Page 1

Birgit Vanvuchelen


P13-14

P9-12

P5-8

P15-18


INHOUDS TAFEL Inhoudstafel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Curriculum Vitae Birgit Vanvuchelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 Gravensteen Gent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8 Bruggen voor Molenbeek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12 Zeehaven Gent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-14 . Zorg voor wonen voor zorg - Overpelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-18 . Thesis Kleinschalige detentie als alternatief voor het bestaande gevangeniswezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-20 .

P19--20


CV PERSOONLIJKE GEGEVENS Voornaam Naam Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Telefoonnummer

Birgit Vanvuchelen 01.07.1990 Neerpelt (B) Belgische +32 473 27 43 70

WERKERVARING 2006-heden 2007-2008 2008-2012 September 2012 2012-2013

1990 ° Birgit

winkelbediende in krantenwinkel Neerpelt hulp in koude keuken Buonomatto Neerpelt serveerster/tooghulp café DenTap Neerpelt drie weken werfstage bij aannemingsbedrijf Bouwwerken Knippenberg hostessewerk via UwHostess

2002-2008 Latijn-Moderne Talen Sint-Hubertus-College Neerpelt

2003-2006 Tekenacademie Niko Neerpelt


VAARDIGHEDEN Autodesk AutoCad Autodesk 3ds Max Autodesk Revit Adobe Photoshop Adobe Indesign Adobe Illustrator Adobe Dreamweaver Google Sketchup Pro

2008-2011 Bachelor Architectuur Sint-Lucas Brussel

SEPT/2012 Drie weken werfstage Bouwwerken Knippenberg

2011-2013 Master Architectuur PHL Diepenbeek


01 WONEN IN HET GRAVENSTEEN GENT

Wonen gecombineerd met een recreatieve functie, die niet alleen toegankelijk is voor de nieuwe bewoners van het Gravensteen, maar ook voor de overige inwoners van Gent. Het wordt een bibliotheek, die samen met de woningen de omwalling doorbreken, zodat het Gravensteen net zoals de toegangspoort aan de rechterzijde van de site ook hier meer in relatie staat met zijn omgeving. Wonen aan het water, of verzonken naast de bibliotheek, of hoog tussen het Gravensteen en de donjon in, met uitzicht over Gent.


02 BRUGGEN VOOR MOLENBEEK

De overgang van de stadskern Brussel naar de periferische wijk Sint-Jans-Molenbeek, wordt gecreëerd door middel van een co-housingsnetwerk, waarbij de verschillende woningen met elkaar in verbinding staan via de wandelwegen die erlangs aflopen en die elk uitkomen op een gemeenschappelijk binnengebied. Achteraan elke woning wordt op het gelijkvloers een collectieve ruimte voorzien zoals wasplaats, fietsenstalling, werkatelier, berging... die toegankelijk is voor de bewoners van het project. Het dak ervan kan gebruikt worden als privé-terras.


detail niveau 3

detail niveau 0


straatkant

achterkant woningen


03 ZEEHAVEN GENT

Het nieuwe zeehavencentrum moet naast zijn functies van beheer en exploitatie van het havencentrum van Gent, ook een duidelijk aanwezig uithangbord en blikvanger zijn naast de drukke Vliegtuiglaan. De opbouw, die laag begint met de kleedkamers van de schipperij, bergruimtes en personeelsruimtes, neemt naar de achterliggende haven in hoogte toe, waar zich uiteindelijk de multifunctionele zaal bevindt, die uitzicht biedt op het water en de Rigakaai. Hier kunnen naast lezingen en presentaties van het onderzoek over de welvaart en groei van de zeehaven ook recepties gegeven worden.


NIV 0

NIV 1


04

ZORG VOOR WONEN VOOR ZORG - OVERPELT De alsmaar toenemende vergrijzing in Overpelt, maar ook de zwakke uitstraling van de handelsstraat, die Oost -en West scheidt, vragen om herstructurering. Door een nieuwe ‘route’ dwars op de handelsstraat aan te brengen, waarin zorg, handel en woningen voor jonge gezinnen verweven zitten, en die enkel toegankelijk is voor voetgangers en fietsers, doet Overpelt herleven en maakt er één geheel van. Dit gebeurt aan de hand van een aantal nieuwe kleine korrels die het bestaande stedelijke weefsel opvullen, die in relatie staan met drie grote korrels, waaronder een dag- en nachtverzorgingscentrum verdeeld is.


voorkant kleine korrels


Het dagverzorgingscentrum, met bovenaan een danszaal, die in het weekend voor de buurtbewoners en jeugd kan ingezet worden als jeugdhuis of feestzaal.

achterkant kleine korrels - relatie met grote korrel


05

THESIS - KLEINSCHALIGE DETENTIEWONINGEN ALS ALTERNATIEF VOOR HET BESTAANDE GEVANGENISWEZEN In mijn thesis wordt de problematiek van ons huidige gevangeniswezen besproken aan de hand van een aantal actuele gegevens, waarna kleinschalige vormen van detentie worden voorgesteld als alternatief. In het buitenland zijn al een aantal voorbeelden actief, alleen in eigen land werd er nog niets gerealiseerd. Het concept ‘De Huizen’ van de Belgische voorstander Hans Claus, gevangenisdirecteur van Oudenaarde, wordt daarom verder uitgelicht en ingezet als vertrekpunt voor een haalbaarheidsstudie. Mijn eigen ontwerp, geplaatst in de kleinstedelijke stationsomgeving van Neerpelt, wordt hierbij uitgediept op vlak van beveiliging, zodat de normen hieromtrent gerespecteerd blijven, maar de integratie van de woning in de buurtomgeving ook behouden blijft. Onderaan zien we op het gevelaanzicht links het nieuwe, transparante stationsgedeelte, dat door een hybride blok gescheiden wordt van de meer intieme detentiewoning, waar het glas naar binnen werd getrokken onder de vorm van patio’s. Op deze manier valt er nog steeds voldoende daglicht naar binnen, maar kan de privacy van de gedetineerden toch behouden worden. Het hybride blok omvat fitnessruimtes, een fietsherstelplaats en een aula.


Zicht vanop het middenperron met links het oude stationsgebouw, rechts de detentiewoning

fitnessruimte medium-security model, aangrenzend aan het stationsgedeelte


Bedankt voor uw aandacht

Portfolio Birgit Vanvuchelen  

Architectural Portfolio

Portfolio Birgit Vanvuchelen  

Architectural Portfolio

Advertisement