__MAIN_TEXT__

Page 1

INFO Informační časopis společnosti Biotherapy s.r.o.

III. čtvrtletí (3/2008)

BiotherapyINFO 3/08, 31. července 2008


Soutěž

Soutěž

Soutěž

Velká letní fotografická soutěž

„Léto s Biostimulem“ Léto přeje fotografování! Proto foťte! Lidi, zvířátka a Biostimul! Nejoriginálnější fotografie vyhrává! A co vyhrajete? Poukázku, kterou využijete při nákupu fotoaparátu, pomůcek k dokonalému fotografoání, k účasti na fotografickém kurzu, publikaci o fotografování či pronájmu profesionálního fotografického ateliéru!!!

Fotografie zasílejte elektronicky na adresu: soutez@biotherapy.cz Uzávěrka soutěže je 30. 9. 2008

2


Obsah:

Systémy Biostimul na Olympijských hrách v Pekingu

4

Spolupracující odborníci

5

Léčba světlem VII.

6

Světlo ve světle vědy

7

Biostimul a zdraví

8

Světlo v našem životě

9

.

Možná právě sedíte na zahrádce, dáváte si kávu a otevíráte prosluněné letní číslo, letos už třetí čtvrtletní vydání časopisu BiotherapyINFO. Tentokrát je zaměřeno opravdu letně a ústředními tématy jsou sport a zvířátka. Sport především díky Olympijským hrám, které právě začínají. A zvířata proto, že společnost Biotherapy intenzivně pracuje na zavádění metody Fotonyx i do oblasti veterinární medicíny. Fototerapie, jak si všichni jistě dovedete představit, je

v oblasti léčby zvířat všeho druhu přímo ideálním prostředkem. Nezatěžující, účinná a snadno aplikovatelná. Doufáme, že články, které se danému tématu věnují, vám napoví, jak Biostimul využít i pro vaše miláčky a také samozřejmě, jak tyto aplikace doporučit vašim stávajícím i novým zákazníkům.

ního roku Nadační fond Biotherapy vypsal nadační programy „Světlo pro lázně 08“.

Jedná se o nadační program vypsaný pro lázeňská zařízení, jehož součástí je dotace na zavedení systémů světelné terapie do lázeňských zařízení, odborné vzdělávání (s akreditací pro zdravotnické pracovníky), možnost účasti na mezinárodních výzkumných studiích. S nabídkou zařazení do nadačního programu bylo osloveno více než 120 lázeňských zařízení. V průběhu letních měsíců mají lázeňská zařízení možnost zažádat o odborný seminář a školení zcela zdarma a využít nabídky zařazení do nadačního programu. „Světlo pro lázně 08“ následoval

tým

Přejeme všem léto nejen plné odpočinku, ale také obchodních úspěchů. Redakce BT Info

Světlo pro lázně a rehabilitace Na jaře letoš-

Váš

hned na počátku léta program „Světlo pro rehabilitace 08“. Tento program je určený pro rehabilitační zařízení a obdobně jako program předchozí zahrnuje dotaci na systémy světlené terapie, odborné vzdělávání i možnost podílet se na výzkumných záměrech. S tímto programem je a bude oslovováno téměř 2000 rehabilitačních pracovišť. Pokud máte ve své blízkosti lázeňské nebo rehabilitační zařízení, neváhejte jej s touto možností oslovit.

Kalendář akcí Na podzim budete mít možnost navštívit řadu akcí, kde se představí společnost Biotherapy.: 11. - 14. 9. se představíme na veletrhu Wellness Balnea na výstavišti v Letňanech v Praze, 7. - 9. 10. si nenechte ujít zdravotnický veletrh Slovmedica na Slovensku, 21. - 24. října navštivte mezinárodní veletrh zdravotnické techniky HospiMedica - letos pod novým názvem Medical Fair Brno na Brněnském výstavišti. 13. 11. Evropská asociace pro fototerapii pořádá letos již 3. ročník konference. Uskuteční se dne 13. listopadu v Praze!

3. ročník Mezinárodní konference

3


Systémy Biostimul na Olympijských hrách v Pekingu sportovci a jejich lékaři byla pozvána společnost Biotherapy na předolympijský seminář Českého olympijského výboru. Této prestižní akce se účastnili zejména lékaři pečující o zdraví českých reprezentantů během sportovní přípravy a na Olympijských hrách v Pekingu.

Systémy

Biostimul prozáří dny našim sportovcům během Olympijských her v Pekingu! Systémy Biostimul využívá celá řada českých sportovců (Tomáš Dvořák, Roman Šebrle, Barbora Špotáková, Svatoslav Ton, Jiří Mužík, Štěpánka Hilgertová, Marek Jankulowski, Kateřina Neumannová, Lenka Šmídová, Martin Ručinský a celá řada dalších), sportovních lékařů a rehabilitačních pracovníků. Na základě vynikajících výsledků a oblíbenosti těchto přístrojů mezi

Seminář na téma „Lékařské a fyziologické aspekty účasti Českého olympijského týmu na Hrách XXIX. olympiády v Pekingu 2008“ seznámil trenéry a lékaře Českého olympijského týmu s riziky a medicínskými opatřeními spojenými s účastí české reprezentace na OH v Pekingu 2008.

zdaleka neskončil. Systémy Biostimul vzbudily velký zájem i u ostatních účastníků semináře. Byly zde navázány významné kontakty s řadou lékařů, rehabilitačních pracovníků, ortopedů a trenérů. Držíme našim sportovcům palce a pevně věříme, že k jejich zdraví, energii a pohodě přispějí naše systémy Biostimul!

Společnost Biotherapy zde prezentovala velkoplošný systém světelné terapie Biostimul BS 501. Biostimul BS 501 Český olympijský výbor pro olympijskou reprezentaci zakoupil. BS 501 se tak stane nezbytnou součástí medicínské výbavy sportovců na olympijských hrách! Úspěch společnosti Biotherapy na tomto semináři však zakoupením přístroje Českým olympijským výborem pro sportovce

Biostimul BS 501 odletěl do Mongolska Biostimul BS 501 spolu s BS 302 je již připraven pro české sportovce v Pekingu, kde bude po celou dobu olympiády pomáhat sportovcům proti svalové únavě, případným bolestem a poraněním. Jeho cesty po Asii ale tímto nekončí. Další Biostimul BS 501 spolu se systémy BS 302 si pořídila mongolská delegace.

Díky účasti společnosti Biotherapy na semináři Českého olympijského výboru byla navázána spolupráce s Českým svazem Judo a významnými zástupci Mongolska, kteří nás hned den po té poctili svou návštěvou. Nadšení ze systémů Biostimul neskrývali a na zpáteční cestě do své země je již Biostimuly doprovázely.

4


Spolupracující odborníci Výzkumné projekty Nadačního fondu Biotherapy a Evropské asociace pro fototerapii

J

ak jsme vás již informovali v předchozích číslech, Nadační fond Biotherapy se podílí na mezinárodních výzkumných záměrech Evropské asociace pro fototerapii. V této souvislosti navazuje spolupráci s významnými zdravotnickými zařízeními, kde se studie uskutečňují.

padě ošetřování ran jsou mimo jiné zaměřeny studie Evropské asociace pro fototerapii. Cílem projektů je získávání zkušeností v oblasti neinvazivních metod léčby a prevence specifických zdravotních obtíží (chronické rány, proleženiny, pohybové obtíže, chronická bolest apod.).

Ošetřování ran je v dnešní době oborem dynamicky se rozvíjejícím a vyžaduje aktivní přístup zdravotníků k dané problematice. V současné době jednou z nejefektivnějších metod vůbec je progresivní metoda Fotonyx.

Na výzkumných projektech se v současné době podílí řada pracovišť. Mezi největší patří např. Fakultní Thomayerova nemocnice, Institut klinické a experimentální medicíny, Vojenská lázeňská léčebna Františkovy Lázně.

Na efektivitu metody Fotonyx v pří-

V květnu byl předán Biostimul BS 501 za účelem klinické studie na oddělení

Zkušenosti odborníka

LDN Fakultní Thomayerovy nemocnice. V červnu zahájil výzkumnou studii také Institut klinické a experimentální medicíny, odd. anesteziologie a resuscitace, které poskytuje komplexní intenzivní péči pacientům po kardiovaskulárních chirurgických výkonech. Vhledem k intenzivnímu oslovování desítek zdravotnických zařízení, nové kontakty a spolupráce neustále narůstají. Novinky pravidelně uveřejňujeme na našich webových stránkách.

MVDr. Miroslav Palička Ostrava - Heřmanice

Mezi spolupracující odborníky patří také veterinární lékaři. V tomto čísle vám představujeme zkušenosti s využitím systémů Biostimul BS 501 a BS 302 veterinárního lékaře MVDr. Miroslava Paličky.

Ošetření: 3 dny po 20 minutách BS 302, 2 dny přestávka a znovu 3 dny po 20 minutách. Souběžně aplikace ATB Synulox lc. a Alaptid ung.

Nemoci kloubů

Výsledek: Nosní houba zcela vyhojena za 1 měsíc.

Onemocnění kůže

Využití Biostimulu: hojení ran, onemocnění kůže, nemoci kloubů a další.

Hojení ran Nejčastější indikací pro použití fototerapie je hojení ran. Primární hojení ran - císařské řezy, ovariohysterektomie psů a koček, kastrace psů, pyometry, kýly... V takových případech přistupujeme k ošetření 3. až 5. den po operaci - aplikace Biostimulu BS 302 po 15 minutách. 14 dní po operaci vytahování stehů, rány bez komplikace. Německý ohař, krátkosrstý, 5 let stáří, Dg. tržná rána nosní houby.

Německý ovčák, samec, 12 let stáří, Dg. Artroza kyčelních kloubů, snížená celková pohyblivost asi 1 měsíc. Pekingský palác. psík, samec, stáří 8 let, Dg. Abscedující dermatitida. Ošetření: 3x obden po 20 minutách BS 501 v programu 2. Současně celková a lokální aplikace ATB, incise abscesů, výplachy. Výsledek: Celková doba léčby 4 týdny, kůže bez patologického nálezu.

Ošetření : BS 501, 5 dní 1x denně 30 minut v programu 6, aplikace ve hřbetní poloze na vnit řní str anu kyčelních kloubů. Současně aplikace chondroprotektiv a nesteroidních antiflogistik. Výsledek: po týdnu významné zlepšení pohyblivosti.

5


Léčba světlem VII. Zvířata jsou zvláště citlivá na způsoby léčby po úrazech a poraněních, při zánětlivých a bolestivých stavech. Jejich majitelé a chovatelé se snaží hledat ty nejpříjemnější a nejméně zatěžující způsoby léčby tak, aby jejich mazlíčci netrpěli bolestmi a těšili se z dlouhého života. Velice vhodnou metodou léčby je metoda fototerapie – Fotonyx. Metoda Fotonyx je přirozená, bezpečná a nezatěžující metoda, která přináší rychlý efekt při léčbě akutních i chronických obtíží. Je vhodná zejména v případech: 1) Léčby kožních onemocnění Kožní alergie a jiné nežádoucí projevy na kůži se v současné době stávají jedním z nejčastějších onemocnění domácích zvířat. Aplikace metody Fotonyx významně urychluje regenerační a hojivé procesy a zároveň potlačuje zánětlivé pochody. Tlumí bolest a svědění. 2) Léčby bolestivých stavů Zvířata trpí bolestí stejně jako člověk, přestože bolest omezeně projevují. Léčba bolesti u zvířat je nezbytná. Neléčená bolest způsobuje u zvířete stres a zatěžuje jeho organismus. Metoda Fotonyx představuje z hlediska rychlého účinku a absence nežádoucích účinků jedinečnou metodu léčby bolesti.

Máme rádi zvířata

3) Léčby onemocnění a poškození pohybového aparátu a 4) Léčby onemocnění a stavů spojených se stářím Zdraví kloubů, svalů a kostí a s tím spojená pohyblivost má velký vliv na kvalitu života zvířete. Zejména v pokročilém věku se u zvířat objevuje opotřebení kloubů a obtíže a bolesti při pohybu, stejně, jako je tomu u lidí. Onemocnění a poruchy pohybového aparátu (zejména kloubů, jako je artróza, artritida) patří mezi nejčastější indikace léčby metodou Fotonyx. Aplikace může velmi výrazně ovlivnit i dlouhodobé bolestivé stavy a obnovit funkci pohybového aparátu. 5) Hojení ran Metoda Fotonyx je vysoce účinnou metodou, která podporuje správné hojení ran a výrazně zkracuje dobu hojení. Zvířatům tak umožňuje rychlejší návrat k bezbolestnému pohybu a plnohodnotnému životu. 6) Prevence akutních i chronických stavů

Každý chovatel zvířete si přeje a snaží se, aby jeho zvíře, domácí mazlíček, žil co nejdéle, bez obtíží a bolesti. Ve stáří se objevují problémy při pohybu, bolesti pohybového aparátu, kožní onemocnění, ale také rozvoj některých systémových nemocí, např. cukrovky. Moderní metoda fototerapie metoda Fotonyx dokáže velmi účinně pomoci. Je zcela bezpečnou a pro zvíře příjemnou metodou zmírnění bolesti, urychlení regenerace a rekonvalescence, posílení obranyschopnosti organismu. Pomáhá k dlouhému plnohodnotnému životu zvířete a zvyšuje úroveň života ve stáří. Bezpečnost i příjemnost použití, absence nežádoucích účinků a rizika předávkování jsou zejména ve veterinárním lékařství i domácí péči o zvířata nedocenitelnými faktory. Většina zvířecích pacientů špatně snáší veterinární ošetření. Moderní metoda fototerapie, která je zcela nebolestivá, přináší rychlou odezvu a lze použít i tak, aniž by ji zvíře zaregistrovalo. Hlavní indikace:

Aplikace metody Fotonyx neléčí pouze akutní stavy, ale pomáhá předcházet vzniku komplikací a opakování obtíží.

Úrazy a poranění (poškozené či natažené svaly, šlachy, naražení, zlomeniny, apod.)

Bolestivé stavy (artróza, artritida, pooperační bolesti, úponové bolesti, kostní výrůstky, bolest od přetížení a únavy, spasmy, svalové napětí, apod.)

Zánětlivé stavy (artritida, zánětlivé kožní projevy, apod.)

Kožní projevy (dermatitidy, alergické reakce na kůži, plísňová onemocnění, kožní infekce, apod.)

Rány (poškození kůže, pooperační jizvy, apod.)

Tak kdo si dá první, holky?

Autor: Hana Kuželová 6


Úloha mitochondrie ve využití světla Byla jednou jedna mitochondrie… ...Tak by mohlo začít vyprávění o tom, co je mitochondrie a jak vznikla. Mitochondrie jsou organely přítomné prakticky ve všech živočišných buňkách. V mnoha ohledech se podobají bakteriím a všeobecně se předpokládá, že se z bakterií vyvinuly. Podle teorie byla mitochondrie dříve jakousi bakterií žijící samostatně, než byla pohlcena větší buňkou. Zde přežila a vytvořila si s buňkou „pohltitelkou“ vzájemně prospěšný - symbiotický vztah. Mitochondrie se tak stala součástí

Světlo ve světle vědy

živočišné i rostlinné buňky. To vysvětluje, proč je mitochondrie tak složitá, významná a svým způsobem samostatná. Mitochondrie mají svou vlastní DNA a jsou továrnami na tvorbu chemické energie pro buňku. Produkují základní chemické palivo - ATP, což je „benzín“ potřebný pro pohon většiny buněčných aktivit. Bez mitochondrií by rostliny ani živočichové nebyli schopni získávat kyslík k maximálnímu využití energie z molekul potravy. Proto, že se předpokládá vznik mitochondrií z bakterií, lze sledovat účinek světla na bakteriálních buňkách a zkoumat bakteriální mechanismy. To nám pomáhá mitochondriím porozumět a také vysle-

Budeme léčit virové nemoci světlem? Choroby virového původu provází lidstvo od pradávna. Velké množství z nich představuje díky své vysoké infekčnosti a nebezpečnosti obrovské riziko i v současné době. Američtí vědci však přišli se slibným objevem, který může znamenat revoluci v léčbě často smrtelných chorob. Princip spočívá v použití „obyčejného“ viditelného světla, které může být pro řadu smrtelných virů tím posledním, s čím se setkají. Moderním a účinným způsobem likvidace virů je použití fyzikálních metod, především různých forem elektromagnetického záření. Efektivním prostředkem pro likvidaci nejen virových částic je UV záření. To má ovšem velkou nevýhodu v tom, že způsobuje mutace. Ty jsou ve většině případů pro viry smrtelné, ale mohou také způsobit nežádoucí evoluci viru, tedy například vznik rezistence nebo

vyšší infekčnost. UV záření také poškozuje okolní buňky a je tedy nemožné použít jej pro léčbu již infikovaného organismu. Možnost použití mikrovlnného záření, které je pro viry také smrtelné, je silně omezena tím, že toto záření se silně absorbuje ve vodném prostředí, které se díky tomu silně zahřívá. Tato skutečnost by také byla pro lidské tkáně tragická. Se zcela novým nápadem přišli američtí vědci. Kong-Thon Tsen z Arizonské státní university, který se zabývá fyzikou, spojil své síly se svými kolegy z Lékařské university Johna Hopkinse. Toto zdánlivě podivné spojení medicíny a fyziky přineslo nadějné výsledky. K ničení virů použili viditelné světlo, které překonává nedostatky tradičních fyzikálních metod. Pro viry smrtící záření poskytuje nízkovýkonný laser, vlnová délka použitého světla byla 425 nm. Světlo bylo v expe-

dovat, k čemu dochází při dodání energie prostřednictvím světla. Mitochondrie hrají rozhodující roli v procesu zužitkování světelné energie. Mitochondrie jsou citlivé na ozařování monochromatickým světlem viditelného pásma světla a pásma blízkého infračervenému světlu. Energie světla o vlnových délkách okolo 630nm je absorbována tzv. protonovými pumpami v mitochondriích (zjednodušeně můžeme říci průchody). Následně se tak zvyšuje tvorba ATP, což je důležité pro veškeré energeticky náročné děje probíhající na úrovni buněk, tkání a celého organismu. Autor: Hana Kuželová

rimentu dávkováno po pulsech, přičemž jeden puls trval pouhých 10 femtosekund (femtosekunda = 10-15 s). Nízký výkon zaručuje, že lidské buňky a tkáně zůstanou nedotčeny. Naopak vibrace způsobené tímto zářením způsobí rozpad obalové struktury viru – kapsidy. Vědci věří, že jediný impuls postačí k úplné inaktivaci virového zárodku, tedy dávka by měla být pro vir vždy smrtelná. Tato skutečnost, společně s faktem, že viditelné světlo nezpůsobuje mutace, by mělo zabránit vzniku rezistence virů vůči této léčbě. V současné době vědecký tým prověřuje účinek nízkovýkonného laseru na různé typy virů (v centru zájmu jsou především HIV a hepatitida C), přičemž se však předpokládá, že účinek bude stejný jako u testovacího bakteriofágu M13. Pokud všechny testy dopadnou podle očekávání, je pravděpodobné, že lidé dostanou brzy do rukou velmi účinnou a zároveň levnou zbraň v boji proti virovým chorobám.

Stanislav Obruča: Budeme léčit virové nemoci světlem? www.inovace,cz Tsen, K., T., (2007). Inactivation of viruses with a very low power visible femtosecond laser, J. Phys.

7


BIOSTIMUL A ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA ONEMOCNĚNÍ Svalová soustava je spolu s kostrou základem pohybového ústrojí, které je zodpovědné za pohyb jednotlivých částí těla. Síla svalu závisí na počtu svalových vláken, ze kterých je sval složen. Při nedostatku fyzické aktivity dochází k ochablosti svalstva. Zvýšená aktivita takto netrénovaných svalů nebo jejich prochladnutí pak často vede ke vzniku obtíží: namožení svalu, natažení svalu, svalové křeče doprovázené velkou bolestí. V horším případě při vyšší zátěži může dojít k natržení svalu. Svalové křeče jsou způsobeny nahromaděním kyseliny mléčné ve svalovině. Tím je blokována regenerace svalu a dochází k bolesti. Bolesti svalů mohou být také způsobeny mnoha dalšími faktory. Patří mezi ně porucha hospodaření

ZÁNĚT A BOLEST ŠLACH A SVALŮ

s minerály (způsobená např. nedostatkem hořčíku a draslíku), poruchy prokrvení, revma, horečnaté stavy, špatné postavení páteře. Kromě tělesných příčin mohou být bolesti svalů také vyvolány stresem, úzkostí a jinými nepříznivými psychickými stavy. Zánět šlach se projevuje zprvu svěděním, lehkou bolestí, později je postižené místo velmi citlivé na dotyk a trvale bolestivé. Typickým zánětem šlachových úponů je tzv. tenisový loket. Jedná se o zánět šlachových úponů na pažní kosti a projevuje se silnou bolestí loketního kloubu. Příčinou vzniku je jednostranné zatěžování, k němuž dochází při řadě lidských činností (nejen sportu). Přetížením pravděpodobně dochází k poruše mikrocirkulace na přechodu šlachy do

kosti. V oblasti úponu pak dochází k rozvoji zánětu s charakteristickými bolestivými projevy. Příčinami většiny zánětů a bolestí šlach a svalů bývá náhlé zvětšení aktivity svalů, nedostatečné zahřátí a protažení svalů před zátěží (zejména na dolních končetinách), dlouhodobé nadměrné přetěžování určité svalové skupiny a šlachových úponů – tzv. jednostranná zátěž. Dále také nevhodná obuv, náhlý úbytek svalové hmoty, ale také dehydratace, stres či oslabení organismu. Následkem těchto stavů dochází k otoku svalů, následnému tlaku a bolesti.

Léčba Biostimulem vých vláken a zlepšení prokrvení a výživy dané oblasti, což urychluje regeneraci nervových zakončení a celé poškozené tkáně. Účinek se zvyšuje v kombinaci s balneologickými doplňky a používáním speciálních gelů.

Systémy Biostimul využívající metody Fotonyx umožňují rychlou účinnou léčbu akutních i chronických bolestivých a zánětlivých stavů. Při léčbě obtíží a postižení pohybového aparátu pomocí Biostimulu se velice výrazně uplatňuje kombinace analgetického a protizánětlivého účinku. Při aplikaci dochází ke zmenšení citlivosti nervo-

Aplikační tabulka

Při akutním zánětu šlach a svalů aplikujte Biostimul nejlépe třikrát denně. Při větším rozsahu bolesti aplikujte Biostimul bodově, ošetřujte postiženou oblast po menších částech. Ze vzdálenosti 1-2 cm nechte Biostimul na každou oblast působit 5 minut. Provádějte alespoň 10-15 aplikací, i po odeznění bolesti dokončete celou kúru. Po aplikaci naneste doplňkový přípravek BioGel. Terapii doporučujeme rozšířit o používání rašelinového extraktu Balneo Natural. Je možné jej

používat ředěný i jako obklad. V případě akutního zánětu se přikládá obklad studený. Důležité je pravidelné používání a i u rašelinového extraktu platí dodržení celé aplikační kúry (10 zábalů). V případě chronického zánětu postupujte obdobně. Aplikace provádějte třikrát denně po dobu 10 minut. Doba aplikace závisí na velikosti ošetřované plochy. Doporučujeme provádět kúru po 25-50 aplikací a to i po odeznění příznaků, aby se bolestivé stavy neopakovaly. Doplňkový BioGel je i v případech chronického zánětu velmi účinný přípravek ke zklidnění bolesti. Naneste jej po každé aplikaci. Rašelinové extrakty Balneo Natural používejte k teplým koupelím nebo teplým obkladů. Rovněž dodržujte celou aplikační kúru.

oblast

délka aplikace

počet aplikací

způsob

doplňky

postižená oblast

10 min.

3 denně

postižená oblast a její okolí

BioGel Balneo Natural

pokračování na další straně 8


Aplikační tabulka akupunkturních oblastí

Příklady aplikací

číslo akupunkturní oblasti dle příručky 16, 17, 21

délka jednotlivé aplikace 10 min.

délka aplikace 10 min.

počet aplikací

způsob

doplňky

celkem 15-20 (3krát denně)

postižená oblast a její okolí

BioGel

Svalové spasmy

10 min.

3-4 denně

postižená oblast a její okolí

BioGel

Zánět šlach a svalů akutní

10 min.

celkem 10-15 (3krát denně)

postižená oblast a její okolí

BioGel Balneo Natural

Zánět šlach a svalů chronický

10 min.

celkem 25-50 (3krát denně)

postižená oblast a její okolí

BioGel Balneo Natural

Zhmožděniny

10 min.

celkem 5-10

postižená oblast a její okolí

indikace Svaly – mechanické poškození

Více o zdravotních obtížích a možnostech léčby pomocí metody Fotonyx se dozvíte v Biotherapy Vademecum. Autor: Hana Kuželová

Mé zkušenosti s Biostimulem Přinášíme vám další příběh, tentokrát uživatelky paní Jarmily Příhodové. Jak a kdy jste se poprvé setkala s Biostimulem? K Biostimulu jsem se dostala úplně náhodou. Jednoho dne jsem se vracela domů a před domem stál muž, tehdy neznámý. Byl to pan Karel Stolarik. Než jsem si sundala bundu, už byl vevnitř a předváděl přístroj manželovi. Manžel byl zrovna po operaci kyčlí. A tak jsme Biostimul koupili. A nelitujeme. Jaké s Biostimulem máte výsledky? Táta měl kyčle úplně zničené. 2 roky chodil o berlích a trpěl velkými bolestmi - bolestmi zad, kloubů. Biostimulem si tyto bolesti léčil. Zbavil se tak bolestí ramene, kolenou, páteře. Má spoustu času, tak na něm Biostimul každou

chvíli někde bliká. 9. června byl na operaci, pooperační jizva je dnes krásná, vypadá jakoby byla stará už rok... Vnučce se na chodidle objevila bradavice. Párkrát na ni svítila a když jsme ji jednoho dne pobídli, ať si nezapomene svítit, řekla: ,,Já tam už žádnou bradavici nemám.“

Léků proti bolesti jsem se zbavila.. Já jsem se zbavila bolesti kolene. Měla jsem problémy s meniskem, trpěla jsem při chůzi do schodů, brala ibuprofeny. Snad po třech aplikacích Biostimulu mě koleno bolet přestalo. Nesvítím pravidelně, jen když mě něco bolí. Ale Biostimul máme pořád po ruce. Moji rodiče mají Biostimul také, každý svůj. Lituji, že děda neměl

Paní Jarmila Příhodová Biostimul dřív, má diabetes a na noze přišel už o tři prsty. Teď pravidelně svítí. Doufáme, že už teď bude všechno v pořádku. Maminka si zase snížila pomocí Biostimulu glykémii, z 20 na 11, z čehož má velkou radost. Co na Biostimulu nejvíce oceňujete? Je úžasně praktický. Je skvělé, že ho nemusíte vybalovat, než ho chcete použít, složitě montovat, je to ohromně snadné. Prostě je mezi ovladači na televizi, tam má své místo, a tak je neustále po ruce. Jeho rozměry jsou tak šikovné, že ho s sebou bez potíží vezmu do tašky. Tím je velmi praktický a mohu ho tak použít včas. Děkujeme Vám, že jste se s námi podělila o své zkušenosti a přejeme pevné zdraví Vám a celé rodině. Autoři: Hana Kuželová Karel Stolarik

9


Světlo v našem životě

Bez světla nám to nemyslí...

Únava nesouvisí jen s fyzickou či psy-

můžeme zápolit také při přeletu příliš mnoha časových pásem letadlem. Obvykle nás trápí únava, nespavost nebo podrážděnost. Na změny pásem si zvykáme lépe, když letíme na západ, tedy za sluníčkem, nežli na východ, tedy proti němu.

chickou námahou, závisí také na světle. Cítíte přísun energie, když svítí sluníčko. Chce se vám zůstat doma, když je zataženo a tma... Vždycky se věřilo, že pracovní útlum v odpoledních hodinách souvisí s tím, že po obědě dojde k odkrvení mozku, protože je potřeba zpracovat jídlo v žaludku. Jde o známý, tzv. poobědový fenomén. Pokles výkonnosti se však objevuje i u lidí, kteří neobědvají a nedochází u nich k „soustředění“ organismu na zpracovávání potravy. Jde totiž o biorytmus. Všechny děje v přírodě probíhají v určitém čase. Lidé, zvířata i rostliny jsou vybaveny biologickými hodinami, jejichž základem je 24 hodinový cyklus a ten nás provází celým životem. Jím se řídí nejen naše vnitřní orgány, ale např. i naše výkonnost, citlivost atd. S potížemi, které člověku dokáží způsobit narušené biorytmy,

Biorytmy, naše vnitřní biologické hodiny, neřídí jen vzestup a pokles výkonnosti během dne. Ovlivňují i aktivitu jednotlivých tělesných systémů nebo orgánů našeho těla v průběhu celých 24 hodin. Kolem 13. hodiny dochází k náhlému poklesu výkonnosti a útlumu. Nejlépe je si v této době odpočinout. Pokud však musíme a potřebujeme pracovat, potřebuje náš mozek „přisvítit“. Mozek světlo potřebuje. Světlo pobízí mozek k výkonu. To, že nedostatek světla může skončit jako nebezpečná nemoc, si lékařská věda přiznala až

v roce 1987, kdy Americká psychiatrická asociace stanovila SAD (sezónní afektivní onemocnění) jako samostatnou diagnózu. Už v antice totiž věděli, že světlo a tma mají vliv na depresivní náladu. Dlouhé lety dokáží naše biorytmy pořádně „rozhodit“. Při cestování přes různá časová pásma lze jednoduchým trikem biorytmy upravit a snadněji se adaptovat na posun času. Tzv. „světelná sprcha“ co nejdříve po ránu brzdí produkce hormonu melatoninu, který je zodpovědný za bdění a usínání. Dodáme-li tedy organismu ráno světlo, melatonin se přestává produkovat a my bdíme. Vstávání za tmy má za následek dlouho přetrvávající ranní únavu. Pomocí světla můžeme náš organismus nabudit, dodat mu potřebnou energii na celý den. Proto se také většina lidí, kteří využívají k léčbě obtíží fototerapii (červené světlo) a aplikace provádějí ráno, cítí plni energie. Autor: Radek Ptáček Hana Kuželová

Publikujeme Ani v létě v odborných i jiných publikacích nepolevujeme. Právě naopak. Na prezentaci moderní metody v oblasti péče o rány - metody Fotonyx, přímo čekala kniha Repetitorium hojení ran a časopis Hojení ran. Během srpna vyjde kniha MUDr. Jana Stryji Repetitorium hojení ran v nakladatelství Geum. Najdete zde

odborný článek o fototerpii a prezentaci systémů Biostimul. Hojení ran je odborný, nezávislý, recenzovaný časopis. Do tohoto časopisu se dostanou tedy jen příspěvky, které mají vysokou odbornou úroveň. Časopis svou tématikou propojuje interní a chirurgické obory a je otevřen lékařům i ostatním zdravotnic-

kým pracovníkům. Zabývá se problematikou hojení ran z nejrůznějších pohledů a spolupracuje s Českou společností pro léčbu rány. S tímto odborným časopisem navázala spolupráci také společnost Biotherapy a bude zde v nejbližších číslech publikovat klinické a kazuistické studie i informace o plánovaných akcích.

10


Září 2008 P 1

Ú 2

S 3

Č 4

P 5

S 6

N 7

8 15 22

9 16 23

10 17 24

11

12

13

14

18 25

19 26

20 27

21 28

mezinárodní veletrh zdravotnické techniky Říjen 2008

mezinárodní veletrh lázeňství, rehabilitace, regenerace, estetiky a fitness

Listopad 2008 P

Ú

S

Č

P 7

S 1 8

N 2 9

3

4

5

6

10 17 24

11 18 25

12 19 26

13 20 27

14 21 28

15 22 29

16 23 30

3. mezinárodní konference Evropské asociace pro fototerapii

BiotherapyINFO Váš průvodce úspěchem

P

Ú

S 1

Č 2

P 3

S 4

N 5

6 13

7

8

9

14

15

16

10 17

11 18

12 19

20

21

22

23

24

25

26

mezinárodní veletrh zdravotnické techniky

V příštím čísle vás čeká: Mezinárodní konference Veletrhy Co trápí němé tváře Úspěšný prodej Léčba světlem Zkušenosti odborníka Lidé v Biotherapy Úspěšní

Výkonná redakce: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA vedoucí redaktor

Redakce časopisu: Karel Krucký, Zuzana Vrbská, Jaroslav Novák

Mgr. Hana Kuželová, výkonná redaktorka

Michaela Krucká, Karel Stolarik

Veškeré příspěvky do časopisu BiotherapyINFO zasílejte výhradně elektronicky na e-mailovou adresu:

redakce@biotherapy.cz

Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky neuveřejnit nebo je redakčně upravit.

Biotherapy s.r.o., Paříkova 5, 190 00 Praha 9, Infotel: (+420) 777 724 335 Tel/fax: (+420) 283 892 050, web: www.biotherapy.eu

Profile for Biotherapy Europe

BiotherapyInfo 3  

Čtvrtletník, který Vám prozradí, jak světlo umí nejen léčit, ale předevím uzdravovat.

BiotherapyInfo 3  

Čtvrtletník, který Vám prozradí, jak světlo umí nejen léčit, ale předevím uzdravovat.

Advertisement