Page 1

Tema: En verden i fattigdom

SABRO POSTEN Fakta 0m fattigdom POLFOTO

I dag betragtes man som fattig, hvis man lever for under 1 amerikanske dollar om dagen, det svarer til cirka 6 danske kroner.

Kvinder

Mere end 1 milliard mennesker i verden lever for under en dollar om dagen. Det er hvert femte menneske på jorden.

før Mænd

Den ekstreme fattigdom er særlig udbredt i Syd og Østasien, i Latinamerika, i de arabiske lande og ikke mindst i den del af Afrika, der ligger syd for Sahara, men i øjeblikket er Pakistan også et af de fattige lande i verden på grund af den voldsomme oversvømmelse.

Nogle pakistanske kvinder der bor i Punjab-provinsen, som hurtigere fik udleveret nødhjælp af Pakistans Forening af Psykiatere (PPS) end de pakistanske mænd. Det var mændene blevet sure over.

De fattige børn er ofte tvunget til at arbejde hårdt for at skaffe mad til deres familier, i stedet for at gå i skole. I Afrika syd for Sahara går 30% af børnene for eksempel ikke i skole. Der er sket et stort fald i procentdelen af fattige i verdens befolkning de seneste år, men det er forskelligt fra område til område. I Asien er tallet af fattige faldet fra 80% i 1981 til 18% i 2005. I samme periode er der ikke sket de store forandringer i Afrika syd for Sahara; her lever næsten 50% af befolkningerne stadig under fattigdomsgrænsen. Skrevet af Leonardo Pavia

Det var ikke sådan at mændene slet ikke fik noget. De fik bare ikke noget før kvinderne, og det gjorde dem sure, fordi sådan plejer det ikke være. Der var en bestemt grund til, at kvinderne fik først: Der er mange nødhjælpsorganisationer der på det seneste har lavet bevidste

strategier om at satse på kvinderne, for de ved, at hvis kvinderne får maden først, vil de give noget til deres børn og så til sig selv. Derimod frygter man at mændene spiser det hele selv og kun efterlader lidt til deres børn. Det er også set før, at mænd har fået mikrolån og har brugt alle penge på sig selv. Hvis man derimod giver en kvinde et mikrolån, plejer det at være sådan her: Hun køber først mad til sine børn og sender dem i skole, og er der penge tilovers, så investerer hun dem. For eksempel i såsæd eller i en lille madbod. En gennemsnitlig kvinde forsørger 6 personer, hvis man giver et mikrolån til hende. Kilde: Information Skrevet af Ahmed Sallih

Kvindernes kamp for et frit Ghana

På verdensplan er der kun 15 statsledere, og i den fattige del af verden er det under hver fjerde politikere, der er kvinder. Overordnet har piger og kvinder svære ved at klare sig ligeså godt som mænd, fordi færre piger end drenge får mulighed for at komme i skole, og få en uddannelse, der kan fører dem ud af fattigdom. Men der er kvinder i Ghana, der vil det anderledes, og de har kæmpet hårdt for sagen. Med støtte fra organisationer er mange modige kvinder i Ghana med at nedbryde barrierer og fordommene, om at kvinder ikke kan blande sig politisk, og de har gjort det mere normalt, at der er kvinder i distriktsrådene, og det er faktisk et stigende antal kvinder i dem.

POLFOTO

Lavet af: Ahmed, Andy, Jeppe, Malene, Jakob, Mads, Rasmus, Camilla, Gry, Christina, Michelle, Simon C, Simon H, Martin, Leonardo og Patrick 8.c

SIDE 1


Tema: En verden i fattigdom

POLFOTO

Børn ramt af Sygdomme Verden er fuld af farlige og dødelige sygdomme som malaria, influenza og AIDS. Her i Danmark er de langt fleste dog så heldige at vi har råd til at betale for medicin, så vi igen kan blive raske. Men tænk hvis du ikke havde råd til medicin, og du måtte se din datter, søn, mor eller er hvilket som helst andet familiemedlem dø mellem hænderne på dig! Sådan er livet for ca. 1 milliard mennesker, der hver dag lever under fattigdomsgrænsen!

Katastrofen i Pakistan

Oversvømmelsen i Pakistan er en af de værste naturkatastrofer nogensinde! 20 millioner mennesker er ifølge de pakistanske myndigheder berørt af de voldsomme oversvømmelser, de er alle i farezonen for at få vandbårne sygdomme – som kolera og diarré. De vandbårne sygdomme findes allerede i landet, og de meget dårlige sanitære forhold gør der svært at undgå at blive smittet. De vigtigste for at komme af med nogle af de forfærdelige sygdomme er at pakistanerne får adgang til rent drikkevand og gode sanitære forhold. Derfor bliver de samlet i store lejre, men det giver et andet problem. Når der er mange mennesker på et sted, udvikles nye sygdomme, så og det er blandt andet det dine penge går til, hvis du vælger at støtte en nødhjælpsorganisation.

HIV/AIDS

Malaria

0,168 %. Det er antallet af HIV smittede danskere mellem 15-49 årige. I 2002 var der ca. 2,7 mio. danskere mellem 15 og 49 år. Det svarer til at ca. 5000 danskere er smittet med HIV, og da HIV næsten er uhelbredeligt svarer det til at ca. 5000 dør af AIDS.

Hvert år er der ca. et kvart milliard tilfælde af malaria i hele verden! Omkring 1,5 – 3,5 millioner mennesker dør hvert år af sygdommen. Malaria smitter gennem myggestik fra myg der bærer bakterien, det er mest udbredt i de afrikanske lande omkring Sahara.

HIV er den virus som starter AIDS, der findes dog noget medicin der kan hæmme udviklingen af HIV. Men man ved endnu ikke hvor længe man skal tage medicinen, eller om det kan bryde frem igen efter medicinens virkning.

Her i Danmark kan man få en forebyggende vaccine imod malaria, men det er ret dyrt. Den vaccine der skal kunne dræbe sygdommen helt er stadig under udvikling, men danske forskere fra København regner med at vaccinen er klar om 10 år.

HIV smitter ved seksuel kontakt eller via blod, så man kan undgå at det spreder sig hvis man altid bruger kondom under samleje. Danmark er langt fra det land med flest HIV smittede, det er nemlig Botswana med 23,85 % smittede af de 15-49 årige! Botswana er kun nr. 103 på listen over de rigeste lande i verden, hvorimod Danmark er nr. 49. Så Botswana har altså ikke råd til medicin til alle med HIV. Det man måske kunne gøre for at sygdommen i hvert fald ikke breder sig yderligere. Kunne være at de rige lande sendte penge ned til de lande der har problemer med sygdommen. Så skulle pengene kun bruges på kampagner for kondomer, og der skulle deles kondomer ud til alle mænd over 14 år!

En anden måde man kan beskytte sig mod det farlige stik er myggenet. Det kan myggene ikke komme igennem, så hvis du sover med sådan et over sengen vil du undgå stik! Her er Danmark har stort set alle mennesker der rejser til Afrika et myggenet med, ellers køber de et. Men mange fattige i Afrika har ikke råd til et net, så hver nat kan en myg frit stikke dem. Her i Danmark koster et myggenet ca. 130 – 200 kr. Her i Europa har vi penge nok og der er ikke mange malariamyg. Så tænk hvor man malaria tilfælde vi her i Europa kunne sætte en stopper for, hvis alle donerede 150 kr. til en nødhjælpsorganisation! Mads Skipper Sørensen

Lavet af: Ahmed, Andy, Jeppe, Malene, Jakob, Mads, Rasmus, Camilla, Gry, Christina, Michelle, Simon C, Simon H, Martin, Leonardo og Patrick 8.c

SIDE 2


Tema: En verden i fattigdom Red Barnet 20. November 1989 vedtog FN’s generalforsamling, FN’s konvention om barnets rettigheder populært kaldet børnekonventionen. Alle verdens lande på nær USA har tiltrådt børnekonventionen.

Børns rettigheder

Siden 1919 har Red Barnet kæmpet for børns rettigheder, og den dag i dag, arbejder de ud fra børnekonventionen. Red Barnet går meget op i børns rettigheder, som gælder i hele verden. Børns rettigheder er bla. at alle børn har ret til at blive hørt, at de kan være med til at tage beslutninger og organisere sig.

Polfoto

Aids hos børn i Afrika Læserbrev fra en teenager: 33,6 millioner mennesker på verdensplan lider af AIDS.

Når man kun er 15 år, og hører at vi dag efter dag ødelægger den planet vi bor på, så kan jeg ikke lade være med at tænke: Jamen hvad med mine børn? Når de engang er her, skal de så ikke også have rent vand at drikke?

Efter som børns findes i alle lande, arbejder Red Barnet både i Danmark, og i udvalgte lande i resten af verden.

Red barnets mål 2015

Red Barnet vil frem til 2015 fokusere på barnets ret til Af disse bor de 23,3 millioner i Afrika syd for overlevelse, beskyttelse, Sahara. 2,2 millioner dødsfald om året er deltagelse, udvikling og uddansygdommen skyld i, hvilket er 10 gange så Når de engang er her, skal de så ikke også have rent vand nelse. De vil nå dobbelt så mange liv som Afrikas borgerkrige har kostet. at drikke? Skal vi ikke også tænke på om de kan dyrke no- mange børn i 2015 i forhold til get i jorden, uden at det er forgiftet af industrien? at drik- 2010. Både landene selv og en række donorlande her i blandt Danmark - har satset på uddanke? Skal vi ikke også tænke på om de kan dyrke noget i nelse som en vej ud af fattigdom og elendigjorden, uden at det er forgiftet af industrien? Er det eneste Deres målsætning er, at omsæthed. vigtige for dem der bestemmer nu, at tjene så mange penge ningen på 215 millioner kr. i som muligt, og så ellers blæse på de genrationer der kommer 2009 skal vokse med 90% til Her stiller AIDS sig imidlertid også i vejen. I efter det? Har vi overhovedet penge til & købe mad & vand? 410 mio. kr. i 2015. Sydafrika regner man med at ca. halvdelen af Har vi penge til at bo i et hus? Så mit spørgsmål til jer som alle lærere er HIV-positive. Det er en højere infektionsrate end blandt den almindelige be- har magten: Hvad har i tænkt jer at gøre ved det? Red Barnet vil sikre, at syv ud af folkning.

Mange børn - især piger - må blive hjemme for at passe deres syge forældre eller fordi sygdommen forhindrer familien i at tjene tilstrækkeligt til at der bliver råd til uddannelse.

Hilsen Gry Jakobsen

ti samarbejdslande er beskyttet mod og forberedt på katastrofer i

Hertil kommer de mange børn der er blevet forældreløse. Man regner med, at der findes godt 10 millioner forældreløse børn i Afrika, som ikke har råd til skolegang, og som derfor ikke har udsigt til nogensinde at komme ud af fattigdommen. Rigtig mange børn i Afrika har aids, det skyldes forskellige ting, blandt andet hvis børnene har sex uden beskyttelse, eller de bliver udsat for pædofile voksne. Det anslås, at 90% af verdens hiv-smittede børn lever i Afrika, og mere end en halv million dør af aids hvert år. Polfoto

Lavet af: Ahmed, Andy, Jeppe, Malene, Jakob, Mads, Rasmus, Camilla, Gry, Christina, Michelle, Simon C, Simon H, Martin, Leonardo og Patrick 8.c

SIDE 3


Tema: En verden i fattigdom For at forbedre livet for de fattigste blev verdens ledere i år 2000 enige om 8 mål for udvikling . mål, som skal nås inden år 2015

2015-MÅLENE: Mål 1:

-Halvere ekstrem fattigdom og sult -Halvere andelen af verdens befolkning som lever for under syv kroner om dagen inden 2015 - Opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle.

Mål 5:

Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder - Mindske dødeligheden blandt mødre med tre fjerdedele inden 2015 - Opnå, inden 2015, universel adgang til reproduktiv sundhed

Mål 2: Sikre grundlæggende uddannelse til alle - Inden 2015 skal alle børn, drenge som piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse

Mål 6:

Bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme inden 2015 - Opnå universel adgang til behandling af HIV/ AIDS til alle, der har brug for det

Mål 3:

Fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og styrke kvinders rettigheder - Opnå fuldkommen ligestilling på grundskoleuddannelsen inden 2005 og på alle uddannelsesniveauer inden 2015.

Mål 7:

Sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling - Integrere princippet om bæredygtig udvikling i alle landes politikker og strategier inden 2015 og vende tabet af naturressourcer

Mål 4: Reducere børnedødeligheden - Mindske dødeligheden blandt børn under fem år med to tredjedele inden 2015

Mål 8:

Opbygge et globalt partnerskab for udvikling - Videreudvikle et åbent, regelbaseret, forudsigeligt og ikkediskriminerende handelsog finanssystem - Yde gældslettelse til udviklingslandene én gang for alle

Lavet af: Ahmed, Andy, Jeppe, Malene, Jakob, Mads, Rasmus, Camilla, Gry, Christina, Michelle, Simon C, Simon H, Martin, Leonardo og Patrick 8.c

SIDE 4


Tema: En verden i fattigdom Hvad kan man gøre for at formindske fattigdommen? - Sætte sig ind i sagerne, få nogen politiSonja Salminen er 52 år og arbejder dag- ker der sætter sig ind i det, og hvis alle tænker på det vil det hjælpe meget. Man ligt inde i Århus midtby, hos noget der prøver og gøre ting godt for andre og få hedder O3V. Hun er projektleder for dem der undervi- det bedre med sig selv. Men det synes jeg ser andre elever i fattigdom og så under- ikke hjælper på den måde. Man skal ikke bare sende lidt penge og tænke ” så nu viser hun også selv i fattigdom og den har jeg gjord det jeg kan” man skal be3.verden. holde den holdning om at blive ved med Hun er med til at forklare om de store vanskelige problemer rundt i hele verden. at hjælpe. Dem der er rige gør sig endnu rigere ved de fattige lande. De fastholder Hun er også aktiv på nettet. Hendes unde fattige lande fattige. De får ting derfra dervisning foregår også på nettet. og betaler ingenting for dem i forhold til hvad de er værd. Hvis man ikFredag morgen tog vi ke gjorde det ville det sikkert ind for at snakke med hjælpe. Kina er blevet rigere Sonja. Hun havde en ved at skabe sin egen industri masse at fortælle os, og og egen virksomheder osv. de vi gik hjem med en rige sætter betingelser for de masse viden, vi ikke fattige lande. havde i forvejen.

Oplysningscenter for den 3. verden

Vi spurgte Sonja om følgende:

Hvad ved du om ligestilling mellem mænd og kvinder verden rundt? Hvor i verden er der -Kvinder har magt derhjemme, mest fattigdom, tager og mænd har magt overalt, det man tit fejl af landene? siger mange, og det viser bare -Der er rigtig mange lande, hvor der er fattigdom, mange flere hvor lidt ligestilling der er. Kvinder og end man lige går og tror. Afrika kan man mænd har forskellige roller og grunden er nemt tage fejl af. Det er ikke overalt i Af- meget børn! Det er jo kvinden der føder. Og i mange lande, mener man at det er rika der er fattigdom. Syd for Sahara er vigtigt både at have en mor og far, og der mange problemer med kriminalitet, men ikke fattigdom. Der nede har de pen- derfor for kvinden heller ikke særlig mange nok til at leve, men de har bare mange ge rettigheder. i nogen lande har kvinder andre problemer. Hvis vi tager Haiti som ikke noget at have sagt, de må næsten ingenting. det handler eksempel. Før den store katastrofe lå de lige på grænsen til fattigdom, altså de lå i meget om sex & graviditet. Selvom nogen kvinder har mange rettigheder så er det bunden af de rigeste. De fattigste af de rigeste, hvis man kan forklare det sådan. ikke sikkert de kan de ting, fordi manden har magten og bestemmer.

Jord nok – intet hjem

I Afrika dør hvert år ca. 5 millioner børn under 5 år om året. En stor del af de børn har på trods af deres korte liv allerede været uden hjem. Et barn på den alder er slet ikke klar til at skulle kunne overleve de forhold, der er mange steder i Afrika, og når de så oven i købet er uden hjem eller voksne til at hjælpe dem. De, der så bliver over 5 år, har jo stadig intet hjem, så selvom de bliver over 5, er det stadig en meget besværlig tilværelse. Det, at de hverken har familie eller hjem, gør ikke ligefrem deres betingelser bedre, de fleste har svært ved at omgås andre mennesker og kan derfor have stort besvær med deres skolegang, som gør, at de ikke kan komme ud af den onde cirkel, de er havnet i. En pensionist, der bor i Randers, har doneret penge til i alt 18 huse, 17 er blevet bygget. Hun donerer fortsat penge til huse, og har planer om at blive ved med at gøre det, så længe hun lever. Det, at hun donerer penge til de huse, gør ikke kun at folk får et sted at bo, men også at nogle får noget at beskæftige sig med. Hvert hus koster 3.450 kr. Pengene formidles via hjælpeorganisationen ADRA. Et billigt hus, der kan sættes op på rimelig kort tid, kan redde børns og voksnes liv! Simon Cramer

Miljøkatastrofe i Pakistan

Katastrofen i det nordlige Pakistan berører 20 millioner mennesker. Det er den værste oversvømmelse i landet siden 1929. Ca. 2 millioner mennesker er blevet hjemløse, de lever steder hvor der intet tag er, eller lang vejene der nede. Folk bliver syge af diarre, på grund af de dårlige vandforhold. Oversvømmelsen har også gjord at priserne på maden er steget, fordi der ikke er så mange marker tilbage, som de kan dyrke deres afgrøder på. ”Ødelæggelserne omfatter blandt andet også mindst 45 broer, og i visse områder er der 3-4 m vand på områder, der normalt er land. Flere dage efter kunne man finde mennesker på tage af deres huse ventende på redning” kilde newtimes. Michelle Krüger Thykjær

Lavet af: Ahmed, Andy, Jeppe, Malene, Jakob, Mads, Rasmus, Camilla, Gry, Christina, Michelle, Simon C, Simon H, Martin, Leonardo og Patrick 8.c

SIDE 5


Tema: En verden i fattigdom Uddannelse kronik

Det er vigtigt at børnene i Afrika får en god og ordentlig uddannelse. Vi er så heldige i vores land at vi er så privilegerede her i landet, vi har mange flere uddannelser og vi skal ikke betale for at gå i skole. I Afrika skal de betale for at gå i skole, den største del af børn der går i skole er drenge. De kan ikke gå på videre uddannelse, det er kun meget få mennesker med gode indtægter, der kan sætte sin teenager ind på et gymnasium. FN er i forbindelse med Afrika om uddannelser, for at hjælpe ethvert barn om

POLFOTO

at få den uddannelse, hun eller han vil have. Det er svært at finde en uddannelse til dem, men over 30% af børn har fået en uddannelse, men den er ikke særlig stor, det kan være tømrer der kun får 2–8 kr. om ugen, eller for piger er det boder der får de heller ikke særlig mange penge om ugen. Vi synes at alle børn uanset hvilket køn, alder, navn, race skal have et job eller en uddannelse. Vi synes at vi er så heldige at vi kan få en uddannelse og et ordentlig fælleskab her i Danmark.

POLFOTO

Interview: Mette Kirkegaard har været i Uganda i 2009 fra juni til jul. Hun støttede en skole der hed ”Tante Louises skole for handikappede børn.” Hun arbejdede der nede gratis, som lærer. Og nu hvor hun er kommet hjem donerer hun penge til en skole og planlægger tage der ned og udvikle videre på skolen. Hun har søgt penge ved Lotto og hun får svar til maj. Selve skolen startede et halvt år før hun kom der ned. Der er to ugandere der er vokset op der, som har startet skolen fordi de synes at det var uretfærdigt for de handikappede. POLFOTO

Lavet af: Ahmed, Andy, Jeppe, Malene, Jakob, Mads, Rasmus, Camilla, Gry, Christina, Michelle, Simon C, Simon H, Martin, Leonardo og Patrick 8.c

SIDE 6

SabroPosten  

Teamavis om fattigdom i verden

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you