__MAIN_TEXT__

Page 1

i l’estrany atac del cop de sol gegant

PFFF, QUINA CALOR   !

LAURENT RIVELAYGUE • OLIVIER TALLEC


.. RAUL

OLÍVIA

MAX

PAULA

LAURENT RIVELAYGUE • OLIVIER TALLEC

BERNAT

PAMELA

i l’estrany atac del cop de sol gegant


EH, OLÍVIA, HAS SIGUT TU QUI HA DIBUIXAT AQUEST SOL ENORME? FA MASSA CALOR! PER CULPA TEVA, LA MARE M’HA OBLIGAT A POSAR-ME UN VESTIT! NO EL SUPORTO!

I A MI, UNA GORRA AMB ORELLES!


HA, HA, HA! MIREU LA PAMELA! LA SEVA MARE L’HA OBLIGAT A POSAR-SE UN BARRET BEN LLEIG!

HA, HA, HA, BERNAT! ESTÀS TOT BLANC!

NO PUC MÉS, EM SEMBLA QUE EM FONDRÉ!

QUE NO ÉS LLEIG! ÉS EL MEU BARRET D’ESTIU I M’ENCANTA!

SÍ…

LA MARE M’HA EMPASTIFAT DE CREMA CONTRA ELS COPS DE SOL!

HOLA! LA MARE M’HA DEIXAT SORTIR, PERÒ M’HA FET AGAFAR UN PARA-SOL!

PFFF… QUINA CALOR….


QUÈ DIBUIXES, OLÍVIA?

DIRIA QUE ÉS UN HELICÒPTER!

MÉS AVIAT SEMBLA UN VENTILADOR!

BONA IDEA! AIXÍ TINDREM AIRE FRESC.

NO SÉ COM S’ENLAIRARÀ, EL TEU HELICÒPTER.


CALLA, MAX!

NO SÉ SI HO SABEU, PERÒ EL SOL ÉS UNA ESTRELLA QUE TÉ UNA EDAT APROXIMADA DE 4,57 MILIONS D’ANYS. ÉS MÉS DE CENT VEGADES MÉS GRAN QUE LA TERRA, ESTÀ A MÉS DE 150 MILIONS DE QUILÒMETRES DEL NOSTRE PLANETA I ENS PROPORCIONA ESCALFOR AMB ELS SEUS RAJOS. EN CANVI, DE VEGADES CAL QUE ENS EN PROTEGIM PERQUÈ SI ENS HI EXPOSEM DURANT MASSA ESTONA ENS POT CREMAR LA PELL. SE’N DIU COP DE SOL I NO ÉS GENS BO PER A LA SALUT.

A MÉS A MÉS, INFORMO ALS QUI PORTEN ULLERES QUE ELS POT FER MARQUES RIDÍCULES SOBRE LA PELL.

ENS CANSES, MAX! Títol original: Les Quiquoi et l’étrange attaque du coup de soleil géant Text de Laurent Rivelaygue Il·lustracions d’Olivier Tallec Publicat per acord negociat a través d’Isabelle Torrubia Agència Literària Primera edició: maig de 2018 © 2017, Actes Sud, França © 2018, BiraBiro Editorial, S.L. © per la traducció, BiraBiro Editorial, S.L. BiraBiro Editorial forma part de l’associació d’editorials independents Llegir en Català. Imprès a la UE ISBN: 978-84-16490-46-2 Dipòsit Legal: B 8235–2018 BIC: YFB, YFQ Queden prohibits, dins els límits establerts per la llei i sota les disposicions legalment previstes, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, ja sigui electrònic o mecànic, el tractament informàtic, el lloguer o qualsevol altra forma de cessió de l’obra sense l’autorització prèvia i per escrit dels titulars del copyright. Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra.

QUÈ?

QUÈ US FA RIURE?


Els Quiquè són l’OLÍVIA, la PAULA, .. la PAMELA, en BERNAT, en RAUL i en MAX, una colla d’amics ben trempats a qui no els falta mai imaginació! Quan l’Olívia, l’artista, dibuixa un sol enorme, ràpidament els Quiquè es moren de calor. Un ventilador els dona una mica d’aire fresc, però és massa potent i s’emporta volant el barret de la Pamela… I el pobre Raül continua enganxat a un para-sol.

ISBN: 978-84-16490-46-2

9

788416

490462

Profile for BiraBiro Editorial

Els Quiquè i l'estrany atac del cop de sol gegant  

Els Quiquè i l'estrany atac del cop de sol gegant  

Advertisement