Page 1

BIRKEBLADET NR. 190 SEPTEMBER 2010


Nye naboer er flyttet ind i Birkevang. Her Tina, Michael og deres børn Emma og Villads som er flyttet ind i nr. 122.


LEDER

REDAKTIONEN Dorte H. nr. 17 Inger nr. 46

September er høsttid for svampe, æbler og lækre bær.

Hanne nr. 120

September er sylte- og henkogningstid.

Lærke nr.158

September er fulde trillebør og masser af haveaffald i Birkevangs container.

Dorte nr.162 Indlæg til Birkebladet kan afleveres i vores postkasser, personligt eller pr. mail: birkebladet@gmail.com DEADLINE for indlæg til næste Birkeblad er: 25.november

I dette nummer: • • • • • • • • • • • •

September er regn, blæst og måske en “indian summer”.

Nye birkevængere Leder Nyt fra bestyrelsen Et sted at spise... Nyt på legepladsen Befæstningsdagen Nyhedsbrev Bogstafetten Blandet Kramboden Kend din haveforening Birkevang lige nu

September er håbet om en sidste havefest. September er lige før vi går i hi i hver vores hus og næsten ikke ser hinanden i 6 måneder. September er te, stearinlys og en god bog. September er gode traveture, f.eks. i mosen. September er æblets dag på pometet i Taastrup. Pometet er en samling af æble-, pære- og blommetræer. September er Befæstningsdag på Volden. Det kan du læse mere om i dette nummer af Birkebladet.

3.oktober er arbejdsdag i Birkevang. Kom og vær med, vi mødes ved kontorhuset kl. 10, foreningen giver selvfølgelig frokost og der er arbejde til alle.

God læselyst Redaktionen


Nyt fra Bestyrelsen

Så skriver vi efterår men det skal ikke forhindre bestyrelsen i at takke festudvalget for en rigtig god sommerfest med underholdning for både børn og voksne, mad, drikke og god musik så danseskoene kunne luftes. Det er dejligt og vigtigt at nogle gider stille op og arrangere denne årligt tilbagevendende fest, til glæde for os alle. Tak igen. Og når vi er ved det så skal legepladsudvalget også have ros. Ikke alene for deres store indsats med at forny legepladsen og gøre den i stand men også for de arrangementer (grill, oprydning m.m.) som afholdes på initiativ af legepladsudvalget. Der er efterhånden mange børn og voksne der bruger pladsen og også bordtennisbordet bliver flittigt brugt. Skønt Invitation til arbejdsdag og frokost søndag den 3. oktober fra kl. 10.00 til 15.00. Vi skal have malet kontorhuset, lidt af skraldeskuret og ordnet portalerne ved Birkevangs indgange samt oprydning bag kontorhuset. Der er ansvarspersoner for samtlige arbejdsopgaver ligesom materialer m.m. vil være til rådighed. Det er næppe gået nogen forbi at det har styrtregnet nogle gange her den sidste tid. Bestyrelsen bekendt er der ikke sket større vandskader her i Birkevang. Det er der til gengæld på Ærtebjergvej, hvor nogle kældre har været oversvømmede. Dette skyldes, ud over mængden af regnvand der udledes i kloakken, så vidt bestyrelsen er orienteret, væsentligst nogle tekniske problemer (dimensionerne på kloakrørene). Under alle omstændigheder ville

det være godt at nedbringe mængden af regnvand der udledes i kloakken. Ved anlæg af udhus, overdækket terrasse, carport m.m. undersøg om det er muligt at få plads til en faskine til afledning af regnvandet. Tænk også på at vandet skal kunne sive ned på grunden når du anlægger terrasser og sæt regnvandstønder op til opsamling, så kan du altid fordele vandet i haven når det bliver tørvejr Nye birkevængere I sommerens løb er der kommet nye birkevængere til. Tina og Michael er flyttet ind i nr. 122 med børnene Emma og Villads, se billedet.på side 2 i dette blad. Nr. 35 er købt af Remmi, der er ved at sætte huset i stand. Individuelle vandmålere På Birkevangs generalforsamling i marts måned blev det vedtaget at vi skulle have installeret individuelle vandmålere. Pia (nr. 52), Uffe (nr. 26) og Per (nr. 120) var forslagsstillere og påtog sig at sikre den praktiske gennemførelse af projektet. I maj måned gik arbejdet så i gang og var afsluttet i løbet af knap 4 uger. Projektet var velorganiseret med grundig information til birkevængerne, samarbejdet med VVS’erne gik fint og arbejdet forløb stort set planmæssigt. Håndværkerne var vist lidt overraskede over at se nogle alternative Birkevang-løsninger rundt omkring, men fik alligevel installeret målere. I enkelte huse var det nødvendigt at installere to målere (fordi der går to vandledninger ind i huset) og i enkelte andre var det nødvendigt at etablere end brønd for overhovedet at kunne installere en måler. I sådanne tilfælde betød det en ekstra-udgift for de berørte medlemmer og vi fik i bestyrelsen en henvendelse om hel eller delvis kompensation herfor.


På den ene side fremgik det af forslaget på generalforsamlingen, at udgiften pr. parcel ville blive 2.075 kr. og det holdt jo ikke stik for disse medlemmer. På den anden side er der jo i en del år, både i Birkevang og i samfundet som helhed, blevet diskuteret individuelle vandmålere og man kan sige, at det er folks eget problem, hvorvidt deres hus er klar til det. Flere medlemmer har i forbindelse med ombygninger jo også sikret sig plads til evt. kommende vandmålere. Konklusionen blev, at bestyrelsen besluttede at refundere de berørte medlemmer med 50% af ekstra-udgiften. Da installeringen af målerne skete over en 4 ugers periode fik vi gennemført en startaflæsning efter at alle målere var installeret, så også den første aflæsning bliver for samme periode for alle parceller. Fremover foregår afregningen af vand således, at alle parceller betaler et á conto beløb, som så

efterfølgende reguleres på baggrund af aflæsningen, der vil finde sted i starten af januar. Nu kan vi jo alle løbende kontrollere vores vandforbrug og det er spændende at se om Birkevangs samlede forbrug falder. Københavns Energi har som målsætning, at man i private husstande bruger max. 100 liter vand pr. person pr. dag. Kan I leve op til det? Se gode spareråd på hjemmesiden: www.ke-max100.dk En stor tak til Pia og Uffe, der var primus motor i at gennemføre projektet.

Bestyrelsen

Gider du heller ikke lave mad om onsdagen/søndagen? Så skulle du tage og gå over i Bystævneparken, lige ved det firkantede springvand. Der ligger den nyåbnede Restaurant Stævnemødet. Der laver de god mad til en fornuftig pris! Pæne lokaler og sød betjening. De har åbent for spisning om aftenen onsdag og søndag kl 17:00, men husk de lukker kl. 19:00. Ja, de har også åbent for spisning, både varm mad og skønt smørrebrød mandag-fredag 11:30-14:00 Maden er lækker, og nej, det er ikke "plejehjemsagtigt" . 65.00 kr for en ret og man kan lade sig friste til et glas vin og måske lækker dessert og kaffe, uden at blive ruineret. Onsdag er der to retter at vælge imellem og søndag en. Du kan se deres menuer for de næste uger på hjemmesiden ved at google restaurant stævnemødet. Velbekomme, vi ses i Restaurant Stævnemødet. Bedste hilsner Beth

Birkevang nr. 2


Hvorfor ligger der en båd på vores legeplads? Jeg har sat mig for at finde ud af hvorfor vi har fået et skib på legepladsen. Som borger i Københavns Kommune må vi være nogen af dem der bor længst væk fra vandet, så det er da en rigtig god ide at bringe vandet til os her i Birkevang. Jeg har fået et møde i værk med Trine og Kristian fra legepladsudvalget, så over et glas rødvin får jeg historien om båden på legepladsen. Det er en folkebåd og den har været sat til salg ”gratis” i Den blå Avis. Så vi har kun betalt for afhentningen og etableringen på legepladsen.

Som Christian udtrykker det: ”Når vi nu ikke har et fælleshus, så er det rart at man kan møde naboer i det fri.” At legepladsudvalget også har taget de voksne under deres vinger er betryggende. Sluttelig fortæller Trine at båden nu også har fået bølger. Det næste er vel at legepladsudvalgt bygger en swimmingpool eller graver ud til Kalvebod, så vi alle sammen kan komme i vandet. Det er dejligt med så stort et engagement og tak for rødvinen. Inger

Legepladsen bliver jo som bekendt brugt af mange, også folk, der ikke bor i Birkevang. Her valfarter dagplejemødre til med børn og der er steder hvor der ikke er legepladser, hvor de voksne, hvis børn bruger legepladsen, giver en hånd med, når der er arbejdsdage på legepladsen.

Lærke Lundø I går 20.38

Legepladsudvalget har etableret blomsterkummer, har plantet solbærbuske, plantet hasselnød og hindbær er nu også muligt at plukke ved legepladsen, så der er også noget for de voksne. På fodboldbanen kan man spille både volleyball og slå sin nabo i badminton. Ved skibets stævn står bordtennisbordet. Vi behøver altså ikke længere at gå i fitnesscentret.


BEFÆSTNINGSDAG Befæsningsdagen den 26. september Sidste år bragte vi her i Birkebladet en artikel om befæstningsdagen på Vestvolden. Siden er redaktionen blevet bekendt med at Flemming i nr. 27 faktisk dagligt arbejder på Vestvolden og derfor også med befæstningsdagen, der igen i år er den sidste søndag i september, nemlig den 26. september. Det er måske her du og din familie skal tilbringe søndagen. Vi har været på besøg hos Flemming som fortæller om sit arbejde på Vestvolden. Her har han og en kollega ansvaret for at drive et beskæftigelsestilbud, hvor der er ansat 20 medarbejdere. I 1996 da København var kulturby startede projekt Vestvolden. Vestvolden går jo igennem flere kommuner i det tidligere Københavns Amt, hvor Flemming i dag er tilknyttet den del af Vestvolden, der er beliggende i Rødovre Kommune og som driver den del af Vestvolden

videre som et beskæftigelsestilbud. I den del af Vestvolden som ligger i Rødovre Kommune har Flemming været med til at restaurere de bygningsværker, der blev etableret i begyndelsen af forrige århundrede til forsvar for København, men som aldrig kom i brug.

Danmark forblev neutral under hele 1. verdenskrig. I Rødovre Kommune har man tillige alle tre slags bygningsværker, der blev opført, nemlig forsvarsværkerne, vagtbygninger og artellerimagasiner. Der er for alles tre vedkommende restaureret udvendig som indvendig og som de ville have set ud i 1914.


Befæstningsdag forsat... Med dette ønsker man at formidle den historie, som nævnt kunne være blevet glemt. Men Vestvolden er mere end befæstningsværker. Det er også et rekreativt område, hvor der er en del grøn pleje og hvor der er en cafe, der holder åbent mandag til torsdag fra 9.00-15.00. Formålet med projektet er at formidle historie om 1. verdenskrig. I de 4 år den varede var der indkaldt 50.000 mand, som boede og levede i bygningerne på Vestvolden. Det er altså militærhistorie, der her er i centrum. Så måske en og anden har en oldefar eller tipoldefar, der aftjente sin værnepligt på Vestvolden. På selve befæstningdagen den 26. september, vil der være meget at opleve, især hvis man besøger Vestvolden i Rødovre Kommune. Her vil der være militærorkester, friluftsgudstjeneste, fåreklipning, mad tilberedt på brændekomfur, børnelejr, hvor alt er udført i miniudgave og datidens legetøj fremstilles, nemlig tinsoldater. Der er åbent fra 10-16 og du kan læse

mere herom på plakatsøjlen ved kontorhuset og på hjemmesiden: www.kbh-befaestning.dk

Flemming beretter at år efter år bliver befæstningsdagen mere spektakulær, idet man efterhånden bliver støttet af mange frivillige og foreninger og har samarbejde med mange andre institutioner, som er med til at gøre dagen begivenhedsrig


2700 NYHEDSBREV

Nyhedsbrevet fremsendes her endnu engang fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg, da datoen for workshoppen vedr. busløsning på Frederikssundsvej er ændret - se nedenfor! September 2010

BRØNSHØJ-HUSUM SKAL HAVE EN BYDELSPLAN - Og du kan være med! Lokaludvalget åbner nu mulighederne for at lade dine drømme og idéer for bydelen få frit spil i forbindelse med at BrønshøjHusum skal have en bydelsplan. Bydelsplanen skal indeholde lokale ideer og visioner for fremtidens BrønshøjHusum og Lokaludvalget vil derfor i det kommende halvår invitere til møder, arrangementer og events for at indsamle gode ideer til udviklingen af bydelen. Deltag bl.a. i det store gademøde om tryghed den 25.september og fotosafarien med Peter Olesen den 1.november. BRUNCHCAFÉ FOR FORÆLDRE PÅ BARSEL Lokaludvalget inviterer til øko-brunch i BørneKulturHuset Er du på barsel og har du lyst til at nyde en god brunch? Så mød op i BørneKulturHuset, Brønshøjvej 17, onsdag den 15. september 2010 klokken 10-13. Her vil Lokaludvalget byde på brunch, samt babymos, pusle- og hygge/ legemuligheder til de små. Arrangementet byder på mulighed for at møde dit lokaludvalg, høre om bydelsplanen og komme med gode idéer til fremtidens Brønshøj-Husum. Arrangementet er gratis og åbent for alle!

ÅBENT GADEMØDE: DIALOG OG TRYGHED Et gademøde om det trygge byliv og sammenhængen i bydelen

Lørdag den 25. september danner Brønshøj Torv rammen for et dialogeksperiment. Her vil lokaludvalgsmedlemmer, borgere, lokale netværk og foreninger diskutere bydelens fremtid. Du har mulighed for at deltage i snakken og møde to dygtige konsulenter fra Copenhagen Talks, der i samme weekend afholder samtalefestival i Københavns gader. Kom og udfordre dig selv i en snak om bydelens potentialer og udfordringer på Brønshøj Torv, den 25.september klokken 11-15. Se mere information på www.2700lokaludvalg.dk BORGERMØDER OM BUSLØSNING Københavns Kommune vil gerne høre din mening om projektet Bedre Bus Bedre By - fremtidens busløsning på Frederikssundsvej Københavns Kommune arbejder på at forbedre bustrafikken på Frederikssundsvej, og har derfor fået udarbejdet to bud på, hvordan busturen kan forbedres. Nu er det tid til de to bud bliver set med lokale briller, sådan at der kan komme en ny løsning ud af det. Så kom og vær med! Der er workshop den 30. september kl. 17-20 på Sjakket, Skaffervej 6, 2400 København NV og den 13. oktober kl. 17-20 på Husum Skole, Karlslundevej 23, 2700 Brønshøj. Tilmelding på: nyfrederikssundsvej@tmf.kk.dk


En spændende hjemmeside... •••

Fornyeligt faldt jeg over en skøn hjemmeside, som er spækket med økologi, bæredygtighed, høns og gode opskrifter. Måske har du også lyst til at klikke dig ind på den og se om der er noget du kan bruge... www.slottet-i-smoermosen.com

Blommemarmelade med æble og chili Vareforbrug: 1600 g blommer 600 g æbler 1-2 chili, stærke Saft og skal af 1 citron 100 g akacie honning 500-700 g rørsukker/farin 1 spsk. rødvins balsamico Sådan skal man gøre: • Frugterne skylles, deles og blendes let. • Kommes i en gryde. • Saft og citronskal tilsættes. • Bringes langsomt i kog og koges 10-15 min. med låg. • Sukker, honning og rødvins balsamico tilsættes og røres godt igennem. • Koges yderligere ind, til marmeladen er blank og jævn ca. 10-15 minutter. • Gryden tages af varmen og evt. skum fjernes. • Kommes på rene skoldede glas og lukkes med det samme. Tips: Husk endelig at være forsigtig med chilien og tag gerne handsker på når de renses og snittes.

Slottet i Smørmosen Økologisk opskriftservice

Rødbede-tatar Vareforbrug til 4 personer: 300 g rå rødbeder 2 spsk. Worchestersauce 1 tsk. Balsamico eddike 1 spsk. finthakkede cornichoner 1 lille finthakket løg 2 spsk. purløg salt og peber

Slottet i Smørmosen Økologisk opskriftservice

Sådan skal man gøre: • Kog halvdelen af rødbederne møre i letsaltet vand. • Skylles i koldt vand og skindet gnides af. • Skræl de rå rødbeder (engangshandsker kan være en fordel at bruge). • Bland de kogte og rå rødbeder i foodprocessor. • Kom blandingen i en skål. • Blandes med cornichoner og løg. • Smag til med worchestersauce, balsamico, salt og peber. • Anrettes i portioner på tallerkenen. • Blandingen kan opbevares i køleskab et par dage. Tips: Kan serveres som vegetarisk forret, med cremefraiche krydret med peberrod, eller til kogt kalve – eller oksebryst.


BOGSTAFETTEN Bogstafetten er for alle birkevængere. Det går i korte træk ud på, at vi på skift anmelder en bog, vi har læst. Vi er overbevist om, at der læses mange gode bøger i Birkevang. Til tider er det svært at finde en god bog, når man står på biblioteket. Derfor en bogstafet i Birkebladet... Karin nr, 104 Anmeldelse af Giorgio Faletti: ”Jeg dræber” Jeg er vild med krimier og spændingsbøger. Især som ferielæsning, hvor man har tiden og kan færdiggøre en bog uden for mange afbrydelser. ”Jeg Dræber” Italieneren Falettis debutroman fra 2007 er en fantastisk spændende bog, indhold og stil kan minde om bøger/film som ”Ondskabens øje” og ”Hannibal”. Efter de førte 10 sider, er det næsten uudholdeligt at der er 600 sider indtil spændingen er udløst. Man er bare tvunget til at blive ved med at læse,- man må kende slutningen. Handlingen foregår i Monarco, en psykopatisk seriemorder myrder effektivt og professionelt sine ofre, efterfølgende skræller han hovedhuden af dem. Dj én Jean-Loup er eneste forbindelse til morderen. Før hvert mord ringer morderen til Jean- Loups nat radioprogram og annoncerer sine mord. Ikke direkte, men ved at give kryptiske vink om hvem det næste offer er. Morderen påbegynder sit førte opkald med følgende forkyndelse: ”Jeg er ude af stand til at sove om natten fordi mit onde ikke helmer et øjeblik. – Og hvad gør du så om natten for

at komme over ”dit onde”, snappede Jean Loup ham lidt utålmodigt af. Svaret lod vente på sig og da det til sidst faldt, kom det som når en ting langsomt bliver viklet ud af flere lag papir. – ”Jeg dræber…” Frank Ottobre er på ferie i Monarco for at komme sig efter en personlig tragdedie. Han er ansat i FBI og kontaktes af sin kollega Nicolas Hulot, som er kriminalkommisær og leder efterforskningen af seriemorderen. De to forsøger i fællesskab at opklare mordgåderne. Spørgsmålene er mange: hvorfor skræller morderen hovedhuden af sine ofre?- Hvad er det der driver ham og ikke mindst, hvem er han? Handlingen kompliceres yderligere, da en højtstående amerikansk general blander sig i efterforskningen for at hævne mordet på det første offer, som er hans ene datter. Personerne i romanen har alle komplicerede og specielle livsforløb. Narkohandel, svindel, mord, seksuelle overgreb er en del af alles hverdag. Men det er helt i orden. Bogen er en spændingsroman og ikke socialrealisme. Intensiteten og nerven fastholdes i hele forløbet, bl.a. fordi vi i parallelle forløb følger både morderens, ofrenes og ”helten” Frank Ottobres tanker. Foresættes næste side...


Bogstafetten forsat...

Afsløringen af morderens identitet er overraskende og genialt gennemtænkt. Sidste del af bogen handler om tilfangetagelse og afsløring af andre implicerede skurke og man er lettet da alle løse ender knyttes. – Det lykkes næsten også at få en slags sympati for morderen, da baggrunden for de rædselsfulde handlinger afsløres.

Bogen er solgt i mere end 3 millioner eksemplarer i hjemlandet Italien og filmrettighederne er solgt til produceren bag film som Det femte element og Hannibal. Øvrige bøger af Giorgio Faletti: Øjet der ser Karin har også sendt os denne: Anmeldelse af Christian Mørk: ”Kejserens Port”

Cristian Mørks roman ”Kejserens Port” er hans fjerde spændingsroman. Jeg har læst alle 4 med lige stor begejstring. De er meget forskellige i stil og indhold, - men alle blander spænding, eventyr, fabulering og poesi. Christian Mørks romaner er således ikke kun spændingsromaner med en kriminalgåde og et opklaringsforløb, men er i lige så høj grad beskrivelser af historiske og politiske begivenheder, som kombineret med skæbnefortællinger skaber en fantastisk magisk og intens fortælling. ”Kejserens Port” forgår primært i Frankrig og Vietnam. En ung videnskabskvinde Kit, kaldet knoglehviskeren, involveres i et forløb, som er både dramatisk og tankevækkende. Kit har til stadighed jobs, som skal blotlægge fortidens misgerninger. Hun tilkaldes til

udgravningsopgaver, der kan afdække årsager til begivenheder. Kit er gift med en kunstner, der ikke har succes og de har mistet deres dreng på 6 år i en trafik ulykke. Denne baggrund har betydning for Kits indstilling til sine opgaver. Under et job i Libyen vælger hun at redde en lille beduindreng og forårsager dermed at en skruppelløs gangster mister et stort udbytte. Dette danner udgangspunktet for fortællingen. Efter et mislykket attentat på Kit, ændres hendes liv radikalt. Med et projektil i baghovedet, der bevirker at hun til stadighed får epileptiske kramper,- med en mistet hukommelse og en dermed ændret personlighed, føres hun ind i en kriminel vietnamesisk underverden, hvor fantasten, gangsteren den hvide rotte, forsøger at skabe sit eget eventyr-dynasti,- som jadekonge i mysteriernes villa. Romanen er umulig at slippe og den overraskende slutning er en befriende afrunding på en dramatisk og eventyrlig fortælling. Fra bagsiden af bogen: Kit mister sin familie, sin hukommelse og sin forstand. Bogen er en fortælling om, hvordan hun kæmper for at få det hele igen. Bogen er et drama, der handler om, at vi hverken elsker eller hader hinanden med hukommelsen alene. Øvrige romaner af Christian Mørk: De ti Herskere Darling Jim Skyggernes Hav

Stafetten gives videre til Tove i nr. 124


BLANDET... Det sker at der bliver sa mlet ind i Birkevang til velgøren de formål. Således også den 5. se ptember, hvor der blev samlet ind til Red Barnet, Det blev til hele 2235,-k r. Godt gået!

Et godt naturlink (mest til børn): www.naturporten.dk

Inger nr. 46

Birkevang på Internette... "Birkevang skal have et nyt website. I den anledning blev der ved sidste generalforsamling nedsat et website-udvalg på tre personer. Imidlertid er situationen den, at udvalget pga. travlhed for tiden er reduceret til kun at bestå af nedenstående. Hvis du derfor har flair for computerarbejde og har lyst til at være med til at udvikle den nye hjemmeside, så er du meget velkommen til at tage kontakt. Lige nu er der stadig lidt lange udsigter for lanceringen af den nye hjemmeside, men rammerne for den er ved at være på plads, og det er jo det første skridt. En del af visionen hos website-udvalget er, at der skal skabes et intra-net, hvor det er nemt for alle beboere i Birkevang at kommunikere med hinanden, og i den forbindelse ønsker vi at lave et opdateret kartotek over folks mailadresser, som naturligvis vil blive behandlet med den hensigtsmæssige diskretion. Men mere om alt dette senere. På vegne af website-udvalget - Thomas Reuss Schmidt, nr. 32."


KRAMBODEN Mangler du noget RENT MULDJORD? (Hvorfor ikke la ve højbedet nu, så er det klart når foråre t er). Hent gerne nogle børfulde hos Else i nr. 88

SKAL VI BYTTE? ØDEGÅRD i SVERIGE 300 km. fra København udlejes for 1.500 kr pr. uge plus forbrug af el. Se mere på www.helt-i-skoven.dk Lejen kan også med fordel byttes med 8-10 timers arbejdstimer her eller der. Else nr. 88

Jeg kan evt. underholde dit syge barn eller lege og lytte når du skal i biografen. Jeg kan hente og bringe ting for dig i almindelig bil. Jeg kan lufte en hund og måske kan jeg en hel masse mere. Har brug for at bytte for at få løst opgaver med boremaskine, skruetrækker, computer og armmuskler. Else nr. 88


g in n e r o f e v a h in d Kend Noget af det rigtig charmerende ved Birkeva ng er de mange forskellige hu se og haver, som der pusles om og som får hver deres individuelle præg. Vi bringer her et foto, tag et ét eller andet sted i Birkeva ng og opfordrer så jer alle til sel v at finde denne sjove fugl. En trane? – eller måske sna rere en hejre? God jagt


LIGE NU I BIRKEVANG

Birkeblad 190 færdig  
Birkeblad 190 færdig  

BIRKEBLADET NR. 190 SEPTEMBER 2010 Nye naboer er flyttet ind i Birkevang. Her Tina, Michael og deres børn Emma og Villads som er flyttet ind i...

Advertisement