Page 8

söyleşi

7

Küçük Kara Balık Veli İnisiyatifi Montessori Okulu için bir araya gelmesi ve bunun için gönüllü çalışmasıyla ortaya çıktı. Önce Montessori ve Kaynaştırma Eğitimini Geliştirme Derneği kuruldu. Ardından derneğin iştiraki olarak kuruluşuna başlanan çocuk evi, Ekim ayında, Küçük Kara Balık Çocuk Evi adıyla eğitim hayatına başladı. Veli inisiyatifi okul ne demek? İdare biçiminiz nasıl? Her şey veliler tarafından mı yürütülüyor? Veli İnisiyatifi, işleyen bir okul aile birliğiHaftalardır çocukların eğitimi meselesiyle dir. Patron kavramının yerini veli-öğrenciyatıp kalkıyoruz. Bundan önceki siyasi ikti- eğitimci birlikteliği alır. Çocuklarını mevcut darlar gibi, şu andaki iktidar da kendi çıkar- okullardakinden farklı bir dünya görüşü ile larına uygun bir eğitim modelini dayatıyor. eğitmek isteyen ebeveynlerin bir dernek kurBu açıdan bakınca, çocukların eğitimi mese- maları ve buna bağlı olarak açılan okullar lesinin iyi niyetle ele alınan bir çalışma ala- anlamına gelir. Bu dernekleri denetleyen ve nından çok, siyasi bir savaş alanı olarak de- uygulanacak eğitim konusunda destek veğerlendirildiği gerçeği çıkıyor karşımıza. BDK ren danışmanlar “bilimsel kurul” adıyla anıHafta Sonu, bu keşmekeşin içindeki alterna- lır ve derneğin kurmayı planladığı okullatifleri merak etti. Bir grup velinin girişimiy- ra program hazırlamakla görevlidirler. İdale kurulan Küçük Kara Balık Çocuk Evi – Veli ri denetim ise derneğin yönetim kurulu taraİnisiyatifi Montessori Okulu hakkındaki soru- fından yapılır. larımızı yönetim kurulu üyesi Yasemin Erdin Şu an kaç aile ve kaç çocuk var burada? Tavukçu yanıtladı. Küçük Kara Balık Çocuk Evi’nde şu anda 28 “Küçük Kara Balık” kuruluş ve işleyiş biçi- çocuk var. Destekçilerimizle beraber 78 aimiyle Türkiye’de bir ilk. Veli inisiyatifi bir leyiz. Montessori okulu açma fikri nasıl ortaya Her aile ayrı bir görüş mü demek? Çatışçıktı? ma yaşadığınız zamanlar olmuyor mu? Ya Fikir, çocuklarının okul öncesi eğitimi ile il- da şöyle soralım: Uzlaşma metodunuz ne? gili endişeleri olan bir grup anne babanın Elbette okulun kuruluşundan beri çatışma 2010’da, söylenmek yerine çözüm üretmek yaşadığımız konular var. Sabahlara kadar

süren toplantılar, konu çocuk olduğu için, her zaman uzlaşma ekseninde gerçekleşti. Eğitimle ilgili konularda her zaman uzmanlardan görüş alındı, yönetsel konularda ise seçimle gelen ve inisiyatif alan dernek yönetim kurulu itici güç kabul edildi. Montessori eğitimine dönelim. Neden başka bir eğitim modeli değil de Montessori’yi seçtiniz? “Kendim yapabilmem için bana yardım et.” Bu cümle Montessori Pedagojisinin ana fikridir. Kendi deneyimlerini edinmesi için çocuğa fırsat tanımak, gerekenleri sağlamak anlamına gelir. Montessori eğitimi, çocuğa hazırlanmış bir çevrede kişiliğini oluşturmak için özgürlük tanıyarak gelişim sürecini destekleyen, ortaya çıkaran, çocuğun kendi onuru içerisinde bireyselleşmesi ve sosyalleşmesini ciddiye alan, kişisel bir eğitimdir. Montessori eğitimi temelde kişiliğin oluşumu üzerinde durmaktadır. Montessori Pedagojisi bireysel zekaya dayalı ve yaratıcı problem çözme becerisini teşvik ve talep eder. Amaç, güçlü bir kişilik ve öz denetimin oluşmasıdır. KKB’de bu eğitim nasıl uygulanıyor? Tabii ki, her eğitim sisteminin yerel bakış açısıyla

BDK Hafta Sonu 7  

Bir Dolap Kitap Hafta Sonu Dergisi 7. Sayı / İçinizdeki çocuğu bir şans verin! / Veli İnisiyatifi Montessori okulu / "Yaşasın, annem pırasa...

BDK Hafta Sonu 7  

Bir Dolap Kitap Hafta Sonu Dergisi 7. Sayı / İçinizdeki çocuğu bir şans verin! / Veli İnisiyatifi Montessori okulu / "Yaşasın, annem pırasa...

Advertisement