Page 1

Vi har arkivløsningene


SKAP OG MAPPER Stor bredde sikrer gode løsninger

Skap for Arkivering og Oppbevaring Vi har stålskap for arkivering og oppbevaring i alle prisklasser. Alle skapene er pulverlakkerte og gir en pen og solid overflate. Alle våre skap og modeller har i tillegg en rekke smarte innredningsdetaljer som løser dine behov. Vi har skap av typene; Arkivskap, Arkivkabinett, Kartotekskap, CD/Videoskap, Sjalusiskap, Kontorskap, K-Arkivskap, K-kontorskap og Brannsikre arkivskap.

Mapper Våre mapper passer for de fleste formål, enten det skal være vertikaleller lateralmapper. Alle mappene er produsert i kraftig kartong for lang levetid. For sikker og feilfri arkivering anbefales Jalema Fargekodede mappeløsning. Systemet har en rekke forskjellige mappeløsninger av høy kvalitet, integrert med fargekodingsetiketter som enkelt tilpasses øn skede behov. Mappene kan leveres ferdig merket, eller det kan gjøres av bruker direkte.

-

2


MEDIA REOL og GArderobeskap Et utvalg gode løsninger

MEDIA biblioteksreol Dette er systemet som passer alle bibliotekers utlånsavdelinger. Systemet kan enkelt tilpasses ulike lokaler, både i utforming og design. MEDIA systemet har innredningsdetaljer som gir deg mange muligheter. MEDIA leveres enten i stål eller i en kombinasjon av stål og tre, helt avhengig av løsning.

GARDEROBESKAP Våre garderobeskap i stål passer godt inn i alle miljøer, enten det er skole-, helse-, kontor- eller industrimiljøer. Med fokus på design og funksjon, har vi en rekke modeller og tilbehørsutstyr som dekker de fleste behov for både garderobeskap og garderobeutstyr. Dører kan leveres i både stål og laminat og forskjellig antall i høyden.

Z-skap

Robust-skap

Småfag-skap

Standard-skap

Samlebrosjyre

3


SYSCO REOL og SIDE2SIDE Smarte reoler - gir deg mulighetene!

SYSCO reol Stasjonære reoler, eller faste reoler, som SYSCO®, er en kostnadseffektiv løsning som gir god plassutnyttelse. Dette fleksible reolsystemet kan med fordel benyttes overalt hvor effektiv oppbevaring ønskes, enten det er dokumenter eller produkter av annen beskaffenhet. Tilbehørssortimentet er stort, og reolene kan, hvis ønskelig, leveres med alternative dørsystemer.

Side2side Side2side er like enkel som genial! Bygger på velkjente løsninger for SYSCO® og Compactus® Office. Side2side gir deg helt enkelt oppbevaringsplass der du minst aner det. Leveres med eller uten sjalusidører.

4


COMPACTUS® OFFICE + ELECTRO Fleksible mobile reoler!

Compactus®Office Compactus® Office er fleksibel og har de beste og mest gjennomtenkte løsningene du kan finne for mobile reoler. Systemet er utviklet på grunnlag av vår kunnskap og erfaring gjennom flere tiår. Systemet er modulbasert og kan vokse med oppgavene og endres i takt med virksomhetens utvikling. Compactus®Office er beregnet for bruk i kontorlokaler og kan tilpasses ethvert interiør med dekorfronter i forskjellige tresorter, glass, akryl eller lakkerte farger.

Compactus®Office Electro Ett trykk på betjeningspanelet gir adgang til ønsket arbeidsgang. Enkelt selv om du har hendene fulle - ett trykk er nok, og reolene flytter seg raskt til ønsket posisjon. Vibrasjonsfri bevegelse, takket være myk start og stopp. Vi har utviklet dette elektroniske styringssystemet som et alternativ til manuell drift. Lav pris, hurtig adgang, høy sikkerhet og brukervennlighet - gjør Compactus® Office Electro til det naturlige valg for arkiv og oppbevaring. Compactus® Office Electro er basert på Compactus®Office og har alle disse egenskapene i tillegg til elektronisk styring.

Samlebrosjyre

5


COMPACTUS® ARCHIVE, POWER3 og double decker Solide og avanserte løsninger

Compactus® Archive

Utseendemessig likt med Compactus® Office, men vognene er konstruert som en stiv selvbærende rammekonstruksjon. Dette gjør at vi kan levere markedets lengste og mest stabile løsning. Reolene tilpasses i lengde, bredde og høyde for å utnytte lokalene optimalt. Compactus® Archive leveres med flytende gulv. Gulvplatene er ferdig behandlet med slitesterk overflate.

Compactus® Power3

Vognene styres av en mikroprosessor og beveges ved å berøre et touch panel på frontpanelet. Power3 har en rekke muligheter med hensyn til adgangskontroll, justering av stoppavstand, sikkerhetsanordninger mot klemfare, nattparkering for bedre ventilasjon eller brannsikring, belysning som kun lyser opp den arbeidsgang som benyttes. Det moderne touchpanelet reagerer på lett berøring. Meget godt egnet for funksjonshemmede og om man har hendene fulle

Compactus® Double Decker

Er konstruert for å gi en optimal utnyttelse av rom med stor takhøyde. Double Decker er en kombinasjon av Compactus® Archive, med ekstra høye reoler, Compactus® Power3- og en spesialkonstruert løsning for gulv i “2 etasje”. Den unike gulvkonstruksjonen er flytende og bæres på en av våre kjente løsninger for mesaniner. Compactus® Double Decker er løsningen for å utnytte takhøyden maksimalt.

6


OFFICE LIFT Effektiv volumutnyttelse

OFFICElift er paternosteren som utnytter hele takhøyden og sparer dyrebare m2 som kan brukes til andre oppgaver. I et nærarkiv med høy bruksfrekvens, brukes sjelden mer enn 4 hyller i høyden, fordi de nederste og øverste hyllene er ubekvemme å jobbe i. OFFICElift, derimot, bringer alt ned i riktig og komfortabel arbeidshøyde.

OFFICElift leveres med alle typer innredninger som uttrekksrammer for hengemapper, stående eller hengende lateralmapper, trau til saksmapper, skuffer til DVD og videobånd etc. Ønsket hylle bringes frem til åpningen ved å taste inn hyllenummer. Eventuelt fastklemt materiale frigjøres ved at hyllene reverseres. Maskinen kan også leveres med nødstopp-bryter.

Arbeidsbordet plasseres i de fleste tilfeller i sittehøyde, og gjør arkivararbeidet bekvemt ved at man kan sitte å jobbe. Sikkerheten er ivaretatt med fotoceller og sikkerhetslister plassert både over og under åpningen. Hvis fotocellen brytes eller sikkerhetslisten beveges, stopper maskinen.

Samlebrosjyre

7


HOVEDKONTOR

Noen andre arkivprodukter fra Constructor Norge

CONSTRUCTOR NORGE AS

AVDELINGSKONTOR BERGEN

CONSTRUCTOR NORGE AS

Sandviksveien 36, 1363 Høvik Postboks 363, 1323 Høvik Tlf: +47 67 11 26 00 Faks: +47 67 11 26 01

O. J. Brochs gt. 16 A 5006 Bergen Tlf: +47 55 30 27 90 Faks: +47 55 30 27 91

AVDELINGSKONTOR KRISTIANSAND

AVDELINGSKONTOR ÅLESUND

CONSTRUCTOR NORGE AS

CONSTRUCTOR NORGE AS

Magnus Barfotsvei 5 4633 Kristiansand Tlf: +47 38 19 90 96 Faks: +47 38 19 90 97

Nørvevika 6008 Ålesund Tlf: +47 70 10 22 90 Faks: +47 70 10 22 91

AVDELINGSKONTOR STAVANGER

AVDELINGSKONTOR TRONDHEIM

CONSTRUCTOR NORGE AS

CONSTRUCTOR NORGE AS

Madlakrossen 24 4042 Hafrsfjord Tlf: +47 51 59 71 40 Faks: +47 51 59 71 41

Østre Rosten 102 B 7075 Tiller Tlf: +47 72 89 61 40 Faks: +47 72 89 61 41

Constructor Norge – din samarbeidspartner også ved innredninger av lagerløsninger

Member of the Aker Material Handling Group

FOKUS PÅ OPTIMALISERING

www.constructor.no Bildene i brosjyren kan vise produkter som ikke er standard. Vi forbeholder oss retten til produktendringer uten forutgående varsel.

Samlebrosjyre%20arkiv%2007  
Samlebrosjyre%20arkiv%2007  

Vi har arkivløsningene Skap for Arkivering og Oppbevaring Vi har stålskap for arkivering og oppbevaring i alle prisklasser. Alle skapene er...

Advertisement