Page 1

CORTILOG IMPLANT SYSTEM


CORTILOG Implant System


1

Tartalomjegyzék Bemutatkozás Cégismertető

3

Technológia és minőség

4

Implantátum felületkezelés

6

Csomagolás

8

CORTILOG Implantátum Rendszer A CORTILOG rendszer jellegzetes tulajdonságai

14

A rendszer elemeinek funkcionális struktúrája

15

Átmérők és felépítmények kapcsolata

16

A CORTILOG alkalmazási területei

18

∅ 3.3 implantátum

20

∅ 3.8 implantátum

22

∅ 4.3 implantátum

24

∅ 5.0 implantátum

26

∅ 6.0 implantátum

28

SHORT - ∅ 3.8 implantátum

32

SHORT - ∅ 4.3 implantátum

34

SHORT - ∅ 5.0 implantátum

36

SHORT - ∅ 6.0 implantátum

38

CORTILOG felépítmény rendszer CORTILOG felépítmények

42

Felépítmények méretválasztéka

44

Műszerek Nagy műszerkészlet

52

Sebészeti fúrók

56

Racsnis nyomatékkulcs

58


Cégismertető

Cégismertető A BIONIKA Medline Orvostechnikai Kft. Svéd-Magyar tulajdonú cégcsoport tagjaként működik. Elődje 1989. évben alakult. Tulajdonosai Svéd és Magyar állampolgárságú magánszemélyek. 30 éves tapasztalattal rendelkezünk az orvosi műszer és implantátum fejlesztésben, gyártásban és kereskedelemben. A BIONIKA, mint kutató-fejlesztő, gyártó és forgalmazó egyaránt jelen van

FOGÁSZAT

a fogászat, szájsebészet, traumatológia, ortopédia és rehabilitáció orvosszakmai területein. Célkitűzésünknek és felfogásunknak megfelelően nagy jelentőséget tulajdonítunk a „BIONIKA” szónak, mely egy olyan tudományos gondolkodást jelöl a biológia, a technika és az elektronika határmezsgyéjén, amely ötvözi e három területet a kutató-fejlesztő munkánk során. Klinikai és technológiai tapasztalatok: Sikereinkhez hozzájárul a klinikai és technológiai tapasztalatok folyamatos feldolgozása, ötvözése és hasznosítása

SZÁJSEBÉSZET

a fejlesztésben, visszacsatolva egészen a gyártóbázisig. Itt születnek a vevői igényeknek legjobban megfelelő megoldások, konstrukciók, melyeket folyamatos fejlesztés alatt tartunk. Fejlesztés: A BIONIKA tulajdonosai nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos termék és technológiai fejlesztésekre. Termékeinket orvosok és mérnökök szoros együttműködésével fejlesztjük, mely által biztosítani tudjuk azok folyamatos világszínvonalú minőségét és gyakorlati használhatóságát egyaránt.

TRAUMATOLÓGIA Minőség: A vevőink által elvárt minőséget a harmonizált Európai Uniós jogszabályok szerinti tervezés, gyártás és minőségirányítás garantálja. A BIONIKA Medline Kft. az EN ISO 9001 és az ISO 13485 minőségirányítási rendszer szerint működik. Termékeink CE jellel rendelkeznek. Garancia: Az implantátum beültetést követően - a csontosodási folyamat kockázatát a BIONIKA magára vállalva - az ok-okozati összefüggésektől függetlenül- a vásárlást követő egy éven belül, cseregaranciát biztosítunk. Valamint termékeinkre hosszú távú, 10 éves garanciát adunk.

ORTOPÉDIA

3


4

CORTILOG Implant System

Technológia A BIONIKA Medline Kft. 30 éves tapasztalattal rendelkezik a

lel rendelkeznek, és szigorú minőségirányítási rendszerben

fogászati implantátumok, ahhoz tartozó beültető műszerek

történik a gyártás folyamata.

és fogtechnikai alkatrészek fejlesztésében és gyártásában. Ez idő alatt több mint 40 féle implantációs rendszert fej-

A fogászati, szájsebészeti, traumatológiai és ortopédiai or-

lesztettünk és gyártunk a mai napig, beültető műszerekkel

vostechnikai implantátumok legfontosabb alapanyagai a

együtt.

biokompatibilis anyagok.

∤ Ezek egy részét a cég - saját piaci igényeinek megfelelően - saját forgalmazásra fejlesztette.

Mivel viszonylag kis sorozatú sokszor testreszabott megoldások szükségesek, ezért gyorsan programozható CNC forgácsolás technológiát igényelnek. Ennek megfelelően szer-

∤ Más rendszereket - független orvos-csoportokkal együtt-

számtáras CNC megmunkáló központokkal és svájci típusú

működve – rendelésre, főleg külföldi piacokra fejlesztet-

hosszesztergákkal rendelkezünk. Bonyolultabb felületek

tünk és gyártunk. (Ezeket a megrendelő saját márkanév

megmunkálásánál ipari 5 tengelyes CNC központot alkal-

alatt forgalmazza)

mazunk CAD-CAM rendszer támogatásával. Gépeink nem csak fix hanem, hajtott forgácsoló szerszámegységekkel is

Partnereink közel 14500 féle egymástól különböző mére-

fel vannak szerelve, amelyekkel komplexebb térgeometriai

tű és formájú alkatrészből választhatnak. Igen rugalmas

megmunkálásokat is el tudunk végezni.

a gyártástechnológiánk, gyorsan át tudunk állni egyik alkatrészről a másikra, valamint képesek vagyunk több ezer

Kiegészítő technológiaként homokszóró, polírozó titán szí-

darabos rendeléseknek is eleget tenni rövid átfutási idővel.

nező illetve sterilizáló berendezésekkel rendelkezünk.

Ez a terület nagy pontosságú gyártást igényel (egyes ese-

A fogászati egyedi protetikai elemek igény szerinti gyártá-

tekben szükség van 2-5µm-es tűrések tartására).

sát a BIONIKA Fraze-centrum támogatja.

Minden technológiai műveletet mi végzünk, a gyártástól, a felület kialakításon át, a csomagolásig. Termékeink CE jel-

Partnereink


Technológia és minőség

Minőségbiztosítás és garancia A termékek minőségét a harmonizált Európai Uniós jogszabá-

Az implantátum beültetést követően, a csontosodási folyamat

lyok szerinti tervezés, gyártás és minőségirányítás garantálja.

orvosi kockázatát csökkentve, az ok-okozati összefüggésektől függetlenül, a vásárlást követő egy éven belül, azonnali cse-

A BIONIKA Medline Orvostechnikai Kft. az EN ISO 9001 és az EN ISO 13485 minőségirányítási rendszer szerint működik. Termékeink pedig CE jellel rendelkeznek. Melyet a TÜV Rheinland tanúsít. Az általunk gyártott termékekre 10 év hosszú távú garanciát vállalunk.

regaranciát biztosítunk a kihullott leejtett implantátumainkra.

5


6

CORTILOG Implant System

Szupertiszta implantátum felület A

BIONIKA

implantátumok

gyártásánál

alkal-

mazott ISO 5832-2ASTMF67 szabvány szerinti Grade 4 minőségű titán, fogászati implantológiai célra a legkedvezőbb tulajdonságokat mutatja. Megfelelő tisztasága miatt rendkívül jó a biokompatibilitása, mely mellett kiváló szilárdsági tulajdonságokkal rendelkezik. Kezdetben, mi és sok más implantátum előállító cég is a nagyobb tisztaságú titánt preferálta, azonban szilárdsági okok miatt ma már szinte minden implantátum Grade 4 vagy egyéb ötvözött titánból készül a világon.

A BioTiS felületkezelési technológiánk főbb lépései: •

Vegyi-, mechanikus-felülettisztítás és felületérdesítés

Speciális ultrahangos mosás, felülettisztítás és sterilizálás

Felületstruktúra átalakítása savazási eljárással

Többlépcsős savmentesítés, tisztítás

Elektrokémiai felületmódosítás

Csíramentesítés

Fiziológiai oldatban való felületkezelés

Ezen technológiai lépések minden esetben steril körülmények között zajlanak.

Az implantátum rendszerek felépítményeinél minden esetben ötvözött, nagy szilárdságú ISO 5832-4 ASTM

Az implantátumok végső csomagolása négyrétegű. A

F136 szabványnak megfelelő Grade 5 minőségű ti-

csomagolás steril kabinban történik. A végleges steri-

tánt alkalmazunk. A szabvány szerint használt titán

litást akkreditált 20 Rad erősségű gamma-sterilizálási

kiváló biokompatibilitással rendelkezik, ezért szinte koc-

eljárással biztosítjuk.

kázatmentesen használható. Szinte minden szakember belátja, hogy az implantáció sikerét leginkább az implantológus gyakorlata határozza meg, valamint a műtéti körülmények, a gondosan kézben tartott higiénia és a beteg adottságai.

Bionika implantátum elektronmikroszkóp képe *

Bionika implantátum energiadiszperzív röntgenspektrométeres elemanalízise*

*Forrás: FOGORVOSI SZEMLE, 106. évf. 4. sz. 2013. 135-143

Bionika implantátum elektronmikroszkóp képe*


Felület, alapanyagok

Alkalmazott titán alapanyagok

Titán Grade 4 Kémiai összetétel Elemek

Az összetevők határértéke (%)

0

0,4 max.

Fe

0,3 max.

C

0,1 max.

N

0,05 max.

H

0,0125 max.

Ti

>99% / balance

Mechanikai tulajdonságok szilárdság

680 MPa min.

tágulás

10 %

Titán Grade 5 Kémiai összetétel Elemek

Az összetevők határértéke (%)

Al

5,5-6,75 max.

V

3,5-4,5 max.

Fe

0,3 max.

O

0,2 max.

C

0,08 max.

N

0,05 max.

H

0,015 max.

Ti

balance

Mechanikai tulajdonságok szilárdság

860 MPa min.

tágulás

10 %

7


8

CORTILOG Implant System

CORTILOG csomagolás

10 darabos gyűjtődoboz

üvegcse steril fóliában

steril fólia levágása

fólia eltávolítása

a záró dugó eltávolítása

a záró dugó eltávolítása

implantátum behajtókulcs használata

implantátum kiemelése a perselyből

GYŰJTŐDOBOZ A rendelési mennyiségek függvényében, 5 és 10 darabos gyűjtődobozt alkalmazunk.


Csomagolás

CORTILOG csomagolás

ÜVEGCSE A csomagolás első két rétege az implantátum tartó persely és egy átlátszó üvegcse. Ez a két réteg biztosítja a teljes, nulla csíraszámú sterilitást.

Cortilog, Normál Implantátum

Ø 4,30 x L13,00 mm 500.002.425.130

2016-06

121214-08

2021-06

1008

2

STERILE R

BIONIKA Medline Kft.

PAPÍRDOBOZ A csomagolás külső rétege egy olyan nagy tömörségű papírdoboz, mely a fizikai védelmet hivatott szolgálni. Minden papírdoboz színkódos címkékkel van ellátva a platform-átmérők szerint. Ehhez igazodik a csomagolás színe is.

CM 007 www.bionika.hu

9


10

CORTILOG Implant System

CORTILOG csomagolás metszeti képe és tartozékai

A csomagolás belső rétege az implantátum tartó persely. Ebben a perselyben található maga az implantátum. A perselyt az üvegcse záró dugója tartja, ezzel együtt távolítható el az üvegcséből. Az implantátum zárócsavarja szintén a dugóban található.

Üvegcse záró dugó

Implantátum zárócsavar

Cortilog implantátum

Implantátumtartó fém persely

Külső átlátszó csomagolás


Csomagolás

CORTILOG Termékcímkék és Jelmagyarázatuk Szín és átmérő szerint megkülönböztetett platformátmérők:

ø

3,0 mm - szürke

ø

ø

3,8 mm - sárga

4,3 mm - lila

ø

5,0 mm - kék

ø

6,0 mm - zöld

A doboz oldala Az Implantátum rendszer külső csomagolásán szereplő három féle termékcímke által hordozott információk:

Cortilog

A gyártó cég logója, Termékcsalád neve és paraméterei

Ø3,80 x L11,00 mm

Az implantátum színjelölése

Doboztető

CORTILOG, Normál Implantátum Ø3,80 x L11,00 mm (sárga)

Implantátum megnevezése és típusa Az implantátum mérete és színkódja Vonalkód

12121408 A doboz hátoldala

Cortilog, Normál Implantátum 3,80 x L11,00 mm

Implantátum megnevezése és típusa Az implantátumra jellemző méret

501.001.380.110

160517-15

Az implantátum színkódja

A gyártó cég logója, neve és elérhetőségei

Jelmagyarázat

Ø

Átmérő

2

Cikkszám

Gyártási szám

1008

Minősítő cég (TÜV) kódja

L

Újra felhasználni tilos!

Lejárati idő

Olvassa el a használati útmutatót!

Sérült csomagolás esetén felhasználni tilos!

Implantátum hossz

Gyártás ideje

STERILE R

Gammasugárral sterilizált

Gyártó neve és elérhetősége

11


12

CORTILOG Implant System


13

CORTILOG

IMPLANTÁTUMRENDSZER


14

CORTILOG Implant System

CORTILOG implantátum rendszer jellegzetes tulajdonságai

Kapcsolat: cső a csőben Lapos platformmal rendelkező cső a csőben kapcsolat. A három bütyökforma pontos elfordulásmentes kapcsolatot biztosít.

Cortical Level Az implantátum bennmaradási esélyét lényegesen javítja ha a corticalis szintre, illetve az alá kerül behelyezésre az implantátum felső pereme

Platform switching A felépítmény kapcsolódó átmérője kisebb mint az implantátum csonthoz kötődő külső része. A csont rákúszhat az implantátum felső peremére

Spirálisan mikrobarázdált felület A mikrobarázdált spirális felület jelentős teherviselő elem. Az önzáró menetstruktúra és a ciklois zsinórmenet mikromozgás mentes állapotot és gyors beépülést biztosít

Anatómiai foggyökér forma Az implantátum csavarmenet kúposságának és nagy menetemelkedésének, menetmélységének, önzáró és önmetsző kialakításának köszönhetően csonttömörítő hatású, kellő körültekintéssel akár azonnal terhelhető

Lekerekített implantátum vég Az implantátum behelyezésekor elősegíti a kisebb mértékű irányváltoztatásokat


CORTILOG implantátumrendszer

A Rendszer elemeinek funkcionális struktúrája A CORTILOG és CORTILOG SHORT implantátumok felépítményei, szárhosszuktól eltekintve megegyeznek.

KIVEHETŐ FOGMŰHÖZ

CSAVAROZOTT FOGMŰHÖZ

FELRAGASZTHATÓ FOGMŰHÖZ CAD-CAM RENDSZER ELEMEI

IMPLANT SZINTŰ ÖNTŐFEJEK IDEIGLENES FEJEK

PROTETIKAI ELEMEK

ÍNYFORMÁZÓ FEJEK ZÁRÓCSAVAR CORTILOG SHORT IMPLANTÁTUMOK

CORTILOG IMPLANTÁTUMOK

Beültetési hossz: 6 mm 7 mm

ø

3,8

ø

4,3

ø

5,0

ø

Beültetési hossz: 9 mm 11 mm 13 mm 16 mm

6,0

ø

3,3

ø

3,8

ø

4,3

ø

5,0

ø

6,0

15


16

CORTILOG Implant System

CORTILOG átmérő és felépítmény kapcsolata A CORTILOG ø3,3mm átmérővel és hozzá tartozó felépítmény.

Színkódjuk: SZÜRKE

ø 3.3

A CORTILOG ø3,8 ; ø4,3; és ø5,0mm-es implantátumok és hozzájuk tartozó felépítmény. (A fenti átmérők felépítményrendszere azonos.) Színkódjuk: SÁRGA

ø 3.8

ø 4.3

A CORTILOG ø6,0 mm-es implantátum és hozzá tartozó felépítmény. Színkódja: KÉK

ø 6.0

ø 5.0


Átmérő és felépítmény kapcsolata

CORTILOG SHORT átmérő és felépítmény kapcsolata A CORTILOG SHORT ø3,8 ; ø4,3 és ø5,0 mm-es implantátumok és hozzájuk tartozó felépítmény. (Ennek a két átmérőnek a felépítményrendszere azonos.) Színkódjuk: SÁRGA

ø 3.8

ø 4.3

ø 5.0

A CORTILOG SHORT ø6,0mm-es implantátum és a hozzá tartozó felépítmény. Színkódja: KÉK

ø 6.0

17


18

CORTILOG Implant System

A CORTILOG alkalmazási területei Egy foghiány esetén Ilyenkor egy fog pótlásához nem kell lecsiszolnunk két egészséges fogat hídpótláshoz, hanem egy implantátumot beültetünk, majd erre egy koronát ragasztunk a hagyományossal megegyező módon.

Sorvégi foghiány(ok) esetén Ebben az estben, hátsó pillérfog hiányában, nem tudunk rögzített pótlást készíteni (híd). Minimálisan két darab implantátum beültetésével már elvégezhető a (rögzített) híd pótlás elkészítése.

Teljes foghiány esetén Ilyenkor a páciensnek egy foga sincs, teljes fogpótlás készíthető. Ebben az esetben az egyik megoldás a kivehető fogsor: 2-4 implantátumot ültetünk be, ezek fogják rögzíteni a kivehető fogat. Ez hatalmas életminőség javulást hoz a páciensnek, hiszen így fogsora nagyon stabil lesz, úgy a rágásban, mind a beszédben kiválóan tudja használni. Ezen a megoldáson belül is két további lehetőség van: használhatunk gömbfejes vagy lokátorfejes felépítményeket. Több, 6-8 implantátum beültetésével teljes rögzített pótlás (körhíd) készíthető, amely mind funkcionálisan, mind pedig esztétikailag közel egyenértékű a természe-

Kivehető fogsor

tes fogakkal.


Alkalmazási területek

All-on-4 és All-on-6 előnyös megoldások

All-on-4 A gazdaságos megoldás Az All-on-4 megoldással nagy stabilitás érhető el, mindössze négy implantátum beültetésével.

All-on-4 megoldás

Az ideiglenes fogsor már a műtét napján behelyezhető.

Azonnali javulás funkcióban, beszédben és természetesen esztétikailag is.

A kezelési idők rövidebbek és a költségek alacsonyabbak lehetnek a hagyományos implantátumkezelési módokhoz képest.

A dönthető hátsó implantátumokat jobban lehet rögzíteni az elülső csontba. Ez elősegíti a protézis alátámasztását.

All-on-6 A biztonságos megoldás All-on-6 megoldással tovább növelhető a fogmű stabilitása. Különösen előnyös extra rágóerő esetén. •

A ferde fejes implantátumok használata lehetővé teszi hosszabb implantátumok alkalmazását, az idegcsatorna kikerülésével.

A hosszabb implantátumok használata lehetővé teszi, hogy a csont és az implantátum nagyobb felületen érintkezhessen, ezzel elkerülhetővé téve a csontpótlást.

Kedvező csont szint döntött és axiális implantátumokhoz.

Magas bennmaradási arányok.

idegcsatorna

All-on-6 megoldás

19


20

CORTILOG Implant System

CORTILOG 3.3 platform

A Ø3.3 mm-es keskeny platformú CORTILOG implantátum kiválóan alkalmas átlagosnál vékonyabb csontszerkezet esetében, a fogművek hosszútávú megtartására. Ø 3.3 mm implantátum átmérő

CORTILOG implantátum kézi behajtókulcs

Alapanyaga homogén szerkezetű, nagy szilárdságú titánium ötvözet.

CORTILOG implantátum gépi behajtókulcs

ø 3.3 mm L 12 mm

ø 3.3 mm L 12 mm

ø 3.3 mm L 6 mm

ø 3.3 mm L 6 mm


Ø3.3 mm platform 21

CORTILOG 3.3 implantátum méretválasztéka ø 3.3

ø 3.3

ø 3.3 ø 3.3

ø 3.3

9 mm

11 mm

13 mm

16 mm

BEÜLTETÉSI HOSSZ

CORTILOG keskeny implantátum fúrási protokoll Fúrásjelek: - vagylagosan használatos - 1/2 hossz fúrás vagylagosan - 3/4 vagy teljes hosszban ajánlott fúrás

FÚRÓ ÁTMÉRŐ

ø2.0 IMPLANTÁTUM ÁTMÉRŐ

ø 3.3

lágy csont kemény csont

ø2.5

ø2.8

ø3.2

ø3.7

ø4.2

ø5.2


22

CORTILOG Implant System

CORTILOG 3.8 platform

A Ø3.8 mm-es normál platformú CORTILOG implantátum kiválóan alkalmas az átlagos csontszerkezetek esetében, a fogművek hosszútávú megtartására. Ezzel a típussal lefedhető az előforduló esetek 75%-a.

Ø3.8 mm implantátum átmérő

CORTILOG implantátum kézi behajtókulcs

Alapanyaga homogén szerkezetű, nagy szilárdságú titánium ötvözet.

CORTILOG implantátum gépi behajtókulcs

ø 3.8-4.3 mm L 12 mm

ø 3.8-4.3 mm L 12 mm

ø 3.8-4.3 mm L 6 mm

ø 3.8-4.3 mm L 6 mm


Ø3.8 mm platform 23

CORTILOG 3.8 implantátum méretválasztéka ø 3.8

ø 3.8 ø 3.8 ø 3.8

ø 3.8

9 mm

11 mm

13 mm

16 mm

BEÜLTETÉSI HOSSZ

CORTILOG normál implantátum fúrási protokoll Fúrásjelek: - vagylagosan használatos - 1/2 hossz fúrás vagylagosan - 3/4 vagy teljes hosszban ajánlott fúrás

FÚRÓ ÁTMÉRŐ

ø2.0 IMPLANTÁTUM ÁTMÉRŐ

ø 3.8

lágy csont kemény csont

ø2.5

ø2.8

ø3.2

ø3.7

ø4.2

ø5.2


24

CORTILOG Implant System

CORTILOG 4.3 platform

A Ø4.3 mm-es normál platformú CORTILOG implantátum kiválóan alkalmas átlagosnál nagyobb csontállomány esetében, a fogművek hosszútávú megtartására, normál rágóerő esetén.

Ø4.3 mm implantátum átmérő

CORTILOG implantátum kézi behajtókulcs

Alapanyaga homogén szerkezetű, nagy szilárdságú titánium ötvözet.

CORTILOG implantátum gépi behajtókulcs

ø 3.8-4.3 mm L 12 mm

ø 3.8-4.3 mm L 12 mm

ø 3.8-4.3 mm L 6 mm

ø 3.8-4.3 mm L 6 mm


Ø4.3 mm platform 25

CORTILOG 4.3 implantátum méretválasztéka ø 4.3

ø 4.3 ø 4.3 ø 4.3 ø 4.3

9 mm

11 mm

13 mm

16 mm

BEÜLTETÉSI HOSSZ

CORTILOG normál implantátum fúrási protokoll Fúrásjelek: - vagylagosan használatos - 1/2 hossz fúrás vagylagosan - 3/4 vagy teljes hosszban ajánlott fúrás

FÚRÓ ÁTMÉRŐ

ø2.0 IMPLANTÁTUM ÁTMÉRŐ

ø 4.3

lágy csont kemény csont

ø2.5

ø2.8

ø3.2

ø3.7

ø4.2

ø5.2


26

CORTILOG Implant System

CORTILOG 5.0 platform

Az Ø5.0 mm átmérőjű platformmal rendelkező CORTILOG implantátum kiválóan alkalmas átlagosnál nagyobb csontállomány esetében, a fogművek hosszútávú megtartására, normál rágóerő esetén.

Ø5.0 mm implantátum átmérő

Alapanyaga homogén szerkezetű, nagy szilárdságú titánium ötvözet.

CORTILOG implantátum kézi behajtókulcs

CORTILOG implantátum gépi behajtókulcs

ø 5.0-6.0 mm L 12 mm

ø 5.0-6.0 mm L 12 mm

ø 5.0-6.0 mm L 6 mm

ø 5.0-6.0 mm L 6 mm


Ø5.0 mm platform27

CORTILOG 5.0 mm implantátum méretválasztéka ø 5.0

ø 5.0 ø 5.0 ø 5.0 ø 5.0

9 mm

11 mm

13 mm

16 mm

BEÜLTETÉSI HOSSZ

CORTILOG vastag implantátum fúrási protokoll Fúrásjelek: - vagylagosan használatos - 1/2 hossz fúrás vagylagosan - 3/4 vagy teljes hosszban ajánlott fúrás

FÚRÓ ÁTMÉRŐ

ø2.0 IMPLANTÁTUM ÁTMÉRŐ

ø 5.0

lágy csont kemény csont

ø2.5

ø2.8

ø3.2

ø3.7

ø4.2

ø5.2


28

CORTILOG Implant System

CORTILOG 6.0 platform

A Ø6.0 mm átmérőjű platformmal rendelkező CORTILOG implantátum kiválóan alkalmas átlagosnál nagyobb csontállomány esetében, a fogművek hosszútávú megtartására, normál rágóerő esetén.

Ø6.0 mm implantátum átmérő

Alapanyaga homogén szerkezetű, nagy szilárdságú titánium ötvözet.

CORTILOG implantátum kézi behajtókulcs

CORTILOG implantátum gépi behajtókulcs

ø 5.0-6.0 mm L 12 mm

ø 5.0-6.0 mm L 12 mm

ø 5.0-6.0 mm L 6 mm

ø 5.0-6.0 mm L 6 mm


Ø6.0 mm platform 29

CORTILOG Ø6.0 mm implantátum méretválasztéka ø 6.0

ø 6.0 ø 6.0 ø 6.0 ø 6.0

9 mm

11 mm

13 mm

16 mm

BEÜLTETÉSI HOSSZ

CORTILOG vastag implantátum fúrási protokoll Fúrásjelek: - vagylagosan használatos - 1/2 hossz fúrás vagylagosan - 3/4 vagy teljes hosszban ajánlott fúrás

FÚRÓ ÁTMÉRŐ

ø2.0 IMPLANTÁTUM ÁTMÉRŐ

ø 6.0

lágy csont kemény csont

ø2.5

ø2.8

ø3.2

ø3.7

ø4.2

ø5.2


30

CORTILOG Implant System


31

CORTILOG SHORT


32

CORTILOG Implant System

CORTILOG SHORT 3.8 platform

A Ø3.8 mm-es normál platformú CORTILOG SHORT implantátum kiválóan alkalmas a fogművek hos�szútávú megtartására. Alacsony csontkínálat esetén ezzel a típussal lefedhető az előforduló esetek nagy része. Ø3.8 mm implantátum átmérő

Alapanyaga homogén szerkezetű, nagy szilárdságú titánium ötvözet.

CORTILOG implantátum kézi behajtókulcs

CORTILOG implantátum gépi behajtókulcs

ø 3.8 mm L 18 mm

ø 3.8 mm L 18 mm

ø 3.8 mm L 12 mm

ø 3.8 mm L 12 mm


SHORT Ø3.8 mm platform

CORTILOG SHORT 3.8 implantátum méretválasztéka ø 3.8 ø 3.8

ø 3.8

6 mm

7 mm

BEÜLTETÉSI HOSSZ

CORTILOG normál implantátum fúrási protokoll Fúrásjelek: - vagylagosan használatos - 1/2 hossz fúrás vagylagosan - 3/4 vagy teljes hosszban ajánlott fúrás

FÚRÓ ÁTMÉRŐ

ø2.0 IMPLANTÁTUM ÁTMÉRŐ

ø 3.8

lágy csont kemény csont

ø2.5

ø2.8

ø3.2

ø3.7

ø4.2

ø5.2

33


34

CORTILOG Implant System

CORTILOG SHORT 4.3 platform

A Ø4.3 mm-es normál platformú CORTILOG SHORT implantátum kiválóan alkalmas a fogművek hos�szútávú megtartására, normál rágóerő esetén. Alacsony csontkínálat esetén ajánlott. Ø 4.3 mm implantátum átmérő

Alapanyaga homogén szerkezetű, nagy szilárdságú titánium ötvözet.

CORTILOG implantátum kézi behajtókulcs

CORTILOG implantátum gépi behajtókulcs

ø 4.3 mm L 18 mm

ø 4.3 mm L 18 mm

ø 4.3 mm L 12 mm

ø 4.3 mm L 12 mm


SHORT Ø4.3 mm platform

CORTILOG SHORT 4.3 implantátum méretválasztéka ø 4.3 ø 4.3 ø 4.3

6 mm

7 mm

BEÜLTETÉSI HOSSZ

CORTILOG normál implantátum fúrási protokoll Fúrásjelek: - vagylagosan használatos - 1/2 hossz fúrás vagylagosan - 3/4 vagy teljes hosszban ajánlott fúrás

FÚRÓ ÁTMÉRŐ

ø2.0 IMPLANTÁTUM ÁTMÉRŐ

ø 4.3

lágy csont kemény csont

ø2.5

ø2.8

ø3.2

ø3.7

ø4.2

ø5.2

35


36

CORTILOG Implant System

CORTILOG SHORT 5.0 platform

Az Ø5.0 mm átmérőjű platformmal rendelkező CORTILOG SHORT implantátum kiválóan alkalmas a fogművek hosszútávú megtartására, normál rágóerő esetén. Alacsony csontkínálat esetén ajánlott. Ø 5.0 mm implantátum átmérő

Alapanyaga homogén szerkezetű, nagy szilárdságú titánium ötvözet.

CORTILOG implantátum kézi behajtókulcs

CORTILOG implantátum gépi behajtókulcs

ø 5.0 mm L 18 mm

ø 5.0 mm L 18 mm

ø 5.0 mm L 12 mm

ø 5.0 mm L 12 mm


SHORT Ø5.0 mm platform

CORTILOG SHORT 5.0 implantátum méretválasztéka ø 5.0 ø ø6.0 5.0 ø 5.0

ø 5.0

6 mm

7 mm

BEÜLTETÉSI HOSSZ

CORTILOG vastag implantátum fúrási protokoll Fúrásjelek: - vagylagosan használatos - 1/2 hossz fúrás vagylagosan - 3/4 vagy teljes hosszban ajánlott fúrás

FÚRÓ ÁTMÉRŐ

ø2.0 IMPLANTÁTUM ÁTMÉRŐ

ø 5.0

lágy csont kemény csont

ø2.5

ø2.8

ø3.2

ø3.7

ø4.2

ø5.2

37


38

CORTILOG Implant System

CORTILOG SHORT 6.0 platform

A Ø6.0 mm átmérőjű platformmal rendelkező CORTILOG SHORT implantátum kiválóan alkalmas a fogművek hosszútávú megtartására, normál rágóerő esetén. Alacsony csontkínálat esetén ajánlott.

Ø 6.0 mm implantátum átmérő

Alapanyaga homogén szerkezetű, nagy szilárdságú titánium ötvözet.

CORTILOG implantátum kézi behajtókulcs

CORTILOG implantátum gépi behajtókulcs

ø 6.0 mm L 18 mm

ø 6.0 mm L 18 mm

ø 6.0 mm L 12 mm

ø 6.0 mm L 12 mm


SHORT Ø6.0 mm platform

CORTILOG SHORT 6.0 implantátum méretválasztéka ø 6.0 ø ø6.0 6.0

ø 6.0

6 mm

7 mm

BEÜLTETÉSI HOSSZ

CORTILOG vastag implantátum fúrási protokoll Fúrásjelek: - vagylagosan használatos - 1/2 hossz fúrás vagylagosan - 3/4 vagy teljes hosszban ajánlott fúrás

FÚRÓ ÁTMÉRŐ

ø2.0 IMPLANTÁTUM ÁTMÉRŐ

ø 6.0

lágy csont kemény csont

ø2.5

ø2.8

ø3.2

ø3.7

ø4.2

ø5.2

39


40

CORTILOG Implant System


41

CORTILOG FELÉPÍTMÉNYRENDSZER


42

CORTILOG Implant System

CORTILOG felépítmény választék 1. IMPLANTÁTUM

FELRAGASZTHATÓ FOGMŰHÖZ

PROTETIKAI ELEMEK

9. Keskeny fej, egyenes 10. Keskeny fej ferde, 15°, 20°

2. Technikai implantátum

11. Univerzális fej, egyenes

3. Ínyformázó fej, keskeny

12. Univerzális fej, ferde 15°, 25°, 35°, 45°

4. Ínyformázó fej, anatómiai

13. Anatómiai fej, egyenes

5. Mintavételi fej zárt kanálhoz

14. Anatómiai fej, ferde 15°, 25°

6. Mintavételi fej nyitott kanálhoz

15. Trapéz fej 15°, 25°

7. Ideiglenes fej, átmenőcsavaros, pozícionált

16. Delta fej 15°, 25°

8. Ideiglenes fej, átmenőcsavaros, nem pozícionált

17. Kiégethető műanyagfej keskeny, nem pozícionált 18. Kiégethető műanyagfej, pozícionált

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.


CORTILOG felépítmény rendszer

19. Öntőfej CR-CO, fém alappal, pozícionált

27. Multi-unit fej ferde, átmenőcsavaros, 20°, 30°

20. Öntőfej CR-CO, fém alappal, nem pozícionált

28. Multi-unit SR fej, becsavarható

21. Gömbcsuklós fej, pozícionált

29. Multi-unit SR fej, átmenőcsavaros, menetes fejjel

22. Gömbcsuklós fej, nem pozícionált

30. Multi-unit SR fej, ferde 20°

KIVEHETŐ FOGMŰHÖZ

CAD-CAM RENDSZER ELEMEI

23. Gömbfej

31. Titán alap

24. Lokátor fej

32. Préskerámia alap

43

33. Csőfej, pozícionált CSAVAROZOTT FOGMŰHÖZ

19.

34. Csőfej, nem pozícionált

25. Multi-unit fej, egyenes

35. Scanbody fej, átmenőcsavaros (szóló koronához)

26. Multi-unit fej, átmenőcsavaros

36. Scanbody fej, becsavarható (hídhoz)

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.


44

CORTILOG Implant System

CORTILOG felépítmények méretválasztéka TECHNIKAI IMPLANTÁTUM

IDEIGLENES FEJ, ÁTMENŐCSAVAROS, POZÍCIONÁLT

platform (mm)

platform (mm)

L L 3.3

3.8

4.3

5.0

6.0

3.3

3.8

magasság (L mm)

fej magasság

12 mm

12 mm

ÍNYFORMÁZÓ FEJ, KESKENY

4.3

5.0

6.0

IDEIGLENES FEJ, ÁTMENŐCSAVAROS, NEM POZÍCIONÁLT

platform (mm)

platform (mm)

S L 3.3

3.8

4.3

5.0

6.0

3.3

3.8

sulkus magasság

fej magasság

2 mm

12 mm

4 mm

6 mm

ÍNYFORMÁZÓ FEJ, ANATÓMIAI

4.3

5.0

6.0

4.3

5.0

6.0

4.3

5.0

6.0

4.3

5.0

6.0

KESKENY FEJ, EGYENES

platform (mm)

platform (mm)

S L 3.3

3.8

4.3

5.0

6.0

3.3

3.8

sulkus magasság

fej magasság

2 mm

9 mm

4 mm

6 mm

MINTAVÉTELI FEJ, ZÁRT KANÁLHOZ

KESKENY FEJ, FERDE 15°, 20°

platform (mm)

platform (mm) L

L 3.3

3.8

4.3

5.0

6.0

3.3

3.8

fej magasság

fej magasság

11 mm

9 mm

MINTAVÉTELI FEJ, NYITOTT KANÁLHOZ

UNIVERZÁLIS FEJ, EGYENES

platform (mm)

platform (mm)

L

L 3.3

3.8

4.3

5.0

6.0

3.3

3.8

fej magasság

fej magasság

11 mm

10 mm


Felépítmények

UNIVERZÁLIS FEJ, FERDE 15°, 25°, 35°, 45°

KIÉGETHETŐ MŰANYAGFEJ POZCIONÁLT

platform (mm)

platform (mm)

L

L 3.3

3.8

4.3

5.0

6.0

3.3

fej magasság

fej magasság

10 mm

12 mm

4.3

5.0

6.0

4.3

5.0

6.0

4.3

5.0

6.0

KIÉGETHETŐ MŰANYAGFEJ POZCIONÁLT

ANATÓMIAI FEJ, EGYENES platform (mm)

S

3.8

platform (mm)

L 3.3

3.8

4.3

5.0

6.0

3.3

3.8

sulkus magasság

fej magasság

2 mm

12 mm

4 mm

6 mm

ANATÓMIAI FEJ, FERDE 15° 25°

ÖNTŐFEJ, CR-CO POZCIONÁLT

platform (mm)

platform (mm)

L S

3.3

3.8

4.3

5.0

6.0

3.3

fej magasság 2 mm

4 mm

3.8

fej magasság 6 mm

12 mm

TRAPÉZ FEJ 15°, 25°

ÖNTŐFEJ, CR-CO, FÉM ALAPPAL, NEM POZÍCIONÁLT platform (mm)

platform (mm)

L L 3.3

3.8

4.3

5.0

6.0

3.3

fej magasság 9 mm

3.8

4.3

5.0

6.0

4.3

5.0

6.0

fej magasság

11 mm

13 mm

12 mm

DELTA FEJ 15°, 25°

GÖMBCSUKLÓS FEJ, POZÍCIONÁLT platform (mm)

platform (mm) S

L 3.3

3.8

4.3

5.0

fej magasság 9 mm

11 mm

6.0

3.3

3.8

sulkus magasság 13 mm

1 mm

3 mm

45


46

CORTILOG Implant System

MULTI-UNIT FEJ FERDE, 20°, 30°

GÖMBCSUKLÓS FEJ, NEM POZÍCIONÁLT platform (mm)

platform (mm)

S S 3.3

3.8

4.3

5.0

6.0

3.3

3.8

4.3

sulkus magasság

sulkus magasság

1 mm

0,5 mm 4 mm

3 mm

1 mm 5 mm

5.0

2 mm 6 mm

6.0

3 mm 7 mm

MULTI-UNIT SR FEJ, BECSAVARHATÓ

GÖMBFEJ platform (mm)

platform (mm)

S 3.3

3.8

4.3

5.0

6.0

S

1 mm 5 mm

3.8

4.3

5.0

6.0

4.3

5.0

6.0

4.3

5.0

6.0

4.3

5.0

6.0

fej magasság

sulkus magasság 0,5 mm 4 mm

3.3

2 mm 6 mm

3 mm 7 mm

4,3 mm

LOKÁTOR FEJ, EGYENES

MULTI-UNIT SR FEJ ÁTMENŐCSAVAROS,

platform (mm)

platform (mm)

S

S 3.3

3.8

4.3

5.0

6.0

3.3

fej magasság

sulkus magasság 0,5 mm 4 mm

1 mm 5 mm

3.8

2 mm 6 mm

3 mm 7 mm

4,3 mm

MULTI-UNIT FEJ, EGYENES

MULTI-UNIT SR FEJ, FERDE 20°, 30°

platform (mm)

platform (mm)

S

L 3.3

3.8

4.3

5.0

6.0

3.3

fej magasság

sulkus magasság 0,5 mm 4 mm

1 mm 5 mm

3.8

2 mm 6 mm

3 mm 7 mm

6,3 mm

MULTI-UNIT FEJ, ÁTMENŐCSAVAROS

TITÁN BÁZIS

platform (mm)

platform (mm) L

S 3.3

3.8

4.3

5.0

6.0

sulkus magasság 0,5 mm 4 mm

1 mm 5 mm

3.3

3.8

fej magasság 2 mm 6 mm

3 mm 7 mm

5 mm


Felépítmények

PRÉSKERÁMIA ALAP

SCANBODY FEJ, ÁTMENŐCSAVAROS platform (mm)

platform (mm)

L L 3.3

3.8

4.3

5.0

6.0

3.3

magasság 5 mm

7 mm

3.8

4.3

5.0

6.0

4.3

5.0

6.0

magasság 9 mm

12 mm

CSŐFEJ, POZÍCIONÁLT

SCANBODY FEJ, BECSAVARHATÓ

platform (mm)

platform (mm)

L

L 3.3

3.8

4.3

5.0

6.0

fej magasság 7 mm

9 mm

11 mm

12 mm

platform (mm)

L 3.8

4.3

5.0

fej magasság 7 mm

9 mm

3.8

magasság

CSŐFEJ, NEM POZÍCIONÁLT

3.3

3.3

11 mm

6.0

47


48

CORTILOG Implant System

CORTILOG felépítmények tartozékai, csavarok

FEJCSAVAR, ORVOSI

MULTI-UNIT FEJCSAVAR

platform (mm)

3.3

3.8

platform (mm)

4.3

5.0

6.0

3.3

3.8

4.3

5.0

6.0

4.3

5.0

6.0

4.3

5.0

6.0

5.0

6.0

minden átmérőnél azonos

MULTI-UNIT ÁTMENŐCSAVAR

MINTAVÉTELI FEJCSAVAR, ZÁRT KANÁLHOZ

platform (mm)

3.3

3.8

platform (mm)

4.3

5.0

6.0

platform (mm)

3.8

3.8

SR-FEJCSAVAR

MINTAVÉTELI FEJCSAVAR, NYITOTT KANÁLHOZ

3.3

3.3

platform (mm)

4.3

5.0

6.0

3.3

3.8

minden átmérőnél azonos

SR-ÁTMENŐCSAVAR

FEJCSAVAR, GÖMBCSUKLÓS FEJHEZ

platform (mm)

3.3

3.8

platform (mm)

4.3

5.0

6.0

3.3

3.8

4.3


Felépítmények

CORTILOG felépítmények tartozékai

GÖMBFEJSAPKA. NORMÁL

KIÉGETHETŐ FEJRÉSZ, MŰANYAG

platform (mm)

3.3

3.8

platform (mm)

4.3

5.0

6.0

GÖMBFEJSAPKA. MICRO

5.0

6.0

3.8

5.0

6.0

5.0

6.0

platform (mm)

4.3

5.0

6.0

LOKÁTORFEJ SAPKASZETT

4.3

platform (mm)

4.3

5.0

6.0

minden átmérőnél azonos

3.3

3.8

4.3

minden átmérőnél azonos

KIÉGETHETŐ MŰANYAGFEJ, GÖMBFEJSAPKÁHOZ

KIÉGETHETŐ FEJRÉSZ, SR-FEJHEZ, CO-CR FÉM ALAPPAL

platform (mm)

3.8

3.8

KIÉGETHETŐ FEJRÉSZ, SR-FEJHEZ

platform (mm)

3.8

3.3

minden átmérőnél azonos

gömb átmérő 1,8 mm

3.3

4.3

KIÉGETHETŐ FEJRÉSZ, Co-Cr fém alappal

platform (mm)

3.3

3.8

minden átmérőnél azonos

gömb átmérő 2,5 mm

3.3

3.3

platform (mm)

4.3

5.0

6.0

3.3

3.8

4.3

minden átmérőnél azonos

5.0

6.0

49


50

CORTILOG Implant System


51

CORTILOG MŰSZERKÉSZLETEK


52

CORTILOG Implant System

CORTILOG műszerkészlet Műszerkészleteink a fogászati implantációhoz nélkülözhetetlen műszereket tartalmazzzák. A CORTILOG nagy műszerkészlet 14 fajta műszert tartalmaz, nagy méretválasztékban, a széles körű felhasználhatóság érdekében, összesen 37 műszer található benne. A tálcák a műtéttechnikai sorrend szerint vannak felépítve, használatukat feliratozás, illetve nyilazás könnyíti meg.

2

NYITÁS 1


Műszerkészlet

CORTILOG műszerkészlet A tálca, amelyben a műszerek el vannak helyezve, alkalmas a műszerek sterilizálására is, mely a dobozzal együtt, illetve a tálcát a dobozból kiemelve, külön is elvégezhető.

ZÁRÁS

53


CORTILOG Implant System

SO shaft

7 Preparation

2

1

9

3

D4,3

4

22

6 Calibrate drills

5

11

12 D5,0 D6,0

Implant drivers Manual Wrench

13

Multi-untit Ba driver

Locator driver

15 CORTILOG

0

10

14

D3,3

24

25

10 D3,8

Form drills

23

8

D3,3

Paralleling pins

21

Implant drivers

Screwdriver manual wrench

26

Prosthetic instruments

20

Screwdriver SO shaft

19

Gingiva punch

CORTILOG műszerkészlet

Ratchet torque wrench

54

20

30

40

15 D3,8

BIONIKA

D4,3

17

18 D5,0 D6,0

A CORTILOG műszerkészlet elrendezése


Műszerek

A CORTILOG műszerkészlet tartalma 1

Lándzsa hegyű fúró

10

Implantátum behajtó, gépi D3,8-D4,3xL12

19

Ínylyukasztó ∅4,0xL15

2

Előfúrók

11

Implantátum behajtó, gépi D5,0-D6,0xL6

20

Fejcsavarkulcs, gépi 6Lt1,27xL10

3

Mélységmérő

12

Implantátum behajtó, gépi D5,0-D6,0xL12

21

Fejcsavarkulcs, gépi 6Lt1,27xL15

4

Magfúrók

13

Implantátum behajtó, kézi D3,3xL6

22

Fejcsavarkulcs, kézi 6Lt1,27xL10

5

Menetárok kalibráló fúrók

14

Implantátum behajtó, kézi D3,3xL12

23

Fejcsavarkulcs, kézi 6Lt1,27xL15

6

Irányjelzők

15

Implantátum behajtó, kézi D3,8-D4,3xL6

24

Lokátor kulcs

7

Implantátum behajtó, gépi D3,3xL6

16

Implantátum behajtó, kézi D3,8-D4,3xL12

25

Multi-unit/Gömbej kulcs 6Lt2,7

8

Implantátum behajtó, gépi D3,3xL12

17

Implantátum behajtó, kézi D5,0-D6,0xL6

26

Racsnis nyomatékkulcs

9

Implantátum behajtó, gépi D3,8-D4,3xL6

18

Implantátum behajtó, kézi D5,0-D6,0xL12

55


56

CORTILOG Implant System

Sebészeti fúrók

A BIONIKA fúrók, - melyeket az implantátum behelyezése során alkalmazhat- széles méretválasztékban kaphatóak (akár különböző műszerkészletekkel kompatibilisen, hogy minél gazdaságosabb megoldást nyújthassunk Önnek). Fúróink külső hűtésűek és csontgyűjtő tulajdonsággal is rendelkeznek. A saválló ötvözött acél illetve a kiváló élesség hosszútávú használatot garantál. Minden fúró a szükséges fúrási mélységeknek megfelelően beosztással van ellátva. Az átmérőket színkódokkal jelöljük. A Spirál fúrók célszerűen megválasztva az implantátum fészek előkészítésére alkalmasak. Használatuk a fúrási protokoll szerint ajánlott, mind lágyabb, mind pedig keményebb csontszerkezet esetén.

15 mm A Menetkalibráló fúrók az implantátum

13 mm

fészek szükség szerinti tágítására alkalmas, mellyel a csontfészek felső egyharmadát

11 mm 9 mm 7 mm 5 mm

csúcs

célszerű kitágítanunk. Használatuk átlagosnál keményebb csontszerkezetnél ajánlott.


Fúrók

Sebészeti fúrók méretválasztéka a műszerkézletben LÁNDZSAHEGYŰ FÚRÓ

GÖMBVÉGŰ MARÓ

ELŐFÚRÓ ∅2,0 mm

ELŐFÚRÓ ∅2,5 mm

MAGFÚRÓ ∅2,8 mm

MENETKALIBRÁLÓ FÚRÓ ∅3,2 mm

MAGFÚRÓ ∅3,2 mm

MENETKALIBRÁLÓ FÚRÓ ∅3,7 mm

MAGFÚRÓ ∅3,7 mm

MENETKALIBRÁLÓ FÚRÓ ∅4,3 mm

MAGFÚRÓ ∅4,2 mm

MENETKALIBRÁLÓ FÚRÓ ∅5,0 mm

MAGFÚRÓ ∅5,2 mm

MENETKALIBRÁLÓ FÚRÓ ∅6,0 mm

57


58

CORTILOG Implant System

Racsnis nyomatékkulcs A nyomatékkulcs a csavarok, valamint az implantátumok megszorítására és behelyezésére szolgál. Előre beállított csavarónyomaték mellett, ez megakadályozza az implantátum roncsolását és biztosítja az optimális erőátvitelt az implantátum behelyezése során. A nyomaték skálája 15-35 Ncm között változik, pluszmínusz öt százalékos pontossággal. Az ellenkező oldalon levő skála ellenirányú nyomatékként használható. A nyomatékkulcs egyszerű racsnikulcs funkcióban is működtethető.

1.

Ergonómikus kialakítás

Megbízható élettartam

Precíz nyomatékszabályozás

Rozsdamentes acél

Hangjelzés

Cserélhető kulcsbetét

Nem állítódik el használat közben a nyomaté-

2. 1. 2. 3. 4.

kérték •

Racsnis nyomatékkulcs Implantátum behajtó, kézi Zárócsavar Cortilog implantátum

3.

4.

Professzionális minőség

15 Ncm 25 Ncm 35 Ncm végtelenített nyomaték A kívánt nyomatékok 15 Ncm-től jobbra forgatással növelhetők 35 Ncm-ig. Ütközésig becsavarva végteleníthető.


Nyomatékkulcs

Racsnis nyomatékkulcs alkalmazások

FEJEK ÉS CSAVAROK

KULCSBETÉTEK

NYOMATÉK

Zárócsavar Ínyformázó fej

Kézi behajtókulcs

Mintavételi fejcsavar, zárt kanálhoz, nyitott kanálhoz

Mintavételi fej,

zárt kanálhoz, nyitott kanálhoz Fejcsavar

Univerzális fej, kúpos Univerzális fej, ferde Anatómiai fej, egyenes

Racsnis nyomatékkulcs 20 Ncm

Anatómiai fej, ferde Titán bázis Multi-unit fej, átmenőcsavaros

Multi-unit fejcsavar, SR-fejcsavar

Racsnis nyomatékkulcs 15 Ncm

Multi-unit fej, becsavarható SR-fej, becsavarható

Racsnis nyomatékkulcs 20 Ncm

Gömbfej

Lokátorfej

Racsnis nyomatékkulcs 20 Ncm

59


60

CORTILOG Implant System


BIONIKA MEDLINE KFT. 3516 MISKOLC, TÉGLA U. 29. Mobil: +36 20 964-4146 Mail: info@bionika.hu Web: www.bionika.hu Web: www.implantshop.hu

Cortilog Katalógus  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you