Historycon 2013 programfüzet

Page 1A rendezvényről Idén második alkalommal kerül megrendezésre a HistoryCon, a magyar történelmiregény-írók fesztiválja a felvidéki Dunaszerdahelyen, a város egyik legpatinásabb épületében, a Vermes-villában. Ami tavaly még kísérletezés, útkeresés volt, az idén már rutinnak, mi több, hagyománynak tűnik. December hetedik napján, szombaton nem kevesebb, mint tizenegy író és vagy fél tucat kézműves veszi birtokba a Vermes-villát, hogy egy teljes napon át szórakoztassák egymást és a nagyérdeműt. Temérdek könyv, folyamatos dedikálás és érdekesebbnél érdekesebb, tartalmas beszélgetések – ezekkel lehetett jellemezni a tavalyi, első rendezvényt is, és egész biztos, hogy ezek a jelszavak érvényesek lesznek a HistoryCon 2013 esetében is. A rendezvény idén annyival újít, hogy gyermekjátszóház és minikoncertek helyett sokkal jobban ráfókuszál az irodalomra, és magára az írótalálkozóra, mint olyanra. Például az, hogy kik lesznek a 16:30-tól, majd 18:00-tól kezdődő csoportos beszélgetések résztvevői, csak ott, helyben fog kiderülni: az előadásokon öt, illetve hat alkotóval beszélget Štefkovič Patasi Ági moderátor, de hogy az egyes beszélgetéseken pontosan kik alkotnak majd csoportokat, azt közvetlenül az előadások előtt sorsoljuk ki egy kalapból. Lesz egy egész nap tartó szavazás is, melyen eldől, ki a közönség kedvence: a HistoryCon 2013 legnépszerűbb íróját 19:30kor hirdetjük ki, s ajándékozzuk meg egy palack kiváló borral. Ami pedig talán az egyik legkomolyabb újdonság, hogy a helyszínen megvásárolható lesz a HistoryCon 2013 fesztiválújságja is, melyben interjú olvasható az összes íróval, felsorolásra kerül a helyszínen megvásárolható összes könyv, és egy autogramoldallal is kedveskedünk az olvasóknak. Egy biztos: idén is fantasztikusan érzi majd magát mindenki, aki eljön erre a nagyszerű téli könyvünnepre!


A helyszínről A HistoryCon mindenkori helyszíne, a Vermes-villa nevet viselő kiskastély a rövid története: Bíró Dániel egykori városbíró (1860-1886) cselédeinek (1102. parcellaszámú) házát és annak telkét az 1900-as évek legelején vásárolta meg Vermes Ferenc földbirtokos, járási szolgabíró, aki 1905-re földszintes kúriát építtetett a telken. Villája 1909-re nyerte el mai formáját, amikor az épületet megnagyobbították és tornyokkal tették szebbé. A 2. világháborúban előbb a németek, majd az oroszok szállták meg az épületet, teljesen leamortizálva azt. A Vermes család még a II. világháború után is a villában lakott, majd később el kellett hagyniuk az épületet. A szocializmus évtizedeiben úttörő otthonként szolgált, majd 1988-2002-ig a Szlovák Nemzeti Galéria kihelyezett részlegének adott otthont. 2005-ben Dunaszerdahely Város Önkormányzata megvásárolta, és az átalakítások után a Kortárs Magyar Galéria költözött a város egyik legpatinásabb épületébe. (Budafai) Vermes család Pozsony vármegyei régi nemes család, mely magát Buda fia Bethen fiától, Pétertől származtatja. Ő az Ottokár cseh király elleni hadban tüntette ki magát, amiért 1257-ben IV. László király által az udvarnokok sorából nemességre emeltetett. A család 1356-ban szintén kapott királyi megerősítő oklevelet. Később két ágra szakadt a família: egyik ága Bács, míg a másik Pozsony vármegyébe. A budafai Vermeseknek számos birtokuk volt, így többek közt Nagybudafán, de Sikabonyban is. Ismert Vermesek: Zoltán (1868-ban országgyűlési képviselő), Samu (1875-ben Pozsony m. főispánja), illetve a kastélyt építtető Ferenc (főszolgabíró).


A család címere: a pajzsudvarában kék mezőben arany koronán kivont, aranymarkolatú görbe karddal könyöklő kar látható, míg a pajzson nyugvó sisak koronája fölött, két kiterjesztett fekete sasszárny között hatágú arany csillagon nyugvó, ezüst kereszt ragyog. A pajzsot két oldalról kék-arany, illetve vörös-ezüst takaró díszíti.


Bán Mór Bán Mór 1968-ban született Kecskeméten, Bán János néven. Rajz- és vizuális nevelés, illetve történelem szakos diplomával rendelkezik, a regényírás mellett újságíróként dolgozik. A hazai sci-fi és fantasy életbe 2000-ben robbant be, ekkor jelent meg a Nomádkirály-ciklusa négy kötetben, mely egy sci-fi beütésű fantasy világban játszódik, magyar tájakon, magyar és más Kárpát-medencei népek mondavilágából, történelméből táplálkozva. 2008-ban indította útjára a Gold Book kiadónál történelmi regénysorozatát, amely a Hunyadi család három nevezetes tagjának életét dolgozza fel. A szerző egyedi hangvételű ciklusa egyszerre kíván tisztelegni a magyar történelmiregény-írás múltja előtt, és megőrizve megújítani annak hagyományát. A HistoryCon 2013-ra az alábbi könyvekkel érkezik:


Benkő László Benkő László 1952-ben született. Bölcsészettudományi karon végzett, pedagógusként különösen közel áll hozzá az irodalom. A gimnáziumi éveiben próbálkozott az első szárnycsapásokkal, főleg novellákat írt, ám a hozzáértők enyhén rebellisnek találták írásait, és ítéletük a ’60-as években nem sok jóval kecsegtetett. Amikor felnőtt fejjel újra visszatért az íráshoz, úgy gondolta, informálni és egyben szórakoztatni szeretné az olvasót, ezért közérthető formát választott: a regényt. A szerzőhöz a történelmi regény műfaja áll legközelebb. Mindig élvezettel kutatott a könyvés levéltárak polcain, hiszen vallja, hogy a szépirodalmi igénynyel megírt történetek sem nélkülözhetik a szigorú tényeket. Számára a történelem meghamisítása, a jelen- és az utókor félretájékoztatása főbenjáró bűn. Ízig-vérig humanistának vallja magát. Az írás a számára nem más, mint egy végtelen és folyton változó, virtuális utazás, amiről sosem lenne képes lemondani. A HistoryCon 2013-ra az alábbi könyvekkel érkezik:


Benyák Zoltán Benyák Zoltán Budapesten született, 1976-ban. Mérnöki diplomája megszerzése és műszaki tanulmányai mellett folyamatosan foglalkozott és foglalkozik az írással. A Magyar Író Akadémia szemináriumait végezte, de emellett autodidakta módon is érdeklődik az irodalom iránt. Írásai leginkább a szürrealitásukról felismerhetők, történetei a valóság és a misztikum határvonalára viszik az olvasót. A gyors cselekményvezetés mellett az írás filozófiai oldalával is operál. Gyakran foglalkoztatja a megfoghatatlan, mint az isteni jelenlét, a sors, a hit. A HistoryCon 2013-ra az alábbi könyvekkel érkezik:


Bíró Szabolcs 1988-ban született a felvidéki Dunaszerdahelyen. Íróként, újságíróként, kiadóvezetőként, művelődésszervezőként egyaránt ismerik. Első regénye 2007-ben jelent meg, amit akkor még Francis W. Scott néven publikált. 2009-ig összesen hat könyve látott napvilágot ezen az álnéven. 2010 első napja óta kizárólag polgári nevén publikál, saját bevallása szerint székirodalmat ír, és egyre megszállottabban fordul a történelem, a középkor felé. Első igazán sikeres regénye a Sub Rosa c. kultúrtörténeti thriller volt, a szakmai hírnevet azonban a 2012-ben megjelent Non nobis, Domine c. történelmi regény hozta meg számára. Jelenleg szülővárosában él feleségével, Ágival, és kisfiukkal, Bencével. A HistoryCon 2013-ra az alábbi könyvekkel érkezik:


Fábián Janka Fábián Janka 1973-ban született. Egy Pest megyei községben nőtt fel, de gyermekként sok időt töltött Kisnémediben is, nagymamája szülőfalujában. A Miskolci Egyetem angol-történelem szakán, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem francia szakán szerzett diplomát. Regényei, melyekben a magyar történelem egyes korszakait elegyíti a klasszikus romantikus irodalom legszebb hagyományaival, méltán örvendenek óriási hírnévnek. Az írás mellett angol-francia nyelvtanárként dolgozó Fábián Janka az elképesztően sikeres Emma-trilógiával robbant be a köztudatba, mely nemrég már díszdobozos kiadásban is megjelent. Az írónő, ahelyett, hogy jól megérdemelt babérjain ülne, folyamatosan alkot: idén már kilencedik regénye, a Franica nő is megjelent. A HistoryCon 2013-ra az alábbi könyvekkel érkezik:


Muhary Zalán Muhary Zalán 1892. december 12-én született… a legenda szerint. Az írói álnév mögött azonban valós személy húzódik meg, aki jelenleg negyvenes éveinek elején jár, és valójában tizenöt éve orvosként dolgozik. Eddig több mint ezer műve került kinyomtatásra, de ezek mindössze zárójelentések, leletek és receptek. S bár nagyon fontos dokumentumok egy-egy ember életében – vagy éppen halálában –, irodalmi értéket kevéssé képviselnek. Ezért 2012 októberében megjelent Egy tucat esztendő c. regényével az elsőkönyves történelmiregény-írók táborába tartozik. Eger és az egri barokk szerelmese, hiszen ott él, és ott koptatja az utcákat, régi kórházi folyosókat. Célja az emberi élet korszakokon átívelő nagy kérdéseinek bemutatása, legyen szó a hétköznapok viszontagságairól, politikáról, orvoslásról vagy éppen hitről. A HistoryCon 2013-ra az alábbi könyvvel érkezik:


Nagy Attila 1975-ben született Tokajban. A felvidéki Dunaszerdahelyre a tanári diploma megszerzése után, feleségét követve került. Az irodalom és a történelem iránti szeretet korán felébredt benne, és fokozatosan teljesedett ki életében. Tíz éven keresztül a Katedra szerkesztője volt, majd grafikai és webdesing szakirány felé váltott. Munkája mellett a helytörténet-kutatás foglalkoztatja, azon belül is a regionális egyháztörténelem. Elindítója a csallóközi katolikus templomokat bemutató Sancta Mater Ecclesia in Chalóköz c. könyvsorozatnak. Célja a mikrorégió még elérhető dokumentum- és fotóanyagainak megőrzése és átadása az utókornak. Létrehozója a plébániai levéltárakat feldolgozni kívánó Csaplár Benedek adattárnak, illetve a dunaszerdahelyi helytörténeti portálnak. Tagja a dunaszerdahelyi római katolikus közösség egyháztanácsának, illetve elnöke a konzervatív Biró Márton Polgári Társulásnak, valamint a felvidéki Keresztény Ifjúsági Közösségeknek. A HistoryCon 2013-ra az alábbi könyvekkel érkezik:


Rozsnyai János Rozsnyai János 1955-ben született Makón, családjával jelenleg is itt él. Pályafutása során volt már történelemtanár, újságíró, helytörténet-kutató, legújabban pedig regényíró. Több tudományos, illetve szépirodalmi műve is megjelent már, ám az első olyan könyve, mely országos terjesztésre került, a 84. Ünnepi Könyvhétre napvilágot látott A táltos keresztje. A HistoryCon 2013-ra az alábbi könyvvel érkezik:


Szélesi Sándor Szélesi Sándor (írói álnevén Anthony Sheenard) Budapesten született, 1969-ben. Hatszoros Zsoldos Péter-díjas sci-fi-, fantasy- és thrilleríró, forgatókönyvíró, szerkesztő, eddig közel harminc megjelent regény és több mint hetven publikált novella szerzője. 2007-ben a koppenhágai Eurocon találkozón megkapta az European Science Fiction Society legjobb szerzőnek járó díját, mint az év legjobb európai sci-fi szerzője. Az író jelenleg is Budapesten él, és szinte megállás nélkül alkot. A HistoryCon 2013-ra az alábbi könyvekkel érkezik:


Trux Béla Trux Béla 1976-ban született Miskolcon. Informatikus diplomát szerzett, a sorsnak köszönhetően lett író. Fiatal korában úgy vélte, ha valaha is írni fog, azt a fantasy, esetleg a sci-fi műfajában teszi meg – végül mégis a történelmi regény műfajára esett a választása. Célja a szórakoztatva tanítás, hiszen, mint mondja, a fiatalok jellemzően nem figyelnek az órákon, de regényes formában könnyebben beépül az emberekbe az információ. Családjával jelenleg is Miskolcon él, két gyermek édesapja. A HistoryCon 2013-ra az alábbi könyvekkel érkezik:


Urbánszki László 1954-ben született Alberttelepen. Közel áll a természethez, élete során volt dunai hajós és batikoló, jelenleg faművesként dolgozik. Állandó, visszatérő témája a középkor, ám annak nem a nagy csatái és hősi eposzai érdeklik, sokkal inkább a mindennapi életet szemléli, és próbálja közelebb hozni a huszonegyedik századi olvasóhoz. Saját elmondása szerint az emberről akar írni, úgy, ahogy van: nem ragozni, hazudozni nagy tettekről, célokról, hanem megkeresni az apró valóságok szépségét és mocskát, s ha ez utóbbit ki tudja rángatni a fényre, kevésbé lesz büdös. Az író jelenleg egy Tatárszentgyörgy közeli, erdei tanyán él három gyermekével, és már dolgozik új könyvén, mely a tatárjárás időszakában játszódik. A HistoryCon 2013-ra az alábbi könyvekkel érkezik:


A HistoryCon 2013 tovรกbbi ajรกnlott kรถnyvei:


Partnerek:

Bumm.sk online hírportál Csallóköz – regionális hetilap Dunaszerdahely.com ekultura.hu Fornetti Historium – minőségi történelem Kortárs Magyar Galéria netBarátnő webmagazin Paraméter Pázmaneum Polgári Társulás Szamóca Infopont Voila.sk