Page 1

Nr. crt.

COMUNA Categoria V

SATUL Categoria VI

Valorile estimate  pentru  construcţii (LEI/mp)

Valoarea teren  intravilan agricol  (LEI/mp)

Valoare teren extravilan (LEI/mp) Arabi l

Fâneţe şi păsuni

Livezi

Vii

Păduri

Alte terenuri


1.

2.

3.

Bosorod Chitid, Luncani, BOSOROD Alun, Tarsa, Ursici Bunila Alun, Cernisoara BUNILA Florese, Vadu Dobrii, Poienita Voinii Cerbal

CERBAL

500

3,5

1

0,2

1

1

2

400

2

1

0,1

1

1

2

400

2,5

1

0,2

1

1

2

350

2

1

0,1

1

1

2

400

2,5

1

0,2

1

1

2

2

1

0,1

1

1

2

Aranes, Ciurpaz, Feregi, Poiana Rachitelui, 300 Poienita Tomii

0,1


Nr. crt.

COMUNA Categoria V

Valorile estimate  pentru  construcţi i (LEI/mp)

Valoarea teren  intravilan agricol  (LEI/mp)

Valoare teren extravilan (LEI/mp)

Arab il

Fâneţe şi păsuni

Livezi

Vii

Păduri

Alte terenuri


4.

5.

6.

Ghelari Covasdia GHELARI Plopi, Ruda Lelese Cerisor, LELESE Runcu Mare, Sohodol  Lunca  Cernii de Jos Ciumita, Meria, LUNCA  Gura Bordului, CERNII  Lunca Cernii  DE JOS de Sus, Negoi

450

3

1

0,5

3

3

2

350

1,5

1

0,5

3

3

2

350

2

1

0,5

3

3

2

280

1,5

1

0,5

3

3

2

300

2

0,1

1

250

1,5

0,5

3

3

2


Nr. crt.

7

8.

COMUNA Categoria V

SATUL Categoria VI

Pestisul Mic Manerau Almasul Mic, PESTISUL  Cutin, MIC Dumbrava, Josani, Nandru Teliucul  Inferior Teliucul Superior TELIUCUL  Cincis­ INFERIOR Cerna, Izvoarele

Valorile estimate  pentru  construcţi i (LEI/mp)

Valoarea teren  intravilan agricol  (LEI/mp)

600

400

Valoare teren extravilan (LEI/mp)

Arabil

Fâneţe şi păsuni

Livezi

Vii

Păduri

4

1

0,5

3

3

2

3

1

0,5

3

3

2

Alte terenuri

0,2

500

420

3,5

1

0,5

3

3

2

3

1

0,5

3

3

2


9.

Toplita Daraca, TOPLITA Gales, Hasdau

550

2,5

350

2

1

0,5 0,8

0,5

3

3 3

2 3

2

0,2


SPAŢII COMERCIALE, situate în mediul rural : 

500 Lei/mp

ANEXE GOSPODĂREŞTI

100 Lei/mp

APARTAMENTE in blocuri de locuinţe din mediul rural : 400 LEI / MP

CASE DE VACANŢĂ zona turistică şi de agrement rurală : 1450 LEI / MP

SPAŢII INDUSTRIALE, situate în afara localităţilor şi în localităţile  rurale 

SPAŢII INDUSTRIALE, care au deservit FERME DE ANIMALE,  situate în afara localităţilor  şi în localităţile rurale : 

180 Lei/mp 

         

100 lei/mp 

        

ALTE SPAŢII din Zona Rurală (cu altă destinaţie decât locuinţă şi  decât cele enumerate mai sus : 

   

90 lei/mp


COMUNELE cu satele aparţinătoare, din circumscripţia de pe lângă  Judecătoria HUNEDOARA

VALORILE ORIENTATIVE ESTIMATE 

COM_Hunedoara09  

Nr. crt. COMUNA Categoria V Valoarea teren intravilan agricol (LEI/mp) Valorile estimate pentru construcţii (LEI/mp) Valoare teren extravila...