__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Títol original: LEGGERE È GIOCARE #9: Festa nella foresta. Publicat originalment a Itàlia per EL EDIZIONI. Primera edició: juny de 2015 Autora i il· lustradora: Febe Sillani © 2014, Edizioni EL, San Dorligo della Valle (Trieste) www.edizioniel.com Aquest llibre ha estat negociat a través de Ute Körner Literary Agent, S.L.U., Barcelona – www.uklitag.com © 2015, Birabiro Editorial, S. L. www.birabiroeditorial.com info@birabiroeditorial.com Imprès a la UE ISBN: 978-84-1649-16-5 Dipòsit legal: B 22614-2015 Queden prohibits, dins els límits establerts en la llei i sota les disposicions legalment previstes, la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, ja sigui electrònic o mecànic, el tractament informàtic, el lloguer o qualsevol altra forma de cessió de l'obra sense l'autorització prèvia i per escrit dels titulars del copyright. Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d'aquesta obra.


LLEGIR

JUGAR

Una festa a la selva

febe sillani


6

LLEG

IR


Avui, l'Àngel Hipopòtam ha decidit anar a passejar per la selva. —Aquest camí tot ple de flors és ben bonic! —exclama feliç. L'aire fresc del matí sempre el posa de bon humor. Pel camí, l'Àngel veu dos esquirols atrafegats que cullen móres d'un arbust.

LLEGIR

7


—N'heu collit moltes! —exclama l’Àngel mirant-se la gran pila de fruita—. Segur que són molt bones i dolces —diu alhora que se li fa la boca aigua. —Agafa'n, si en vols! —li responen educadament els esquirols. L'Àngel no s'ho fa dir dues vegades, que avui encara no ha esmorzat! Es capbussa en la pila de móres i els dos esquirols es queden bocabadats: no han vist mai ningú que devori tan de pressa tantes móres.

8

LLEG

IR


Dins de la pila de móres que l'Àngel es menjarà també hi ha cinc nabius. Els pots trobar?

JUGAR

9


Ajuda els esquirols a collir les altres fruites. Compta i escriu el nombre de fruites al cistell que correspon.

10

JUGA

R


JUGAR

11


L'Àngel ha quedat ben tip, dóna les gràcies als amics esquirols i reprèn la passejada. Més endavant hi ha la Tina Tigreta i en Lluís Lleopard que beuen aigua fresca del llac. —Bon dia, amics! —els saluda l'Àngel tot content.

12

LLEG

IR


Pinta la Tina Tigreta, en LluĂ­s Lleopard i la selva del voltant.

JUGAR

13


Per què aquest llibre no és com els altres? La col· lecció «Llegir és jugar» ha estat concebuda per acompanyar els primers passos dels nens en el món de la lectura, de manera que sigui un camí divertit i estimulant. Per això, s’ha decidit interrompre sovint la història amb jocs a partir dels quals l’infant pot reflexionar sobre el que ha llegit. També se’n ressalten algunes paraules: les més significatives, les que permeten reflexionar sobre la narració o les que representen la perspectiva dels diferents personatges. Això facilita que l’infant pugui «posar-se a la pell de l’altre» d’una manera neutra per comprendre les seves raons i, a partir d’aquí, saber reconèixer millor les emocions pròpies i les dels altres. La reflexió conjunta sobre la lectura permet assimilar coneixements nous, de manera que es construeix una xarxa de connexions entre el que ja sabem i el que acabem d’aprendre. A la vegada, aquesta reflexió també permet recordar-ho tot millor i comprendre’n el sentit més profund, la qual cosa desencadena un procés de presa de consciència sobre la pròpia manera de raonar. La verbalització, és a dir, saber trobar les paraules pròpies per expressar pensaments i idees, permet familiaritzar-se amb el que s’està aprenent durant la lectura. «Junts aprenem millor», perquè per poder explicar alguna cosa a algú, primer l’hem hagut de comprendre. Així, doncs, els llibres d’aquesta col· lecció es basen en l’enfocament metacognitiu, és a dir, saber reconèixer des de petits de quina manera es raona en un moment determinat, quines connexions s’estableixen i per què. Aquesta descoberta pot ajudar l’infant a viure l’aprenentatge com un repte que li permet jugar, gràcies a una actitud curiosa i positiva. Des de petits, els infants aprenen que, amb l’impuls de la passió, val la pena fer l’esforç necessari per aconseguir un objectiu.

Paola Pini


El projecte gràfic de la col· lecció «Llegir és jugar» està lligat als «protagonistes principals»: el text, les imatges i els lectors. El text té dues vessants: la història i el joc. Les pàgines tenen característiques gràfiques diferents, però la història i el joc estan vinculats l’una amb l’altre. L’esdeveniment narrat s’intercala d’alguns jocs que sempre es refereixen al que s’acaba de llegir: la lectura precedeix el joc, de manera que llegir esdevé jugar. Al peu de la pàgina hi ha línies de punts, el color de les quals canvia quan es passa d’una pàgina de narració a una on hi ha un joc. El color canvia, però la línia no s’interromp, perquè la història i el joc acompanyen per igual l’infant en l’experiència de la lectura. Les imatges, plenes de color, expliquen als infants el que el text no diu. L’infant pot «llegir» les il· lustracions que acompanyen i interrompen el text que narra la història, que sempre es col·loca sobre fons blanc. D’altra banda, la pàgina està enriquida amb colors que ajuden al lector a orientar-se: el color de la línia, el del número de pàgina i, finalment, el color de les etiquetes «llegir» i «jugar». El lector és l’infant que fa els seus primers passos en el món de la lectura. Per això, s’ha triat una tipografia que l’acompanyi i li faciliti la transició cap a la lectura autònoma. Fullejar un llibre composat per lletres amb formes clares i boniques ajudarà els petits lectors no tan sols a llegir, sinó també a escriure.

Aurora Biancardi


LLEGIR

JUGAR

1 - En Tomeu Guineu fa un amic 2 - Una festa a la selva


Profile for BiraBiro Editorial

Una festa a la selva  

L'hipopòtam Àngel és una mica egoista i no sap pensar en els altres. Els animals de la selva han decidit que no el volen a la Festa de la pr...

Una festa a la selva  

L'hipopòtam Àngel és una mica egoista i no sap pensar en els altres. Els animals de la selva han decidit que no el volen a la Festa de la pr...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded