Page 12

Declaració de la Coordinadora de Conferències Episcopals en suport de l’Església a Terra Santa

C

om a Bisbes d’Europa, Àfrica del Sud i Amèrica del que les aspiracions de justícia de banda i banda es Nord, arribàrem a Terra Santa per resar i donar compleixen. suport a la comunitat cristiana i la causa de la pau. Instem als funcionaris públics a esdevenir líders de A Gaza vam ser testimonis de la profunda pobresa l’esperança, no persones d’obstrucció. Fem una crida de la gent, i la presència valenta de les comunitats que escoltin les paraules del Papa Francesc, que va cristianes petites i vulnerables de per si. dir recentment al Cos Diplomàtic: “La represa de les Gaza és un desastre fet per l’home, un escàndol converses de pau entre israelians i palestins és un sigespantós, una injustícia que clama a la comunitat ne positiu, i expresso la meva esperança que les dues humana per una resolució. Fem una crida als líders parts resoldran, amb el suport de la comunitat internapolítics per micional, a prendre llorar la situació decisions valenhumanitària de la tes per trobar població de Gaza, una solució justa assegurant l’aci duradora a un cés a les necesconflicte que nesitats bàsiques cessita amb urper a una vida gència posar-ne humana digna, fi” (13 de gener les possibilitats de 2014). de desenvolupaEn sortir de la ment econòmic, Terra Santa, els i la llibertat de Bisbes i el poble moviment. de l’Església loEn la situació cal romanen en desesperada de els nostres cors. Gaza, ens trobem Ells no estan sols. amb persones Els Bisbes de la Coordinadora amb el Patriarca Llatí de Jerusalem, Sa Beatitud Fouad Twal (al centre, a la Juntament amb d’esperança. Ens primera fila). ells, nosaltres sentim encoratjats per la nostra visita a petites som persones d’esperança. Preguem perquè la visita comunitats cristianes, que dia rere dia, a través de del Papa Francesc a la Terra Santa reforçarà l’espemoltes institucions, estenen la mà amb compassió rança en la regió. Creiem que una pau duradora és cap als més pobres dels pobres, tant musulmans possible. com cristians. Seguim pregant i donant suport als sacerdots, religiosos, religioses i laics que treballen Signen la declaració en data 15 gener de 2014: a Gaza. Ells exerceixen un ministeri de presència, Arquebisbe Stephen Brislin, Sud-àfrica tenen cura dels nens discapacitats i de la gent gran, Bisbe Pierre Bürcher, Escandinàvia, Finlàndia i i ensenyen als joves. Islàndia El seu testimoni de fe, esperança i amor ens va Bisbe William Creen, Irlanda donar esperança. Aquesta és precisament l’espeBisbe Michel Dubost, França rança necessària en aquest moment per aconseguir Arquebisbe Paul-André Durocher, Canadà la pau, una pau que només pot ser construïda sobre Arquebisbe Patrick Kelly, Anglaterra i Gal·les la justícia i l’equitat per a tots dos pobles. Els paBisbe William Kenney, Anglaterra i Gal·les lestins i els israelians necessiten desesperadament Bisbe Declan Lang, Anglaterra i Gal·les aquesta pau. A tall d’exemple, a la vall de Cremisan Bisbe Denis Nulty, Irlanda la ruta de la barrera de seguretat amenaça la terra Bisbe Richard Pates, Estats Units d’Amèrica agrícola conreada per generacions de 58 famílies Bisbe Thomas Renz, Alemanya cristianes. Les actuals converses de pau arriben en Bisbe Janusz Stepnowski, Polònia un moment crític. Ara és el moment per assegurar-se Arquebisbe Joan-Enric Vives, Espanya i Andorra

12

Església d’Urgell

Profile for Bisbat d'Urgell

Església d'Urgell 424  

Gener 2014

Església d'Urgell 424  

Gener 2014

Advertisement