia XX i el Congrés i de Filosofia de Catalunya. Litúrgic de Montserrat de l’any 1915. facultats, i Mons. Grocho2.- La Litúrgia al Concili lewski va cloure l’acte amb Vaticà II. Estructura i, el seu parlament. finalment, aprovació de la Constitució apostòlica TROBADA DE MONITORS “Sacrosanctum Concilium”. DE LA FEMN A AINA Intervencions de l’Església catalana. Uns 120 monitors dels 3.- Exemples significatius esplais de la FEMN, fundai fecunds de la recepció i ció que aplega els esplais aplicació de la “Sacrosanc- del Bisbat d’Urgell, es van tum Concilium” a les Diòce- reunir el primer cap de sis catalanes. Resum dels setmana d’octubre a la principals esdeveniments, casa de colònies AINA, institucions i moviments a Canillo (Andorra), per litúrgics a Catalunya. Prin- posar en comú diversos cipals liturgistes catalans aspectes de la seva tasca en aquests afers. i preparar el curs present. 4.- Balanç del treball litúrEls monitors van comgic realitzat a Catalunya i partir un seguit d’activiperspectives de futur, que tats i propostes que van seran el repte de la pastoral aconseguir engrescar els litúrgica a Catalunya per al monitors i fer del cap de segle XXI. setmana una experiència Després de la lliçó inau- de formació i de germanor: gural, el Dr. Armand Puig, una sortida a peu per la Degà-president de la FTC, Vall del Riu, testimonis de i el Dr. Jaume Aymar, Degà- vida per a la reflexió i el president de la FFC, van diàleg, tallers formatius, presentar les memòries balls i danses, etc. També del curs passat de les dues van treballar sobre un deEsglésia d’Urgell

35

Profile for Bisbat d'Urgell

Església d'Urgell 432  

Octubre 2014

Església d'Urgell 432  

Octubre 2014

Advertisement