Bra Miljöteknik Avloppsspecial 2017

Page 1

BRA MILJÖTEKNIK l a i c e p s s p p o l v a EN TIDNING FRÅN:

VÅREN 2017

Höj standarden i fritidshuset med rätt avlopp Många tillbringar alltmer tid i fritidshuset. Men ofta krävs upprustningar för ett bekvämt och bekymmersfritt boende. Jan och Kerstin rev den gamla stugan och byggde ett nytt hus med högre standard på allt från värme­system till avlopp.

Se filmen på .se! avloppsskolan 8-9 Läs mer på sid

sid 11

Så funkar det: reningsverket Minireningsverken ökar i popularitet och allt fler väljer modern teknik framför passiv rening. Men hur fungerar egentligen ett reningsverk? Och vad är egentligen skillnaden på satsvis rening och genomströmningsteknik?

sid 4

Planera ditt avlopp – se filmen!

Stor anläggning – små kostnader

Den som ska byta avlopp har mycket att tänka på och många val att göra. Det är inte alltid enkelt att hitta rätt bland

I takt med att tekniken utvecklas erbjuds allt större reningsverk för

marknadens stora utbud av tekniker och tillverkare. Filmen Planera ditt avlopp hjälper dig på vägen.

sid 8-9

nedgrävning. Några av de främsta fördelarna med reningsverk under mark är billigare entreprenad och

Håkan säljer funktionen avlopp

Jubileum för norsk kvalitet

”osynlig” installation. Följ med till

De finns flera sätt att se på en stor investering

I början av 1980-talet lanserades Biovac

Arvika kommun som var bland de

som t.ex ett nytt avlopp till huset. Håkan

minireningsverk i blygsam skala som ett

första att investera i en riktigt stor

Haglund, servicetekniker och återförsäljare

miljövänligt och driftsäkert alternativ för

nyhet.

för Biovac i Värmland, har anammat en

avloppsrening på den norska landsbygden.

tanke i tiden: han säljer och servar

2017, när företaget firar 35 år, är man ett

sid 7

”funktionen avlopp”.

BIOVAC MINIRENINGSVERK ®

UTVECKLAT I NORDEN FÖR NORDISKT KLIMAT

sid 12

begrepp på avloppsmarknaden.

HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ WWW.BIOVAC.SE

SVENSK GENERALAGENT

sid 13


2

WWW.BIOVAC.SE

Vad avgör ditt val? NÄR JAG MÖTER KUNDER ute i landet som söker och jämför avloppslösningar känner jag igen mig. För tre år sedan kom jag i kontakt med Biovac för första gången. Jag studerade då kvalificerad försäljning inom miljöteknik och förnybar energi och sökte ett företag för min praktik. Med en bakgrund som anläggningstekniker och vetskap om att behovet av nya avlopp i landet var stort sökte jag en leverantör av avloppslösningar med produkter och service av allra högsta kvalitet. Att det var reningsverk som gällde blev jag ganska snart övertygad om, andra alternativ som markbädd och infiltration har för kort livslängd för att vara ekonomiskt försvarbart och tar dessutom för mycket av våra gemensamma resurser i anspråk när de måste bytas ut med jämna mellanrum. Efter att ha inventerat marknadens alla lösningar föll valet på Biovac. Det som avgjorde valet för mig var en kombination av fantastiskt bra produkter och en väl fungerande serviceorganisation.

Det är mest anläggningar som importeras från Sydeuropa utan att vara anpassade för vårt klimat med stora konsekvenser på funktionen. Även om de är testade och godkända enligt samma standard är de helt enkelt inte gjorda för våra förutsättningar. Vi skulle inte komma på tanken att använda samma isoleringstjocklek på huset som nere i Spanien eller dimensionera takstolarna efter snölasterna i Tjeckien.

FÖR ATT FÅ DET PROBLEMFRIA ägandet man vill ha när man investerar i ett reningsverk rekommenderar jag alla att göra som jag, välj en leverantör med produkter anpassade för våra förhållanden och inte minst med en riksomfattande serviceorganisation som ser till att ni har en avloppsanläggning som renar på högsta nivå år efter år.

IDAG, MED MER KUNSKAP om konkurrenterna, har min övertygelse om Biovac som ledande leverantör stärkts ytterligare. I en bransch på stark frammarsch är det naturligt att det kommer in många nya aktörer som tar chansen att tjäna pengar.

MAGNUS EKLUND Försäljningsansvarig, Bra Miljöteknik.

BRA MILJÖTEKNIK - AVLOPPSSPECIAL

Nytt avlopp? Vi hjälper dig!

En tidning från Bra Miljöteknik Sverige AB Kurödsvägen 9, 451 55 Uddevalla

Bra Miljöteknik ansvarar för försäljning och service av Biovac® reningsverk som finns i utföranden för både enskilda hushåll och samfälligheter. Biovac utvecklas och tillverkas i Norge och sedan 2011 är Bra Miljöteknik generalagent i Sverige för deras produkter. Vårt kontor finns i Uddevalla men vi har återförsäljare och samarbetar med entreprenörer i hela Sverige och kan därför ombesörja allt från enbart inköp av era produkter till totalentreprenad. Läs mer om våra produkter på www.biovac.se.

Distribution: Postnord Tryck: V-tab

Kontakta oss för mer information! Bra Miljöteknik Sverige AB Kurödsvägen 9, vån 4 451 55 Uddevalla

Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.biovac.se


WWW.BIOVAC.SE

Storsäljare som sticker ut Minireningsverken ökar i popularitet bland dem som ska installera nytt avlopp. Markbaserad rening är fortfarande vanligast förekommande men en tydlig trend är att nya lösningar och modern teknik är på frammarsch. Ett av de reningsverk som bidragit till minireningsverkens ökning de senaste åren är Biovacs FD 5 N PEH som blivit en storsäljare för oss på Bra Miljöteknik. Så varför har just FD 5 N PEH blivit så populär? Vi har valt ut fyra anledningar som vi tror varit starkt bidragande:

ALLT-I-ETT-LÖSNING Med en allt-i-ett-lösning utan behov av efterföljande markbädd eller infiltration minimeras grävningen i trädgården. Lägg där till en överlägsen livslängd som innebär att vare sig nuvarande eller nästa generation behöver göra några åtgärder, då får man ett avlopp med oslagbar ekonomi.

DISKRET INSTALLATION Eftersom alla styrkomponenter finns inbyggda i halsen under locket kan reningsverket placeras fritt utan att förstöra utsikten eller utseendet på tomten. Locket som är isolerat tar bort allt ljud från processen, reningsverket kan därför

även placeras bredvid uteplatsen utan störande element.

HÖG DRIFTSÄKERHET Utan el-komponenter och rörliga delar nere i tanken ökar drifts­ säkerheten till en otrolig nivå. Minskat servicebehov ger marknadens lägsta servicekostnader och mest omfattande serviceavtal. Utöver låga kostnader är det tryggt att veta att man alltid har ett fungerande avlopp utan behov av egenskötsel.

UTVECKLAD FÖR NORDISKT KLIMAT Vi bor i Norden med ett klimat som ställer höga krav på avloppen. Biovac som tillverkas i Norge har med FD 5 N PEH utformat ett reningsverk som isolerar avloppsvattnet för att säkerställa en tillräckligt hög temperatur i reaktorn även vintertid. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att avloppet renas enligt de krav kommunen bestämt. Då är det tryggt att vara säker på att reningsverket klarar kraven såväl vinter som sommar.

Diskret installation är en av orsakerna bakom minireningsverkets popularitet.

Pumpstationer för alla behov. En pumpstation är den optimala lösningen när avloppsvatten måste pumpas från en eller flera fastigheter fram till reningsverk eller kommunala avloppsledningar. Hos Bra Miljöteknik har vi ett brett utbud av pumpstationer i olika storlekar och från flera tillverkare. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kurödsvägen 9, 451 55 Uddevalla / 0522-13 000 / info@bramiljo.se / www.bramiljo.se

3


4

WWW.BIOVAC.SE

Så funkar reningsverket Tekniskt, krångligt och känsligt. Många tror att reningsverk är avancerade konstruktioner som

kräver ständig övervakning. Tvärtom bygger modern reningsteknik på några enkla principer som erbjuder maximal kontroll över reningsresultatet. Till skillnad från många andra reningstekniker tillämpar minireningsverket en aktiv process vid rening av avloppsvatten. Det kan jämföras med passiv reningsteknik, till exempel en markbädd, där avloppsvattnet istället filtreras för att renas från föroreningar. Aktiv reningsteknik erbjuder helt andra möjligheter att styra och övervaka reningsprocessen jämfört med en passiv anläggning. Om det renade vattnet av någon anledning inte skulle hålla tillräckligt bra kvalitet kan den aktiva processen justeras för optimal reningseffekt. Hur ser då den aktiva processen i ett reningsverk ut? Idag finns två olika metoder som tillämpas i reningsverk: genomströmningsteknik och statsvis rening.   Den principiella skillnaden mellan de olika metoderna är att genomströmningstekniken renar avloppsvatten i ett kontinuerligt flöde i den takt vatten strömmar till reningsverket. Om ett badkar på 300 liter vatten töms kommer reningsverket att rena de 300 litrarna när vattnet når anläggningen. Detta innebär att ett reningsverk med genomströmningsteknik står overksamt när inget avloppsvatten strömmar till.   Vid satsvis rening renas istället en förutbestämd mängd, en sats, vid varje tillfälle. För ett vanligt hushåll brukar en sats vara 200 liter avloppsvatten. När badkaret töms strömmar vattnet in i reningsverkets mottagningstank. Det vatten som inte rymms när reningsverket startar en reningscykel buffras i mottagningstanken för att istället renas med nästa sats. Genom att rena vattnet satsvis kan reningsprocessen optimeras och kontrolleras så att en hög reningsgrad uppnås.

SATSVIS RENING

GENOMSTRÖMNINGSTEKNIK

Vid satsvis rening hamnar avloppsvattnet först i reningsverkets mottagningstank där det grovavskiljs. Vattnet förs sedan vidare till en bufferttank där det samlas tills det finns tillräckligt med vatten att rena, för ett hushåll är en vanlig mängd 200 liter. Från buffertdelen pumpas vattnet över till reaktorkammaren. Här sker själva reningen av avloppsvattnet ostört från nytt inkommande vatten. När en sats med avloppsvatten pumpats in tillsätts stora mängder med luft. Luften fungerar som en turbo åt de bakterier och mikroorganismer som finns naturligt i avloppsvattnet och som förbrukar näringsämnena i vattnet. I slutet av luftningsprocessen tillsätts flockningsmedlet som binder fosfor ur avloppsvattnet och bildar slam. Tack vare att det tillsätts i slutet av luftningen störs inte bakteriernas reningsprocess och mängden flockningsmedel kan minimeras.   När luftningen och reningen av fosfor är klar går processen över till sedimentering. Under denna tid sjunker slampartiklarna till botten. I slampartiklarna finns den stora mängden bakterier samt den fosfor som flockningsmedlet har bundit till sig. När slammet sedimenterat finns det renade avloppsvattnet, klarfasen, högst upp i reaktorkammaren och kan pumpas ut från reningsverket. Överskottsslam pumpas till ett slamlager och kvar finns nu endast den bakteriekultur som ska rena nästa sats med avloppsvatten som kommer in till reningsverket.

I ett reningsverk med genomströmningsteknik inleds reningen med att avloppsvattnet slamavskiljs. Det sker genom att vattnet rinner eller pumpas mellan olika kamrar inne i reningsverket. Därefter förs vattnet vidare till en kammare för att luftas.   Det finns två sätt att rena fosfor i ett reningsverk med genomströmningsteknik. Antingen sker det genom att flockningsmedel tillsätts, vanligen i samband med att vattnet luftas. Det andra sättet är att låta vattnet passera en s.k. kalkfälla. Hit kommer vattnet i så fall efter avslutad luftning. Genom sitt höga pH-värde binder kalken fosforet som finns i avloppsvattnet. Efterhand som pH-nivån i kalken sjunker behöver kalksäcken bytas ut. Detta görs som regel med kranbil eftersom säcken normalt väger flera hundra kg.   Kostnaden för att rena fosfor blir generellt hög vid genomströmningsteknik. Hanteringen av kalkfällan är en fördyrande omständighet. Dessutom kräver genomströmningsteknik relativt hög dosering av flockningsmedel.

TRYGGT AVLOPP ÄVEN PÅ SOMMARSTUGAN! Med Hacos reningsanläggningar för bad-, dusch- och tvättvatten blir avloppet på sommarhuset lika tryggt som hemma. Tack vare kompakt design och nedgrävda behållare upptar Haco BDT-anläggningar mycket begränsad yta i trädgården. Den unika konstruktionen medför dessutom att anläggningen kan placeras utan hänsyn till grundvattennivåer och ingen risk finns för förorening av grundvatten. I kombination med en sluten tank för toalettavlopp skapas en trygg avloppsanläggning med lång livslängd och mycket hög standard.

HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ WWW.BIOVAC.SE

SVENSK GENERALAGENT

MER OM SATSVIS RENING


WWW.BIOVAC.SE

Reningsverk förekommer i massor av olika storlekar och utföranden, från kompakta enheter för 1 hushåll till stora anläggningar för hela samhällen.

SATSVIS RENING STEG FÖR STEG: 1. Viloläge

4. Sedimentering

I reaktorn finns alltid en viss mängd aktivt slam. Om inget avloppsvatten finns att rena står anläggningen i väntfas med periodisk luftning av det aktiva slammet. Vid längre frånvaro än två dygn går anläggningen ner i dvala, vilket innebär en mer sparsam luftning för att upprätthålla livet i det aktiva slammet så länge som möjligt.

Under denna fas avstannar luftningen för att uppnå ett lugnt och stabilt sedimenteringsförhållande. Det biologiska slammet sjunker till botten på reaktorn.

2. Uppfyllning

5. Slamuttag

När det finns tillräcklig mängd avloppsvatten i anläggningen pumpas detta till reaktorn som startar reaktionsfasen. Reningsverkets mottagningsdel fungerar nu som buffert för nytt avloppsvatten under den tid det tar för reaktorn att genomföra en reningscykel.

Efter avslutad rening har mängden slam i reaktorn ökat. Överskottet pumpas till ett slamlager som töms med jämna mellan­ rum, oftast genom slamsugning. Om anläggningen är utrustad med slamtork kan slammet komposteras av anläggningsägaren själv.

3. Reaktionsfas

6. Utloppsfas

När reaktorn är full blandas avloppsvattnet med det aktiva slammet genom att luft tillförs till reaktorn. Syresättningen stimulerar tillväxten av bakterier och mikroorganismer vilket renar avloppsvattnet. Den vattenlösliga fosforn ansamlas i slutet av processen genom att flockningsmedel doseras ut och binder fosforn till slammet.

När överskottsslammet är borttaget och kvarvarande aktivt slam har sedimenterat dräneras det renade avloppsvattnet till utloppet. Finns det nytt orenat avlopps­vatten i anläggningen startar uppfyllningsfasen igen, annars övergår den till väntfasen.

5


6

WWW.BIOVAC.SE

Nytt avlopp tack vare gemensamma krafter En anslutning till det kommunala avloppsnätet är ofta dyr, och ibland helt onödig. I Dale tog man saken i egna händer och byggde ett eget reningsverk – till en bråkdel av kostnaden. Vi är vid Gullmarsfjordens strand i hjärtat av Bohuslän. Närmare bestämt i Dale några kilometer utanför Munkedal. I sluttningen ner mot havet ligger här 41 fastigheter som alla är medlemmar i Dale samfällighetsförening. Sedan 1979 har föreningen haft ett eget reningsverk i anslutning till husen, här finns nämligen inget kommunalt avlopp framdraget.   Våren 2014 tog de boende beslutet att investera i ett nytt reningsverk, det gamla hade gjort sitt. Genom att agera tillsammans som en förening löste man avloppsfrågan till en kostnad långt under anslutnings­ avgiften för kommunalt avlopp. Vi träffar Sten-Ove Niklasson, ordförande i Dale Samfällighetsförening, som berättar om vägen fram till ett nytt reningsverk.

de kände till Biovac sedan tidigare och sa att ”det där är jättebra grejer”. Dessutom hade Biovac flera fina referensanläggningar.   Sagt och gjort, föreningen ansökte om utsläppsrätt för det nya reningsverket hos Munkedals kommun. Man fick även inhämta godkännande från Länsstyrelsen och Miljönämnden i Mellersta Bohuslän.  – Responsen från kommunen var jättepositiv, de var nog glada att de slapp ta hand om det. Och på pappret kommer Biovacs reningsverk faktiskt rena vattnet bättre än kommunens eget reningsverk.   Att ansluta till det kommunala avlopps­ nätet var aldrig något alternativ.   – Det hade kostat minst 350 000 kr per hushåll, kanske upp emot en halv miljon.

– RENINGSPROCESSEN I DET gamla verket

FÖR ATT FINANSIERA det nya reningsver-

var väldigt känslig och svår att justera. Tillslut kom vi fram till att vi måste göra något åt detta, jag kan inte titta till reningsverket varje dag, berättar Sten-Ove.   Föreningen sonderade terrängen efter lämpliga lösningar och fann att alternativen egentligen var ganska få.   – Vi har flera norrmän i föreningen,

ket tog föreningen ett lån.   – Tack vare att vi är en samfällighetsförening fick vi ett förmånligt lån hos banken. Enligt kalkylen blir kostnaden för det nya reningsverket 75 000 kr per hushåll. Varje fastighet betalar 25 000 kr som en egenavgift, resten av kostnaden tas ut via föreningens medlemsavgift.

– Och eftersom driftskostnaden för den nya anläggningen blir lägre än tidigare behövs ingen höjning av avgiften förklarar Sten-Ove.   – Reningsverket kommer dessutom vara en fördel vid försäljning av en fastig­ het här, avloppsfrågan är tryggad för framtiden.

STEN-OVE FRAMHÅLLER fördelarna med att gå samman och genomföra den här typen av projekt i en förening.   – Ibland finns en motsättning mellan privata och kommunala intressen. Genom att gå samman i en förening kan man ofta finna en lösning i sådana lägen. Det är alltid bra att vara flera och många skulle vara betjänta av en sån här förening, i olika sammanhang.   I Sverige har vi en stark tradition med föreningsliv, något som också avspeglar sig i juridiken.   – Föreningar har en stark ställning juridiskt. Därför är det ofta gynnsamt även ekonomiskt att agera tillsammans i en samfällighet.   Sten-Ove poängterar också vikten av att begränsa föreningens verksamhet.

– Det ska vara tydligt vad medlems­ avgiften går till, i vårt fall är det vatten och avlopp.

EN AV UTMANINGARNA i området är att belastningen på reningsverket skiftar kraftigt över året. Av totalt 37 hushåll är det bara fyra som är åretruntbostäder, belastningen varierar mellan 12 och 130 personer. Tack vare Biovacanläggningens flexibilitet kan kapaciteten anpassas till rådande behov. Genom att sätta en eller två av reningsverkets tre reaktorer i viloläge minskas kapaciteten och därigenom även driftskostnaden.   Reningsverket ligger bara några tiotal meter från Gullmarsfjorden som är klassad som Natura 2000-område. Det innebär att miljön anses särskilt skyddsvärd.   – Kustbevakningens stora fartyg dök upp här utanför när vi hade börjat gräva i höstas säger Sten-Ove och ler. Det var säkert någon som hade ringt in som trodde att vi grävde olovligt vid stranden, men jag bara vinkade och så åkte de igen.

Professionell hjälp med ditt nya avlopp. Vi på Bra Miljöteknik är svensk importör av minireningsverk från Biovac®. Vi hjälper dig genom hela processen: dimensionering, ansökan och entreprenadkontakt. Kontakta oss för mer information eller för att boka ett hembesök!

Kurödsvägen 9, 451 55 Uddevalla / 0522-13 000 / info@bramiljo.se / www.bramiljo.se

Hitta din närmaste återförsäljare på www.biovac.se!


WWW.BIOVAC.SE

Smart teknik och duktiga yrkesmän skapar en diskret installation. När gräs och buskar växt upp kring glasfiberlocken blir anläggningen i praktiken osynlig!

Lägre kostnader med osynligt reningsverk Under 2016 utökade Biovac sitt sortiment med en riktigt stor nyhet: nedgrävda reningsverk för upp till 100 hushåll. Biovacs största nyhet under 2016 var introduktionen av nedgrävda reningsverk i stor skala. Numera finns Biovacs nedgrävda anläggningar nämligen för ända upp till 100 hushåll, ett rejält lyft jämfört med tidigare maxkapaciteten på 15 hushåll. Med de nya anläggningarna skapas ett helt nytt segment i Biovacs sortiment samtidigt som man fyller ett tomrum som tidigare fanns på marknaden: nedgrävda reningsverk för mer än fyra hushåll.   Fördelen med nedgrävda reningsverk är inte enbart att anläggningen döljs för ögat, det blir också betydligt billigare. Mycket pengar sparas under entrepre-

naden eftersom ingen byggnad behöver uppföras. Det innebär färre inblandade aktörer och en förenklad process, mindre krångel helt enkelt.   De nya anläggningarna han knappt lämna fabriken i Norge innan de första beställningarna hade kommit in. Allra först var Skanska som beställde ett Biovac SBR 100 G för Arvika kommuns räkning. Rickie Axeland var projektansvarig på Skanska Asfalt & Betong i Arvika som utförde för entreprenaden av reningsverket.   – Vi fick i uppdrag att göra en anläggning för avlopp utifrån kraven från Miljö & hälsa på Arvika kommun.

Platsen för reningsverket är Fiskevik som ligger vid sjön Nysocken en bit nordväst om Arvika tätort. Här, vackert beläget intill sjön, finns en idrottsplats med fotbollsplan och föreningslokal. Reningsverket ska även betjäna en förskola och några villor. Rickie Axeland förklarar valet av anläggning:   – På just den här platsen, mellan vägen och sjön, ville vi inte ha någon byggnad, med bygglov och grejer. Då föll valet på denna anläggning som ligger helt under mark. Överst: Reningsverket anländer till Fiskevik på trailer. T.h: Rickie Axeland, kalkylator på Skanska Asfalt & Betong i Arvika.

Bli kvitt dålig lukt med Maxi-Filtra™ aktivt kolfilter. Kan inte avloppsstammen avluftas på taket ovan nock? Med ett Maxi-Filtra™ kolfilter på avluftningen från ditt reningsverk tas eventuell dålig lukt effektivt bort. När det aktiva kolfitret är förbrukat byts det enkelt ut mot ett nytt.

Kurödsvägen 9, 451 55 Uddevalla / 0522-13 000 / info@bramiljo.se / www.bramiljo.se

7


PLANERA DITT AVLOPP i samarbete med:

Planera ditt avlopp! Havs- och Vattenmyndigheten räknar med att den genomsnittliga livslängden för en avloppsanläggning är ca 20 år. Med tanke på livslängd och investeringskostnad är det viktigt att tänka igenom valet av avloppslösning noga. Vi har tagit fram en film som ska underlätta valet för dig som står inför att byta avlopp. På detta uppslag presenterar vi lite av innehållet i filmen, men bäst är förstås att se filmen i sin helhet. Du hittar den på www.avloppskolan.se.

Viktigt att tänka på: • Vilka reningskrav ställs på fastigheten? • Var ligger din och dina grannars dricksvattentäkt? • Var kan den nya anläggningen placeras?

se filmen! www.avloppsskolan.se

• Hur är markens egenskaper? • Vilken nivå har grundvattnet i marken?

Infiltration/markbädd En infiltration består av ett fördelningsrör som ligger på ett spridningslager av makadam. Vattnet skall sedan renas i marken innan det når grundvattnet. Det skall vara minst en meter mellan spridningsrör och högsta grundvatten­ nivå. Om man inte kan infiltrera på grund av exempelvis lera i marken kan man göra en markbädd. En markbädd är en konstgjord infiltration bestående av olika lager av sand och makadam där vattnet längst ner samlas upp av dräneringsrör och leds bort. Hela markbädden läggs med tät gummiduk. Eftersom både markbäddar och infiltrationer har svårt att rena fosfor ansluts ofta en fosforfälla. En markbädd har relativt kort livslängd, svenska studier visar på så kort tid som 6-7 år, vilket gör att det kan bli en kostsam lösning i längden.

minireningsverk Ett minireningsverk ersätter den gamla trekammarbrunnen och mark­ bädden i en och samma tank. Fördelen med ett reningsverk är att den tar lite plats och att den inte är beroende av grundvattennivån. Livs­ längden är i det närmaste obegränsad med normal skötsel och service. Det innebär också att den till skillnad från infiltration och markbädd inte behöver minska i värde på fastigheten. Ett reningsverk renar både kväve och fosfor. Det enklaste och billigaste sättet att rena fosfor är med flockningsmedel. Då bildas slam av fosforn som hamnar i renings­ verkets slamlager. Olika reningsverk har olika kapacitet på slamlagret och det är inte ovanligt att ett reningsverk behöver slamtömmas både två och tre gånger per år för ett vanligt hushåll. För att få en bra driftsekonomi bör man alltså sträva efter att välja ett reningsverk med en slamtömning om året så länge man inte är mer än tre hushåll som delar avloppslösning.


Se filmen! Vill du veta mer om enskilt avlopp och vad du ska tänka på vid ett avloppsbyte? Besök www.avloppsskolan.se! Där finner du information om det mesta som har med enskilt avlopp att göra, från avloppsteknik och tomtförutsättningar till avloppsväljare och sköteselråd.

vacuumtoalett Sluten tank innebär att svart- och gråvatten separeras från varandra: svartvattnet samlas i den slutna tanken medan gråvattnet tas om hand för sig. Med slambil transporteras sedan svartvattnet till den plats där det ska tas om hand, oftast kommunens renings­ verk. Reningen av gråvattnet kan se ut på olika sätt, i illustrationen renas gråvattnet i en markbädd. Systemet med sluten tank används oftast i fritidshus med låg belastning eller i områden som är extremt känsliga för bakterier från toalett­vatten. Installation i befinlig bostad kan bli kostsam då rören måste dras om. Den frekventa slamtömningen bidrar också till en hög driftskostnad.

Så enkelt installeras ett minireningsverk: Det är viktigt att installationen av reningsverket görs korrekt och utifrån tillverkarens anvisningar. Både för att garantin ska gälla men inte minst för att anläggningen ska fungera som tänkt. Läs igenom nedläggningsanvisningarna som följer med anläggningen. För att lyckas med entreprenaden är det viktigt med planering. Beställ kabelutsättning för el, tele och fiber och ta reda på var vattenledningar och avloppsrör går i marken. Beställ slamsugning om så behövs. Genom att kontrollera djupet på inkommande ledning kan vi ta reda på vilket djup anläggningen ska ligga på. Schaktgropen ska göras något djupare än den färdiga nivån för tanken. I botten på schak­ tet läggs en markduk och ovanpå den sprids ett jämnt lager av makadam. För att inte tanken ska sätta sig så packas makadammet med en mark­ vibrator. Innan vi börjar återfylla kring tanken fylls den med vatten så att den står stadigt på plats. Se­ dan förankras tanken med markduk som läggs över

tankkroppen, ner i botten och sedan upp på väg­ garna i schaktet. Då undviker man att jord, sand och lera med tiden blandas in i makadammet och att de dränerande och tryckavlastande egenskaperna upphör. En dränering läggs runt tanken för att bli av med grundvatten. När vi ändå gräver runt huset passar vi på att byta ut avloppsledningarna till nya plaströr. Innan vi återfyller rörschaktet kontrollerar vi det är fall på hela lednings­ sträckan. Minsta lutning på en avloppsledning är 1 % (1 cm/meter). Reningsverkets utsläppspunkt placerar vi helst i en slänt, i ett öppet dike eller i en bäck. Undvik dolda utsläppspunkter såsom stenkistor, infiltrationer eller markbäddar då dessa är svåra att kontrollera funktionen på. Innan vi slutför återfyllningen runt reningsverket ska el och kablar kopplas in. Detta görs av en behörig elektriker. Vid återfyllningen av

grävschaktet ser vi till att marken runt renings­ verket lutar från anläggningen så att ytvatten inte orsakar tjälskador eller onödig belastning av dräneringen. När återfyllningen är klar är entreprenaden färdig och avloppsanläggningen kan tas i bruk!


10

WWW.BIOVAC.SE

Markbaserad rening, ett problem redan från start

Är det ert företag som annonserar här nästa gång tidningen kommer ut?

Det har tidigare gjorts undersökningar på hur markbäddar klarar fosforreningen över längre tid som visar att förmågan att rena fosfor kraftigt avtar redan efter 6-7 år. Markbädden klarar inte ens normal skyddsnivå utan fosforfällning eller fosforfälla. I BÖRJAN AV 2015 genomfördes ett projekt i Trollhättan av Trollhättans stad och miljöförvaltningen som visade att 40 av 64 fosforfällor, 62 %, i varierande grad var påverkade av någon form av material som gått igenom markbädden. Rapporten från Trollhättan belyser ett stort problem med markbäddar, en stor andel fungerar inte som de ska redan en kort tid efter installation. Efter att detta uppdagats har representanter från ledande leverantörer uttalat sig i branschmedia att 25-30 % av nyanlagda markbäddar och infiltrationer enligt deras erfarenhet har problem. En egen efterforskning bland entreprenörer som gräver ner mark­ baserade reningsanläggningar visar att 40-50 % har problem med att bäddarna sätter igen och att problemen visar sig så tidigt som efter 6 månader.

EN FÖLJD AV PROBLEMEN som bl.a. tidningen Maskinentreprenören rapporterat om är att avloppsentreprenörer tvingas

Bra Miljöteknik Sverige AB har försäljningsrätten för Biovac®s sortiment av minireningsverk och pumpstationer i Sverige. Vi har fortfarande några områden där vi önskar nya Biovac® återförsäljare.

gå i konkurs på grund av ett stort antal garantiåtaganden. Efter en konkurs står fastighetsägaren själv med ett kvarstående problem utan någon som står för det 10-åriga garantiåtagandet entreprenören lämnar i enlighet med konsumenttjänstlagen.

Vill du bli en av dem? Kontakta Magnus Eklund, på telefon 0522-130 20 eller via e-post: magnus@bramiljo.se

EFTERSOM EN MARKBASERAD reningsanläggning gör det omöjligt för fastighetsägaren att kontrollera funktionen i bädden är det svårt att få någon varning innan man har stopp i avloppet. Inför kontrollen av fosforfällorna i Trollhättan var det ett flertal fastighetsägare som kontaktade sin gräventreprenör som kom och inspekterade anläggningen för att försäkra sig om att allt var i sin ordning. De hade fått beskedet att det såg mycket bra ut, ett bevis på svårigheterna att kontrollera statusen på en markbädd eller infiltration. Kan inte gräventreprenören se om det föreligger problem, hur ska då fastighetsägaren göra det?

Kurödsvägen 9, 451 55 Uddevalla / 0522-13 000 info@bramiljo.se / www.bramiljo.se

BIOVAC SBR: SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR 1-500 HUSHÅLL Biovac® SBR-anläggningar skräddarsys efter era önskemål och kan anpassas för att betjäna 1-500 hushåll. Resultatet blir en driftsäker anläggning med lång livslängd och låga underhållskostnader vars kapacitet dessutom kan anpassas om förutsättningarna förändras över tid. Lättskött, flexibelt och driftsäkert. Besök www.biovac.se för att se referensanläggningar.

BIOVAC® SBR BIOVAC® SBR

HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ WWW.BIOVAC.SE

SVENSK GENERALAGENT


WWW.BIOVAC.SE

11

Jan Westerlund och hunden Sigge visar minireningsverket. På sommaren gör gräs och snår att locket ”försvinner” i terrängen.

Fritidshus med

hög standard

Många drömmer om att spendera mer tid på sommarstugan och allt fler lämnar boendet i stan för att bli permanentboende i fritidshuset. Ofta krävs uppgraderingar för att huset ska gå att bo i året runt. Det kan vara isolering, värmesystem, avlopp och vatten. VID ÖRESJÖ UTANFÖR Trollhättan har Jan och Kerstin Westerlund ett fritidshus med en vidsträckt utsikt över sjön. Under de senaste åren har de spenderat allt mer tid här. De har båda jobb där arbetsbelastningen varierar över året. Intensiva arbetsperioder följs av perioder med mindre jobb, och då tillbringar de mycket tid i huset vid Öresjö. FÖR ATT HÖJA STANDARDEN på sitt boende valde Kerstin och Jan att riva sin befintliga sommarstuga och bygga ett helt nytt hus.   – Boendet i den gamla stugan var väldigt spartanskt kan man säga, berättar Jan. Vi hade en mulltoa som aldrig fungerade och en vattenkran på ytterväggen.   Ett nytt hus i timmer stod färdigt 2012. Stommen kommer från en finsk husleverantör, men det är Kerstin som har ritat den smarta planlösningen: kombinerat

vardagsrum och kök, två sovrum och ett rejält loft gör att hela storfamiljen kan komma på besök samtidigt.   – I bastustugan finns plats för två till och om det kniper kan någon sova på soffan, berättar Kerstin och visar husets väl utnyttjade ytor.

FÖR KERSTIN OCH JAN var det viktigt att kunna använda huset året runt. De utrustade huset med alla bekvämligheter såsom disk- och tvättmaskin, bergvärme och ett minireningsverk som tar hand om avloppet. Eftersom Öresjö är reserv­vattentäkt för Uddevalla kommun ställs höga krav på avloppen runt sjön. Jan lämnade inget åt slumpen utan läste på ordentligt om olika reningsverk.   – Jag läste bland annat Länsstyrelsens rapporter och tittade på en rad olika mininreningsverk. En av slutsatserna var

att serviceorganisationen är viktig för att reningsverket ska fungera bra.   Det var också en av de avgörande orsakerna till valet föll på ett minireningsverk från Biovac.   – Servicen har fungerat väldigt bra. Vår tekniker har kommit när vi har velat. Han kontrollerar biologin och ser till att reningen fungerar.

SERVICEAVTALET ÄR EN TRYGGHET som gör att paret inte behöver ägna avloppet särskikt många tankar. Slamtömning görs, liksom service, en gång om året.   – Någon gång ibland gå jag ner och tittar vid utloppsröret och luktar på det renade vattnet. Inte för att jag måste, det är mer en känsla, säger Kerstin.   Öresjö är inte bara dricksvattentäkt utan även en populär badsjö. Familjen Westerlund har egen badbrygga nedan-

för huset och bastun möjliggör bad året runt. Jan tycker sig märka av en förbättring av vattenkvaliteten i sjön de senaste åren.   – I sådana här sommarstugeområden har det nog varit lite si och så med reningen. Vattnet är säkert bättre nu än det varit tidigare, det är väldigt positivt.

DET ÄR INTE BARA KERSTIN och Jan som uppgraderat sitt avlopp i området. Efter deras positiva erfarenheter är det flera grannar som också valt minireningsverk från Biovac. Men efter genomförda avloppsbyten har det inte blivit särskilt mycket avloppssnack grannarna emellan.   – Eftersom det har fungerat så bra har det inte funnits så mycket att prata om, avslutar Jan.   Precis som det ska vara med andra ord.


12

WWW.BIOVAC.SE

”Jag erbjuder funktionen avlopp” Varje år utförs över 22 000 serviceuppdrag på Biovac minireningsverk. Vi har träffat en av dem som ser till att reningsverken tuffar och går. HÅKAN HAGLUND ÄR BIOVACS servicetekniker i Värmland. Utöver uppdraget som servicetekniker säljer och installerar han även reningsverken. Håkan har en tydlig bild av avlopp i allmänhet och Biovac mini­reningsverk i synnerhet:   – När man investerar i ett minireningsverk från Biovac så är det inte bara en plastburk man köper som sätts ner i marken. Man köper funktionen avlopp, ett fungerande avlopp, säger Håkan och förklarar vidare:  – I Biovacs serviceavtal ingår alla slitage­delar i 15 år, det vi kallar för kostnadskontroll. När de åren har gått är tanken att verket ska kunna besiktigas och renoveras så att kostnadskontrollen förlängs ytterligare.  Håkan jämför med en bil för 300 000 kr. Du betalar inte de pengarna för en plåtkaross med hjul och motor, du betalar för att kunna köra vart du vill närsomhelst.

LIKT BILEN BEHÖVER reningsverket service med jämna mellanrum. Håkan berättar om typiska serviceuppdrag och hur han som servicetekniker ”känner för” sina reningsverk. Han vill att de ska fungera väl och stannar ibland till när han åker förbi en anläggning för att spontant kontrollera så att allt är som det ska vara.

– En del blir lite förvånade när man dyker upp. Men om jag gjort justeringar på ett reningsverk vill jag gärna följa upp det och se att processen är optimal.   I höstas var det dags att uppdatera programvaran i reningsverkens styrpanel. När Håkan åkte runt till reningsverken i sitt område och gjorde uppdateringen var det flera som frågade vad arbetet skulle kosta.   – Det ingår i köpet sa jag! berättar Håkan och fortsätter:   – Det är en av fördelarna när man köper en produkt av en stor och etablerad tillverkare, att sådana saker ingår.

KUNDERNA KAN ÄVEN RINGA till Håkan om reningsverket skulle larma eller stanna. De få fel som förekommer är ofta enkla att avhjälpa. Ibland kan det räcka att kunden skickar en bild så kan Håkan instruera ägaren att själv rätta till felet.   – Väldigt sällan är det något allvarligt, det blir inte många utryckningar, säger Håkan och berättar om en ägare som råkade ut för ett åsknedslag förra året. Den gröna kontrollampan slocknade och ägaren ringde för att få hjälp.   – Det visade sig att reningsverk gick precis som vanligt, däremot hade den gröna glödlampan gått sönder. Det var enkelt fixat!

Håkan Haglund beskriver reningsverkets funktion för anläggningsägaren. Genom att koppla in en utläsare kan serviceteknikern kalibrerera reningsprocessen och läsa av eventuella felmeddelanden eller larm.

E T S A N R E D O M S N E D A N K R ETT AV MA : K R E V S G IN N E R A T T Ö K S OCH MEST LÄTT BIOVAC®

FD 5 N PEH

Biovac FD 5 N PEH är ett av marknadens modernaste och mest lättskötta reningsverk. Utvecklat och tillverkat i Norden för vårt nordiska klimat. Samtliga minireningsverk från Biovac är CE-märkta och certifierade för hög skyddsnivå enligt EN 12566-3.

Allt-i-ett Enkel skötsel Tar liten yta i anspråk Integrerat styrskåp under mark Utvecklad och tillverkad i Norge CE-märkt och certifierad för hög skyddsnivå

Läs mer på www.biovac.se

HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ WWW.BIOVAC.SE

SVENSK GENERALAGENT


WWW.BIOVAC.SE

BIOVAC ® F YLL E R 3 5 ÅR

Jubileum för nordisk vattenrening I 35 år har Biovac tillverkat reningsverk för såväl enskilda fastigheter som samlad bebyggelse och etablerat sig som ledande leverantör av minireningsverk i Norden. REDAN I SLUTET AV 70-TALET tog norrmannen Leif Rönsen fram en prototyp på ett minireningsverk utifrån idéer han fått under en resa till USA. 1982 lanserades produkten under namnet Biovac. Idag har Biovac varit ett begrepp i 35 år med 14 000 anläggningar installerade i huvudsak i Norge och Sverige. Men också på andra platser som exempelvis Grönland vars myndigheter valde Biovac när de skulle börja rena avlopp från fastigheter som tidigare släppt ut avloppet orenat i havet.

UNDER DESSA ÅR HAR sortimentet utökats och förfinats för att idag innefatta allt från lösningar för ett till över femhundra hushåll. Förmågan att befästa en ledande position i 35 år sker inte av en slump. Med produkter av högsta kvalitet, kunnig personal och en väl utbyggd serviceorganisation har Biovacs kunder i över tre decennier erhållit avloppslösningar att känna sig trygga med. En trygghet som sträcker sig längre än med någon annan leverantör med avseende på låga driftskostnader, driftsäkerhet och omfattande garantier. Men framför allt anläggningar som fortsätter att rena på hög nivå år efter år. DET ÄR INTE BARA BIOVAC som företag som i år firar 35-års­ jubileum, det finns även Biovac-ägare som varit kunder med en väl fungerande anläggning i 35 år. Med teknik som minimerar antalet rörliga delar har Biovac en erkänt hög driftsäkerhet, ett faktum som borgar för att även 50-årsjubileumet firas tillsammans med kunder som varit med lika länge!

Renar lika bra idag som för 23 år sedan! Utanför Stenungssund bor Linda-Maria i en vacker lantlig omgivning. Hennes pappa Morgan byggde för drygt 20 år sedan huset hon nu bor i samtidigt som det uppfördes tre grannhus intill. Tillsammans är de ägare till en av de äldsta Biovac-­anläggningarna i Sverige.   Eftersom fastigheten ligger utanför det område där kommunen erbjuder vatten och avlopp fick grannarna lösa den problematiken själva. Tidigt bestämde de sig för att välja ett reningsverk som avloppslösning. – Vi mötte mycket motstånd från miljökontoret i början men det motståndet finns inte där längre, berättar Linda-Marie och fortsätter:   – Som kemist tar jag regelbundet prover på vattnet från reningsverket och det är renare än vattnet i bäcken som vi släpper ut till.   Anläggningen är idag 23 år gammal och genomgick en upprustning för några år sedan.   – Det var några saker som började närma sig byte och då tyckte vi att vi ville göra en upprustning. Vi vill ju ha en anläggning som är i tiptop!   Linda-Marias tips till dem som planerar att ha ett reningsverk ihop med grannar är att ordna ett bra system för löpande tillsyn av reningsverket. Ansvaret ska inte

hamna på en enskild fastighetsägare. Hennes förslag är att man ansvarar för ett år i taget, då kommer alla känna sig delaktiga i reningsverket. När det kommer nya fastighetsägare är det viktigt att informera om hur reningsverket fungerar och t.ex. vad man får spola ned i sitt avlopp så att anläggningen fungerar bra.   Sammantaget är Linda-Maria väldigt nöjd med hur reningsverket har fungerat och med servicen från Biovacs tekniker. Tack vare ett smart val för 23 år sedan så kommer hon och grannarna ha ett fungerande avlopp lång tid framöver!

13


E D Å B R Ö F K R E RENINGSV : V O H E B A R O T SMÅ OCH S NEDGRÄVD

2-10 HUSHÅLL

INOMHUS

1-2 HUSHÅLL INOMHUS

3-7 HUSHÅLL

NEDGRÄVD

1 HUSHÅLL

INOMHUS

NEDGRÄVD

UPP TILL 500 hh

UPP TILL 500 hh

Biovac® har reningsverk i alla storlekar och utföranden: från nedgrävda anläggningar för ett hushåll till inomhusverk för hundratals hus. Vi kan skräddasrsy reningsverk för att passa just dina eller din samfällighets behov. Oavsett storlek bygger reningen i våra anläggningar på samma princip: genom syresättning av näringsrikt orenat avloppsvatten stimuleras tillväxten av bakterier och mikroorganismer, vilket i sin tur renar vattnet.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OM VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER! 0522-13 000 WWW.BIOVAC.SE

Besök www.biovac.se för att se hela vårt sortiment av reningsverk!

SVENSK GENERALAGENT

ET OC


WWW.BIOVAC.SE

15

SERV IC E AV TA L

Bekymmersfritt ägande med unikt serviceavtal LÅNG TID PÅ MARKNADEN, få rörliga komponenter och hög driftsäkerhet är några egenskaper som gör Biovacs mini­ reningsverk till en tryggt investering. Nu finns en nyhet som ökar tryggheten ytterligare: serviceavtal med kostnadskontroll.   Att byta ut sitt gamla avlopp mot ett nytt är första steget mot en bättre miljö. För att se till att anläggningen levererar ett renat vatten till de högt ställda kraven år efter år behöver anläggningen ses över med jämna mellanrum. Det är också viktigt att komponenterna i reningsverket är fullt fungerande. I Biovacs reningsverk finns förhållandevis lite rörliga komponenter och därför få saker som kan gå sönder.

BIOVAC HAR SEDAN STARTEN för 35 år sedan haft kontinuerlig service på sina reningsverk och vet att anläggningarna är driftsäkra och att komponenterna har lång livslängd. Tack vare den kunskapen och ständig utveckling av produkterna

lanseras nu ett förbättrat serviceavtal.   – I ett led att öka tryggheten för våra kunder tog vi fram ett serviceavtal med kostnadskontroll, berättar Magnus Eklund, försäljningsansvarig hos Bra Miljöteknik.   – Ibland fanns det en oro hos blivande kunder att de längre fram skulle få höga kostnader för utbyte av komponenter. Att vi på Bra Miljöteknik kan berätta att våra anläggningar håller hög kvalitet är inte alltid tillräckligt. Men i och med det nya serviceavtalet är den typen av oro förhoppningsvis borta.

SERVICEAVTALET ÄR HELT UNIKT och finns inte hos någon konkurrent. I praktiken innebär det att om något går sönder efter garantitiden eller om ett stopp inträffar i anläggningen täcker serviceavtalet kostnaderna förutom en egenavgift om 600 kronor.  Serviceavtalet med kostnadskontroll finns för anläggningar i storleken 1-2 hushåll och gäller i 15 år. Även slitagedelar

– Vi vill vara extra tydliga över vad man kan förvänta sig av en seriös leverantör, säger Magnus Eklund, försäljningsansvarig hos Bra Miljöteknik. ingår i serviceavtalet. Det enda som tillkommer är förbrukning av vätska för t.ex. bindandet av fosfor, så kallat flockningsmedel.

– I KOMBINATION MED 24-timmars­ åtagandet om utförande av service blir det en total trygghet för våra kunder, berättar Magnus. Vi ser hur det kommer fler och fler lycksökare i branschen, utan serviceorganisation värd namnet och med undermåliga produkter som inte är

byggda för vårt hårda klimat. Därför vill vi vara extra tydliga över vad man kan förvänta sig av en seriös leverantör.   Att Biovac har funnits i 35 år med över 14 000 avloppsanläggningar i Norge och Sverige gör att man har en enorm kunskap om att anläggningarna är driftsäkra och kunderna skötsamma. Att anläggningarna tas väl omhand skapar även en stor trygghet hos kommunernas miljökontor och uppskattas av miljöinspektörerna.


16

WWW.BIOVAC.SE

® c a Biov

N E D R O N I D UTVECKLA T A M I L K T K S I FÖR NORD

Ända sedan starten 1982 har Biovac utvecklat och tillverkat sina reningsverk i Norge. Vi vet vad som väntar ditt reningsverk i form av vatten, frost, snö och is när det grävs ned på din tomt. Därför bygger vi reningsverk som ska fungera varje dag och som ska göra det länge. Våra äldsta anläggningar i Sverige är över 30 år – och de blir bara äldre och äldre. Läs mer på www.biovac.se SVENSK GENERALAGENT

HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ WWW.BIOVAC.SE