Page 4

Jak překonat tepelný prasat prostřednictv André van Lankveld, Swine Technical Manager a Simone Schaumberger, Product Manager Mycotoxins

Tepelný stres dopadá negativně na chovy prasat v tropickém klimatu i v mírném pá ztráty v odvětví chovu prasat způsobené tepleným stresem odhadují na 316 milion 2

Science & Solutions • Vydání 20

Profile for BIOMIN

Science & Solutions #20 Prasata (Czech)  

Obsah: Jak překonat tepelný stres u prasat; Maximalizace produktivity prasnic; Co je s mými prasaty? Část 2: Zmetání

Science & Solutions #20 Prasata (Czech)  

Obsah: Jak překonat tepelný stres u prasat; Maximalizace produktivity prasnic; Co je s mými prasaty? Část 2: Zmetání

Profile for biomin