Page 26

Matinal interdiocesana de formació sobre la Catequesi

U

n grup de preveres del nostre Bisbat va participar el dilluns 31 de març a la matinal de formació organitzada pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC) al Seminari Conciliar de Barcelona. Presidits per Mons. Sebastià Taltavull (Bisbe auxiliar de Barcelona i President del SIC), acompanyats per Mons. Joan Piris (Bisbe de Lleida), amb els Delegats de Catequesi de cada Bisbat, els sacerdots participants, provinents de totes les Diòcesis de Catalunya i les illes Balears, van reflexionar sobre la tasca del prevere i el diaca en la pastoral catequètica. Prèviament, a les diferents Diòcesis s’havia fet un treball de preparació de la jornada, que va consistir a respondre un breu qüestionari sobre alguns aspectes referents a la tasca

del prevere a la catequesi. A partir de les respostes enviades des de totes les Diòcesis, es va organitzar aquesta trobada matinal que, com afirmava el Bisbe Sebastià, “té l’objectiu d’iniciar un intercanvi on puguem compartir, en relació a l’acció catequètica, com vivim el moment present, quin és el nostre estat d’ànim, quins són els encerts, quines les mancances i quins els desafiaments que se’ns presenten”. Després de la pregària inicial, Mons. Sebastià Taltavull féu una ponència sobre “El prevere i el diaca en el moment actual de la pastoral catequètica a casa nostra”, on recordà els principals documents eclesials que fan referència a la tasca i responsabilitat del prevere en la catequesi i exposà un resum de totes les respostes a l’enquesta

realitzada. I, com a darrer moment de la seva ponència, va concloure la seva reflexió en dotze punts. A continuació es dedicà un llarg temps per al diàleg, on sorgiren i es parlà de diverses qüestions a tenir presents en relació amb la catequesi, i tot seguit es presentaren breument tres experiències catequètiques amb l’objectiu de remarcar la figura del prevere en cadascuna d’elles: “Missa amb infants i família”, “Amics de Jesús: una proposta de creixement en la fe” i “L’acompanyament dels catequistes”. La pregària final i el dinar de germanor van cloure la matinal de reflexió de preveres i diaques sobre la pastoral catequètica a casa nostra. Mn. Antoni Elvira, Delegat diocesà de Catequesi

La sessió de treball organitzada pel SIC aplegà una bona colla de sacerdots i Delegats de Catequesi de totes les Diòcesis de Catalunya i Balears.

26

Església d’Urgell

Profile for Bisbat d'Urgell

Església d'Urgell 427  

Abril 2014

Església d'Urgell 427  

Abril 2014

Advertisement