__MAIN_TEXT__

Page 1


Per a l’Amandine i el Valentin H. L. i G. B.

Títol original en francès: Merveilleux voisins Primera edició: octubre de 2016 © 2016, Editions du Seuil © 2016, Birabiro Editorial, S. L. www.birabiroeditorial.com info@birabiroeditorial.com Imprès a la UE ISBN: 978-84-16490-30-1 Dipòsit legal: B 18752 - 2016 BIC: YBC Queden prohibits, dins els límits establerts per la llei i sota les disposicions legalment previstes, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, ja sigui electrònic o mecànic, el tractament informàtic, el lloguer o qualsevol altra forma de cessió de l’obra sense l’autorització prèvia i per escrit dels titulars del copyright. Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra.


Hélène Lasserre - Gilles Bonotaux

Meravellosos

veïns


VOTEU RAMAT

Tot està en calma en aquest barri tranquil‌ massa tranquil. Recolzat a la finestra, descobreixo un senyal de vida. Mira, passa una bicicleta!


MERCERIA

Vetes i Fils

El policia fa la seva ronda habitual mentre tots els meus veĂŻns sĂłn a casa seva. Pffff! Quin avorriment!


VOTEU RAMAT

Avui és dilluns. Fa un dia gris.

Sembla que els nens no tenen gaires ganes d’anar a l’escola. Mira, la senyora Xafardera escombra davant de la porta mentre, uns pisos més amunt, la senyoreta Polsim rondina. No li agrada gens que espolsin la catifa damunt de les seves finestres:


MERCERIA Vetes i Fils

—En tenim per gaire amb aquesta pols? El senyor Vetesifils, de la merceria, ha obert la botiga i el policia, amb un posat sever, s’assegura que tot estigui en ordre.


Profile for BiraBiro Editorial

Meravellosos veïns  

Una família de llops en moto, unes vaques ecologistes, un porquet fotògraf, unes cigonyes sobre la teulada, uns cocodrils cambrers, uns...

Meravellosos veïns  

Una família de llops en moto, unes vaques ecologistes, un porquet fotògraf, unes cigonyes sobre la teulada, uns cocodrils cambrers, uns...

Advertisement