Page 1

December 2018

Nutztierforum Strokovna izdaja za profesionalno rejo

NO: Special utrition N World 018 2 Forum

Predstavitev podjetja Agroprehrana PROIZVOD

Ješčnost pujskov

REZULTAT

S. 4

Avtolizirane kvasovke izboljšujejo prebavljivost krme S. 6

MANAGMENT

Vpliv mikotoksinov

S. 14


SENZIONALNA REŠITEV

Zima pride zagotovo! Tisto kar veseli smučarje, torej zmrzal in sneg, lahko predstavlja v hlevu težave. Nizke temperature in hladen prepih so problematične za marsikaterega prašiča.

Dodan je kompleten koren hrena (tudi sok) tako dosežemo kompleten učinek hrena.

Biomin ® AW Plu s

učinek hrena kombin iran z preverje no AW mešanic o

Foto: Getty Images_SimplyCreativePhotography

Zakaj je to obdobje problematično?

Nizke temperature se pred svinjakom ne zaustavijo. Hladen zrak vdira v hlev, v najhujših primerih kot prepih, kar vpliva na odpornost živali. Pogosta posledica so obolenja. Prizadete so zlasti dihalne poti, prihaja pa tudi do infekcij, ki vplivajo na dobro počutje in pogosto vodijo do slabšega hranjenja. Take situacije je treba preprečiti s krepitvijo imunskega sistema in zmanjševanjem upada in izgub.

Krepitev imunskega sistema z močjo narave

Biomin® AW Plus izboljšuje preverjeno delovanje Biomin® AW Top, kar predstavlja kombinacijo eteričnih olj, ki skrbijo predvsem za podporo pri delovanju dihalnih poti. To zagotavlja visoka doza dodanega hrena, ki deluje antibakterijsko in obenem spodbuja prebavo. Uporabi se celotna korenina (vključno s sokom). Tako se ohranijo vse pomembne sestavine. Biomin® AW Plus vsebuje tudi grozdne peške, ki vsebujejo flavonoide, kar doda visok antioksidacijski učinek in tako neposredno doprinese h krepitvi imunskega sistema. Poleg tega vsebuje tudi vitamin C in E ter selen, ki usmerijo učinek Biomin® AW Plus tudi na krepitev imunskega sistema.

Spodbujanje dobrega počutja

Biomin® AW Plus doprinese tudi k boljšemu splošnemu počutju živali. Hren, ki pospeši prebavo bistveno olajša preživljanje stresnih obdobij pri živalih, na primere zime, selitev v drug hlev ali menjava krme.

2

BIOMIN Nutztierforum | December 2018


A K T U A L N I K O M E N TA R DI Franz Ertl direktor, Avstrija

Novi proizvodni obrat BIOMIN v Haagu am Hausruck (Zgornja Avstrija) Z

odločitvijo za trajnostno in v prihodnost usmerjeno vlaganje v Avstriji, prihaja občutna mednarodna rast skupine ERBER, v katero spada tudi BIOMIN. Gradnja novega modernega proizvodnega obrata v kraju Haag am Hausruck je le en od številnih korakov, ki kažejo usmeritev podjetja v prihodnjih letih. V prihodnosti bo v novem proizvodnem obratu mogoče proizvajati naravne mineralno vitaminske mešanice brez vsebnosti antibiotikov, druge posebne izdelke ter mešanice, ki omogočajo večji prirast prašičev, perutnine in goveda na ekonomični način.  Gradnja bo trajala približno Na sliki od leve proti desni: predsednik državnega zbora inž. Manfred Hofinger, direktor Markus Edlinger (Managing Director BIOMIN CE), župan inž. Konrad Binder, Jan Vanbrabant, PhD (predsednik uprave, ERBER dvanajst mesecev, proizvodnja na AG), Lukas Erber novi lokaciji pa naj bi v celoti stekla decembra 2019. Poleg predsednika državnega zbora inž. Manfreda vodnjo celotne BIONIM divizije, prek katere bo mogoče Nov BIOMIN Hofingerja, ki je pozdravil postavitev temeljnega kamna oskrbovati vse obstoječe in nove trge. Posebno pozorproizvodni obrat v imenu deželnega vladarja mag. Thomasa Stelzerja, nost bomo v okviru tega posvetli 35 let staremu prvotv okviru širitve se začetka gradnje veseli tudi inž. Konrad Binder, nemu BIOMIN trgu, da bi lahko domačim kupcem še župan občine Haag am Hausruck: »Ponosni smo, da naprej dobavljali visoko kakovostne izdelke in rešitve za avstrijske lokacije: bo mednarodna skupina kakršna je skupina ERBER, zdravo, trajnostno in profitno prirejo živali. Poleg tega investicija v v svoje hčerinsko podjetje BIOMIN, v kraju Haag am se veselimo, da bomo lahko našim cenjenim kupcem dvomestnem Hausruck, investirala dvomestni milijonski znesek. v okviru koncepta obiskovalcev pokazali ta novi proTaka investicija zagotavlja delovna mesta in krepi izvodni obrat in jim tako podrobneje predstavili našo milijonskem neprekinjeno in dolgoročno ustvarjanje dodane vredkakovostno proizvodnjo. območju . nosti celotne regije.« V tem smislu se v imenu ekipe BIONIM zahvaljujem Temeljni kamen, enega najmodernejših objektov za za izkazano zaupanje in vam želim mirne praznike. mineralno vitaminske mešanice na svetu, je bil postavlVeselimo se nadaljnjega dobrega sodelovanja z vami jen 20. septembra 2018. Ker smo podjetje z avstrijskimi in skupen uspeh v novem letu! koreninami je za nas pomembno, da pri gradnji sodelujejo električarji, inštalaterji in gradbeniki, ki prihajajo iz okolice. Nov proizvodni obrat bo skupaj z obratom v kraju Stöttera (Gradiščanska) predstavljal centralo za proiz-

Vaš Franz Ertl

BIOMIN Nutztierforum | December 2018

3


KRMLJENJE Dr Anne Schiborra produktni menedžer

Koliko prav za prav pojedo vaši pujski? „

Visoko kakovostna in dobro ješča krmna mešanica zagotavlja dobro rast in dobro zdravje.

Količina krmljenja dolgoročno vpliva na prirejo in zdravje vaših živali. Zato se splača razmišljati o optimizaciji.

N

a uspešno prirejo prašičev odločilno vplivajo številni faktorji in s tem konec koncev tudi na ekonomski uspeh prašičereje. Najpomembnejšo vlogo igra pri tem zdravje živali. Le zdrave živali lahko zagotavljajo optimalno prirejo. Velik vpliva ima tudi genetika, saj določa potencial rasti živali. Ne smemo pozabiti niti na težo ob rojstvu, saj igra odločilno vlogo. Težji kot je odojek ob rojstvu, boljša je prireja do trenutka ko se začne obdobje pitanja. Krmljenje ima pri pitanju in zdravju odločilno vlogo. Le kakovostne in potrebam živali prilagojene porcije, ki jih živali tudi rade in dobro pojedo, lahko dolgoročno zagotavljajo prirejo in zdravje.

Krmljenje je ključ do uspeha

Količina zaužite krme določa količino hranilnih snovi, ki jih žival zaužije in s tem količino hranilnih snovi, ki so na voljo za rast in prirast. Zlasti po odstavitvi je krmljenje pravi izziv. Pogosto odojki nekaj dni po odstavitvi jejo malo ali nič, zato se pojavi pomanjkanje energije in hranilnih snovi, kar ima daljnosežne posledice. Po eni strani privede zavračanje krme do tega, da postanejo živali zelo lačne, nato pa se tako najedo, da se pojavijo prebavne motnje. Po drugi strani se pojavi obsežno pomanjkanje energije, hranilnih snovi in zazna se negativni vpliv na razvoj črevesja oz. pride do poškodb na črevesni sluznici. Posledice so slaba

Preglednica 1: Učinki odstavitve na kasnejšo prirejo (vir: BIOMIN Research, 2007) DP faza odstavitve

4

< 200 g

200-250 g

250-300 g

> 300 g

DP čas sesanja

218 g

225 g

229 g

225 g

DP vzreja

476 g

574 g

571 g

649 g

DP pitanje

778 g

821 g

866 g

863 g

BIOMIN Nutztierforum | December 2018


KRMLJENJE

absorpcija hranilnih snovi iz črevesja, slab izkoristek krmila in črevesna obolenja. Številne študije potrjujejo neposredno povezavo med hranjenjem po odstavitvi, razvojem črevesja (npr. Pluske et al., 1995) in prirejo živali (npr. Tokach et al., 1992). Preglednica 1 prikazuje dnevni prirast (DP) odojkov v obdobju od faze sesanja do faze pitanja, razdeljeno po različnih dnevnih prirastih v fazi odstavitve. Očitno je, da lahko dosegajo živali, ki se dobro redijo v fazi odstavitve, višje priraste, torej so se v tej fazi dobro prehranjevale, v kasnejših fazah boljše prireje.

Optimizacija krmljenja po odstavitvi

Za uspešno krmljenje je najpomembnejša dobra priprava na obdobje, ki sledi takoj po odstavitvi. Odojki se naučijo jesti od svoje matere, to pomeni, da morajo dobiti priložnost, da se naučijo. To pa se zgodi le, če jim dovolj zgodaj ponudimo trdo krmo, v idealnem primeru v obliki kakovostnega pred štarterja. Le tako se odojki že v fazi sesanja naučijo jesti trdo krmo. Količina pred štarterja je pri tem manj pomembna. Pomembno je, da ga odojki sploh zaužijejo, saj služi pripravi prebavnega trakta. Prehod iz mleka na čisto rastlinsko krmo predstavlja za črevo pravi izziv, saj se mora naučiti prebavljati to vrsto krme (encimski trening). Pri tem lahko pomaga koncept hranjenja, kakršen je Biomin® NURIline™. Izdelki so med seboj usklajeni in prilagojeni konkretni fazi razvoja odojkov. Priprava na odstavitev je tako uspešna, saj je prehranjevanje odojkov, ki so uživali pred starter, po odstavitvi boljše, boljši pa je tudi izkoristek krme (slika 1). Slika 1: Količina zaužite krme na dan (Futteraufnahme) in dnevni prirast (Zunahme) v 1. tednu po odstavitvi z in brez dodatka pred štarterja ob sesanju. (vir: po Bruininx et al., 2002 & 2004) 250 200 150 100 50 0

NURIstart

NURImilk

NURIwean

Tehnika krmljenja

Pomembno je, da z dodatki začnete dovolj zgodaj. Veliko vlogo pa pri tem igra vrsta ponudbe. Preveč polne posode in korita, v katerih se je krma navzela hlevskega vonja, za pujske niso zanimivi. Pri doziranju je bolje biti varčen, vendar pa je treba krmo dozirati najmanj dvakrat na dan – v idealnem primeru v času sesanja, saj odojki potem iščejo poleg materinega mleka tudi drugo krmo. Tudi v vzrejnem hlevu velja: večkratno doziranje krme naredi krmo bolj zanimivo. Pri hranjenju odojkov je najpomembnejša higiena, zlasti pri mladih odojkih in predvsem pri uporabi kašaste in tekoče krme! Pogoj za boljše hranjenje je zadostno uživanje vode. Po odstavitvi odojkom manjka voda, ki jo sicer prejmejo z mlekom, in to neravnovesje je treba uravnotežiti. Delujoč napajalni sistem ter dodatne posode z vodo v vzrejnem hlevu so zato zelo pomembni. Poleg tega je treba preverjeno v prvih treh do štirih nočeh v vzrejnem hlevu poskrbeti za osvetlitev, da se lahko živali hranijo v vsakem trenutku. Zlasti je to pomembno za manj krepke pujske.

Pujski, ki so jedli predštarter, pojedo več tudi po odstavitvi.

Povzetek

Konzumacija (g/dan)

Prirast (g/dan)

n z predštarterjem

n brez predštarterja

BIOMIN Nutztierforum | December 2018

Krmljenje je, zlasti po odstavitvi, dolgoročno odločilno za prirast in zdravje. Investicija v kakovostni pred štarter in krmilo ob odstavitvi ter določitev ciljnih ukrepov upravljanja konec koncev prinašata z dobro prirejo pitancev tudi profit.

5


ANALIZA/POROČILO PREIZKUSA DI Vesna Jankins produktni menedžer

Povečajte zmogljivost z ® Levabon Rumen E Uporaba koncentrata z visoko vrednostjo škroba za pitanje goveda je lahko dvorezni meč, saj povečuje produktivnost, hkrati pa zvišuje tveganje subakutne acidoze vampa (SARA).

Levabon® Rumen E je proizvod avtoliziranih kvasovk, izboljšuje prebiotične učinke kvasovk v vampu.

Foto: agrarfoto

Poglejmo si praktični poskus

Levabon® Rumen E je kvasovka (Saccharomyces cerevisiae), ki jo avtoliziramo z lastnim tehnološkim postopkom, da povečamo prebiotični učinek kvasovk na mikroorganizme v vampu. Kvasovke smo namreč pred kratkim preizkusili v okviru komercialne študije pitanja goveda v obratu za pitano govedo v Oberwartu.

V obratu za pitano govedo je običajno 1.300 do 1.400 glav živine, večinoma lisaste pasme. 152 bikov je v času študije konzumiralo Levabon® Rumen E , 15 g / glavo / dan, 152 bikov pa enak odmerek mešanice brez Levabon® Rumen E. Pred začetkom poskusa smo bike

6

krmili z enakimi mešanicami dva tedna z namenom prilagoditve.. Pred pričetkom izvajanja preizkusa je bila povprečna teža živali okrog 475 kg. Vse živali smo krmili z Ration ad Libitum, in sicer dvakrat dnevno iz mešalnika. Po 50 dneh smo porcijo okrepili z višjim deležem močnih krmil, da bi spodbudili pojav SARA. SARA lahko odločilno vpliva na produktivnost in zdravje živali. Da bi preverili kako vplivata krmilo in Levabon® Rumen E na pH vrednost v vampu, smo pri desetih bikih pri vsaki oskrbi dodali Smaxtec®-Boli. S tem smo preverili podatke o pH vrednosti vampa vsakih deset minut.

BIOMIN Nutztierforum | December 2018


ANALIZA/POROČILO PREIZKUSA

Na začetku ni bilo razlik med povprečnim dnevnim prirastom med kontrolno skupino (1,441 kg) in skupino z dodatkom Levabon® (1.443 kg). Po 51. Vir: BIOMIN

Prirast (g/glavo/dan)

1.460

Koncna teža / enak čas pitanja (kg)

+119 g b

1.480 1.440 1.420 1.400 1.380 1.360

a

1.340 1.320 1.300 1.280

+ 11,9 kg b

624 622 620

Živali, ki so prejemale Levabon® Rumen E, so imele na začetku nižjo pH vrednost vampa, vendar se je po dveh tednih ta nekoliko zvišala (slika 2). V kontrolni skupini se je pH bistveno znižal, medtem ko je pH vampove vsebine v skupini živali, ki so prejemala Levabon® ostal stabilen.

618 616 614 612

a

610 608

Skupina živali, ki je imela nižji pH v vampu, je 14 dni po zauživanju Levabon® Rumen E imela višji pH v vampu.

Povzetek

606 604

n Kontrola

dnevu višje vsebnosti škroba v krmi se je pokazala občutna razlika med obema skupinama v dnevnem prirastu teže (slika 1). Pri skupini, v kateri smo dodajali Levabon®, se je povprečni dnevni prirast zvišal (17,7 %) in sicer povprečno za 224 g / žival / dan (P <0,001), v primerjavi s kontrolno skupino. Skupno je bil povprečni dnevni prirast v skupini z dodatkom Levabon® v primerjavi s kontrolno skupino občuten (8,8 %, 119 g / žival /dan, P <0,001).

n Levabon® Rumen E

Slika 1: Povprečno povečanje telesne teže (ADG) v kontrolni skupini in skupini z Levabon® (višji koncentrat v prehrani v obdobju od 51. do 100. dneva). Obravnavanje z različnimi črkami (a, b) – statisticno signifikantna razlika.

Poskus je pokazal, da Levabon® Rumen E poveča produktivnost pitanega goveda in ohrani stabilne pH vrednosti vampove vsebine pri krmiljenju z močno krmo, katera vsebuje višje vrednosti škroba. Tako najdemo še drugo pot do višje produktivnosti ob stabilnejši pH vrednosti vampove vsebine, brez zgubljanja energije zaradi zagotavljanja natančnega managementa in optimalne sinhronizacije obroka.

Vir: BIOMIN 7,0

Retikulo-Pansen pH Wert

6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4

22.12.16 24.12.16 26.12.16 28.12.16 31.12.16 2.1.17 4.1.17 7.1.17 9.1.17 11.1.17 14.1.17 16.1.17 18.1.17 21.1.17 23.1.17 25.1.17 28.1.17 30.1.17 1.2.17 4.2.17 6.2.17 8.2.17 11.2.17 13.2.17 15.2.17 18.2.17 20.2.17 22.2.17 25.2.17 27.2.17 1.3.17 4.3.17 6.3.17 8.3.17 11.3.17 13.3.17 15.3.17 18.3.17 20.3.17 22.3.17 25.3.17 27.3.17 29.3.17

Tag 50

Tag 1-100 Levabon

®

Kontrolle

Trendlinie Levabon®

Trendlinie Kontrolle

Slika 2: Spremembe pH vrednosti v vampu kontrolne skupine in skupine z Levabon® v 100 dneh poskusa (51. – 100. dan, višja koncentracija v prehrani)

BIOMIN Nutztierforum | December 2018

7


MANAGMENT Katharina Haydn, BSc produktni menedžer

Vzpodbujanje zdravja živali in prebavil – »Primer za dva« pri pitanih piščancih

Biotronic ® Top3 je uravnotežen kombinirani izdelek iz sekundarnih rastlinskih sestavin, organskih kislin, posebnega kompleksa (Permeabilizing Complex™) in tako imenovanega Sequential-Release medija za učinkovit in stalen boj proti gram negativnim bakterijam. Te se nahajajo v prebavnem traktu in krmilih. Permeabilizing Complex™ prebada zunanjo membrano gram negativnih bakterij (npr. salmonele

8

sj e

® Biotronic Top 3 z ag ot ivi

ne Biotronic® Top3 – trojni učinek kot pripravljenost črevesja

eli nas

st av i

Po ul tr y ®

po Vz

Ključ za stabilno zdravje črevesja

tor os pr

ar St

črevesna flo ava ra r zd

Zmanjša uporaba antibiotikov v krmi, ima dandanes v prehrani domačih živali z vidika razvoja rezistence pri ljudeh in živalih, vedno bolj pomembno vlogo. S koncepti krmiljenja, prilagojenimi ukrepi upravljanja in posebnimi krmilnimi dodatki lahko zmanjšamo uporabo antibiotikov ter preprečujemo pojav na antibiotik rezistentnih klic. Ključ do zmanjšanja uporabe antibiotikov v hlevu sta stabilno zdravje črevesja in močna črevesna bariera, ki ju pri pitanih piščancih v tem trenutku ponuja edinstvena kombinacija Biotronic® Top3 in PoultryStar® solEU.

e ov n v čre vesno floro v ra

ssp., e. coli) in s tem krepi antimikrobni učinek organskih kislin in cinamaldehida. Število škodljivih bakterij se dokazljivo zmanjša. Sinergija sekundarnih rastlinskih sestavin in organskih kislin vpliva pozitivno na črevesno floro in zmanjša mikrobiotsko obremenitev v prebavnem traktu. Cinamaldehid ima sposobnost poseganja v delitev celic in zaviranja razmnoževanja škodljivih bakterij, in sicer selektivno, da ne vpliva na pozitivne bakterije. Organske kisline izboljšajo higieno krmila, pre-

BIOMIN Nutztierforum | December 2018


MANAGMENT

V stresnih fazah (npr. pri regenraciji po medikaciji, menjavi krmil) priporočamo uporabo kombinacije Biotronic® Top3 & PoultryStar® solEU za hitro ponovno vzpostavitev mikrobiotskega ravnovesja v črevesju in preprečevanje črevesnih obolenj.

• Probiotični sevi: Bakterijski sevi s probiotičnim učinkom, ki jih je razvil ® BIOMIN in so uporabljeni v Poultr yStar ® sol EU, so izbrani na podlagi dobre uigranosti v celotnem pre® bavnem traktu. Vzorce smo odvzeli iz različnih delov prebavnega trakta zdravih kokoši in jih izolirali, da bi Prvi in edini v eu registrirani za perutnino specifični večvrstni tako zagotovili dobro rast probiotik za vzpodbujanje zdrave črevesne flore! in učinkovito poseljenost celotne dolžine črevesja in s tem preprečili naseliPrvi in edini v eu registrirani za perutnino specifični večvrstni tev patogenih klic. Zaradi probiotik za vzpodbujanje zdrave črevesne flore! specifičnosti gostitelja je dovolje osnovni princip varne in nje učinkovite uporabe dodatka v krmilih za perutnino zagotovljen.

PoultryStar

T

PoultryStar® solEU je izdelek, ki je bil razvit posebej za perutnino in ki s kombiniranim učinkovanjem pro biotičnih mikroorganizmov in pre biotičnih polisaharidov spodbuja zdravo črevesno floro.

Kombinacija PoultryStar® solEU & Biotronic® Top3 znižuje infekcijske, zmanjšuje tveganje za drisko, nastanek mokre stelje in bolezni kot so npr. nožne lezije, hkrati pa spodbuja storilnost kokoši.

M

AN

AGE

Zdrava prebavila – PoultryStar močni piščanci! Zdrava prebavila – močni piščanci!

• Prebiotični frukto oligosaharidi (polisaharidi): so vir hr anilnih snovi za koristne bakterije v črevesju kot so bifido bakterije ali laktobacili. Z njimi spodbujamo rast in aktivnost koristne mikroflore, zlasti v debelem črevesju, saj stimulirajo in spodbujajo stabilnost črevesja. • Sinergija pro- in prebiotičnega učinkovanja: Z dopolnitvenim učinkom v P o u l t r y S t a r ® s o l EU dosežemo hiter r az voj

M

AN

M

T

PoultryStar® solEU – pre- in probiotične substance za naselitev črevesja

Povzetek

EN

Sequential-Release medij je odgovoren za enakomerno in prilagojeno sproščanje organskih kislin in sekundarnih rastlinskih sestavin po celotnem prebavnem traktu. Na ta način zagotavlja enakomerno razporeditev učinkovin od sprednjega do zadnjega dela gastro-intestinalnega trakta.

dobre in učinkovite mikroflore in zmanjšamo patogene. Izboljša se delovanje, povečata se teža in izkoristek krmila in zmanjša izpad. Zlasti po medikaciji spodbuja PoultryStar ® sol EU hitro ponovno vzpostavitev uravnotežene mikroflore, sestavljene iz »dobrih« bakterij.

EN

prečujejo kvarjenje krmnih mešanic, poskrbijo za ohranjanje hranilne vrednosti in podaljšujejo trajnost.

AGE

M

dovolje

nje

poultrystar.biomin.net

poultrystar.biomin.net

Naturally ahead

Naturally ahead

BIOMIN Nutztierforum | December 2018

9


W O R L D N U T R I T I O N F O R U M : S . C . O . P. E . - Z N A N S T V E N I I Z Z I V I I N Mag Herbert Kneissl Chief Marketing Officer

WORLD NUTRITION Globalna in znanstveno najpomembnejša prireditev na področju krme za živali v letu 2018 z motom: S.C.O.P.E. - Scientific Challenges and Opportunities in the Protein Economy (v prevod: Znanstveni izzivi in priložnosti v gospodarjenju s proteini). Erich Erber

World Nutrition Forum ponuja praktikom vsaki dve leti možnost izmenjave znanj, izkušenj in idej na področju krme za živali.

Skoraj 800 delegatov iz 76 držav se je odzvalo na vabilo BIOMIN. Med 3. in 5. oktobrom so se srečali v Kapstadtu in se udeležili 8. svetovnega foruma World Nutrition Forum. Svojih najlepših strani ni pokazalo le lepo in toplo pomladno vreme okrog mizaste gore, ampak tudi mesto in pokrajinsko zanimiva okolica na južni konici Afrike. Okvirni pogoji so bili optimalni

za izvedbo te tridnevne prireditve in za to, da smo lahko z odličnim znanstvenim programom navdušili udeležence. Kapstadt je moderna, zahodnjaška prestolnica z veliko afriške kulture, ki leži ob morju Južnoafriške republike in je znana po številčnih znamenitostih ter razpolaga z dobro turistično infrastrukturo. Pomanj-

10

BIOMIN Nutztierforum | December 2018


PRILOŽNOSTI V GOSPODARJENJU S PROTEINI

FORUM 2018 Jan Vanbrabant

Jan-Dirk Mulder

kanje vode je po zadnji zimi le še zgodovina. Moderno kongresno središče v neposredni bližini hotelov je zelo dobro opremljeno in predstavlja idealno mesto tehnično in organizacijsko odlične prireditve.

izkoriščanjem znanja. Na največji odziv so nalete kratke predstavitve petih uspešnih znanstvenikov družbe BIOMIN še preden smo začeli z izvajanjem posebnih delavnic za posamezne vrste živali.

Znanstveni program je zajemal predavanja več kot 40 mednarodnih strokovnjakov, znanstvenikov in raziskovalcev trga, z intenzivno in konstruktivno izmenjavo mnenj na pomembnih tematskih področjih kot je npr. »Prihodnost naše industrije v svetu, ki se zelo hitro spreminja«, »Digitalizacija v kmetijstvu industrija 4.0«, »Kateri prehranski dodatki omogočajo zmanjšanje uporabe antibiotikov v krmilih za živali«, in seveda »Kako vplivajo klimatske spremembe na problematiko mikotoksinov?«.

Najnovejši razvoj v raziskavah encimov v primerjavi z mikotoksini je bil osrednja tema predavanja Wulfa-Dietera Molla, timskega vodje molekularne biologije v BIONIM-ovem raziskovalnem centru in vodje raziskav pri BIONIM-u, Gerd Schatzmayr je predstavil izjemno zanimiv informacijski blok o odpornosti na antibiotike. Nagrado B.R.A.I.N. Award z nagradnim skladom 10.000 $ pa je za svoje izjemne raziskave prejel prof. Konrad Domig iz Univerze za agrikulturo na Dunaju.

Erich Erber, ustanovitelj in lastnik BIOMIN-a, je izpostavil pomen znanosti, storitev in hitrosti za uspešna podjetja in opozoril na geopolitične spremembe, s katerimi je treba računati v prihodnosti. Jan Vanbrabant, direktor BIOMIN-a in predsednik uprave skupine ERBER Group, je predstavil problematiko omejenih virov planeta in s tem povezanih izzivov naše industrije. Drugi vrhunci prireditve so bili med drugim predstavitev Jana-Dirka Mulderja iz Rabobanke, ki je izpostavil velike izzive globalne oskrbe z mesom, ribami, jajci in mlečnimi izdelki. Peer Ederer je prikazal 4 prihodnje scenarije in zaključil, da bo mogoče oskrbo 10 milijard svetovnega prebivalstva v letu 2050 zagotavljati z inovacijami in optimalnim

BIOMIN Nutztierforum | December 2018

Peer Ederer

Prevzem nagrade B.R.A.I.N. Awards

11


P R E D S TAV I T E V DI Matjaž Kekec svetovanje in prodaja v Sloveniji

Predstavitev podjetja Agroprehrana Agroprehrana, d. o. o., je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 2007. Nadaljuje z delom, katerega temelje je postavilo podjetje Marjan Hameršak, s. p., ki je poslovalo od leta 2000 do 2008, svojo dejavnost pa preneslo na Agroprehrano. Danes v podjetju delujejo in so zaposleni vsi člani družine. Z dejavnostjo trgovine so pričeli kot z nadgradnjo dejavnosti domače kmetije, ki se je že preko sto let ukvarjala s poljedeljstvom in z rejo živali. Domača kmetija danes obsega preko 50 ha kmetijskih zemljišč (30 ha lastnih njiv, 7 ha gozda, 15 ha najetih njivskih površin).

Dela s traktorjem večinoma opravlja idejni vodja podjetja in kmetije Marjan Hameršak. V hlevu sta najbolj dejavna Marjanova žena Jožica in zet Matjaž. Hčerki Marjana in Julija največ dela opravita v administraciji obeh dejavnosti kmetijsko-podjetniškega gospodarstva pri Hameršakovih. Skupni trgovski promet v podjetju zadnja leta znese okoli 3.000 ton prodanega blaga in izdelkov letno tako, da jim dela ne zmanjka. V želji po nadgradnji obstoječega poslovanja podjetja Agroprehrana, d.o.o., so se odločili investirati v izgradnjo sodobnega hleva za svinje. Leta 2017 so tako pričeli z gradnjo hleva za prašiče pitance, prve prašiče pa vhlevili avgusta 2018. Danes je v novo zgrajenem hlevu prostora za 850 prašičev pitancev, ki jih bodo s 1. januarjem 2019 vključili v shemo dobrobiti reje.

12

Hlev je zasnovan na suho krmljenje, kar omogoča pripravo krme za daljšo obdobje vnaprej, kar naročijo pri zunanjem partnerju. Letna proizvodnja krme bo znašala 700 ton krmil. Večinoma krmnih komponent (koruza, ječmen, pšenica) pridelajo na lastnem kmetijskem gospodarstvu, nekaj malega je potrebno odkupiti od partnerskih kmetij iz okolice. Vse nabavljene in lastne krmne komponente so lokalnega izvora (do 5 km od hleva), s tem pa je omogočena kontrola kakovosti že v sami rasti rastlinskega materiala. Lokacija samega hleva je zelo oddaljena od drugih večjih prašičerejskih kmetij, zaradi česa je zdravstveni status reje glede aviarnega prenosa bolezni zelo ugoden. V hlevu skrbijo za biovarnost proizvodnje z nastavljeni razkuževalnimi barierami, obveznim režimom oblačenja in deratizacijo. Po prvih podatkih že prodanih prašičev je prva serija prodaje (200 pitanih prašičev) dosegla dnevne

BIOMIN Nutztierforum | December 2018


.com

P R E D S TAV I T E V

priraste večje od 1000 g na dan, pri doseženi mesnatosti povprečnih 60% in času pitanja 85 dni. Prodani trupi so imeli približno 93 kg mesa. Vhlevljeni so bili pujski s povprečno težo 25 kg. Z doseženim rezultati so zelo zadovoljni, še vedno pa verjamejo v možnost izboljšanja. Za pripravo krme prisegajo na premiks BIOMIN PROFI MAST AMINO s petimi aminokislinami in probiotik PROBIOBAC za boljše delovanje črevesja in izboljšano odpornost. Pri prvem turnusu niso potrebovali nobenega zdravljenja z antibiotiki, kar se pozna pri nižjih stroških. Uporabljen premiks BIOMIN PROFI MAST AMINO vsebuje tudi mešanico rastlinskih izvlečkov Digestarom®, ki deluje protivnetno in s tem še dodatno dviguje dnevne priraste. Izboljša se okusnost in prebavljivost obroka, pomemben je vpliv na razbremenitev jeter, ki tako bolj učinkovito raztrupljajo organizem živali. Preko dozatorja zdravil so v vodo dodajali tudi 0,15% BIOMINA Biotronic® Top liquid (sod 200 litrov). Voda v njihovem vodovodnen omrežju je namreč zelo trda. Uporaba prašnatih organskih kislin v končni

krmi pa je zamašila izpuste nad krmilniki, ker imajo zelo hidroskopičen efekt. V družinskem podjetju Agroprehrana d.o.o. že snujejo nove načrte za prihodnost, saj že danes opažajo večje potrebe po svinjskem mesu iz lokalnega okolja. Slednje bo mogoče zagotoviti s sodobno tehnologijo, dobro genetiko, visokimi proizvodnimi parametri (visoka konverzija krme, zdrave živali, nizek izpad).

►Mit Schadstoffbinder & ätherischen Ölen ►Der Keimsauger für einen hygienischen Stall ►Ultrafein, desinfizierend, pflegend

Živalim prijazno – čista fina stelja, brez klic

com

om

0-0

NEU

S sredstvom za vezavo škodljivih snovi & eteričnimi olji vpija klice in omogoč a vzdrževanje higiene v hlevu izjemno fina, dezinfekcijska, negovalna stelja FEINSTREU – sanft zum Tier

Der feine Unterschied

Der FEINSTREU Hygienekalk bindet enorme Der ultrafeine Vermahlungsgrad unterMengen an Feuchtigkeit und Schadstscheidet FEINSTREU markant von verBIOMIN Nutztierforum | December 2018 offen, hält die Liegeflächen trocken und breiteten Einstreumitteln. 1 kg feinst vergräbt so gefährlichen Keimen buchstäblich mahlener FEINSTREU liefert eine Oberfläche das Wasser ab. Mit höchst erwünschten von mehr als 500 m2.

Kälberboxen, trocken & gesund FEINSTREU trocknet feuchte Kälberboxen und schafft eine hygienische Unterlage für die gesunde Entwicklung Ihrer Kälber. FEINSTREU haftet wie Puder zw. den

13


MANAGMENT DI (MSc) Sabine Masching produktni menedžer

Mikotoksini v sušnih letih – zanimiva tema? Zaradi sušnih obdobij poleti je bila napoved za napadenost pridelkov s toksini manjša. Rezultati analiz mikotoksinov v pridelkih 2018 pa kažejo drugo, nekoliko presenetljivo sliko. Vir: BIOMIN

Stoletno poletje 2018

Kljub vročini in suši predvsem pri pšeniči in jecmenu zaznavamo srednje do visoke obrenenitve z mikotoksini.

Slika 2 prikazuje napadenost letošnje koruze po posameznih zveznih deželah. Ob upoštevanju vrste – mlade živali v reproduktivni dobi so načeloma bolj podvržene – lahko tudi pri vrednostih za koruzo izhajamo iz povprečne do zelo visoke stopnje pristnosti toksinov, predvsem z vidika medsebojnega delovanja več različnih analiziranih mikotoksinov.

14

4.483

4.500 4.000

(ppb)

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500

1.057

1.000 500

323

0

59

27

Weizen

Niederösterreich

29

99

Weizen

Gerste

33

*

Gerste

1.197

999

600

Gerste

Oberösterreich

342 Weizen

177

*

Gerste

Steiermark

n DON

*

Weizen

Kärnten

n ZEN

Slika 1: Okuženost avstrijskih vzorcev ječmena in pšenice z mikotoksini pridelek 2018 (z * označene vrednosti so pod mejo zaznavanja) Vir: BIOMIN 1.400

1.290

1.200 945

1.000

(ppb)

Zaradi vročine in suše v kombinaciji z lokalnimi, ekstremnimi vremenskimi razmerami nam bo ostalo poletje 2018 še dolgo v spominu. Neprekinjena sušna obdobja v fazah, ki so odločilne za rast žita, že kažejo na zmanjšanje pridelka. Zaradi teh obdobij je pričakovana napadenost z mikotoksini načeloma nizka. Vendar je letos resnica drugačna. Slika 1 prikazuje napadenosti letošnjega pridelka z mikotoksini po zveznih deželah in vrsti žita. Izstopa predvsem južni del (Štajerska, Koroška), kjer žito po posamičnih analizah vsebuje zelo visoke vrednosti toksinov. Razlog lahko pojasnimo z vremensko statistiko: junij, mesec v katerem cvetijo vse pomembne domače vrste žit, je bil en najbolj deževnih mesecev s prijetno toplimi povprečnimi temperaturami. Ugodno za razvoj fuzarioze klasa v času cvetenja žit in posledično razvoj mikotoksinov. Stopnjo tveganja za žita, zlasti pšenice, lahko odvisno od regije ocenimo kot povprečno do zelo visoko.

5.000

800 600

534

518

400

552 424

370

200 0

*

Niederösterreich

45

*

Oberösterreich n DON

Steiermark n ZEN

*

*

Kärnten

n FUM

Slika 2: Okuženost avstrijske koruze z mikotoksini, pridelek 2018 (z * označene vrednosti so pod mejo zaznavanja)

Previdno pri prikritih učinkih

Mikotoksini vplivajo v prvi vrsti na želodec in prebavni trakt živali, kjer lahko poškodujejo črevesne bariere. Črevo postane prepustno, mikotoksini, bakterije (E. coli, salmonela) pa tudi endotoksini (toksini, ki jih sprošča žival v telesu sama) pa nato prehajajo v tkivo in krvni obtok ter sprožijo vnetne reakcije. Mikotoksini kot DON in FUM dokazljivo slabšajo imunski sistem, zato so živali bolj izpostavljene infekcijam. Zlasti to velja za virusne povzročitelje (PRRS in PCV2 virus), saj je tvorjenje protitelesc po cepljenju ovirano. Cepljenje izgubi svoj učinek, v ospredje pa nenadoma stopijo sub

BIOMIN Nutztierforum | December 2018


sind Komplettanbieter!

MANAGMENT

protekciji (spodbujanje delovanja črevesja, jeter in imunskega sistema) in s tem združuje prav vse te zahteve.

klinične in kronične infekcije. Zadoščajo že okužbe, ki so daleč pod orientacijsko, v EU določeno vrednostjo 900 ppb DON.

Mineralstoffe, Rešitev v krmilu und Spezialitäten Primerno upravljanje tveganj mikotoksinov Fertigfutter

offe, n und ter

Povzetek

Rezultati analiz iz pridelka žit in koruze 2018 bi moralo biti široko in učinkovito zastavljeno, ter kažejo ponovno okužbe z mikotoksini. Tudi z vidika izpolnjevati vse potrebne varnostne standarde. povprečne okuženosti z mikotoksini po regijah, ne Saatgut der Marke Ti so zagotovljeni z odobritvijoMaisadour, EU. 5. generacije sowie Silier- smemo pozabiti na sub klinične učinke, če želimo Mycofix®-a. Ta temelji na adsorpciji uspešno izvajati upravljanje tveganj mikotoksinov. (aflatoksini), und Konservierungsmittel bio transformaciji (trihoteceni, fumonizini) in bio

Mineralstoffe, Spezialitäten und Fertigfutter

Vesel božič

V imenu podjetja Fritz Jeitler Futtermittel GmbH in podjetja BIOMIN, želimo vsem strankam miren, blagoslovljen in lep božič! Za novo leto 2019 pa uspešen začetek, zdravje in veliko X, l, uspeha v kmetijski proizvodnji. MA itte LLE ionsm und g, Ü G kt is- run e inf Ma vie Prisrčni pozdravi e D s obile onser m. M dek uv rei Soja e Gt

Like uns auf Facebook! Danke! facebook.com/fritzjeitlerfuttermitel

Johannes Höller BIOMIN strokovni svetovalci za Slovenijo Agroprekrma

n Sie uns an - Sie sind uns wichtig!

0664-632 56 72

Ing. Johannes HÖLLER URBANI C̆ Robert DI Uroš VRABELJ Ewald Gerald DI Sebastijan Sebastijan Thomas 9250 Gornja Radgona Urbani Rauch9253 Apače Sammer

direktor prodaje Holler Gotthardt Mobil: 0043 / 664 / 23 35 969

0664-357 59 14

0664-470 13 78

Mobil: 041 / 733 974 041-733 974

Mobil: 064 / 244 800

0664-391 82 75

GmbH

Josef Rauch

trgovina in storitve, d.o.o.

0664-163 66 25

DI Matjaž KEKEC

2281 Markovci Mobil: 041/ 578 919

Marjan HAMERŠAK 2281 Markovci Mobil: 041/ 510 801

Silva OSTROŠKO

2281 Markovci Mobil: 041/ 411 967

Fritz Jeitler Futtermittel GmbH Berndorf podružnica Lutverci Lutverci 20, 9253 Apače www.fritzjeitler.com

Impressum Izdajatelj in dajatelj v promet: Fritz Jeiter Futtermittel d.o.o., A-8324 Kirchberg/Raab, Berndorf 162 / vodja redakcije: Ing. Johannes Höller / tisk: Scharmer GmbH.

BIOMIN Nutztierforum | December 2018

15


Poštnina plačana pri pošti 9250 Gornja Radgona Tiskovina:

Naturmine Levabon ®

Prebavi krmo bolje

Avtolizirane kvasovke pravo za vamp • boljša prebavljivost • višji prirasti • boljša mlečnost • okusna mešanica zelišč stimulira ješčnost

Vprašajte svojega svetovalca BIOMIN ali nam pišite na service@biomin.net. www.biomin.net

Natürlich im Naturally ahead Futter.

Profile for BIOMIN

Nutztierforum December 2018 - Slovenski  

Strokovna izdaja za profesionalno rejo

Nutztierforum December 2018 - Slovenski  

Strokovna izdaja za profesionalno rejo

Profile for biomin