08 AlleskAn | Jaquet - de Geus

Page 1

Kunstlokaal

8 september t/m 23 september 2012

8


Josien de Geus 1960, Umuahia (Nigeria) Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag Woont en werkt in Den Haag

Horizon Waarneming is een constructie, net als gedachten, gevoelens en dromen. Het werk van Josien de Geus bestaat uit veelgelaagde constructies die haar waarneming van de realiteit spiegelt aan de interpretatie van haar innerlijke belevingswereld. De horizon is daarbij een terugkerende metafoor die de grens tussen eindig en oneindig reflecteert. Het werk is niet alleen een constructie van visie en inspiratie, maar ook van media en materiaal. Het is een meerduidige mixtuur van fotografie, teken- en schilderkunst en computergraphics.


Josien de Geus, Constructie 2#, 2010, foto, 118 x 91 cm


Josien de Geus, Constructie 1#, 2010, foto op dibond, 159,5 x 109,5 cm.

Josien de Geus, Constructie 7#, 2010, foto op dibond, 146 x 109,5 cm.


Josien de Geus, Constructie 4#, 2010, foto op dibond, 164,5 x 109,5 cm.

Josien de Geus, Constructie 3#, 2010, foto op dibond, 147,5 x 110,5 cm.


Josien de Geus, Constructie 8#, 2010, foto, 118 x 91 cm.


kooi ik trok mijn kooi uit voor de wolken Maartje Jaquet, kooi, 2012, foto, 80 x 60 cm.


Maartje Jaquet 1963, Egmond aan Zee Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam Woont en werkt in Amsterdam

Stadstuin Het werk van Maartje Jaquet bestaat uit foto’s en films waarin zij de poëzie, humor, absurditeit en het surrealisme van de wereld om haar heen laat zien. Zij zoomt in op die wereld, zonder er iets aan te veranderen. Begeleidende teksten (titels, gedichten) geven een belangrijke aanwijzing over haar eigen associaties, maar er blijft nog een boel ruimte over voor de verbeelding van de kijker. Zij toont haar ‘stadstuin’ in al z’n manifestaties. Hoe verhouden de stedelijke ruimte en haar vegetatie zich tot elkaar?


Maartje Jaquet, while my guitar gently weeps, 2012, foto, 80 x 60 cm.


Maartje Jaquet, land of make believe, 2012, foto, 80 x 60 cm.

Maartje Jaquet, word on a wing, 2012, foto, 80 x 60 cm.


Maartje Jaquet, cell, 2012, foto, 60 x 80 cm.

Maartje Jaquet, rain tree, 2012, foto, 60 x 80 cm.


wintertuin over leven overleven

AlleskAn Schoterlandseweg 55 8411XX Jubbega www.alles-kan.info

Maartje Jaquet wintertuin 2012 foto 40 x 30 cm.

In het satellietprogramma van de Noorderlicht Fotomanifestatie 2012, Terra cognita, brengt Kunstlokaal â„–8, aansluitend op het thema Landschap als illusie van de natuur, twee kunstenaars die op eigen wijze het landschap tot onderwerp hebben. Op de voorkant Josien de Geus Constructie 0# 2010 mixed media 100 x 260 cm.

Josien de Geus Constructie 5# 2010 foto op dibond 109 x 146 cm.

Maartje Jaquet greenhouse 2012 foto 30 x 40 cm.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.