__MAIN_TEXT__

Page 1


Espantaocells

Lle贸


Home de Llauna

Dorothy

Tot贸


El Màgic d’Oz


Títol original: Carobnjak iz Oza Publicat originalment a Croàcia per Kasmir Promet. Primera edició: maig de 2015 © 2009, Kasmir Huseinovic, per l’adaptació © 2009, Andrea Petrlik Huseinovic, per les il·lustracions © 2015, Birabiro Editorial, S. L. www.birabiroeditorial.com info@birabiroeditorial.com Imprès a la UE ISBN: 978-84-16490-00-4 Dipòsit legal: B 14727-2015 Queden prohibits, dins els límits establerts en la llei i sota les disposicions legalment previstes, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, ja sigui electrònic o mecànic, el tractament informàtic, el lloguer o qualsevol altra forma de cessió de l’obra sense l’autorització prèvia i per escrit dels titulars del copyright. Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra.


El Màgic d’Oz La història de L. Frank Baum explicada per Kasmir Huseinovic

Il·lustrada per

Andrea Petrlik Huseinovic


Hi havia una vegada una nena que es deia Dorothy. Vivia a Kansas amb la seva tieta Em, el seu oncle Henry i el seu gos Totó. Casa seva era petita, però estava envoltada d’un prat immens sense arbres. El sol i el vent havien assecat l’herba i la terra, que ara era grisa i erma. Amb el pas del temps, la tieta Em i l’oncle Henry també s’havien tornat grisos. I si la Dorothy no hagués tingut el Totó per fer-la riure, ella també s’hauria tornat grisa com tot el que l’envoltava.

c n o

le H

ry n e

tieta

Em


Un dia, els vents del nord i els del sud van xocar just davant de casa seva i van provocar un cicló. La casa es va quedar atrapada a l’ull del cicló i els vents la van fer giravoltar una vegada i una altra fins que la van aixecar enlaire. La Dorothy se sentia com si estigués dins d’un globus d’aire calent. La casa es gronxava suaument mentre s’enlairava, i amb el balanceig es va quedar adormida.


Profile for BiraBiro Editorial

El Màgic d'Oz  

El Màgic d'Oz. La clàssica història de L. Frank Baum explicada per Kasmir Huseinovic i il·lustrada per Andrea Petrlik Huseinovic, publicada...

El Màgic d'Oz  

El Màgic d'Oz. La clàssica història de L. Frank Baum explicada per Kasmir Huseinovic i il·lustrada per Andrea Petrlik Huseinovic, publicada...

Advertisement