Page 36

Dietari TROBADA DE FORMACIÓ DELS PREVERES I DIAQUES ORDENATS O INCARDINATS EN ELS DARRERS DEU ANYS Els dies 16 i 17 de desembre van tenir lloc a la Casa d’Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer les jornades de formació dels preveres i diaques ordenats o incardinats en els darrers deu anys, acompanyats per l’Arquebisbe d’Urgell i els Vicaris general i episcopal. Van reflexionar sobre els aspectes econòmics i jurídics del ministeri pastoral del Rector de la Parròquia, així com també de la relació mútua dels preveres diocesans amb les comunitats religioses de vida consagrada. La tarda del dia 16 intervingué el Delegat diocesà per als Assumptes Econòmics, Carles Martín Neira, que

presentà als sacerdots la normativa econòmica vigent a la Diòcesi i també oferí una sèrie de consells pràctics pel que fa a l’administració ordinària de la Parròquia. Posteriorment, Mn. David Codina oferí una sèrie de consells pràctics canònics pel que fa al dret litúrgic sacramental i a la custòdia dels arxius parroquials. A cada ponència va seguir un viu i fructífer diàleg sobre les qüestions que interessaven els joves preveres. Després del rés de Vespres comunitari, es va projectar el film “Gran Torino” (dirigit per Clint Eastwood el 2008), després del qual es va obrir un diàleg sobre les seves propostes educatives i religioses. El dimarts dia 17, després de la pregària de Laudes i de l’Ofici de Lectura, Arquebisbe, preveres i diaques es varen

El segon dia de les jornades, els preveres i l’Arquebisbe visitaren el Monestir de Les Avellanes.

28

Església d’Urgell

traslladar al Monestir de Santa Maria de Bellpuig de Les Avellanes, on el Gmà. Ramon Benseny, Superior de la comunitat, dirigí una interessant reflexió sobre “el que espera un religiós, mestre i catequista del prevere diocesà”. El diàleg que la reflexió va suscitar fou molt enriquidor per a tots els participants. Posteriorment es desplaçaren a l’església del Monestir on, acompanyats del Gmà. Benseny, foren informats sobre els màrtirs maristes que allà hi reposen. Junts feren una pregària davant les seves relíquies encomanant-se a la seva ajuda i intercessió. Després, tot seguint les explicacions del Responsable de l’Arxiu del Monestir, Robert Porta, visitaren el “frontón” on foren assassinats alguns germans maristes durant la Guerra Civil i visitaren el cementiri de la comunitat i el memorial de la reconciliació que s’hi construí. L’acte central de la jornada fou la celebració eucarística presidida per Mons. Vives i celebrada conjuntament amb tota la comunitat marista. Tot glossant les lectures del dia, que inicien la preparació més immediata al Nadal de Nostre Senyor Jesucrist, l’Arquebisbe invità els preveres i membres de la comunitat religiosa a viure amb intensitat l’espera

del naixement del Senyor mantenint una actitud de silenci i pregària interior. Sempre podem convertir-nos i millorar i el Nadal del Senyor és un temps privilegiat per tal de convertir-nos personalment. La pregària comuna, la concelebració amb el Bisbe diocesà, l’enfortiment dels llaços de comunió entre les noves generacions i els responsables diocesans i els membres de la vida consagrada van significar realitats ben positives i bons fruits d’aquestes jornades.

BAPTISMES I CONFIRMACIONS A L’ACADÈMIA DE SUBOFICIALS DE TALARN El 19 de desembre, convidat per l’Arquebisbe Castrense, Mons. Juan del Río, l’Arquebisbe d’Urgell va administrar el sagrament del baptisme a tres joves cadets de l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Talarn (Pallars Jussà) i també confirmà una trentena de joves cadets que hi resideixen i s’hi preparen per esdevenir suboficials. Concelebraren l’Eucaristia el Vicari episcopal de l’Exèrcit de Terra i Guàrdia Civil, Mons. Francisco José Bravo Castrillo; l’Arxiprest del Pallars Jussà i Rector de Tremp, Mn. Joan Antoni Mateo; Mn. Jaume Mayoral, Mn. David Codina i el

Profile for Bisbat d'Urgell

Església d'Urgell 424  

Gener 2014

Església d'Urgell 424  

Gener 2014

Advertisement