Page 1

Mere e nd 35.000 kursis te r 책 r l igt

Uddannelse & Rekruttering med Jobgaranti

2.600 l e Job p책 dige i kun 2 책r

TUC DK, Din Transportuddannelse


BUS- & RUTEBUSchauffør

GODSchauffør

og l nik rse ek kø ret tig Kø irig erg En

Hø Lovp jre lig sv tig ing E su U lyk ke r

Transport- og befordringsbranchen – komplette uddannelsespakker

TAXI- & LIMOUSINEchauffør

Flextrafik og ADR (farligt gods)


TUC DK – en ekspertorganisation Danmarks største uddannelseskoncern indenfor transport- og befordringsbranchen.

Eksperter indenfor udvikling, uddannelse, teknologi og miljø ift. transport- og befordringsbranchen.

300 professionelle og højt motiverede medarbejdere der alle arbejder med kunder der klapper.

En del af DEKRA-gruppen, ekspertorganisation indenfor sikkerhed og kvalitet i det daglige forhold mellem menneske, teknologi, miljø og mobilitet. DEKRA er repræsenteret i 46 lande med 35.000 medarbejdere.


21 uddannelsessteder i Danmark

Undervisning dag, aften og weekend

Mere end 35.000 kursister 책rligt

24 - 7 - 365 service


TUC Fyn, Center Ellested Danmarks største køretekniske anlæg 5 baner med både tør og glat belægning.

Nogle af branchens bedste instruktører.

Indsigtshal med elektroniske reaktionsøvelser, simulatorer for påkørsel, væltebil og alkoholkørsel.

Forsøgscenter for nye køretøjstyper og vejtekniske udfordringer.

Testbane for DK4s motorprogram.

Konferencefaciliteter (med overnatning) for mødearrangementer og team-events.


TUC DK – en professionel samarbejdspartner Medlem af Danmarks førende, grønne tænketank Concito.

Samarbejder med TUR (Transporterhvervets Uddannelsesråd).

Samarbejder med VEU centre i hele Danmark, under Undervisningsministeriet.

Samarbejder med 90% af de 100 største transport- og befordringsvirksomheder i DK.

Dokumenterer og leverer virksomhedsdata, kvalitets- og tilfredshedsmålinger.

Supporterer og vejleder omkring tilmelding, refusion, ansøgninger, ved kompetencefonde, jobrotationsprojekter, mm.


TV2 Nyhederne

Søndagsavisen

TV2 Lorry

Børsen Avis TUC DK

Berlingske Avis

2.600 le i job på dige kun 2 å r TUC DK s Jobga ranti - helt u nikt

...


Jobgaranti – for ledige uden foregående transportuddannelse

Break-E ven på kun 2 md r .

GRATIS inspirationsda g(afklaring)

Uddannelsesforløb godkendes (v./ Jobcenter eller A-kasse)

Start på uddannelse

Uddannelse færdig

Ordinært job

Jobsøgning

Hver kursist ”holdes i hånden” hele vejen gennem forløbet – til bestået. Pris = Uddannelsen (Jobgaranti = Gratis)


Jobgaranti – giver mening menneskeligt og økonomisk Direkte udgifter ved én ledig borger: •

Fuldtidsforsikret, 801 kr. pr. dag.

= 16.000 kr. pr. mdr.

Ressourcer forbruget i A-kasser, Jobcentre m.m. = 18.250 kr.

= 2.250 kr. pr. mdr.

Kontanthjælp - gennemsnitlig pr. mdr. til ledige

= 11.373 kr. pr. mdr.*

Ressourcer forbruget i A-kasser, Jobcentre m.m. = 13.623 kr.

= 2.250 kr. pr. mdr.

Indirekte økonomiske omkostninger ved én ledig borger: •

Tabt skatteindtægt

Øgede sygdomsomkostninger Hertil kommer alle de personlige omkostninger

Uddannelse med Jobgaranti *Kilde: Danmarks Statistik juni 2013

Break-E ven på hhv . 3 og 4 m dr . =

55.000 kr.


Jobbank – for ledige

med foregående transportuddannelse / behov for opkvalificering

GRATIS inspirationsda g(afklaring)

Opkvalificering godkendes (v./ Jobcenter eller A-kasse)

Start på opkvalificering

Opkvalificering færdig

Ordinært job (max. 3 mdr. efter bestået)

Jobsøgning

Hver kursist ”holdes i hånden” hele vejen gennem forløbet – til bestået. Pris = Opkvalificeringen + 9.500 kr. (No cure, no pay)


Gratis rekruttering – spar tid og kroner Bredt netværk af samarbejdspartnere indenfor transport- og befordringsbranchen. Gratis emnebank med veluddannede chauffører - alle kategorier. Jobkonsulenter står til rådighed for rådgivning og rekruttering.


Region Syddanmark

Odense, Vejen, Vejle, Esbjerg og Rødekro

AMU-godkendt undervisning i Odense, Vejen, Vejle, Esbjerg og Rødekro. 15 medarbejdere indenfor administration, salg og ledelse. Nogle af branchens bedste faglærere i undervisningen. Kontaktperson, Erhverv: Kontaktperson, Jobgaranti: Direktør

XX XX XX

”Referencekunde – eller kursist!?” Unikke selling points??

AMU Center TUC Syd A/S Gamstvej 1a, 6600 Vejen Uddannelsescenter Fyn Hans Egedes Vej 4, 5210 Odense NV Telefon: 75 55 77 66 / 70 25 03 00 E-mail: tucsyd@tuc.dk / info@uc-fyn.dk www.tucsyd.dk / www.uc-fyn.dk


Region Midtjylland

Skjern, Århus, Randers, Viborg, Herning, Grenaa, Horsens

AMU-godkendt undervisning i Århus, Skjern, Viborg, Herning, Grenaa, Horsens XX medarbejdere indenfor administration, salg og ledelse i henholdsvis Århus og Skjern. Nogle af branchens bedste faglærere i undervisningen. Kontaktperson, Erhverv: Kontaktperson, Jobgaranti: Direktør, Skjern: Direktør, Århus:

XX XX Heinrich Iversen Hugo Friis Lund

”Referencekunde – eller kursist!?” Unikke selling points??

AMU Center Midtjylland ApS Arnborgvej 1B, 6900 Skjern Logistikparken 5, 8220 Brabrand Telefon: 97 36 17 71 / 88 77 93 11 E-mail: tucmidt@tuc.dk www.amumidt.dk


Region Sjælland + Bornholm Ishøj, Brøndby, Helsingør og Rønne

AMU-godkendt undervisning i Ishøj, Brøndby, Helsingør og i Rønne XX medarbejdere indenfor administration, salg og ledelse i henholdsvis Ishøj og Brøndby. Nogle af branchens bedste faglærere i undervisningen. Kontaktperson, Erhverv: Kontaktperson, Jobgaranti: Adm. Direktør:

XX XX Peter Laursen

”Referencekunde – eller kursist!?” Unikke selling points??

TUC A/S Kirkebjerg Parkvej 7, 2605 Brøndby Strandens Uddannelsescenter ApS Industrigrenen 4, 2635 Ishøj Telefon: 43 425 425 E-mail: tuc@tuc.dk www.tucas.dk / www.stranden.dk


LASTBIL

AMU-mål 40.900 Godstransport med lastbil

30 dage

3.600 kr.*

AMU-mål 45.114 Kørsel med vogntog, kategori C/E

20 dage

2.400 kr.*

5 dage

600 kr.*

3 dage

360 kr.*

3 dage

360 kr.*

2 dage

240 kr.*

1 dag

120 kr.*

2 dage

240 kr.*

3 dage

360 kr.*

1 dag

120 kr.*

AMU-mål 40.704 EU-Efteruddannelse for godschauffører AMU-mål 40.703 EU-Efteruddannelse for godschauffører AMU-mål 46.905 ADR Grundkursus – Vejtransport af farligt gods i emballage

r Garanti fo e afholdels

AMU-mål 45.122 Køreteknik AMU-mål 42.903 Køreteknik ajourføring AMU-mål 40.459 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer AMU-mål 45.080 Energirigtig kørsel AMU-mål 47.815 Energiøkonomisk kørsel i praktisk lastbilkørsel

* Alle udbudte AMU-mål er underlagt den til enhver tid gældende AMU-lovgivning. AMU-tilskuddet er betinget af, at kursisten er i arbejde, og ikke har en videregående uddannelse (enkelte undtagelser). Ikke alle kurser og uddannelser udbydes af alle skoler under TUC DK.


BUS & RUTEBUS

AMU-mål 40.531 Personbefordring med bus AMU-mål 44.436 Rutebuskørsel AMU-mål 45.311 Kørsel med vogntog, kategori D/E AMU-mål 40.527 EU-Efteruddannelse for rute- og bybuschauffører AMU-mål 40.530 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del AMU-mål 46.941 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. AMU-mål 45.266 Befordring af bevægelseshæmmede AMU-mål 46.803 Introduktion til offentlig servicetrafik

r Garanti fo e afholdels

AMU-mål 42.903 Køreteknik ajourføring AMU-mål 40.459 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer AMU-mål 47.344 Energiøkonomisk kørsel i praktisk rutebilkørsel AMU-mål 45.080 Energirigtig kørsel AMU-mål 45.580 Billettering og check af rejsehjemmel

* Alle udbudte AMU-mål er underlagt den til enhver tid gældende AMU-lovgivning. AMU-tilskuddet er betinget af, at kursisten er i arbejde, og ikke har en videregående uddannelse (enkelte undtagelser). Ikke alle kurser og uddannelser udbydes af alle skoler under TUC DK.

30 dage

3.600 kr.*

5 dage

600 kr.*

10 dage

1.200 kr.*

5 dage

600 kr.*

3 dage

360 kr.*

2 dage

240 kr.*

2 dage

240 kr.*

1 dag

120 kr.*

1 dag

120 kr.*

2 dage

240 kr.*

3 dage

360 kr.*

3 dage

360 kr.*

1 dag

120 kr.*


TAXI & LIMOUSINE

AMU-mål 46.927 Personbefordring med taxi AMU-mål 46.941 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. AMU-mål 45.266 Befordring af bevægelseshæmmede AMU-mål 46.803 Introduktion til offentlig servicetrafik AMU-mål 42.903 Køreteknik ajourføring

r Garanti fo e afholdels

AMU-mål 47.124 Energi. Kørsel – person m. low fidelity simulator AMU-mål 45.115 Energirigtig kørsel, kategori B AMU-mål 47.366 Energiøkonomisk kørsel i praktisk taxikørsel

* Alle udbudte AMU-mål er underlagt den til enhver tid gældende AMU-lovgivning. AMU-tilskuddet er betinget af, at kursisten er i arbejde, og ikke har en videregående uddannelse (enkelte undtagelser). Ikke alle kurser og uddannelser udbydes af alle skoler under TUC DK.

25 dage

3.000 kr.*

2 dage

240 kr.*

2 dage

240 kr.*

1 dag

120 kr.*

1 dag

120 kr.*

1 dag

120 kr.*

3 dage

360 kr.*

1 dag

120 kr.*


Glemmer du – så husker vi! EU Efteruddannelse er en lovpligtig uddannelse der skal fornyes hvert 5. år. Det hjælper vi den enkelte chauffør/vognmand med at huske. Huskeservice – gratis ”vedligeholdelsessystem” til chaufføruddannelsen. Tilmelding online.


TAK TUC DK Uddannelse og Rekruttering

Tuc dk profil  

Uddannelse og rekruttering

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you