__MAIN_TEXT__

Page 1

INFO Informační časopis společnosti Biotherapy s.r.o.

Váš průvodce úspěchem

IV. čtvrtletí (4/2008)

BiotherapyINFO 4/08, 1. prosince 2008


Novinka roku 2008

2


Vážení čtenáři, Obsah:

Veletrhy podzim

4

Konference

7

Zkušenosti odborníka

8 9

Léčba světlem VIII

10

Světlo ve světle vědy

11

Co trápí němé tváře

12

Úspěšní

13

Lidé v Biotherapy

14

přinášíme vám poslední letošní číslo časopisu Biotherapy INFO, plné novinek a událostí letošního podzimu, na některých jste byli s námi, o některých jste se možná dočetli na webových stránkách, o některých se dozvíte poprvé. Přichází čas odpočinku po celém roce práce, i když v dnešní době vánoční čas pro mnohé z nás znamená práce naopak více, další povinnosti a možná starosti… Přejeme vám, ať v tomto krásném svátečním čase co

nejvíce vychutnáte vánoční atmosféru s těmi, se kterými je vám dobře, ať alespoň po tento čas odhodíte starosti a užíváte klidu a radosti. Do nového roku pak přejeme pevné zdraví a elán, mnoho vyplněných přání a také samozřejmě mnoho osobních i pracovních úspěchů . V novém roce vás čekají také z naší strany mnohá překvapení a už nyní se těšíme, až vám je představíme.

váš tým

Krásné svátky vám přeje

Z dopisů Ježíškovi:

Vánoční setkání Letošní

vánoční setkání spolupra-

covníků Biotherapy na konci roku 2008 bude opět netradiční... Využili jsme neopakovatelné příležitosti strávit večer při promítání se světoznámým úspěšným českým horolezcem panem Miroslavem Cabanem v jeho sklípku v Hustopečích na Jižní Moravě.

Přejeme vám krásné vánoční svátky

Jako každý rok se těšíme na společné setkání, veselou nekončící zábavu, jídlo rozmanitých chutí, tradiční vánoční Biotherapy losování a kromě toho navíc na ochutnávku lahodných moravských vín spojenou s přednáškou ze světa vín, sektů a alkoholických nápojů. Domluvili jsme pro nás odbornou degustaci řízenou sommelierem, abychom se dověděli zajímavé informace ze světa vína, pronikli do tajů popíjení tohoto lahodného nápoje a naučili se ho rozpoznávat a hodnotit. Dovíme se vše od obdělá-

vání vinohradu, přes výrobní postupy, až po servírování vína a jeho snoubení s jídlem, o místní produkci a kultuře, ale také informace z celého světa v oblastí vín, sektů a alkoholických nápojů. Ochutnávka bude probíhat v odděleném klasickém sklípku , kde budeme mít možnost zkusit natahování vína z koštýře, dle chuti i různé soutěže spojené s poznáváním vín. Toto vše na nás čeká v příjemném prostředí pravého nefalšovaného moravského sklípku v Hustopečích.

Autor: Zuzana Vrbská

3


Veletrhy podzim 2008 Areál výstaviště v Letňanech zaplnilo v těchto dnech tisíce návštěvníků, kteří přišli na veletrh Wellness Balnea, ale i souběžný specializovaný veletrh Tendence, Gastro a Hotel Set.

V minulém čísle časopisu Biotherapy INFO i průběžně na webových stránkách jsme vás informovali o plánovaných akcích společnosti Biotherapy, které byste si neměli nechat ujít. Skončil ,,veletrhový maraton“ a my vám přinášíme informace o tom, jaké úspěchy přinesla účast společnosti Biotherapy na těchto veletrzích. Právě oblast kosmetiky a wellness je hlavní cílovou skupinou zbrusu nového produktu společnosti Biotherapy Biostimulu B 550 (viz. strana 2), nejen proto se společnost účastnila kromě zdravotnických, také veletrhů kosmetických. Veletrh lázeňství, rehabilitace, kosmetiky a wellness s názvem Wellness Balnea se konal ve dnech 11.–14. 9. 2008 na pražském výstavišti v Letňanech.

Bez

dlouhé prodlevy čekala společnost Bioherapy účast na očekávaných významných zdravotnických veletrzích v Bratislavě a v Brně. V příjemných podzimních dnech 7. –9. 10. výstaviště v Bratislavě žilo mezinárodním veletrhem zdravotnické techniky Slovmedica. Prestižní mezinárodní veletrh zdravotnické techniky Slovmedica se konal pod záštitou Ministerstva zdravotnictví SR, Asociací nemoc-

Názvy veletrhů napovídají, že se zde opravdu bylo na co dívat. A tak ten, kdo veletrhy navštívil, jistě nelitoval. Společnost Biotherapy zde představovala nejmodernější metodu fototerapie pro lázně, rehabilitace a kosmetiku metodu Fotonyx. Expozice společnosti Biotherapy se tak těšila velikému zájmu z řad provozovatelů lázní, hotelů, kosmetických salonů, relaxačních a rehabilitačních center, rehabilitačních pracovníků, kosmetiček i běžných návštěvníků. Velkému obdivu se také dostávalo kosmetickým produktům společnosti Biotherapy, rašelinné řadě Balneo Therapy. V každodenním losování mohli návštěvníci vyhrát řadu zajímavých a hodnotných cen. Přímo v expozici si návštěvníci mohli prohlédnout, vyzkoušet a ihned zakoupit veškeré produkty společnosti Biotherapy. A zájem o ně byl veliký. Po veletrhu Wellness Balnea následovaly veletrhy INTERBEAUTY v Bratislavě a Mezinárodní kosmetický veletrh FAIR LADY v Katowicích.

V Bratislavské Expo Aréně se ve dnech 25.–27. 9. 2008. konal veletrh Interbeauty. Interbeauty je veletrh pro všechny, kteří žijí módou, sledují módní trendy z oblasti kosmetiky a krásy. Veletrh přilákal téměř 20 tisíc návštěvníků, kteří se přišli inspirovat na nadcházející sezónu. Horké novinky zde představovalo 163 vystavovatelů. Společnost Biotherapy zde prezentovala špičkové vybavení každého moderního kosmetického zařízení – moderní fototerapeutickou metodu Fotonyx a systémy Biostimul. Neuplynul dlouhý čas a společnost Biotherapy se opět do Bratislavy vrátila...

nic Slovenska, Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského, Lékařské fakulty Univerzity Komenského, Slovenské lékařské komory a dalších významných institucí, což hovoří o vysoké kvalitě veletrhu. Výstavu Slovmedica doplňovala výstava Non handicap, věnovaná pomůckám pro zdravotně postižené. Tak mezi návštěvníky bylo velké procentu skutečných odborníků.

pokračování na další straně

4


Veletrh Slovmedica provázel od začátku až do konce vysoce odborný program.

Novinky z oblasti medicíny i zajímavý vysoce odborný doprovodný program přilákal na veletrh odborníky z klinické praxe, kteří se přišli seznámit také s novými produkty společnosti Biotherapy. Měli zde příležitost shlédnout i vyzkoušet si Biostimul BS 501 oceněný Zlatou Inchebou! Také jako jedni z prvních se návštěvníci veletrhu Slovmedica seznámili s novinkou společnosti Biotherapy Biostimulem B550!

Biostimul BS 501 si oblíbil dokonce i samotný manažer celého veletrhu, Ing. Veselý.

Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví letos pod novým názvem MEDICAL FAIR se uskutečnil 21.–24. 10. na brněnském výstavišti. Veletrhu se účastnilo více než 16 tisíc návštěvníků z 34 zemí, a to zejména z řad odborníků a zdravotnických pracovníků. O tom, že prohloubil svou odbornost není pochyb. Nové špičkové zdravotnické přístroje a zařízení zde byly prezentovány na více než 10 tisících m2. Odborná veřejnost si mohla také vybrat z několika desítek mezinárodních kongresů,

Nejočekávanější odbornou událostí byla Mezinárodní konference ,,Vysokoškolské vzdelávanie pre a postgraduálnych zdravotníckych pracovníkov" věnovaná 90. výročí založení Lékařské fakulty Univerzity Komenského. Na konferenci zazněly příspěvky věnované: syndromu bolesti, syndromu vyhoření, managementu ošetřovatelské péče, animoterapii, fototerapii, arteterapii, a dalším léčebným metodám. V posterové sekci byly uveřejněny výsledky studie Lékařské fakulty

konferencí a seminářů, které probíhaly spolu s veletrhem na brněnském výstavišti a byly zaměřeny především na nejnovější poznatky v klíčových zdravotnických oborech. Zvýšil se zájem zahraničních vystavovatelů. „S projektem Business Point máme dobré zkušenosti již z loňského roku, kdy jsme nasbírali řadu nových kontakttů z Polska a Rakouska. Tyto kontakty se rozvíjejí velmi dobře a rychle a dokonce již proběhly nějaké obchody. Letos jsme jednali i se zástupcem Bulharska,“ uvedl jednatel společnosti Biotherapy Karel Krucký, který zároveň potvrdil vysoký obchodní efekt veletržní účasti. „O naše výrobky byl velký zájem. Měli jsme tu návštěvníky z Polska, Rakouska a přijela i spousta lékařů ze Slovenska, kteří raději než menší výstavu v Bratislavě navštěvují mezinárodní veletrh v Brně.

Univerzity Komenského v Bratislavě ,,Fototerapia v regenerácii organizmu", zaměřené na sledování metody Fotonyx na regeneraci organismu. Odborný příspevěk na téma moderních metod fototerapie PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D., MBA, vyvolal velký ohlas. Účastníci konference proto velmi ocenili možnost systémy fototerapie shlédnout na vlastní oči a osobně je vyzkoušet přímo na veletrhu Slovmedica.

Autor: Hana Kuželová

Nejlepší exponáty veletrhu soutěžily o ceny Medical Fair Brno Award. Velkým úspěchem a chloubou společnosti Biotherapy je nominace do nejlepších deseti exponátů, a to nominace systému Biostimul BS 501 pro velkoplošnou a 3D fototerapii červeným polarizovaným světlem metodou fotonyx! Na veletrhu v Brně někteří z vás byli s námi a měli možnost přímého kontaktu a komunikace s návštěvníky veletrhu.

Autor: Hana Kuželová 5


Z tiskového střediska BVV Veletrhy Brno: Firma BIOTHERAPY s. r. o. na veletrhu prezentuje fototerapeutické přístroje vlastní výroby, které jako první na světě využívají metodu FOTONYX. O unikátní výrobky s prokazatelným léčebným efektem byl velký zájem a český výrobce přímo na místě uzavřel několik kontraktů. Systémy Biostimul navazují na současné výzkumy využití biostimulačních laserů a bioptronových lamp, ale k terapeutickému působení jako první na světě využívají

metodu tzv. progresivní fototerapie FOTONYX. Hlavním cílem této širokospektrálně působící léčebné metody je obnova funkce energeticky vyčerpaných buněk a tkání. Univerzálnost a léčebná účinnost Biostimulu je dána už jeho originální konstrukcí, která umožňuje plošné neinvazivní terapeutické působení jak na povrchu organizmu, tak i v hloubce až několika centimetrů. K přednostem patří také jednoduché a bezpečné použití, nízké provozní náklady a absence jakýchkoliv nežádoucích vedlejších účinků i rizika předávkování. „Metoda progresivní fototerapie FOTONYX má shodné výsledky jako laserová terapie a přístroje společnosti Bio-

therapy jsou konstruovány na stejné bázi. Rozdílem je, že laser soustřeďuje velké množství energie do jednoho bodu, zatímco naše metoda energii dodává plošně. Poslední výzkumy ukazují, že tento přístup je terapeuticky v mnoha případech efektivnější, navíc zde odpadá riziko nesprávného dávkování,“ vysvětlil jednatel společnosti Biotherapy Karel Krucký. Jak dodal, aplikace nevyžaduje hygienické ani jiné úpravy pracoviště a dokonce ani speciálně proškolený personál. Proto se Biostimul uplatní nejen v medicíně, ale také v lázeňství, kosmetice, dodává se do ústavů sociální péče a rovněž pro domácí použití. Výborné reference jsou z oblasti sportovní medicíny, přístroje Biostimul mimo jiné pomáhaly regenerovat naše olympioniky nejen v Pekingu, ale už i v Aténách. Na veletrhu MEDICAL FAIR se představil profesionální přístroj Biostimul BS501 certifikovaný pro použití ve zdravotnictví, konkrétně například v ortopedii, traumatologii, dermatovenerologii, plastické a estetické chirurgii i mnoha dalších oborech. „Biostimul BS 501 byl nominován na cenu Medical Fair Brno Award, kterou jsme nezískali, ale těšíme se, že uspějeme příští rok, kdy se chystáme představit další zajímavé novinky,“ oznámil Karel Krucký a pochlubil se: „Ve způsobu generace fotonů z přístroje dnes nemáme minimálně v Evropě konkurenci. Metodou FOTONYX s jedinečnou kombinací výkonu, plochy a míry polarizace zatím v Evropě disponují pouze naše přístroje.“

BS601, dutinový aplikátor pro stomatologii, gynekologii apod. BIOTHERAPY je poměrně mladá společnost, na trhu působí sedm let a do zdravotnictví proniká teprve poslední tři roky, přesto již dosáhla významných úspěchů. Vlastními silami zajišťuje vlastní vývoj, výrobu i prodej a během krátké doby se etablovala na slovenském, polském a maďarském trhu. Nyní se chystá prorazit v dalších zemích a vedle Evropy pracuje také na certifikaci pro zámoří. „Věříme, že zahraniční klienty zaujmeme i cenovou dostupností, protože náš poměr ceny a léčebného efektu je velmi příznivý,“ míní Karel Krucký. A zaujmout se společnosti BIOTHERAPY daří i na brněnském výstavišti, kde se prezentuje druhým rokem. Pozornost budí již barevně zářící přístroje stejně jako prezentované kazuistiky, které přesvědčivě dokládají výsledky terapie. „Většinou nás zde oslovují lidé, kteří metodu fototerapie už znají a chtějí se přímo dohodnout. A jak vloni, tak i letos nás příjemně překvapilo, že se daří realizovat některé kontrakty přímo na stánku, takže se nám

Návštěvníky letošního ročníku zaujal také Biostimul B550 - jednodušší a cenově dostupnější verze profesionálního přístroje s různými variantami stojanů a jednoduchým nastavením. Zajímavou novinkou je rovněž Biostimul

6


Nejen

na výstavách a veletrzích pro lidi jste mohli během podzimu vidět společnost Biotherapy. Premiéru na veterinárním veletrhu měla metoda Fotonyx 25. a 26. října. Společnost Biotherapy prezentovala svoje systémy progresivní fototerapie FOTONYX na výstavě při XVI. výroční konferenci České asociace veterinárních lékařů malých zvířat, která se konala 25. a 26. října 2008 v Kongresovém centrum ALDIS v Hradci Králové. Systémy světelné terapie Biostimul, čerstvé kazuistiky a nové propagační materiály vzbudily velký zájem u odborníků z řad veterinárních lékařů, o čemž svědčí nejen uzavřené objednávky přímo na místě, ale hlavně zájem o další dlouhodobou spolupráci. Oblast veterinární medicíny tak aktivně rozšiřuje řadu oborů, ve kterých mají Biostimuly svoje profesionální využití. Také na této výstavě probíhalo každodenní losování o jeden ze systémů světelné terapie. Šťastným výhercem Biostimulu BS 102 se stal pan MVDr. Martin Zelinka z Opavy, kterému srdečně blahopřejeme. Úspěchy na premiéře mezi veterináři nás přesvědčily o účasti na další výstavě, kterou bude 7. ročník mezinárodní veterinární výstavy VETfair 27.–28. března 2009.

Autor: Karel Krucký

3. Mezinárodní kongres Evropské asociace pro fototerapii

,,Fototerapie v interdisciplinárním pohledu“ V Lékařském domě v prostorách České lékařské společnosti se setkali na konferenci ,,Fototerapie v interdisciplinárním pohledu" dne 13. listopadu 2008 odborníci z oblasti klinické a experimentální medicíny a vědy. Letošní ročník byl výjimečný nejen zastoupením odborníků z nejrůznějších vědeckých a zdravotnických oborů, ale také vyhlášením cen Scientific Award 2008. Na konferenci vystoupili se svými příspěvky: - Prof. MUDr. Elena Kukurová, Csc., Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK, Bratislava Colorterapie - MUDr. Patrik Palacka, Národný onkologický ústav, Bratislava Štúdia QALAPOL – Účinok polarizovaného svetla a suplementácie antioxidantov na metabolické a zápalové procesy u diabetikov s chronickými komplikáciami - PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., 1. lékařská fakulta UK Fototerapie, její historie, přítomnost a budoucnost - Mgr. Hana Kuželová, Přírodovědecká fakulta UK, 1. lékařská fakulta UK Možnosti využití fototerapie - Břetislav Suška, Biosynchron a.s., Ostrava Kombinovaná synergická terapie BIOSYNCHRON®, popis metody a léčba nemocných dětí s EPIDER-

MOLYSIS BULLOSA v dystrofické formě - Martina Kunstová, Nemocnice Milosrdných bratří, Brno Možnosti moderní fototerapie při léčbě chronických ran - Martina Třísková, Centrum porodní asistence Využití fototerapie v porodnictví - MUDr. Milena Jirásková, CSc., VFN a 1. lékařská fakulta UK Fototerapie a přehled jejího využití v dermatologii. V posterové sekci byly mimořádně kvalitně zpracované postery prezentující výsledky studií z oblasti klinické medicíny, veterinární medicíny, sportu. Letos poprvé byla udělena cena nejlepším příspěvkům v kategoriích: experimentální, klinická a kazuistická studie. Ocenění Biotherapy Scientific Award 2008 získali: Prof. MUDr. Elena Kukurová, Csc. za přínosný příspěvek z klinické oblasti, MUDr. Patrik Palacka za přínosný příspěvek z oblasti experimentální, Martina Kunstová za přínos o oblasti kazuistických studií. Tito autoři vítězných příspěvků získávají od společnosti finanční odměnu a podporu ve výzkumné činnosti. Gratulujeme a těšíme se na spolupráci v roce 2009. Autor: Hana Kuželová 7


Zkušenosti odborníka

MVDr. Jiří Karlík

P

ředstavujeme vám kazuistiku z veterinární oblasti, jejímž autorem je významný spolupracovník společnosti Biotherapy, MVDr. Jiří Karlík. Tento případ rychlého zhojení kožních lézí byl prezentován také na Mezinárodní konferenci Fototerapie v interdisciplinárním pohledu v Praze. Pacient: bernský salašnický pes, Nero, stáří 7 měsíců

1. den

po 24 hodinách

Klient se dostavil se štěnětem bernského salašnického psa, který trpěl úporným pruritem zjevně atopické etiologie, ve fázi povrchové pyodermie (HOT SPOT) s alopecií a sekundární seborhoe na hřbetě v ocasní a inguinální krajině. Projevil zájem o alternativní způsob terapie, sekundárních lezí, proto byla použita homeopatie v součinnosti s aplikací fototerapie přístrojem Biostimul. Bylo příjemným překvapením, že sekundární příznaky vymizely rychleji, než při klasické léčbě a především pruritus téměř ihned a tím bylo zastaveno sebepoškozování zvířete. Aplikace fototerapie byla 6x denně, ústup seborhoe po 24 hodinách, vymizení kožních lezí za 8 dní. Zarůstání srstí se pohybovalo v běžných časových intervalech.

D

utinový aplikátor Biostimul BS 601 je dlouho očekávanou novinkou gynekology a pacientkami, proto jsme se rozhodli podělit se s Vámi o jednu z prvních zkušeností:

7. den

15. den

Jedna z prvních zkušeností s Biostimulem BS 601

,,S Biostimulem BS 601 máme výsledky velmi dobré, dokonce se aplikoval u klimakterické ženy 2 roky po radikální gynekologické operaci, kde se objevují potíže s vysycháním poševní sliznice a svěděním. Léčba je pro tyto ženy zatížením nejen psychickým, ale také finančním, protože léčbu (která není nejlevnější) opravdu potřebují. Zde byla léčba překvapivě velmi úspěšná, zlepšení nastalo již po týdenní aplikaci a po 3 týdnech byla pacientka bez obtíží. Pozitivní je, že se tyto obtíže zatím nevracejí ani po 3měsících“

8


Léčba světlem VIII. V předchozích článcích seriálů Léčba světlem jsme se už několikrát dotkli tématu světla a jeho účinků na pleť (zejména pak v čísle 1/2008, kde byla tomuto tématu věnovaná celá strana), a to nejen proto, že patří tato oblast využití fototerapie mezi nejčastější. O tom, že má světlo speciálních vlastností účinek na omlazení pleti, již nelze pochybovat. Následkem UV záření a také škodlivin z ovzduší se na pleti projevují dříve či později známky stárnutí pokožky. Dříve neznámé linky se vrývají do pokožky a prohlubují se v čím dál znatelnější vrásky, objevují se pigmentové skvrny nebo podráždění po slunění… Aplikace červeného LED diodového světla pomáhá regeneraci pokožky po podráždění vyvolaném slunečním zářením, alergickou reakcí, poškozením a dalšími vlivy. Pokožka se následně stává odolnější proti nepříznivým vlivům, zlepšuje svoji pevnost a pružnost. Kolik vám je let? Vaši pleť nechte vyprávět… Že nejste právě mladí? Vaše pleť to neprozradí...

Revoluce v péči o pleť

Působení červeného LED diodového světla může zvýšit odolnost vůči UV záření a jeho škodlivým vlivům. Vědci (Barolet, Boucher, 2008, Khoury, Goldman, 2008) sledovali tento efekt. Na vybrané pacienty bylo aplikováno červené LED diodové světlo (660 nm) a poté byli vystaveni dávce UV záření, která běžně způsobuje erytém (zčervenání). V 85 % k vzniku zčervenání nedošlo. V druhém případě aplikovali červené LED diodové světlo před UV světlem vždy jen na jednu polovinu obličeje. Nejen, že ke zčervenání na této polovině obličeje nedošlo, ale pokožka nebyla zvýšeně citlivá, nepálila, neštípala.

Působením LED diodového červeného světla lze předcházet vzniku podráždění pokožky následkem nadměrného slunění. Tento poznatek otevírá nové možnosti v péči o pleť u citlivých jedinců a jedinců s nízkým fototypem jedinci náchylní ke spálení a zčervenání. Každé spálení sluncem zvyšuje až 10x riziko vzniku rakoviny kůže. Možnost zabránění spálení pokožky používáním světla vhodných vlastností a samozřejmě opalovacích krémů s dostatečným faktorem nabízí vhodnou ochranu kůže ale i celého organismu.

LED diodové světlo redukuje následky poškození pokožky UV zářením. LED diodové červené světlo působí na změny na ultrastrukturální úrovni pokožky. Vyvolává nárůst kolagenních a elastických vláken, aktivuje fibroblasty. Proto dochází ke zlepšení pružnosti pokožky a úbytku vrásek. 81 % osob prokázalo viditelný úbytek vrásek, zejména v okolí úst (Lee a kol., 2007, Russel a kol., 2005). Khoury JG, Goldman JP. Use of light-emitting diode photomodulation to reduce erythema and discomfort after intense pulsed light treatment of photodamage. : J Cosmet Dermatol. 2008 Mar;7 (1):30-4. Barolet D, Boucher A. LED photoprevention: reduced MED response following multiple LED exposures. Lasers Surg Med. 2008 Lee SY, Park KH, Choi JW, Kwon JK, Lee DR, Shin MS, You CE, Park MY. A prospective, randomized, placebo-controlled, double-blinded, and split -face clinical study on LED phototherapy for skin rejuvenation: clinical, profilometric, histologic, ultrastructural, and biochemical evaluations and comparison of three different treatment settings. J Photochem Photobiol B. 2007 Jul 27;88(1):5167. Russel BA, Kellett N, Reilly LR. A study to determine the efficacy of combination LED light therapy (633 nm and 830 nm) in facial skin rejuvenation. J Cosmet Laser Ther. 2005 Dec;7(34):196-200.

SLOVNÍK POJMŮ: Pigmentové skvrny - nahromadění kožního barviva melaninu, vlivem slunění, hormonálních změn, stárnutí pokožky. Fibroblast - buňky vaziva (typ pojivové tkáně, která spojuje, odděluje a tvoří „kostru“ řady orgánů) produkující základní vazivovou hmotu, včetně kolagenu. Ultrastrukturální změny změny na úrovni struktury buněk. Kolagen - vláknitá bílkovina tvořící základ pojivových tkání (vaziva, chrupavky a kosti). V organismu je hojně zastoupen, je součástí naprosté většiny orgánů. Erytém - zarudnutí, červené zbarvení způsobené podkožním zánětem, alergií, teplem.

Akné * Alergické projevy na pokožce * Atopický ekzém Ekzémy * Jizvy * Opary Pigmentové skvrny * Plísně * Podrážděná pokožka * Popáleniny * Revitalizace pleti Strie * Vrásky Autor: Hana Kuželová 9


Světlo ve světle vědy Věda

nespí a nové a nové poznatky

v oblasti léčby světlem jsou neustále objevovány a ty již objevené dále potvrzovány. V Japonsku se vědci zabývali vlivem světla na imunitní systém organismu. Je dávno známo, že červené laserové světlo podporuje tvorbu protilátek v těle, tzv. T-lymfocytů. Japonští vědci uskutečnili výzkum využívající novou generaci systémů fototerapie s monochromatickým světlem o vlnové délce 630 +/- 3nm s LED diodami. Sledovali chování T-lymfocytů lidského organismu po expozici LED diodového červeného světla. Do studie vstoupili dospělí dobrovolníci a po dobu 8 týdnů vždy 1x týdně po dobu 15-ti minut bylo aplikováno čerA

Imunitní systém

vené světlo 630nm na jejich dolní končetiny. Po osmi týdnech byly podrobeny zkoumání vzorky jejich tkáně. Došlo k nárůstu přítomnosti Tlymfocytů v tkáni, zejména tzv. imunitní odpovědi tzv. Th2.

Imunitní odpověď se dělí na tzv. buněčnou imunitní reakci - takovou reakci, která stimuluje buňky k činnosti, a protilátkovou reakci - tu, která stimuluje tvorbu speciálních látek - protilátek. Tyto reakce mají svá označení Th1 a Th2. Tzv. imunitní reakce Th1 stimuluje buněčnou větev imunitní odpovědi, Th2 podporuje tvorbu protilátek. Th2 odpověď ústí v podporu B lymfocytů a v tvorbu protilátek. Např. v průběhu těhotenství je výrazně preferována větev Th2, směřující k mandle a lymfatická tkáň hltanu

brzlík

kostní dřeň

sekreci protilátek. Právě tento typ imunitní odpovědi je podporován červeným monochromatickým světlem. Z prováděné studie je jasné, že tvorba protilátek je podporována i pokud světlem specifických vlastností působíme na jiné části těla, než bezprostředně místa, kde jsou protilátky tvořeny (kostní dřeň, brzlík). Při aplikaci na lokální problém podporujeme zároveň imunitní systém. Tyto poznatky dokumentuje i řada domácích klinických a experimentálních studií, které poukazují na to, že při lokální terapii dochází ke zlepšení celkového zdravotního stavu.

SLOVNÍK POJMŮ: Lymfocyty - bílé krvinky.

slezina

T-lymfocyty - vznikají v kostní dřeni, dozrávají v brzlíku, působí proti nádorovým a transplantovaným buňkám.

játra

B-lymfocyty - zodpovědné za tvorbu protilátek.

krev a krevní buňky

Protilátky - proteiny, které jsou schopné rozpoznat cizorodou látku a zneškodnit ji.

lymfatické uzliny

Imunitní odpověď - reakce na přítomnost cizorodé látky, dělí se na Th1 imunitní odpověď - stimuluje buňky, Th2 imunitní odpověď - stimuluje tvorbu protilátek. A)

centrální imunitní orgány

B)

periferní imunitní orgány

„Patient and Family Handbook of the Immune Deficiency Foundation“ (USA, The Immune Deficiency Foundation, 1993) , české vydání Bartůňková, J., Šedivá, A., Ústav imunologie, 2. LF.

Lymfatická tkáň - slezina, mandle, brzlík, kostní dřeň, mízní cévy.

Autoři: Hana Kuželová Radek Ptáček 10


Co trápí němé tváře Díky

moderním postupům a kvalitní

stravě se v současné době domácí zvířata dožívají vyššího věku, než tomu bývalo dříve. To, že náš domácí miláček stárne, se však dříve či později projeví na vzhledu i v chování zvířete. Pozorovatelné změny na těle spojené se stárnutím: Geriatrická vyhublost – bývá způsobena nejčastěji opotřebením trávicího traktu a jeho sníženou adsorpční schopností (malabsorpční syndrom), dále pak ztrátou chuti k přijímání potravy při degradaci chuťových pohárků, změnami v neurologickém profilu pacienta a snížením činnosti centra hladu. Geriatrická obezita – její příčiny jsou obdobné jako u juvenilních a adultních jedinců, tj. v první řadě se jedná o nepoměr mezi příjmem a výdejem energie. U stárnoucích jedinců je mnohdy tento fakt umocněn ještě nechutí k pohybu při zachovaném apetitu. Geriatrické držení těla – je nejmarkantněji patrné u psů se čtvercovým rámcem

těla. Opticky dochází k poklesu nesení hlavy, zkrácení krční partie, strmějšímu postoji. Pohyb je méně prostorný a mnohdy i strnulý. Geriatrická srst – především v důsledku horší využitelnosti některých živin důležitých pro metabolismus kůže dochází ke ztrátě její elasticity a zároveň k zhoršené výživě chlupu. Geriatrická srst bývá často matná, jakoby naježená, pesík hrubý a lomivý, podsada může chybět, nebo naopak je velmi hustá, nepřirozeně jemná až plstnatá. Za psa - seniora se považuje obecně zvíře starší 7–8 let. Menší plemena psů se dožívají vyššího věku v průměru 12 –13 let, velká plemena asi 10–11 let a obří plemena v průměru 8 let. Nejvyšší věk, kterého se dosud dožil pes, byl 29 let. Kočka nad 10 let věku se považuje za starší, ale obecně jsou kočky schopny dožít se vyššího průměrného věku než psi, hodně záleží na životním stylu. Nejvyšší zjištěný věk kočky byl 32 let. Nejčastěji popisované změny jsou: Snížení tonu gastrointestinálního traktu a zpomalení peristaltiky.

Geriatrie = gerontologie - lékařský obor zabývající se problematikou zdraví ve stáří.

Omezení filtrační schopnosti ledvin mnohdy vyúsťující až v CRF ( laboratorně prokázanou ledvinnou nedostatečností trpí podle některých studií až 70 % psů starších 8 let).

Insuficience selhání činnosti.

Jaterní insuficience resp. různé hepatopatie (až 45 % psů starších 7 let).

SLOVNÍK POJMŮ:

nedostatečnost,

Malabsorpční syndrom - všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Gastrointestinální trakt - trávicí soustava.

Osteoporetické změny. Srdeční nedostatečnost. Ve stáří se objevují problémy při pohybu, bolesti pohybového aparátu, kožní onemocnění, ale dochází také k rozvoji některých systémových nemocí, např.

cukrovky, chronické onemocnění ledvin, hormonální problémy a další. Starší organismus je také náchylnější k infekcím, tvorbě špatně hojicích se ran, otoků a otlaků. Mezi obecné příznaky stárnutí se řadí zhoršené funkce smyslů a celkové vnímání zvířete. U starších zvířat je nutné sledovat tělesnou hmotnost. Vysoká hmotnost zatěžuje srdce, ztěžuje dýchání, způsobuje námahu kloubům. U starých zvířat se velmi často objevují chronické bolestivé stavu vycházející z velkých kloubů a páteře. Takovýmto pacientům se ordinují šetrné dlouhodobé analgetické programy. Výživa zvířat ve stáří by měla zohledňovat změny a obtíže, ke kterým ve stáří dochází. Krmiva by měla obsahovat méně tuku, více vitaminů a vlákniny. Metody fyzikální léčby jsou zvláště u starších zvířat velmi vhodné. Organismus nezatěžují a mohou významně vylepšit kvalitu života zvířete.

Autor: Hana Kuželová

11


Michaela Krucká

Lidé v Biotherapy •

Zaměstnání po maturitě:

Kosmetické studio Fiore - zdravotní sestra na oddělení snižování nadváhy a formování postavy. Institut lékařské regenerace a kosmetiky MUDr. L. Středy – zdravotní sestra na oddělení snižování nadváhy a formování postavy .

V tomto čísle představujeme vedoucí pražského klientského centra, paní Michaelu Kruckou, kterou jistě ani většině z vás představovat nemusíme, protože je to osoba, se kterou přichází do kontaktu každý, kdo navštíví klientské centrum v Praze. Jaká byla její kariéra a cesta k Biotherapy? •

Narozena před 35 lety v Praze, vdaná, 1 dítě – dcera Dominika, pes Garp Po ZŠ absolvovala SZŠ obor dětská sestra

Sense s.r.o. (společnost obchodující s výpočetní technikou a zajišťující síťové vybavení ČS a.s.) - asistentka ředitele •

Mateřská dovolená – v jejím průběhu:

Rekvalifikační kurz: Péče o pleť a úprava pleti. Státní zkouška. Velký vizážistický kurz zakončený výstupní zkouškou. Střední odborné učiliště kosmetické zakončené výučním listem.

Po mateřské dovolené:

Institut MUDr. L. Středy – kosmetická péče, vedení a výuka rekvalifikačních kurzů Kosmetického ošetření. Praktická výuka lékařské regenerace a kosmetiky na Pedagog. fakultě UK. Místopředsedkyně Kosmetologické aliance ČR. Publikační činnost. v oboru kosmetologie. OSVČ – živnost – Kosmetické služby. Laboratoře kosmetické farmacie – klientská infolinka, poradenství v oboru snižování nadváhy, formování postavy a kosmetiky, vizážistika pro fotografii. Biotherapy s.r.o. – vedoucí pražského klientského centra, které od prosince tohoto roku nabízí služby v Klientském centru Biotherapy. Volný čas: rodina, pes, sport, studium cizích jazyků, knihy, hudba, tanec, cestování, potápění.

Pedagogické minimum.

Publikujeme…

prevenci chronických ran na základě řady klinických a experiemntálních domácích i zahraničních studií.

Nejočekávanější publikací posledních měsíců byla kniha MUDr. Jana Stryji Repetitorium hojení ran a příspěvek Moderní fototerapie v léčbě ran. Tato kniha přináší ucelený přehled problematiky hojení ran. Příspěvek Moderní fototerapie v léčbě ran představuje progresivní postupy v léčbě i

V příštím roce najdete odborné i populárně naučné články o metodě Fotonyx v časopisech Hojení ran, BODY, Rehabilitace a fyzikální lékařství, Módní trendy, Květy a další.

Autor: Michaela Krucká

O jednotlivých příspěvcích budete průběžně informování prostřednictvím aktualit na webových stránkách a časopisu BiotherapyINFO. Časopisy je možné také objednávat v klientském centru. Vyplňte anketu na zadní straně a buďte první, ke komu se časopisy dostanou! Vylosovaný autor ankety obdrží každý časopis, kde bude společnost Biotherapy v roce 2009 publikovat, ihned po jeho vydání.

Redaktorka časopisu BODY - paní Alena Ciková

12


Znění tajenky zasílejte poštou na adresu Biotherapy s.r.o., Paříkova 5, 190 00 Praha 9, e-mailem na adresu info@biotherapy.eu, nebo SMS na tel. č. (+420) 777 724 335, do 31. 1. 2009. Nezapomeňte uvést celou vaši adresu včetně tel. čísla, abychom vás mohli, v případě potřeby jednoduše informovat.

Každý 10. luštitel se správnou odpovědí získá od společnosti Biotherapy 5 aplikací systémem světelné terapie Biostimul v hodnotě 750 Kč, v klientském centru Praha (mimopražským luštitelům bude nabídnuto zapůjčení osobního systému světelné terapie po dobu 30 dnů).

Znalostní soutěž ... V tajence je odpověď na otázku: CO JE

BIOSTIMUL?

O co se luští?

13


Anketa pro Vás: Jaká publikace v roce 2008 byla pro Vás nejprospěšnější?

□ B.O.D.Y. □ Hotel & Spa □ Kúpele □ Lékarský obzor □ Hair & Beauty □ Módní trendy □ Květy □ Repetitorium hojení ran □ Stomateam Jaká další publikace v jakém časopise by Vám pomohla? ……………………………………………………………………………………………………………………. Jaká témata v Biotherapy Vademecum byste uvítali? ………………………………………………………………………………………………………. Jaká témata v Biotherapy INFO byste uvítali? ………………………………………………………………………………………………………. Vaše podněty a náměty k Biotherapy INFO: ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….

V příštím čísle vás čeká: Ohlednutí za rokem 2008

BiotherapyINFO

Připravované novinky pro rok 2009

Váš průvodce úspěchem

Představení BS 601 a další staré i nové rubriky

Výkonná redakce: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA vedoucí redaktor

Redakce časopisu:

Mgr. Hana Kuželová, výkonná redaktorka

Michaela Krucká, Karel Stolarik

Karel Krucký, Zuzana Vrbská, Jaroslav Novák

Veškeré příspěvky do časopisu BiotherapyINFO zasílejte výhradně elektronicky na e-mailovou adresu: redakce@biotherapy.cz Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky neuveřejnit nebo je redakčně upravit.

Biotherapy s.r.o., Paříkova 5, 190 00 Praha 9, Infotel: (+420) 777 724 335 Tel/fax: (+420) 283 892 050, web: www.biotherapy.eu

Profile for Biotherapy Europe

BiotherapyInfo  

Čtvrtletník, který Vám prozradí, jak světlo umí nejen léčit, ale především uzdravovat.

BiotherapyInfo  

Čtvrtletník, který Vám prozradí, jak světlo umí nejen léčit, ale především uzdravovat.

Advertisement