Page 1

Číslo 20 • Ošípané

Prekonávanie tepelného stresu Zvyšovanie úžitkovosti prasníc

Photo: fotostorm_iStockphoto

Photo: iStockphoto/Tinik

Časopis spoločnosti

Aký problém majú moje ošípané? 2. časť: Potrat

Profile for BIOMIN

Science & Solutions #20 Ošípané (Slovenčina)  

Prekonávanie tepelného stresu u ošípaných; Zvyšovanie produktivity prasníc; Aký problém majú moje ošípané? 2. časť: Potrat

Science & Solutions #20 Ošípané (Slovenčina)  

Prekonávanie tepelného stresu u ošípaných; Zvyšovanie produktivity prasníc; Aký problém majú moje ošípané? 2. časť: Potrat

Profile for biomin