Page 1

Partneři festivalu

Dobrovolný svazek obcí

Broumovsko

Benediktinské opatství sv. Václava

10

Hudební festival v kostelích Broumovska

2. 7. – 3. 9. 2011

®


Program koncertu

broumov  
broumov  

Program 10. koncertu hudebního festivalu Za poklady Broumovska 2011