Page 1

Reciklaža elektronskog i električnog otpada, fluorescentnih cevi i sijalica i rashladnih uređaja Pančevo 2012. godina


BiS Reciklažni centar

PRVA kompanija u Srbiji koja je započela reciklažu elektronskog i električnog otpada, fluorescentnih cevi i svih vrsta sijalica LIDER branše, najsavremeniji i najprostraniji poslovni prostor, dvostruki nosilac Nacionalne nagrade za društveno – odgovorno poslovanje: RECIKLAŽA ELEKTRONSKOG I ELEKTRIČNOG OTPADA. ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Reciklaナセni centar

PONUDA ZA PREUZIMANJE ELEKTRONSKOG I ELEKTRIト君OG (EE) OTPADA

ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Reciklažni centar

Tradicija, iskustvo, kvalitet i profesionalna odgovornost rezultovali su: Poslovnim prostorom od 10.000 kvadratnih metara

Uvedenim standardima ISO 9001 i ISO 14001 Saradnjom sa više od 700 klijenata, respektabilnih srpskih institucija, kompanija, ino firmi, ambasada… ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Reciklažni centar

Prvo srpsko preduzede orijentisano na: Reciklažu elektronskog i električnog otpada, pa tako i računara, rashladnih uređaja, fluorescentnih cevi i sijalica

Preuzimanje, transport i legalno skladištenje EE otpada, fluorescentnih cevi, sijalica i drugog neopasnog otpada Fizičko uništavanje poslovne dokumentacije , brisanje poverljivih podataka sa medija

ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Reciklažni centar

UVEK za korak ispred jer: Posluje po standardima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Član je u američkoj Privrednoj komori AmCham, u Nemačkom privrednom uduženju u Srbiji, u Udruženju britanskih reciklera, članstvom Globalnog dogovora UN za Srbiju, u Odboru za ekologiju u PKS, u Savetu reciklera u PKS i u Savetu PKS za društveno – odgovorno poslovanje.

Izabran je za jedinog autorizovanog Microsoft refabrikanta u okruženju (reciklaža rashodovanih računara, ugradnja softvera i donacija tako refabrikovanih računara) ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Reciklažni centar

Vlasnici jedine krašer-mašine u Srbiji koja služi za reciklažu florescentnih cevi i koja izdvaja frakcije fosfornog praha i žive iz sijalica Vlasnici jedinog sistema u Srbiji, koji služi za degasifikaciju i reciklazu frižidera i rashladnih uređaja i izdvajanje freona

Vlasnici jedinog sistema u Srbiji, koji služi za totalnu reciklažu fluorescentnih cevi i svih vrsta sijalica ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Reciklažni centar

Jedini ovlašdeni partner u kampanji Zaštite autorskih prava u Srbiji u akciji uništavanja nelicenciranih CD medija sa Ministarstvom trgovine i usluga Jedini u Srbiji dvostruki dobitnici prestižne Nacionalne nagrade za društveno odgovorno poslovanje (2008. i 2010. godine) u kategoriji malih i srednjih preduzeda ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Reciklažni centar

Preuzimanje kompletnog otpada i to na način koji najviše odgovara Klijentu Izdavanje neophodne dokumentacije o Putevima opada

Kompletna tehnička podrška. Klijentu su na raspolaganju veliki metalni kontejneri, manji plastični kontejneri i kutije za odlaganje fluorescentnih cevi i sijalica. ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Reciklažni centar

Ekspertski tim (s leva na desno): Nikola Egid, generalni direktor Kompanije "Božid i sinovi" u okviru koje posluje BiS Reciklažni Centar, Jovica Božid, osnivač i vlasnik Kompanije i Božidar Potkonjak, Manager BiS Reciklažnog Centra

ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Reciklažni centar

ZGRADA BiS RECIKLAŽNOG CENTRA

ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Reciklažni centar

Klijentima su obezbeđeni: Veliki metalni kontejner (400 x 190 x 180 cm)

ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Reciklažni centar

Manji plastični kontejner (100 x 100 x 90cm)

ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Recikla탑ni centar

Kutija za odlaganje fluorescentnih cevi i sijalica (60 x 60 x 120cm)

ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS ReciklaĹžni centar

Vozila koja su sertifikovana za prevoz elektronskog i elektriÄ?nog, tzv. opasnog otpada (ADR)

ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS ReciklaĹžni centar

Vozila koja su sertifikovana za prevoz elektronskog i elektriÄ?nog, tzv. opasnog otpada (ADR)

ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Reciklažni centar

Pokretači mnogih ekoloških akcija:

ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Reciklažni centar

AKCIJE: VELIKA DELA MOG MALOG SELA EKOLOŠKE VEŠTINE NAŠE OPŠTINE RECIKLIRAM, DAKLE POSTOJIM. OTPAD DONESI, POKLON PONESI OTPAD DONESI, NOVOgodišnje ODNESI. BUDI ODLU(I)ČAN, RECIKLIRAJ. DANI EKOLOŠKE PISMENOSTI ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Recikla탑ni centar

Minja Subota, promoter akcije "VELIKA DELA MOG MALOG SELA"

ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Reciklažni centar

Boda Ninkovid, promoter akcije "EKOLOŠKE VEŠTINE NAŠE OPŠTINE"

ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Reciklažni centar

Aleksandra Angelov, primadona beogradske opere, promoter BiS Reciklažnog Centra u ekološkom serijalu čiji je BiS Reciklažni Centar surealizator sa TV PRVA

Video možete pogledati na ovom linku ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Reciklažni centar

Legitimitet rada: Dozvola zа sklаdištenje i tretmаn otpаdа od električnih proizvodа br. 119-501213/2011-04 od 30. 3. 2011, izdаta od: RS, APV, pokrаjinski sekretаrijаt zа zаštitu životne sredine i održivi rаzvoj Dozvola zа sklаdištenje i tretmаn otpаdа od elektronskih proizvodа, fluorescentnih cevi koje sаdrže živu i drugih uređаjа zа osvetljenje i zа sklаdištenje svih vrstа neopаsnog otpаdа br. 119-501-00131/2010-02 od 6. 5. 2010, izdаta od: RS, APV, Pokrаjinski sekretаrijаt zа zаštitu životne sredine i održivi rаzvoj Dozvola zа sаkupljаnje i trаnsport otpаdnih fluorescentnih cevi koje sаdrže živu i ostаlih uređаjа zа osvetljenje, otpаdа od električnih i elektronskih proizvodа i ostаlog opаsnog i neopаsnog otpаdа nа teritoriji Republike Srbije, br. 19-0000039/2010-02 od 26. 4. 2010, izdаta od RS, Ministаrstvo životne sredine i prostornog plаnirаnjа Dozvola zа tretmаn otpаdnih fluorescentnih cevi koje sаdrže živu i ostаlih uređаjа zа osvetljenje u mobilnom postrojenju, br. 19-00-00038/2010-02 od 26. 4. 2010, izdаta od RS, Ministаrstvo životne sredine i prostornog plаnirаnjа. ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Reciklažni centar

Samo ljudi prave nerazgradivo smede!

Električni i elektronski otpad beleži najbrži rast na svetu Prema odredbama EU, Srbija treba da reciklira 4 kg EEO po stanovniku godišnje, a naš trenutni “skor” je 400 grama Pravilnim zbrinjavanjem i reciklažom EEO – ČUVAMO RESURSE SRBIJE.

ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Reciklažni centar

Dugoročna reciklaža na obostrano zadovoljstvo.

BESPLATAN POZIV: 0800 - 333 - 033 S poštovanjem, BiS Reciklažni centar Nikola EGIĆ, generalni direktor Kompanije “Božid i sinovi” Božidar Potkonjak, menadžer BiS Reciklažnog centra

ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz


BiS Reciklažni centar

NIJE KRAJ! DOKLE GOD SE EEO ODLAŽE NA KOMUNALNE DEPONIJE DOKLE GOD SE JKP NE UKLJUČE U PROBLEM SELEKTOVANJA SMEDA DOKLE GOD SE LJUDI NE EDUKUJU O NAČINIMA PRAVILNOG ODLAGANJA SMEDA DOKLE GOD SE NE FORMIRA KONSTRUKTIVNA SPREGA PRIVATNOG I JAVNOG SEKTORA ISO 9001, 14001 | www.it-recycling.biz

BiS Reciklažni centar ponuda - 2012  

Pogledajte našu ponudu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you