Page 1

INFO Váš průvodce úspěchem Informační časopis společnosti Biotherapy, s.r.o.

II. čtvrtletí (2/2008)

BiotherapyINFO 2/08, 29. dubna 2008


Zúčastněte se kvalifikací Biotherapy a vyhrajte víkend v některém z evropských měst! Paříž, Řím, Londýn, Benátky, Atény, Istanbul…

Poznejte nejzajímavější města Evropy za pouhých pár dní. Vydejte se do evropských měst, navštivte světoznámé památky, galerie, muzea, zažijte příjemnou relaxaci, procházejte se kouzelnými uličkami, užívejte si… Pozvěte svého blízkého a prožijte krásné chvíle v některém z evropských měst. Poznejte kus světa, vyrazte na letecký víkend po Evropě! Je to jednoduché. Zúčastněte se kvalifikace. V průběhu roku budou vypisovány kvalifikace, které budou mít společné jedno: vítěz získá poukaz na letecký eurovíkend pro dvě osoby do vybraného evropského města.

Kvalifikace „Květy“ Za tři systémy Biostimul do Paříže

Jistě vám neunikla dubnová kvalifikace „Květy“ a s plným nasazením jste se jí zúčastnili. Za tři prodané Biostimuly vyhrajte víkend v Paříži! Za každé 3 prodané systémy Biostimul obdržíte los. Tedy čím více systémů prodáte, tím více obdržíte losů. U příležitosti setkání spolupracovníků společnosti Biotherapy proběhne slavnostní losování. Výherce se spolu s někým ze svých blízkých podívá na víkend do Paříže. Kdo bude výhercem? Kdo se vydá na víkend do Paříže? To se dozvíme 30. dubna na setkání.

2


S

Obsah:

2. Mezinárodní konference

4

Spolupracující odborníci

5

Biostimul a zdraví

6

Úspěšní

7

Léčba světlem VI.

8

Fototerapie a bezpečnost

10

Není světlo jako světlo...

11

Úspěšný prodej VI.

12

Akce Nadačního fondu

13

30.

ročník prestižního mezinárodního zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA proběhl ve dnech 15. - 18. dubna 2008. Areál pražského Výstaviště v Holešovicích zaplnily v těchto dnech tisíce návštěvníků, kteří přišli navštívit veletrh zdravotnické techniky PRAGOMEDICA i souběžný specializovaný veletrh pro zdravotně postižené Non Handicap.

Téměř 550 firem z 26 států celého světa zde představilo ty nejžhavější novinky ve zdravotnictví. Expozice společnosti Biotherapy se těšila velikému zájmu, a to jak z řad zdravotnických pracovníků, tak z řad běžných návštěvníků. Expozice lákala lékaře (praktické lékaře, rehabilitační lékaře, chirurgy, stomatology, gynekology), zdravotní sestry, fyzioterapeuty, sociální pracovníky. Zastavovali se u ní a obdivovali velkoplošné systémy také technici, zástupci managementu zdravotnic-

velkým potěšením jsme

pro vás připravovali další číslo našeho časopisu. Je toho mnoho, o co se s vámi chceme podělit a čím vás, doufejme, také potěšíme. Ať už jsou to velmi úspěšné akce, které proběhly, nově navázané spolupráce a kontakty s odborníky, nové poznatky ze světa vědy, tak také pravidelné rubriky…Na to vše nám skoro tentokrát ani BiotherpayINFO nestačilo. V tomto čísle nechybí ani rozhovory, a nyní, nově,

jich je hned několik: rozhovory se spolupracovníky, odborníky i uživateli. Pusťte se tedy do čtení. Příjemné jarní dny a slunce na tvářích nových spokojených zákazníků vám přeje váš tým

Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek. čínské přísloví

kých zařízení, studenti a učitelé zdravotnických škol. Návštěvníci neskrývali úžas nad systémy světelné terapie, které na celém veletrhu neměly obdoby.

Přímo v expozici si návštěvníci mohli prohlédnout i vyzkoušet veškeré produkty společnosti Biotherapy. A že o ně byl zájem, o tom svědčí prodeje uskutečněné přímo na místě a přes 150 kontaktů získaných prostřednictvím anket. Na závěr veletrhu byl z anketních lístků vylosován výherce systému BS 102, kterým se stal primář Fakultní Thomayerovy nemocnice. Účast na veletrhu PRAGOMEDICA byla pro společnost Biotherapy velmi úspěšná. Umožnila navázání mnoha nových kontaktů a otevřela cestu do dalších zdravotnických zařízení.

3

3


2. Mezinárodní konference Evropské asociace pro fototerapii ,,Fototerapie v praxi“ 6. 3. 2008 proběhla 2. Mezinárodní konference Evropské asociace pro fototerapii ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí a Nadačním fondem Biotherapy ,,Fototerapie v praxi“. Konference se zúčastnilo přes 80 odborníků a zdravotnických pracovníků (lékaři, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranti, asistenti ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuti, dentální hygienis-

té, zdravotničtí záchranáři, farmaceutičtí asistenti, zdravotně sociální pracovníci). Na kongresu vystoupili odborníci, kteří se klinicky, výzkumně nebo teoreticky zabývají problematikou fototerapie. Zazněly zde příspěvky teoreticky vysvětlující i klinicky potvrzující vysokou účinnost červeného polarizovaného světla: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., 1. lékařská fakulta UK - Aktuální trendy ve fototerapii, Mgr. Hana Kuželová, Přírodovědecká fakulta UK - Moderní fototerapie, její účinky a využití, MUDr. Hana Kosová, Ph.D., 2. lékařská fakulta UK, Fototerapie v gynekologii, Martina Třísková, Centrum porodní asistence, Využití fototerapie v porodnictví, MUDr. Ján Pálinkáš, Lázně Trenčianské Teplice - Degenerativní onemocnění a zánětlivá onemocnění,

MUDr. Milena Jirásková, CSc., VFN a 1. lékařská fakulta UK - Fototerapie v dermatologii, Mgr. Miroslava Jalovcová, Fakulta TV a sportu UK - Využití fototerapie v rehabilitaci a sportu. Kongres byl pořádán ve zcela nových prostorách vzdělávacího centra Thomayerovy nemocnice a byl sponzorován firmou Zepter, která na kongresu spolu se společností Biotherapy vystavovala. 2. ročník Mezinárodní konference Evropské asociace pro fototerapii vyvolal velký zájem o problematiku fototerapie i spolupráci v této oblasti. Konference zároveň zprostředkovala řadu obchodních příležitostí. 3. ročník se uskuteční již na podzim tohoto roku. Vzhledem k závratně stoupajícímu zájmu o fototerapii je očekávaná účast na třetím ročníku trojnásobně vyšší než na ročnících minulých.

Navázání spolupráce s Českou asociací pro revmatické choroby 5

. 4. 2008 jsme se setkali s prezidentem České asociace pro revmatické choroby, panem Karlem Vedralem, za účelem spolupráce asociace, společnosti Biotherapy a Nadačního fondu Biotherapy. Česká asociace pro revmatické choroby je dobrovolným svazem občanských sdružení, která sdružují osoby s revmatickými chorobami. Vznikla za účelem podpory pacientských organizací a občanských sdružení zaměřených na konkrétní diagnózu případně na věkovou sku-

pinu, které se potýkají stále více s potížemi nejen při svém ustavení, ale právě během své činnosti, a za účelem podpory spolupráce s lékaři a odborníky. V oblasti revmatických chorob pracuje REVMA LIGA v ČR sdružující dospělé osoby s revmatoidní artritidou, KLUB BECHTĚREVIKŮ sdružující osoby postižené Bechtěrevovou chorobou (Ankylozující spondilitida), KLOUBÍK sdružující rodiče a děti s Juvenilní artritidou, LIGA PROTI OSTEOPORÓZE sdružující osoby postižené osteoporó-

zou, SPAE sdružující psoriatiky a atopické ekzematiky. S těmito organizacemi plánuje společnost Biotherapy a Nadační fond Biotherapy v tomto roce spolupráci.

Autor: Hana Kuželová

4 4


Spolupracující odborníci předsedkyně pražské organizace Klubu bechtěreviků, členka výkonného výboru a fyzioterapeutka, paní Drahomíra Vaculová Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky únavě odpočinek Hérakleitos z Effesu

„Před třemi lety jsem Biostimul dostala jako vánoční dárek od svého manžela, který nevěděl, co vhodného koupit. Protože je elektroinženýr, jeho zájem vždy vzbuzovaly výrobky, které pohání elektrika. Chtěl mi často udělat radost pro mou profesi fyzioterapeutky, a tak hledal něco zajímavého. Podařilo se mu to!!!“ Jaké s Biostimulem máte zkušenosti? Při své práci jej využívám jako rychlý a efektivní doplněk rehabilitačních terapií. To, že je bezpečný a může jej používat i laik, který si řádně přečte návod, mne zaujalo natolik, že jsem jej dala k dispozici své dceři, které se narodil před dvěma lety syn. Měl slabší vrozenou vadu dolních končetin, pes equinovarus. S dcerou jsme mu každodenně ošetřovaly nožky v oblastech šlach a úponů. Pravidelnou péčí, cvičením a protahováním jsme mu pomohly natolik, že nemusel na operaci a dnes chodí a běhá bez potíží. I lékař, který jej měl v péči, viděl nezvyklý pokrok, který nebyl běžný u dětských, stejně postižených pacientů. Sama trpím Bechtěrevovou chorobou, a tak pro svou diagnózu Biostimul plně využívám. Mám s ním skvělé výsledky i u jiných diagnóz, které jsou revmatologického, chirurgického i dermatologického charakteru.

V čem spatřujete jeho hlavní přednosti? Jednoduchá otázka. Jednoduchost, lehkost (myslím váhu), cenovou dostupnost, vysokou účinnost, širokospektrální použití, bezpečnost. Jak jej používáte ve své praxi? Ve své práci fyzioterapeutky se snažím najít pro klienta nejvhodnější kombinaci pomoci, tam mi Biostimul velmi pomáhá. Rozepisovat jednotlivé diagnózy by bylo na několik stran...ale jednoznačně - bolest je nejčastěji to, co klienta ke mně přivádí. Zbavit jej bolesti, to je jednou ze zásadních snah každého zdravotníka. V tom mi je Biostimul nenahraditelnou pomůckou. Např. revmatismus a všechny doprovodné projevy jsou jednou z diagnóz, kde je účinek velmi vysoký. Jak dlouho působíte v Klubu bechtěreviků? V Klubu bechtěreviků jsem 4. rokem, nejprve jako řadová členka. Protože mne osudy a problémy spolutrpících nenechaly lhostejnou, začala jsem se zapojovat více. Dnes jsem předsedkyní pražské organizace a členkou celorepublikového výkonného výboru. Přibližte nám, prosím, aktivity Klubu bechtěreviků.

čenského uplatnění a zlepšení budoucího života s touto nevyléčitelnou diagnózou. Pomáhají organizovat přednášky, setkání, lázeňské a léčebné rekondiční pobyty, styk s členy výkonného výboru, navrhují změny k zákonům, které někdy svým dopadem velmi tvrdě poškozují zdravotně postižené osoby. Spolupracujeme s revmatologickými pracovišti a jinými odborníky. Naše organizace má i vynikající spolupráci s lázněmi, se kterými vhodně navrhujeme rekondiční pobyty a lázeňskou terapii. Naše spolupráce je také s jinými organizacemi osob se zdravotním postižením. Jsme členy celorepublikové organizace osob se zdravotním postižením, členy mezinárodní organizace revmatických chorob a v loňském roce byla naše organizace pořadatelem mezinárodního kongresu ASIF. Nyní se díky zastřešující organizaci CARD školíme pro aktivní spolupráci s lékaři a pojišťovnami o vhodnosti biologické léčby pro naše pacienty. A pak to nejdůležitější. Setkáváme se proto, abychom na tuto nemoc nebyli sami. V nemoci bez pomoci nechce být nikdo sám. Zdraví všem přeje Drahomíra Vaculová

Aktivity Klubu jsou rozsáhlé. Pracujeme na krajské, celorepublikové, ale i mezinárodní úrovni. Předsedové jednotlivých krajů se setkávají se svými členy, hledají společně řešení a pomoc pro jednotlivé členy, a to nejen v oblasti terapií, ale i sociální rady, celospole-

5 5


BIOSTIMUL A ZDRAVÍ

HEMOROIDY

Charakteristika onemocnění v této oblasti. Někdy přítomnost hemoroidů vyvolá zvýšenou produkci hlenu sliznicí konečníku. Při zevních hemoroidech se objevuje dráždění kůže, svědění, vlhkost, nepříjemné pocity, očištění po stolici je obtížné. Pokud provází hemoroidy bolest, došlo k ucpání žilky krevní sraženinou a v takovém případě jde již o trombózované hemoroidy.

Hemoroidy jsou uzlovité rozšířeniny v žilách v oblasti konečníku, jinými slovy křečové (varikózní) žíly. Hemoroidální pleteň je přítomna u každého jedince, jedná se o žilní pleteň v oblasti konečníku. Až onemocnění těchto cév způsobuje vznik potíží, které nazýváme hemoroidy. Mohou se vyskytovat uvnitř konečníku či vně. Vnitřní hemoroidy jsou výběžky uvnitř konečníku, vnější okolo řitního otvoru. Často je doprovází krvácení při vyprazdňování a je právě ve většině případů prvním příznakem jejich výskytu. Při výskytu vnitřních hemoroidů se objevuje charakteristické jasně červené krvácení až po stolici. V horším stadiu hemoroidů může dojít k jejich vyhřeznutí, dochází k dráždění řitního otvoru a nepříjemného pocitu

Hemoroidy postihují asi 50% populace starší třiceti let, častěji se objevují u mužů. Hlavními příčinami vzniku hemoroidů bývá zvýšený nitrobřišní tlak způsobený namáháním oblasti tlustého střeva a konečníku. Námahou dochází ke zvyšování žilního tlaku a zduření ple-

teně. Následně může dojít ke krvácení nebo k výhřezu cévní pleteně kryté střevní sliznicí před řitní otvor. Svoji roli také hraje slabost sliznice nad žilní pletení. Ke zvýšenému nitrobřišnímu tlaku a tím vzniku těchto obtíží dochází při zácpě, průjmech, při těhotenství, obezitě, většinou za přispění nedostatku pohybu, dlouhého sezení, nedostatku vlákniny ve stravě.

Léčba Biostimulem Aplikace Biostimulu výrazně krátí dobu hojení hemoroidů a pomáhá předcházet jejich opakovanému výskytu. Polarizované světlo Biostimulu působí protizánětlivě a urychluje hojení, pravidelné aplikace Biostimulu napomáhají správnému krevnímu oběhu a látkové výměně, podporují pružnost a pevnost cév a

tím působí proti tvorbě hemoroidů. Velmi prospěšný je také jeho analgetický účinek – potlačení bolesti. Po důkladném umytí postižené oblasti a postřiku přípravkem BioFluid aplikujte Biostimul ze vzdálenosti 1-2 cm na oblast konečníku. Aplikace provádějte 3krát denně po dobu 10 minut, prvních 10 aplikací v kontinuálním

Aplikační tabulka oblast

délka aplikace

počet aplikací

způsob

doplňky

oblast konečníku

10 min.

3 denně

po očistě

BioFluid

oblast třísel (22)

10 min.

2-3 denně

Aplikační tabulka akupunkturních oblastí číslo akupunkturní oblasti dle příručky

délka aplikace

22, 27

10 min.

režimu, poté přejděte na režim pulzní. Pro správnou léčbu je nezbytné dodržovat pravidelnost. Dále dbejte na hygienu, dostatek vlákniny a vitamínu C ve stravě. Aplikaci Biostimulu možno ještě doplnit aplikací na obě tříselné krajiny (akupunkturní oblasti 22) pro aktivaci lymfatického systému, což vede ke zvýšení hojivosti. Po doléčení doporučujeme provádět preventivní aplikace na konečník 2 - 3x v týdnu, a to vždy večer před spaním 10 minut v pulzním režimu. Výrazně se tak sníží riziko možnosti opakování uváděných obtíží.

Více o zdravotních obtížích a možnostech léčby pomocí metody Fotonyx se dozvíte v Biotherapy Vademecum. Autor: Hana Kuželová

6

6


ÚSPĚŠNÍ Tentokrát jsme si povídali s panem Darkem Pospíšilem o jeho cestě k Biotherapy... Jaká byla Vaše cesta k prodeji Biostimulu? Jaké byly vaše začátky? Kamarádka mě v roce 2004 pozvala na seminář Biotherapy do hotelu Olympic v Praze... Vzpomínám na úroveň i první dojmy, byly skvělé a nadšeni byli myslím všichni přítomní.. Začátky byly fajn. Moc rád na to vzpomínám, užilo se spousty legrace. Přišly také těžší chvíle, kdy začátečník rychle může ztratit sebedůvěru. To trvalo pouze do doby, než jsem získal vlastní zkušenosti a než jsem s rodiči vyléčil naší babi v 92 letech nohu, které bezprostředně hrozila amputace (babi slouží nohy dodnes a úplně v pohodě, to by se v nemocnici dnes divili). Do té doby bylo těžší hájit své tvrzení před klienty. Všem nováčkům chci vzkázat - důvěřujte firemním materiálům a metodě Fotonyx, neváhejte ani chvíli, Biostimul vám to vrátí. Co Vás na Biostimulu zaujalo? Jednoznačně jeho celkový pozitivní vliv na zdraví a další přednosti jako vysoká účinnost, takřka nulová kontraindikace, možnosti využití v řadě lékařských oborů, jednoduchá a šetrná léčba, přijatelná cena, atd. Z toho vyplývá, je to velmi dobře prodejné. Lidé mají dnes snahu lépe pečovat o své zdraví a více si uvědomují, že odmítnou-li naši pomoc, bude je to následně stát daleko více peněz, času, někdy i zdraví. Hodnota Biostimulu je jen těžce měřitelná s čímkoli. Nejen proto jsem u Biotherapy a nejen proto mám mnoho spokojených klientů.

Jakých jste již dosáhl úspěchů? Abych dosáhl úspěchu musel přijít i neúspěch, tak už to chodí, to víme všichni. V roce 2006 odcházím do jiné společnosti, abych vydělal tolik peněz, že prý nebudu vědět co s nimi. O to pokorněji se po roce a půl vracím do Biotherapy a v létě 2007 doslova oprašuji desky na prezentaci Biostimulu. Od

Darek Pospíšil

té doby jsem neztratil ani den. No a ty úspěchy? Podle toho jaké myslíme. Co se týká prodejů, pohybuji se okolo 5. místa, a to je pro mě velký úspěch. Mám však před sebou kus práce, chci se dále vzdělávat v oblasti zdraví i práce s lidmi. Velmi si cením každé rady či podpory v terénu. Tady se mám vždy na koho obrátit. Na Karla Stolarika, další velkou pomoc mám v Majce M. Absolvujeme spolu celou řadu ukázek a mám se moc co přiučit.. Prozraďte nám, jak Biostimul prodáváte? Biostimulu věřím a vím, co lidem přináší. Z toho pro mě plyne nezlomný postoj: „Prodej sám sebe“! V tom vidím kouzlo obchodu. Pobavit klienta je důležité, aby se cítil dobře, zamračené lidi a starosti potkává každý den. Snažím se probourat bariery neformálním rozhovorem, dám najevo, že jim rozumím a chápu jejich potřeby. Neustále mezi námi buduji vztah, a vysvětluji, jak

Biostimul bude řešit jejich zdravotní obtíže. Až posléze zjistí, jak dobrý obchod udělali. Snažím se již na ukázce aplikovat Biostimul 20 až 30 min. Ukázky si běžně dopředu nedomlouvám, nejsem pak časově vázaný, o doporučení požádám vždy. Jak Vám při prodeji pomáhají firemní materiály? Nosím sebou většinu materiálů. Všechny napomáhají k vyvolání té zmíněné důvěry, pouze je třeba vybrat ty, které v danou chvíli nejlépe zodpoví otázky zákazníka. Dotazník je velmi praktický jak pro vstup, tak pro získání informací. Kazuistiky, články, ocenění atd., to vše slouží vlastně jako důkaz, že to, co říkám, je pravda a že za vším stojí skuteční odborníci na slovo vzatí. Používám je rovněž na samovzdělávání, společně s iternetem a odbornou literaturou. Čím více takových materialů bude, tím lépe. Podělte se s námi o nějakou zajímavou zkušenost při prodeji. (Pan Pospíšil jich má v zásobě tolik, že jsme museli vybrat jen tuto. Pozn. redakce) Stojíme za brankou dva a zvoníme na starou babičku. „No tak pojďte dál“, říká babička a posadí nás do kuchyně, „ víte, kdyby stál u branky jen jeden tak vás nepustím, ale že jste dva....“ Co vzkážete kolegům a začínajícím kolegům? Mějte pravidelně „otevřen svůj obchod“. Řekněte si o dobrá doporučení hlavně tam, kde prodáte. Každý den plňte své malé cíle, které vedou k vaší vizi. V tomto hranice nejsou, žijeme ve svobodné zemi, svobodně podnikáme se společností Biotherapy a záleží na každém, jak je ochotný na sobě pracovat a rozvíjet se. Na tyto věci já spoléhám.

7 7


Léčba světlem VI. N

ejrůznější metody fototerapie mají ve stomatologii široké využití a lze je více či méně použít při léčbě většiny stavů. Zejména metody tzv. neinvazivní fototerapie nacházejí ve stomatologických ordinacích stále větší uplatnění. Dutina ústní je místem, kde je aplikace fototerapeutických metod velmi vhodná pro svou snadnou přístupnost i vysokou účinnost. Oblast ústní dutiny byla jednou z prvních míst, kde byl aplikován neinvazivní laser. Využití nákladných vysokovýkonných laserů je samozřejmě závislé také na finančních možnostech daného zdravotnického zařízení, oproti tomu pořízení nízkovýkonových neinvazivních laserů nebo systémů využívajících vysoce polarizovaného světla je finančně mnohem příznivější a tedy dostupnější. Právě využití polarizovaného světla se v zubním lékařství v současné době stále více prosazuje a na rozdíl od systémů laserových navíc nevyžaduje zvláštní hygienická ani bezpečnostní opatření. Aplikace polarizovaného světla může použití laseru ve většině případů plně nahradit, v případech ošetření chirurgickým laserem pak ideálně doplnit.

Už se nebudeme bát zubaře?

Tato metoda představuje pro stomatologickou ordinaci optimální řešení, neboť velmi efektivně potlačuje bolest a zánětlivé procesy, urychluje hojení a regeneraci, působí také preventivně a napomáhá předcházet vzniku komplikací. Přitom nezatěžuje ošetřujícího, ani ošetřovaného. Pro pacienta je velmi příjemným řešením potlačení bolesti a urychlení celkové rekonvalescence. Aplikace polarizovaného světla umožňuje účinné urychlení léčby po stomatologickém ošetření. Při opakovaných návštěvách pacienta (v případě déle trvající léčby) lze tuto léčebnou metodu pohodlně a s úspěchem aplikovat pro výrazné urychlení rekonvalescence a účinného potlačení bolesti. Tento postup je velmi efektivní a pro pacienty příjemný a přístupný. Neklade na stomatologickou ordinaci žádné zvláštní nároky a ošetřujícímu lékaři také šetří ordinační čas, neboť nevyžaduje jeho stálou přítomnost u pacienta. Terapie polarizovaným světlem umožňuje léčbu také v domácím prostředí, je tedy vhodná i pro pacienty, kteří nemohou navštěvovat ordinaci zubního lékaře tak často, jak by jejich stav vyžadoval (z důvodů vzdálenosti, imobility apod.).

Dutina ústní a její měkké tkáně jsou místem, kde se setkáváme s řadou onemocnění a obtíží:

▪ s lokálními projevy řady celkových onemocnění, ▪ s doprovodnými symptomy celkových onemocnění, ▪ se specifickými onemocněními. Měkké tkáně v dutině ústní jsou k fototerapii velmi vnímavé, a to téměř při většině onemocnění. Díky dobré prostupnosti záření do měkkých tkání jsou tyto terapeuticky ovlivnitelné prakticky v celém rozsahu. U tvrdých zubních tkání je fototerapie podpůrnou terapií, která nenahrazuje standardní léčebné postupy, ale vhodně je doplňuje a zefektivňuje. Metoda Fotonyx vykazuje velkou efektivitu zejména v oblastech: ▪ léčby zánětlivých a bolestivých stavů aplikace metody Fotonyx má silný zklidňující efekt – často vykazuje okamžitou efektivitu u bolestivých a zánětlivých stavů, např. při stavech bolesti zubů a dásní, hypersensitivitě, pulpitidě, bolesti při prořezávání zubů, bolesti po extrakci zubu, odstraňování zubního kamene nebo jiném zubařském výkonu, bolesti doprováze-

né záněty v dutině ústní, při nošení zubní protézy, zánětu dásní apod. ▪ prevence akutních i chronických stavů při akutní i chronické gingivitidě, stomatitidě, parodontitidě aplikace zvyšuje lokální i celkovou imunitní odpověď a pomáhá regeneraci, podobně např. při infekčních ústních koutcích aplikace urychluje hojení a brání recidivám apod. ▪ postižení měkkých tkání v oblasti léčby oparů herpes simplex labialis má aplikace metody Fotonyx téměř stoprocentní úspěch, potlačuje bolest, zastavuje vývoj onemocnění a urychluje hojení, při včasné aplikaci již při prvních potížích nedochází ani ke vzniku puchýřků a krust, aplikace potlačuje bolest, napomáhá hojení a zkracuje jeho dobu až na polovinu v případech aft, erozí na sliznici, infekcí ústních koutků, dekubitů v oblasti ústní dutiny a dalších ▪ pooperační péče aplikace pomáhá předcházet pooperačním komplikacím, vzniku edémů a hematomů,

8 8


urychluje hojení a regeneraci tkání ▪ postižení tvrdých zubních tkání aplikace napomáhá urychlení regenerace, potlačení zánětlivých procesů a zejména tlumí bolest a otok – např. u stavů po extrakci zubu, odstranění zubního kazu, alveolitis sicca (zánět zubního lůžka po extrakci) Použití fototerapie ve stomatologické praxi proka-

zuje klinicky výborné výsledky. Napomáhá předcházet vzniku komplikací, významně potlačuje bolest, až třikrát zkracuje dobu hojení, a tím zkracuje i délku rekonvalescence pacienta. Lze ji považovat i za důležitou preventivní proceduru. Systémy fototerapie by tedy neměly chybět v žádné stomatologické ordinaci. Jsou nepostradatelným a nenahraditelným nástrojem snižující obavy a bolest pacientů. Autor: Radek Ptáček

Zkušenosti lékaře Vrchní sestra kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc hodnotí metodu Fotonyx a systémy Biostimul slovy: ,,Při práci s Biostimulem máme velmi dobré zkušenosti zejména při ovlivnění léčby kontraktur čelistních kloubů, tlumení bolesti po extrakci zubů i podpoření dobrého hojení extrakčních ran, tlumení bolesti při snížené pohyblivosti artrotických kloubů, lepší vstřebávání a tím i menší bolestivost hematomů nejen v orofaciální oblasti.“ Irena Ošťádalová, Vrchní sestra kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie, FN Olomouc

Modrou a červenou vyléčíte akné

Modrá je dobrá

Britští vědci zjistili, že modré LED dio-

Novorozenecká žloutenka je projevem zvýšené hladiny

dové světlo zřejmě likviduje bakterie způsobující akné - Propionibacterium acnes.

žlutého krevního barviva – bilirubinu. Vzniká zvýšeným rozpadem červených krvinek (erytrocytů) dítěte. Bilirubin je běžně odbouráván játry. Protože játra novorozence však nepracují tak dokonale a celý metabolický systém teprve dozrává, bilirubin se vylučuje pomaleji a hromadí se, což se projeví v krvi i na kůži novorozence. Fyziologická žloutenka vzniká 2.-3. den po narození a maximálních hodnot dosahuje kolem 92. hodiny a ustupuje do konce 2. týdne života. V některých případech však může přetrvávat déle.

Porfyriny bakterií absorbují modré světlo (409-420 nm), jež způsobuje jejich destrukci. Zároveň v důsledku změn propustnosti membrány dochází k inhibici dělení bakterií. Studie poukazuje na rozdíly výsledků mezi dvěma sledovanými skupinami pacientů - skupinou používající pouze modré světlo a skupinou používající modré a červené světlo. Červené světlo vykazuje protizánětlivý efekt a urychluje hojení. Během 12-ti týdnů terapie, prováděné denně 15 minut, došlo k výraznému ústupu akné u 63% pacientů skupiny používající pouze modrou fototerapii, 76% u skupiny provádějící modro-červenou fototerapii. Pokud bychom používali světlo obsahující modrou a červenou zároveň, může docházet k útlumu účinků obou barev. Jsou-li barevná světla použita každé zvlášť, dochází k žádanému účinku. Morton, C., A., Scholfield, R., D., Whitehurst, C., Birch, J., (2005). An open stud to determine the efficacy of blue light in the treatment of mild to moderate acne. J of Dermatological Treatment; 2005; 16; 219-223., Papageorgiou, P., Katsambas, A., Chu, A., (2000). Phototherapy with blue (415nm) and red (660nm) light in the treatment of acne vulgarit. Br J Dermatol, 200; 142; 973-8.

na novorozeneckou žloutenku

Nejčastější metodou léčby novorozenecké žloutenky je léčba modrým světlem (nebo jiným viditelným světlem). Modré viditelné světlo s nízkou vlnovou délkou (okolo 450 - 490 nm) urychluje vylučování barviva. Bilirubin je citlivý na světlo, které vyvolává jeho tzv. izomerizaci, izomer bilirubinu je pak možno přímo vyloučit do žluči. Modré světlo tak urychluje ústup novorozenecké žloutenky. K léčbě se využívají speciální inkubátory s modrým světlem. Je třeba kontrolovat teplotu a zakrýt novorozenci oči. Stokowski, L., Short, M., Witt, C., L., (2007). Fundamentals of phothoterapy for neonatal jaundice, Medscape today.

9 9


Fototerapie a bezpečnost ,,Nesviť si do očí.“, ,,Nedívej se do toho světla.“, ,,Nečti v té tmě. Rozsviť si.“ Takové věty slýcháme od dětství a víme, že na své oči musíme dávat obzvlášť pozor. O své oči máme strach, nechceme jim ublížit. Je to naprosto přirozené, vždyť oči jsou našimi okny do světa. Proto se také v souvislosti s přístroji využívajícími světlo často ptáme, zda nemohou našim očím ublížit. Při užívání laseru je nutné oči chránit, při pobytu v soláriu je zapotřebí mít ochranné brýle. I při pobytu na slunci nosíme sluneční brýle. Jak se tedy chovat při používání biolamp a Biostimulu? Mezinárodní komise vydala studii zabývající se nebezpečím světla různých charakteristik pro oči. (ICNIRP STATEMENT ON LIGHT-EMITTING DIODES (LEDS) AND LASER DIODES: IMPLICATIONS FOR HAZARD ASSESSMENT International Commission on NonIonizing Radiation Protection, 2000, Health Physics). Ultrafialové záření může poškodit oko. Modré světlo je k očím také poměrně nepříznivé. Je třeba rozlišovat účinky halogenových a LED diodových zdrojů. Halogenové zdroje vydávají teplo a mohou být k očím nebezpečné, zejména modré halogenové zdroje. Zelené, žluté, červené jsou považovány za bezpečné. Červené světlo blízké infračervenému (800nm) a infračervené světlo jsou nebezpečné z důvodu termálního poškození oka. Obecně platí zásada nesvítit do otevřených očí. Při aplikaci světla v oblasti očí je doporučeno mít oči zavřené. Červené světlo dokonce může mít na oči pozitivní vliv.

Světlo ve světě vědy Profesorka Janis Eells z Lékařské Wiskonsinské univerzity v Milwaukee prováděla pokusy na potkanech. Zrak potkanů byl trvale poškozen účinky methylalkoholu. Na těchto zvířatech byl po té zkoušen účinek záření. Bylo zjištěno, že pokud vědci potkanům svítili do očí červeným světlem, jehož vlnová délka se blížila infračervenému, dvě a půl

Jak to vidí naše oči? minuty denně po dobu tří dnů, došlo u nich k výraznému poklesu zduření buněk sítnice. Takto ozářené buňky si zachovaly vyšší citlivost na světlo a jejich poškození následkem předávkování metanolem bylo menší. U lidí ochranný vliv červeného světla na buňky sítnice zatím nebyl prokázán. O červeném světle je ale delší dobu známo, že velmi příznivě působí při léčbě řady onemocnění. Autorka objevu profesorka Janis Eells Červené světse svými spolupracovníky použila při lo pomáhá svých pokusech jako zdroj světla LED diody, které emitují v oblasti infraochránit sítnispektra 10krát větší energií, než je enerci oka potkagie dopadajícího záření ze Slunce, přesnů před poto je světlo na dotyk chladné. Diodu škozením při vyvinula NASA se společností Quantum Devices a její původní určení bylo předávkování zajistit rychlý metanolem. růst rostlin pro potřebu kosmonautů na dlouhých vesmírných misích. Velikost významu nového poznatku a možného užití světla při otravách si uvědomíme, že jen v samotných USA se ročně nešťastnou náhodou předávkuje metanolem 5000 osob. Metanol je běžnou součástí nemrznoucích kapalin, čistících prostředků a doma pálených lihovin. Velkou část postižených tvoří předškolní děti, které pomáhají mamince při domácím úklidu a omylem pozřou například přípravek na mytí oken. Terapie světlem nenahrazuje některé postupy léčby, ale v léčbě řady obtíží a onemocnění se již často zaslouženě stává metodou první volby (např. dekubity, diabetické vředy). Výzkumníci doufají, že se prospěšnost světla uplatní také při oddálení oční makulární degenerace. Ta postihuje 10% lidí starších 65 let a je prakticky neléčitelná. Pokud se u člověka prokáže stejný léčebný efekt světla jako u potkanů, tak pouhé svícení do oka červeným světlem (několik minut denně po dobu 4-5 dnů) zachrání zrak řadě lidí.

Eells, J.T., Henry, M.M., Summerfelt, P., Wong-Riley, M.T.T., Buchman, E.V., Kane, M. and Whelan, H.T.: Therapeutic photobiomodulation for methanol-induced retinal toxicity. Proc. Nat. Acad. Sci. 100: 3439-3444, 2003.

10

10


Není světlo jako světlo... Co je důležité při výběru fototerapeutického přístroje? Systémů světlené terapie pro domácí použití se na trhu objevuje stále více. Přístroje světelné terapie se však liší svou účinností, možnostmi použití a dokonce i bezpečností. Jak se v nich orientovat? Jak poznat, který pro nás bude nejvhodnější? Na co dávat pozor? Je třeba si v prvé řadě uvědomit, co chceme fototerapií léčit, a dále si všímat vlastností použitého světla i samotného přístroje. Charakter obtíží Fototerapeutické systémy jsou známé širokým spektrem použití. Ne všechny lze ale použít stejným způsobem. Vyzařuje-li přístroj infračervené světlo, je nevhodné jej použít u zánětlivých stavů a k aplikaci v oblasti očí. Při aplikaci světla s podílem infračerveného zářením totiž dochází k zahřívání tkáně. Podobné omezení platí i u přístrojů využívajících halogenové zdroje světla (viz dále). Charakteristika použitého světla Zásadním parametrem u přístroje světelné terapie jednoznačně je, jaké světlo používá. Existují tzv. ,,softlasery“, infralampy, biolampy, biostimulační lampy… Liší se od sebe použitou vlnovou délkou světla - tedy barvou světla a rozpětím vlnových délek. Přístroj může vyzařovat paprsky pouze jedné vlnové délky - tzv. monochromatické světlo, nebo paprsky různých vlnových délek - polychromatické světlo. Dále se liší přítomností infračervené složky (někde přítomna, někde maximálně odfiltrovaná), modifikací světelného paprsku (polarizace).

Jak si vybrat to správné?

Moderní fototerapeutické přístroje využívají světlo specifických vlastností – vysoce polarizované, monochromatické neboli jednobarevné světlo. Vlastností laserových systémů je koherence. Lasery soustřeďují velké množství energie. Tato vlastnost způsobuje nebezpečí poškození tkáně, přitom podle studií zásadně neovlivňuje biologickou odezvu organismu. Proto systémy pro osobní terapii mají světlo nekoherentní. Barva použitého světla

Použitý zdroj světla Fototerapeutické systémy využívají halogenových zdrojů světla nebo moderních LED diod. Klasické biolampy nejčastěji využívají halogenové zdroje světla, což vede k produkci nežádoucího tepla, které může omezit jejich použití u některých stavů, např. zánětlivých stavů. Zároveň také zahřívání snižuje možnosti používání, neboť z důvodu produkce tepla jsou nutné přestávky při aplikaci.

V závislosti na charakteru obtíží volíme barvu světla fototerapeutického přístroje. Nejvyšší účinnost a nejvyšší hloubku průniku má barva červená.

LED diody zahřívání nezpůsobují, proto je tato omezení neprovázejí.

Účinek světla závisí na tzv. polychromatičnosti a monochromatičnosti světla. Polychromatické světlo je blízké světlu slunečnímu, obsahuje široké spektrum vlnových délek. Účinky jednotlivých vlnových délek (tedy barev) se liší a dokonce působí proti sobě. Např. modrá uklidňující barva působí proti červené stimulační. Proto polychromatické světlo může vykazovat celkovou sníženou účinnost oproti světlu monochromatickému. Monochromatické světlo obsahuje světlo pouze určité vlnové délky - jednu barvu. Nedochází k proti-působení a je zvýrazněn jeho účinek.

Velikost přístroje je důležitá vzhledem k praktičnosti a pohodlí při aplikaci. Rozhodující význam pro účinnost terapie má však velikost ozařované plochy. Při výběru vhodného fototerapeutického přístroje je tedy třeba porovnat velikost ozařované plochy vzhledem k velikosti přístroje.

Existují přístroje s vyměnitelnými barevnými filtry. Toto řešení však není ideální, neboť je snížena možnost polarizace. Nejvhodnějším řešením jsou přímo barevné diody.

Velikost ozařované plochy

Shrnutí: •

Polarizace

Červená barva

Monochromatičnost

Nekoherentnost

LED diodový zdroj světla

V závislosti na charakteru vyzařovaného světla mohou klasické biolampy vykazovat nižší efektivitu - v případě využití polychromatického světla, nižší míry polarizace.

11 11


Úspěšný prodej VI. Musíte znát řadu způsobů, jak požádat o to, aby si zákazník objednal vaše zboží, a musíte mít schopnost rozpoznat, která technika uzavírání prodeje je v daný okamžik nejvhodnější.

Kdybyste

pracovali u McDonald´s a k vašemu pultu by přistoupil zákazník, jaká je pravděpodobnost toho, že mu něco prodáte? Stoprocentní. Pokud někdo vejde dovnitř, vystojí frontu, počká, až na něho dojde řada a dostane se k pokladně, pravděpodobnost, že něco koupí, je 100%. Nezáleží na tom, jak si člověk za pultem vede. Nevydělá více, než musí firma zaplatit komukoli jinému, kdo by ho nahradil. Důvodem, proč si vy můžete vydělávat peníze na skvělý život pro sebe a svou rodinu, dosáhnout vyšších cílů, naplnit veškerá očekávání a touhy je ten, že prodej je ohromně složitý. Protože je tak těžký, umožňuje vám vyšvihnout se nad ostatní a očekávat zářnou budoucnost. V prodeji své zboží prezentujete pro své zákazníky a překonáváte zákazníkův skepticismus proto, abyste získali jeho závazek, že koupí. Vaše schopnost vyvrátit všechny námitky a uskutečnit tak prodej je opravdovou zkouškou vašeho prodejního umění. Vyvracení námitek nebo odstranění překážek jsou důležitými prvky prodeje.

Díky velké důležitosti důvěry v dnešním moderním prodeji, nesmíte být nikdy vtíraví, agresivní a nepříjemní. Nikdy nesmíte udělat ani říct cokoli, co by mohlo být považováno za manipulaci. Nikdy se nesmíte pokoušet svého zákazníka donutit k něčemu, co by bylo v rozporu s jeho zájmy. Vaším úkolem je pochopit jeho situaci a poskytnout mu dobré rady, jež mu umožní se správně rozhodnout. Je řada důvodů, proč je koncovka prodeje obtížná a stresující. Prvním a nejdůležitějším důvodem je strach ze selhání, který prožívá zákazník. Kvůli špatným zkušenostem s nákupy v minulosti, nad nimiž pochopitelně nemáte žádnou kontrolu, si

Obtíže při koncovce prodeje ních za to, že nakoupili špatně. Bojí se, že zaplatí příliš mnoho. Tento strach je hlavním důvodem, proč lidé váhají, odmítají, oddalují rozhodnutí. Druhou překážkou je váš strach z odmítnutí. Do každého potenciálního zákazníka jste již vložili spoustu energie a máte obavy říci něco, co by zákazníka rozladilo.

Je nesmírně důležité vyhnout se nejčastějším pěti chybám, které při prodejním rozhovoru mohou prodej zdržet nebo i zhatit.

výrobkem, který prodáváte. Pokud na slova o konkurenci dojde, mluvte o ní pěkně, tak vás zákazník bude považovat za schopného a solidního. Obzvláště tehdy, když před vámi zákazníkovi řekl něco hanlivého o vás váš konkurent.

1) Hádka

4) Přehánění

Během prodejního rozhovoru se svými zákazníky souhlaste. Lidé nemají rádi, když jim někdo říká, že nemají pravdu. Pokud zákazník napadne vaše prohlášení, používejte slov: chápu, cítíte se, zjistíte, že… (,,Chápu vás. Cítíte se asi úplně stejně, jako se cítili jiní, když jsme jim poprvé předvedli tento výrobek. Ale když ho začali používat, zjistili, že….“)

Netvrďte o výrobku něco, co nedokáže. Důvěra je důležitým pojivem, které nakonec slepí prodej dohromady.

Pět chyb

2) Osobní názory Nikdy nepředpokládejte, že si vaši zákazníci myslí totéž, co vy, nebo věří v totéž, co vy. Politickým a náboženským názorům se proto vyhýbejte. 3) Hanění konkurence vyvíjejí zákazníci reflex, aby vůči prodejcům byli podezíraví, skeptičtí a ostražití. Mají strach, že udělají chybu. Obávají se kritiky ostat-

Pokud se někdo nezmíní o konkurenci, ani vy se o ní nezmiňujte. Ozvěna vašich slov se bude vznášet nad

5) Přivlastňování pravomocí Neslibujte zákazníkovi to, co nemůžete splnit. Podkope to vaši důvěru. Buďte milí, veselí, zaměřte se na zákazníka a na jeho situaci. Povzneste se nad všechny negativní signály, které k vám zákazník vysílá. Prodej se někdy definuje jako ,,přenos nadšení“. Prodej se uskuteční tehdy, když přenesete nadšení, které cítíte nad svým výrobkem, do mysli a srdce svého zákazníka. Základní pravidlo prodeje říká, že nemůžete prodávat člověku, který se vám nezamlouvá, a zákazník od vás nekoupí, dokud si vás neoblíbí. Když se stane, že se se zákazníkem z nějakého dů-

12 12


vodu nedomluvíte, netlačte na něj. Pokud se zdá dobrým kandidátem ke koupi, pošlete za ním někoho, kdo na něho bude lépe naladěn. Domluvte se, ať pro vás ostatní udělají totéž. Vzájemnou spoluprací se budou obchody uzavírat lépe. To se stává, že si s někým prostě ,,nesednete“.

Akce Nadačního fondu Biotherapy Světlo pro seniory pokračuje Domov důchodců v Hradci Králové

Zdroj: Tracy, B. : Jak mnohem lépe prodávat. Computer Press, Brno 1999.

K

lub bechtěreviků je občanským sdružením všech lidí, kteří mají zájem o zlepšení životních podmínek nemocných s Bechtěrevovou chorobou. Bechtěrevova nemoc je chronické onemocnění způsobující neinfekční zánět páteře. Vede ke srůstům jednotlivých obratlů a následně k omezení hybnosti, doprovázené krutou bolestí. Toto onemocnění je dědičné, avšak podílejí se na něm i faktory vnějšího působení. Hlavní cíle klubu jsou pomáhat zajištění plnohodnotného a rovnoprávného života lidí postižených Bechtěrevovou chorobou, vytvářet síť regionálních organizací Klubu bechtěreviků, aby každý občan mohl využívat výhod členství a účastnit se činností, spolupracovat s ostatními organizacemi zdravotně postižených spoluobčanů, zajišťovat kontakt a spolupracovat s mezinárodními organizacemi stejného zaměření. Klub bechtěreviků organizuje řadu aktivit. Vydává informační občasník Bechtěrevik, pořádá lázeňské pobyty, organizuje rehabilitační cvičení a plavání, organizuje přednášky a besedy s lékaři. Klub bechtěreviků sídlí v Revmatologickém ústavu v Praze 2.

D

íky nadačnímu programu Světlo pro seniory začal s Nadačním fondem Biotherapy spolupracovat další domov pro seniory, a to Domov důchodců v Hradci Králové. Moderní domov pro seniory, který svým klientům nabízí široké možnosti kulturních, zájmových i pracovních činností, má celkovou kapacitu přes 350 klientů. Zajišťuje komplexní ošetřovatelskou péči svým klientům a nabízí rehabilitační služby. 4. 4. 2008 se zde konal seminář Metody Fotonyx v ošetřovatelské praxi a zároveň byly předány dva systémy osobní terapie Biostimul. S fototerapií a systémy Biostimul zde mají bohaté zkušenosti a proto není divu, že novinky a možnosti v této oblasti u ošetřovatelek, zdravotních sester a rehabilitačních pracovníků vzbuzují nadšení a velký zájem.

Celorepublikové setkání bechtěreviků U příležitosti celorepublikového setkání Bechtěreviků v Salesiánském divadle v Praze se uskutečnila přednáška o léčebném využití světla a nejnovějších metodách. Fototerapie může zvýšit kvalitu života osobám trpícím Bechtěrevovou chorobou, a to zmírněním bolesti a zpomalením progrese onemocnění. Byly zde navázány kontakty se zástupci jednotlivých krajů za účelem spolupráce Klubu Bechtěreviků, společnosti Biotherapy a Nadačního fondu Biotherapy.

13

13


Mé zkušenosti s Biostimulem Nová rubrika ,,Mé zkušenosti s Biostimulem“ představuje příběhy a zkušenosti uživatelů Biostimulu. Doporučte nám i vy svého zákazníka, zašlete nám jeho fotografii a kontakt, s jeho souhlasem. V tomto čísle jsme pro vás připravili rozhovor s dlouholetou uživatelkou systému Biostimul, paní Jarmilou Sklenaříkovou. Jak jste se k Biostimulu dostala? S panem Stolarikem jsem se setkala poprvé, když nás přišel navštívit s magnety, které jsem si tehdy pořídila na artrózu v koleni. Měla jsem ale artrózu těžšího stupně a operace mě neminula. Pan Stolarik za námi přišel znovu, tentokrát s léčebným světlem – s přístroji Biostimul. Koupily jsme si jej s dcerou a jsme obě velmi spokojené. Musím říct, že je to opravdu výborný přístroj, vhodný pro celou rodinu. Používáme ho obě a velice nám pomáhá na mnohé obtíže. Tehdy, když jsem byla po operaci kolene, ihned jsem začala svítit. Bolest rychle ustupovala. Brzy jsem se cítila mnohem lépe. Také jsem začala svítit na

Paní Jarmila Sklenaříková

loket, kde mám také artrózu, a i v tomto případě mi Biostimul moc pomohl. Na jaké další obtíže využíváte Biostimul? Měla jsem zlomenou ruku. A ta ruka byla i dlouho po tom, co se to stalo, nateklá. Byla jsem tedy u lékaře. Doktorovi se zdálo podivné, že je ruka pořád nateklá. Pověděla jsem mu o tom, že se již dlouho léčím Biostimulem, že mi v mnohém pomohl a že si tedy i na oteklou ruku zkusím svítit. Tak jsem šla domů a začala poctivě svítit. Přišla jsem za 14 dní a otok byl pryč. Pan doktor se nestačil divit. Je škoda, že k tomu mají někteří doktoři nedůvěru. Ve Svitavách na rehabilitaci ale třeba mají biolampu. Když jsem tam chodila, také ji využívali. Co Vám na Biostimulu nejvíce vyhovuje? Já i dcera máme jen dobré zkušenosti, pořídit si Biostimul je velmi výhodné. A od té doby, co mám i pás, kterým si Biostimul připnu, je aplikace ještě příjemnější. Dřív jsem Biostimul musela držet. Teď nemusím myslet na to, že mi spadne. Prostě si ho připnu a nemyslím na to.

Dcera ho používá třeba při rýmě, když je nachlazená. Hned začne svítit a druhý den je rýma pryč. Hodně lidí v okolí Biostimul má a jsou stejně spokojeni jako my. Třeba moje sousedka. Ta ho používá na všechno. Dá se říci, že je Biostimul součástí každodenní péče o Vaše zdraví? Ano. To ano. Byla to moc dobrá investice. Biostimul mi pomohl při bolesti i otocích kloubů, se kterými jsem měla dlouho potíže. Děkujeme Vám za to, že jste se s námi podělila o Vaše zkušenosti a přejeme Vám pevné zdraví. Já Vám všem také přeji vše dobré a hodně úspěchů. Děkuji. Autoři: Hana Kuželová Karel Stolarik

Smějeme se s Biotherapy Jára Cimrman je zapomenutý a

Využívá Biostimul také Vaše rodina?

Fotonyx“ nebo „Foto Nic“? Aneb o pravém původu metody Fotonyx.

znovuobjevený český génius z přelomu 19. a 20. století, který zasáhl do mnoha oborů. Byl jedním z největších světových dramatiků, básníků, hudebníků, učitelů, cestovatelů, filozofů, vynálezců, kriminalistů a sportovců své doby. Jak se později zjistilo, byl také zapáleným gynekologemsamoukem, lyžařem a šachistou. Byl důvěrným přítelem a učitelem Alberta Einsteina, vynálezcem a daltonistou, v neposlední řadě důvěrným nepřítelem T.A. Edisona. Tato informace vás možná udiví. Nicméně bylo to právě umělé světlo, které oba génie roznesvářilo. T. A. Edison si totiž nechal patentovat žárovku o několik minut dříve než

Cimrman svojí „Járovku“. A to i přesto, že celý nápad od Cimrmana sprostě odkoukal. Nicméně Cimrman ve svém využití umělého světla pokročil mnohem dále než tento druhořadý vynálezce T. A. Edison. Během svých experimentů při výrobě Járovky si povšiml, že ťuhýk, kterého choval v kleci nad jeho stolem se začíná nejen podezřele zvětšovat, ale také že četná poranění, která utržil při výrobě dynamitu, najednou mizí. Nebyl by to největší génius v dějinách lidstva – Cimrman, aby se celé věci hned nepodíval na kloub. 14 14


Při dalších experimentech nasvěcoval kde co a téměř u všech aplikací se setkal se zcela mimořádnými účinky. Málo kdo ví, že císař František Josef I. se dožil tak vysokého věku právě díky Cimrmanovu léčebnému využití Járovky (světla). Génius se nespokojil pouze s vynikajícími výsledky. Chtěl metodu rozšířit mezi prostý lid. Proto potřeboval jednoduché jméno. Při aplikaci světla ho vždy udivovalo, že nemoci a defekty před ním přímo mizí. V prvních letech nazval tedy svojí metodu SVĚTLO ZMIZ. Později narážel na potřebu světového jména. Nicméně cítil se jako vlastenec, a proto české slovo v názvu metody nechat chtěl. Vznikl tak název, který obsahoval latinské i české slovo a zároveň cizím národům nedělal obtíže ve vyslovování – FOTO NIC. Velký génius ovšem opět udělal ve své důvěřivosti chybu a na sklonku roku 1902 se svými objevy svěřil dlouholetému příteli prof. Finsenovi. Ten, jakmile prostuduje Cimrmanovi nálezy, odjíždí do Kodaně, kde také o necelý rok později získává za práci o léčebném využití světla Nobelovu cenu. Zklamaný velikán Cimrman po této zradě Járovku a léčbu světlem opouští a začíná se plně věnovat otázkám lyžování.

py Cimrmanovo dílo z oboru léčebného využití světla odhalili a dále rozvíjí. Pro lepší porozumění ve světě přejmenovali metodu na FOTONYX. Nicméně řada odborníků se stále domnívá, že na počest velkého génia by metoda měla být opět přejmenována na původní FOTO NIC.

„Ztrhaná“ autobusta génia Járy Cimrmana. Autor: Radek Ptáček

Na začátku 21. století odborníci ze společnosti Biothera-

Vzdělávací akce Nadačního fondu Biotherapy I v letošním roce jsou pro zdravotnické i nezdravotnické pracovníky připraveny odborné akreditované vzdělávací akce. V průběhu letošního roku budou zařazeny také kurzy nové, zaměřené na využití metody Fotonyx v rehabilitační péči, kosmetice a dermatologii, gynekologii.

Odborné vzdělávací akce 2008 Účastnický poplatek: Kč 1.400,-Zdravotničtí pracovníci mohou získat příspěvek od Nadačního fondu Biotherapy ve výši Kč 1000,--.

13. 5. Progresivní fototerapie Fotonyx v ošetřovatelské praxi – kód BTO3

Místo konání

28. 5. Nové postupy v léčbě dekubitů – kód BTO1

Nadační fond Biotherapy Senovážné náměstí 23

10. 6. Léčba světlem v ošetřovatelské praxi – kód BTO2 110 00 Praha 1

Čas Přihlášky zasílejte na adresu: Nadační fond Biotherapy, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1

Všechny kurzy jsou jednodenní, probíhají od 10:00 - 15:00, registrace začíná v 9:30.

15 15


PŘIHLÁŠKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI Jméno, příjmení, tituly

Profese/specializace

Pracoviště

Adresa pracoviště

Adresa bydliště

Telefon

E-mail

Kód, název a datum kurzu

Žádám o finanční příspěvek Nadačního fondu Biotherapy*: V

ANO - NE **

Dne:

Podpis * Vztahuje se pouze na aktivní zdravotnické pracovníky. **Nehodící se škrtněte.

V příštím čísle vás čeká:

BiotherapyINFO Váš průvodce úspěchem

Zajímavosti ze světa vědy, Úspěšný prodej, Biotherapy Klub, Léčba světlem, Zkušenosti lékaře a další

Výkonná redakce: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA vedoucí redaktor

Redakce časopisu: Karel Krucký, Zuzana Vrbská, Jaroslav Novák

Mgr. Hana Kuželová, výkonná redaktorka

Michaela Krucká, Karel Stolarik

Veškeré příspěvky do časopisu BiotherapyINFO zasílejte výhradně elektronicky na e-mailovou adresu:

redakce@biotherapy.cz

Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky neuveřejnit nebo je redakčně upravit.

Biotherapy s.r.o., Paříkova 5, 190 00 Praha 9, Infotel: (+420) 777 724 335, Tel/fax: (+420) 283 892 050, web: www.biotherapy.eu

BiotherapyInfo 2  

Čtvrtletník, který Vám prozradí, jak světlo umí nejen léčit, ale i uzdravovat.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you