__MAIN_TEXT__

Page 1

Udruženje građana NVO / NGO

PREZENTACIJA REZULTATA “Kultura za bolje sutra” Derventa, 27. oktobar/listopad 2011.


CILJ POBOLJŠANJE MEĐUKULTURNOG RAZUMIJEVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA UKLJUČIVANJE CILJANE PUBLIKE KROZ MANIFESTACIJE KULTURE Ispunjenje glavnog cilja je dugoročna korist jer doprinosi međukulturnoj saradnji uključivanjem ciljane publike. preko edukacije, kreativnog izražavanja, promocije i zapošljavanja sa mogućnostima pronalaska stalnog zaposlenja u kulturnoj industriji.


Ovo je naša priča! Ovaj projekat je inicijativa osoba sa invaliditetom u saradnji sa ustanovama kulture na lokalnom nivou za poboljšanje kulturnog razumijevanja između onih koji prepoznaju naše ciljeve i misiju! Partnerstvo u lokalnoj zajednici su prihvatili JU Narodna biblioteka “Branko Radičevid” i JU Centar za kulturu. Projekat su otpočeli zajedničkom edukativnom radionicom za međukulturne navigatore u cilju sticanja znanja i vještina sa potencijalnim saradnicima u ciljanim opštinama/opdinama, sa naglaskom da to budu manji gradovi a posjete regionalnim središtima iz razloga što su tamo razvijene institucije: muzeji i pozorišta. U okviru edukativnih radionica “Maštovnica” učestvovalo je 200 djece do 10 godina, zatim u okviru “Darovnica” 200 djece do 15 godina, zatim u ART radionicama za slikanje na platnu i staklo 20 mladih od 10-18 godina. Organizovano je pet kolektivnih izložbi i šest muzičkih svečanosti na različite teme sa različitim učesnicima iz ciljanih gradova od ozbiljne, etno, horske, do zabavne i evergrin muzike koje je posjetilo više 1000 građana a u okviru tih koncerata angažovano je 212 izvođača. Na svakoj izložbi ili koncertu učestvovala su i osobe sa invaliditetom i aktivno doprinosili razvoju svijesti o socijalnoj inkluziji kroz manifestacije kulture. Potrebe građana Dervente za sadržajima kulture su zadovoljene posjetama Dječijem pozorištu i Muzeju RS u Banjaluci, Zemaljskom muzeju i Baščaršiji u Sarajevu, Muzeju Semberije, digitalnoj biblioteci i etno selu u Bijeljini, Gradini iz 1333.g. u Srebreniku, Narodnom pozorištu u Tuzli. nim putovanjima učestvovalo je više od 300 dervendana uz kvalitetan prevoz turističkim autobusom.


Ispričane priče! EDUKATIVNE RADIONICE: “MAŠTOVNICE” – 200 djece uzrasta do 10 godina Realizovane u čitaonici Narodne biblioteke “Branko Radičevid” Derventa Obezbjeđen edukator, materijali za kreativno izražavanje, čitanje bajke, izrada scenografije i igrokaz sa likovima iz bajke. Najboljih 20 nagrađeno knjigama dječijeg pjesnika Dragice Đekid iz Dervente

“DAROVNICE” - 200 djece do 15 godina Realizovane u dvije osnovne škole, Zavodu za slijepe i slabovide “Bududnost”, članovi BiosPLUS-a i Narodne biblioteke. Organizovana kolektivna promotivno prodajna izložba povodom 8.marta – radi kupovine poklona za učiteljice, majke, bake, sestre i dr. Od prihoda nabavljen novi materijali za nastavak rada u Biblioteci. “ETNO” – za tri ciljane konfesije u kojima su obrađeni tradicionalni običaji derventskog kraja sa različitostima u pogledu vjerskog i narodnog praznovanja.


Ispričane priče! FOTO – VIDEO Radionice za mlade volontere koji su izradili foto i video zapise u toku realizacije aktivnosti projekta. Na osnovu tog materijla izrađen promotivni DVD-film u kome je vizuelno predstavljen cijeli projekat i učesnici. Organizovana je promocija u Zavičajnoj zbirci Narodne biblioteke “Branko Radičevid” Derventa

“ART “ – radionice za 20 mladih učesnika uz mentore Slikanje na platnu akrilnim bojama (akrilik) je vodila prof. JELENA Bardak, likovni pedagog OŠ “N.Tesla”. Uradila je teorijski dio preko dvd filmova, zatim prvu fazu crtaja, te upoznavanje sa štafelajima i rad na terenu u parku Doma zdravlja Derventa Slikanje na staklu “vitražnom tehnikom” vodila je Biljana Nedid, mlada umjetnica iz Banjaluke, koja koristi ortopedska kolica i ostvarila je punu integraciju sa korisnicima među kojima je bilo i osoba oštedenog sluha i vida. Nova tehnika je usvojena. Organizovane kolektivne izložbe 85 slika u Centru za kulturu i Narodnoj biblioteci.


Ispričane priče! MUZIČKE SVEČANOSTI (koncerti) Prof. MILIJANA Žunid, kao asistent i umjetnički rukovodilac je izradila program za: 1. KONCERT UČENIKA MUZIČKIH ŠKOLA – iz Dervente, Tuzle i Bijeljine 2. KONCERT ETNO PJESME – za učesnike iz “Piskavice” kod Banjaluke, “Behar” iz Tešanjke-Tešanj, KUD “M.Ibrahimovid” iz Srebrenika, te lokalnih KUDM “Bosiljak” i SKUD“Derventa”, CPD SPC Derventa, te revijalni program grupe “Mara i lole” 3. HORSKE SVEČANOSTI – učesnici iz Tešnja, Doboja i Dervente 4. KONCERT MUZIČKIH PEDAGOGA – učesnici iz Banjaluke, Prijedora, Gradiške, Srebrenika, Tuzle i Dervente. Instrumenti: klavir, flauta, klarinet, harmonika. 5. KONCERT ZABAVNE MUZIKE (mladi talenti) – učesnici iz Banjaluke i Dervente. 6. KONCERT Gradskog tamburaškog orkestra “Banjaluka” sa solistima Ankica Terzid i Ilija Baroš, te iz Dervente Milijana Žunid uz pratnju Miloša Matida na gitari. 7. KONCERT “Dervendani za vas” u Kulturnom centu Gradiška, na kome su učestvovali glumac Slobodan Dustid, književnik Mr Vojislav Novid, dječiji pjesnik Dragica Đekid, solisti zabavne muzike, etno grupa, mažoretkinje OŠ”19.april”


Ispričane priče! LIKOVNE IZLOŽBE Pozvali smo zainteresovane likovne umjetnike i organizovali 6 likovnih izložbi I – IZLOŽBA: Mr Edhem Mehinovid iz Tešnja i derventski slikari iz fundusa CZK II – IZLOŽBA: Svjetlana Bešida iz Srebrenika i Željka Bedarevida iz Dervente

III – IZLOŽBA: slikari iz Doboja, Tešnja i Dervente: Branislav Višt, Savo Petkovid, Miralem Brkid, Narcis Kantardžid, Nihad Hadžihasanovid. IV – IZLOŽBA SKULPTURE: akademski vajar DRAGO Handanovid iz Doboja i RANKO Stjepanovid iz Dervente. V – IZLOŽBA: akvareli prof. JELENE Bardak i 10 učesnika “ART” radionica slikanjem na platnu akrilnim bojama (akrilik) izloženo 45 slika VI – IZLOŽBA: slika na staklu vitražnom tehnikom, 10 učesnika “ART” radionica. Opremljeno i izloženo 40 slika sa reversima i imenom autora. VII – IZLOŽBA: učenika iz kreativnih radionica “Darovnica” povodom 8.marta 2011.g.


Ispričane priče! PUTOVANJA – posjete ciljanim gradovima: Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Gradiška, Prijedor, Sarajevo, Srebrenik, Tešanj i Tuzla.

BANJALKA – Dječije pozorište RS, posjeta pozorišnoj predstavi “Princeza na zrnu graška”, a u Muzeju RS etno zbirka i izložba lutaka SARAJEVO – Zemaljski muzej i odjel etnologije izložba “Koja je moja košulja”, posjeta Baš-čaršiji i vjerskim objektima BIJELJINA – Muzej Semberije, Narodna biblioteka “Filip Višnjid”, Etno selo “Stanišidi” i Prvi festival knjiga. Održana PRESS konferencija, objavljen prilog na RTRS 3 Dnevnik SREBRENIK – Kraljevski grad 1933.g. Održana PRESS konferencija u Sportskom centru TUZLA – Narodno pozorište “Gospođa ministarka” i adaptaciji Sulejmana Kupusovida Putovali sa nama Predsjednik SO-e Derventa, i direktor Turističke organizacije Derventa


Ispričane priče! PUTOVANJA – posjete ciljanim gradovima: Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Gradiška, Prijedor, Sarajevo, Srebrenik, Tešanj i Tuzla. GRADIŠKA – Kulturni centar “Gradiška”, gdje smo realizovali kulturno-umjetniči program “Dervendani za vas”. Uspostavili smo kontakt sa horom “Lira” i dirigenticom Svetlanom Paunesku, kao i domadinom Miroslavom Vukovidem, umjetničkim rukovodiocem, afirmisanim umjetnikom DOBOJ – etno selo “Kotromanidevo” koje vodi “Rotor” organizacija za razvoj turizma regije Doboj, kao potencijalni partner za plasman rukotvorina i suvenira. Posjetili smo Regionalni muzej u Doboju uz podršku kustosa-pedagoga.

TEŠANJ – posjeta Muzeju i “Eminagida konaku”, kao i staroj Gradini i izoletištu Kiseljak, gdje su učesnici putovanja odmarali i pili vodu sa izvora tešanjski kiseljak. PRIJEDOR – nismo posjetili jer je kod nas gostovalo Pozorište “Prijedor” sa predstavom “Hot lajn” u režiji Željka Kasapa.


Promocija DVD filma 26. oktobra 2011.g. u Narodnoj biblioteci „Branko Radičevid“ Derventa organizovana je

PROMOCIJA DVD-FILMA „Kultura za bolje sutra“

Publika je vidjela petnaestominutnom dvd-filmu najvažnije aktivnosti projekta koji smo implementirali uz pomod programa „Kultura za razvoj“ (MDG-f) 2010-2011. Prisutne je pozdravila direktorica Biblioteke Mirjana Plisnid, a Vanja Jovanovid ih je upoznala sa aktivnostima projekta. Stefan Kucurski je izvršio montažu dvd-filma i isti pokazao na našoj opremi.


PROTOKOL O SARADNJI 1. DERVENTA 1.1. Udruženje građana “BiosPLUS” 1.2. JU Narodna biblioteka “Branko Radičevid” 1.3. JU Centar za kulturu

2. BANJALUKA 2.1. Muzej Republike Srpske 2.2. Dječije pozorište Republike Srpske 2.3. Gradski tamburaški orkestar „Banjaluka“ 3. BIJELJINA 3.1. Narodna biblioteka “Filip Višnjid” Bijeljina 3.2. Muzej Semberije 4. DOBOJ 4.1. Regionalni muzej Doboj 4.2. „Rotor“ Doboj, Organizacija za razvoj turizma regije Doboj 5. GRADIŠKA 5.1. Kulturni centar Gradiška


PROTOKOL O SARADNJI 6. PRIJEDOR 6.1. Pozorište „Prijedor“ 7. SARAJEVO 7.1. Zemaljski muzej BiH 8. SREBRENIK 8.1. Udruženje invalida I i II kategorije i civilnih žrtava opdine Srebrenik 8.2. HKD „Napredak“ Špionica Srednja 9. TEŠANJ 9.1. JU Muzej „Tešanj“ 9.2. Udruženje građana „Sehara“ 9.3. KUD „Behar“ Tešanjka 10. TUZLA 10.1. Narodno pozorište u Tuzli 10.2. Građanski edukativni centar


NGO Centar za kreativni rad – BiosPLUS Derventa

Galerija rukotvorina (centar grada)

Radionice za slikanje na staklu vitraĹžnom tehnikom


NGO Centar za kreativni rad – BiosPLUS Derventa

Radionice za izradu nakita

Izrada rukotvorina od ruÄ?nog tkanja i pletenja


UG BiosPLUS – Promotivni posteri ODRŽANIH KONCERATA I IZLOŽBI


UG BiosPLUS – prostor Dnevnog centra Construction of Day Care Centre for Persons with Disabilities “BiosPLUS”

was supported by MDG-F Programme Culture for Development Financed by the Government of Kingdom of Spain

Izgradnju Dnevnog centra osoba sa invaliditetom “BiosPLUS” je pomogao MDG-F program Kultura za razvoj Finansirano od strane Vlade Kraljevine Španije


MDG-f Kultura za razvoj - Facebook Profile


Facebook profil – objave događaja


UG BiosPLUS – www.biosplus.org


Tel/fax: +387 53 311-311 e-mail: biosplus@teol.net

ZAHVALJUJEMO

PARTNERIMA I UČESNICIMA U MANIFESTACIJAMA KULTURE KOJE SU REALIZOVANE U TOKU PROJEKTA KAO I DONATORIMA SA KOJIMA JE BILO ZADOVOLJSTVO SARAĐIVATI. Drago Tadić, koordinator Program Kultura za razvoj je trogodišnji program finansiran putem španskog Fonda za postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F) koji, u okviru partnerskog odnosa, provode tri organizacije Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini: UNDP, UNESCO i UNICEF, u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Federalnim Ministarstvom kulture i sporta/športa, Ministarstvom prosvjete i kulture RS, kao i sa drugim institucijama nadležnim na polju obrazovanja i kulture u državi

Profile for Bios PLUS

O PROJEKTU Kultura za bolje sutra  

Ispričane priče u okviru projekta "Kultura za bolje sutra" koji je BiosPLUS Derventa implementirao uz pomoć programa "Kultura za razvoj" MDG...

O PROJEKTU Kultura za bolje sutra  

Ispričane priče u okviru projekta "Kultura za bolje sutra" koji je BiosPLUS Derventa implementirao uz pomoć programa "Kultura za razvoj" MDG...

Profile for biosplus
Advertisement