Page 1

01.2013 |

BILFINGER NEWS RELATIEMAGAZINE

1

01.2013

Bilfinger Brabant Mobiel Bilfinger ICT Bilfinger Industrial Services België Bilfinger Industrial Services Nederland

DOW EN BILFINGER ontwikkelen SAMEN INNOVATIE IN ASBESTSANERING | 3 NIEUWE MISSIE EN VISIE ALS KOMPAS VOOR DE TOEKOMST | 5 DUBBELE INZET BILFINGER BIJ TURNAROUND HUNTSMAN | 7 totaalontwerp voor steiger en toren bij LyondellBasell | 12

BILFINGER ACTIEF MET ZES DISCIPLINES

Tijdens het Turnaround Event 2013 lag een groot deel van de Shell-site in Moerdijk stil. Bilfinger Industrial Services was als één van de grootste contractors actief met zes disciplines.

Kees Kuystermans (Shell)

GROOTSCHEEPSE INZET BIJ TURNAROUND SHELL MOERDIJK De Moerdijk Lower Olefins (MLO), beter bekend als de kraker, vormt het hart van het bedrijf. Daaromheen staan twee MSPOfabrieken, waar styreen- en propyleenoxide worden gemaakt. En er is de MEOD, waar ethyleenoxide en derivaten worden vervaardigd. Een keer in de zes jaar moeten alle fabrieken worden stilgelegd en geïnspecteerd. Turn Around Event Manager Kees Kuystermans heeft namens Shell de leiding. ‘Tijdens deze stop zijn zo’n zestig aannemers actief op ons terrein’, zo vertelt hij. ‘Op hun beurt brengen zij in totaal zo’n 1800 man binnen de Shell-poorten. Daarbij zijn nog eens driehonderd van onze ‘eigen’ mensen actief tijdens het Turn Around Event. Twee jaren van voorbereidingen komen dan tot uitvoering.’

FLEXIBILITEIT

Steigerbouw en isolatie zijn de twee grootste componenten. ­ ‘In en rond de fabrieken wordt in totaal zo’n 250.000 m3 steigers opgebouwd’, aldus Kees. ‘Maanden vooraf wordt al gestart met de bouw, om er zeker van te zijn dat medio maart alle werkzaamheden kunnen starten. De isolatie is dan ook al zoveel ­mogelijk verwijderd.’ Bilfinger is daarnaast ook actief op het gebied van tracing, conservering, speciale hoogwerkers en rope access. ‘De coördinatie, onderlinge afstemming en planning is volledig in handen van Bilfinger. Onze focus ligt op het geheel en binnen Bilfinger hebben we één vast aanspreekpunt.’ Flexibiliteit is van het grootste belang, zo benadrukt Kees. ‘Bilfinger is een ondersteunende contractor. Andere partijen zijn afhankelijk van bijvoorbeeld de steigers die Bilfinger plaatst. Dat betekent dat zij heel snel moeten kunnen inspelen op een sneller of langzamer verloop van de werkzaamheden. De standby ploegen waarmee Bilfinger voortdurend werkte, om steigers waar nodig

snel te kunnen aanpassen, zijn tekenend voor die flexibiliteit.’ Op het hoogtepunt bestond de Bilfinger stop-organisatie uit circa 300 man. Ten tijde van het interview is de stop vrijwel gereed en worden de verschillende fabrieken geleidelijk weer opgestart. De eerste resultaten stemmen tot tevredenheid.

CONSERVERING Stan Wijnakker is projectleider conservering en samen met collega werkvoorbereider en calculator Murat Abarkan en uitvoerder John Gelderman zeer nauw betrokken bij de stop. ‘We hebben verschillende tanks in- en uitwendig gestraald en gecoat. Daarnaast zijn alle Fieldwelds gestraald en in de TSA (Thermal Spray Aluminium) gezet. De tijdsdruk is hoog en daarmee groeit het belang van goeie coördinatie en afstemming. Voor ons lag die vooral in het contact met collega’s van steigerbouw en isolatie. De afgelopen weken hebben we veel extra werk in opdracht gekregen. Met het hele team hebben we de schouders eronder gezet en alles aangepakt. Iedere ­ochtend hielden we een kort praatje voor het hele team. Met een terugkoppeling over het gedane werk en aandacht voor veiligheid. Het belang daarvan kan nooit genoeg worden benadrukt.’


2|

BILFINGER NEWS

hseQ

Health, Safety, Environment & Quality

1 jaar zonder LTI: BIJZONDERE MIJLPAAL EEN JAAR LANG ZONDER LTI (LOST TIME INCIDENT), OFWEL VERZUIMONGEVALLEN. EEN BIJZONDERE MIJLPAAL OP VEILIGHEIDSGEBIED, DIE BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES OP 2 MEI BEREIKTE.

Beste lezer,

Nick Stubbe, Manager HSEQ Bilfinger Industrial Services België/Nederland, vindt het een absolute teamprestatie. Het voorkomen van LTI’s is een zaak, die iedereen binnen Bilfinger aangaat, zo stelt hij vast. ‘Natuurlijk ligt de basis in het veilig werken op zich. Maar doet een incident zich onverhoopt toch voor, dan spelen tal van betrokkenen een rol in het voorkomen dat het slachtoffer daadwerkelijk verzuimt. Dan gaat het bijvoorbeeld om het persoonlijke contact, het bieden van ondersteuning en het nauw betrokken blijven bij het traject met een behandelend arts of een ziekenhuis.’

Voortaan prijkt er een nieuwe naam onder deze column. Begin dit jaar heb ik het stokje overgenomen van mijn collega Bert van der Burght en sindsdien ben ik Chief Executive Officer voor Bilfinger Industrial Services België en Nederland, Bilfinger Brabant Mobiel en Bilfinger ICT. Binnen ons Bilfinger concern heeft Bert een nieuwe functie aanvaard, waarbij hij meer dan voorheen vanuit Duitsland werkzaam is. Als Executive Vice President Division Central Europe heeft hij alle Bilfinger-bedrijven in de Benelux in zijn portefeuille. Daarbij is hij ook verantwoordelijk voor alle Bilfinger-bedrijven op het gebied van steigerbouw, isolatie en conservering in Duitsland en Oostenrijk.

Betrokkenheid Is eenmaal duidelijk wat de gevolgen van het incident zijn, dan doet de vraag zich voor of de betrokken collega bereid én fysiek in staat is om aangepast werk te doen. Het is aan de direct leidinggevende en betrokken collega’s op de werkplek om hiertoe alle ruimte te bieden. ‘Die blijvende betrokkenheid bij het werk, ook al is het in een (tijdelijke) aangepaste functie, is heel belangrijk. Het dagelijks contact met collega’s

NIEUWE NAAM EN EEN NIEUWE HUISSTIJL

Deze (interne) verandering is niet de enige ontwikkeling van het af­ gelopen half jaar. Onze nieuwe naam en nieuwe huisstijl zijn inmiddels op tal van plaatsen zichtbaar. Binnen de Bilfinger Groep werken we meer samen om zo onze toegevoegde waarde voor onze opdracht­ gevers verder te vergroten. Alle bedrijven dragen nu dan ook de naam ‘Bilfinger’. Ons werk blijven we echter doen zoals u dat van ons gewend bent. Optimale serviceverlening, veiligheid en kwaliteit blijven onze pijlers. Met alle veranderingen van de afgelopen tijd hebben wij als directie en management recent onze missie en visie opnieuw vastgesteld. En niet voor niets geven we hierin aan de benchmark te willen zijn voor industriële dienstverlening. Wij willen de lat vormen, waaraan anderen zich meten. In onze visie spreken we bewust de ambitie uit om voor onze opdrachtgevers een waardevolle partner te zijn in maintenance management. Waar mogelijk streven we naar een bredere samenwerking, waarbij Bilfinger juist op het gebied van asset management met kennis en kunde en inventieve oplossingen van grote waarde kan zijn. In deze BilfingerNews, natuurlijk ook voorzien van een nieuwe uitstraling, praten wij u graag bij. Bijvoorbeeld over bijzondere projecten van de afgelopen tijd. Bij tal van opdrachtgevers waren er omvang­rijke turnarounds. Bilfinger heeft hieraan met verschillende disciplines een waardevolle bijdrage mogen leveren. Ook bij opvallende nieuwbouwprojecten, onder andere in Waver en Brussel, zijn we actief. Met gepaste trots informeren wij u ook over een belangrijke innovatie op het gebied van asbestsanering. In nauwe samenwerking met onze gewaardeerde klant Dow Terneuzen hebben wij de afgelopen tijd ­gewerkt aan een nieuwe werkwijze. In het sponsstralen, een bestaande techniek uit de schoonmaaksector, hebben we een veelbelovend alternatief gevonden voor het conventionele CO 2 stralen. Bilfinger Industrial Services is volop in beweging. En met deze goed gevulde BilfingerNews geven wij u een kijkje achter de schermen. Ik wens u een plezierige en zonnige zomer. Ruud van Doorn Chief Executive Officer Bilfinger Industrial Services België/Nederland Bilfinger Brabant Mobiel Bilfinger ICT

Nick Stubbe

en de nabijheid van het ‘eigen’ werk motiveren extra om snel weer aan de slag te gaan.’ Wat Nick betreft, is het voorkomen van verzuim uiteindelijk een samenspel tussen uitvoering, HSEQ-afdeling en de Bilfinger-directie. Het belang van goede (na) zorg bij incidenten moet door de hele organisatie worden gedragen. Pijlers Een goede LTI-score als deze is in meerdere opzichten een belangrijk gegeven. ‘Niet alleen is het voor ons als bedrijf een stimulans en een bevestiging van ons veiligheidsbeleid, maar ook bij het inschrijven voor nieuwe opdrachten hebben we er veel profijt van’, zo legt Nick uit. ‘Opdrachtgevers beoordelen hun contractors onder meer op veiligheidscijfers en zijn daar zeer kritisch in. Het voorkomen van een LTI geldt niet voor niets als één van de pijlers van ons veiligheidsbeleid, naast de regelmatige toolbox­ meetings, onze Meldingen Onveilige Situaties en tal van andere instrumenten. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel, nu en in de toekomst. En mijlpalen als deze onderstrepen dat nog maar eens.’


01.2013 |

3

SPONSSTRALEN: NIEUWE EN EFFECTIEVE METHODE

DOW EN BILFINGER ontwikkelen SAMEN INNOVATIE IN ASBESTSANERING

Foto links: Carl Jansen (Dow), foto rechts: sponsstralen

Bij Dow Terneuzen en Bilfinger Industrial Services bestond al langer de behoefte om een alternatieve techniek te vinden voor het verwijderen van asbest. Uiteindelijk bleek een nieuwe toepassing van de bestaande techniek van het sponsstralen tal van voordelen te bieden.

Op de locatie van Dow in Terneuzen voert Bilfinger Industrial Services als vaste contractor asbestsaneringswerkzaamheden uit. Beide partijen waren al langer op zoek naar een alternatieve techniek ter vervanging van het conventionele CO2 stralen. In overleg met onder meer TNO en SGS Intron als certificerende instantie kwam de Sponge-Jet techniek naar ­voren: een methode die gebaseerd is op het gebruik van urethaan sponsjes en die al meer dan tien jaar wordt toegepast in de cleaning techniek.

ABSORBEREND VERMOGEN

Hogerveiligheidskundige Alexander Mast begeleidde namens Bilfinger Industrial Services het onderzoek naar de geschiktheid van het sponsstralen. Sponge Media vormen de basis van dit ­systeem. ‘Deze technologie bindt het absorberende ver­mogen van urethaanspons aan de reinigende kracht en snijdende kracht van conventionele straalmiddelen’, zo legt Alexander uit. ‘Dankzij de flexibele aard van Sponge Media straal­m iddelen ­worden de deeltjes bij impact platgedrukt, waarbij het straalmiddel naar buiten komt. Na van het oppervlak te zijn weerkaatst, zet het medium uit, waardoor een vacuüm ontstaat. Hierbij wordt het merendeel van wat normaal als verontreinigde stoffen in de lucht zou zijn vrijgekomen, opgevangen. Dit noemt men de Micro Containment van Sponge Media’. Zogenaamde sponge-jet feed units zorgen ervoor dat het straalmiddel met grote kracht op het te behandelen oppervlak wordt geschoten. Straaldruk en hoeveelheid zijn regelbaar via een centraal paneel, wat maatwerk mogelijk maakt.

VOORDELEN

Belangrijkste verbeterpunt ten opzichte van de ‘oude’ werkwijze ligt in de kortere duur van de werkzaamheden’, zo vertelt Carl Jansen. Namens Dow is hij Subject Matter Expert Furnaces. ‘De tijd is gehalveerd ten opzichte van het Ice-blast systeem, wat ons als opdrachtgever een grote financiële besparing oplevert’, aldus Carl. ‘Bovendien komt er bij het gebruik van Sponge-Jet

minder stof vrij dan bij de conventionele techniek en levert het een schoon hechtend oppervlak op. Daardoor is een ideale oppervlaktevoorbereiding mogelijk, wat zorgt voor een langere levensduur van de coatings. Daarmee wordt de terugkerende cyclus van onderhoud en productiestops doorbroken. Productieonderbrekingen die verband houden met oppervlaktebereiding duren altijd langer dan gewenst. Met de sponge-jet techniek kan die downtime worden verkort.’ Maar het sponsstralen biedt ook andere voordelen. ‘Door het absorberen van het merendeel van potentieel gevaarlijke emissies resulteert dit in een betere werkomgeving, wat de volksgezondheid en het milieu ten goede komt.’

NAUWE SAMENWERKING

Het verkrijgen van de benodigde erkenning en accreditatie voor een nieuwe techniek als het sponsstralen is een intensief proces, zeker gezien de zeer strenge wetgeving rondom asbestsanering. Zo moet eerst verkennend onderzoek worden gedaan, gevolgd door een groot aantal tests. Aan de hand van de resultaten moeten richtlijnen worden opgesteld en procedures aangepast om de methode verankerd te krijgen in de wet- en regelgeving. Bilfinger heeft hierin echt het voortouw genomen, zo stelt Carl Jansen. Alexander en zijn collega’s Marnix Himpens als project­ leider en Jan den Deurwaarder van de asbestunit in Zeeuws Vlaanderen noemen op hun beurt de eigen asbestloods van Dow als cruciale factor in het proces. ‘Een unieke faciliteit die het saneren van asbest sowieso eenvoudiger maakt’, aldus Jan. ‘Het is een plek die in alle opzichten zeer geschikt is voor deze werkzaamheden. Zo zijn decontaminatieunits rechtstreeks aan de loods verbonden, zijn wanden en muren volledig glad gecoat en zijn persluchtunits in de loods aanwezig. Besmette onder­ delen verwijderen we dan ook bij voorkeur uit de fabriek, om ze in de loods te reinigen.’ De rol van diverse betrokkenen bij Dow in Terneuzen, met name van de afdeling Maintenance, wordt door de Bilfinger collega’s als zeer constructief omschreven.

‘Zij hebben ons alle gelegenheid geboden om de benodigde tests uit te voeren. Mede dankzij hun inzet en ondersteuning tijdens de werkzaamheden hebben we dat traject met een goed resultaat kunnen afsluiten’, aldus projectleider Marnix Himpens. Zowel Dow als Bilfinger kijken met een goed gevoel terug op de afgelopen periode waarin een nauwe samenwerking resulteerde in een nieuwe techniek voor asbestsanering. De accreditatie laat nog heel even op zich wachten. Maar dan kan Bilfinger deze vooruitstrevende techniek op een veel bredere schaal gaan aanbieden en toepassen.

SPONSSTRALEN Bij sponsstralen wordt het merendeel, van wat normaal g­ esproken als verontreinigende stoffen in de lucht zou zijn vrijgekomen, opgevangen. Dit noemt men de MicroContainment.


4|

BILFINGER NEWS

COMBINATIE VAN STROOM-, WARMWATER EN ELEKTRISCHE TRACING

SYNERGIE VAN DIVERSE TRACINGSYSTEMEN BIJ SABIC Bij kunststoffabrikant Sabic in Bergen op Zoom speelt een combinatie van warmwater- en stoomtracing een cruciale rol in het op temperatuur houden van leidingen in het productieproces. Om de risico’s van een eventuele storing tot een minimum te beperken, vroeg Sabic advies.

De adviesvraag had vooral betrekking op een drietal reactoren, die zich vanwege de zeer gevaarlijke stoffen en gassen in een omkasting bevinden. ‘In dit deel van de fabriek worden onder meer Fenol en PCP toegepast’, zo vertelt Fritz Schultze. Het productieproces gebruikt afwisselend fenol of PCP in de richting van de reactoren. Hierdoor is er gedurende langere tijd sprake van een stilstaand product met een hoog smeltpunt. Doet zich hier een storing in de tracing voor, dan stolt fenol of PCP met mogelijk kapotte pakkingen en lekkage tot gevolg, met een aanzienlijk risico op besmetting. Reparatie- en schoonmaakwerkzaamheden in de omkasting zijn bovendien complex, tijdrovend en kostbaar. Naast een grondige check van het bestaande tracingsysteem, vroeg Sabic ook om de mogelijkheden van een overstap naar elektrische tracing mee te nemen in het onderzoek. Monitoren De toegepaste stoomtracing bleek niet alleen naar behoren te functioneren, maar het systeem voldoet ook in alle opzichten voor deze toepassing. Het brengt bovendien lage energiekosten met zich mee, aangezien Sabic een eigen stoomproductie heeft. Een overstap naar

elektrische tracing zou hoge ombouwkosten met zich meebrengen, inclusief een aantal dagen een p­ roductiestop. ‘In plaats daarvan hebben we Sabic voorgesteld het huidige stoom- en warmwatersysteem te gaan monitoren’, zo legt Bilfinger-projectleider Rade Simic uit. ‘Het systeem meet dan op een zestal plekken de temperatuur, aan het einde van de tracingloop en bij de condensspot. Faalt de tracing en zakt de temperatuur onder de minimale temperatuur, dan ontvangt de controlekamer een direct alarm. Het systeem is bovendien zo ontworpen dat er parallel naast stoom- en warmwatersysteem ook elektrische tracing geplaatst kan worden. Stolling van het product wordt zo te allen tijde voorkomen, waardoor kans op eventuele lek­ kages drastisch afneemt.’ Oplossing Sabic is zeer tevreden met zowel het advies van Bilfinger als ook de uitvoering. ‘Ieder systeem kent voor- en nadelen. Door in het geval van Sabic stoom-, warmwater en elektrische tracing doelgericht toe te passen, ontstaat tracingsynergie. En dat is in alle opzichten de beste oplossing’, aldus een net zo tevreden Rade Simic.

V.l.n.r. Frans Verplanke, Rade Simic (beiden van Bilfinger), Fritz Schultze en Wiliam Hoogstrate (Sabic)

Straal- en schilderwerk bij Zeeuwse raffinaderij

Gefaseerd conserveringsonderhoud bij Zeeland Refinery Zeeland Refinery, voorheen Total Vlissingen, is een aardolieraffinaderij gelegen aan de Westerschelde nabij Vlissingen. Bilfinger Brabant Mobiel is hier al vanaf eind jaren negentig actief op het gebied van straal- en schilderwerk.

Naast het onderhoud aan diverse tanks en aanwezige leidingen doet Bilfinger Brabant Mobiel hier ook projectmatig werk, waaronder het recentelijk in- en uitwendig coaten van een nieuwe bluswatertank. Momenteel wordt bij Zeeland Refinery een onderhoudscyclus aan diverse tanks afgewerkt. Vanwege de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen en gassen, gelden zeer strenge eisen ten aanzien van veiligheid en milieu, zo vertelt Hoofd Bedrijfsbureau Christ de Vos van Bilfinger Brabant Mobiel. ‘Voordat een tank door ons onder handen kan worden genomen, is het vanzelfsprekend belangrijk dat deze volledig schoon wordt opgeleverd. Tijdens onze werkzaamheden vinden dagelijks gasmetingen plaats, om risico’s te voorkomen. En de inspectie van Zeeland Refinery ziet zeer streng toe op het verantwoord afvoeren van straalgrit en resterende pasteuze middelen.’

Gefaseerd Naast straal- en schilderwerk aan de tanks, zijn de collega’s van Bilfinger Brabant Mobiel bezig met een aantal CUI-projecten op de site. Zo w ­ orden momenteel twee pijpbruggen onder ­handen genomen. Een complex werk, aangezien de raffinaderij tijdens de uitvoering in bedrijf blijft. ‘Voorafgaand aan het stralen en conser­veren worden de pijpbruggen volledig ingesteigerd en ingesealed’, aldus Christ. ‘En vanzelfsprekend kijkt ook hier de inspectie met ons mee, ook op de eventuele aanwezigheid van bijvoorbeeld asbest.’ Vergelijkbare CUIprojecten zijn door Bilfinger bij bijvoorbeeld het barge loading deel al uitgevoerd, waarbij een lengte van zo’n 240 meter is behandeld. Zeeland Refinery heeft zich ten doel gesteld om de totale plant gefaseerd op te pakken. ‘We werken blok voor blok af, waarbij alle vaten, drums, leidingstraten en oplegpunten worden meegenomen. Alle nog niet-geïsoleerde onderdelen op de raffi­ naderij worden meegenomen, waarbij wij het conserveringswerk voor onze rekening nemen. Een uitdagende klus om op te pakken.’


01.2013 |

5

Bilfinger als benchmark voor industriële dienstverlening

Nieuwe missie en visie als kompas voor de toekomst VISIE OP TOTALE DIENSTVERLENING ____

en efficiënt uitgeOnze klanten willen veilig es nger Industrial Servic voerd onderhoud. Bilfi bijdrage aan leveren. wil daar een essentiële - Isolatie - Steigerbouw - Rope Access - Conservering

- Tracing - Asbestverwijdering - Vuurbescherming - Lawaaibeheersing

____ SERVICES BILFINGER INDUSTRIAL om www.is-bnl.bilfinger.c

De nieuwe missie en visie worden weergegeven via advertenties in industriële vakbladen

De afgelopen periode nam Bilfinger haar bedrijfsstrategie onder de loep. Met markten en een moederbedrijf voortdurend in beweging, zijn een scherpe focus en heldere doelstellingen van groot belang. Directie en management van Bilfinger werkten de afgelopen maanden aan het herijken van missie en visie. ‘Zeker voor een bedrijf als het onze, dat de afgelopen jaren een behoorlijke groei heeft doorgemaakt, is het belangrijk om na te gaan of de focus bij iedereen nog dezelfde is’, zo legt Chief Executive Officer Ruud van Doorn uit. ‘Ons motto daarbij is ‘behouden en bouwen’. We zijn trots op de langdurige samenwerking met onze opdracht­gevers en op onze reputatie in de markt. Op het gebied van ­veiligheid zijn we toonaangevend in onze business. Maar we willen blijven bouwen, blijven verbeteren. En nog meer dan voorheen richten we ons daarbij op het bieden van toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers.’

ASSET MANAGEMENT

Ruud van Doorn

Kijken we naar de markten waarop we opereren en de vraag van onze opdrachtgevers, dan zien we bij hen een steeds verdergaande druk om onderhoudswerkzaamheden sneller en kostenefficiënter uit te voeren. ‘Juist op het gebied van asset management kunnen wij een rol van betekenis spelen’, zo stelt Ruud. ‘En dan gaat het om meer dan alleen ons brede pakket aan disciplines. Met onze kennis en kunde van installaties kunnen wij opdrachtgevers adviseren over efficiënt en gedegen onderhoud. Zo kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid en de beschikbaarheid van hun assets.’

BOUWEN

In de nieuwe missie en visie vallen vooral de woorden ‘benchmark’ en ‘partner’ op. ‘Wij willen de benchmark, ofwel de lat zijn waaraan anderen zich meten. Onze dienstverlening vormt wat ons betreft de standaard.’ En het woord ‘partner’ verwijst wat Ruud betreft naar die bredere samenwerking, waarbij Bilfinger juist op het gebied van asset management voor haar opdrachtgevers van grotere waarde kan zijn. Woorden als transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit zijn belangrijke kernwaarden. ‘Die staan symbool voor de manier waarop

wij ons werk willen uitvoeren. De komende tijd gaan we de aangescherpte strategie handen en voeten geven. Binnen het bedrijf en daarbuiten, in het contact met onze opdrachtgevers.’ Behouden én bouwen dus.

MISSIE: We are the industry benchmark for Industrial Services. Met onze professionele en flexibele medewerkers, zijn wij de industrie benchmark voor projecten en onderhoudswerkzaamheden aan industriële assets. Hiermee draagt Bilfinger bij aan de veiligheid en beschikbaarheid van deze assets voor onze opdrachtgevers in de Benelux. Onze samenwerking kenmerkt zich door transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit.

VISIE: Our ambition is to be a meaningful partner for our clients’ excellence in maintenance. Onze klanten ervaren een steeds verdergaande druk om onderhoud sneller en kostenefficiënter te realiseren. Bilfinger wil daar een aantoonbaar significante bijdrage aan leveren. Wij kunnen dit op basis van onze grondige kennis van de assets van onze opdrachtgevers, onze inventieve oplossingen en de kennis en kunde van de Bilfinger Groep. Hiermee dragen we bij aan een duurzame groei van zowel onze opdrachtgevers als van onze aandeelhouder.


6|

BILFINGER NEWS

KWALITEITSNIVEAU ISOLATIE AANZIENLIJK VERBETERD

WERKEN BIJ YARA TERTRE VOLGENS ISOPERFECT Met de positieve ervaringen van haar vestiging in Sluiskil in het achterhoofd schakelde kunstmestproducent Yara enkele jaren geleden Bilfinger ook in voor haar vestiging in het Waalse Tertre.

Om op het gebied van isolatie advies uit te brengen reageerde Yara positief, zo vertelt Bilfingerprojectleider Peter Vermeulen. Op basis van een rondgang op locatie hebben we de situatie in beeld gebracht’, aldus Peter. ‘Onze aandacht ging met name uit naar corrosie onder isolatie en andere mogelijke risico’s.’ Over een eerste project was Yara zeer tevreden. ‘Yara erkende het verschil in kwaliteit’, aldus Peter. ‘Ze hebben bewust ingezet op kwaliteitsverbetering. En in het verlengde daarvan hebben we hier recent IsoPerfect geïntroduceerd.’ Vertrouwen ‘Het werken volgens IsoPerfect vergt van zowel de opdrachtgever als van onszelf extra inzet’, zo legt business unit manager Kurt Goethals uit. ‘Brengen we nieuwe isolatie aan, dan doen we

dat vanzelfsprekend volledig volgens de specificatie van IsoPerfect. Maar het gaat er vooral ook om, hoe we omgaan met het terugplaatsen van bestaande isolatie. Daarover moeten goede afspraken worden gemaakt. Yara heeft expliciet haar vertrouwen uitgesproken in onze ervaring en expertise, en geeft ons tot op een bepaald niveau de vrije hand om te beoordelen of vernieuwing van isolatie nodig is. En dat werkt heel efficiënt.’ Op de locatie in Tertre wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van de groene en rode Isotags. ‘Daarmee zetten wij onze handtekening voor kwaliteit’, zo stelt Kurt. ‘Met een rode Isotag geven we aan, dat niet aan de standaard van IsoPerfect wordt voldaan en dat verbeteringen noodzakelijk zijn. De keuze om dit advies al dan niet op te volgen, is altijd aan de klant. Maar het werken volgens IsoPerfect houdt ook in, dat

hij in ieder geval op onze deskundigheid en ons advies moet kunnen vertrouwen.’ Het kwaliteitsniveau van de isolatie bij Yara Tertre is aanzienlijk verbeterd. Opdrachtgever Yara toont zich zeer tevreden. ‘We doen hier waar we goed in zijn’, zo vat Peter Vermeulen het bondig samen. ‘En daar biedt Yara ons alle gelegenheid toe.’

YARA Yara heeft locaties in onder andere Sluiskil (NL) en Tertre (B). Op de locatie in Sluiskil is Bilfinger Industrial Services al sinds de jaren negentig actief. Enkele jaren geleden volgde de vestiging in Tertre. Naast steigerbouw en isolatie behelst ons contract hier inmiddels ook tracing, conservering en asbestverwijde­ ring. In een van de torens op het terrein in Tertre wordt binnenkort ook een rope acces opdracht uitgevoerd. Evenals Yara Sluiskil is Yara Tertre een dochter­ onderneming van Yara International ASA, gevestigd in Noorwegen. Beide vestigingen ­produ­ceren stikstofmeststoffen.

Meer informatie op www.yara.com

Bilfinger betrokken bij nieuwbouw Wilmar ROTTERDAM

Tracing, isolatie en steigerbouw voor nieuwe fatty alcohol fabriek Wilmar International is een internationale verwerker en handelaar van plantaardige oliën en vetten. Het bedrijf komt oorspronkelijk uit Indonesië en heeft wereldwijd een monopolie op de productie en verkoop van deze producten.

Op de locatie van Wilmar in RotterdamRozenburg verrijst een nieuwe zogenaamde fatty alcohol fabriek. In opdracht van Mourik verzorgt Bilfinger Industrial Services hier zowel de tracing, steigerbouw als ook isolatie voor de zogenaamde outside block unit. ‘Hieronder vallen onder meer de nieuw te bouwen tanks, al het leidingwerk van en naar de fabriek en alle andere utilities’, zo vertelt projectleider Hans Willemse. Samen met collega’s Steve Faulkner (tracing) en Quido Vos (isolatie) is hij verantwoordelijk voor de gang van zaken bij dit nieuwbouwproject. ‘In totaal hebben we zo’n 175 circuits van rvs tracing met warm water voorzien, over een lengte van 4,5 kilometer.’ Op locatie in Boven-

Leeuwen werden al in een eerder stadium twaalf complete skid units gefabriceerd, met een lengte van zo’n 30 meter. Ook hier heeft Bilfinger alle tracing en isolatie gedaan, waarna de units naar Rotterdam zijn vervoerd. De verschillende componenten zijn inmiddels geplaatst en op elkaar aangesloten. De bouw van de nieuwe fabriek, de zogenaamde inside block unit, is in handen van Fabricom. Ook hier voert Bilfinger werkzaamheden uit op het gebied van steigerbouw, isolatie en tracing. Volgens planning moet de nieuwe fabriek in ­september van dit jaar worden opgeleverd.


01.2013 |

7

Bilfinger Industrial Services en Bilfinger ROB

Dubbele inzet Bilfinger bij turnaround Huntsman

V.l.n.r. Wiliam Broere, Peter Goudriaan, Koen van den Berghe en Koos de Kramer

Het was de grootste turnaround tot nu toe bij Huntsman Rotterdam. Dit voorjaar ging de MDI 2-fabriek een vijftal weken down. Twee Bilfinger-bedrijven werkten er zij aan zij.

Ewald Pfeiffer (Huntsman)

Bilfinger Industrial Services en haar voorgangers werken al sinds de jaren zestig op de locatie van Huntsman. Zowel wat steigerbouw als isolatie betreft, doet Bilfinger hier alle onderhoud, stops en projecten. Met de omvangrijke turnaround van de MDI 2 (methyleendifenyldi-isocyanaat) in het vooruitzicht, gaf Huntsman aan behoefte te hebben aan aanvullende capaciteit op mechanisch gebied. ‘Vooral in de zogenaamde DADPM unit, onderdeel van de MDI 2-fabriek, stond veel mechanisch werk op de planning. En vanuit onze organisatie was al eerder aangegeven met Bilfinger ROB een ervaren montagebedrijf ­binnen de groep te hebben’, zo vertelt projectleider Peter Goudriaan. ‘Bilfinger ROB-directeur Thierry Burki heeft een presentatie gegeven waarin Huntsman kennismaakte met de expertise en ervaring van het bedrijf. En op basis daarvan is besloten ook deze opdracht aan Bilfinger te gunnen.’

locatie te vinden. Dat heeft alles te maken met de aard van de producten die hier worden gemaakt.’ Projectleider Koen van den Berghe van Bilfinger ROB, bijgestaan door Luc Geeraerds, werkte met zijn team vooral in de DADPM unit, waar tal van inspecties nodig waren aan het equipment. ‘Wij hebben in drie shifts gewerkt, waarbij we in totaal met bijna 100 man aan de slag waren’, zo vertelt hij. Dat de collega’s van Industrial Services het bedrijf al heel goed kenden, hielp Bilfinger ROB aan een vliegende start. ‘Peter en de anderen zijn op de hoogte van de geldende procedures hier en weten letterlijk en figuurlijk de weg’, aldus Koen. ‘Samen met Huntsman hebben zij ons wegwijs gemaakt in de fabriek. En ten aanzien van veiligheid hebben wij de disciplinegebonden onderwerpen voor onze tak van sport toegevoegd, zodat er een geheel ontstond. Dat werkte heel plezierig.’

VLIEGENDE START

VAKBEKWAAM

Met de turnaround inmiddels vrijwel afgerond, blikken de heren terug op een drukke periode. Bilfinger-collega Koos de Kramer was verantwoordelijk voor alle benodigde steigers. ‘We zijn in januari al gestart met bouwen. Complex, omdat de fabriek toen nog volledig operationeel was, maar gezien de omvang van de turnaround wel noodzakelijk. Tijdens de stop hebben we continue met zo’n twintig man gewerkt’, zo vertelt hij. Collega William Broere tekende voor alle isolatiewerkzaamheden. In de piek had hij zo’n zeventig isolatiemonteurs aan de slag. ‘Bij het isoleren ligt de druk met name aan het begin van de turnaround, wanneer alle isolatie moet worden verwijderd en aan het eind, vlak voordat de fabriek weer wordt opgestart’, aldus William. ‘Dan moet zo’n 70% van alle isolatie in elk geval weer zijn aangebracht. Alle soorten isolatie zijn op deze

Ewald Pfeiffer is production engineer bij Huntsman Holland B.V. en als zodanig medeverantwoordelijk voor deze grootscheepse turnaround. Hij kijkt terug op een goed verlopen project. ‘In de kennismaking met Bilfinger ROB viel vooral hun vakbekwaamheid direct op. De manier waarop ze de werkvoorbereiding oppakten, maakte indruk. Natuurlijk hebben ze tijd nodig gehad om hun weg te vinden op ons terrein en binnen onze procedures, maar daarin zijn ze doortastend te werk gegaan. Dat gaf vertrouwen.’ Bilfinger ROB-collega Koen van den Berghe spreekt op zijn beurt zijn waardering uit voor alle medewerking die het bedrijf van Huntsman ondervond. ‘Ewald en zijn collega’s waren altijd bereid ons van de benodigde informatie te voorzien. Zo leer je een bedrijf heel snel kennen en dat geeft een goed gevoel.’

HOGER PLAN

In de samenwerking met Bilfinger Industrial Services is Ewald vooral te spreken over de openheid en heldere communicatie. ‘Peter en zijn collega’s stellen zich pro-actief op en denken graag met ons mee over hoe we de veiligheid en kwaliteit hier op site naar een nog hoger plan kunnen brengen. Van hun kennis en ervaring maken we dankbaar gebruik. Het maakt het contact heel waardevol en de samenwerking wel zo plezierig.’ Na vijf intensieve weken keert de (relatieve) rust op het terrein in Rotterdam weer terug. ‘Alle lof voor de collega’s, monteurs en voorlieden die buiten het werk hebben uitgevoerd’, klinkt het unaniem. ‘Zeker in de eerste weken waren de weersomstandigheden slecht, maar er is een enorme hoeveelheid werk in een relatief korte periode verricht. Daarvoor zijn complimenten op zijn plaats’, zo besluit Ewald Pfeiffer.


8|

BILFINGER NEWS

SERVICES VAN BILFINGER Bijzondere projecten en ontwikkelingen

ISOLATIE

TRACING

LAWAAIBEHEERSING

ISOLATIE MET ISOPERFECT BIJ TURNAROUND SHELL MOERDIJK

SafeTrace verlengt levensduur tracing

Nieuwe wand voor Fluxys geluidwerend en gewichtig

Isolatie vormde één van de zes disciplines bij het Turnaround Event 2013 van Shell Moerdijk (zie het artikel op de voorpagina). Koos Ooms is projectleider isolatie bij Bilfinger. Samen met Ronald Heemskerk, binnen Shell verantwoordelijk voor alle ­isolatie, blikt hij terug. Deze stop kende vooral voor koude isolatie een uitgebreide scope. ‘Samen met Bilfinger hebben we die tot in detail voorbereid’, aldus Ronald Heemskerk. ‘Zo hebben we voor alle items een QA/QC analyse gemaakt. En voor de verschillende toepassingen (pijpen en appendages) is een demonstratiemodel uitgewerkt, dat we hebben gebruikt tijdens een instructie voor alle uitvoerenden.’ Zowel kwantitatief als kwalitatief was de scope een uitdaging. ‘In totaal ging het om bijna 3000 items. En vooral bij koude isolatie luistert timing heel nauw. De fabriek kan immers pas worden opgestart als de koude isolatie volledig is aangebracht. Speciaal voor deze stop hebben we de betreffende onderdelen al in Armaflex isolatie ingepakt, een combinatie van Armaflex en PUR-schuim. Zo wordt ijsafzetting bij het opstarten voorkomen en is er na de opstart voldoende tijd om alsnog het volledige isolatiesysteem conform specificatie aan te brengen, zonder dat we de overall planning in gevaar brengen.’

Bilfinger Industrial Services is al langere tijd actief op de ­locatie van LyondellBasell in de Rotterdamse Botlek in het onderhoud aan de bestaande stoomtracing installatie. Naast een meerjarencontract voor het onderhoud heeft LyondellBasell Bilfinger gevraagd om vanuit de multiservicegedachte tracing toe te voegen aan het dienstenpakket dat Bilfinger al aanbiedt. Verzoek was om de aanwezige tracing in kaart te brengen en waar nodig te adviseren over de meest optimale toepassing ervan, inclusief engineering, werkvoor­ bereiding en uitvoering.

Op het terrein van een gascompressiestation van Fluxys in Winksele (België) plaatste Bilfinger Industrial Services onlangs een geluidwerende wand. Met deze wand wordt het geluid dat afkomstig is van de bovengrondse gasleidingen, afgeschermd om overlast voor nabijgelegen woningen te voorkomen.

Succes van de stop ligt in een combinatie van goede werkvoorbereiding, zorgvuldige QA/QC, gedegen uitvoering en toezicht. Samen met de collega-projectleider Herman Badal en alle toege­w ijde isolatie leidinggevenden is de gehele scope ­aangepakt en eigen gemaakt. In overleg met Ronald Heemskerk worden de groene isotags van IsoPerfect aangebracht. ‘Als opdrachtgever krijgen we zo een garantie op de uitvoering. Wat ons betreft, zet Bilfinger hiermee echt de puntjes op de i en krijgen wij als klant het systeem waar we om gevraagd hebben.’

Voor een deel van de installatie heeft LyondellBasell een voorkeur uitgesproken voor het gebruik van SafeTrace, waarbij voorgeïsoleerde leidingen worden gebruikt. Deze kunnen direct tegen de leiding aan worden aangebracht, zonder afstandsblokjes. De invloed van vocht van buitenaf wordt sterk beperkt, waardoor ook het risico op corrosie onder isolatie (CUI) minder speelt. Dit verlengt de levensduur van de tracing en geeft daarmee minder werk aan de isolatie. Bilfinger Industrial Services heeft SafeTrace bij andere opdrachtgevers al toegepast en beschikt ook ten aanzien van deze specifieke vorm van tracing over de benodigde expertise en ervaring.

De wand heeft een lengte van zo’n 67 meter en een hoogte van 3 meter. Om voldoende geluidreductie te behalen, moest de wand dichtbij de geluidbron worden geplaatst. Toepassing van schoren (steunen) was niet toegestaan, waardoor een zeer zware fundatie nodig was. Sterkteberekeningen van zowel de fundatie als de staalconstructie zijn uitgevoerd door de firma Spie Controlec. Bij het graven van de fundatiesleuven bleek al snel dat de gasleidingen niet alleen veel hoger lagen dan waarvan was uitgegaan, maar dat er ook veel meer leidingen en kabels in de bodem aanwezig waren dan eerder bekend was. Het ontwerp moest hierop voortdurend worden aangepast. De controle was bovendien zeer streng vanwege de aanwezigheid van gas­ leidingen en explosiegevaar. Nadat de fundatie was gestort en de staalconstructie was geplaatst, heeft Bilfinger speciaal voor buitenopstelling ontwikkelde geluidwerende panelen tussen de stalen kolommen geplaatst. De panelen zijn aan de zijde van de geluidbron geluidabsorberend uitgevoerd. In de wand zijn drie geluidwerende deuren aangebracht, voorzien van een deurdranger en een noodontgrendeling aan de binnenzijde. Van de zware fundatie is enkel nog het opstaande randje zichtbaar waarop de panelen rusten.


01.2013 |

9

INDUSTRIAL SERVICES CONSERVERING

VUURBESCHERMING

ASBESTVERWIJDERING

DRIETAL SCHEPEN ONDER HANDEN bij IHC Merwede

Vuurbescherming voor ‘Ei van Van Rompuy’

Vervanging gevelbeplating bij Royal FrieslandCampina

Bilfinger Industrial Services voert diverse straal- en conserveringswerkzaamheden uit op de werf van IHC Merwede in Krimpen aan den IJssel.

De nieuwe hoofdzetel van de Europese Raad is een combinatie van nieuwbouw en een grondige renovatie van een deel van het Résidence Palace in Brussel. Bijzonder aan het project is de urnvormige nieuwbouw in het hart van het complex, door de architect ook wel ‘het hart van Europa’ genoemd. In de volksmond is het project ‘het Ei van Van Rompuy’ gedoopt, naar Herman Van Rompuy (voorzitter van de Europese Raad).

Op de locatie van zuivelproducent Royal FrieslandCampina in Aalter (België) wordt alle gevelbeplating vervangen. Bilfinger Industrial Services nam het verwijderen van alle asbest­ houdende materialen voor haar rekening en zorgde voor de benodigde steigers.

Er zijn een drietal schepen in opdracht, voor straal- en conserveringswerkzaamheden. De werkzaamheden zijn in oktober vorig jaar gestart. Het laatste schip zal naar verwachting eind september volgend jaar worden opgeleverd. Daarnaast werd in het voorjaar één van de torenkranen op de afbouwkade onder handen genomen. De kraan is gefaseerd gestraald en geconserveerd, waarbij Bilfinger ook de ­benodigde steigers leverde. De giek van de kraan is tijdelijk verwijderd en op de grond behandeld. Het statief en de toren zijn in de originele stand onder handen genomen en tijdens het werk, tot een hoogte van 18 meter, volledig ingesealed.

De staalconstructie heeft een diameter van zo’n 40 meter, is 50 meter hoog en bestaat uit twaalf verdiepingen. Kabelverbindingen op trek belast, zorgen ervoor dat de urn geen ondersteuning heeft. Rond de urn komt een glazen kubus, ook wel ‘het venster op Europa’ genoemd. Hiervoor wordt onder meer glas van diverse gerenoveerde Europese gebouwen gebruikt. Bilfinger Industrial Services voorziet zowel het beton in het bestaande gebouw (10.000 m²) als alle staalconstructies (16.000 m²) in het nieuwe gebouw van vuurbescherming. Met name de omvang van het werk, de bijzondere vorm van de urn en de aanzienlijke glaspartij maken het werk complex. Bij de vuurbescherming voor de drie ovalen conferentiezalen moest bovendien uitgegaan worden van een staalontbrandings­ temperatuur van 200 °C, tegenover de standaard waarde van 540 °C. Dit maakte op deze specifieke locaties een extreem dikke bespuiting noodzakelijk. Het werk aan het Résidence Palace startte eind 2012. De ­verwachting is dat het gehele gebouw in het voorjaar van 2014 wordt opgeleverd.

Tijdens de werkzaamheden, loopt de zuivelproductie door. Dit vroeg om een zeer zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van alle benodigde werkzaamheden. Het asbesthoudende materiaal, bestaande uit een coating waarin asbestvezels waren verwerkt, bevond zich immers aan zowel de binnen- als de buitenzijde. Hoofdaannemer Van Wijnen koos Bilfinger Industrial Services vanwege de voorgestelde aanpak, die voorzag in een volledig afgeschermde en ingesealde constructie die zowel de binnenals buitenzijde omvatte. Ook het feit dat Bilfinger zeer goed bekend is met de specifiek voor België geldende wet- en regelgeving op het gebied van asbestsanering , speelde hierbij een belangrijke rol. De totale gevel van zo’n 2000 m2 is opgesplitst in vier fasen, waarvan er inmiddels drie zijn afgerond. Het volledige plaatwerk en al het aanwezige glas is verwijderd en wordt vervangen. In september wordt de volledig nieuwe gevel opgeleverd.


10 |

BILFINGER NEWS

Belangrijke bijdrage aan proceszekerheid Electrabel Doel

Beloopbare isolatie voorkomt CUI

Christoph Vermeulen (Electrabel)

Bij de kerncentrale van Electrabel in Doel monteerde Bilfinger Industrial Services een speciale constructie voor ter bescherming van de onderliggende isolatie.

Elke plant kent het probleem van appendages en instrumenten die alleen toegankelijk zijn door betreding van geïsoleerde leidingen. Zo ook opdrachtgever Electrabel bij de kerncentrale in Doel (België). Eigen medewerkers dan wel contractors/derden liepen hier geregeld de zorgvuldig aangebrachte isolatiebeplating kapot. Ofwel om een kortere weg door de plant te volgen, ofwel omdat meetinstrumenten of bedienings­ elementen dan goed bereikbaar waren, met alle gevolgen van dien voor het i­solatiesysteem. Christoph Vermeulen is b­ rigadier TOK bij Electrabel Doel en nauw betrokken geweest bij het project rond de beloopbare isolatie. ‘Ons beleid is erop gericht om het belopen van isolatie zoveel mogelijk te ontmoedigen’, zo vertelt hij. ‘Maar voorkomen kunnen we het niet. En dan is

het zaak, de aanwezige isolatie zoveel mogelijk te beschermen om schade te voorkomen.’ Een beschadigd isolatiesysteem brengt risico’s op inwateren met zich mee, waardoor de isolatiecapaciteit sterk kan verminderen. Dit maakt het materiaal kwetsbaar voor corrosie onder isolatie (CUI). Deze factoren kunnen grote gevolgen hebben voor de proceszekerheid in de centrale én voor de veiligheid van medewerkers en omgeving. Om te voorkomen dat zorgvuldig aangebrachte isolatiebeplating kapot wordt getrapt, zou voor iedere route of bereikbaarheid van een meetinstrument een bordes gebouwd kunnen worden. In veel gevallen ontbreekt het echter aan ruimte of geld. Bovendien wordt het onderhoud lastiger met meer bordessen in de plant.

Goed beschermd Bilfinger Industrial Services stelde voor, de standaard afwerklaag van de isolatie te voorzien van een extra beplating, zodat beschadigingen worden voorkomen. De oudere installaties (Doel 1 en 2) hadden daarbij prioriteit, aangezien dit de locaties zijn met meer schade aan de isolatie­beplating. Op verzoek van Electrabel, bracht Bilfinger de constructie aan op zowel de leidingen als ook op het dak van een tank, waar zich het inspectiepunt voor een ventiel bevond. De constructie rust op profielen die op apparaten of op leidingen zijn aangebracht. Wanneer dit echt nodig is, blijft de constructie goed beschermd en worden beschadigingen aan het isolatiesysteem voorkomen.

SCORE VAN 100%

BILFINGER ONTVANGT VEILIGHEIDSAWARD LANXESS Onlangs ontvingen assistent projectleider Noël van Wijck van Bilfinger Industrial Services België en zijn team een speciale veiligheidsaward van ­ onze opdrachtgever Lanxess.

Op haar terrein in het Antwerpse havengebied realiseert chemieproducent Lanxess momenteel nieuwbouw van de zogenaamde PA6-fabriek. Bilfinger is vaste contractor voor steigerbouw en verzorgt ook bij dit nieuwbouwproject alle benodigde steigers. ‘Bij Lanxess hechten we veel waarde aan het belonen van goed veiligheidsgedrag bij onze contractors’, zo vertelt Jerry Struylaart, bouwcoördinator bij Lanxess. ‘En dan kijken we met name naar de medewerkers op de werkvloer, zij zijn immers bij uitstek verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het werk. Maandelijks reiken we een veiligheids­ award uit aan die contractor, die gedurende de afgelopen periode de beste resultaten heeft behaald. Over de periode van medio maart tot medio april behaalde Bilfinger een score van

100%. Vooral hun ‘always online’ beleid spreekt ons zeer aan. Maar ook alle andere procedures op veiligheidsgebied worden strikt opgevolgd. Met deze award willen we juist daarvoor naar alle betrokkenen onze waardering uitspreken.’ Ook andere behaalde resultaten op veiligheidsgebied worden op passende wijze beloond, zo vult collega Paul Viroux aan. Als projectleider is hij verantwoordelijk voor de nieuwbouw van de PA6-fabriek. ‘De afgelopen tijd hebben we onder meer 50.000 uur zonder arbeidsongeval gewerkt. Ook daar staan we graag bij stil. We zorgen voor frites voor iedereen, iets lekkers bij de koffie of een ander klein gebaar. Zolang maar duidelijk is, dat wij de inzet en betrokkenheid bij het veilig werken op onze site zeer waarderen.’


01.2013 | Teamwork aan de touwen

Grootste rope access opdracht: bij Solae in Ieper

Wat begon als een vraag om een inwendige steiger in een silo, mondde uit in de grootste rope access opdracht voor Bilfinger Industrial Services Benelux tot nu toe.

Gerrit van den Adel

Tot een hoogte van zo’n 24 meter moesten cleaning- en ­laswerkzaamheden worden uitgevoerd aan een sproeidroger op het terrein van opdrachtgever Solae in Ieper (België). Op deze locatie wordt eiwitpoeder geproduceerd dat bestemd is voor dierenvoeding. ‘Gezien de zeer dunne wand van de silo, zo’n ­ 4 tot 5 mm rvs, was een inwendige steiger eigenlijk geen optie’, zo vertelt projectleider Gerrit van den Adel van Bilfinger ­Industrial Services. ‘Daarbij kwam dat het beschikbare tijds­ bestek slechts tweeënhalve week besloeg. Die twee factoren deden ons besluiten een alternatief aan te bieden in de vorm van rope access. De opdrachtgever had hiermee weliswaar geen ervaring, maar stond open voor de mogelijkheden.’

Tijdwinst

Grote voordeel van rope access lag volgens Gerrit vooral in ­het feit dat het team van 19 professionele rope access medewerkers direct met de werkzaamheden kon starten. ‘Daarmee hebben we aanzienlijke tijdwinst kunnen boeken. Naast cleaning werkzaamheden kunnen zij ook lassen en daarmee zijn ze multifunctioneel inzetbaar.’ Aan de bovenzijde van de silo zijn blusinstallaties aangebracht, om de risico’s van een eventuele stofexplosie zoveel mogelijk te beperken.

Had de opdracht ­aanvankelijk alleen betrekking op de sproeidroger, later ­k wamen daar werkzaamheden aan een viertal inwendige cyclonen en baghouses bij. Ook vroeg Solae om alle aanwezige verbindingskanalen onder handen te nemen. Tenslotte werd nog een visuele inspectie uitgevoerd om eventueel aan­wezige scheuren te repareren. Aan de buitenzijde van de silo zijn alsnog steigers gebouwd. ‘In verband met de zeer strenge eisen op het gebied van hygiëne hebben we daarvoor volledig nieuw materiaal ingehuurd’, aldus Gerrit.

Besparen

Alle werkzaamheden konden volledig binnen budget en ­conform planning worden uitgevoerd. ‘Solae stond open voor het door ons geboden alternatief en daarmee hebben we veel tijd en geld kunnen besparen. De benodigde stop was al twee keer eerder uitgesteld, vanwege de grote vraag naar eiwit­ poeder. Dat onderstreept het belang voor Solae van een snelle en ­professionele uitvoering. Daaraan hebben we in alle opzichten kunnen voldoen.’

11


12 |

BILFINGER NEWS

GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN BILFINGER

TOTAALONTWERP VOOR STEIGER EN TOREN bij LYONDELLBASELL

V.l.n.r. Michel van der Gracht, Roel ter Steege (LyondellBasell) en Hans Willemse

Voor een ingrijpende modificatie van benzeencolonne T-10811 op het terrein van LyondellBasell op de Maasvlakte was een complexe steiger nodig. Op voorspraak van Bilfinger resulteerde een combinatie van deskundigheid in een optimaal ontwerp.

Niet alleen was de beschikbare ruimte rondom de betreffende colonne beperkt. Werkzaamheden moesten ook op meerdere niveaus, tot een hoogte van zo’n 38 meter, worden uitgevoerd. En de uit de colonne te verwijderen elementen, sommige met een lengte van circa 5 meter, moesten via mangaten getransporteerd worden over de steigervloer naar een lift. ‘Een volledig vrijstaande steiger zou niet alleen een kostbare oplossing zijn, maar zou ook (te)veel ruimte in beslag nemen’, zo vertelt Michel van der Gracht, hoofd bedrijfsbureau van Bilfinger Industrial Services. ‘De oplossing lag wat ons betreft in het verankeren van de steiger aan de toren. Met andere woorden, een totaal­ ontwerp voor steiger en toren, waarbij de steiger aan de toren zijn stabiliteit ontleent.’

VAKGEBIEDEN

Het verankeren van de steiger aan de toren zorgt voor extra ­belasting, onder meer door wind op de steiger en door de bouwlift. ­Belangrijke gegevens die echter niet standaard in een torenontwerp worden meegenomen. ‘De noodzaak om ook sterkte en stabiliteit van de toren te controleren, wordt nog weleens onderschat’, aldus Michel. ‘Maar engineering van steigers en ­torens zijn twee aparte vakgebieden. Reden waarom wij Dynaflow Research Group als extern ingenieursbureau hebben ingeschakeld, een partij waarmee wij vaker samen­werken. Onze focus lag op het ­gewicht van de steiger, de vloer- en windbelasting. Dynaflow richtte zich vooral op de stabiliteit van de toren.’

EFFICIËNT

‘De steiger is rechtstreeks aan de toren bevestigd, waarbij we hebben gekozen voor afstempeling tegen de colonnewand en verankering direct aan de bordesclips, die we onderling extra hebben versterkt met een stalen profiel. Voor het transport van alle inwendige elementen uit de toren, hebben we een goederenlift van 800 kg haaks op de steiger geplaatst. Zo hoefden deze materialen niet op de steiger te worden gedraaid en kon zo efficiënt mogelijk gewerkt worden.’ Opdrachtgever ­LyondellBasell schakelde het bedrijf Skippon in. Als onafhankelijke deskundige hebben zij alle berekeningen gecontroleerd en de steiger gekeurd. Roel ter Steege, Turnaround Manager bij LyondellBasell, toont zich zeer tevreden over de gekozen aanpak. ‘Alles draait om het inschakelen van de juiste deskundigen, zodat je samen tot een optimale oplossing komt. Als opdrachtgever blijven wij eindverantwoordelijk voor het realiseren van een veilige en functionele werkplek op hoogte. Dankzij een optimale samenwerking met Bilfinger, Dynaflow Research Group en Skippon is dat zonder meer gelukt.’

COLOFON REDACTIE JAN ROBERT HUISMAN EN EDWARD VAN DER PIJL - TEKSTEN ESTHER SCHOEMAKER (BUREAU ESTHER SCHOEMAKER) - VORMGEVING ESMARALDA VAN ESSEN DRUK GRAFISCH BEDRIJF KAPSENBERG VAN WAESBERGE ROTTERDAM - OPLAGE 4.000 EXEMPLAREN - CONTACT BELGIË BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES, SCHOTEN, TEL.: +32 3 328 00 10 CONTACT NEDERLAND BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES, ZWARTEWAAL, TEL.: +31 181 66 73 00 - INFO@BIS-IS.COM - WWW.BIS-IS.COM NIETS UIT DEZE PUBLICATIE MAG WORDEN OVERGENOMEN OF VERMENIGVULDIGD ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE REDACTIE.

BilfingerNews juli 2013  

Het relatiemagazine van Bilfinger Industrial Services België/Nederland

BilfingerNews juli 2013  

Het relatiemagazine van Bilfinger Industrial Services België/Nederland

Advertisement