__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Per a la Nooni, que em va ensenyar les coses m茅s importants del m贸n.


Orit Gidali

La Nuna sap llegir la ment


Títol original: NOONA THE MIND READER - ‫חׁשָבֹות‬ ְ ‫מ‬ ַ ‫נו ִנ ָה קֹורֵאת‬ Idioma original: Hebreu Publicat per acord amb Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir — Publishing House Ltd. Les edicions en català i castellà d'aquest llibre han estat negociades a través de S.B. Rights Agency. Primera edició: juny de 2016 © 2011, Orit Gidali, pel text © 2011, Aya Gordon-Noy, per les il·lustracions © 2016, Birabiro Editorial, S. L. www.birabiroeditorial.com info@birabiroeditorial.com Imprès a la UE ISBN: 978-84-16490-28-8 Dipòsit legal: B-2016 BIC: YB, YFB, YFS Queden prohibits, dins els límits establerts en la llei i sota les disposicions legalment previstes, la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, ja sigui electrònic o mecànic, el tractament informàtic, el lloguer o qualsevol altra forma de cessió de l'obra sense l'autorització prèvia i per escrit dels titulars del copyright. Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d'aquesta obra.


Orit Gidali

La Nuna sap llegir la ment Il路lustracions d'Aya Gordon-Noy


Un dia, en tornar a casa de l'escola, la Nuna va explicar a la seva mare que un nen li havia dit:

Tens cames de flamenc!

Tot i que no sabia ben bÊ què era un flamenc, es va sentir insultada. Molt insultada.


La mare li va fer una abraรงada molt forta


i de seguida es va posar a buscar per la prestatgeria.

er s n e eu On d ulleres s e l l e u aq s? e u q i màg

Va treure'n unes ulleres especials: les ulleres per als dies que no són gens màgics.


Tinc gana! Vull xocolata.

La Nuna va agafar-les i de sobte va començar a sentir el que deia la gent. Però també podia veure el que la gent pensava de debò.


Se'm cansen les cames.

Que vull xocolata!

M'avorreixo molt! Xocolata

Beure és molt sa, oi?

També vull un refresc.

Ara!

En vols?

No, gràcies.

Ecs!

Hi ha bava!

Tens unes cames ben boniques.

Deuen ser delicioses...


Aleshores, la Nuna es va adonar que les persones no sempre diuen el que pensen o pensen el que diuen que pensen o diuen el que pensen que diuen.


Ja ho tinc!

‌ la...

Em semb


Mare, ara em toca a mi llegir-te el conte.

Faria el que fos per no anar a dormir encara.


Profile for BiraBiro Editorial

La Nuna sap llegir la ment  

ISBN: 978-84-16490-28-8 / www.birabiroeditorial.com / Escrit per Orit Gidali, amb il·lustracions d'Aya Gordon-Noy. A la Nunano li ha agrad...

La Nuna sap llegir la ment  

ISBN: 978-84-16490-28-8 / www.birabiroeditorial.com / Escrit per Orit Gidali, amb il·lustracions d'Aya Gordon-Noy. A la Nunano li ha agrad...

Advertisement