Page 1

Classe: ..................... CIÈNCIES NATURALS

Data: ..........................

Alumne/a: ......................................................... SISTEMA NERVIÓS- INTRODUCCIÓ

2010 /2011 1. Llegeix atentament el següent text i respon a les preguntes formulades a continuació.

Fins a final del segle XIX se sabia ben poca cosa sobre l’estructura i el  funcionament del sistema nerviós. Els anomenats reticulistes creien que el teixit  nerviós estava format per milers de milions de cèl∙lules, unides les unes a les  altres formant una embullada xarxa amb una gran quantitat de prolongacions que  en dificultaven l’estudi. Al 1875, Camilo Golgi va trobar un mètode mitjançant el qual, a l’atzar tan sols  una porció molt petita de cèl∙lules es tenyien completament i al mateix temps.  En lloc d’aquell embolic de cèl∙lules inservible la tinció de Golgi va permetre  observar amb el microscopi tan sols unes quantes cèl∙lules nervioses, que es van  poder diferenciar dels teixits que hi havia al seu voltant. Aquesta va ser una  tècnica revolucionària, ja que va permetre veure per primera vegada estructures  nervioses desconegudes fins al moment. No obstant això, el descobriment de l’estructura el sistema nerviós es deu a  Santiago Ramon y Cajal, que en millorar la tinció va revelar que aquest sistema  estava constituït per cèl∙lules separades, ben definides i que es comunicaven  entre sí a través dels espais buits. L’investigador va decidir enfrontar­se am la  seva teoria antireticulista als grans científics de l’època, i va trobar en Golgi el  més ferm detractor seu. a) Per què era difícil fer bones observacions del teixit nerviós?

b) Quina va ser l’aportació més important de Ramón y Cajal a l’estructura del sistema nerviós?

c) Com s’anomenen les cèl·lules nervioses? Quina funció tenen?

FT-O.40-09-001

d) Quina era la teoria més seguida sobre els sistema nerviós en temps de Ramón y Cajal? Que proposava?

Nerviós - introducció  

Petita lectura sobre les difernts teories sobre el sistema nerviós

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you