Page 34

MONS. MALLA, BISBE EMÈRIT DE LLEIDA, HA MORT ALS 91 ANYS El matí de Divendres Sant, 18 d’abril, va morir a Lleida, als 91 anys, Mons. Ramon Malla i Call, Bisbe emèrit de Lleida i que fou Administrador Apostòlic de la nostra Diòcesi d’Urgell i Copríncep d’Andorra entre els anys 1969 i 1971. Que reposi amb Crist i Ell el ressusciti amb els seus sants! Havia nascut a La Seu d’Urgell el 4 de setembre de 1922. La família es traslladà a Barcelona i allà fou seminarista i després prevere, ordenat a Salamanca el 19 de desembre de 1948. El 29 d’abril de 1967 fou nomenat Vicari general d’Urgell i Delegat permanent d’Andorra. El 24 de juliol de 1968 fou nomenat Bisbe de Lleida, i rebé l’ordenació episcopal el 27 d’octubre a la Catedral d’aquella ciutat. El 29 d’abril de 1969, després de l’acceptació de la renúncia de Mons. Ramon Iglesias Navarri, fou nomenat Administrador Apostòlic de la Diòcesi d’Urgell amb facultats plenes de Bisbe, responsabilitat que exercí fins al 30 de gener de 1971, quan Mons. Joan Martí i Alanis va prendre possessió de

plantejaren les seves preguntes als Directors. Hi hagué també una presentació de possibles iniciatives de cara al futur, així com un profitós intercanvi d’idees. Es varen tractar també els temes següents: els testaments atorgats 34

Església d’Urgell

la Diòcesi. L’enterrament va tenir lloc Dilluns de Pasqua a les 11 del matí a la Catedral de Lleida. Dimecres 30 d’abril al vespre, l’Arquebisbe Joan-Enric presidí a la Catedral de Santa Maria d’Urgell una celebració eucarística exequial per l’ànima de Mons. Malla, concelebrada pels Vicaris generals i els Canonges del Capítol, amb altres preveres i un bon grup de fidels que s’hi van fer presents. L’Arquebisbe inicià l’Eucaristia destacant l’amor que el Bisbe Ramon sempre sentí per la Diòcesi d’Urgell i per la seva ciutat natal de La Seu d’Urgell, mostrant sempre el seu interès per la vida pastoral del Bisbat d’Urgell. Una prova d’aquest amor fou que el Dr. Malla volgué

regalar personalment a l’Arquebisbe Joan-Enric un bàcul i un lavabo de plata que la ciutat de La Seu li havia ofert i que Mons. Vives ha dipositat, al seu torn, a la Catedral d’Urgell. A l’homilia, l’Arquebisbe d’Urgell, tot glossant les lectures de la II Setmana de Pasqua, subratllà com la virtut de l’estimació és aquella fonamental que ens demana el Senyor:

davant Rector i la seva protocol·lització notarial; una presentació de la síntesi diocesana a partir de les aportacions rebudes sobre el document preparatori del Sínode dels Bisbes sobre els desafiaments pastorals de

la família en el context de la nova evangelització, la Jornada Sacerdotal del Dilluns Sant; l’ordenació sacerdotal, l’1 de maig, del seminarista Joseph Geethafonkalan; la Pasqua del Malalt, i el XXXVI Pelegrinatge Diocesà a Lourdes.

“Déu estima tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi ningú dels qui creuen en Ell, sinó que tinguin vida eterna” (Jo 3,16-21). Una estimació que ens ha de portar a no donar el món per perdut, sinó a treballar perquè es converteixi i aculli aquest amor misericordiós de Déu. Hem de proclamar sense por l’Evangeli de l’alegria, malgrat les dificultats i incomprensions que sempre hi haurà. I remarcà que cal anar a la llum perquè se’ns vegin les obres, ja que “quan la llum ha vingut al món, s’han estimat més la fosca que la llum”. L’Arquebisbe d’Urgell recordà les paraules de Mons. Joan Piris, Bisbe de Lleida, en l’Eucaristia exequial de Mons. Ramon Malla, quan afirmà que la petjada que ha deixat Mons. Malla en moltes vides sempre serà recordada més encara que les seves obres o institucions. El Bisbe Ramon Malla i Call sempre restarà en la memòria i estimació per a tots els creients d’Urgell. Encomanem-lo a Déu i que ell sigui també intercessor nostre.

A més, es va anunciar la tercera jornada de formació permanent del curs present per als preveres d’Urgell, que tindrà lloc el 2 de juny a Tremp; i la designació del nou Postulador diocesà per a la Causa dels presumptes

Profile for Bisbat d'Urgell

Església d'Urgell 427  

Abril 2014

Església d'Urgell 427  

Abril 2014

Advertisement