Page 1

6

NYHETER

ONSDAG 22. OKTOBER 2008

ONSDAG 22. OKTOBER 2008

ANNONSER

7

BARNEHAGER 쑺 Filmet ansatte i undersøkelse om likestillings

Gutter får særbehandling Gutter får oppmerksomhet, de er tøffe og gjør kule ting. Jenter er fine, søte eller pene, men nevnes knapt med navn.

KVINESDAL Som et ledd i kartleggingen av hvordan det står til med likestillingen mellom jenter og gutter i barnehagene i Kvinesdal, ble de ansatte observert og filmet i flere timer. Resultatet viste en klar forskjell på hvordan personalet snakket til og tok seg av jenter og gutter. OVERRASKET. – Jeg og de fleste av mine kolleger er svært over-

rasket over resultatet, men etter å ha sett videoopptak av oss selv ser vi jo at det stemmer, sier pedagogisk leder Linda Homme i Sentrum barnehage. Det er Kvinneuniversitetet som har bearbeidet og analysert filmopptakene som ble gjort av de barnehageansatte i jobbsituasjon. Blant det som ble avdekket var at førskolelærere og assistenter i vesentlig større grad enn til jentene tiltalte guttene ved navn og snakket også oftere og lengre og mer direkte til guttene. I løpet av et par timer kunne en gutt høre navnet sitt åtte ganger, mens flere jenter ikke ble nevnt med navn i det hele tatt. Jentene oppnådde ikke så ofte øyekontakt med de voksne. Det var forskjell på hvordan de voksne snakket til jentene og guttene. Dersom en jente hadde klippet seg var hun «fin», mens en gutt automatisk ble «tøff» på håret. Det guttene gjorde ble omtalt som «kult», mens jentene ofte ble fortalt at de var «pene» eller «søte. Guttene har fått større oppmerksomhet både i

form av ros og irettesettelse. Heller ikke aktive og viltre jenter ble tilgodesett med samme oppmerksomhet som guttene. I samtale med barna stilte de ansatte flere oppfølgingsspørsmål til guttene. UBEVISST. – Jeg tror ikke noen av de barnehageansatte verken ønsker eller har vært seg bevisst på at de behandler jentene og guttene forskjellig. Derfor har det vært flott å få denne bevisstgjøringen, sier enhetsleder Solfrid E. Eiesland for barnehagesektoren i kommunen. Linda Homme forteller at de ansatte etter at resultatet av undersøkelsen ble kjent har vært flinke til å minne hverandre på å behandle og snakke på samme måten til jentene og guttene. MOTSTAND. – Ikke alle barnehageansatte var i utgangspunktet like begeistret for likestillingsprosjektet. Flere mente jenter må få lov til å være jenter og tilsvarende for gutter, men dette handler ikke om å nekte gutter å leke med biler og jenter med dukker. Når jenter og gutter allerede fra de er små behandles ulikt, fratar vi dem muligheten til å velge fritt senere i livet. I en undersøkelse som ble foretatt blant 8.-klassingene i

I KORTE TREKK 쑺 De ansatte i barnehagene i Kvinesdal behandler jenter og gutter forskjellig. Det vil kommunen prøve å endre på som et av flere tiltak for å oppnå bedre kjønnsbasert likestilling.

Kvinesdal kom det fram at mange sier at omgivelsenes forventninger til yrkesvalg veier tyngre enn deres egne evner og interesser, sier Solfrid E. Eiesland. VIL BLI BEDRE. Kvinesdal er blant annet på grunn av en svært lav kvinneandel blant de folkevalgte en av de dårligste kommunene i Norge på likestilling. Kommunalsjef Anne Berit Åtland Hansen forteller at kommunen har flere prosjekter for å oppnå større likestilling mellom kjønnene gående parallelt. – Vi må nok bare innse at likestillingen på Sørlandet nesten har stått på stedet hvil siden 50-tallet. Skal vi oppnå resultater må vi nok begynne i barnehagene, sier hun.

FAKTA 쑺 Bare fire prosent av dem som arbeidet i Kvinesdals sju barnehager er menn. 쑺 Alle som søkte om barnehageplass i Kvinesdal ved hovedopptaket i vår fikk barnehageplass, mens noen få som har søkt senere står på venteliste. 쑺 Kvinesdal scorer elendig på Statistisk sentralbyrås likestillingsindeks, og oppnådde i fjor en 397. plass blant landets kommuner. 쑺 Farsund kommune var i fjor nest dårligste på likestilling av samtlige norske kommuner.

Tekst: Torbjørn Witzøe torbjorn.witzoe@fvn.no – 90870718

,,

2-08

Vi må nok bare innse at likestillingen på Sørlandet nesten har stått på stedet hvil siden 50-tallet. Anne Berit Åtland Hansen Kommunalsjef

det rimeligste produktet får du på kjøpet! Tilbudet gjelder i uke 42-43, i disse butikkene:

BEHANDLES FORSKJELLIG: Undersølsen i barnehagene i Kvinesdal viste at gutter som Lian Hrung blir behandlet anderledes av de voksne enn jenter som her er representert ved Ella Egeland. FOTO: TORBJØRN WITZØE

Gutter får særbehandling  

Artikkel om likestilling i barnehagen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you