Page 1


S c a n d i n av i a n H u n t


004


005


006


I Danmark findes omkring 50 arter af pattedyr og ca. 300 fuglearter. Hovedparten må ikke jages, men for 10 dyrearter og 33 fuglearter er der fastsat jagttid i nogle måneder hvert år. Jagttiderne fastsættes, så dyrene får fred i yngletiden, hvor de har æg og unger. Viser jagtstatistikken en nedgang i en bestand, kan jagttiden indskrænkes eller helt bortfalde, indtil der igen er dannet en levedygtig bestand. 007


Hunderacen Beagle er oprindelig udviklet til jagt på hare og kanin, men i dag er det først og fremmest en stadig mere populær familiehund. Beagle er en hund af støver-typen og som andre støvere er dens næse om mulig endnu bedre end hunde-næser generelt. Dens gode næse gør, at den i nogle tilfælde bruges som Schweisshund, selv om den dog - blandt andet som følge af sit løsslupne temperament - ikke er blandt de hyppigst brugte Schweisshunde. Beagle er en hund med et muntert temperament. Dens glade væsen passer godt til børn, hvilket har bidraget til dens øgede popularitet som familiehund. Beaglen har ry for at være vanskelig - nogle siger umulig - at opdrage. Det er dog ikke sandt. Den har som andre hunde fordel af lydighedstræning, og der er adskillige eksempler på Beagler som har fået præmie for lydighed og er kåret til lydigheds champions. 008


009


Jakke 999 kr.

Jakke 1.999 kr.

Sko 2.999 kr. 010

Jakke 2.999 kr.

Hue 999 kr.


Daystate 10.999 kr.

Deerhunter 11.999 kr.

Shooter 10.999 kr. 011


012


Det er ikke kun ulven, der trives i Europa, og som derfor kan blive en del af Danmarks dyreliv. Flere store pattedyr kan være på vej, vurderer professor. Mere om emnet Ulven er tilbage i den danske natur efter 200 års fravær, og ulvens indtog er sandsynligvis blot begyndelsen på, at flere vilde dyr fra vores nabolande vil finde vej til Danmark, lyder vurderingen fra Jens-Christian Svenning, professor i biodiversitet ved Aarhus Universitet, til DR Nyheder. »Lossen og bjørnen er i stærk fremgang af sig selv. Jeg tror nærmest ikke, at der er nogen af de store dyrearter i Europa, der ikke er på vej frem,« siger Jens-Christian Svenning til DR Nyheder. Han understreger dog, at det nok ikke bliver lossen eller bjørnen, man kan forvente at møde i de danske skove som det første. Til gengæld er vildsvinet allerede en hyppig grænseoverløber i Sønderjylland, mens elsdyret er på vej mod nord fra Østeuropa via Tyskland. »Vaskebjørnen og Vildsvinet er her sådan set allerede, og det er kun fordi, at vi har ulovliggjort dem, at de ikke er officielle. Sådan reelt af nye dyr, der kommer af sig selv, er det nok elsdyrene, fordi de er på vej frem i Tysk-

land, og de er rigtig gode til at svømme og vandre,« siger Jens-Christian Svenning til DR Nyheder. Han fortæller, at et elsdyr for nyligt blev set helt oppe ved Berlin. Væksten i de med danske briller set »eksotiske« dyr skyldes, at man ikke skyder dyrene i så stort omfang som tidligere, og samtidig kan Europas store pattedyr leve i stort set al slags natur, lyder det fra professoren og henviser til, at bestanden af blandt andet kronhjorte, bævere, losser, vildsvin og bjørne vokser helt af sig selv. »Vi pløkker dem ikke hele tiden i ligeså stort omfang som før i hvert fald. De fleste af de store dyr er meget generalistiske og har også god spredningsevne, ligesom vi har set med ulven,« udtaler han. Jens-Christian Svenning er jæger i sin fritid på 5 år i skovene omkring Århus.

013


014


U

 lven er Europas næststørste rov dyr på land - kun den brune bjørn  er større. Ulven kan kendes på sin hale, som den holder lavt, og som altid har en sort halespids. Ulven lever især af råvildt og kronvildt. Ulve lever i kobler bestående af typisk otte dyr.

Ulve i Danmark

Efter 199 års fravær vendte ulven i 2012 tilbage til Danmark. Ulven er blevet set flere steder i blandt andet Midt- og Vestjylland. Der er udpeget ti steder, hvor der ville kunne leve ulv i Danmark, steder med uforstyrrede arealer og gode forekomster af vildt.

Hvordan er ulvenes levevis i det danske land? Ulve lever i kobler. typisk af en hanulv deres afkom fra de gennemsnit har tyske hvert kobbel.

Et kobbel består og en hunulv og seneste to år. I kobler otte dyr i 015


Scandinavian Hunt  

Grundforløbsprøve, 2013