Page 2

Slovo redakce Kontaminace je všude Obavy lidí z nemocí přenášených potravinami nejsou nic nového pod sluncem. V  70.  letech minulého století přicházely v  Británii pravidelně poplachy vyvolané výskytem salmonelóz pocházejících ze zmrazených krůt, nejčastěji v  době Vánoc. Ke změně došlo koncem roku 1988, kdy britský ministr zdravotnictví informoval parlament, že 90 % hejn nosnic v  zemi bylo infikováno bakterií Salmonella enteritidis. I když tyto problémy začaly v Británii, byly pociťovány na celém světě a výsledkem byly obrovské poklesy příjmů v odvětví chovu drůbeže. Následně se pozornost zaměřila na salmonelové infekce u brojlerů. V tomto sektoru byly zavedeny podobné režimy testování jako u nosnic. Navzdory všem investicím zůstávají salmonelové infekce problémem ve většině světa jako primární příčina enteritid z  potravin. Výjimkou je západní Evropa, kde v dnešní době převažují infekce Campylobacter jejuni nad salmonelózami. Proto se příslušná evropská pracovní skupina zaměřila na hledání způsobů, jak omezit výskyt kontaminace v chovech drůbeže a ve zpracovatelských závodech s  ideálním cílem eliminovat kampylobakterie z řetězce výroby potravin. Od přelomu století bylo věnováno mnoho úsilí rozvoji alternativních terapií vůči antibiotikům s  cílem snížit dopad chorob přenášených potravinami, které mají závažný ekonomický dopad. Ukázalo se, že okyselovadla účinným způsobem snižují mikrobiální kontaminaci v  halách pro drůbež. Důsledkem je snížení počtů specifických gramnegativních patogenů ve střevním traktu. Probiotika, která byla poprvé použita u brojlerů za účelem tlumení specifických salmonelových infekcí ve Finsku, se postupně vyvíjela a do určité míry snižovala výskyt salmonel. Nejnovější výzkumy ukazují, že probiotika mohou být také účinným prostředkem ke snížení výskytu bakterií rodu Campylobacter. Jsem si jist, že v  budoucnu budou probiotika používána stále častěji pro snižování úrovně kontaminace jak salmonelami, tak kampylobakteriemi u drůbeže.

Andrew ROBERTSON Odborný manažer pro drůbež

Science & Solutions

Profile for BIOMIN

Science & Solutions #7 Drůbež (Czech)  

Obsah: Jak zabránit kolonizaci kampylobakteriemi u brojlerových kuřat; Úprava střevní mikroflóry pomocí synbiotik; Co je v nepořádku s mým...

Science & Solutions #7 Drůbež (Czech)  

Obsah: Jak zabránit kolonizaci kampylobakteriemi u brojlerových kuřat; Úprava střevní mikroflóry pomocí synbiotik; Co je v nepořádku s mým...

Profile for biomin