Page 9

Filipe Ribeiro

Konkurenční exkluze Ve střevě soutěží mikrobiální populace s hostitelem o živiny, jako jsou hexózy, aminokyseliny, mastné kyseliny, vitamíny a další látky uvolněné v procesu trávení. Při dysbióze dochází k  produkci biogenních aminů (kadaverin, histamin, putrescin), amoniaku a dalších plynů, které výrazně poškozují integritu střevní sliznice a zdraví střev. Dominance a udržení žádoucí mikroflóry jsou možné tehdy, když se mikroorganizmy přichytí ke střevnímu epitelu a množí se rychleji, než jsou eliminovány střevní peristaltikou. Jedná se především o rody Lactobacillus a Enterococcus. Tato žádoucí mikroflóra může žít i volně v lumenu střeva, aniž by se přichytila na střevní sliznici.

(např. Salmonella), které mají povrchové struktury známé jako fimbrie (pili). Tyto struktury zpevňují spojení mezi lektiny přítomnými na jejich povrchu a receptory v epitelu (obrázek 1). Schopnost mnoha mikroorganizmů adherovat ke střevnímu epitelu je nezbytná pro jejich setrvání v trávícím traktu a množení. Zabrání se tak jejich vyloučení peristaltikou. Jedním ze způsobů, jak zabránit patogenům v  kolonizaci střeva, je obsadit epiteliální receptorová místa, což dokáží mnohá probiotika. Různé bakterie mohou využívat rozdílné mechanizmy adheze. Laktobacily například mají adhezi regulovánu glykokalyxem a proteiny své buněčné membrány. Probiotika jsou mikroorganizmy schopné rychlého množení a adaptace v  podmínkách střev většiny zvířat, které dokáží zabránit nežádoucím mikroorganizmům v přichycení na stěnu gastrointestinálního traktu (GIT).

Proč je důležité chránit GIT? Někdy neposkytuje křehká rovnováha mezi mikroorganizmy v trávícím traktu jednodenních kuřat dostatečnou ochranu před patogeny. Vyvstává potřeba obranné strategie, která umožní symbiotický vztah mezi hostitelem a mikroorganizmy a je přínosná pro oba zúčastněné. Čerstvě vylíhnutá kuřata se nedostanou do kontaktu se slepicí a jsou ihned umístěna do čistého, vydezinfikovaného prostředí s  malou možností rychlého

Přibližně 90 % střevní mikroflóry sestává z fakultativně anaerobních bakterií, které produkují kyselinu mléčnou (Bacillus, Bifidobacterium, Lactobacillus) a striktně anaerobních bakterií (Bacteroides, Fusobacterium, Eubacterium). Zbývajících 10 % tvoří E. coli, Proteus, Clostridium, Staphylococcus, Blastomyces, Pseudomonas a další. Jakákoliv změna v tomto druhovém složení mikroflóry vede k dysbióze, enteritidám a následnému zhoršení užitkovosti.

Fotografie: MichaelTaylor3d, dream disgns, Iculig

Photo: EKS/Shutterstock

Odborný manažer pro drůbež

Obrázek 1. Gramnegativní bakterie (např. E. coli) přichycené na epiteliální buňky pomocí P-fimbrií nebo pilů typu 1. Dochází k usnadnění následné invaze dalších bakterií a replikace a exfoliace buněk střevního epitelu hostitele.

Integrita střevního traktu Hlavní obranné mechanizmy proti infekčním onemocněním způsobeným enteropatogenními mikroorganizmy jsou: intaktní střevní sliznice, která vytváří skutečnou bariéru; vysoce funkční imunitní systém a zdravá probiotická populace, která adheruje ke střevnímu epitelu, a tím zabraňuje kolonizaci patogeny. Jeden z nejběžnějších mechanizmů poškození trávícího traktu mikroorganizmy se objevuje při specifické interakci nebo fixaci mezi bakteriemi a epiteliálními buňkami střevní stěny. Tento mechanizmus je charakteristický pro gramnegativní bakterie

Časopis společnosti BIOMIN

7

Profile for BIOMIN

Science & Solutions #7 Drůbež (Czech)  

Obsah: Jak zabránit kolonizaci kampylobakteriemi u brojlerových kuřat; Úprava střevní mikroflóry pomocí synbiotik; Co je v nepořádku s mým...

Science & Solutions #7 Drůbež (Czech)  

Obsah: Jak zabránit kolonizaci kampylobakteriemi u brojlerových kuřat; Úprava střevní mikroflóry pomocí synbiotik; Co je v nepořádku s mým...

Profile for biomin