Page 1

60252019 GA BAXOLVE XP GR_60252019 GA BAXOLVE XP GR.qxd 14/06/2010 10:18 Page 1

Οδηγίες Χρήσεως BAXOLVE XP® Ζώνη Οσφύος embrace life.


60252019 GA BAXOLVE XP GR_60252019 GA BAXOLVE XP GR.qxd 14/06/2010 10:18 Page 2


60252019 GA BAXOLVE XP GR_60252019 GA BAXOLVE XP GR.qxd 14/06/2010 10:18 Page 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούµε που διαλέξατε τη ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® της neurotech®, η οποία αποτελείται από δύο στρώµατα υποστήριξης πλάτης σε µία ζώνη. Μπορείτε να συνδυάσετε τη χρήση και των δύο στρωµάτων υποστήριξης, για παροχή µεγαλύτερης υποστήριξης. Η ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά την οσφυαλγία παρέχοντας υποστήριξη τόσο στην οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης (στην περιοχή της µέσης) , όσο και σε εκείνη της κοιλιάς. Η ανατοµικά διαµορφωµένη ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® σας προσφέρει χάρη στα δύο στρώµατα υποστήριξης τη δυνατότητα να αλλάξετε το βαθµό συµπίεσης καθώς φοράτε τη ζώνη. Όταν απαιτείται λιγότερη συµπίεση µπορεί να αφαιρεθεί το εξωτερικό στρώµα. Το τριγωνικό µαξιλαράκι παρέχει το επιπλέον πλεονέκτηµα ότι κάνει µασάζ στη µέση σας. Παρακαλείστε να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το προϊόν, ώστε να εξασφαλίσετε τη µέγιστη άνεση και αποτελεσµατικότητα. Παρακαλούµε να απευθυνθείτε στο ιατρό ή τον θεραπευτή σας, αν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε την σωστή τοποθέτηση της ζώνης. Η ζώνη υπάρχει σε 5 διαφορετικά µεγέθη και ταιριάζει σε περιφέρειες µέσης 64-142 εκ. Η ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® καλύπτεται από εγγύηση δύο ετών για κατασκευαστικά ελαττώµατα. Η neurotech® θα αναλάβει την αντικατάσταση χωρίς καµία χρέωση για εργασία ή υλικά, µε την προϋπόθεση ότι το προϊόν έχει χρησιµοποιηθεί για την ενδεικνυόµενη χρήση του και µε τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, ότι δεν έχει υποστεί βλάβη από κακή χρήση ή αµέλεια, και ότι δεν έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από οποιονδήποτε πέρα των εξουσιοδοτηµένων ατόµων από τη neurotech®.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε το προϊόν ή άλλες υπηρεσίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο που αναγράφεται πιο κάτω.

1


60252019 GA BAXOLVE XP GR_60252019 GA BAXOLVE XP GR.qxd 14/06/2010 10:18 Page 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................................................. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ................................................................................................. 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ............................................................................................................... 6 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ .......................................................................................................... 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ....................................................................................................... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.................................................................................................... 12

2


60252019 GA BAXOLVE XP GR_60252019 GA BAXOLVE XP GR.qxd 14/06/2010 10:19 Page 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εγκυρότητα Οι πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιλαµβάνονται σε αυτό το κείµενο αφορούν τη ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® η χρήση της οποίας εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε αυτό το κείµενο αποτελούν ιδιοκτησία της Bio-Medical Research Ltd. και επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν και να δοθούν σε τρίτους µόνο για τους σκοπούς και στο εύρος που καθορίζεται γραπτώς από την εταιρία.

Όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται και πωλούνται από την Bio-Medical Research Ltd. έχουν ελεγχθεί και δοκιµαστεί προσεκτικά πριν την αποστολή τους. Εντούτοις η κατασκευαστική εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση του προϊόντος. Η Bio-Medical Research Ltd. αποδέχεται την ευθύνη µόνο για την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την απόδοση του προϊόντος, εφόσον αυτό χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και εντός των καθορισµένων προδιαγραφών. Κατά συνέπεια ο χρήστης αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε δράσεις προκύψουν από τη σωστή ή λανθασµένη χρήση αυτού του προϊόντος. Οποιαδήποτε µετατροπή, επισκευή ή συντήρηση πρέπει να διενεργείται µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Bio-Medical Research Ltd.

Περιορισµοί Η πώληση και/ ή χρήση αυτού του προϊόντος καθορίζεται από τη νοµοθεσία κάθε χώρας. Η συµµόρφωση µε τη σχετική νοµοθεσία αποτελεί ευθύνη του εισαγωγέα, αντιπροσώπου, ή χρήστη του προϊόντος, ανάλογα µε την περίπτωση.

Ενδεικνυόµενη Χρήση Η ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® προορίζεται για την ανακούφιση της οσφυαλγίας, παρέχοντας στήριξη στην οσφυϊκή και κοιλιακή χώρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αποποίηση Ευθυνών

3


60252019 GA BAXOLVE XP GR_60252019 GA BAXOLVE XP GR.qxd 14/06/2010 10:19 Page 6

Υποστήριξη της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης Η υποστίριξη της οσφυϊκής µοίρα της σπονδυλικής στήλης µέ τη ζώνη συντελεί στην ανακούφιση και πρόληψη της οσφυαλγίας στην περιοχή αυτή. Η ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® λειτουργεί παρέχοντας υποστήριξη στους ραχιαίους και κοιλιακούς µυς. Η σταθερή και άνετη υποστήριξη στην οσφυική και την κοιλιακή χώρα µπορεί να βοηθήσει στην οσφυαλγία µέσω των εξής αλληλοσυνδεόµενων µηχανισµών: • Περιορισµός επώδυνων κινήσεων • Βελτίωση της συνειδητοποίησης της θέσης και στάσης του σώµατος • Παροχή θερµότητας στην περιοχή που έχει επηρεαστεί, η οποία διεγείρει την τοπική κυκλοφορία, προκαλώντας αίσθηση βελτίωσης.

Αντενδείξεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύµητες ενέργειες βλαπτικές για την υγεία. Παρακαλούµε συµβουλευτείτε τον ιατρό σας εάν έχετε κάτι από τα παρακάτω συµπτώµατα:

4

• Δερµατικά προβλήµατα ή κακώσεις στην περιοχή, ειδικά εάν υπάρχει φλεγµονή, ουλές µε πρήξιµο, ερυθρότητα ή υψηλή θερµοκρασία. • Χαµηλή αισθητικότητα ή µούδιασµα • Καρδιακά ή πνευµονικά προβλήµατα

Προφυλάξεις και Προειδοποιήσεις Εάν έχετε κάποια αµφιβολία συµβουλευτείτε πάντα τον ιατρό σας. • Η ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την προοριζόµενη χρήση και µε τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Καµµία ευθύνη δεν είναι αποδεκτή για ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. • Δεν συνιστάται η χρήση της ζώνης οσφύος για περισσότερο από 8 ώρες καθηµερινά. • Δεν συνιστάται η χρήση της ζώνης οσφύος BAXOLVE XP® από περισσότερο από ένα άτοµο. • Παρακαλείστε να κρατήσετε τη ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® µακριά από παιδιά. • Εάν προσέξετε κάποιες ασυνήθιστες αλλαγές (π.χ. αύξηση των συµπτωµάτων), παρακαλείστε να επικοινωνήσετε µε τον ιατρό που σας παρακολουθεί, χωρίς καθυστέρηση.


60252019 GA BAXOLVE XP GR_60252019 GA BAXOLVE XP GR.qxd 14/06/2010 10:19 Page 7

• Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® είναι τοποθετηµένη άνετα. Εάν τοποθετηθεί πολύ σφιχτά µπορεί να εµποδίζει την αναπνοή και την κυκλοφορία του αίµατος. • Η ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® δεν προορίζεται για χρήση σε αθλήµατα ή σε έντονη φυσική δραστηριότητα. • Η ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® δεν πρέπει να χρησιµοποιείται εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη. • Αποφύγετε τη χρήση αλοιφών/ λοσιόν ή άλλων ουσιών που περιέχουν λιπαρές ή οξειδωτικές ουσίες κατά τη χρήση της ζώνης οσφύος BAXOLVE XP®.

Περιεχόµενα προϊόντος: Ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® 1 τριγωνικό µαξιλαράκι 4 καλύµµατα για µεταλλικά εξογκώµατα Εγχειρίδιο µε οδηγίες χρήσης για τη ζώνη οσφύος BAXOLVE XP®

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• • • •

5


60252019 GA BAXOLVE XP GR_60252019 GA BAXOLVE XP GR.qxd 14/06/2010 10:19 Page 8

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Τοποθετήστε το τριγωνικό µαξιλαράκι όπως σας έχει συστήσει ο ειδικός επαγγελµατίας υγείας . Ρυθµίστε τη θέση του µαξιλαριού διαχωρίζοντάς το από τη ζώνη και τοποθετώντας το εκεί όπου χρειάζεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

2. Τοποθετήστε τη ζώνη µε το κέντρο της επάνω στη σπονδυλική στήλη. Σηµείωση: Βεβαιωθείτε ότι το µπροστινό µέρος της εξωτερικής ζώνης δεν είναι δεµένο µε την εσωτερική ζώνη. Πρέπει να ξεκολλήσετε την εξωτερική ζώνη από το κούµπωµα και να την δέσετε στην πίσω άκρη.

6

3. Τοποθετήστε τα χέρια σας µέσα στις θήκες στις άκρες της ζώνης. Φέρτε πρώτα την αριστερή άκρη γύρω από τη µέση σας.


60252019 GA BAXOLVE XP GR_60252019 GA BAXOLVE XP GR.qxd 14/06/2010 10:19 Page 9

4. Κατόπιν φέρτε τη δεξιά άκρη επάνω από την αριστερή έτσι ώστε να δεθεί άνετα και πιέστε µε τα χέρια επάνω στο σώµα σας για να ασφαλίσετε τη ζώνη.

6. Πιέστε επάνω στο εσωτερικό µέρος για να το ασφαλίσετε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

5. Πιάστε τα χερούλια του εξωτερικού µέρους µε τους αντίχειρες. Τραβήξτε το εξωτερικό µέρος γύρω από τη µέση σας για να αυξήσετε τη συµπίεση.

7


60252019 GA BAXOLVE XP GR_60252019 GA BAXOLVE XP GR.qxd 14/06/2010 10:19 Page 10

Χρήση χωρίς το τριγωνικό µαξιλαράκι

1. Διαχωρίστε το µαξιλαράκι από τη ζώνη.

Σηµείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα καλύµµατα για τα µεταλλικά εξογκώµατα και ότι κανένα µεταλλικό µέρος δεν έρχεται σε επαφή µε το δέρµα.

Χρήση χωρίς το εξωτερικό µέρος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Όταν χρειάζεται µικρή συµπίεση, εκτελέστε τα επόµενα βήµατα και κατόπιν ακολουθήστε τα βήµατα 1 – 4 της προηγούµενης ενότητας.

8

1. Τραβήξτε για να ξεκουµπώσετε τα µεταλλικά κουµπιά που κρατούν ενωµένα τα δύο µέρη της ζώνης.


60252019 GA BAXOLVE XP GR_60252019 GA BAXOLVE XP GR.qxd 14/06/2010 10:19 Page 11

2. Τραβήξτε τα δύο µέρη της ζώνης προς αντίθετες κατευθύνσεις για να τα διαχωρίσετε.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης 1 – 4.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

4. Για να ενώσετε πάλι τα δύο µέρη της ζώνης, ευθυγραµµίστε τα και πιέστε τα µεταλλικά κουµπιά στις υποδοχές. Παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι και τα τέσσερα κουµπιά έχουν ενωθεί σωστά.

9


60252019 GA BAXOLVE XP GR_60252019 GA BAXOLVE XP GR.qxd 14/06/2010 10:19 Page 12

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

10

Πώς λειτουργεί η ζώνη οσφύος BAXOLVE XP®;

Η ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® ελαττώνει την οσφυαλγία παρέχοντας αποτελεσµατική υποστήριξη στην οσφυική και την κοιλιακή χώρα.

Πόσο συχνά µπορώ να χρησιµοποιώ τη ζώνη οσφύος BAXOLVE XP®;

Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τη ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® για να ελαττώσετε τον πόνο όποτε χρειάζεται, όµως δεν συνιστάται να τη χρησιµοποιείτε για περισσότερο από 8 ώρες ηµερησίως.

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί η ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® µαζί µε άλλες µεθόδους αναλγησίας;

Η ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια σε συνδυασµό µε όλες σχεδόν τις µεθόδους θεραπείας για την οσφυαλγία. Παρακαλείστε να συµβουλευτείτε τον ιατρό ή τον θεραπευτή σας για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε.

Ποιοι δεν πρέπει να χρησιµοποιούν τη ζώνη οσφύος BAXOLVE XP®;

Σχεδόν όλοι οι ενήλικες µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® µε ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα.

Χρειάζοµαι τη σύσταση ιατρού;

Δεν απαιτείται η συνταγογράφηση από ιατρό πριν από τη χρήση της ζώνης οσφύος BAXOLVE XP®. Εντούτοις η neurotech® συνιστά να συζητάτε την αντιµετώπιση της συνεχιζόµενης οσφυαλγίας µε κάποιον ειδικό ιατρό και να τον ενηµερώσετε ότι χρησιµοποιείτε τη ζώνη οσφύος BAXOLVE XP®.

Μπορώ να κινούµαι ελεύθερα όταν χρησιµοποιώ τη ζώνη;

Ναι. Η ζώνη έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει άνετη υποστήριξη στη µέση για γενική χρήση. Δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε υπερβολικές ή κοπιαστικές δραστηριότητες.

Είναι ασφαλής η ζώνη οσφύος BAXOLVE XP®;

Όταν χρησιµοποιείται σωστά, η ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® είναι µια ασφαλής µέθοδος αντιµετώπισης της οσφυαλγίας, µε ελάχιστες πιθανές παρενέργειες.

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί η ζώνη οσφύος BAXOLVE XP® χωρίς το εξωτερικό µέρος υποστήριξης;

Ναι. Σε περιπτώσεις που απαιτείται λιγότερη συµπίεση, µπορεί να αφαιρεθεί το εξωτερικό µέρος.


60252019 GA BAXOLVE XP GR_60252019 GA BAXOLVE XP GR.qxd 14/06/2010 10:19 Page 13

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Να χρησιµοποιείτε µόνο πλύσιµο στο χέρι. Ποτέ µην την πλένετε στο πλυντήριο. Πλύνετε µε το χέρι σε νερό στους 30°. Μην στύψετε τη ζώνη για να αποµακρύνετε το νερό. Οι συµβουλές αυτές έχουν σκοπό να προστατεύσουν τα εσωτερικά µέρη από βλάβη.

Μην σιδερώνετε τη ζώνη.

Μην την τοποθετήσετε σε στεγνωτήριο. Πάντοτε να την αφήνετε να στεγνώσει σε επίπεδη επιφάνεια. Μην την στεγνώσετε χρησιµοποιώντας υψηλή θερµότητα. (Π.χ. σε καλοριφέρ)

Μην χρησιµοποιήσετε στεγνό καθάρισµα.

Υποδεικνύει συµµόρφωση µε την Οδηγία για Ιατρικά Προϊόντα (93/42/EEC).

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ Αποτελείται από: 40% Νάιλον, 40% Βαµβάκι, 10% πολυεστερικές ίνες, 10% ελαστικές ίνες Λωρίδα εξτραφορ: 80% Νάιλον, 20% ελαστικές ίνες Μη ελαστικά µέρη της ζώνης: 100% πολυεστερικές ίνες επάνω σε 100% πολυουρεθάνη Κλείσιµο και χερούλια: 90% Νάιλον, 10% ελαστικές ίνες Συνθήκες Λειτουργίας: Θερµοκρασία: 0 – 35° C, Υγρασία: 20 – 65% υγρασία του αέρος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Μην χρησιµοποιήσετε χλωρίνη.

11


60252019 GA BAXOLVE XP GR_60252019 GA BAXOLVE XP GR.qxd 14/06/2010 10:19 Page 14

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Για να µπορεί να τοποθετηθεί η ζώνη σε σώµατα µε διαφορετικό σχήµα, όταν επιλέγετε το σωστό µέγεθος, συνίσταται να χρησιµοποιείτε τη µεγαλύτερη από τις δύο περιφέρειες: αυτή των γοφών ή εκείνη της µέσης.

Διαθέσιµα µεγέθη: Μέγεθος 1

Μέγεθος 2

Μέγεθος 3

Μέγεθος 4

Μέγεθος 5

64 cm – 78 cm

78 cm – 92 cm

92 cm – 106 cm

106 cm – 120 cm

120 cm – 142 cm

Εάν η περιφέρεια µέσης βρίσκεται ανάµεσα σε δύο µεγέθη, συνιστούµε να επιλέγετε τη µεγαλύτερη ζώνη.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Παρακαλούµε να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό για τη σωστή τοποθέτηση της ζώνης σας.

12


60252019 GA BAXOLVE XP GR_60252019 GA BAXOLVE XP GR.qxd 14/06/2010 10:19 Page 15


Κατασκευαστής: Bio-Medical Research Ltd. Parkmore Business Park West Galway Ireland www.neurotechgroup.com

Art.-Nr. 6025.2019

Αντιπρόσωπος:

Stand: Juli 2009 V2

60252019 GA BAXOLVE XP GR_60252019 GA BAXOLVE XP GR.qxd 14/06/2010 10:19 Page 16

Οδηγίες Χρήσης - Υβριδική Ζώνη Οσφύος NEUROTECH Baxolve XP  
Οδηγίες Χρήσης - Υβριδική Ζώνη Οσφύος NEUROTECH Baxolve XP  

Οδηγίες Χρήσης - Υβριδική Ζώνη Οσφύος NEUROTECH Baxolve XP

Advertisement