__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Koby Yamada

Mae Besom


Per a la Shale i l’Ever. Recordeu-ho sempre: una sola idea ho pot canviar tot. ~Papa En agraïment als meus amics, que sempre em donen suport a mi i a la meva feina. ~Mae Besom


Text de Kobi Yamada

Il.lustracions de Mae Besom


Un dia, vaig tenir una idea.

«D’on ha vingut? Què hi fa, aquí?», em preguntava. «Què en fas, d’una idea?»


Al principi, no li vaig fer gaire cas. Semblava una mica estranya i fràgil. No sabia què fer-ne. I me’n vaig allunyar. Feia com si no fos meva.


Però em seguia pertot arreu.


M’amoïnava el que en pensarien els altres. No sabia què en diria la gent, de la meva idea.

Me la vaig guardar per a mi. La vaig amagar i no en parlava amb ningú. Intentava fer veure que tot era com abans que aparegués.


Però la meva idea tenia alguna cosa màgica. Havia d’admetre que em sentia millor i més feliç quan estava a prop meu.


Títol original: What Do You Do With an Idea? Text de Kobi Yamada Il.lustracions de Mae Besom Primera edició: novembre de 2017 © 2013, Compendium Inc, EUA © 2017, BiraBiro Editorial, S.L. BiraBiro Editorial forma part de l’associació d’editorials independents Llegir en Català. Imprès a la UE ISBN: 978-84-16490-42-4 Dipòsit Legal: B 23151 – 2017 BIC: YBC, YFB Queden prohibits, dins els límits establerts per la llei i sota les disposicions legalment previstes, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, ja sigui electrònic o mecànic, el tractament informàtic, el lloguer o qualsevol altra forma de cessió de l’obra sense l’autorització prèvia i per escrit dels titulars del copyright. Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra.


En què es converteixen les idees? En coses grans, en coses absurdes, en coses petites, en coses esbojarrades, en coses bones... Coses com històries, obres d’art, viatges, invents, productes, medicaments... De fet, tot el que veus al teu voltant una vegada va ser una idea. Aleshores, què en faràs, de la teva idea?

ISBN: 978-84-16490-42-4

Profile for BiraBiro Editorial

Què en fas, d'una idea?  

Text de Kobi Yamada i il·lustracions de Mae Besom

Què en fas, d'una idea?  

Text de Kobi Yamada i il·lustracions de Mae Besom

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded