__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Per a la meva germana Martine, que tot sovint se n'anava a l'Àfrica i en tornava al cap de cinc minuts.

Títol orginal: Loula is leaving for Africa Publicat originalment a Canadà per Kids Can Press Ltd. Primera edició: octubre de 2015 © 2013, Anne Villeneuve, pel text i les il·lustracions © 2015, Birabiro Editorial, S. L. www.birabiroeditorial.com info@birabiroeditorial.com

Il·lustracions originals en tinta i aquarel·la.

Imprès a la UE ISBN: 978-84-16490-18-9 Dipòsit Legal: B 25573 - 2015 Queden prohibits, dins els límits establerts en la llei i sota les disposicions legalment previstes, la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, ja sigui electrònic o mecànic, el tractament informàtic, el lloguer o qualsevol altra forma de cessió de l'obra sense l'autorització prèvia i per escrit dels titulars del copyright. Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d'aquesta obra.


Escrit i il路lustrat per


La Lola n'està farta, de tenir germans. Són tres germans DOLENTS, HORRIBLES i FASTIGOSOS.


—Ja en tinc PROU! —crida—. Me'n vaig.


Agafa l'imprescindible‌, el seu gat, el seu joc de te i el seu millor dibuix.


La Lola se'n va lluny, molt lluny, tan lluny com pugui d'aquests tres bessons TERRIBLES.


—Mama —diu la Lola—, me'n vaig a l'Àfrica. —Faaantàstiiic —canta la mare mentre assaja el seu paper per a l'òpera—. Sobretot no agafis cap refredat.


—Papa —diu la Lola—, me'n vaig a l'Àfrica. —Meravellós, petitona meva! —contesta el pare, tot ocupat creant un nou bigoti—. Sobretot no tornis gaire tard a casa.


—Molt bé! —exclama la Lola—. No li importo a ningú. No tornaré mai més.


Profile for BiraBiro Editorial

La Lola se'n va a l'Àfrica  

ISBN català: 978-84-16490-18-9 www.birabiroeditorial.com Cansada dels seus terribles tres germans bessons, la Lola decideix escapar-se a l’À...

La Lola se'n va a l'Àfrica  

ISBN català: 978-84-16490-18-9 www.birabiroeditorial.com Cansada dels seus terribles tres germans bessons, la Lola decideix escapar-se a l’À...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded