Page 26

L’antic Hospital de Pobres de Tremp (del segle XVI) va conservar el seu aspecte original fins ben entrat el segle XX, quan l’edifici es va condicionar per acollir els jutjats de la ciutat. A la clau de volta de l’antiga capella (a sota) encara es pot veure l’escut nobiliari de Jaume Fiella esculpit en pedra.

Com que els Fiella estigueren vinculats amb l’actualment desapareguda Parròquia i església de Sant Miquel de Barcelona, és ben significatiu que fos el Degà Fiella qui encarregués, el juny de 1516, als mestres de cases Gabriel Pellisser i Rainer de Corts (René Ducloux, mestre de cases i imaginaire), com a procurador d’un dels gendres de la neboda, l’enfront gòtico-renaixentista IV

Església d’Urgell

d’aquella església, que el 1868 fou derruït i poc després muntat de nou al carrer Ample, en un mur lateral de l’església de la Mercè. I, igualment, que Jaume Fiella hagués estat també qui, abans, hagués encarregat a Pellisser, a De Corts i a un tercer mestre de cases, Pau Mateu, l’obra del portal de la mateixa església, amb pilastres i imatges, que, el 1516, quan es féu el contracte per

Profile for Bisbat d'Urgell

Església d'Urgell 424  

Gener 2014

Església d'Urgell 424  

Gener 2014

Advertisement