Page 1

Classe: ..................... CIÈNCIES NATURALS

Data: ..........................

Alumne/a: ......................................................... APARELL REPRODUCTOR-1

2010 /2011 1.

Completa els buits: Els humans ens reproduïm ........................................, hi participen els ...................... masculins o ................................. i els ...................... femenins o ................. Les gònadesde l’aparell reproductor femení són els ...................., on maduren els ............. Aquests contenen una substància de reserva anomenada ................... Les gònadesde l’aparell reproductor masculí són els ......................, que es troben dins una bossa anomenada ................... En el seu interior maduren els .................................... Aquests presenten una estructura anomenada ............................. que permetrà que el cap de l’espermatozoide entri en l’òvul. La fecundació es produeix a ....................................... i es forma un ................ La nidació es produeix a ...............

2.

Quines parts de l’aparell reproductor femení són internes. I quines externs?

3.

Digues si les següents frases són veritables o falses: Un gàmeta té la meitat de cromosomesque una cèl·lula normal La fecundació té lloc a l’úter. Mentre dura l’embaràs la menstruació desapareix Un nadó del sexe masculí té un parell de cromosomessexuals XX L’única via de contagi de la SIDA és la sexual Les gònadesfabriquen els gàmetes Durant la menstruació s’expulsa un òvul fecundat ies destrueix la paret interna de l’úter. L’embrió rep les substàncies que necessita de la mare mitjançant la placenta i el cordó umbilical. 4.

Relaciona les dues columnes:

Unió de cèl·lules sexuals Destrucció de la mucosa uterina Formació d’espermatozoides Formació d’òvuls Fixació de l’embrió a l’úter

FT-O.40-09-001

Espermatogènesi Implantació Fecundació Ovogènesi Menstruació

Reproductor-1  
Reproductor-1  

2. Quines parts de l’aparell reproductor femení són internes. I quines externs? 4. Relaciona les dues columnes: 3. Digues si les següents fr...