Issuu on Google+

Partneři festivalu

Dobrovolný svazek obcí

Broumovsko

Benediktinské opatství sv. Václava

02

Hudební festival v kostelích Broumovska

2. 7. – 3. 9. 2011

®


Program koncertu


vernerovice